Wojna już nie domowa na Ukrainie 30.03.2022r.- 2472 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 41).


„Niemy krzyk”– dzień 677.

„Strona ukraińska podczas rozmów z Rosją w Turcji oficjalnie przedstawiła swoje propozycje nowego systemu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy”– poinformował szef ukraińskiej delegacji i jednocześnie szef rządzącej partii Sługa Narodu Dawid Arachamia.

„Dzisiaj wystąpiliśmy z oficjalną propozycją nowego systemu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Nalegamy, aby był to traktat międzynarodowy, który zostanie podpisany przez wszystkie kraje– gwarantów bezpieczeństwa, który zostanie ratyfikowany, aby nie powtórzyć błędu, który był kiedyś w memorandum budapeszteńskim. Chcemy, żeby to był działający międzynarodowy mechanizm konkretnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy”– podkreślił Arachamia.

Szef ukraińskiej delegacji zaznaczył, że przedstawiciele strony ukraińskiej nie podpisali żadnych dokumentów, a jedynie zgłaszają propozycje Ukrainy.

Według niego przyszły traktat powinien zawierać postanowienie, zgodnie z którym w ciągu trzech dni po rozpoczęciu wojny, agresji, operacji wojskowej, jakiejkolwiek zamaskowanej wojny hybrydowej z Ukrainą, państwa gwarantów odbędą konsultacje, po których są prawnie zobowiązane o udzielenie pomocy wojskowej naszemu krajowi, w szczególności w postaci broni i zamknięcia nieba.

Wśród gwarantów uznano stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ: Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Francję, Chiny, a także Federację Rosyjską, ale- jak stwierdził Arachamia- „to należy omówić osobno”. Ukraina chce też widzieć wśród gwarantów Turcję, Niemcy, Kanadę, Włochy, Polskę i Izrael. Ponadto proponuje się zapewnienie swobodnego przystąpienia do umowy innych poręczycieli.

Jak zauważył Dawid Arachamia, mechanizm ten jest jeszcze wyraźniejszy niż w art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego z 1949 r. ustanawiającego NATO, w którym nie ma ograniczeń czasowych na konsultacje.

Jeśli chodzi o czasowo okupowane terytoria obwodów donieckiego i ługańskiego oraz Autonomicznej Republiki Krym, ponieważ ich status nie został uregulowany, międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa na tych terytoriach czasowo nie będą działać.

Ukraina proponuje również, aby w przyszłej umowie przewidzieć, że wszystkie państwa-gwaranci nie tylko nie zaprzeczają wstąpieniu państwa ukraińskiego do Unii Europejskiej, ale powinny pomóc w tym procesie.

Aleksander Czałyj, członek ukraińskiej delegacji, stojący na czele prawnej grupy negocjatorów, dodał, że kluczowym wymogiem, jaki strona ukraińska stawia dla przyszłego traktatu, są jasne, prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa Ukrainy, które powinny być zbliżone w treści i formularz do art. 5 traktatu NATO.

„Jeżeli uda nam się skonsolidować te kluczowe postanowienia, które są fundamentalnym wymogiem dla strony ukraińskiej, Ukraina będzie w stanie faktycznie naprawić obecny status nieblokowego i nienuklearnego państwa o trwałej neutralności. To, co historycznie jest już zapisane w naszej Deklaracji suwerenności państwa, która została przyjęta 16 lipca 1990 r.”– powiedział Czałyj.

W związku z tym Ukraina zobowiąże się do nierozmieszczania na swoim terytorium obcych baz wojskowych, obcych kontyngentów wojskowych, niewchodzenia w sojusze wojskowo-polityczne, a ćwiczenia wojskowe na terytorium Ukrainy będą możliwe za zgodą państw gwarantów.

„Ale jest fundamentalnie ważne, aby nic w przyszłym porozumieniu nie pozbawiło Ukrainy prawa do przystąpienia do Unii Europejskiej. Po drugie, kraje-gwaranty zobowiązują się do ułatwienia tego procesu” – powiedział Aleksander Czałyj.

