Wojna domowa na Ukrainie 04.02.2022r.- 2418 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 684.

Działania Wielkiej Brytanii (WB) wobec Ukrainy są dwutorowe: prowadzi ona swoją indywidualną politykę wobec Rosji i jednocześnie usiłuje stworzyć sobie nowy przyczółek dla swojej ekspansji gospodarczej na Ukrainie.

Tak więc, z punktu widzenia nokolonialnych interesów tego byłego imperium, taktyka zastosowana wobec Ukrainy- a szerzej, wobec całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jest jak najbardziej racjonalna. Podobnej do tej, gdy nie wywiązała się z umów z Polską, po agresji dokonanej na nią przez niemieckie wojska w dniu 1 września 1939 roku.

Dlaczego nie nie wywiązali?

Ano poprotu, bo kierowali Hitlera na Wschód- a więc przede wszystkim na bolszewicką wtedy Rosję.

Po tej dygresji historycznej, powracając do obecnych działań brytyjskich na wschodzie Europy, Władze brytyjskie  zachowują się jak podżegacze wojenni. W czasie gdy wiele państw próbuje uniknąć wielkiej wojny rosyjsko-zachodniej, Londyn robi wszystko, aby do niej doprowadzić.

Pewnie sądzą, że będąc niezdobytą wyspą ponownie wojna w całej swej potwornej rozciągłości ich ominie?

Nie tym razem.

Widać tu wyraźnie barak odpowiedzialności. 

Tym różnią się rzeczywiste- a nie urojone- wielkie mocarstwa, takie jak Rosja, USA i Niemcy, od nieistotnej w polityce europejskiej- Litwy czy Polski. Wielkie mocarstwa mogą inicjować i prowadzić kryzysy, a także uczestniczyć w nich (czasem wbrew swojej woli), ale nie pozwalają, aby ten kryzys przekształcił się w wielką (nie wspominając o nuklearnej) wojnie.

Dlatego też władze Rosji tak długo tolerują ukraińskie prowokacje, a prezydent Władimir Putin nie wysyła wojska na wycieczkę turystyczną do Kijowa. Dlatego Niemcy odmawiają dostaw śmiercionośnej broni reżimowi kijowskiemu. Dlatego prezydent USA Joseph Biden wyraźnie stwierdził, że nawet w przypadku rosyjskiego ataku na Ukrainę, na wschód od Polski nie będzie żołnierzy amerykańskich– wszyscy oni tylko „wzmocnią wschodnią flankę NATO”

Sam Sojusz Północnoatlantycki też nie ma takiego pomysłu:

 „Nie mamy planów rozmieszczania jednostek bojowych NATO na Ukrainie”– powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, wyjaśniając, że „istnieje różnica (w zakresie zobowiązań- dopisek mój) między państwem członkowskim NATO a ważnym, wiarygodnym partnerem, jakim jest Ukraina”.

Jednak są jednak kraje, które w kryzysie ukraińskim zachowują się wyjątkowo nieodpowiedzialnie. I nie chodzi tu tyle o kraje bałtyckie, które najwyraźniej generalnie straciły resztki instynktu samozachowawczego, ile o Wielką Brytanię- kraj niby bardzo poważny i szczycący się swoją historią i kulturą polityczną. 

Otóż Londyn wcale się nie powstrzymuje, ani pod względem wojowniczej retoryki, ani pod względem sygnałów dyplomatycznych, ani nawet w podejmowaniu jawnych prowokacji.

Taka postawa staje się niebezpieczna. 

Na przykład brytyjska minister spraw zagranicznych Liza Truss powiedziała, że Londyn jest gotowy na wszelką pomoc Ukrainie:

 „Nic nie wykluczamy. Wspieramy już Ukrainę w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, wywiad (który został niedawno udostępniony- dopisek mój) (….) Pracujemy nad zapewnieniem wsparcia w innych obszarach– wspomniałam już o broni defensywnej. Przeszkoliliśmy ponad 20 000 żołnierzy ukraińskich. Rozważymy każdą opcję i będziemy współpracować z naszymi sojusznikami z NATO, aby wesprzeć Ukrainę”– powiedziała Truss.

