Wojna już nie domowa na Ukrainie 21.04.2022r.- 2494 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 63).


„Niemy krzyk”– dzień 699.

Rosyjscy żołnierze i jednostki republik Donbasu nadal poszukują i przetrzymują ukraińskich dywersantów w strefie operacji specjalnej. 

Kilka dni temu w Melitopolu zatrzymano kobietę, która przekazała Ukraińskim Siłom Zbrojnym (USZ) dane o lokalizacji pozycji Sił Zbrojnych FR, a w Chersoniu rosyjscy żołnierze znaleźli kilka skrytek z bronią i amunicją. Jest to jasny dowód na to, że ukraińscy bojówkarze planują prowadzenie działań sabotażowych na wyzwolonych terenach po zakończeniu operacji specjalnej.

19 kwietnia doszło do zatrzymania w Melitopolu Natali Nazarenki, która przekazała USZ nagranie z rozładunku amunicji przez rosyjskie wojsko. We wskazane miejsce przeprowadzono ostrzał, w wyniku którego ludzie zostali ranni. W mediach pojawiło się nagranie z przesłuchania kobiety, wktórym wyjaśnia, że ​​wysłała swojemu partnerowi będącego żołnierzem USZ informację o położeniu sił rosyjskich.

„Zrobiłam film z okna mieszkania o tym, jak amunicja jest rozładowywana i przekazałam te dane mojemu konkubentowi, bratu i synowi. Konkubent kazał mi potem usunąć ten film z telefonu”powiedziała zatrzymana, dodając, że jej konkubent  „w wojsku jest od 23 lutego (…) 9 października 2019 r. podpisał kontrakt, najpierw służył tu na lotnisku, potem zostali rozwiązani i wysłani do Melitopola”.

https://voicesevas.ru/news/65139-pozhilaja-shpionka-vsu-iz-tokmaka-nikogda-ne-prazdnovala-den-pobedy.html

Członek Rady Polityki Zagranicznej i Obronnej, emerytowany generał FSB Aleksander Michajłow w wywiadzie dla RT zwrócił uwagę na to, że cywile przyłapani na przekazywaniu danych wywiadowczych USZ nie są jeńcami wojennymi. Stwierdził również, że kwestia możliwości pociągnięcia tych obywateli do jakiejkolwiek odpowiedzialności jest dyskusyjna, ponieważ są oni przetrzymywani na terytorium Ukrainy.

„Ciągle mamy do czynienia z takimi sprawami, jak przekazywanie przez cywilów danych USZ o rozmieszczeniu wojsk rosyjskich. Dzisiejsze środki komunikacji pozwalają nie tylko wykonywać i przesyłać zdjęcia i filmy, ale także przesyłać współrzędne, geolokalizację określonych obiektów. Czasami bardzo utrudnia to przeprowadzenie operacji wojskowej”– powiedział rozmówca RT

„Uważam, że zostaną podjęte pewne środki wobec ludności cywilnej przekazującej stronie ukraińskiej dane o wojskach rosyjskich, ale jeśli mówimy o aspektach prawnych, to osoba popełniająca przestępstwo powinna zostać ukarana zgodnie z prawem kraju, w którym się znajduje. popełnia przestępstwo”– wyjaśnił emerytowany generał FSB Aleksander Michajłow .

Ważnym kierunkiem w walce jednostek Federacji Rosyjskiej i republik Donbasu z ukraińskimi dywersantami pozostaje identyfikacja ich punktów kontaktowych, skrytek z bronią i prowiantem. Tak więc 20 kwietnia w Chersoniu odkryto ukraińską kwaterę główną obrony terytorialnej, która mieściła się w miejscowej szkole. Służba prasowa Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowała o odkryciu rosyjskiego wojska. Według agencji placówka służyła jako warownia: piwnice były wypełnione skrzynkami z bronią i amunicją, a także lekarstwami i sprzętem wojskowym. Dyrektorka szkoły opowiedziała rosyjskim wojskowym, jak ukraińscy bojownicy przejęli budynek.

„Do szkoły wdarły się żołnierze Ukraińskich Sił Zbrojnych, ubrani w cywilne mundury. Szybko zaczęli się panoszyć po klasach, przynosili jakieś pudła”wyjaśniła kobieta, dodając, że sama została wydalona ze szkoły, grożąc represjami.

