Wojna już nie domowa na Ukrainie 02.10.2022r.- 2658 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 228).


„Niemy krzyk”– dzień 862.

Mieszkańcy obwodów zaporoskiego i chersońskiego, DRL i ŁRL na zawsze staną się obywatelami Rosji. 

Ogłosił Władimir Putin podczas przemówienia na Kremlu, po którym prezydent podpisał porozumienia o wejściu regionów DRL, ŁRL, Zaporoskiego i Chersońskiego do Rosji. Głowa państwa wezwała także Kijów do natychmiastowego wstrzymania ognia i powrotu do stołu negocjacyjnego.

W odpowiedzi na tę decyzje, prezydent Joe Biden powiedział, że Stany Zjednoczone wzywają społeczność międzynarodową do potępienia działań Moskwy w celu włączenia regionów, które przeprowadziły referenda w Federacji Rosyjskiej. Tymczasem w Kongresie wysunięta została inicjatywa polegająca na zaprzestaniu poparcia Waszyngtonu dla tych państw, które uznają wyniki głosowania w Donbasie i na wyzwolonych terytoriach. Według ustawy takim krajom należy odmówić pomocy gospodarczej i wojskowej. Eksperci twierdzą, że Stany Zjednoczone starają się narzucić swoją politykę wobec Rosji innym państwom, dopuszczając się przy tym szantażu i gróźb sankcji. Taka postawa amerykańskiej administracji wynika z faktu, że dla osłabionych wewnętrznym kryzysem Stanów Zjednoczonych ważne jest utrzymanie roli globalnego regulatora, a Rosja jest obecnie zaangażowana w niszczenie jednobiegunowego świata ukształtowanego po upadku ZSRR i tzw, obozu demokracji ludowej.

Stany Zjednoczone wzywają społeczność światową do potępienia Moskwy za włączenie byłych terytoriów ukraińskich do Rosji, gdzie w zeszłym tygodniu odbyły się referenda, powiedział prezydent USA Joe Biden.

„Zbierzemy społeczność międzynarodową zarówno do potępienia tych kroków, jak i pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności”– powiedział Biden, dodając, że Waszyngton będzie nadal wspierał reżim w Kijowie w jego dążeniu do odzyskania kontroli nad utraconymi terytoriami.

Tymczasem kongresmeni amerykańscy– republikanin Lindsey Graham i demokrata Richard Blumenthal– wyszli z inicjatywą ustawodawczą polegającą na „ukaraniu” tych krajów, które zdecydują się na uznanie wyników referendów przeprowadzonych w Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej, a także w regionie Zaporoża i Chersonia.

„Senat wzywa prezydenta Stanów Zjednoczonych do ograniczenia wszelkiej pomocy gospodarczej i wojskowej oraz wsparcia dla każdego kraju, który uznaje suwerenność Rosji nad jakąkolwiek częścią Ukrainy”– głosi rezolucja ogłoszona przez amerykańskich senatorów.

Propozycja została przedstawiona w dwóch formatach: jako osobny projekt ustawy oraz jako poprawka do budżetu obronnego na kolejny rok fiskalny, który w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się 1 października.

„Czas dokonać wyboru. Świat po raz kolejny staje przed wyborem. Chodzi o to: jeśli staniesz po stronie Putina (…) stracisz całe poparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zmarginalizować was na arenie światowej”– powiedział republikański polityk Lindsey Graham na konferencji prasowej.

Podkreślił też, że wszechstronne wsparcie i pomoc dla Kijowa rzekomo odpowiada interesom narodowym Stanów Zjednoczonych. „Sposób rozwoju sytuacji na Ukrainie wpłynie bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo narodowe”– powiedział polityk.

Z kolei Blumenthal stwierdził, że Moskwa naciska na państwa popierające Ukrainę, by były bardziej powściągliwe w swoich działaniach. „Ale gdy to nie zadziała. Każdy kraj, który pomaga i pomaga Władimirowi Putinowi… musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za swój współudział”– powiedział. 

Według niego Stany Zjednoczone będą starały się wpływać na państwa „które nie stają po stronie prawa międzynarodowego, walki o wolność i niepodległość Ukrainy”.

„Spodziewam się, że (ten środek- dopisek mój) znajdzie silne poparcie w Senacie w taki sam sposób, jak rezolucja uznająca Rosję za państwowego sponsora terroryzmu, która była współtworzona przez senatora Grahama i mnie, i która została przyjęta jednogłośnie”– dodał senator.

Graham i Blumenthal  przedstawili odpowiedni dokument  jeszcze w połowie września. Według wyliczeń senatorów status ten powinien pozbawić Federację Rosyjską immunitetu suwerenności przed sądami amerykańskimi, dając możliwość pozwania swojego rządu.