Londyn powtarza wiele z powyższych działań wzorując się na innych krajach zachodnich. Tym samym, zgodnie z zamiarem prezydenta USA wysłania dodatkowych wojsk na wschodnią flankę NATO, Londyn ogłosił gotowość do zrobienia tego samego. Obecnie w Europie Wschodniej przebywa około 1150 brytyjskich żołnierzy, a Boris Johnson dodatkowo zamierza znacznie wzmocnić ten kontyngent.

Z tego wynika, że za słowami „nie wykluczamy niczego” pani Truss mogła mieć na myśli wysłanie brytyjskich wojsk na Ukrainę, stając się tym samym stroną konfliktu.

Czy ta wizja jest prawdopodobna?

Szefowa brytyjskiej dyplomacji oproszona o wyjaśnienie, wyjaśniła, że działania Londynu „mają na celu zapewnienie, że siły ukraińskie otrzymają od nas maksymalne wsparcie” i że rozmieszczenie brytyjskich żołnierzy na Ukrainie jest „bardzo mało prawdopodobne”. To znaczy jednak, że nie jest to „niemożliwe”, jak ogłosił wcześniej Joe Biden.

Nie jest to bynajmniej klasyczna w praktyce dyplomatycznej zasada: „zachowujemy wszystkie opcje na stole” dla możliwości manewru dla polityki zagranicznej. Tymi słowami Londyn wysyła sygnały do ​​Kijowa. Faktem jest, że ukraińskie władze od dawna rozważają możliwość prowokacji w Donbasie– czyli demonstracyjnej próby błyskawicznego ataku (Blitzkriegu), który zmusi Rosję do wysłania wojsk do DRL i ŁRL w celu ochrony życia obywateli Federacji Rosyjskiej , po czym Kijów będzie krzyczeć o rosyjskiej agresji i domagać się nałożenia sankcji oraz zakończenia negocjacji rosyjsko-amerykańskich itp. Jednak jak dotąd ten jakże czytelny plan nie został zrealizowany, częściowo ze względu na niepewność Zełenskiego, że rosyjskie wojska zatrzymają się na granicy ŁRL i DRL z Ukrainą, a nie podejdą aż do samego Kijowa. I ci sami Biden i Stoltenberg (który nie potrzebuje wojny z Federacją Rosyjską) wzmocnili tę niepewność, wyjaśniając, że nie wyślą swoich wojsk na ratunek Zełenskiego. Z drugiej strony Londyn daje jasno do zrozumienia, że ​​może jednak wysłać brytyjskich żołnierzy. Tak, sami nie uratują Kijowa, jednak, jak mają nadzieję, w Kijowie wojska rosyjskie nie odważą się strzelać do Brytyjczyków na Ukrainie, by nie aktywować Artykułu Piątego Karty NATO. Oznacza to, że słowa pani Lizy Truss wzmacniają pozycję tych ukraińskich polityków, którzy opowiadają się za prowokacją w Donbasie.

W ten sposób władze brytyjskie usiłują osiągnąć dwa istotne dla WB cele:

 Po pierwsze, jest to gra Brytyjczyków wobec Amerykańska. Biden, który opowiada się za kompromisami z Rosją, w rzeczywistości potajemnie nadal jest zwolennikiem jej całkowitego powstrzymania. Z różnych powodów Stany Zjednoczone w tym szczególnym momencie nie chcą się jeszcze mocniej zaangażować na Ukrainie. Dlatego rolę tą chętnie podjęli brytyjscy sojusznicy USA, przyzwyczajone do współpracy z toksycznymi reżimami i nie bojącym się eskalacji napięć z Moskwą, bo stoi za nimi cały Sojusz NATO i potęga militarna Stanów Zjednoczonych.

