Wojna już nie domowa na Ukrainie 06.08.2022r.- 2601 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 171).


„Niemy krzyk”– dzień 805.

Obrońcy praw człowieka z organizacji Amnesty International (AI) przedstawili raport, w którym poinformowali o naruszeniu międzynarodowego prawa humanitarnego przez ukraińskie wojsko podczas konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

 W Kijowie raport został poddany ostrej krytyce. Zdaniem ekspertów, raport AI może świadczyć o próbach części zachodniego społeczeństwa oderwania się od jednostronnego spojrzenia na sytuację na Ukrainie. Jednak zachodni politycy prawdopodobnie zignorują raport, ponieważ ujawnia on niewygodną prawdę, która nie powinna przebić się do świadomości opinii publicznej. Ponadto dokument potwierdza informacje ze strony Rosji i republik donbaskich, że Ukraińskie Siły Zbrojne (USZ) wykorzystują ludność cywilną jako żywe tarcze. Ten stan rzeczy nie odpowiada interesom Zachodu, dlatego praktyka uciszania będzie kontynuowana.

Organizacja praw człowieka Amnesty International (AI) przedstawiła raport, w którym zebrała fakty naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego przez ukraińskie wojsko podczas konfliktu. Dowodzi to, że pojawienie się takiego raportu sygnalizuje, iż społeczność zachodnia próbuje spojrzeć na sytuację na Ukrainie z różnych perspektyw.

Oczywiście bardzo dobrze, że powstał taki raport, że na Zachodzie po raz pierwszy zwrócili uwagę zbrodnie popełniane przez stronę ukraińską. Raport przedstawia stan faktyczny. Co więcej, warto zauważyć, że Amnesty International jest znana ze swoich raczej jednostronnych, prozachodnich poglądów na kwestie praw człowieka. I jeśli zaczęła zwracać uwagę na najpoważniejsze naruszenia ze strony Kijowa i jego pododdziałów, to już coś mówi. Poważna reakcja Teraz powinno dojść do bardzo poważnej reakcji ze strony ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych, którym na sercu leżą problemy praw człowieka.

Mimo to, przedstawiciele establishmentu krajów zachodnich będą starali się ignorować raport AI. Taka postawa wynika z tego, że zachodni politycy wolą przymykać oko na te działania Ukrainy, które są sprzeczne z jej wizerunkiem „bojownika” walczącego „za wolność i demokrację”.

Ponadto, raport AI w żaden sposób nie zwróci uwagi polityków zachodnich na zbrodnie wojenne popełnione przez stronę ukraińską, bo to, co robią USZ, dzieje się za pełną aprobatą zachodnich kuratorów.

Nie dość tego, raport AI w pewien sposób jest na rękę tym kręgom, ponieważ stwarza iluzję obiektywnego spojrzenia na to, co się dzieje.

Kartą obiektywizmu grała wcześniej ambasador USA Beth Van Shack, która nadzoruje sprawy związane z ujawnianiem zbrodni wojennych i ich analizą w Departamencie Stanu. Na briefingu 15 czerwca br. zwróciła uwagę na różnicę w reakcji Moskwy i Kijowa na oskarżenia o zbrodnie wojenne. Podobno strona ukraińska przyznaje się do ewentualnych naruszeń i dąży do postawienia winnych przed wymiarem sprawiedliwości, podczas gdy strona rosyjska wszystkiemu zaprzecza. Nie podała jednak ani jednego przykładu na poparcie swoich słów.

Zachód, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, działa ze swojego punktu widzenia bardzo racjonalnie, warunkowo pozwalając niezależnej organizacji praw człowieka potępić Ukrainę, ale bez rozpowszechniania tych informacji w mediach i bez oficjalnej reakcji na nie. Przecież nikomu nie jest potrzebny precedens, w którym przynajmniej jedna instytucja, polityk lub siła polityczna uznałaby słuszność rosyjskich doniesień o zbrodniach dokonanych przez ukraińskie formacje zbrojne.

Według sekretarz generalnej AI Agnes Kallamard, obrońcy praw człowieka odnotowują przypadki, w których ukraińskie wojsko stanowiło zagrożenie dla ludności cywilnej lub łamało zasady wojny, działając na terenach zaludnionych. Śledztwo wykazało, że USZ przeprowadzały ostrzały z osiedli, a także umieszczały swoje punty oporu w budynkach mieszkalnych i budynki użyteczności publicznej, takie jak: szkoły, przedszkola, szpitale i placówki kulturalne- biorąc jednocześnie na zakładników ludność cywilną, chociaż były w stanie zająć bardziej neutralne pozycje i nie zagrażać okolicznym mieszkańcom.

„Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym wszystkie strony konfliktu, w miarę możliwości, powinny unikać rozmieszczania instalacji wojskowych na obszarach gęsto zaludnionych lub w ich pobliżu”– podkreśla raport AI.

W przeciwnym razie wojsko musi ostrzec cywilów o ich obecności i, jeśli to konieczne, pomóc im w ewakuacji, zauważa AI. 

„W przypadkach, które zostały zbadane przez personel Amnesty, wydaje się, że tak się nie stało”– podkreślają obrońcy praw człowieka.

Jak podkreśliła Agnes Kallamar, stanowisko obrońcy nie zwalnia USZ z konieczności przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego.

Raport obrońców praw człowieka wywołał w Kijowie ostrą reakcję. Szef ukraińskiego MSZ Dmitrij Kuleba powiedział więc, że jest oburzony wnioskami AI i uznał je za niesprawiedliwe.

„To zachowanie Amnesty International nie polega na znajdowaniu i przekazywaniu prawdy światu (…) Dlatego przestańcie tworzyć fałszywą rzeczywistość, w której każdy jest trochę za coś winny”– powiedział w przekazie wideo.

Z kolei doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Michaił Podolak na swoim Twitterze oskarżył obrońców praw człowieka o rzekome działanie w interesie Moskwy, która po jego publikacji liczy na zakłócenie dostaw zachodniej broni do Kijowa. 

Jednak ​​raport Amnesty International jest do pewnego stopnia przydatny dla Kijowa, ponieważ zawiera dane opublikowane przez rosyjskie Ministerstwo Obrony na temat tortur i znęcania się nad jeńcami wojennymi. 

W związku z tym, że wśród zachodnich polityków nie będzie szerokiej reakcji na raport AI.

Ta wybiórcza ślepota istnieje od dawna, ponieważ dostrzeganie okrucieństw wobec ludności cywilnej oraz tortur i znęcania się nad jeńcami jest politycznie nieopłacalne. Bo w końcu może pojawić się logiczne pytanie: po co pomagać temu reżimowi, skoro jest tak nieludzki?

Wcześniej rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow zwracał też uwagę na niechęć społeczności zachodniej do obiektywnego spojrzenia na to, co dzieje się na Ukrainie . W opublikowanym 16 czerwca wywiadzie dla BBC zwrócił uwagę na fakt, że zachodnie media nie relacjonują w swoich reportażach zbrodniczych działań ukraińskich grup zbrojnych.

„Czy pokazujecie skutki bombardowania osiedli przez USZ, czy nie pokazujecie ich w swoich relacjach? Nie pokazujecie tego”– powiedział minister spraw zagranicznych.

„I to pomimo tego, że pracownicy zachodnich mediów w Moskwie nie mogą nie dostrzegać materiałów dziennikarzy pracujących w Donbasie i tego, co dzieje się w wyniku ostrzału spokojnych miejscowości przez Ukrainę”– dodał Ławrow.

Pod koniec lipca rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa wyraziła opinię, że zachodni sponsorzy USZ powinni ponosić taką samą odpowiedzialność za zbrodnie ukraińskiej armii jak reżim kijowski. Skomentowała tym samym przeznaczenie przez Brukselę kolejnej transzy 500 mln euro na pomoc wojskową dla Ukrainy.

Z kolei Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zauważyło dzień wcześniej, że władze Kijowa, korzystając z patronatu Zachodu, nie stosują się do żadnych norm moralnych czy prawnych.

„Każdego dnia żołnierze Ukraińskich Sił Zbrojnych i bataliony nacjonalistyczne popełniają zbrodnie, które nie są właściwie oceniane przez społeczność międzynarodową”– powiedział wiceminister obrony Aleksander Fomin na briefingu dla zagranicznych attaché wojskowych.

Dodał, że w internecie pojawia się wiele fałszerstw dotyczących przestępstw rzekomo popełnionych przez rosyjskich wojskowych.

„Taka zgoda społeczności międzynarodowej, a także chęć ukrycia przez władze ukraińskie zbrodni, naszym zdaniem, doprowadziły do obecnej ​​tragedii. Wieś Jelenowka– ostrzał przez Ukraińskie Siły Zbrojne miejsca przetrzymywania ukraińskich jeńców wojennych”– podkreślił Fomin.

