Wojna domowa na Ukrainie 12.02.2022r.- 2426 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 692.

Kijów wypełnił wszystkie zobowiązania podjęte w trakcie rozmów o rozwiązaniu sytuacji w Donbasie, które odbyły się w Paryżu w 2019 r.” – poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmitrij Kuleba. 

Zaznaczył jednak, że Ukraina nie będzie prowadzić bezpośredniego dialogu z DRL i ŁRL, co jest zapisane w porozumieniach mińskich. Jednocześnie w UE i Stanach Zjednoczonych coraz częściej słyszy się o konieczności wdrożenia zestawu środków zatwierdzonych w 2015 roku. Eksperci uważają jednak, że Kijów nadal będzie ignorował swoje zobowiązania, gdyż ani Waszyngton, ani Bruksela nie wywierają w tej sprawie realnej presji na władze ukraińskie.

A nie wywierają, bo taki jest ich cel wobec Ukrainy- tworzenie ciągłych napięć na granicy z Rosją.

„Kijów wywiązał się ze wszystkich zobowiązań, jakie przyjął podczas rozmów Normandzkiej Czwórki” w Paryżu w 2019 r. na temat sytuacji wokół Donbasu”– powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmitrij Kuleba na antenie kanału ICTV.

„Jeśli chodzi o porozumienia mińskie, nie znam ani jednego kraju Unii Europejskiej, który twierdziłby, że Ukraina nie przestrzega porozumień mińskich. Wszyscy pamiętamy Szczyt Normandzki w Paryżu w 2019 roku. Z tego szczytu przywódcy wyszli z pewnymi porozumieniami i wszystko, co Ukraina wzięła na siebie, zrobiliśmy”– powiedział szef ukraińskiego MSZ.

Według niego Moskwa rzekomo zaniedbała swoje zobowiązania. Powtórzył również twierdzenie, że Ukraina w żadnym wypadku nie będzie przestrzegać porozumień mińskich „na warunkach rosyjskich”.

„Taka opcja jak presja na Ukrainę i zmuszanie Ukrainy do zrobienia czegoś nie jest opłacalna. Mogą być propozycje, ale jeśli będą dla nas nie do przyjęcia, zostaną odrzucone”– podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji.

Wcześniej, na konferencji prasowej po negocjacjach z niemiecką minister spraw zagranicznych Annaleną Berbock, Kuleba powiedział, że powiadomił swojego niemieckiego odpowiednika o odmowie prowadzenia przez Kijowa bezpośredniego dialogu z samozwańczą DRL i ŁRL, choć przewiduje to porozumienie mińskie. umowy. Według niego jest to czerwona linia dla ukraińskiego rządu.

„Nie będziemy wchodzić w bezpośredni dialog z tzw. Doniecką i Ługańską Republiką Ludową. Nie przewidują tego porozumienia mińskie. Próba nawiązania takiego dialogu leży w interesie Federacji Rosyjskiej wyłącznie w celu pozbycia się statusu strony konfliktu i przekształcenia się w mediatora”– powiedział Kuleba.

Tymczasem Moskwa wielokrotnie powtarzała, że ​​Rosja nie jest i nie była stroną konfliktu na południowo-wschodniej Ukrainie.

„Zgodnie z porozumieniami mińskimi Rosja jest mediatorem a chcą, abyśmy byli stroną konfliktu. W porozumieniach mińskich nie ma czegoś takiego, a my się na to nie zgadzaliśmy”– podkreślił Władimir Putin 23 grudnia 2021 r. na ostatniej dorocznej konferencji prasowej.

Jednakże, w UE i USA coraz częściej pojawiają się oświadczenia o konieczności wdrożenia zestawu środków zatwierdzonych w 2015 roku. O czym, m.in. amerykański prezydent Joe Biden rozmawiał z Władimirem Zełenskim w rozmowie telefonicznej w grudniu 2021 r.

„Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone nadal wspierają format normandzki i trwają wysiłki na rzecz realizacji porozumień mińskich, w tym zauważył, że Stany Zjednoczone generalnie popierają ten proces”– poinformował Biały Dom .

Z kolei sekretarz stanu USA Anthony Blinken 7 lutego br. na wspólnej konferencji prasowej z szefem europejskiej dyplomacji Josepem Borrellem w Waszyngtonie zwrócił uwagę na fakt, że Mińsk-2 to najlepszy sposób na rozwiązanie konfliktu w Donbasie. Jego zdaniem proces ten jest utrudniony ze względu na brak określonej kolejności działań, które strony muszą podjąć, oraz rzekomą niechęć Rosji do przestrzegania istniejących porozumień. Jednocześnie nigdzie w tekście porozumień mińskich nie ma udziału Rosji w realizacji tego zestawu środków.

„Mińsk nie wyjaśnia niektórych kwestii kolejności działań stron (…) Umowy mówią o specjalnym statusie Donbasu i wierzę, że przy odpowiedniej kolejności działań Ukraińcy będą gotowi iść naprzód”– stwierdził Blinken.

Sekretarz stanu przypomniał też o zbliżającym się spotkaniu doradców politycznych przywódców państw Czwórki Normandii, które w najbliższych dniach miało się odbyć w Berlinie:

„Spotkanie to będzie kontynuacją dialogu między krajami, który został wznowiony 26 stycznia w Paryżu. Jej uczestnicy już potwierdzili, że porozumienia mińskie leżą u podstaw pracy formatu normandzkiego. Jak wynika z ich wspólnego oświadczenia, mają na celu zmniejszenie istniejących różnic”.

Także prezydent Francji Emmanuel Macron, który nota bene jest bardzo aktywny w tej sprawie, mówił również o braku alternatywy dla porozumień mińskich na konferencji prasowej po spotkaniu z Putinem.

„Porozumienia mińskie mogą naprawdę rozwiązać i zrobić postęp w sprawie kryzysu na Ukrainie. Porozmawiam o tym (…) z panem prezydentem Zełenskim”– powiedział francuski prezydent.

Podobny punkt widzenia wyraził w połowie grudnia premier Włoch Mario Draghi, który stwierdził, że:

„Pokojowego rozwiązania nie da się osiągnąć bez wdrożenia przez obie strony porozumień mińskich z 2015 roku”– powiedział podczas przemówienia do posłów izby niższej włoskiego parlamentu.

Natomiast czeski minister spraw zagranicznych Jakub Kulganek wezwał do jak najszybszego wdrożenia porozumień mińskich na kuluarach posiedzenia Rady Ministerialnej OBWE w Sztokholmie.

Jednak w samym Kijowie nie ma zgody co do konieczności realizacji porozumień mińskich. Tak więc 1 lutego Wołodymyr Zełenski na wspólnej konferencji prasowej z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem powiedział, że Ukraina jest całkowicie odpowiedzialna za porozumienia w sprawie Donbasu i wie, kto powinien je realizować.

Tego samego dnia sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Aleksiej Daniłow zauważył w wywiadzie dla Associated Press, że realizacja Mińska-2 może zniszczyć kraj. W związku z tym wyraził opinię, że konieczne jest podpisanie nowych umów.

Następnego dnia Dmitrij Kuleba w rozmowie z polską gazetą Rzeczpospolita powiedział, że Ukraina nie spełni kluczowych warunków porozumień mińskich- przyznania Donbasowi specjalnego statusu i prawa weta.

Władimir Putin na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Macronem wyraził opinię, że „władze w Kijowie obrały kurs na demontaż porozumień mińskich”. Według rosyjskiego przywódcy do takiego wniosku skłania brak implementacji formuły Steinmeiera w ukraińskim ustawodawstwie, a także decyzje dotyczące reformy konstytucyjnej, amnestii, wyborów samorządowych i prawnych aspektów specjalnego statusu Donbasu.