Wojsko rosyjskie, które odkryło kwaterę główną, zabrało stamtąd całą broń i amunicję oraz inne zapasy, a następnie przekazało budynek szkoły administracji Chersoniu. Masowe naloty Sił Zbrojnych RF na miasto rozpoczęły się dzień wcześniej, powodem intensyfikacji poszukiwań było odkrycie 19 kwietnia skrytki z bronią i materiałami wybuchowymi w budynku chersońskich zakładów wojskowych „Pallada”.

Tego samego dnia we wsi Tsupowka w obwodzie charkowskim znaleziono również skrytkę ukraińskich dywersantów- pracownicy MSW ŁRL odkryli magazyn broni w opuszczonym domu. Departament poinformował, że dzięki temu znalezisku udało się zapobiec sabotażowi ze strony ukraińskiej, mającemu na celu zdyskredytowanie rosyjskich sił zbrojnych.

Informację o kryjówce dywersantów w Tsupowce otrzymało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ŁRL od miejscowej ludności. We wspomnianym domu znaleziono mundur wojskowy z rosyjskimi insygniami, koktajle Mołotowa i broń.

„Charakter zawartości odkrytej skrytki jednoznacznie wskazuje na systematyczne i dokładne przygotowanie, z możliwością wycofania się, sabotażu w celu zdyskredytowania personelu wojskowego Federacji Rosyjskiej” podkreślili przedstawiciele MSW ŁRL w oficjalnym raporcie o wynikach poszukiwań w Tsupowce.

Aleksander Michajłow uważa, że ​​fakty odkrycia kryjówek bojowych wskazują na długofalowe plany prowadzenia działań sabotażowych na wyzwolonych terytoriach ŁRL i DRL.

„Bojownicy przygotowują się do bardzo długiej akcji sabotażowej po zakończeniu operacji specjalnej. Dlatego dzisiaj mamy dużą liczbę różnych skrytek, skrytek z bronią i jedzeniem, paliwem i tak dalej”– stwierdził Michajłow.

Władze republik Donbasu regularnie przypominają obywatelom o konieczności zachowania czujności w związku ze wzrostem liczby ukraińskich dywersantów na terytoriach opuszczonych przez USZ. 

„Cywile proszeni są o zgłaszanie wszystkich podejrzanych osób pojawiających się w osiedlach”– władze wysyłają takie informacje do obywateli odzyskanych spod ukraińskiej okupacji terytoriów Donbasu.

Mieszkańcy DRL proszeni są np. o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które wprowadzają się do pustych domów, mają słabą orientację w terenie lub poruszają się w małych grupach nocą, a także osoby, które unikają rozmów z mieszkańcami lub zadają nietypowe pytania i zgłaszają prośby.

Bojownicy z batalionów narodowych i pracownicy USZ często przebierają się za cywilów i uchodźców w celu penetracji terytoriów wyzwolonych przez siły Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej ML D i ŁRL podczas operacji specjalnej. Tym samym wielokrotnie uniemożliwiano próby opuszczenia przez ukraińskich bojowników zablokowanego Mariupola.

Ważne wzt. jest rozpoznawanie takich osobników po charakterystycznych znamionach i znakach.

Oczywiste jest, że uwagę zwracają przede wszystkim mężczyźni, którzy potrafią trzymać broń w dłoniach. Podczas wstępnego badania na punkcie kontrolnym obecni są również lekarze. Odnotowują obrażenia. Na przykład siniak na ramieniu jest oznaką odrzutu broni podczas aktywnego strzelania.

Nie wykryci w czasie kontroli członkowie batalionów narodowych, którym uda się przeniknąć na wyzwolone terytoria, prawie na pewno rozpoczną tam prowadzenie działań sabotażowych.

.Dlatego najważniejsze jest dziś eliminacja grup terrorystycznych i praca uświadamiająca z ludnością wyzwolonych terytoriów.

Co nie znaczy, że problem zostanie w ten sposób definitywnie rozwiązany, ale przynajmniej zminimalizowany do postaci marginalnej.