Po drugie: Brytyjczycy grają w swoją własną gierkę. Nie odgrywają roli amerykańskiego frontu, ale próbują przejąć kontrolę nad ukraińskim projektem. Chcą z niego uczynić swoje osobiste narzędzie, a raczej trampolinę do wzmocnienia brytyjskiej obecności w Europie Wschodniej, do zwiększenia własnej podmiotowości. Taka postawa wynika z tego, że Wielka Brytania widzi swoją podmiotowość w Europie nie poprzez konstruktywną politykę i porozumienia z Federacją Rosyjską, o co starają się np. obecnie kanclerz Niemiec Olaf Scholz i francuski prezydent Emmanuel Macron. Brytyjczycy widzą wzrost swojej roli w związku z eskalacją konfliktu między państwami kontynentu. Tak jak to robili od wieków w historii starego kontynentu, a co przyniosło im wtedy oszałamiający sukces. Niestety, ale od czasu usiłowania skierowania Hitlera na Wschód, ta taktyka przynosi odwrotny skutek. Tak też się stanie z grą wobec Ukrainy, która jak bumerang odbije się negatywnie na brytyjskich interesach.

Mnie brytyjskie błędy specjalnie nie interesują, bo to są wewnętrzne sprawy WB, ale w sytuacji gdy usiłuje ona w naszym regionie rozpalić potężny konflikt regionalny, czego ofiarami (tak jak w czasie II WŚ.) staną się Polacy, nie można nie zabierać głosu sprzeciwu.

Dziwne jest tylko to, że władze naszego kraju (to też jest cecha charakterystyczna nowożytnej historii Polski) tak chętnie uczestniczą w tych szkodzących nam zagrywkach.

Czyżby nad tym narodem wisiało jakieś złe fatum?

*

A tym czasem, na froncie w Donbasie- na jego ługańskim odcinku, ukraińskie formacje zbrojne nadal blokują pracę dronów SMM OBWE.

USZ użyły elektronicznego sprzętu bojowego do ingerowania w pracę dronów SMM OBWE na terenach osady Ługańskoje i wsi Klinowoje. .

„Grupa mobilna 20 batalionu walki elektronicznej, korzystając ze stacji ‚Bukowel-AD’, dwukrotnie tłumiła sygnały z kanałów kontrolnych misji UAV Misji OBWE w rejonie osady Ługańskoje i raz w obszarze osiedla Klinowoje, aby uniemożliwić obserwatorom zarejestrowanie obecności zabronionego sprzętu Ukraińskich Sił Zbrojnych znajdującego się na tych obszarach”- poinformowała służba prasowa Wydziału Milicji Ludowej ŁRL.


Poza tym na tym samym odcinku frontu USZ zainstalowały fałszywe znaki zagrożenia minami dla obserwatorów SMM OBWE.

Ukraińskie siły formacje zbrojne ustawiły fałszywe znaki zagrożenia minowego przy wejściu do osiedla Nowoługanskoje, aby ingerować w pracę obserwatorów Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE.

„Aby zapobiec wtargnięciu patroli OBWE SMM do osady Nowoługanskoje, żołnierze z 30 brygady zainstalowali znaki ostrzegawcze przeciwminowe po południowej stronie drogi prowadzącej do tej osady”– poinformowała służba prasowa WML ŁRL.

 Ponadto, USZ umieściły pojazdy opancerzone w pobliżu wsi Wierszyna i Oriechowo-Donieckij.

„W strefie odpowiedzialności 30.brygady odnotowano rozmieszczenie jednego opancerzonego wozu rozpoznawczego i patrolowego we wsi Wierszyna i jednego bojowego wozu opancerzonego w pobliżu wsi Oriechowo-Donieckoje”– poinformowała służba prasowa WML ŁRL.

Natomiast edług ostatniego raportu SMM OBWE, Misja nadal odnotowuje aktywność ogniową w pobliżu obszaru wycofywania nr. 3 Bogdanowka-Pietrowskoje.

!!!!SMM OBWE, tym razem bez zwłoki potwierdził, że cywil został ranny w osadzie Aleksandrowka 29 stycznia.