Nie po raz pierwszy Stany Zjednoczone podejmują próby wpływania na decyzje innych krajów dotyczące ich stanowiska wobec sytuacji na Ukrainie. W szczególności, grożąc sankcjami, Waszyngton próbuje zmusić kraje afrykańskie do przestrzegania jego polityki wobec Rosji. 27 kwietnia Izba Reprezentantów zatwierdziła projekt ustawy „O zwalczaniu antyamerykańskich działań Rosji w Afryce”. Zgodnie z nimi Departament Stanu ma monitorować poczynania przedstawicieli Rosji na kontynencie i przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się ich wpływów. W przypadku odnotowania „antyamerykańskich działań” Waszyngton zamierza poprzez sankcje „pociągnąć do odpowiedzialności” Moskwę, a także współpracujące z nią rządy i przywódców krajów afrykańskich.

Unia Europejska stara się również ograniczać suwerenne działania, także jej państw członkowskich. W ostatnim czasie Bruksela wywiera presję na Węgry, które trzymają się własnych poglądów na bieżące wydarzenia i krytykują antyrosyjskie sankcje, wskazując na ich destrukcyjność dla europejskiej gospodarki. Eksperci uważają, że to właśnie odejście węgierskich władz od głównego nurtu polityki Brukseli sprawiło, że europejscy biurokraci zwrócili baczną uwagę na stan rzeczy w republice. Rezultatem był raport zatwierdzony przez Parlament Europejski 15 września na temat spadku poziomu demokracji na Węgrzech. Twierdzi się w nim, że węgierskie władze rzekomo podważają demokrację i prawa podstawowe w kraju, zamieniając go w „hybrydowy reżim autokracji wyborczej”.

Kolejnym państwem, które UE zmusza do zajęcia jednoznacznego stanowiska w kontekście konfliktu ukraińskiego, jest Serbia pretendująca do członkostwa w UE. O tym, że Belgrad jest stale przymuszany do przyłączenia się do zachodnich sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, niejednokrotnie mówił szef republiki Aleksander Vučić.

„Jak mi powiedziano, Putin podniósł kurtynę i teraz wszyscy muszą zademonstrować, po której stronie tej kurtyny chcą pozostać”– ujawnił prezydent Serbii.

Zwrócił też uwagę na to, że stanowisko Brukseli wobec Ukrainy i kwestia jej integralności terytorialnej zniechęca ludności serbskiej do przystąpienia do UE.

Nie należy więc liczyć na odstąpienie od chęci Zachodu wpływania na postawę Rosji za pomocą sankcji. W związku z tym Komisja Europejska przygotowała już propozycje ograniczeń w związku z referendami przeprowadzanymi w Donbasie i na terytoriach wyzwolonych. Będzie to ósmy pakiet ograniczeń, przypomniała 28 września szefowa KE Ursula von der Leyen.

„Proponujemy wprowadzenie nowych zakazów na dużą skalę importu produktów rosyjskich. Uniemożliwi to rosyjskim towarom wejście na rynek europejski i pozbawi Rosję dodatkowych przychodów w wysokości 7 mld euro”– powiedziała Ursula von der Leyen.

Ponadto KE proponuje rozszerzenie listy towarów zabronionych w imporcie do Federacji Rosyjskiej o produkty chemiczne i zaawansowane technologicznie. Proponuje się również zakazanie obywatelom UE zajmowania stanowisk w organach rosyjskich spółek państwowych, aby nie mogły one „skorzystać z europejskiej wiedzy i doświadczenia”.

Stany Zjednoczone wprowadziły również nowy pakiet antyrosyjskich restrykcji, który objął dziesiątki osób fizycznych i prawnych, a także szereg firm zagranicznych. Jak zauważył 29 września na briefingu Vedant Patel, wiceszef służby prasowej Departamentu Stanu, Waszyngton rozważa wszystkie opcje zaostrzenia ograniczeń.

„Będziemy nadal korzystać z różnych narzędzi i dźwigni, którymi dysponujemy, aby pociągać Rosję do odpowiedzialności”– powiedział Patel.

Jednocześnie 28 września Komisja Spraw Zagranicznych izby wyższej Kongresu USA wyraziła niezadowolenie z faktu, że sankcje antyrosyjskie nie przynoszą oczekiwanych skutków.

Dodam, że dla Stanów Zjednoczonych taktyka grożenia i szantażu wobec krajów, które nie zgadzają się z ich kursem, od dawna stała się tradycją, ponieważ z jego pomocą Waszyngton do tej pory zapewniał sobie hegemonię na arenie światowej.