Zaznaczył, że negocjacje z Federacją Rosyjską będą kontynuowane w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Równolegle Ukraina rozpoczęła już konsultacje ze wszystkimi państwami gwarantami i już niedługo będzie okazja do zaproszenia tych państw do udziału w negocjacjach wielostronnych.

„Do tego czasu najbardziej fundamentalne spory powinny zostać uzgodnione na najwyższym szczeblu politycznym. Następnie zostanie przygotowana wielostronna konferencja, w której wezmą udział najwyżsi urzędnicy krajów gwarantów, i to wielostronne porozumienie zostanie podpisane”– powiedział Aleksander Czałyj.

Z kolei doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Michajło Podolak podkreślił, że wszystkie propozycje delegacji ukraińskiej będą uzgadniane ze społeczeństwem ukraińskim. Według niego wykonanie postanowień dotyczących gwarancji bezpieczeństwa nastąpi w drodze ogólnoukraińskiego referendum, a następnie ratyfikacji tego dokumentu przez ukraiński parlament i parlamenty krajów gwarantów.

„To jest klucz. Oznacza to, że musimy otrzymać wsparcie społeczeństwa, aby ta umowa była dla nas konsolidacją”– powiedział.

Michaił Podolak podkreślił, że zaproponowano uregulowanie stanowiska Ukrainy i Rosji w sprawie statusu Krymu w osobnym akapicie.

„Przez 15 lat prowadź osobno dwustronne negocjacje w sprawie statusu Krymu i Sewastopola. Jako osobny punkt proponujemy stronie rosyjskiej, aby Ukraina i Rosja nie używały w tym czasie sił zbrojnych ani sił zbrojnych – okresu, w którym trwają negocjacje, aby rozwiązać kwestię Krymu”– powiedział doradca szefa kancelarii ukraińskiego prezydenta.

Według Mychaiła Podolaka proponuje się przeniesienie kwestii statusu niektórych obwodów obwodów donieckiego i ługańskiego do osobnego punktu, który zostanie rozpatrzony w ramach negocjacji między prezydentami Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

„Wszystkie kontrowersyjne kwestie zostały już mniej lub bardziej omówione, nasze propozycje zostały zgłoszone”– powiedział Podolak.

Pertraktacje pertraktacjami, ale porządek musi być.

I tak, w ciągu najbliższego tygodnia przy Kancelarii Prezydenta Ukrainy zostanie utworzona grupa ekspercka, która będzie monitorować i analizować przestrzeganie międzynarodowych sankcji nałożonych na Rosję. W końcu dla Ukrainy ważne jest, aby pakiety sankcji wobec Federacji Rosyjskiej były skuteczne. O czym poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski.

„Ważne jest dla nas, aby pakiety sankcji były wystarczająco skuteczne i poważne, biorąc pod uwagę to, co Federacja Rosyjska już robi przeciwko Ukrainie. Jeśli pakiety sankcji są słabe lub niewystarczająco działają, jeśli można je obejść, stwarza to niebezpieczną iluzję dla rosyjskich przywódców, że nadal mogą sobie pozwolić na to, co robią teraz. A Ukraińcy płacą za to życiem. Tysiące istnień”– powiedział Zełenski.

„Dlatego od tego tygodnia tworzymy grupę ukraińskich i międzynarodowych ekspertów pod Kancelarią Prezydenta, którzy będą na bieżąco analizować sankcje stosowane wobec Rosji– na co tak naprawdę wpływają”– wyjaśnił Zełenski, dodając, że sankcje powinny działać zgodnie ze stawianym przed nimi celem, bez możliwości ich obejścia.

Ukraiński prezydent podkreślił także, że „Ukraina nie zgodzi się na bierne stanowisko niektórych podmiotów wobec Rosji w kwestii sankcji”. Co za nowoimperialny ton- chciałoby się w tym miejscu dodać.

