Wojna już nie domowa na Ukrainie 30.03.2022r.- 2472 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 41).


„Niemy krzyk”– dzień 677.

„Strona ukraińska podczas rozmów z Rosją w Turcji oficjalnie przedstawiła swoje propozycje nowego systemu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy”– poinformował szef ukraińskiej delegacji i jednocześnie szef rządzącej partii Sługa Narodu Dawid Arachamia.

„Dzisiaj wystąpiliśmy z oficjalną propozycją nowego systemu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Nalegamy, aby był to traktat międzynarodowy, który zostanie podpisany przez wszystkie kraje– gwarantów bezpieczeństwa, który zostanie ratyfikowany, aby nie powtórzyć błędu, który był kiedyś w memorandum budapeszteńskim. Chcemy, żeby to był działający międzynarodowy mechanizm konkretnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy”– podkreślił Arachamia.

Szef ukraińskiej delegacji zaznaczył, że przedstawiciele strony ukraińskiej nie podpisali żadnych dokumentów, a jedynie zgłaszają propozycje Ukrainy.

Według niego przyszły traktat powinien zawierać postanowienie, zgodnie z którym w ciągu trzech dni po rozpoczęciu wojny, agresji, operacji wojskowej, jakiejkolwiek zamaskowanej wojny hybrydowej z Ukrainą, państwa gwarantów odbędą konsultacje, po których są prawnie zobowiązane o udzielenie pomocy wojskowej naszemu krajowi, w szczególności w postaci broni i zamknięcia nieba.

Wśród gwarantów uznano stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ: Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Francję, Chiny, a także Federację Rosyjską, ale- jak stwierdził Arachamia- „to należy omówić osobno”. Ukraina chce też widzieć wśród gwarantów Turcję, Niemcy, Kanadę, Włochy, Polskę i Izrael. Ponadto proponuje się zapewnienie swobodnego przystąpienia do umowy innych poręczycieli.

Jak zauważył Dawid Arachamia, mechanizm ten jest jeszcze wyraźniejszy niż w art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego z 1949 r. ustanawiającego NATO, w którym nie ma ograniczeń czasowych na konsultacje.

Jeśli chodzi o czasowo okupowane terytoria obwodów donieckiego i ługańskiego oraz Autonomicznej Republiki Krym, ponieważ ich status nie został uregulowany, międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa na tych terytoriach czasowo nie będą działać.

Ukraina proponuje również, aby w przyszłej umowie przewidzieć, że wszystkie państwa-gwaranci nie tylko nie zaprzeczają wstąpieniu państwa ukraińskiego do Unii Europejskiej, ale powinny pomóc w tym procesie.

Aleksander Czałyj, członek ukraińskiej delegacji, stojący na czele prawnej grupy negocjatorów, dodał, że kluczowym wymogiem, jaki strona ukraińska stawia dla przyszłego traktatu, są jasne, prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa Ukrainy, które powinny być zbliżone w treści i formularz do art. 5 traktatu NATO.

„Jeżeli uda nam się skonsolidować te kluczowe postanowienia, które są fundamentalnym wymogiem dla strony ukraińskiej, Ukraina będzie w stanie faktycznie naprawić obecny status nieblokowego i nienuklearnego państwa o trwałej neutralności. To, co historycznie jest już zapisane w naszej Deklaracji suwerenności państwa, która została przyjęta 16 lipca 1990 r.”– powiedział Czałyj.

W związku z tym Ukraina zobowiąże się do nierozmieszczania na swoim terytorium obcych baz wojskowych, obcych kontyngentów wojskowych, niewchodzenia w sojusze wojskowo-polityczne, a ćwiczenia wojskowe na terytorium Ukrainy będą możliwe za zgodą państw gwarantów.

„Ale jest fundamentalnie ważne, aby nic w przyszłym porozumieniu nie pozbawiło Ukrainy prawa do przystąpienia do Unii Europejskiej. Po drugie, kraje-gwaranty zobowiązują się do ułatwienia tego procesu” – powiedział Aleksander Czałyj.