Obiektywnie oceniając sytuację, jasne jest, że szef ukraińskiego MSZ jest nieszczery, deklarując, że Kijów wypełnił jakiekolwiek zobowiązania w Donbasie, ponieważ nie zostały zrealizowane żadne kluczowe punkty z zestawu działań.

Jedyne, co realnie zostało zrobione, to kroki w celu zniszczenia statusu języka rosyjskiego na Ukrainie, w tym na poziomie legislacyjnym. Ponadto ciągle prowadzone są prowokacje zbrojne na linii demarkacyjnej w Donbasie oraz ostrzały przeciwko ludności cywilnej w DRL i ŁRL, co ewidentnie nie pasuje do stwierdzeń Kuleby. W związku z tym można przyjąć, że Kijów nie tylko nie wypełnił swoich zobowiązań, ale także cofnął się daleko w przeciwnym kierunku.

Natomiast wewnętrzna niespójność w wypowiedziach oficjalnych przedstawicieli Ukrainy w sprawie porozumień „Mińska-2” jest konsekwencją braku jedności w tej sprawie w kręgach politycznych kraju.

Ta postawa wynika z tego, że jest to najsłabiej przygotowany merytorycznie do sprawowania władzy zespół polityczny. Oczywistym jest, że do takiego niedopasowania prowadzi niska przydatność zawodowa polityków. Jednocześnie w rzeczywistości nikt w obecnym kierownictwie Ukrainy nie popiera realizacji porozumień mińskich, bez względu na to, jak bardzo Zełenski przekonuje nas, że jest inaczej. Po prostu używają różnych sztuczek, aby opóźnić wdrożenie Mińska-2 i jednocześnie obciążyć odpowiedzialności za to na Rosję.

Ponadto, Kijów w gruncie rzeczy jest niewątpliwie zainteresowany trwającym konfliktem w Donbasie, który odciąga uwagę opinii publicznej od wewnętrznych- bardzo poważnych problemów na Ukrainie.

Po drugie, jest to korzystne dla kuratorów z Zachodu i konieczne do realizacji zadań, jakie sobie stawia Zachód wobec Rosji. Po trzecie zaś, rozwiązuje wewnętrzne problemy polityczne, pozwalając odgrodzić się od nielojalnego elektoratu i wyjaśnić niepowodzenia w gospodarce i polityce społecznej.

Chodzi o to, że gdyby Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone były rzeczywiście zainteresowane rozwiązaniem konfliktu na Ukrainie, wykorzystałyby wszelkie możliwe narzędzia, by zmusić Kijów do deeskalacji i wypełnienia zobowiązań, a nie ograniczałyby się do samych- nic nie wnoszący oświadczeń.

Powszechnie wiadome jest, ze aktywa wielu ukraińskich polityków znajdują się za granicą- w tym samego Zełenskiego i jego najbliższych współpracowników. Wiadome też jest, jak Zachód lubi stosować sankcje, grożąc przejęciem lub zbyciem zagranicznych aktywów, aby osiągnąć swoje cele. Jednak w tym konkretnym przypadku Zachód nie podjął takich działań ani w stosunku do Poroszenki, ani w stosunku do Zełenskiego. Więc można tu przyjąć, że generalnie Zachód i USA są zadowoleni z polityki Kijowa.

Jednocześnie ​​Europa jest już zmęczona ciągłym napięciem na wschodniej granicy UE. Ponadto istnieją obawy, że ewentualny konflikt militarny uczyni Europę zakładnikiem sytuacji ze względu na jej bezwarunkowe poparcie dla obecnego reżymu w Kijowie, i to mimo jego jawnego odnoszenia się do ukraińskiej wersji faszyzmu, którym jest ideologia banderyzmu.

Jednak, niektórzy trzeźwo myślący politycy europejscy zaczynają zdawać sobie sprawę, że obecna sytuacja może doprowadzić do tego, że Europa stanie się polem bitwy, dlatego zaczynają opowiadać się za pokojowym rozwiązaniem sytuacji na Ukrainie. A pierwszym krokiem w tym kierunku jest wypełnienie przez Ukrainę jej zobowiązań.