I dalej w tym ultymatywnym tonie, Zełenski poucza, że „nie powinno być żadnych ‚zawieszonych’ pakietów sankcji- mówią, że jeśli wojska rosyjskie coś zrobią, to będzie jakaś odpowiedź (…) Przeszliśmy już przez tę historię w zeszłym roku, kiedy powiedzieliśmy, że potężne sankcje zapobiegawcze przeciwko Rosja jest potrzebna, aby nie było ingerencji. Pakiet prewencyjny nie został wykonany. Rozpoczęła się wojna na pełną skalę”.

Według niego, obecnie wiele wskazuje na możliwość zaostrzenia sankcji, np. w postaci embarga na dostawy rosyjskiej ropy do Europy, jeśli Rosja użyje na Ukrainie broni chemicznej.

„Ale czy wszystko, co rosyjskie wojsko robi wcześniej i co już zrobiło, nie zasługuje na embargo na ropę? Bomby fosforowe nie zasługują? Nie zasługują na to ostrzeliwany zakład chemiczny czy ostrzeliwana elektrownia jądrowa?”- podsumował ukraiński prezydent. 

 Podsumowując, pierwszy dzień negocjacji między rosyjską i ukraińską delegacją w Stambule stał się de facto tematem numer jeden na całym świecie. Jednocześnie nie ma zgody co do oceny wyników tej rundy, co jest zrozumiałe. Armia kanapowa proponuje odrzucić wszelkie wyniki i „przenieść pułki do Lwowa” już teraz. Z drugiej strony, terytorialsi z bronią w rękach mają zdecydowanie inną koncepcję- walkę z ostatnim Ukraińcem, ale koniecznie trzeba dotrzeć do Moskwy lub Uralu, a w najgorszym przypadku chociaż do Kaukazu…

Nie próbując przeniknąć choćby elementarnej istoty sprawy, domorosłe „jastrzębie” weszli na falę „ogólnego drenażu” (Rosji) i „total zrada” (na Ukrainie).

Minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu, po trzech godzinach rozmów między delegacją rosyjską i ukraińską, powiedział, że strony osiągnęły trwałe interakcje, znaczące stanowiska, które mogą dać wyniki.

Turecka administracja prezydencka twierdzi, że pierwszy etap rozmów w Stambule „stał się punktem zwrotnym”. Jakiś czas później podobna ocena została przedstawiona w tureckim MSZ.

Jednocześnie biuro Zełenskiego stwierdziło, że po wynikach pierwszej rundy negocjacji „istniała doskonała szansa uzyskania gwarancji bezpieczeństwa”.

Przedstawiciel delegacji negocjacyjnej Ukrainy Mychajło Podolak, stwierdził, że:

„Zaproponowaliśmy wyjaśnienie sytuacji z Krymem za 15 lat po tym, co mamy teraz. Bez użycia siły militarnej. Bez jakichkolwiek czyichkolwiek prób jej użycia”


Ten sam Podolak powiedział, że teraz do podgrup „wojskowych” i „prawnych” należy zbadanie tej kwestii. Tak więc mówimy o propozycjach, ale nie o ostatecznie zatwierdzonych decyzjach.

Ale jeśli w gabinecie Zełenskiego negocjacje uznano za udane, to w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Ukrainy opinia jest inna.

Tak więc Anton Geraszczenko, który ponownie wrócił na stanowisko doradcy ministra spraw wewnętrznych Ukrainy, powiedział, że „Rosji nie można ufać”.

Według Geraszczenki Rosja zapowiedziała ograniczenie operacji ofensywnej na kierunkach Kijów i Czernihów tylko po to, by „wykupić czas i wzmocnić siły uderzeniowe, a następnie okrążyć i zniszczyć siły ukraińskie w Donbasie”.

Natomiast stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Sergiej Kislica, poinformował, że „Kijów zamierza podpisać porozumienie o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy dopiero po powrocie wojsk rosyjskich na pozycje z 23 lutego”.

Kislica powiedział, że Rosja i Ukraina dyskutują o „mechanizmie wprowadzenia zawieszenia broni, wycofaniu wojsk i innych formacji zbrojnych, bezpiecznym funkcjonowaniu korytarzy humanitarnych na bieżąco, a także wymianie zmarłych, uwolnieniu więźniów wojny i cywilów”.