USZ nadal utrudniają wykonywanie bezpiecznych lotów UAV Misji:

-operując około 1,5 km na północny zachód od Granitnoje i operując wcześniej zgłoszonym bezzałogowym statkiem powietrznym krótkiego zasięgu, patrol SMM OBWE usłyszał 7 wystrzałów z broni ręcznej w odległości około 3,5 km na północny-wschód. Według oceny ogień został wystrzelony w kierunku UAV,


-Mini-UAV SMM OBWE podlegały zakłóceniom sygnału GPS podczas lotu nad obszarami w pobliżu obszarów kontrolowanych przez USZ Ługańskoje i miejscowości Klinowoje,
-Ponadto, ze względu na zakłócenia sygnału GPS, zespół Misji nie był w stanie wystrzelić UAV średniego zasięgu w pobliżu Ługańska.

Ponadto w raporcie operacyjnym SMM OBWE informował o zagrożeniu ze strony USZ zestrzelenia bezzałogowego statku powietrznego Misji, jeśli zostanie on wystrzelony, pomimo wcześniejszych informacji przekazanych stronie ukraińskiej o jego locie.

Obserwatorzy Misji odnotowali również obecność sprzętu wojskowego i uzbrojenia znajdującego się za linią wycofania, poza wyznaczonymi obszarami składowania, w strefie bezpieczeństwa, w tym w pobliżu osiedli i obszarów mieszkalnych:

-3 czołgi (T-72) w pobliżu osady Andrejewka (kontrolowany przez USZ, 61 km na południe od Doniecka),
-1 nieznanego typu opancerzony pojazd bojowy w pobliżu strefy mieszkalnej osady Wierszina.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

7 min.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7:00 4 лютого 2021 року.

Сала Україні!

Упродовж минулої доби, 3 лютого, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Сала Україні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

YouTube– globalny cenzor w internecie, zablokowało strony DRL i ŁRL, w związku z tym filmów dokumentujących sytuację w republikach nie będzie. Chyba, że coś w między czasie się zmieni.*


*


©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

37 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 04.02.2022r.- 2418 dzień od nowego rozejmu.

 1. Kolejne „zdrady”, czyli (cytat) „Prezydent Francji Emmanuel Macron, który prowadził rozmowy telefoniczne z prezydentami Federacji Rosyjskiej i Ukrainy , w przyszłym tygodniu uda się z wizytą roboczą do Moskwy, a następnie do Kijowa”…
  https://strana.news/news/375007-kohda-makron-priedet-v-rossiju-i-ukrainu.html
  …plus „Kanclerz Niemiec Olaf Scholz złoży oficjalną wizytę na Ukrainie 14 lutego, na dzień przed planowaną na 15 lutego wizytą w Moskwie”;
  https://strana.news/news/375023-v-frh-rasskazali-kohda-olaf-sholts-pribudet-v-ukrainu.html

  Polubione przez 4 ludzi

 2. Wiceszefowa Departamentu Stanu USA Victoria Nuland obwiniła strone rosyjską o to że do hiszpańskiej gazety „El Pais” przedostały sie informacje na temat odpowiedzi USA na przedstawione przez FR „gwarancje bezpieczeństwa”. Ambasada FR w Waszyngtonie wyraziła zdziwienie tymi zarzutami, które są tym bardziej zadziwiajace ponieważ okazało się autor artykułu z „El Pais” przebywa…na Ukrainie;
  https://strana.news/news/375013-nuland-obvinila-rossiju-v-utechke-otvetov-ssha-po-harantijam-bezopasnosti.html

  Polubione przez 4 ludzi

 3. OT z Chin, gdzie doszło do spotkania i rozmów pomiędzy liderami ChRL i FR. Cytat „Podczas rozmów planowane jest omówienie kluczowych zagadnień agendy bilateralnej, regionalnej i globalnej. W wyniku spotkania ma zostać podpisany pakiet dokumentów międzyrządowych, międzyresortowych i handlowych, a także wspólne oświadczenie liderów dotyczące stosunków międzynarodowych w nowej erze i globalnego zrównoważonego rozwoju”;
  https://tass.ru/politika/13616279
  https://strana.news/news/375010-v-pekine-nachalas-vstrecha-putina-i-si-tszinpina-video.html