Zaznaczył, że negocjacje z Federacją Rosyjską będą kontynuowane w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Równolegle Ukraina rozpoczęła już konsultacje ze wszystkimi państwami gwarantami i już niedługo będzie okazja do zaproszenia tych państw do udziału w negocjacjach wielostronnych.

„Do tego czasu najbardziej fundamentalne spory powinny zostać uzgodnione na najwyższym szczeblu politycznym. Następnie zostanie przygotowana wielostronna konferencja, w której wezmą udział najwyżsi urzędnicy krajów gwarantów, i to wielostronne porozumienie zostanie podpisane”– powiedział Aleksander Czałyj.

Z kolei doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Michajło Podolak podkreślił, że wszystkie propozycje delegacji ukraińskiej będą uzgadniane ze społeczeństwem ukraińskim. Według niego wykonanie postanowień dotyczących gwarancji bezpieczeństwa nastąpi w drodze ogólnoukraińskiego referendum, a następnie ratyfikacji tego dokumentu przez ukraiński parlament i parlamenty krajów gwarantów.

„To jest klucz. Oznacza to, że musimy otrzymać wsparcie społeczeństwa, aby ta umowa była dla nas konsolidacją”– powiedział.

Michaił Podolak podkreślił, że zaproponowano uregulowanie stanowiska Ukrainy i Rosji w sprawie statusu Krymu w osobnym akapicie.

„Przez 15 lat prowadź osobno dwustronne negocjacje w sprawie statusu Krymu i Sewastopola. Jako osobny punkt proponujemy stronie rosyjskiej, aby Ukraina i Rosja nie używały w tym czasie sił zbrojnych ani sił zbrojnych – okresu, w którym trwają negocjacje, aby rozwiązać kwestię Krymu”– powiedział doradca szefa kancelarii ukraińskiego prezydenta.

Według Mychaiła Podolaka proponuje się przeniesienie kwestii statusu niektórych obwodów obwodów donieckiego i ługańskiego do osobnego punktu, który zostanie rozpatrzony w ramach negocjacji między prezydentami Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

„Wszystkie kontrowersyjne kwestie zostały już mniej lub bardziej omówione, nasze propozycje zostały zgłoszone”– powiedział Podolak.

Pertraktacje pertraktacjami, ale porządek musi być.

I tak, w ciągu najbliższego tygodnia przy Kancelarii Prezydenta Ukrainy zostanie utworzona grupa ekspercka, która będzie monitorować i analizować przestrzeganie międzynarodowych sankcji nałożonych na Rosję. W końcu dla Ukrainy ważne jest, aby pakiety sankcji wobec Federacji Rosyjskiej były skuteczne. O czym poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski.

„Ważne jest dla nas, aby pakiety sankcji były wystarczająco skuteczne i poważne, biorąc pod uwagę to, co Federacja Rosyjska już robi przeciwko Ukrainie. Jeśli pakiety sankcji są słabe lub niewystarczająco działają, jeśli można je obejść, stwarza to niebezpieczną iluzję dla rosyjskich przywódców, że nadal mogą sobie pozwolić na to, co robią teraz. A Ukraińcy płacą za to życiem. Tysiące istnień”– powiedział Zełenski.

„Dlatego od tego tygodnia tworzymy grupę ukraińskich i międzynarodowych ekspertów pod Kancelarią Prezydenta, którzy będą na bieżąco analizować sankcje stosowane wobec Rosji– na co tak naprawdę wpływają”– wyjaśnił Zełenski, dodając, że sankcje powinny działać zgodnie ze stawianym przed nimi celem, bez możliwości ich obejścia.

Ukraiński prezydent podkreślił także, że „Ukraina nie zgodzi się na bierne stanowisko niektórych podmiotów wobec Rosji w kwestii sankcji”. Co za nowoimperialny ton- chciałoby się w tym miejscu dodać.