Jednocześnie według niego „podpisanie porozumienia o gwarancjach bezpieczeństwa jest możliwe dopiero po powrocie wszystkich rosyjskich formacji zbrojnych na pozycje z 23 lutego”. Kislica uważa, że ​​zawieszenie broni i deeskalacja na Ukrainie nie nastąpią szybko. 

Według stałego przedstawiciela, rozmowy prowadzone w Turcji między Rosją a Ukrainą pokazują, że Moskwa „może być gotowa, by iść naprzód, ale do trwałego zawieszenia broni i kompleksowej deeskalacji jest jeszcze długa droga”.

*

Wczorajsza odprawa Ministerstwa Obrony Rosji:

– ostatniej nocy wystrzelone z powietrza pociski manewrujące zniszczyły dużą bazę paliwową pod Klewanem w obwodzie rówieńskim- stamtąd dostarczano paliwo dla ukraińskiego sprzętu wojskowego na przedmieścia Kijowa,

– rosyjska obrona powietrzna zniszczyła w nocy 3 ukraińskie drony w pobliżu Czernobajewki,

– lotnictwo operacyjno-taktyczne uderzyło w nocy na 68 obiektów wojskowych Ukrainy, w tym 3 stanowiska dowodzenia, 3 Buka-M1 i 1 Osa, 5 instalacji MLRS, 2 składy amunicji, 3 składy paliw oraz 19 obszarów koncentracji ukraińskiego sprzętu wojskowego i umocnień,

– łącznie od początku operacji zniszczono 123 ukraińskie samoloty i 74 śmigłowce, 311 dronów, 1738 czołgów i innych bojowych pojazdów opancerzonych, 181 instalacji MLRS i 726 dział.

Wcześniej Ministerstwo Obrony poinformowało, że precyzyjne morskie pociski manewrujące Kalibr zniszczyły duże składy amunicji w miejscowościach Uszomyr i Wiesełowki w obwodzie żytomierskim.

„Ukraińskie wojsko, wycofując się, zostawia po sobie zaminowane tereny, budynki i pojazdy”– poinformowali rosyjscy saperzy, którzy teraz neutralizują przygraniczne tereny Ukrainy.

Jak stwierdził wczoraj szef MON FR, Siergiej Szojgu; „rosyjskie siły zbrojne jako całość wykonały zadania główne pierwszego etapu operacji specjalnej na Ukrainie”.

Według niego, fakt znacznego zmniejszenia potencjału bojowego Ukraińskich Sił zbrojnych pozwala obecnie skoncentrować się na wyzwoleniu Donbasu.

Jak dodał, „operacja specjalna sił zbrojnych FR na Ukrainie będzie trwała do czasu osiągnięcia wyznaczonych celów”.

W ciągu ostatniego dnia przedstawicielstwo DRL zgłosiło 30 faktów ostrzelania przez USZ terytorium republiki.

USZ prowadząc ostrzał terytorium DRL używały następującej broni:

Rejon Gorłówki: artyleria 152 mm – 4 pociski, artyleria 122 mm – 18 pocisków, moździerze 120 mm – 47 min i 82 mm – 6 min oraz opancerzony wóz bojowy BMP – 10 strzałów.

Rejon Doniecka: wieloprowadnicowe systemy rakietowe MLRS – 20 rakiet, artyleria 122 mm – 77 pocisków, moździerz 120 mm – 35 min.

W ciągu ostatniego dnia zginęła 1 osoba, 48 cywilów zostało rannych o różnym stopniu ciężkości (43 z wcześniej wyzwolonych terytoriów).

Zostały uszkodzone 23 budynki mieszkaniowe w Doniecku (rejon Kujbyszewski), Gorłówce (centrum miasta, osiedle Gołmowski, osiedle Majski), a także 6 obiektów infrastruktury cywilnej.

Ostrzał z kierunku USZ prowadzono w stronę następujących miejscowości:

Gołmowski, Gorłówka (osiedle mieszkaniowe przy kopalni im. Gagarina i 6/7), Michajłówka, Jasinowata, Kasztanowoje, Spartakus, Mineralnoje, Donieck (lotnisko oraz rejony: Kujbyszewski, Kijowski i Piotrowski ), Jelenowka.