  Polubione przez 3 ludzi

   • i jak Sasin. Tak przy okazji, ta szacowna persona, prawdziwy człowiek renesansu, zajmował się już pocztą polską , budową elektrowni węglowej w Ostrołęce, wyborami kopertowymi, negocjacjami z Czechami w sprawie Turowa (latem 2021), a teraz chodzą ploty, ze chce zostać ministrem finansów.
    Boże chroń Polskę.

    Polubione przez 3 ludzi

 4. OT z FR, czyli Deutsche Welle kaput! Cytat „W piątek o godzinie 9:00 czasu lokalnego weszła w życie decyzja rosyjskiego rządu o zamknięciu moskiewskiego biura Deutsche Welle i cofnięciu akredytacji dziennikarzom niemieckiej firmy telewizyjnej i radiowej w Rosji. Rosyjskie MSZ poinformowało dzień wcześniej że unieważniło koncesję DW na nadawanie w Rosji, nazywając to odpowiedzią na zakaz działalności rosyjskiego nadawcy RT DE w Niemczech”;
  https://korrespondent.net/world/russia/4444150-v-moskve-zakrylos-buiro-Deutsche-Welle

  Polubione przez 5 ludzi

 5. 🔵 Politolog wyjaśnił powołanie Pokłońskiej na stanowisko zastępcy szefa Rossotrudniczestwa

  Prezydent Rosji powołał Natalię Pokłońską na zastępcę szefa Rossotrudniczestwa. Zwolnił ją jednak ze stanowiska ambasadora na Wyspach Zielonego Przylądka. W nowej lokalizacji Poklonskaya planuje zająć się tematem ochrony praw rodaków za granicą.
  Rozumiemy, dlaczego w jej karierze nastąpiły tak drastyczne zmiany.

  W październiku 2021 r. Poklonskaya została mianowana ambasadorem Rosji na Wyspach Zielonego Przylądka. Na to stanowisko odbyła specjalnie staż w MSZ oraz kursy w akademii dyplomatycznej.

  Po tych wiadomościach były zastępca prokuratora generalnego Ukrainy Gunduz Mammadov zagroził , że Kijów może dokonać ekstradycji Poklonskiej, gdy podejmie ona swoje obowiązki. Sąd kijowski uwzględnił nawet wniosek o zatrzymanie ambasadora Rosji. Jednak ukraińskie biuro Interpolu nie umieściło jej na liście poszukiwanych.

  W styczniu bieżącego roku okazało się, że plany Poklonskiej dotyczące objęcia stanowiska ambasadora na Wyspach Zielonego Przylądka zostały anulowane z przyczyn osobistych. Informację o tym potwierdziło rosyjskie MSZ.
  Подробнее: https://www.m24.ru/articles/politika/03022022/159116?utm_source=smi2&utm_campaign=video&utm_medium=exchange#teaserType=middleNews&teaserId=11648449&columnType=middleNews&screenKey=primaryColumnScreen?utm_source=CopyBuf

  Polubione przez 4 ludzi

 6. Cd.
  Jednocześnie politolog zasugerował, dlaczego Poklonskaya nigdy nie pojechała na Wyspy Zielonego Przylądka. Jego zdaniem istniało realne ryzyko, że Ukraina zażąda jej ekstradycji.