Międzynarodowe śledztwo dotyczące podejmowania zbrodniczych działań przez USZ podczas konfliktu nie odpowiada interesom Zachodu. Zamiast tego wolą skupiać się na Rosji i dokumentować jej ruchy. W szczególności sprawa została już podjęta przez Międzynarodowy Trybunał Karny, który ściśle współpracuje ze wspólnym zespołem śledczym utworzonym przez Polskę, Litwę i Ukrainę, a więc same tuzy praworządności.

Także Stany Zjednoczone są aktywnie zaangażowane w gromadzenie takich danych. Tak więc 21 czerwca Departament Sprawiedliwości USA ogłosił utworzenie departamentalnej grupy, która ma pomagać Ukrainie w dochodzeniu w sprawie rzekomych zbrodni wojennych.

„Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych będzie starał się wykorzystać wszystkie mechanizmy, aby postawić przed sądem tych, którzy popełniają zbrodnie wojenne i inne okrucieństwa na Ukrainie”– poinformował w oświadczeniu szef departamentu Merrick Garland.

Zespół zapewni pomoc operacyjną i doradztwo w zakresie ścigania karnego, a także będzie uczestniczył w zbieraniu dowodów, badaniach kryminalistycznych i analizach prawnych. Jej szefem jest Eli Rosenbaum, który wcześniej kierował departamentem Ministerstwa Sprawiedliwości, który nadzoruje sprawy związane z poszukiwaniami i karaniem zbrodniarzy nazistowskich.

Jednocześnie Stany Zjednoczone rozpoczęły już kampanię informacyjną mającą na celu stworzenie wizerunku Rosji jako kraju sponsorującego terroryzm. 

To kontynuacja antyrosyjskiej linii, próba wywarcia na Rosję dodatkowej presji. Ale też jest absolutnie jasne, że to reżim kijowski zajmuje się terroryzmem państwowym i to od ośmiu lat. A dziś już nie ukrywa tego faktu, że ​​zamierza ostrzeliwać terytoria Federacji Rosyjskiej za pomocą broni zachodniej. W tym przypadku rządy zachodnie milcząco popierają to, co czyni je bardziej godnymi statusu sponsorów terroryzmu jakim posługują się władze Ukrainy.

W związku z tym wszystkie aspiracje Stanów Zjednoczonych do wzięcia udziału w jakichkolwiek śledztwach na Ukrainie to tylko gra pozorów, bo de facto Stany Zjednoczone- ani ich najbardziej zagorzali sojusznicy- nie są zainteresowani obiektywnym badaniem wydarzeń na Ukrainie.

To tylko kontynuacja kampanii demonizowania naszego Rosji. W końcu już wiadomo, że wszystkie wnioski i zalecenia zostaną sfałszowane lub oparte na fałszywych faktach. Dlatego doniesienia organizacji marionetkowych na temat Ukrainy nie przeszkadzają znacząco Stanom Zjednoczonym w tworzeniu równoległej rzeczywistości. Co więcej, można je wykorzystać do nadania mu większej legitymizacji zbrodni i „obiektywizmu” w przekazie informacji z frontu.

*

Popołudniowa (05.08.2022r.) odprawa Ministerstwa Obrony Rosji, najważniejsze informacje:
Rosyjskie Siły Powietrzno-Kosmiczne za pomocą precyzyjnych pocisków wystrzeliwanych z powietrza zaatakowały punkty tymczasowego rozmieszczenia dwóch baterii artylerii haubic w ramach USZ. Według Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskie zlikwidowano do 150 żołnierzy, dwie amerykańskie haubice M777, sześć dział Msta-B, szereg innych elementów artyleryjskich i siedem dronów. Ponadto w ciągu dnia zostały trafione cztery stanowiska dowodzenia i dwa magazyny broni rakietowej i artyleryjskiej.

„Siły Powietrzno-Kosmiczne Federacji Rosyjskiej rozpoczęły naloty w miejscach tymczasowego rozmieszczenia dwóch batalionów artylerii haubic 44 brygady artylerii Ukraińskich Sił Zbrojnych oraz magazynów broni rakietowej i artyleryjskiej w obwodzie zaporoskim”– poinformował oficjalny przedstawiciel rosyjskiego departamentu obrony, generał broni Igor Konaszenkow.

