Wojna domowa na Ukrainie 23.01.2022r.- 2406 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 672.

Ambasador OBWE odwiedził strefę frontową Doniecka i ocenił skalę ukraińskiego ostrzału.

Koordynatorka OBWE w Mińskiej Podgrupie Humanitarnej Charlotte Relander zakończyła wizytę w Donieckiej Republice Ludowej. Zostało to zgłoszone przez DAI w biurze Rzecznika Praw Człowieka w DRL Darii Morozowej.

Przypomnijmy, że Charlotte Relander przybyła do Doniecka 19 stycznia. To jej pierwsza podróż od czasu mianowania na koordynatora. W trakcie wizyty odbyła szereg spotkań, podczas których mogła ocenić skalę tragicznych konsekwencji humanitarnych, jakie spowodowały działania wojenne w regionie.

„Istniała komunikacja z obywatelami, którzy stali się podmiotami wymian w latach 2019-2020. Są to właśnie osoby, w stosunku do których Ukraina nie wypełniła jeszcze zobowiązań proceduralnych ‚czystki’, dlatego strony nie mogły rozpocząć dyskusji na temat kolejnego etapu wzajemnego uwalniania zatrzymanych w ramach mińskiego ośrodka dla od dwóch lat”– poinformowało biuro rzeczniczki praw człowieka DRL.

Byli więźniowie rozmawiali z ambasadorem OBWE o trudnościach, jakie napotykają w wyniku toczącego się na Ukrainie postępowania karnego. W szczególności, ponieważ większość z nich wcześniej mieszkała na terenach kontrolowanych przez Kijów i była przetrzymywana z powodów politycznych, teraz nie mogą wrócić do domu, a ich majątek został zajęty.

Charlotte Relander odwiedziła również biolaboratorium Republikańskiego Biura Medycyny Sądowej, gdzie sprzęt ostatnio został gruntownie zmodernizowany. Ponadto odwiedziła miejscowość Oktiabrski na północy Doniecka, gdzie zapoznała się z konsekwencjami agresji Ukrainy. Przedstawiciel misji oglądał całkowicie odrestaurowane przedszkole nr. 229 po wielokrotnych atakach Ukraińskich Sił Zbrojnych (USZ) oraz przedszkole nr. 189, którego nie udało się odbudować po ukraińskim ostrzale, oraz legendarny szpital miejski nr. 21, który niejednokrotnie stanowił cel ostrzału ze strony armii ukraińskiej.

„Ważne jest dla mnie, że pani Relander usłyszała wszystkie problematyczne kwestie, które poruszamy na spotkaniach w formacie mińskim, bezpośrednio od osób, które zostały dotknięte konfliktem i których interesy reprezentujemy w procesie negocjacji. Na własne oczy widziała to, czego nie da się w pełni opisać w formie korespondencji czy w Internecie. Z zadowoleniem przyjmujemy takie formaty komunikacji twarzą w twarz i wierzymy, że może to przyczynić się do poprawienia wyników pracy grupy humanitarnej”– powiedziała Morozowa.

„Ta wizyta była przydatna. Moim celem było osobiste zapoznanie się z sytuacją na miejscu i cel ten został osiągnięty”– ze swej strony powiedziała komisarz OBWE. 

Charlotta Relander została mianowana koordynatorem OBWE dla Podgrupy Humanitarnej latem 2021 r., zastępując szwajcarskiego dyplomatę Toniego Frischa, który piastował to stanowisko od 2015 r. Relander urodziła się w Finlandii. Pracowała na różnych stanowiskach w MKCK, ONZ, Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Kierowała przedstawicielstwami międzynarodowych organizacji humanitarnych w Tadżykistanie i Peru. Posługuje się językiem angielskim, francuskim, hiszpańskim, szwedzkim i rosyjskim. 

Po wizycie Charlotte Redler, Ministerstwo Spraw Zagranicznych DRL zaleciło Amerykanom szukanie terrorystów nie w Donbasie, ale w Kijowie.

„Władze USA powinny zapoznać się z rzeczywistą sytuacją w Donbasie, aby wyciągnąć rozsądne wnioski na temat terroryzmu w regionie”– poinformowała wczoraj pełnomocnik DRL w rozmowach w Mińsku, minister spraw zagranicznych republiki Natalia Nikonorowa.

W tym miejscu przypomnę,, że 20 stycznia okazało się, że Kongres USA jest gotowy do rozpatrzenia projektu ustawy o nowych sankcjach wobec Federacji Rosyjskiej. Inicjatorami byli republikański Jim Banks, członek Izby Reprezentantów z Indiany i 38 innych kongresmanów. Należy zauważyć, że jeśli zostanie przyjęta, Rosja zostanie uznana za „krajowego sponsora terroryzmu”, a przedstawiciele DRL i ŁRL za „terrorystów”.