Do sprawy poglądów głoszonych przez polityków z Kijowa odniosła się wczoraj minister spraw zagranicznych DRL Natalia Nikonoroka, która oświadczyłą, że retoryka przedstawicieli Ukrainy nabiera nowego rozmachu. 

„Szef ukraińskiego MSZ deklaruje, że rzekoma bezkompromisowość Federacji Rosyjskiej, o tym że konieczne jest prowadzenie negocjacji z przedstawicielami republik Donbasu, a nie z Rosją, utrudnia postępy w rozwiązaniu konfliktu, choć w rzeczywistości sytuacja jest adekwatna.  Przeciwnie, negocjacje w formacie mińskim nie tylko nie zmierzają w kierunku konstruktywnych rezultatów, ale ostatnio uległy stagnacji właśnie z powodu niewiarygodnej i śmiesznej postawy przedstawicieli Ukrainy, którzy szczerze ignorują paragrafy 4, 9, 11, 12 Pakietu Środków. A ustępy te wprost stwierdzają, że ugoda wymaga dialogu, który powinien być prowadzony w porozumieniu i we współpracy z przedstawicielami Donbasu w ramach Grupy Kontaktowej”– powiedziała Natalia Nikonorowa.


Ponadto szefowa dyplomacji DRL jest zdania, że ​​spekulacje ukraińskich urzędników zarówno w przestrzeni medialnej, jak i na platformie negocjacyjnej nie doprowadzą do żadnego korzystnego dla nich scenariusza.

 „Porozumienia mińskie albo będą musiały zostać w pełni wdrożone i w bezpośrednim porozumieniu z republikami w ramach Grupy Kontaktowej, albo będą musiały zostać oficjalnie zniesione, co pociągnie za sobą odpowiednie sankcje międzynarodowe dla państwa ukraińskiego”– oceniła Natalia Nikonorowa.

*

A tym czasem, na froncie w Donbasie- na jego ługańskim odcinku Ukraińskie Siły Zbrojne (USZ) nadal uniemożliwiają pracę dronów OBWE w pobliżu miejscowości Szczastie i Smolaninowo.

Kijowskie siły zbrojne posłużyły się metodami wojny elektronicznej (EW) do ingerencji w działanie bezzałogowych statków powietrznych (UAV) Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na terenach Szczastii i wsi Smolaninowo. 

„Na terenach osiedli Szczastie i Smolaninowo mobilne grupy 20 batalionu EW, korzystając ze stacji ‚Bukowel-AD’, tłumiły sygnały kanałów kontrolnych bezzałogowych statków powietrznych Misji OBWE, aby uniemożliwić obserwatorom zarejestrowanie obecności sprzętu wojskowego rozmieszczonego w tych obszarach”- poinformowała służba prasowa Wydziału Milicji Ludowej ŁRL. 

 Poza tym, żołnierze USZrozmieścili pojazdy opancerzone w pobliżu osad w strefie Operacji Połączonych Sił.

„W strefie odpowiedzialności 79 brygady obecność dwóch transporterów opancerzonych BTR-4 w strefie mieszkalnej wsi Tiepłoje i jednego transportera opancerzonego BTR-80 pod Szczastią, a także jednego opancerzonego wozu rozpoznawczego i patrolowego BRDM -2 z 24 brygady pod Popasną”– poinformowała służba prasowa Wydziału Milicji Ludowej ŁRL.

Ministerstwo Obrony ŁRL przypomniało, że umieszczanie broni i sprzętu wojskowego przez kijowskie siły zbrojne w osiedlach stanowi naruszenie trzeciego paragrafu Dodatkowych Środków podpisanych w celu zapewnienia reżimu zawieszenia broni i kontroli jego przestrzegania.

A na donieckim odcinku frontu, zwiad ML DRL zarejestrował ruch wielokierunkowych systemów rakietowych USZ we wszystkich kierunkach w pobliżu linii kontaktu.