W sumie, w wyniku wczorajszych ukraińskich ostrzałów na terytorium DRL spadło 217 pocisków.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

5 min.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07:00 30 марта 2022 року.

Сала Україні!

Banderowcy zaniemówili, a ja nadal niecierpliwie czekam na ich kolejne bajki o nieustających zwycięstwach, chwale i domniemanej potędze ich kraju.

Разом до перемоги!

Сала Україні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

YouTube– globalny cenzor w internecie, zablokowało strony DRL i ŁRL, w związku z tym zdecydowanej większości filmów dokumentujących sytuację w republikach się nie ukazuje. Chyba, że coś w między czasie się zmieni- w co szczerze wątpię.

*

*

https://www.youtube.com/watch?v=U8hTKq_AkLA


https://www.youtube.com/watch?v=ZZ0vG9oiNkY

https://www.youtube.com/watch?v=TPgzG1w_Zgw

https://www.youtube.com/watch?v=vl4lAqB-GPs

https://www.youtube.com/watch?v=c8QduXSjgac

https://www.youtube.com/watch?v=4oRzJn5sgVg

https://www.youtube.com/watch?v=R2epi6khyYg

https://www.youtube.com/watch?v=guKPssRjzW0

https://www.youtube.com/watch?v=5y6vJgv38lE
©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

172 uwagi do wpisu “Wojna już nie domowa na Ukrainie 30.03.2022r.- 2472 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 41).

 1. https://vk.com/antimaydan?w=wall-78469226_1530652
  W trakcie operacji specjalnej czasami pojawiają się nieoczekiwane, ale ważne fakty. Patrzę na zdjęcie z telefonu zdemilitaryzowanego ajdarowca.
  To jego koledzy naziści na punkcie kontrolnym w Georgiewce koło Ługańska latem 2014 roku.
  Wśród stosów tego samego rodzaju zdjęć jest na przykład jak ajdarowcy radośnie podskakują na własnym spalonym czołgu. To znaczy nad ciałami własnych martwych czołgistów.
  Istnieje materiał filmowy przedstawiający zdobycz z lokalnego sklepu. Ukradli tyle słodyczy, że odpadły uchwyty paczki. No jak nie ująć takiego sukcesu?!
  Zdjęcia lokalnych samochodów zmiażdżonych przez czołgi. Tylko Siły Zbrojne Ukrainy miały tam czołgi.
  Albo ujęcie ludzi z Aidaru jeżdżących po wiosce na dziecięcym motocyklu. Podobno odebrany 8-letniemu separatyście?.
  Pobrane za t.me/dailywar/8516

  Polubione przez 7 ludzi

 2. https://t.me/military_events_in_Ukraine/2276
  „Armia Rosyjska ujawnia tajne dokumenty 4 Brygady Gwardii Narodowej Ukrainy”
  Zgodnie z rozkazem Szefa Gwardii Narodowej (NGU) generała pułkownika Balana z dnia 22 stycznia 2022 r. skierowanym do dowódców oddziałów Północnego Kijowa, Południowej Odessy i Ziem Zachodnich NGU, dowódcy muszą zakończyć koordynację operacyjną do 28 lutego 2022 r.
  Rozkaz precyzuje również przygotowanie planu ataku dla jednej z grup szturmowych do ataku w rejonie tzw. „OOS” (w kierunku Donbasu) w celu rozpoczęcia prowadzenia misji zmuszenia Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej do powrotu na Ukrainę.

  https://t.me/denazi_UA/4829?single

  Polubione przez 6 ludzi

  • A ja sądziłem, że garnki i polowe patelnie oraz składane sztućce…………a więc Zachód podjął oficjalnie walkę o swoje tęczowe wartości do ostatniego zdalnego do walki bandernazisty.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 4 ludzi

  • Co Oni robią! ? Już widziałem podobny film, jak przejeżdżali 27 lutego przez Bucha. Na gęsto, wóz za wozem. Przejeżdżali kilka metrów i znów stali. Po dwóch godzinach kolejny film. To samo miasto(przedmieścia), to samo otoczenie, ale kolumna całkiem rozbita, jeszcze dymiąca.
   Mam nadzieję, że ta kolumna człapie jeszcze poza zasięgiem wroga.