„Zdecydowanie zalecamy, aby amerykańskie kierownictwo zapoznało się z prawdziwymi, a nie fikcyjnymi lub fałszywymi raportami ukraińskich urzędników na temat sytuacji w republikach. Być może w tym przypadku Kongres zrozumie skalę i ogrom tych rażących zbrodni przeciwko ludzkości, jakich ukraińskie siły zbrojne i w ogóle przywódcy tego państwa dokonali w ciągu ostatnich 8 lat na mieszkańcach Donbasu.”– oświadczyła Nikonorowa.

Dodała, że „​​DRL nie ma żadnych szczególnych złudzeń co do szans na taką świadomość ze strony Stanów Zjednoczonych, ale takie zrozumienie mogłoby wyraźnie zmienić stanowisko Kongresu”

„Jeśli takie porozumienie się pojawi, to Kongres USA wyraźnie zmieni swoje stanowisko w sprawie tego, kim są terroryści, którzy wysyłali czołgi i samoloty przeciwko ludziom, którzy tylko chcieli być wysłuchani”– podkreśliła szefowa dyplomacji DRL.

Ponadto wezwała Waszyngton do zwrócenia uwagi na prawoo podstawach narodowego oporu”, które weszło w życie na Ukrainie, które legitymizuje i uzbraja zbrojne grupy ochotników.

„Powstaje więc oczywiste pytanie: skoro Stany Zjednoczone otwarcie popierają państwo, w którym takie prawa są przyjmowane, być może amerykańscy kongresmeni jednocześnie uznają się za sponsorów terroryzmu i narodowego ultraradykalizmu, do czego zachęcają w każdy możliwy sposób władze Ukrainy”– podsumowała Natalia Nikonorowa.

*

A na froncie w Donbasie- na jego ługańskim odcinku, Ukraińskie Siły Zbrojne i korespondent z zagranicznych mediów przygotowują fałszywe filmy w strefie Szczastie.

„Na obszarze odpowiedzialności 2 batalionu 79 brygady Ukraińskich Sił Zbrojnych na terenie wsi Szczastia trwa praca korespondenta agencji informacyjnej ‚Deutsche Welle’. Ustalono, że filmowanie wideo będzie prowadzone do 30 stycznia pod kontrolą majora Siewaszko, przedstawiciela 74 centrum informacji i operacji psychologicznych”– poinformował na odprawie dla mediów oficer służby prasowej Departamentu Milicji Ludowej ŁRL Aleksander Mazeikin.

Dodał, że pod tym względem resort obrony republiki nie wyklucza „prowokacyjnego ostrzału w kierunku staniczno-ługańskim”.

Poza tym, Ukraińskie Siły Zbrojne próbowały zablokować drona OBWE w pobliżu obszaru wycofywania się w rejonie Stanicy Ługańskiej.

Kijowskie formacje zbrojne wykorzystywały wojnę elektroniczną (EW) do zakłócania działania bezzałogowych statków powietrznych (UAV) Specjalnej Misji Obserwacyjnej (SMM) OBWE na obszarach Zołotoje i wsi Artem w obwodzie staniczno-ługańskim. 

„Na terenach osiedli Artema i Zołotoje mobilne grupy 20. batalionu EW, korzystając ze stacji ‚Bukowel-AD’, tłumiły sygnały kanałów kontrolnych bezzałogowych statków powietrznych Misji OBWE, aby uniemożliwić obserwatorom zarejestrowanie sprzętu wojskowego Ukraińskich Siły Zbrojne rozmieszczonych na tych obszarach”.

Poza tym, kijowskie siły zbrojne rozmieściły system rakiet przeciwlotniczych „Osa” w pobliżu wsi Dmitrowka.

„W strefie odpowiedzialności 79 samodzielnej brygady powietrznodesantowej wykryto system rakiet przeciwlotniczych ‚Osa’ w pobliżu osady Dmitrowka”– poinformowała służba prasowa Wydziału Milicji Ludowej ŁRL.

Ministerstwo Obrony republiki przypomniało, że umieszczanie broni i sprzętu wojskowego przez kijowskie siły zbrojne w osiedlach stanowi naruszenie trzeciego paragrafu Dodatkowych Środków podpisanych w celu zapewnienia reżimu zawieszenia broni i kontroli jego przestrzegania.

Natomiast na donieckim odcinku frontu, zgodnie z ostatnim raportem SMM OBWE, odnotowano następujące naruszenia ze strony USZ:

-19 stycznia ok. 4 km na wschód od osady Starognatowka Mini-UAV SMM OBWE zauważył 10 wcześniej obserwowanych min przeciwczołgowych (TM-62) ułożonych w trzech miejscach w poprzek drogi C051639 prowadzącej na wschód do Biała Kamienka. SMM OBWE ocenił, że wszystkie miny należą do USZ.

Poza tym, USZ nadal utrudniają bezpieczne loty UAV Misji OBWE:

-UAV dalekiego zasięgu SMM OBWE doświadczył zakłóceń z obydwoma modułami GPS podczas lotu nad obszarami Nowoandrejewka i Nowoługańskoje ora zw okolicach osad Predteczino i Warworowka,

-Misja OBWE straciła kontrolę przestrzenną nad bezzałogowym statkiem powietrznym krótkiego zasięgu podczas lotu nad obszarem w pobliżu osady Czasow Jar. Obserwatorzy nie zwrócili bezzałogowego statku powietrznego. Podczas tego samego lotu bezzałogowiec podlegał zakłóceniom w sygnale GPS.