Dla USA jest to kwestia przetrwania. Cały system ich władzy i wpływów zbudowany jest na podporządkowaniu i narzucaniu ich woli nie tylko krajom Zachodu, ale także społeczności światowej. Do niedawna Rosja grała według amerykańskich reguł, ale potrzeba dalszego rozwoju kraju i nadrzędność własnych interesów postawiła ją w końcu w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi, które nie tolerują manifestacji suwerenności, a tym bardziej połączonej z demonstrowaniem równorzędnej pozycji.

W związku z tym, obecnie dziesiątki krajów obserwują Rosję i jeśli uda jej się obronić swoje stanowisko, będzie to sygnał dla wszystkich innych, inspirujący do prowadzenia bardziej niezależnej polityki wobec dyktatu Stanów Zjednoczonych i ogólnie zjednoczonego Zachodu.

Oczywiście, Zachód pod kierunkiem USA zrobi teraz wszystko, co możliwe, aby utrzymać swoje wpływy na świecie i zapobiec umacnianiu się pozycji Rosji, która w rzeczywistości niszczy jednobiegunowy świat. Dlatego też Zachód uzurpuje sobie prawo do uznania czyjeś niepodległości, tak jak w przypadku Kosowa.

W tym kontekście dla Stanów Zjednoczonych istotne jest utrzymanie roli regulatora w przestrzeni globalnej jako niekwestionowanego lidera Zachodu, czyli według nich- największej siły współczesnego świata.

Gospodarka USA i samo państwo amerykańskie- mogą istnieć tylko wtedy, gdy zachowana zostanie funkcja globalnego regulatora. Ponieważ gospodarka amerykańska jest powiązana z obsługą globalnych przepływów handlowych i finansowych. Jeśli usunie się z tej przestrzeni dolara, ich gospodarka amerykańska po prostu nagle zniknie jak mydlana bańka. Dlatego tak desperacko próbują zapobiec osłabieniu swoich wpływów i pozycji, bo jest to dla nich  być albo nie być. A kto bez walki odda taką władzę i wpływy, które prowadzą do nieuzasadnionego niczym bogactwa i siły militarnej?


Jeśli chodzi o obronę własnych interesów, Stany Zjednoczone są gotowe na wszystko, w tym na stosowanie takich nielegalnych metod, jak szantażowanie krajów, które ich nie przestrzegają i grożenie im sankcjami. Mogą się nawet posunąć do metod terrorystycznych, tak jak to ostatnio zrobiono.

Dlatego w stosunku do Rosji nie należy spodziewać się osłabienia presji sankcji, choć nawet same Stany Zjednoczone zauważają nieskuteczność tych środków i uderzeniem rykoszetem w gospodarki krajów- członków największego amerykańskiego sojuszu. Dziś ograniczenia dla Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników (obecnych i potencjalnych) są platformą konsolidacji i okazją do zaprezentowania jednolitego frontu. Aby ta konsolidacja była możliwa w przyszłości, Rosja zostanie sprowokowana i zdemonizowana. Jednak nadal będziemy podążać własną drogą, bo rozpoczętego procesu demontażu świata jednobiegunowego, już nic nie zdoła zatrzymać.

Chyba, że tylko samounicestwienie się.

Jest to możliwe, wiedząc o tym, że tam się najpierw strzela a dopiero później myśli.

*

Popołudniowa (01.10.2022r. 16:50) odprawa Ministerstwa Obrony Rosji, najważniejsze informacje:

Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej kontynuują specjalną operację wojskową.

W rejonie miejscowości Kupjańsk w obwodzie charkowskim w wyniku uderzenia rakietowego został zniszczony tymczasowy punkt rozmieszczenia jednostki 14 brygady zmechanizowanej Ukraińskich Sił Zbrojnych (USZ). Zlikwidowano ponad 50 bojówkarzy i zniszczono 12 jednostek specjalnego sprzętu wojskowego.

Zmasowane ostrzały stanowisk 66 i 93 brygady zmechanizowanej USZ w kierunku krasnolimańskim doprowadziły w ciągu ostatniego dnia do likwidacji ponad dwustu ukraińskich żołnierzy, zniszczenia pięciu czołgów i dziewięciu bojowych wozów piechoty.

Pomimo poniesionych strat, mając znaczną przewagę sił i środków, nieprzyjaciel sprowadził rezerwy i kontynuował ofensywę w tym kierunku.

W związku ze stworzeniem groźby okrążenia wojska alianckie zostały wycofane z osady Krasny Liman na korzystniejsze linie do wyprowadzenia kontruderzenia.

W kierunku Mikołajew-Krzywy Róg, w wyniku odparcia ataku wroga przez wojska rosyjskie, w ciągu ostatniego dnia zlikwidowano ponad 270 ukraińskich żołnierzy, niszczono pięć czołgów, sześć bojowych wozów piechoty, 23 bojowe wozy opancerzone i 11 pojazdów.