„Ruch wrogich wielokrotnych systemów rakietowych, a także pojazdów ładujących transport, został zarejestrowany na obszarach osiedli Konstantinowka, Żelannoje, Ilyinka, Chlebodarowka i Topolnoje na obszarach odpowiedzialności 95, 53, 54 i 36 brygad w odległości niecałych 30 km od linii kontaktu”– poinformował wczoraj zastępca szefa Departamentu Milicji Ludowej DRL Eduard Basurin.

Nie wykluczył też, że USZ są gotowe do uderzenia na krytycznie ważne cele cywilne na terytorium republiki.
Na tym samym odcinku frontu, bezzałogowy statek powietrzny (UAV) ukraińskich formacji zbrojnych został zestrzelony w pobliżu północnych przedmieść Doniecka. 

„W celu przeprowadzenia rozpoznania i kolejnego uderzenia z pozycji 56 brygady w pobliżu wsi Wesiełoje nieprzyjaciel wystrzelił bezzałogowiec ‚Evo II’ wyposażony w mechanizm zrzutowy i podwieszony na nim ładunek wybuchowy”– poinformował wczoraj Departament Milicji Ludowej DRL.

Natomiast, według wczorajszego raportu SMM OBWE, UAV bliskiego zasięgu Misji OBWE został poddany zagłuszaniu sygnału GPS podczas lotów nad obszarami osiedli Rozowka i Krasnogorowka.

Ponadto obserwatorzy odnotowali obecność sprzętu VFU w strefie bezpieczeństwa:


-2 bojowe wozy opancerzone (niezidentyfikowanego typu) w pobliżu wsi  Bogdanowki,
-2 transportery opancerzone (BTR-60) w pobliżu miejscowości Lebedińskoje,
-1 holowany radar przeciwbateryjny (typ AN / TPQ Firefinder) w pobliżu miejscowości Krasnogorowki.

Natomiast w dniu wczorajszym USZ na donieckim odcinku frontu 4 razy naruszyły warunki rozejmu w wyniku czego na terytorium DRL spadło 8 pocisków.

Ostrzały zostały przeprowadzone w następujących godzinach:
13:00, z kierunku Majorska w stronę osiedla mieszkaniowego przy kopalni 6/7- na obrzeżach Gorłówki, przy użyciu automatycznego granatnika sztalugowego AGS-17 (1 granat) i broni maszynowej,

15:20, z kierunku Piasków w stronę wioski Wiesiełoje- na północno-zachodnich obrzeżach Doniecka, przy użyciu ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (2 granaty) oraz broni maszynowej,

20:15, z kierunku Szirokina w stronę Sachanki- na południowym odcinku frontu, przy użyciu moździerza kaliber 82 mm (4 miny),

20:30, z kierunku Nowoługańskoje w stronę Dolomitnoje- w rejonie Gorłówki, przy użyciu ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 (1 granat), a także broni maszynowej.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

6 min.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7:00 12 лютого 2021 року.

Сала Україні!

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 11 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу МАР’ЇНКИ російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

В напрямку НЕВЕЛЬСЬКОГО ворог 2 рази відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

На околицях ПІСКІВ окупанти двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік ШИРОКІНОГО російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік ВОДЯНОГО збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу ПІСКІВ окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Сала Україні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

YouTube– globalny cenzor w internecie, zablokowało strony DRL i ŁRL, w związku z tym zdecydowanej większości filmów dokumentujących sytuację w republikach się nie ukazuje. Chyba, że coś w między czasie się zmieni.

*

*

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

49 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 12.02.2022r.- 2426 dzień od nowego rozejmu.