   Polubione przez 1 osoba

 3. https://vk.com/antimaydan?w=wall-78469226_1530739
  Nie pójdziemy na żadne ustępstwa, powiedział Kadyrow.
  Wyraził przekonanie, że w ciągu kilku dni główne obiekty na Ukrainie zostaną opanowane: „A w przyszłości pojedziemy do Kijowa. Jeśli sam Kijów do nas nie przyjedzie, to musimy przyjechać z wizytą”.
  Szef Czeczenii zwrócił się także do Sił Zbrojnych Ukrainy, SBU:
  „Stańcie obok nas, z Ministerstwem Obrony, zniszczmy razem tych szaitanów, banderowców, nazistów. Wasi przodkowie walczyli z nimi. Skąd się tu wzięliście? Kim jesteście, bezdomni, czy co? Nie macie ani jednego przywódcy, który wziąłby sprawy w swoje ręce i powiedział: „Tak, poprowadzę mój lud właściwą ścieżką”.
  Kadyrow wezwał władze Ukrainy do wyproszenia przebaczenia od narodów ukraińskiego, rosyjskiego, mieszkańców DRL i ŁRL za ich zbrodnie oraz do umożliwienia Ukraińcom wyboru prezydenta.

  Polubione przez 6 ludzi

 4. https://t.me/military_events_in_Ukraine/2286
  Posłowie holenderscy odmówili wysłuchania „kazania” Zełenskiego w holenderskim parlamencie o dostawach „litaków i innej broni”
  Holenderska partia Forum na rzecz Demokracji nazwała to wydarzenie niestosownym. Przypomnieli Zełenskiemu, że był zaangażowany w Panama Papers i że armia jego kraju używa nazistowskich symboli i kpi z cywilów i schwytanych rosyjskich żołnierzy. Prezydentowi Ukrainy zarzucono też autorytaryzm i prześladowanie mediów sprzeciwiających się reżimowi kijowskiemu.
  W ostatnich tygodniach Zełenski nie przerwał swojej internetowej wizyty w parlamentach krajów zachodnich, błagając o zamknięcie ukraińskiego nieba i aktywne pompowanie Ukrainy czołgami, samolotami i systemami obrony przeciwlotniczej. Aktywa to Kongres USA, parlamenty Kanady, Japonii i wielu krajów UE, które obiecały pomoc z bronią. W biernym – odmowa austriackiego parlamentu w ogóle wysłuchania go, a także dziesiątki włoskich deputowanych, którzy opuścili spotkanie w Rzymie podczas „kazania” ukraińskiego przywódcy.

  Polubione przez 7 ludzi

 5. https://t.me/military_events_in_Ukraine/2287
  Federalna Komisja Wyborcza nałożyła grzywnę na Demokratyczny Komitet Narodowy i kampanię Hillary Clinton za fałszowanie dossier przeciwko Donaldowi Trumpowi opublikowanego w 2016 roku.
  To dossier zawierało informacje, przerośnięte wieloma mitami i legendami, o związkach 45. prezydenta USA z Moskwą, która została uznana przez FBI za niewiarygodną (już po tym, jak zdołała zepsuć sporo krwi i reputacji Trumpa).
  Ani Komitet, ani Clinton nie uznały decyzji, ale odmówiły jej zaskarżenia.