  „Faktem jest, że w październiku ubiegłego roku wenezuelski dyplomata został zatrzymany w Republice Zielonego Przylądka i wydany Amerykanom na prośbę Stanów Zjednoczonych, mimo że był chroniony statusem dyplomatycznym. Dlatego też istniało zagrożenie dla Natalii Poklonskaya wpadła w podobną sytuację – wyjaśnił Asafov.
  Подробнее: https://www.m24.ru/articles/politika/03022022/159116?utm_source=smi2&utm_campaign=video&utm_medium=exchange#teaserType=middleNews&teaserId=11648449&columnType=middleNews&screenKey=primaryColumnScreen?utm_source=CopyBuf

  Polubione przez 3 ludzi

 7. Dla zainteresowanych, artykuł o wizycie i rozmowach w Pekinie WWP. Cytat „4 lutego do Chin przybył Władimir Putin. Prezydent Rosji został gościem honorowym Zimowych Igrzysk Olimpijskich, których uroczyste otwarcie odbyło się dzisiaj…Xi Jinping rozesłał zaproszenia do wielu kolegów . Rozmowy dwustronne zaplanowano jednak tylko z gospodarzem Kremla…Sądząc po dacie przybycia do Pekinu, gospodarz Kremla przez całą noc leciał do Chin i około dziesiątej rano czasu kijowskiego ściskał już dłoń Xi…Po raz pierwszy od czasu pandemii spotkali się twarzą w twarz. Negocjacje trwały około dwóch godzin. Tylko część powitalna była publiczna…Stąd pochodzi ważna wypowiedź Xi: „Nasze kraje aktywnie uczestniczą w reformie globalnego systemu zarządzania”…To znaczy mówimy o tym, że Federacja Rosyjska i Chiny zmniejszają rolę Zachodu na świecie. A przywódca Chińskiej Republiki Ludowej niemal wprost mówi o tym dalej…”Współpracujemy nad wdrożeniem prawdziwego multilateralizmu. Podtrzymywanie prawdziwego demokratycznego ducha służy jako niezawodny filar jednoczenia świata w przezwyciężaniu kryzysów i obronie równości” – podsumował Xi”;
  https://strana.news/news/374922-putin-i-si-tszinpin-na-olimpiade-2022-itohi-perehovorov-sehodnja.html

  Polubione przez 4 ludzi

  • Szlag wyjdzie jak z Białorusią i Kazachstanem.
   Nasi kochani mędrcy z USA i Wiejskiej sądzili ,że jak zrobi się Majdan na Białorusi a’la Ukraina i zagrozi sankcjami to Lukaszenko (lub jakiś jego następca) zerwie z Rosja-jakie mamy wyniki tej polityki dobrze wiemy.
   Jak tak dalej pójdzie to Rosja zawrze pełny gospodarczo-wojskowy sojusz z Chinami i jesteśmy (jako Europejczycy) ugotowani. Takiej potędze nie będzie się można przeciwstawić. Jedyne co powstrzymuje FR od takiego kroku jest strach, że w tym duecie to Chiny będa o wszystkim decydowały, ale jeśli UE-USA zbyt mocno będą naciskały na FR, groziły i atakowały jej strefy wpływów to Kreml gotów na taki sojusz przystać.

   Polubione przez 3 ludzi

 8. Kolejne „przeboje” z wystrzeleniem pierwszego od 11 lat ukraińskiego satelity na orbitę okołoziemską. Ukromedia ujawniają że mogło w zwiazku z tym dojść do „przyswojenia środków z ukraińskiego budżetu”. Okazuje się bowiem że do negocjacji z amerykańską firmą „SpaceX” władze w Kijowie wynajęły „firmę pośredniczącą przez co koszt całego przedsięwzięcia uległ podwojeniu. Cytat „W celu wystrzelenia ukraińskiego satelity Sicz-2-30 Gabinet Ministrów zatrudnił pośrednika zamiast bezpośredniego kontraktu z amerykańską firmą SpaceX. Z powodu takich warunków, zamiast zaplanowanych w kontrakcie miliona dolarów, trzeba było zapłacić 1,8 miliona”;
  https://korrespondent.net/tech/space/4444221-zapusk-sputnyka-sych-cherez-posrednyka-oboshelsia-v-dva-raza-dorozhe-smy