!!!!Ponad miesiąc zajęło SMM OBWE potwierdzenie, że cywile zostali ranni w donieckim rejonie Pietrowskim 30 listopada i 23 grudnia we wsi Donieckij i Aleksandrowka, w wyniku ukraińskiego ostrzału.

Obserwatorzy Misji OBWE odnotowali również obecność sprzętu USZ i broni rozmieszczonych z naruszeniem linii wycofania w strefie bezpieczeństwa, w tym w pobliżu obszarów zaludnionych i bezpośrednio w obszarach mieszkalnych:

-2 przeciwlotnicze zestawy rakietowe (9K35 „Strieła-10”) oraz 3 opancerzone wozy bojowe (typu BMP) na obiekcie i w dzielnicy mieszkalnej osady Nowoignatowka,

-1 działko przeciwlotnicze (ZU-23, 23 mm) w osiedlu Nikołajewka,

-1 bojowy wóz piechoty (BMP-1), przypuszczalnie 1 radar bojowy przeciwbateryjny (AN / TPQ-36), przypuszczalnie 1 radiostacja (seria P), 2 opancerzone wozy rozpoznawcze i patrolowe (typu BRDM-2), przypuszczalnie 1 dowództwo – pojazd sztabowy (P-142) w pobliżu osady i w strefie mieszkalnej miejscowości Starognatowka

-1 opancerzony wóz bojowy (niezidentyfikowany typ) w pobliżu osady Nowogrigorowka,

-1 transporter opancerzony (BTR-70) w części mieszkalnej wsi Kiryłowki.

Poza tym, w ciągu minionej doby (w okresie pomiędzy godziną 03:00 i 00::03 dnia następnego), na donieckim odcinku frontu, USZ 7 razy naruszyły warunki zawieszenia broni, w wyniku czego na terytorium DRL spadło 49 pocisków.

Pierwszy ostrzał miał miejsce o godzinie 16:00, z kierunku Starognatowki w stronę Nowołaspy- na południowym odcinku frontu, przy użyciu ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (1 granat),

Następnie, jeszcze tego samego dnia o godzinie 16:40, z kierunku Metalista w stronę osiedla Gołmowskij- w rejonie Gorłówki, przy użyciu automatycznego granatnika AGS-17 (3 granaty), i o godzinie 18:45, z kierunku Wodianoje w stronę Dzierżyńskoje- na południowym odcinku frontu, przy użyciu moździerza kaliber 82 mm (3 miny) i ciężkiego granatnika przeciwpancernego SPG-9 (1 granat).

Kolejne ostrzały miały miejsce w późnych godzinach nocnych:

o godzinie 00:45, 01:27, 01:30 i 02:05 z kierunku Wodianoje w stronę Komiternowa- na południowym odcinku frontu, przy użyciu moździerza kaliber 120 mm (2 ostrzały, 2 miny oraz moździerza 82 mm (2 ostrzały, 3 miny) i automatycznego granatnika AGS-17 (2 ostrzały, 35 granatów),

 *

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

4 min.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7:00 23 січня 2021 року.

Сала Україні!

Упродовж минулої доби, 22 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення: 3 обстріли, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також застосування БПЛА.

Неподалік ТРАВНЕВОГО та безпосередньо по населеному пункту ТРАВНЕВЕ ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу ВОДЯНОГО Донецької області російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Крім цього, противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-25.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Станом на 11 годину поточної доби, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку ВОДЯНОГО окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

За минулу добу підрозділами поліції, що задіяні в операції Об’єднаних сил, перевірено 3657 транспортних засобів, 3835 осіб, 1 особу – на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявлено 42 адміністративні правопорушення та розкрито 25 злочинів.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 914 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 907 осіб.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 4232 вибухонебезпечні предмети.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Сала Україні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

***

***


©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

50 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 23.01.2022r.- 2406 dzień od nowego rozejmu.

 1. To, że ten „ekspert” zaczyna się produkować oznacza, że w obozie PiS trwa panika.

  Rządzący Niemcami i Francją są w stanie poddać Ukrainę. Świadczy o tym uległość Berlina i Paryża wobec Moskwy, m.in. poprzez niemieckie wsparcie budowy rosyjskiego rurociągu Nord Stream 2 — powiedział PAP politolog prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski z Uniwersytetu Łódzkiego.
  https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/brutalne-slowa-politologa-o-sytuacji-ukrainy/dd48ezh