*

Poranna (20.04.22r.- 10:00) odprawa Ministerstwa Obrony FR na temat operacji specjalnej, najważniejsze:

◾️ uderzenie pocisków precyzyjnych w rejony Nowoworoncówka i Kisielewka (obwód chersoński) zlikwidowało do 40 ukraińskich żołnierzy i 7 sztuk sprzętu wojskowego,

◾️ lotnictwo rosyjskich sił powietrznych uderzyło w nocy 73 cele wojskowe Ukrainy, w tym 4 stanowiska dowodzenia i baterię haubic Msta-B,

◾️ oddziały rakietowe i artyleria uderzyły w 1053 cele wojskowe, w tym 31 stanowisk dowodzenia i 106 stanowisk strzeleckich, 

◾️ obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 6 ukraińskich dronów i 2 pociski taktyczne Toczka-U, których ataki na cele cywilne już niejednokrotnie doprowadzały do ​​masowych ofiar,

◾️ w sumie od 24 lutego zniszczono 92% samolotów wojskowych (140 ze 152 znajdujących się w wojskach ukraińskich 24 lutego), 98% czołgów i innych bojowych wozów opancerzonych (2388 z 2416), 47% nstalacji MLRS (256 z 535) i tak dalej. Ale to nie uwzględnia sprzętu, jaki prawdopodobnie otrzymało z zagranicy ukraińskie wojsko po rozpoczęciu operacji specjalnej.


Wieczorna (20.04.22r 19:30) odprawa MO FR.

Międzyresortowa Centrala Koordynacyjna Federacji Rosyjskiej ds. Reagowania Humanitarnego (MCKFRds.RH) poinformowała, że ​​w Nikołajewie znajdującym się jak dotąd pod kontrolą USZ, w związku z trudną sytuacją humanitarną wstrzymano wypłaty socjalne ludności, a pomoc humanitarna została skradziona przez lokalną administrację i trafiła na półki sklepów i apteki po zawyżonych cenach.

Poza tym w mieście nie działają media, dopływ wody jest wyłączony, w związku z czym ludzie zmuszeni są czerpać wodę ze wszystkich dostępnych źródeł, także niesprawdzonych. MCKFRds.RH podkreśliła, że ​​jeśli lokalne władze nie podejmą natychmiastowych działań w celu przywrócenia miejskich systemów podtrzymywania życia, Nikołajew znajdzie się w strefie katastrofy epidemiologicznej.

„Na tle pogarszającej się sytuacji humanitarnej bojówkarze z ukraińskiej obrony terytorialnej prowadzą masową niekontrolowaną dystrybucję broni i leków zawierających narkotyki wśród miejscowej ludności, przeprowadzają naloty karne w celu wykrycia jakichkolwiek przejawów prorosyjskich poglądów wśród okolicznych mieszkańców . Wszyscy podejrzani są zatrzymywani i wywożeni w nieznanym kierunku”– podkreśliła centrala koordynująca, dodając, że  „takie działania reżimu kijowskiego po raz kolejny świadczą o nieludzkim stosunku do losu własnych obywateli i świadczą o całkowitym lekceważeniu wszelkich norm moralnych i międzynarodowego prawa humanitarnego. Jednocześnie kraje zachodnie są świadome nie tylko rażących naruszeń przez Kijów postanowień konwencji genewskich„.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej ogłosił wszczęcie postępowania karnego przeciwko żołnierzom 36 Brygady Morskiej Sił Zbrojnych Ukrainy

Jak zaznaczono w resorcie ścigania zbrodni, postępowanie prowadzone jest na podstawie artykułu o użyciu niedozwolonych środków i metod prowadzenia wojny.

W szczególności śledczy stwierdzili, że dowództwo jednostki wojskowej A-2802 w celu zastraszenia ludności i wpłynięcia na władze DRL wielokrotnie wydawało rozkazy ostrzeliwania budynków mieszkalnych i infrastruktury cywilnej w Mariupolu.

„W trakcie zbierania dowodów tej nielegalnej działalności śledczy wojskowi Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej zbadali szpital miejski nr. 4 w Mariupolu, w którym znaleźli dziesiątki ciał cywilów. Ostateczna liczba zabitych zostanie ustalona po zakończeniu prac przy odgruzowywaniu (…) Odnotowano ślady popełnienia zbrodni na ludności cywilnej przez personel wojskowy Ukraińskich Sił Zbrojnych”– poinformował Komitet Śledczy w oświadczeniu.