I dalej w tym ultymatywnym tonie, Zełenski poucza, że „nie powinno być żadnych ‚zawieszonych’ pakietów sankcji- mówią, że jeśli wojska rosyjskie coś zrobią, to będzie jakaś odpowiedź (…) Przeszliśmy już przez tę historię w zeszłym roku, kiedy powiedzieliśmy, że potężne sankcje zapobiegawcze przeciwko Rosja jest potrzebna, aby nie było ingerencji. Pakiet prewencyjny nie został wykonany. Rozpoczęła się wojna na pełną skalę”.

Według niego, obecnie wiele wskazuje na możliwość zaostrzenia sankcji, np. w postaci embarga na dostawy rosyjskiej ropy do Europy, jeśli Rosja użyje na Ukrainie broni chemicznej.

„Ale czy wszystko, co rosyjskie wojsko robi wcześniej i co już zrobiło, nie zasługuje na embargo na ropę? Bomby fosforowe nie zasługują? Nie zasługują na to ostrzeliwany zakład chemiczny czy ostrzeliwana elektrownia jądrowa?”- podsumował ukraiński prezydent. 

 Podsumowując, pierwszy dzień negocjacji między rosyjską i ukraińską delegacją w Stambule stał się de facto tematem numer jeden na całym świecie. Jednocześnie nie ma zgody co do oceny wyników tej rundy, co jest zrozumiałe. Armia kanapowa proponuje odrzucić wszelkie wyniki i „przenieść pułki do Lwowa” już teraz. Z drugiej strony, terytorialsi z bronią w rękach mają zdecydowanie inną koncepcję- walkę z ostatnim Ukraińcem, ale koniecznie trzeba dotrzeć do Moskwy lub Uralu, a w najgorszym przypadku chociaż do Kaukazu…

Nie próbując przeniknąć choćby elementarnej istoty sprawy, domorosłe „jastrzębie” weszli na falę „ogólnego drenażu” (Rosji) i „total zrada” (na Ukrainie).

Minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu, po trzech godzinach rozmów między delegacją rosyjską i ukraińską, powiedział, że strony osiągnęły trwałe interakcje, znaczące stanowiska, które mogą dać wyniki.

Turecka administracja prezydencka twierdzi, że pierwszy etap rozmów w Stambule „stał się punktem zwrotnym”. Jakiś czas później podobna ocena została przedstawiona w tureckim MSZ.

Jednocześnie biuro Zełenskiego stwierdziło, że po wynikach pierwszej rundy negocjacji „istniała doskonała szansa uzyskania gwarancji bezpieczeństwa”.

Przedstawiciel delegacji negocjacyjnej Ukrainy Mychajło Podolak, stwierdził, że:

„Zaproponowaliśmy wyjaśnienie sytuacji z Krymem za 15 lat po tym, co mamy teraz. Bez użycia siły militarnej. Bez jakichkolwiek czyichkolwiek prób jej użycia”


Ten sam Podolak powiedział, że teraz do podgrup „wojskowych” i „prawnych” należy zbadanie tej kwestii. Tak więc mówimy o propozycjach, ale nie o ostatecznie zatwierdzonych decyzjach.

Ale jeśli w gabinecie Zełenskiego negocjacje uznano za udane, to w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Ukrainy opinia jest inna.

Tak więc Anton Geraszczenko, który ponownie wrócił na stanowisko doradcy ministra spraw wewnętrznych Ukrainy, powiedział, że „Rosji nie można ufać”.

Według Geraszczenki Rosja zapowiedziała ograniczenie operacji ofensywnej na kierunkach Kijów i Czernihów tylko po to, by „wykupić czas i wzmocnić siły uderzeniowe, a następnie okrążyć i zniszczyć siły ukraińskie w Donbasie”.

Natomiast stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Sergiej Kislica, poinformował, że „Kijów zamierza podpisać porozumienie o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy dopiero po powrocie wojsk rosyjskich na pozycje z 23 lutego”.