  Polubione przez 5 ludzi

 2. Przedstawiciele administracji prezydenta USA Joe Bidena są przekonani, że jeśli Rosja wznowi inwazję przeciwko Ukrainie, Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony. Według Waszyngtonu los projektu jest zależny od losów Ukrainy. Długa na ponad 1200 km druga nitka bałtyckiego gazociągu od miesięcy jest technicznie ukończona.
  https://www.money.pl/gospodarka/usa-jesli-rosja-zaatakuje-ukraine-nici-z-nord-stream-2-putin-zdecyduje-o-losie-gazociagu-6729427333884544a.html
  Komentarz: Jakby USA chciało zaszkodzić Moskwie to powinno właśnie zgodzić się na uruchomienie NSII. Co Rosja straci w przypadku ataku na Ukrainę? Brak możliwości uruchomienia NSII? To przecież oznacza pogłębienie kryzysu energetycznego i GIGANTYCZNE zyski dla Gazpromu.
  Czy Europa zaprzestanie kupować gaz z Rosji? Oczywiście, ze nie. Gaz ziemny jest niezbędny dla przemysłu, nadal więc import tego surowca będzie kontynuowany.
  Jakie REALNE straty poniesie więc Rosja? Przecież w przypadku sankcji najbardziej oberwą spółki energetyczne, które zainwestowały w projekt. To dlatego Władze w Paryżu i Berlinie starają się załagodzić sytuację, wiedzą, że to ich kraje będą najbardziej poszkodowane jeśli sankcje wobec NSII zostaną wdrożone.

  Polubione przez 6 ludzi

  • „….GIGANTYCZNE zyski dla Gazpromu”- ale również dla amerykańskich form sektora energetycznego i branży zbrojeniowej. Oczywiście, odwróci to też od krytycznej sytuacji wewnętrznej do jakiej doszło w USA.

   Wojna ponad wszystko!!!!!

   Dwie wojny ich wzbogaciły na tyle, że zajęli oni pozycję światowego hegemona. III WŚ pogrąży ich w niebycie- oczywiście ich pachołków z flanki wschodniej- również.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 4 ludzi

 3. Słowa ministra Ławrowa aż cisną się na usta…

  Konflikt Rosji z Ukrainą zyskał w niedzielę w nocy nową odsłonę. Brytyjskie służby przekazały, że mają informacje wskazujące, że Moskwa chce zainstalować w Kijowie prorosyjskiego przywódcę. Londyn uznaje to za dowód na planowanie rosyjskiej inwazji i okupacji Ukrainy – przekazano w oświadczeniu. „Ten rodzaj spisku jest głęboko niepokojący” – odniosła się do informacji z Wysp rzeczniczka amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Emily Horne. Doniesieniom z Wielkiej Brytanii zaprzeczyło rosyjskie MSZ.
  https://tvn24.pl/swiat/rosja-ukraina-brytyjskie-msz-mamy-informacje-ze-moskwa-chce-zainstalowac-w-kijowie-prorosyjski-rzad-5569706
  Komentarz: Oczywiście ,ze Rosja chciałaby, aby w Kijowie urzędował prorosyjski urzędnik jest gotowa wesprzeć te starania. Od lat Kreml prowadzi narracje, że za problemy na Ukrainie odpowiadają „proeuropejscy” politycy. I poniekąd mają rację, konflikt z Rosją okazał się zgubny dla Ukrainy. W rozmowach z wieloma Ukraińcami słyszałem, ze za „tyrana” Janukowycza żyło się dużo lepiej.
  „Rozwód” z Rosją kosztował Ukrainę bardzo dużo, UE dała bardzo mało, a dalsza eskalacja konfliktu tylko zwiększa straty Ukrainy.
  Ponadto mierzi mnie ta hipokryzja, Janukowycza: legalnie wybranego prezydenta Ukrainy zbrojnie obalono. Siły, które przejęły władze otrzymywały olbrzymie wsparcie krajów NATO. W jaki sposób działania Rosji różnią się od tego co wcześniej robiły kraje „zachodnie”?

  Polubione przez 6 ludzi

 4. Niemieckiej „gry w okręty” ciąg dalszy, czyli „trafiony zatopiony!”. Cytat „Dowódca niemieckich sił morskich wiceadmirał Kai-Achim Schönbach, po skandalicznym oświadczeniu, że Krym już nigdy nie dołączy do Ukrainy , podał się do dymisji”…
  https://strana.news/news/372933-komandujushchij-vms-hermanii-kaj-akhim-shenbakh-podal-v-otstavku.html
  …ale dla ambasadora Ukrainy w Berlinie Melnyka to wciąż ‚za mało”. Cytat „Niemiecka arogancja i megalomania. Chociaż Ukraina z zadowoleniem przyjmuje terminową rezygnację szefa niemieckiej marynarki wojennej Kai-Achima Schönbacha, ten krok nie wystarczy, aby przywrócić pełne zaufanie do niemieckiej polityki. Niemiecki rząd musi zmienić kurs w kierunku Kijowa” napisał ambasador na Twitterze”;
  https://strana.news/news/372957-posol-melnik-zajavil-chto-otstavki-hlavy-vms-hermanii-posle-skandalnykh-zajavlenij-o-kryme-nedostatochno.html

  Polubione przez 5 ludzi

  • ,,Niemiecki rząd musi zmienić kurs w kierunku Kijowa” napisał ambasador na Twitterze”;

   Czy niemiecki rząd zmieni kurs w kierunku Kijowa?
   Tak ! Na jeszcze gorsze.