Wczoraj rosyjski prezydent Władimir Putin powiedział, że tragedia, która miała miejsce w Donbasie, zmusiła Rosję do rozpoczęcia operacji specjalnej na Ukrainie.

„To tragedia, która wydarzyła się w Donbasie, w tym w Ługańskiej Republice Ludowej, wymusiła, po prostu zmusiła Rosję do rozpoczęcia tej operacji wojskowej, o której wszyscy dziś dobrze wiedzą”– powiedział prezydent na posiedzeniu rady nadzorczej platformy Russia – Land of Opportunity.

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że Rosja doprowadzi do normalizacjęi życia w Donbasie.

„Będziemy działać konsekwentnie i tam też doprowadzimy do sytuacji, w której życie stopniowo wróci do normy”– powiedział Putin na posiedzeniu rady nadzorczej platformy Russia – Land of Opportunity.

Według niego życie w Donbasie zmieni się na lepsze.

Wcześniej prezydent Rosji wyraził przekonanie, że szlachetne cele ochrony Donbasu zostaną osiągnięte.   

 „Rosja pracuje nad otwarciem ambasad w DRL i ŁRL”– powiedział wiceminister spraw zagranicznych Rosji Jewgienij Iwanow, dodając, że „prace trwają, odpowiednie umowy są zawierane”.

Zaznaczył, że nie potrafi podać dokładnych dat otwarcia ambasad.

22 lutego rosyjskie MSZ ogłosiło nawiązanie  stosunków dyplomatycznych z Ługańską i Doniecką  Republiką Ludową od 22 lutego.

ML DRL, przy wsparciu ogniowym Sił Zbrojnych RF, wyzwolił i ustanowiła pełną kontrolę nad 167 miejscowościami.

Poinformowała o tym dowództwo obrony DRL.

Według stanu na 20 kwietnia 2022 r. na terenie Donieckiej Republiki Ludowej grupa wojsk DRL, przy wsparciu ogniowym Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, wyzwoliła i ustanowiła pełną kontrolę nad 167 osadami , w tym osadami w rejonie Wielikonowosielkowskim : Rawnopol, Nowosiołka, Makarowka i Storożewo. „Oczyszczanie Mariupola dobiega końca” podało we wczorajszym komunikacie dowództwo sił zbrojnych DRL.

Władze Kijowa ewakuowały helikopterem generała Ukraińskich Siły Zbrojne Ukrainy i administrację miejską z Złotego.

„Kierownictwo kijowskie kontynuuje wyprowadzanie dowództwa Ukraińskich Sił Zbrojnych ze strefy walki. W ten sposób, zdając sobie sprawę z nieuchronności ofensywy oddziałów Milicji Ludowej ŁRL na zasiedlenie siedzibę generała Ukraińskich Sił Zbrojnych koło Zołotego, jak również administracja miasta, która była zamieszana w zbrodnicze intrygi ukraińskich bojowników, została zabrana helikopterem”– poinformował oficjalny przedstawiciel Milicji Ludowej ŁRL Iwan Filiponenko.

 Ludowa milicja DRL donosi, że siły republiki zabiły dziennie ponad 30 nacjonalistów.

„Od początku dnia dzisiejszego nasi żołnierze zlikwidowali 35 ukraińskich nacjonalistów, jedno stanowisko ogniowe moździerza 120 mm, jeden czołg i dwa transportery opancerzone”– ogłoszono w podsumowaniu opublikowanym na Telegramie.

W tym samym okresie sprawozdawczym zginęło 5 żołnierzy ML DRL w walkach z ukraińskim najeźdźcą. 

„Z przykrością informujemy, że w ciągu ostatniego dnia w walce o niepodległość na służbie wojskowej zginęło pięciu obrońców Donieckiej Republiki Ludowej, a 14 zostało rannych”– poinformował wczoraj wiceszef Oddziału Milicji Ludowej Eduard Basurin.

Basurin złożył kondolencje rodzinom i przyjaciołom ofiar.

We wsi Markino w rejonie Nowoazowskim rozpoczęła pracę mobilna piekarnia wojskowa. 

Piekarnia ta zapewni mieszkańcom pobliskich miast świeże pieczywo. Żołnierze Rosji i DRL rozprowadzają go po całej republice.