  Polubione przez 5 ludzi

 6. Ostatni bastion niepodległej Ukrainy w Donbasie. Dlaczego zdobycie Mariupola jest naprawdę ważne
  Bitwa o Mariupol trwa już prawie miesiąc. Miasto, które od 2015 roku stało się twierdzą nazistowskich batalionów, faktycznie przekształciło się w solidną twierdzę obronną. Walki toczą się o każdy dom. Batalion Narodowy i faktycznie podległe mu jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy wykorzystują mieszkańców Mariupola jako ludzką tarczę, a okresy zawieszenia broni do wzmacniania swoich pozycji.
  Militarne znaczenie miasta jest trudne do przecenienia. Serca batalionu Azow bronią jedne z najbardziej gotowych do walki i zmotywowanych jednostek ukraińskich. Budowana przez 8 lat linia obrony stała się potężnym ufortyfikowanym obszarem, utrzymującym dużą liczbę sił. Pomyślne zakończenie operacji Mariupol pozwoli usunąć „ropień”, uwalniając wiele jednostek do działania w innych kierunkach.
  Mariupol to największy port handlowy na Morzu Azowskim. Powrót miasta do DRL znacznie wzmocni strukturę gospodarczą republiki, zamykając łańcuchy logistyczne komunikacji morskiej z Rosją.
  Zdobycie Mariupola pozwala sprawować pełną kontrolę nad całym wybrzeżem Morza Azowskiego. Otworzy bezpieczny lądowy korytarz na Krym, który jest silnie uzależniony od szeregu strategicznych dostaw drogą lądową.
  Jednocześnie Mariupol jest jednym z największych hutniczych ośrodków przemysłowych Donbasu. Niektóre rodzaje produktów zakładów Mariupola mają duże znaczenie nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego świata. Przykładem jest zakład Ingaz, który miesięcznie produkował do 20 tys. metrów sześciennych neonu. Wydobyty gaz dostarczany był do krajów europejskich, Korei Południowej, Chin, USA i Tajwanu jako najważniejszego surowca do produkcji półprzewodników.
  I wreszcie Mariupol ma najważniejsze znaczenie ideologiczne, symboliczne dla całej Noworosji.
  Ukraina, wybierając drogę „Anty-Rosji”, starała się uczynić z Mariupola symbol „Antynoworosji”. Zdobycie miasta położy kres wyzwoleniu terytorium DRL spod okupacji ukraińskiej.

  Polubione przez 4 ludzi

 7. Z polskich mediów

  Rosyjscy żołnierze wielokrotnie przez parę dni gwałcili mieszkankę Mariupola na wschodzie Ukrainy na oczach jej sześcioletniego syna – podało w środę ministerstwo obrony Ukrainy. Kobieta zmarła wskutek odniesionych obrażeń.
  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-03-30/wojna-w-ukrainie-rosjanie-kilka-dni-gwalcili-mieszkanke-mariupola-kobieta-nie-zyje/

  Magazyn Czerwonego Krzyża w centrum Mariupola został zaatakowany co najmniej dwa razy przez rosyjskie naloty powietrzne – podało CNN, powołując się na zdjęcia satelitarne firmy Maxar Technologies. Informacje te potwierdził na Telegramie pułk Azow, który broni Mariupola. – Nie mamy swojego zespołu na miejscu, więc nie mamy informacji o potencjalnych ofiarach lub zakresie szkód – powiedział rzecznik Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Jason Straziuso.
  https://tvn24.pl/swiat/rosja-ukraina-magazyn-czerwonego-krzyza-w-centrum-mariupola-zaatakowany-zdjecia-satelitarne-maxar-technologies-5656218

  Polubione przez 1 osoba

 8. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wydał kolejną decyzję dekretową i odmówił Federacji Rosyjskiej ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości przy al. Szucha 8. Wcześniej taka sama decyzja została wydana dla sąsiedniej nieruchomości zajmowanej przez Ambasadę Ukrainy.
  https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-ukraina-rosja/aktualnosci/news-trzaskowski-odmowil-rosjanom-kolejny-budynek-w-rekach-warsza,nId,5927793#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