„Zlikwidowano do 150 personelu wojskowego oraz zniszczono dwie amerykańskie haubice M777 i do 1,5 tys. amunicji do nich, sześć haubic Msta-B, osiem sztuk artylerii różnych modyfikacji, około 350 pocisków do systemów rakiet wielokrotnych Grad, a także siedem bezzałogowych statków powietrznych”– powiedział Konaszenkow podczas wczorajszej odprawy.

Powiedział też, że grupa cywilów w obwodzie charkowskim otrzymała rany postrzałowe w wyniku konfliktu z dowódcami kilku jednostek USZ. Według Konaszenkowa podczas konfliktu z dowódcami jednostek 92 brygady zmechanizowanej USZ rannych zostało łącznie dziewięciu cywilów.

„Dowództwo tej jednostki próbowało siłą eksmitować cywilów z ich domów, aby zakwaterować zagranicznych najemników, a także sprzęt na sąsiednich działkach stanowisk sprzętu wojskowego i artylerii”– wyjaśnił Konaszenkow, dodając, że aby stłumić protesty, nacjonaliści i zagraniczni najemnicy otworzyli ogień. W rezultacie czterech lokalnych mieszkańców Szestakowa i pięciu w Górnym Sałtowie otrzymało rany postrzałowe o różnym nasileniu.

Tymczasem rosyjskie wojska lotnicze, artyleryjskie i rakietowe nadal atakują ukraińskie obiekty wojskowe. W ciągu dnia trafiono cztery stanowiska dowodzenia, w tym 58 brygadę piechoty zmotoryzowanej w obwodzie artyomowskim, 54 brygadę zmechanizowaną w obwodzie siewierskim, a także tymczasowy punkt rozmieszczenia formacji nacjonalistów w obwodzie dniepropietrowskim. Siły ludzkie i sprzęt wojskowy USZ zostały zaatakowane w 182 okręgach.

Wraz z tym zniszczono dwa składy broni rakietowej i artyleryjskiej oraz amunicji w rejonie Konstantinówki i Artemowska na terenie Donieckiej Republiki Ludowej (DRL).

W wyniku walki przeciwbateryjnej w DRL trzy stanowiska haubic D-30, a także bateria systemów rakietowych MLRS Grad w obwodzie charkowskim zostały stłumione na stanowiskach strzeleckich.

W ciągu dnia rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej zestrzeliły w powietrzu pięć dronów na terenie DRL i obwodu charkowskiego. Ponadto przechwycono trzy pociski MLRS, zestrzelono trzy pociski balistyczne Toczka-U.

W sumie od początku działań wojennych na Ukrainie zniszczono 145 śmigłowców, 261 samolotów, 1685 dronów, 361 rakiet przeciwlotniczych, 4254 czołgi i inne opancerzone wozy bojowe.

Jednocześnie wojska rosyjskie trafiły w 789 wozów bojowych MLRS, 3267 dział i moździerzy polowych oraz 4716 jednostek specjalnych pojazdów wojskowych.

Dowództwo Obrony Terytorialnej DRL poinformowało 5 sierpnia, że ​​do tej pory zgrupowanie wojsk Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej przy wsparciu ogniowym Sił Zbrojnych FR wyzwoliło 266 miejscowości, w tym Gładosowo. Teraz walki toczą się w mieście Artemowsk.

W ciągu poprzedniego dnia nieprzyjaciel ostrzelał terytorium republiki za pomocą MLRS Huragan i Grad, a także artylerii 155, 152 i 122 mm oraz moździerzy 120 mm. Pod ostrzałem znalazło się 11 miejscowości.

„W wyniku ostrzału ze strony USZ na terenie Donieckiej Republiki Ludowej zginęło pięć osób, a 29 cywilów zostało rannych”– podano w raporcie.

Tymczasem Milicja Ludowa ŁPR poinformowała, że ​​w ciągu dnia podczas działań ofensywnych jednostek republiki nieprzyjaciel poniósł straty w sile roboczej i sprzęcie wojskowym. 

W szczególności zlikwidowano do 55 osób personelu oraz zniszczono sześć transporterów opancerzonych i osiem jednostek pojazdów specjalnych.

Ponadto Milicja Ludowa ŁRL poinformowała, że ​​wieś Piaski znajduje się już pod całkowitą kontrolą wojsk alianckich. 

„Że sama wieś (Piaski- dopisek mój) jest pod naszą kontrolą, można z całą pewnością powiedzieć”– poinformował Ilia Jemelianow, zastępca dowódcy 11 samodzielnego zmotoryzowanego pułku gwardii Jenakijewsko-Dunajskiego Milicji Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej.