   Irytacja Ukrainą pogłębia się, dość jej mają już nawet Amerykanie, nie ukrywali tego urzędnicy z ,,Białego Domu”
   gdy Kuleba I Zelenski pozwolili sobie oficjalnie komentować lapsusy językowe (dementalnego już co prawda) Bidena, podrywając mu tym autorytet światowego hegemona
   – ,,To zależy, co [Rosja] zrobi. Będzie to jedna rzecz, jeśli będzie to mniejszy najazd i skończy się to tym, że będziemy się kłócić, co z tym zrobić” – powiedział Biden,

   Polubione przez 5 ludzi

  • „Autorytet Niemiec jest wątpliwy”: ambasador Ukrainy nie był zadowolony z rezygnacji szefa Marynarki Wojennej i porównał Niemców z nazistami.

   Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk wygłosił szereg skandalicznych oświadczeń na tle rezygnacji dowódcy niemieckiej floty Kai-Achima Schönbacha. Wojsko wcześniej mówiło, że Kijów nie powinien oczekiwać powrotu kontroli nad Krymem, a także wątpiło w perspektywy wejścia tego kraju do NATO.
   Melnik nie poprzestał na tym i oskarżył Niemców o arogancję i „urojenia wielkości”. Według niego, jeden z najwyższych rangą przywódców Bundeswehry marzy o „świętym sojuszu ze zbrodniarzem wojennym” i rosyjsko-niemieckiej krucjacie przeciwko Chinom.

   Jak donosił Ruposters, wcześniej ukraińskie MSZ wpadło w złość na słowa Schönbacha i wezwało niemieckiego ambasadora.
   Sam dowódca floty zrezygnował. Nie sprecyzował, czy było to spowodowane aferą dyplomatyczną, ale podkreślił, że wypowiedzi te są jego osobistymi, a nie oficjalnymi opiniami, ale wypowiedziane ze swojego stanowiska okazało się „oczywistym błędem”.

   https://cont.ws/@ATRcons/2188876

   Polubione przez 4 ludzi

  • Pozwoliłem sobie wkleić obszerne fragmenty artykułu Julii Vityazevej, bo moim zdaniem prezentuje ciekawą sugestię, że ten niemiecki generał ,,chińskie konie kuł” a ,,ukraińska żaba” jak zwykle ,,rzyć swą” podstawiła.

   Pan Maniaprzepraszania z linkami tak się nam rozkręcił, że wczoraj o ,,wyprawie kijowskiej” zrobiłem gafę, bom już linków jego nie otwierał a tylko tytuły czytał, obiecuję poprawę ale od następnego postu.
   Teraz wyjątkowo, aby, czytelnikom odwiedzającym blog, wątek ten nie zaginął zacytowałem go obszernie..

   **********.

   Rezygnacja Naczelnego Dowódcy Marynarki Wojennej Niemiec jest żywym przykładem podwójnych standardów Zachodu.
   *
   Rewelacje Naczelnego Wodza Niemieckiej Marynarki Wojennej Schönbacha nie miały być upublicznione.
   *
   Według oświadczeń samego niemieckiego wiceadmirała była to rozmowa prywatna, której wydanie w „szerokim wydaniu” było dla niego całkowitym zaskoczeniem. Ale dlaczego w takim razie impreza goszcząca wybitnego niemieckiego gościa zdecydowała się ujawnić jego skandaliczne zeznania?

   Prawdopodobnie dlatego, że wysoko postawiony Niemiec mówił zbyt szczerze i zbyt surowo o Chinach. A jego słowa były nie tylko balsamem dla duszy Indii, ale także musiały stać się rodzajem pozdrowienia dla Chin z nutą tego, co Niemcy naprawdę myślą o Imperium Niebieskim.

   Ale wszyscy słyszeli coś innego. Obecna sytuacja geopolityczna jest bowiem taka, że ​​każda wzmianka o Rosji i Putinie natychmiast przyćmiewa wszystkie inne wiadomości. Jednak sami Niemcy jako pierwsi byli skłonni sprowadzić aferę do cytatów o szacunku, na jaki zasługuje Rosja i przynależności terytorialnej Krymu.

   Rewelacje Naczelnego Wodza Niemieckiej Marynarki Wojennej Schönbacha nie miały być upublicznione.

   Według oświadczeń samego niemieckiego wiceadmirała była to rozmowa prywatna, której wydanie w „szerokim wydaniu” było dla niego całkowitym zaskoczeniem. Ale dlaczego w takim razie impreza goszcząca wybitnego niemieckiego gościa zdecydowała się ujawnić jego skandaliczne zeznania?

   Prawdopodobnie dlatego, że wysoko postawiony Niemiec mówił zbyt szczerze i zbyt surowo o Chinach. A jego słowa były nie tylko balsamem dla duszy Indii, ale także musiały stać się rodzajem pozdrowienia dla Chin z nutą tego, co Niemcy naprawdę myślą o Imperium Niebieskim.