  Polubione przez 3 ludzi

 9. Dla zainteresowanych artykuł o „krachu” panów by Ukraina stała sie „mocarstwem pod względem produkcji żywności”. Cytat „Nie stali się rolniczym supermocarstwem: zamiast żywić innych, Ukraina żywi się z „polskiego stołu”…Zamiast realizować ambitne plany wyżywienia całego świata, sami kupujemy produkty od wszystkich po kolei, a naszym głównym dostawcą żywności jest Polska…Polskie warzywa i owoce, polskie mleko, polskie mięso – być może nie mamy jeszcze polskiego chleba, ale prędzej czy później przy takim tempie i on się pojawi…Sytuacja jest wyjątkowa. Miliony Ukraińców wyjeżdżają do pracy w Polsce, m.in. do prac rolniczych i przedsiębiorstw produkujących żywność. Polska sprzedaje następnie te same produkty na Ukrainę, a Ukraińcy chętnie je tu kupują, często za pieniądze przysłane przez pracowników migrujących z Polski”;
  https://kp.ua/economics/a642705-ahrarnoj-superderzhavoj-ne-stali-vmesto-toho-chtoby-kormit-druhikh-ukraina-sama-kormitsja-s-polskoho-stola

  Polubione przez 4 ludzi

  • Teraz się zorientowali…
   Od lat ten proces trwa, na forum kilkakrotnie były szersze dyskusje na ten temat, szef wszystkich szefów chyba z 3 wstępniaki na to poświęcił 😀
   Trochę za późno zrozumieli, teraz sytuacja jest jeszcze gorsza.
   Po pierwsze rolnicy z Ukrainy nie sa dotowani z budżetu państwa (Ukrainy na to nie stać), po drugie ceny gazu bija rekordy, a zatem też i ceny nawozów. Po trzecie otwarli się na rynek turecki- to zła wiadomość dla Polski, bo Turcy mogą nam odebrać część „naszej” niszy na Ukrainie.
   Ale, ale wielkie Agro holdingi nie stracą, produkują masowo zboże i nasiona słonecznika i to wystarczy, a ze zatrudniają garstkę osób i wyprowadzają większość kasy za granicę to już ich urok 😀

   Polubione przez 3 ludzi

 10. Nowa „wojna dyplomatyczna” Ukrainy tym razem z „bezcennym” Izraelem. „Na dywanik” do MSZ Izraela wezwano ambasadora Ukrainy w tym państwie po tym jak skrytykował on premiera Yaira Lapida zarzucając mu „propagowanie prorosyjskiej retoryki”. Lapid miał bowiem nazwać konflikt na Donbasie „kryzysem rosyjsko-ukraińskim”, a także stwierdzić że nie spodziewa się jego eskalacji (to znaczy mitycznej „inwazji FR na Ukraine”) w najbliższym czasie;
  https://www.jpost.com/israel-news/article-695460

  Polubione przez 3 ludzi

 11. 19 Czterdzieści pięć (USA):
  Te cztery mity o rosyjskim wojsku muszą umrzeć

  Czas odrzucić przestarzałe stereotypy na temat rosyjskich sił zbrojnych. Rośnie prawdopodobieństwo eskalacji wojny rosyjskiej na Ukrainie, a znany strateg i historyk twierdził w mediach społecznościowych, że atak Moskwy można łatwo odeprzeć za pomocą ograniczonej operacji „uderz i uciekaj” z udziałem ukraińskich sił obrony cywilnej.

  *****Rzeczywistość: współczesna rosyjska taktyka kładzie nacisk na wojnę „bezkontaktową”*****

  Niedawne wojny na Ukrainie i w Syrii pokazały „wojnę bezkontaktową” rosyjskich sił lądowych, w której wiodącą rolę odgrywa ostrzał z dalekiego zasięgu, a nie atak zmechanizowany. Znajduje to również odzwierciedlenie w nowej formacji Wojsk Lądowych – Batalion Tactical Group (BTG), która łączy kompanie piechoty i czołgów z niezwykle dużą liczbą artylerii.
  Zgodnie z nowym rosyjskim planem czołgi i piechota pozostają poza zasięgiem bezpośredniego ognia, dopóki ciężkie działa i pociski nie wykonają swojej pracy. Jest to możliwe dzięki nowym dronom rozpoznawczym i sprzętowi walki elektronicznej, które wyszukują pozycje wroga bez narażania żywych zwiadowców.