Kislica powiedział, że Rosja i Ukraina dyskutują o „mechanizmie wprowadzenia zawieszenia broni, wycofaniu wojsk i innych formacji zbrojnych, bezpiecznym funkcjonowaniu korytarzy humanitarnych na bieżąco, a także wymianie zmarłych, uwolnieniu więźniów wojny i cywilów”.

Jednocześnie według niego „podpisanie porozumienia o gwarancjach bezpieczeństwa jest możliwe dopiero po powrocie wszystkich rosyjskich formacji zbrojnych na pozycje z 23 lutego”. Kislica uważa, że ​​zawieszenie broni i deeskalacja na Ukrainie nie nastąpią szybko. 

Według stałego przedstawiciela, rozmowy prowadzone w Turcji między Rosją a Ukrainą pokazują, że Moskwa „może być gotowa, by iść naprzód, ale do trwałego zawieszenia broni i kompleksowej deeskalacji jest jeszcze długa droga”.

*

Wczorajsza odprawa Ministerstwa Obrony Rosji:

– ostatniej nocy wystrzelone z powietrza pociski manewrujące zniszczyły dużą bazę paliwową pod Klewanem w obwodzie rówieńskim- stamtąd dostarczano paliwo dla ukraińskiego sprzętu wojskowego na przedmieścia Kijowa,

– rosyjska obrona powietrzna zniszczyła w nocy 3 ukraińskie drony w pobliżu Czernobajewki,

– lotnictwo operacyjno-taktyczne uderzyło w nocy na 68 obiektów wojskowych Ukrainy, w tym 3 stanowiska dowodzenia, 3 Buka-M1 i 1 Osa, 5 instalacji MLRS, 2 składy amunicji, 3 składy paliw oraz 19 obszarów koncentracji ukraińskiego sprzętu wojskowego i umocnień,

– łącznie od początku operacji zniszczono 123 ukraińskie samoloty i 74 śmigłowce, 311 dronów, 1738 czołgów i innych bojowych pojazdów opancerzonych, 181 instalacji MLRS i 726 dział.

Wcześniej Ministerstwo Obrony poinformowało, że precyzyjne morskie pociski manewrujące Kalibr zniszczyły duże składy amunicji w miejscowościach Uszomyr i Wiesełowki w obwodzie żytomierskim.

„Ukraińskie wojsko, wycofując się, zostawia po sobie zaminowane tereny, budynki i pojazdy”– poinformowali rosyjscy saperzy, którzy teraz neutralizują przygraniczne tereny Ukrainy.

Jak stwierdził wczoraj szef MON FR, Siergiej Szojgu; „rosyjskie siły zbrojne jako całość wykonały zadania główne pierwszego etapu operacji specjalnej na Ukrainie”.

Według niego, fakt znacznego zmniejszenia potencjału bojowego Ukraińskich Sił zbrojnych pozwala obecnie skoncentrować się na wyzwoleniu Donbasu.

Jak dodał, „operacja specjalna sił zbrojnych FR na Ukrainie będzie trwała do czasu osiągnięcia wyznaczonych celów”.

W ciągu ostatniego dnia przedstawicielstwo DRL zgłosiło 30 faktów ostrzelania przez USZ terytorium republiki.

USZ prowadząc ostrzał terytorium DRL używały następującej broni:

Rejon Gorłówki: artyleria 152 mm – 4 pociski, artyleria 122 mm – 18 pocisków, moździerze 120 mm – 47 min i 82 mm – 6 min oraz opancerzony wóz bojowy BMP – 10 strzałów.

Rejon Doniecka: wieloprowadnicowe systemy rakietowe MLRS – 20 rakiet, artyleria 122 mm – 77 pocisków, moździerz 120 mm – 35 min.

W ciągu ostatniego dnia zginęła 1 osoba, 48 cywilów zostało rannych o różnym stopniu ciężkości (43 z wcześniej wyzwolonych terytoriów).

Zostały uszkodzone 23 budynki mieszkaniowe w Doniecku (rejon Kujbyszewski), Gorłówce (centrum miasta, osiedle Gołmowski, osiedle Majski), a także 6 obiektów infrastruktury cywilnej.