   Ale wszyscy słyszeli coś innego. Obecna sytuacja geopolityczna jest bowiem taka, że ​​każda wzmianka o Rosji i Putinie natychmiast przyćmiewa wszystkie inne wiadomości. Jednak sami Niemcy jako pierwsi byli skłonni sprowadzić aferę do cytatów o szacunku, na jaki zasługuje Rosja i przynależności terytorialnej Krymu.
   Rewelacje Naczelnego Wodza Niemieckiej Marynarki Wojennej Schönbacha nie miały być upublicznione.

   Cóż, jak się przyjrzeć jego wypowiedziom, to o Chinach była cała ta jego piosenka.
   Opisując Chiny jako wschodzące „hegemoniczne mocarstwo”, które wykorzystuje swoje pieniądze i władzę do wywierania presji na porządek międzynarodowy, Schönbach powiedział, że Chiny zachowują się jak wróg i mają „ukryte cele” w kontaktach z innymi krajami.

   Wyobrażam sobie, jak napięte były by w Niemczech stosunki z Chinami po tych wszystkich rewelacjach. W końcu skandal dyplomatyczny ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami gospodarczymi mógł wybuchnąć na poważnie.

   Ale dzięki bogom, nie dając nikomu rozsądku i rozpychając na wszystkie strony łokciami, na scenę wpełzła jak zwykle bardzo drażliwa i wiecznie obrażona Ukraina, która rozmazując na twarzy smark gniewu i oburzenia, po raz kolejny obnosiła się z całym swoim garbem geopolitycznych kompleksów niższości i tym samym zredukowała pozornie nieunikniony wielki skandal z Chinami do kwestii związanych z kolejną sesją psychoanalizy i autotreningu na temat: „Rosja jest agresorem !” . ,,Krym to Ukraina !!!”.

   I w tym momencie Niemcy odetchnęli z ulgą, choć nadal nie mogli uniknąć niewygodnej rozmowy z Chinami. Ale w przeciwieństwie do skandalicznej i źle wychowanej Ukrainy, która jest przyzwyczajona do upubliczniania wszystkich kłótni, chińskie sprawozdanie nie będzie publiczne. Nie jest to już jednak nasze zmartwienie, choć oczywiście takie niuanse działają tylko na naszą korzyść.

   Wydaje się jednak, że władze niemieckie uznały, że próba uniknięcia skandalu z Chinami jest warta takiego upokorzenia. Która jutro przestanie być najbardziej dyskutowaną wiadomością, ale doda osadu do dusz tych Niemców, których nadal obciążony jest status amerykańskiej kolonii i dla których cała ta historia jest narodowym wstydem, który trzeba będzie zmyć od ponad dekady.

   Julia Vityazeva, specjalnie dla News Front

   https://cont.ws/@Vityzeva/2188769

   Polubione przez 3 ludzi

 5. Tymczasem „brytole” zajmują się tym co im wychodzi najlepiej czyli „knuciem”. Londyn „ujawnił” jak mają wyglądać nowe władze Ukrainy które miałyby rezydować w Kijowie po „inwazji FR”. Wśród ujawnionych nazwisk znalazł sie m.in były premier za „tyranii Janukowycza” Mykoła Azarow a także ukraiński polityk blisko związany z Rinatem Achmetowem właściciel kanału ukroTV „nasz” Jewgienij Murawiew;
  https://strana.news/news/372910-britanija-zajavila-o-tom-chto-rossija-jakoby-sformirovala-okkupatsionnoe-pravitelstvo-ukrainy.html
  Londyn zagroził także wprowadzeniem kolejnych sankcji przeciwko FR gdyby „zainstalowała” taki „marionetkowy reżim” w Kijowie;
  https://strana.news/news/372962-britanija-vvedet-sanktsii-protiv-rf-esli-ona-ustanovit-v-ukraine-marionetochnyj-rezhim.html
  Ale jak było do przewidzenia (cytat) „Wielka Brytania nie wyśle ​​wojsk na Ukrainę w przypadku rosyjskiej inwazji”;
  https://strana.news/news/372968-velikobritanija-ne-sobiraetsja-otpravljat-vojska-v-ukrainu-v-sluchae-vtorzhenija-rossii.html

  Polubione przez 5 ludzi

   • O co może chodzić „brytolom”. Cytat „Zachodnie media sceptycznie odnoszą się do „sensacyjnych wiadomości” rozpowszechnianych przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych o rzekomym planie Rosji utworzenia „rządu okupacyjnego” kierowanego przez byłego ukraińskiego parlamentarzystę Jewgienija Murajewa po „ataku” na Ukrainę…The Guardian zauważa, że ​​doniesienie, że „Putin planuje zamach stanu na Ukrainie”, wywołało zamieszanie…„Oświadczenie MSZ o spisku na utworzenie promoskiewskiego rządu w Kijowie zawiera niewiele szczegółów” – pisze gazeta…BBC zauważa też, że przedstawiciel brytyjskiego MSZ odmówił odpowiedzi na pytania o to, jak i kiedy Rosja zamierza zmienić przywództwo Ukrainy…W Wielkiej Brytanii podejrzewa się, że premier Johnson próbuje odwrócić uwagę od pogłębiających się problemów wewnętrznych poprzez zwiększenie presji na Rosję i eskalację wokół kwestii ukraińskiej”. Podsumowując, w Londynie są gotowi „podpalić świat” byleby ratować własna d.pę…
    https://strana.news/news/372955-rossiju-obvinili-v-sozdanii-okkupatsionnoho-pravitelstva-ukrainy.html