  Teoretycznie czołgi i kompanie piechoty BTG osłaniają artylerię przed kontratakami a potem oczyszczają teren z niedobitków, którzy przeżyli po ostrzale.

  Ponadto podczas wojen w Syrii i na Ukrainie armia rosyjska często zlecała zadania „obcym” — lokalnym oddziałom pomocniczym, najemnikom i pełnomocnikom — zarówno w zakresie obsadzania pozycji obronnych,
  🔸 jak i trudniejszych misji walki wręcz.🔸

  Autor Sebastian Roblin jest magistrem Uniwersytetu Georgetown i służył w Korpusie Pokoju w Chinach. Pisze o technicznych, historycznych i politycznych aspektach międzynarodowego bezpieczeństwa i konfliktu dla takich publikacji jak 19FortyFive, The National Interest, NBC News, Forbes i War is Boring.

  Czytaj całość:
  https://inosmi.ru/20220204/armiya-252869308.html

  *************.

  Komentarz:
  Cytat: ,,Ponadto podczas wojen w Syrii … armia rosyjska zlecała zadania… – lokalnym oddziałom pomocniczym,”
  Atak na pozycje nieprzyjaciela w Syrii przeprowadzały oddziały BGT (czołgi i osłaniająca je piechota) zwane – Brygadami Tygrysa , które były przez nią wyposażone, wyszkolone i wspomagane doradcami .

  Tak też i będzie na Donbasie,
  Czołgi nie będą stały okopane na linii frontu , by odpierać ataki Ukraińskiej armii – bynajmniej.
  Czołgi separatystów będą szły tuż przed ścianą ognia rosyjskiej artylerii, by posprzątać teren z Javelinów i z niedobitków jakie przy życiu jeszcze zostały z tej podobno ,,największej w Europie” i ,,niezwyciężonej” armii ukraińskiej .

  ***.

  Jak wygląda praca dalekosiężnej rosyjskiej artylerii?
  AdNovum zapodał we wstępniaku fotkę ukraińskiej kolumny pancernej pod Iłowajskiem zniszczonej ogniem artylerii.
  .https://inforesist.org/wp-content/uploads/2018/11/45281047_1449740301825388_6943064188763766784_o.jpg
  Ukraińcy twierdzą, że kolumna została zniszczona ogniem rosyjskiej dalekosiężnej artylerii .
  https://inforesist.org/v-seti-pokazali-ranee-neizvestnyie-zhutkie-kadryi-ilovaskoy-tragedii-novosti-ukrainyi/

  Brytyjska grupa badawcza Forensic Architecture twierdzi, że zebrała dowody na rosyjski udział w bitwach o Ilovaisk w 2014 roku, pisze The Guardian.
  https://vk.com/video-70187376_456244027
  Te „dowody” został zebrane nie bez powodu – mają być wykorzystane przy składaniu pozwów przez ukraińskie wojsko przeciwko Rosji przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPC).
  „Najsilniejsza armia na kontynencie” zamierza pozwać Rosję, z którą podobno walczy od lat, chociaż sama nie może tego udowodnić
  Источник: https://rusvesna.su/news/1566190691

  Polubione przez 2 ludzi

 12. Naftohaz ogłosił, że zakupi 300 mln m3 gazu w lutym br po „rynkowych cenach”. W magazynach gazu na Ukrainie pozostało około 11 mld m3 niebieskiego paliwa. Dobra wiadomością są prognozy pogody anomalie spowodowały, że styczeń i początek lutego były wyjątkowo ciepłe.
  https://www.unian.net/economics/energetics/ozvuchena-cena-po-kotoroy-naftogaz-pokupaet-toplivo-na-sleduyushchiy-otopitelnyy-sezon-novosti-segodnya-11693884.html

  Polubione przez 2 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.