Wcześniej, 4 sierpnia, oficer polityczny jednego z batalionów 11 pułku Milicji Ludowej DRL poinformował, że siły alianckie znajdują się na obrzeżach wsi Piaski.

Jednostki szturmowe ML oczyszczają także Marinkę, skąd USZ od ośmiu lat ostrzeliwały Donieck.

Dowództwo Obrony Terytorialnej Donieckiej Republiki Ludowej poinformowało, że w mieście Artemowsk (DRL) toczą się walki.

Wiadomość centrali w kanale Telegram informuje, że siły sojusznicze wyzwoliły już 266 miejscowości, w tym Gładosowo.

„W mieście Artemowsk toczą się walki!”– poinformowało dowództwo obrony DRL. 

W ubiegłym tygodniu 20 cywilów padło ofiarą ukraińskiej agresji w DRL, takie dane opublikowało wczoraj- na podsumowanie tygodnia, Biuro Rzecznika Praw Człowieka w Republice Darii Morozowej.

Odnotowano, że w wyniku działań wojennych zginęło 20 cywilów, rannych zostało 99. Liczba przedstawicieli sił zbrojnych, którzy zginęli w tym samym okresie wyniosła 87, a 472 zostało rannych. 

W sumie od początku konfliktu w Donbasie na terytorium DRL zginęło 8367 mieszkańców republiki, z czego 116 to dzieci. Dane są podawane bez uwzględnienia wyzwolonych obszarów.

Oddziały koalicji rosyjskiej w ciągu 24 godzin stłumiły trzy stanowiska ogniowe bojówkarzy reżimu kijowskiego na północ i północny zachód od Doniecka.

„Trzy punkty ostrzału wroga zostały stłumione na obszarach Awdiejewka, Kamyszewka i Perwomaiskoje”– poinformował dziś zastępca szefa Departamentu Milicji Ludowej DRL Eduard Basurin.

Należy zauważyć, że w środę USZ zaatakowały centrum Doniecka z terenu wspomnianej wsi Pierwomajsk, która znajduje się na północny zachód od wsi Piaski. Następnie w wyniku działań przestępczych zginęło 6 osób. Zobacz fotorelację dziennikarzy Donieckiej Agencji Informacyjnej z miejsca zdarzenia. 

Basurin dodał, że w ciągu ostatniego dnia siły alianckie zniszczyły także dwa MLRS Grad, trzy haubice M-777, czołg i ciężarówkę armii ukraińskiej. 

Poza tym, w ciągu ostatniego dnia przedstawicielstwo DRL w WCKiK zgłosiło 85 faktów ostrzelania przez USZ terytorium republiki.

W rejonie Doniecka wróg użył: MLRS „Huragan” i „Grad” oraz artylerii 155, 152 i 122 mm.
Na odcinku Jasinowatym – MLRS „Grad”, artyleria 152 mm.
Na odcinku Gorłowskim – artyleria 155 i 122 mm oraz moździerze 120 mm.

Łącznie w wyniku wczorajszego ukraińskiego ostrzału na terytorium DRL spadło 450 jednostek różnej amunicji.

Pod ostrzałem wroga znalazło się 13 miejscowości republiki:

stolica Donieck (a tam dzielnice: Kijowska, Kalinińska, Kujbyszewska, Leninska, Budennowska, Kirowska i Piotrowska) oraz Gorłówka, Gołmowski, Zajcewo (południe), Metalist, Wierchnietoreckoje, Michajłówka, Pantelejmowka, Nowobachmutowka, Jasinowata, Mineralnoje, Makiejewka (obwody Gorniacki i Czerwonogwardyjski), a także Jelenowka.

W ciągu ostatniego dnia otrzymano informacje o śmierci 4 cywilów w dzielnicy Kijowskiej i Kujbyszewskiej  w Doniecku.

Rany o różnym stopniu nasilenia otrzymało 28 cywilów w dzielnicach Kijowskiej Kirowskiej, Kujbyszewskiej i Piotrowskiej w Doniecku Oraz w Jasinowatej i w obwodzie Czerwonogwardyjskim w Makiejewce.

Uszkodzonych zostało 25 budynków mieszkalnych w dzielnicy Kirowskiej, Kujbyszewskiej, Kijowskie w Doniecku oraz w obwodzie Czerwonogwardyjskim w Makiejewce, a także 3 obiekty infrastruktury cywilnej .

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

3 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07:00 06 серпня 2022 року.

Сала У’країні!