    Polubione przez 5 ludzi

 6. Kącik rolniczo-społeczny.
  Izby rolnicze na Ukrainie ostrzegają, że kraj jest uzależniony od importu żywności z zagranicy. Eksperci ze smutkiem przyznają, że w obecnej chwili branża przetwórcza na Ukrainie praktycznie przestała istnieć. Z roku na rok maleje produkcja jaj mleka i mięsa.
  Z powodu kryzysu energetycznego branże rolnicze działają ze strata i możliwe jest czasowe (trwałe?) zamkniecie wielu zakładów.
  https://www.unian.net/politics/kanada-vydelila-pochti-100-millionov-na-pomoshch-ukraine-novosti-ukraina-11679598.html
  Komentarz: Na kryzysie energetycznym zarabia Rosja (dostawca surowca) jak i kraje, które podpisały korzystne umowy z dostawcami gazu (Niemcy i Węgry) lub są w niewielkim stopniu uzależnione od cen gazu (Francja-elektrownie atomowe).
  Rząd w Warszawie słusznie obniżył podatki dla wielu branż, podobne działania nie mogły być jednak z powodów finansowych wdrożone na Ukrainie. Przedłużanie się kryzysu energetycznego ma katastrofalne skutki dla gospodarki Ukrainy. Nie tylko wzrastają ceny produktów, zmniejsza się produkcja, ale też ukraińskie firmy nie mogą konkurować z dotowanymi przez bogate kraje spółkami.

  Polubione przez 3 ludzi

  • „Rząd w Warszawie słusznie obniżył podatki dla wielu branż”- mógłbyś przybliżyć ten wątek, bo mnie- od czasu wdrożenia niszczącego polską gospodarkę programu korumpowania wyborców- podatki i inne ukryte koszty, ciągle rosną.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 4 ludzi

   • bo tej obniżki nie będziemy nawet świadomi. Pomimo obniżenia podatków na żywność i nośniki energii to w ogólnym bilansie konsumenci jak i przedsiębiorcy w Polsce będą musieli zapłacić więcej. W porównaniu z Ukrainą mamy jednak taką przewagę, ze tamtejsze koszty poszybowały dużo bardziej niż u nas.

    Polubione przez 3 ludzi

 7. W temacie wstępniaka

  Przedstawiciel Milicji Ludowej ŁRL, czyli jej sił zbrojnych poinformował, że jeden z bojownik Milicji został w sobotę schwytany przez ukraińskich „dywersantów”. Miało do tego dojść na wybrzeżu wuhlehirskiego zbiornika wodnego niedaleko miasta Switłodarśk, przytoczyła agencja informacyjna RIA Nowosti.
  https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/ukraina/separatysci-twierdza-ze-ukraincy-porwali-ich-zolnierza/

  Polubione przez 3 ludzi

 8. Cytat „W amerykańskiej gazecie The New York Times ukazał się artykuł „Jak wycofać się z Ukrainy?”. Mówi on, że Stany Zjednoczone powinny porzucić myśl, że wykluczenie perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO jest jakimś niemożliwym ustępstwem…Autor artykułu Ross Douttat pisze, że „jednym z najtrudniejszych zadań w geopolityce jest wymyślenie, jak przeprowadzić udany odwrót”…Byliśmy świadkami tej rzeczywistości zeszłego lata w Afganistanie, kiedy administracja Bidena dokonała właściwego strategicznego wyboru – redukujac nasze straty zamiast powiększać je w celu utrzymania moralnie zbankrutowanego status quo – ale potem załamała się w katastrofalnym wyjściu, które ujawniło niekompetencję Ameryki. Ten sam problem ma z Ukrainą” – napisał [autor artykułu]”;
  https://strana.news/news/372990-the-new-york-times-napisala-chto-ssha-dolzhny-otkazatsja-ot-idei-chlenstva-ukrainy-v-nato.html
  Źródło;
  >https://www.nytimes.com/2022/01/22/opinion/russia-ukraine-us-nato.html