„Prace nad przywróceniem centralnego zaopatrzenia w wodę w Mariupolu powinny rozpocząć się za siedem dni”– poinformował podczas wizyty w mieście szef DRL Denis Puszilin.

„Teraz trwa rozminowywanie, wszystko zależy od dostaw prądu, jak dowieziemy ją do Mariupola, w szczególności do stacji filtrów, wtedy będzie można dostarczać wodę ze zbiornika Starokrymskiego. Oznacza to, że sytuacja w przyszłości będzie lepsza niż w Doniecku”– powiedział Puszilin. 

Eksperci szacują zakończenie prac rozminowywania na około siedem dni. Po tym są możliwości rozpoczęcia prac konserwatorskich.

Szef DRL dodał, że do tej pory władze DRL zakupiły cały niezbędny sprzęt do przywrócenia scentralizowanego zaopatrzenia w wodę w mieście.

Należy zaznaczyć, że wczoraj w Mariupolu wizytę roboczą złożyli szef DRL Denis Puszilin i I zastępca przewodniczącego Rady Federacji, sekretarz Rady Generalnej partii „Jedna Rosja” Andriej Turczak. W szczególności odwiedzili szkołę nr. 53 w Mariupolu, która jako pierwsza w mieście wznowiła pracę w tym tygodniu.  Puszilin i Turchak odpowiadali na pytania nauczycieli i uczniów szkoły.

Podczas wizyty w Mariupolu Puszilin i Turczak zapoznali się także z pracą centrum pomocy humanitarnej „Jednej Rosji”, odwiedzili jeden ze szpitali powiatowych oraz kościół, do którego przekazywana była pomoc humanitarna.

Nowe minidzielnice będą zastępować zniszczone wojną domy w Mariupolu, których nie da się odbudować. 

Poinformował podczas wizyty w Mariupolu I Zastępca Przewodniczącego Rady Federacji, Sekretarz Rady Generalnej partii „Jedna Rosja” Andriej Turczak.

„Odsetek zniszczeń w budynkach mieszkalnych jest krytyczny, około 80%, w domach prywatnych ponad 60%. I nie ma sensu gdzieś odnawiać domów. Dlatego mówimy nawet o tym, że powstaną nowe osiedla” – Turczak odpowiedział na pytanie, jak będzie przebiegać odbudowa Mariupola.

Z kolei Puszilin dodał, że bez udziału Rosji władzom DRL trudno byłoby same poradzić sobie z odbudową.

Rosja dostarczyła ŁRL nową partię pomocy humanitarnej, poinformowało Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych republiki. 

Konwój 7 pojazdów i pojazd eskortujący dostarczyły żywność, artykuły pierwszej potrzeby i materiały budowlane.

„W środę 20 kwietnia do stolicy ŁRL przyjechały samochody kolejnego konwoju rosyjskiego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych z pomocą humanitarną dla mieszkańców Donbasu. Dostawa została zrealizowana w pełnej zgodności z wymogami i normami prawa międzynarodowego. Po drodze nie było żadnych sytuacji awaryjnych”– poinformowało w oświadczeniu Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych ŁRL.

Poza tym, w ciągu ostatniego dnia przedstawicielstwo DRL w WCKiK zgłosiło 21 przypadków ostrzału przez USZ terytorium republiki.

W rejonie Doniecka wróg użył: wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe MLRS „Grad”, artylerię 122 mm i moździerze 120 mm.
W rejonie Gorłówki: moździerze 82 mm, ciężkie karabiny maszynowe.

W wyniku wczorajszego ukraińskiego ostrzału na terytorium DRL spadło 111 pocisków.

Pod ostrzałem wroga znalazły się tereny 6 miejscowości republiki:

stolicy Doniecka (dzielnica Kirowska i Piotrowski), Gorłówka (osiedle mieszkaniowe przy kopalni imienia Gagarina), Ozierjanowka, Żeleznaja Bałka, Jasinovata oraz Aleksandrowka.

Według oficjalnych danych przedstawicielstwa DRL w WCKiK, na terytorium w granicach przed rozpoczęciem operacji specjalnej, w ciągu ostatniego dnia otrzymano informacje o 1 martwym dziecku i 4 rannych cywilach.