 1. „Histeria inwazyjna” trwa w najlepsze. Amerykański ‚Bloomberg” powołując się na „amerykańskich dyplomatów”, ogłosił juz nawet „datę” rozpoczęcia „inwazji FR na Ukrainę”, czyli 15 lutego…
  https://strana.news/news/376361-kohda-rossija-napadet-na-ukrainu-tochno-znaet-bloomberg.html
  …rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki poinformowała z kolei o zmniejszeniu liczby amerykańskiego personelu dyplomatycznego na Ukrainie…
  https://strana.news/news/376374-posolstvo-ssha-sokratit-svoj-personal-v-ukraine.html
  …a przebywajacy na Ukrainie obywatele USA otrzymuja telefony z Ambasady USA w których radzi się im jak najprędzej opuścić Ukrainę;
  https://strana.news/news/376371-posolstvo-ssha-nachalo-zvonit-amerikanskim-hrazhdanam-v-ukraine-rekomenduja-im-evakuatsiju.html

  Polubione przez 6 ludzi

 2. Żadnego odłączania FR od systemu bankowego SWIFT w ramach ewentualnych sankcji za „inwazję na Ukrainę’ nie będzie. A jak wiadomo miał to być największy „straszak” tych sankcji. Cytat „USA i UE finalizują pakiety sankcji wobec Rosji, które zostałyby nałożone w przypadku jej inwazji na Ukrainę. Wyłączenie kraju z systemu płatności międzybankowych SWIFT nie znajduje się na liście możliwych środków, pisze Reuters , powołując się na urzędników amerykańskich i europejskich…Według nich ten krok nie był już rozważany po poważnych sprzeciwach ze strony państw europejskich”;
  https://www.rbc.ru/politics/12/02/2022/6206db209a79479903c8acb2?from=from_main_6
  Źródło;
  https://www.reuters.com/world/europe/swift-off-russia-sanctions-list-state-banks-likely-target-us-eu-officials-2022-02-11/

  Polubione przez 6 ludzi

 3. Kolejny „njus” z „juesej”, gdzie podczas występu w programie prowadzonym przez popularnego amerykańskiego „konserwatywnego” dziennikarza Tucker’a Carlson’a znana ze swych „postępowo – liberalnych” pogladów demokratyczna kongresmenka Tulsi Gabbard oskarżyło „autorytaryzm”…Zełenskiego. Cytat „„Zełenski prowadzi represje wobec opozycji, zamknął kanał telewizyjny, który go krytykował. A Biden to wszystko popiera. I myślę – czy chce powtórzyć coś podobnego w USA?” – powiedziała”[!!!]
  https://strana.news/news/376415-zelenskij-provodit-avtoritarnuju-politiku-konhressmen-tulsi-habbard.html

  Polubione przez 5 ludzi

 4. Kryzys energetyczny na świecie. Cytat „Cena ropy przekroczyła 95 dolarów po raz pierwszy od 2014 roku…Tym samym koszt kontraktu terminowego na ropę Brent z dostawą w kwietniu 2022 r. na londyńskiej giełdzie ICE wzrósł o 4,29% do 95,33 USD za baryłkę. Ostatni raz cena Brenta przekroczyła 95 dolarów w październiku 2014 roku”;
  https://korrespondent.net/business/financial/4446636-tsena-na-neft-prevysyla-95-vpervye-s-2014-hoda

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Ciąg dalszy „histerii inwazyjnej”. Obywatelą Litwy i ZEA równiez „poradzono” jak najszybciej wyjechać z Ukrainy…
  https://strana.news/news/376426-eshche-dve-strany-rekomendovali-svoim-hrazhdanam-pokinut-ukrainu.html
  …to samo mają zrobić obywatele Niemiec…
  https://strana.news/news/376424-vtorzhenie-rf-v-ukrainu-mid-hermanii-prizval-hrazhdan-kak-mozhno-bystree-pokinut-ukrainu.html
  …a wiceszef brytyjskiego resortu obrony James Heappey w wywiadzie dla brytyjskich mediów oświadczył że 12-13 lutego Ukrainę opuszczą brytyjscy „instruktorzy wojskowi”;
  https://strana.news/news/376420-dzhejms-khippi-rasskazal-kohda-i-pochemu-britanskie-instruktory-pokinut-ukrainu-.html