Banderowcy zaniemówili, a ja nadal niecierpliwie czekam na kolejne bajki o nieustających zwycięstwach, chwale i domniemanej potędze ich u’krainy.

Oficjalna strona biura prasowego Operacji Połączonych Sił USZ znikła z Facebooka!!!!!!

Разом до перемоги!

Сала Україні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

*

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

*

*

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

96 uwag do wpisu “Wojna już nie domowa na Ukrainie 06.08.2022r.- 2601 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 171).

 1. Artykuł o nędzy na Ukrainie.

  „Ceny skoczyły, ludność ubożeje: jakich produktów Ukraińcy sobie odmawiają”.
  Jak wynika z przytoczonego artykułu średnio rodzina z Ukrainy wydaje połowę swoich dochodów na jedzenie. Większość osób na Ukrainie musiała ograniczyć wydatki i kupuje głównie chleb i ziemniaki (podstawa diety).
  https://www.unian.net/society/ukraincy-nachali-potreblyat-menshe-myasa-i-fruktov-ekspert-novosti-ukrainy-11931681.html

  Polubione przez 4 ludzi

 2. „Czas długich noży” na Ukrainie, czyli ekipa Zełenskiego wzięła sobie „na cel” kolejnego politycznego oponenta byłego szefa SBU Ihora Smeszko oraz założyciela i lidera prozachodniej partii „Siła i Honor”. Według ukraińskiego portalu „Strana” SBU która oskarzyła Smeszko (oraz popularnego ukraińskiego dziennikarza Dmytro Gordona) o „zdradę państwową” ma posiadać „dowody” majace wskazywać ze Smeszko miał być „kreowany” na lidera nowego „rządu” który miał powstać w Kijowie po ucieczce z niego Zełenskiego. Owymi „dowodami” maja być nagrania „jakiś osób”, nie ma wśród nich samego Smeszko, które „dyskutują” właśnie o tym czy polityk stanie na czele nowego rządu;
  https://strana.today/news/402508-smeshko-i-hordona-podozrevajut-v-hosizmene-protiv-eks-hlavy-sbu-nashli-dokazatelstva.html

  Polubione przez 4 ludzi

 3. Ministerstwo Finansów Ukrainy opracowuje 10% podatek od zakupu waluty obcej. Daninę zapłacą wszyscy importujący towary i usługi. Do pomysłu odniósł się już NBU
  „Z punktu widzenia Banku Narodowego, jako organu odpowiedzialnego za stabilność hrywny, dodatkowe podatki od importu w obecnych warunkach należy uznać za środki wzmacniające konkurencyjność krajowych producentów, zmniejszające odpływ waluty obcej z kraju, (pomogą te działania) zrównoważyć bilans płatniczy i zmniejszyć deficyt budżetowy”
  https://www.unian.net/economics/finance/nbu-podderzhivaet-nalog-na-pokupku-valyuty-dlya-importa-novosti-ukraina-11931459.html
  Komentarz: Towary importowane znów podrożeją na Ukrainie. Pojawi się ryzyko (większej) korupcji i szmuglowania towarów. 10% to dość sporo i władze w Kijowie mają nadzieję, że zniechęci to konsumentów do kupowania zagranicznych towarów. Jednak w mej ocenie importu z zagranicy to nie zmniejszy.
  Lepiej sytuowani obywatele nadal będą kupować zagraniczne wina, sery, kawę, samochody czy sprzęt AGD RTV. Nadal będą kupowane podzespoły i broń z zachodu. Bilans handlowy będzie więc nadal wyjątkowo niekorzystny dla Ukrainy,
  Głównym motorem tych działań władz w Kijowie jest zmniejszenie odpływu gotówki z rezerw walutowych i nowe źródło dochodu dla budżetu. Nie wiadomo jednak czy tak drastyczne działania nie doprowadzą do odwrotnego trendu-wiele spółek importujących towary zbankrutuje.
  W dodatku korupcja będzie kwitła. Firmy, które będą miały kontakty, będą mogły sprowadzać towary BEZ wymaganych opłat.