Ostrzał z kierunku USZ prowadzono w stronę następujących miejscowości:

Gołmowski, Gorłówka (osiedle mieszkaniowe przy kopalni im. Gagarina i 6/7), Michajłówka, Jasinowata, Kasztanowoje, Spartakus, Mineralnoje, Donieck (lotnisko oraz rejony: Kujbyszewski, Kijowski i Piotrowski ), Jelenowka.

W sumie, w wyniku wczorajszych ukraińskich ostrzałów na terytorium DRL spadło 217 pocisków.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

5 min.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07:00 30 марта 2022 року.

Сала Україні!

Banderowcy zaniemówili, a ja nadal niecierpliwie czekam na ich kolejne bajki o nieustających zwycięstwach, chwale i domniemanej potędze ich kraju.

Разом до перемоги!

Сала Україні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

YouTube– globalny cenzor w internecie, zablokowało strony DRL i ŁRL, w związku z tym zdecydowanej większości filmów dokumentujących sytuację w republikach się nie ukazuje. Chyba, że coś w między czasie się zmieni- w co szczerze wątpię.

*

*

https://www.youtube.com/watch?v=U8hTKq_AkLA


https://www.youtube.com/watch?v=ZZ0vG9oiNkY

https://www.youtube.com/watch?v=TPgzG1w_Zgw

https://www.youtube.com/watch?v=vl4lAqB-GPs

https://www.youtube.com/watch?v=c8QduXSjgac

https://www.youtube.com/watch?v=4oRzJn5sgVg

https://www.youtube.com/watch?v=R2epi6khyYg

https://www.youtube.com/watch?v=guKPssRjzW0

https://www.youtube.com/watch?v=5y6vJgv38lE
©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

172 uwagi do wpisu “Wojna już nie domowa na Ukrainie 30.03.2022r.- 2472 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 41).

 1. Przypomniał o sobie „fuhrerek” neonazistowskiego ugrupowania „C14” Jewhen Karas (agent SBU) który „opłakuje” śmierc „braciszka” na froncie i z tego powodu coś mu się w głowie pomieszało ponieważ „wieszczy” ze w „już” w czerwcu i lipcu tego roku ukraińskie siły przejdą do ‚wielkiej kontrofensywy” która „zakończy się Moskwie”…
  https://www.politnavigator.net/sbushnyjj-nacist-karas-ugrozhaet-vzyat-moskvu.html

  Polubione przez 8 ludzi

   • Wtedy łatwiejszy będzie do ujarzmienia, tak jak w czasach Unii Lubelskiej- tereny te zostały praktycznie wysiedlona, a na ich miejsce zaczęli napływać osadnicy (wiadomego pochodzenia) z Europy Zachodniej, czyli z Polski.

    Pozdrawiam.

    Polubienie

 2. „Reuters” potwierdził wcześniejsze informacje o tym że w Szawjacarii zablokowano konta bankowe (w ramach sankcji przeciwko FR) należące do antykremlowskiego rosyjskiego oligarchy Jewgienija Cziczwarkina który od 2008 roku przebywa na Zachodzie i stamtad sponsoruje „rosyjską opozycję” m.in Nawalnego. Co wiecej niedawno Cziczwarkin za własne pieniądze wysłał do Polski cztery ciężarówki ze sprzętem medycznym i ochronnym, aby pomóc Ukraińcom…
  https://www.reuters.com/world/europe/sanctioned-or-not-russians-abroad-find-their-money-is-toxic-2022-03-30/
  I jeżeli już o „rosyjskiej opozycji” Ksenia Sobczak która wraz z synem jest oficjalnie na „wakacjach” w Izraelu, nie ma już pieniążków i prosi swoich zwolenników by jej jej przysłali…
  https://abnews.ru/2022/3/30/televedushhaya-sobchak-poprosila-finansovoj-pomoshhi-u-poklonnikov

  Polubione przez 9 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.