  Polubione przez 5 ludzi

 6. Dla zainteresowanych, artykuł z ukraińskiego portalu ‚Strana” o tym co może stać za „histerią inwazyjną”, czyli cztery „scenariusze”. Cytat „1. Przygotowanie do [zawarcia przez USA i FR] wielkiego kompromisu…2. Przygotowanie do prawdziwej wojny…3. Kontrolowany konflikt…Trzeci wariant rozwoju wydarzeń to kontrolowany konflikt lub „porozumienie wojskowe”. Kiedy nastąpi „drobna inwazja” Rosji (np. wprowadzenie wojsk do Donbasu, a potem połowiczne sankcje) i w efekcie powrót do scenariusza nr 1 i osiągnięcie pewnego rodzaju globalnego porozumienia z Moskwą…4. Presja na Ukrainę…Ostatni scenariusz to presja bezpośrednio na ukraińskie przywództwo poprzez upadek hrywny i zamknięcie rynków kapitałowych pod wpływem plotek o wojnie”;
  https://strana.news/news/376303-ssha-zajavili-chto-rossija-napadet-15-fevralja-chto-proiskhodit.html

  Polubione przez 5 ludzi

 7. OT w temacie Olimpiady Zimowej w Pekinie, czyli „haniebna zdrada” dziennikarki „Washington Post” Sally Jenkins która odważyła się stanąć w obronie młodziutkiej rosyjskiej łyżwiarki Kamili Waliewej pomówionej przez WADA (jak wiadomo „idące na sznurku” Waszyngtonu) o stosowanie dopingu. Według Jenkins „niewielka ilość substancji trimetazydyny, którą wykryto w teście dopingowym rosyjskiej zawodniczki, w żaden sposób nie wpłynęła na jej wyniki: nazwała także Kamilę „największą łyżwiarką figurową naszych czasów”. Natomiast o WADA dziennikarka napisała że stosuje „selektywne metody weryfikacji, arbitralne nękanie i oszustwa prawne”. Cytat „Felietonistka pisze, że nie może zrozumieć, dlaczego sprawdzenie wątpliwego testu antydopingowego rosyjskiej łyżwiarki figurowej zajęło nie 10 dni, a całe dwa miesiące. Zdaniem felietonistki skandal ten wskazuje na upolitycznienie systemu testów antydopingowych WADA, a agencja kieruje się logiką „w razie wątpliwości karać”…„25 grudnia Waliewa zdała test antydopingowy, który trafił do laboratorium WADA w Sztokholmie, które miało go zbadać w ciągu 10 dni. Nie jest jasne, dlaczego zajęło to dwa miesiące, a do wtorku nie było wyniku, pojawił się po tym, jak Waliewa wyszła na lód na olimpiadzie.To typowa beztroska (i być może upolitycznienie) WADA, na którą sportowcy narzekają od dwóch lat. Przed i po tym teście Waliewa zdała inne testy, które były czyste, w tym te z Pekinu ”- napisała Jenkins”;
  https://strana.news/news/376452-zhurnalist-washington-post-stala-na-zashchitu-kamily-valievoj-.html
  Źródło;
  >https://www.washingtonpost.com/sports/olympics/2022/02/11/sally-jenkins-valieva-anti-doping/

  Polubione przez 4 ludzi

 8. OT z FR (cytat) „Jak poinformowało Ministerstwo Obrony, amerykański okręt podwodny wpłynął na rosyjskie wody terytorialne w regionie Kurylów i zastosowano przeciwko niemu specjalne środki…Załoga okrętu podwodnego otrzymała komunikat w języku rosyjskim i angielskim za pośrednictwem komunikacji podwodnej: „Jesteś na wodach terytorialnych Rosji. Natychmiast wynurz się!”…Zagraniczny okręt wojenny zignorował żądanie…„Zgodnie z wytycznymi ochrony granicy państwowej Federacji Rosyjskiej w środowisku podwodnym załoga fregaty Floty Pacyfiku marszałek Szaposznikow zastosowała odpowiednie środki” – czytamy w komunikacie…Amerykański okręt podwodny wykorzystał samobieżny symulator do podwojenia celu na radarowych i akustycznych środkach kontroli i opuścił rosyjskie wody terytorialne z maksymalną prędkością…W związku z incydentem Ministerstwo Obrony wezwało attache wojskowego ambasady USA w Moskwie”;
  https://ria.ru/20220212/podlodka-1772493860.html