  Polubione przez 6 ludzi

 4. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powołał grupę, która ma opracować i wdrożyć mechanizm ściągania od Rosji odszkodowań za straty poniesione przez Ukrainę w związku z rosyjską agresją zbrojną.
  https://www.money.pl/gospodarka/ukraina-powoluje-specjalna-grupe-ma-sciagnac-od-rosji-odszkodowanie-za-wojne-6798498674449376a.html

  Przed zaplanowaną na wrzesień wizytą w Kazachstanie, papież przyjedzie do Ukrainy – poinformował ambasador Andrij Jurasz po audiencji u Franciszka.
  https://www.rp.pl/dyplomacja/art36827941-papiez-franciszek-odwiedzi-ukraine

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Bitwa z miotaczem ognia Shmel-M na Ukrainie
  .https://www.youtube.com/watch?v=OknAuTopRuI
  ****.
  Wszystko o odrzutowym miotaczu ognia Shmel-M Rosja
  .https://www.youtube.com/watch?v=kJsiN_6lMJs
  ****.
  Praca rosyjskich sił specjalnych na Ukrainie
  .https://www.youtube.com/watch?v=tJqUSEqzhRo
  *****.
  Ciekawe filmy?
  Jak tak, to możecie skorzystać z innych filmików.
  Link na blog ,,Lampa Wiedzy”
  https://www.youtube.com/channel/UCJ03pp6TBiLqgc2b93lKQoA/videos

  Polubione przez 4 ludzi

   • – Ucz się synku, ucz!
    – A po co? Jak dorosnę będę będę napadał na banki.
    – Synku, jak skończysz studia, to wszystkie te banki będą Twoje.

    *****.
    Tate Soros do swego George
    – Ucz się synku, ucz!
    – A po co? Jak dorosnę, to będę szefem Twojej bandy
    i łupił będę całe miasto.
    – Synku, jak skończysz studia, to łupił będziesz całe kraje.

    Polubione przez 2 ludzi

 6. „Siły rosyjskie niemal na pewno gromadzą się na południu w oczekiwaniu na kontrofensywę Ukrainy lub w przygotowaniu do ewentualnego szturmu. Długie konwoje rosyjskich ciężarówek wojskowych, czołgów, holowanej artylerii i innej broni nadal oddalają się z ukraińskiego regionu Donbasu i kierują się na południowy zachód” – poinformował resort obrony Zjednoczonego (jeszcze) Królestwa…

  .https://twitter.com/DefenceHQ/status/1555795534014734336?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1555796304630091776%7Ctwgr%5E0860ee7843442cfc12993281eb6554cebd1b3745%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Ftvn24.pl%2Fswiat%2Fukraina-rosja-sytuacja-na-froncie-analiza-brytyjski-resort-obrony-wojna-wkracza-w-nowa-faze-6059226

  Polubione przez 4 ludzi

 7. Przedsiębiorstwo Uralwagonzawod przekazało kolejną partię czołgów T-90M Proryw i opancerzonych wozów remontowo-ewakuacyjnych BREM-1M, w ramach realizacji zamówienia złożonego przez ministerstwo obrony Federacji Rosyjskiej.
  T-90M Proryw to najbardziej zaawansowana wersja zmodernizowanego czołgu podstawowego T-90.
  Wyposażony został w zautomatyzowany kompleks kierowania uzbrojenia z wielospektralnym celownikiem działonowego i panoramicznym celownikiem dowódcy.
  BREM-1 jest w znacznym stopniu zunifikowany z T-90M, na którego podwoziu został zbudowany.
  Maszyna wyposażona jest w dwie wciągarki, żuraw hydrauliczny, spychacz, spawarkę i inny osprzęt…

  https://www.armyrecognition.com/defense_news_august_2022_global_security_army_industry/russian_army_receives_new_batch_of_t-90m_tanks_brem-1m_recovery_tanks_despite_economic_sanctions.html

  Polubione przez 3 ludzi

 8. W Tel Awiwie, po raz pierwszy od najnowszej eskalacji napięcia między Izraelem i Dżihadem, rozbrzmiały syreny obrony przeciwlotniczej.
  Według pierwszych doniesień część odpalonych w kierunku miasta palestyńskich pocisków rakietowych przechwycił izraelski system obrony powietrznej Iron Dome…

  https://www.timesofisrael.com/liveblog-august-6-2022/
  https://www.timesofisrael.com/security-cabinet-to-meet-as-over-350-rockets-target-israel-sirens-sound-in-tel-aviv/

  Polubione przez 1 osoba

 9. Dziś rano jednostki 108 Pułku Powietrznodesantowego RF i oddziały PKW rozpoczęły szturm na wioskę Blagodatnoje (Komsomolskoye) na zachód od Snigirewki.
  Mapa

  ***.

  Wygląda na to, że Rosjanie nie mogąc się doczekać na ukraińską ofensywę z nudów sami swą kontrofensywę już zaczęli.