  Polubione przez 5 ludzi

 9. Kolejna reforma na Ukrainie się nie udała?

  Pojawiają się informacje, ze zapowiadane przez rząd w Kijowie podwyżki dla lekarzy i personelu medycznego NIE zostały zrealizowane. Wielu dyrektorów szpitali ucieka się do oszustwa, aby pracownikom nadal płacić niskie stawki. Realna płaca powinna dla lekarzy wzrosnąć do 20 000 hrywien. Zmuszają lekarzy do przejścia na 1/2 etatu, jednocześnie nadal wymagają pracy przez 8 godzin.
  Rząd w Kijowie apeluje, by raportować oszustów. Jednocześnie pojawiają się pogłoski, że decyzje dyrektorów szpitali maja podstawy-rząd ponoć nie przesłał wymaganych środków na zwiększenie płac lekarzy. Dlatego dyrektorzy placówek uciekają się do oszustw.
  https://www.unian.net/society/v-ukraine-medikam-podnyali-zarplatu-no-perevodyat-na-polstavki-v-rade-obeshchayut-zhestkuyu-reakciyu-novosti-ukrainy-11679175.html

  Polubione przez 4 ludzi

  • W temacie podwyzek to tu masz artykuł o tym jak władze w Kijowie próbują załagodzić „bunt” w policji obiecując własnie podwyżki jej funkcjonariuszom. Cytat „Pod koniec stycznia ukraińscy policjanci otrzymają 10% podwyżki pensji – poinformował na swoim profilu na Facebooku szef ukraińskiej policji Ihor Kłymenko…Ponadto „słudzy narodu” złożyli w parlamencie projekt podwyżki pensji policjantów do co najmniej 24,8 tys. hrywien (choć nie jest jasne, kiedy zostanie uchwalona i jak szybko podniosą pensje do takiej wysokości)…Wszystkie te działania, zgodnie z planem władz, miały zgasić bunt, który od końca zeszłego roku narasta wśród policji z powodu niskich zarobków”;
   https://strana.news/news/372852-chto-proiskhodit-v-politsii-ukrainy-posle-bunta-kopov-iz-za-nizkikh-zarplat.html

   Polubione przez 4 ludzi

   • Nie ma się czego obawiać.
    Omikron jest bardzo zaraźliwy ale ma bardzo łagodny przebieg.
    Wirusolodzy, ci niezależni od bigpharmy, uważają go za ,,naturalną szczepionkę” .

    Analogia: Wirusy ospy tworzą rodzinę , w której najgroźniejsze są wirusy ospy prawdziwej zwanej też czarną ospą.
    Ale ci co przechorowali na ospę odzwierzęcą zwaną krowianką, która miała łagodny przebieg, zyskiwali odporność na całą rodzinę wirusów ospy, w tym na te najbardziej zjadliwe wirusy ospy prawdziwej.

    Polubione przez 3 ludzi

 10. „Zdrada”, czyli sekretarz stanu USA Blinken w udzielonym CNN wywiadzie powiedział ze odmówił Zełenskiemu który prosił go o wprowadzenie nowych sankcji przeciwko FR nawet przed rozpoczęciem jej domniemanej „inwazji na Ukraine”. Cytat „Blinken powiedział, że „jedynie dodatkowe oddziały rosyjskie, które wejdą na Ukrainę w agresywny sposób” doprowadzą do ostrych amerykańskich sankcji. Jednocześnie odrzucił pomysł nałożenia sankcji na Federację Rosyjską już teraz, przed groźbą ataku”;
  https://strana.news/news/373025-blinken-zajavil-chto-do-vtorzhenija-rf-v-ukrainu-sanktsii-primenjatsja-ne-budut.html
  Źródło;
  https://edition.cnn.com/2022/01/23/politics/antony-blinken-russian-troops-ukraine-cnntv/index.html

  Polubione przez 5 ludzi

 11. Ukraińska codzienność. Przy granicy ukraińsko-rumuńskiej na terytorium obwodu czerniowieckiego, znaleziono zwłoki 19-letniego ukraińskiego pogranicznika. Na razie nie poinformowano co mogło być przyczyna jego śmierci;
  https://www.unn.com.ua/ru/news/1961133-nepodalik-ukrayinsko-rumunskogo-kordonu-znayshli-mertvim-19-richnogo-prikordonnika
  Jednocześnie pojawiła sie informacja że na terytorium obwodu czerniowieckiego znaleziono równiez 22-letniego ukraińskiego pogranicznika z raną postrzałowa klatki piersiowej. Nie wyjaśniono jednak czy oba te zdarzenia mają ze sobą związek;
  https://www.unian.net/incidents/v-chernovickoy-oblasti-strelyali-v-pogranichnika-22-letnego-voennogo-gospitalizirovali-novosti-ukraina-11680534.html

  Polubione przez 3 ludzi

 12. OT z naszego nieszczęsnego kraju i pogrążonej w jeszcze bardziej nieszczęsnej sytuacji polskiej piłce nożnej, czyli ukromedia informują ze nowym selekcjonerem polskiej „repry” zostanie Andrij Szewczenko który obecnie jest na „bezrobociu” po tym jak po dwóch miesiącach „trenowania” pognał go precz włoski klub piłkarski „Genoa CFC”;
  https://strana.digital/sport/football/371568-andrej-shevchenko-poluchit-20-millionov-evro-za-dosrochnyj-ukhod-s-posta-trenera-dzhenoa.html

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.