Uszkodzone zostały 23 domy w dzielnicy Piotrowskiej w Doniecku, w Jasinowatej i Szachtersku , a także obiekty infrastruktury cywilnej.

ŁRL: podsumowanie operacyjne na dzień od 20 do 21 kwietnia.

Ukrainy Siły Zbrojne w ciągu ostatniego dnia dwukrotnie ostrzeliwały terytorium strefy odpowiedzialności LPR. 

„Od strony ukraińskich formacji zbrojnych w osadach Zołotoje-5 i Donieckij odnotowano dwa ostrzały artyleryjskie kalibru 152 mm i 122 mm (11 pocisków). Uszkodzeniu uległy budynki mieszkalne i przedszkole.”– poinformowało o tym przedstawicielstwo republiki we Wspólnym Centrum Kontroli i Koordynacji reżimu zawieszenia broni.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

8 min.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07:00 21 квітня 2022 року.

Сала Україні!

Banderowcy zaniemówili, a ja nadal niecierpliwie czekam na kolejne bajki o nieustających zwycięstwach, chwale i domniemanej potędze ich kraju.

НА ДОНЕЦЬКОМУ ТА ЛУГАНСЬКОМУ НАПРЯМКАХ УКРАЇНСЬКІ ЗАХИСНИКИ ПРОДОВЖУЮТЬ БОРОНИТИ НАШУ ЗЕМЛЮ.

Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, 2 одиниці спеціальної інженерної, 2 одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!

Разом до перемоги!

Сала Україні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:
*

https://www.youtube.com/shorts/762jOq9-4ag

*

https://www.youtube.com/watch?v=U8hTKq_AkLA

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

163 uwagi do wpisu “Wojna już nie domowa na Ukrainie 21.04.2022r.- 2494 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 63).

 1. https://vk.com/antimaydan?w=wall-78469226_1546625
  Ukraińscy naziści zatrzymali emerytkę za naklejki w Vkontakte, które wysłała swoim znajomym.
  Według „śledztwa”, 54-letnia mieszkanka miasta Pierwomajsk (obwód mikołajowski) rozprowadzała materiały „niebezpieczne” dla systemu politycznego Ukrainy za pośrednictwem swoich kont na portalach społecznościowych.
  Materiały te okazały się naklejkami z gratulacjami z dniem 9 maja w Vkontakte. Właśnie za ten drobiazg kobieta została zatrzymana w swoim domu, a teraz nie wiadomo, gdzie jest przetrzymywana w lochach SBU.
  Źródło. https://t.me/ohota_na_vedm/572?single
  foto

  Polubione przez 4 ludzi

 2. Ważna informacja.

  Amerykański prezydent zapowiedział też przesłanie do Kongresu kolejnego wniosku o finansowanie pomocy dla Ukrainy, bo środki w kwocie ponad 13 mld dolarów, które zostały niedawno zatwierdzone, zostały już wyczerpane.
  https://defence24.pl/kryzys-ukrainski-raport-specjalny-defence24/usa-wyciagaja-ciezka-artylerie-dla-ukrainy
  Komentarz: Co takiego przesłało USA, że 13 mld $ zniknęło? Chyba, że te 13 mld zostało prawnie zdefraudowane i przekazane amerykańskim firmom.

  Polubione przez 4 ludzi

 3. https://vk.com/antimaydan?w=wall-78469226_1546842
  Ukraińska wścieklizna zaatakowała ciężarną kobietę w Szwecji
  Spacerując spokojnie, niedaleko centrum Sztokholmu, w parku (Hagaparken) rosyjska kobieta w ciąży wpadła na upartych ukraińskich „uchodźców”.
  Dziewczyna powiedziała, że ​​te banderowcy próbowały ją zabić (!) Bo „popiera Putina, mówiąc po rosyjsku”.
  Dziewczyna powiedziała, że ​​żądały tego Ukrainki, cytuję:
  „Abym wydostał się stąd do diabła i nigdy więcej nie mówił po rosyjsku, jakim jestem stworzeniem i draniem, że bronię Rosji.
  Było mi żal narodu ukraińskiego i pomagałam, ile mogłam, ale ta obecna sytuacja sugeruje, że tutaj rozpalacie ogień nacjonalizmu”.
  Ukrainizacja Europy trwa.
  video

  Polubione przez 2 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.