  Polubione przez 4 ludzi

 9. Wszyscy brytyjscy żołnierze, którzy znajdują się na Ukrainie zostaną wycofani w ten weekend – poinformował wiceminister obrony Wielkiej Brytanii James Heappey. Taką samą decyzję ogłosił Pentagon. USA wycofa z Ukrainy 160 żołnierzy amerykańskiej Gwardii Narodowej Florydy.
  https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-brytyjczycy-i-amerykanie-wycofuja-wszystkie-wojska-z-ukrainy,nId,5828296?parametr=zobacz_takze#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

  Polubione przez 4 ludzi

 10. Sparafrazuję cytat z komentarza Maniprzepraszania, tak by współgrał z newsem Bladegoświtu

  ,,Załoga ,,Pentagonu” otrzymała komunikat w języku rosyjskim i angielskim za pośrednictwem komunikacji dyplomatycznej:
  „Jesteś w rosyjskiej strefie wpływów.
  Przekroczyłeś czerwoną linię.
  Natychmiast wy****dalaj !”

  Pentagon zignorował żądanie…
  „Zgodnie z wytycznymi ochrony granicy państwowej Federacji Rosyjskiej w środowisku limitrofów załoga ,,Kremla” zastosowała odpowiednie środki” – czytamy w komunikacie…

  Amerykański Departament Stanu wykorzystał propagandowe środki zadymiające w postaci wycofania personelu ambasad i samobieżne symulatory do podwojenia celu na radarowych i akustycznych środkach kontroli i do 16 lutego Wojska pod osłoną korpusu dyplomatycznego opuści rosyjską strefę limitofu z maksymalnie możliwą prędkością… ale tak, by nie przypominało to wycofania się z Wietnamu , czy z Afganistanu.

  W dniu dzisiejszym po stanowczym telefonie Bidena Putin wymiękł i zaakceptował harmonogram wycofania się wojsk USA i tych z UPA-2.0 z rosyjskiego limitrofu zwanego Ukrainą.

  Bogu niech będą dzięki a POTUSowi Joe Bidonowi chwała na wysokościach,
  bo Jego hardość i nieustępliwość w negocjacjach uratowała Świat od atomowego Armagedonu III Wojny Światowej.

  Tak panowie. Jak się ma media pod kontrolą to można wywołać i wygrać wojnę wirtualną i wycofać się z honorem na Zakerzonie – na ,,z góry upatrzoną pozycję”.

  A co z Ukrainą?!!!
  A, to już Putin dwa dni temu ogłosił:
  A czy to ważne, czy się jej to podoba, czy nie podoba?
  Bądź cierpliwa, ma krasawico…

  Polubione przez 5 ludzi

 11. W temacie rozmowy telefonicznej „na szczycie” pomiędzy WWP i „Sleepy Joe”. Strona amerykańska „widzi” ją tak (cytat) „Biden powiedział Putinowi, że Stany Zjednoczone są gotowe rozwiązać kryzys ukraiński nie tylko drogą dyplomatyczną”…
  https://strana.news/news/376483-belyj-dom-opublikoval-otchet-o-perehovorakh-bajdena-i-putina.html
  …a strona rosyjska poinformowała o tym że Biden „zagroził Rosji sankcjami” jeżeli dojdzie do „inwazji na Ukrainę”, ale jednocześnie zaproponował FR „kilka pomysłów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa”. Strona rosyjska ma teraz je przeanalizować i uwzględnić w rozmowach z NATO;
  https://strana.news/news/376490-v-razhovore-s-putinym-bajden-sdelal-predlozhenija-po-bezopasnosti-kreml.html

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.