  Polubione przez 2 ludzi

 9. Siły FR miały zająć Wełyką Nowosiłkę na zachód od Doniecka w poblizu granicy obwodu donieckiego z obwodem zaporoskim;
  https://www.gazeta.ru/army/news/2022/03/30/17499487.shtml
  Odnośnie sytuacji w Mikołajowie i okolicach strona rosyjska informuje ze wczoraj doszło do walk z ukraińską 59 Brygadą na linii Posad-Pokrowske – Aleksandrowka na granicy obwodu mikołajowskiego z obwodem chersońskim. Siły ukraińskie miały próbować dokonać tam lokalnego natarcia, ale musiały się wycofać ponosząc cięzkie straty;
  https://t.me/boris_rozhin/38105
  https://t.me/boris_rozhin/38096
  Możliwe ze były to te „ruchy na froncie pod Mikołajowem” o których wspominał gubernator Kim, a których skutkiem miało być trafienie rakietą w siedzibę administracji obwodowej w Mikołajowie (patrz moje wczesniejsze wpisy)

  Polubione przez 6 ludzi

 10. Zełenski i Biden przeprowadzili rozmowę telefoniczną, której tematem miały być m.in szczegóły negocjacji pokojowych jakie Ukraina prowadzi z FR;
  https://strana.today/news/384089-telefonnyj-razhovor-zelenskoho-i-bajdena-zakonchilsja.html
  https://strana.today/news/384091-zelenskij-po-telefonu-rasskazal-bajdenu-kak-idut-perehovory-s-rossiej.html
  Biuro Prezydenta Ukrainy poinformowało takze że tematem rozmowy miała być sprawa „konkretnego wsparcia, które jeszcze bardziej wzmocni zdolności obronne Ukrainy na wodzie, na lądzie iw powietrzu”;
  https://strana.today/news/384102-u-zelenskoho-dali-versiju-eho-razhovora-s-bajdenom.html

  Polubione przez 6 ludzi

 11. W tym samym czasie WWP odbył rozmowę telefoniczną z Scholzem, której tematem miały być sprawa negocjacji rosyjsko-ukraińskich, kryzys humanitarna na Ukrainie (los ludnosci cywilnej w strefach walk) no i oczywiście kwestia płatności za gaz z FR w rublach. Okazuje sie ze WWP miał uzasadnić ten pomysł tym że tym, że „rezerwy walutowe Banku Rosji zostały zamrożone przez państwa członkowskie UE”;
  https://strana.today/news/384083-putin-obsudil-s-sholtsem-ukrainu-i-raschet-za-haz-v-rubljakh.html

  Polubione przez 6 ludzi

 12. Przypomniała o sobie Victora Nuland obecnie zastępczyni Sekretarza Stanu USA która udzieliła wywiadu ukromediom. W wywiadzie tym stwierdziła m.in że „strona ukraińska powiedziała, że ​​jest gotowa do dyskusji o neutralności, gotowa do dyskusji na temat długoterminowych dzierżaw na Krymie, wielu innych rzeczy… Ale na razie rosyjskie stanowisko to: kapitulować, a potem może porozmawiamy”. Powiedziała tez że USA są gotowe „rozważyć” stanie „państwem – gwarantem” bezpieczeństwa Ukrainy oraz ze „pracują nad zapewnieniem Ukrainie potężniejszych systemów obrony pplot”. Opowiedziała takze o „algorytmie łagodzenia sankcji FR” który miałby zostac uruchomiony jeżeli zostałoby „wynegocjowane rozwiązanie tego konfliktu, wycofane wojska rosyjskie z Ukrainy, [zapewnione] ochrona suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w przyszłości, zapewnienie odbudowy Ukrainy”;
  https://www.footboom.com/ukrainian/news/1648664458-zamgossekretarja-ssha-shtaty-rabotayut-nad-predostavleniyem-ukraine-boleye-moshhnykh-sistem-pvo.html

  Polubione przez 7 ludzi

 13. Rzecznik pentagonu John Kirby pożalił się w amerykańskim MSNBC że jego szefowie bezskutecznie próbowali skontaktować się z Rosją. Cytat „Podejmowaliśmy wiele prób skontaktowania się z naszymi kolegami z rosyjskich sił zbrojnych, ponieważ uważamy, że teraz jest najważniejszy czas dla tego rodzaju komunikacji. Ale Rosjanie nie odpowiedzieli” – powiedział [Kirby]”;
  https://www.unian.net/war/voyna-protiv-rossii-v-pentagone-rasskazali-o-nyneshney-situacii-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11766484.html

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.