  Polubione przez 6 ludzi

 10. MAX BLUMENTHAL I ESHA KRISHNASWAMY

  Oto nasz raport na temat zakazu przez Zełenskiego jego politycznej opozycji i zniknięcia, uwięzienia i zabójstwa lewicowców, wybranych urzędników i każdego, kto nie zgadza się z jego reżimem.

  Neokoni nazywający to „dezinfo” popierają kijowski program w stylu Pinocheta

  ******.

  „Jeden zdrajca mniej”: Zełenski nadzoruje kampanię zabójstw, porwań i tortur opozycji politycznej.

  Twierdząc, że broni demokracji, Wołodymyr Zełenski zdelegalizował swoją opozycję, nakazał aresztowanie rywali i przewodniczył zniknięciu i zabójstwom dysydentów w całym kraju.

  Czytaj całość:
  https://thegrayzone.com/2022/04/17/traitor-zelensky-assassination-kidnapping-arrest-political-opposition/

  Polubione przez 5 ludzi

 11. „Zastępca Boga na Ukrainie” Arestowicz znowu alarmuj o koncentracji sił rosyjskich w obwodzie chersońskim w celu ataku na Zaporoże lub Mikołajów, ale tym razem znacznie obniżył ich ich ilośc czyli stwierdził że jest to od 10 do 15 „batalionowych grup taktycznych” (czyli jakies kilkanaście tysięcy rosyjskich wojskowych). Dla przypomnienia poprzednio Arestowicz informował o 25 do 30 ‚Batalionowych grupach taktycznych” skoncentrowanych w obwodzie chersońskim;
  https://strana.today/news/402649-rossija-prodolzhaet-perebrasyvat-vojska-na-juh-arestovich-o-situatsii.html

  Polubione przez 6 ludzi

 12. Dziś rocznica Kontrataku Umarłych
  .
  Atak Umarłych miał miejsce 6 sierpnia 1915 r. w twierdzy Osowiec. Strona niemiecka myślała, że ​​rosyjscy żołnierze zginęli od trujących gazów, ale ci, którzy przeżyli, kontratakowali, prowadząc do zwycięstwa Rosjan.
  Nazwa jest dyskusyjna: wygląd przypominający zombie lub myślenie, że wszyscy zginęli.
  .https://twitter.com/NinaByzantina/status/1555998791563726849

  ****.
  Kontratak żywych trupów.

  Chmura trującego gazu przemieszczała się powoli, popychana porannym, letnim wiatrem. Zabijała wszystko na swojej drodze. Kiedy więc żołnierze niemieccy szli ścieżką wydeptaną przez śmierć, a kule i ostrza bagnetów zaczęły niespodziewanie dziurawić ich ciała, pomyśleli, że to zmarli powstali, żeby zemścić się za ich zbrodnię. Obrona Twierdzy Osowiec w 1915 roku była tak makabryczna, że do dziś budzi lęk i przypomina o bestialstwie wojny.
  Czytaj całość:
  https://ciekawostkihistoryczne.pl/2019/11/30/kontratak-zywych-trupow/

  ****.
  Atak Umarłych – Bitwa Osowiec – film

  ****.
  SABATON – The Attack of the Dead Men (Oficjalne wideo z polskim tekstem)

  Polubione przez 4 ludzi

  • Czołgi T-84 Opłot widuje się rzadko, ponieważ – według dostępnych informacji – Ukraina ma na stanie tylko sześć sztuk.
   Ma także nieznaną liczbę T-84U.
   Jak na razie nie ma ich na liście ukraińskich strat prowadzonej przez grupę Oryx, z tego powodu, że na chodzie jest tylko jeden czołg T- 84 Opłot KD, tak zwany Kanibal Defiladowy,
   jako że pozostałe czołgi z serii T-84 uległy kanibalizacji na części zamienne dla niego.

   Polubione przez 1 osoba

 13. Dowódca kompanii 127. brygady obrony terytorialnej, stacjonującej pod Charkowem.
  Wyjaśnia, że ​​jego jednostka poniosła 50% strat, a z około 40 pozostałych tylko 20 jest zdolnych do dalszej walki.
  Opisuje również zniszczenia punktów kontrolnych, które wstrząsają innymi żołnierzami.
  Narzeka, że ​​społeczeństwo ukraińskie jest zmęczone wojną i ignoruje potrzeby frontu.
  .https://t.me/UkraineHumanRightsAbuses/7956

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.