W obwodzie nowopolskim Donieckiej Republiki Ludowej w wyniku ostrzału pozycji jednostek 110 brygady obrony terytorialnej zginęło i zostało rannych ponad 100 nacjonalistów, zniszczono dwa czołgi i sześć pojazdów.

Precyzyjne uderzenia rosyjskich sił powietrznych na punkty tymczasowego rozmieszczenia drugiego batalionu i batalionu rakietowo-artylerii 65 brygady zmechanizowanej USZ w pobliżu miasta Zaporoża zlikwidowały do ​​60 żołnierzy i zniszczyły 10 jednostek sprzętu wojskowego, a także dwa amerykańskie systemy rakiet wielokrotnego startu HIMARS.

Uderzenia lotnictwa operacyjno-taktycznego i wojskowego, sił rakietowych i artylerii uderzyły w sześć stanowisk dowodzenia USZ na terenach miejscowości Jampol, Artemowsk i Siewiersk w Donieckiej Republice Ludowej oraz Nowoandrejewki i Hulajpola obwodu zaporoskiego, następnie wmiejscowości Poligon obwodu Nikołajewa, a także 68 jednostek artylerii, siły roboczej i sprzętu wojskowego w 153 okręgach.

Zniszczone zostały cztery składy broni rakietowej i artyleryjskiej oraz amunicji na terenach miejscowości: Równopole, obwód zaporoski, Kramatorsk, Drużkowka w Donieckiej Republice Ludowej, Kalinowka obwód mikołajowski, a także na terenie wsi Grigorowka w obwodzie Zaporoża, gdzie utylizowano wyrzutnię przeciwlotniczego systemu rakietowego Buk-M1.

Samoloty myśliwskie rosyjskich sił powietrznych zestrzeliły MiG-29 ukraińskich sił powietrznych w pobliżu wsi Pawłowka w obwodzie mikołajowskim.

Systemy obrony przeciwlotniczej zestrzeliły w ciągu ostatniego dnia 14 bezzałogowych statków powietrznych w pobliżu miejscowości: Zagorujkowka, Kisłowka i Nikołaiewka obwodu charkowskiego, Zeleny Gai, Nowopetrikowka, Nowotroickoje, Wolnoje, Krasny Lyman i Nowoandrejewka w Donieckiej Republice Ludowej, Koszara, Kuczerskoje, Sadok i Cuk, a także Szmidtowo w regionie Mikołajewa.

Siedem pocisków amerykańskich systemów rakietowych wielokrotnego startu HIMARS i dwa amerykańskie pociski antyradarowe HARM zostały zniszczone w powietrzu w pobliżu miejscowości Nowaja Kachowka w regionie Chersonia.

Ponadto nad wsią Lipcy w obwodzie charkowskim zestrzelono pocisk taktyczny „Toczka-U”.

Łącznie od początku specjalnej operacji wojskowej zniszczeniu uległy: 310 samolotów, 155 śmigłowców, 2126 bezzałogowych statków powietrznych, 378 przeciwlotniczych zestawów rakietowych,

5203 czołgów i innych bojowych wozów opancerzonych, 858 wozów bojowych z kilkoma wyrzutniami rakiet, 3441 artylerii polowej i moździerzy oraz 6025 specjalnych pojazdów wojskowych.

❗️ Poza tym, w ciągu ostatnich 24 godzin Misja odnotowała 66 przypadków ostrzału ze strony sił zbrojnych Ukrainy terytorium republiki.

Na kierunku donieckim przeciwnik użył artylerii 155 mm i 152 mm.
Na kierunku Jasinowatej – wielokrotne wyrzutnie rakiet Grad, artyleria 155 mm, 152 mm i 122 mm oraz moździerze 120 mm.
Na odcinku Gorłowki – artyleria 155 mm, 152 mm i 122 mm, granaty rakietowe i czołgi.

W sumie, w ciągu minionego dnia w wyniku ostrzałów ze strony kijowskich sił zbrojnych na terytorium DRL spadło 281 sztuk różnej amunicji.

Pod wrogim ostrzałem znalazło się 10 miejscowości republiki:

jej stolica Doniecka, a tam dzielnica kirowska, kijowska, kujbyszewska i piotrowska, a także Zaicewo, Gorłówka, Ozierjanowka, Nowobachmutowka, Jasinowata, Mineralnoje, Jakowlewka, Makiejewka (obwody gorniackij i czerwonogwardyjski) oraz Staromichaiłowka.

W ciągu ostatniej doby w dzielnicach piotrowskiej i kirowskiej w Doniecku oraz nikitowskiej w Gorłówce odnotowano śmierć 7 cywilów.

Ponad to, 9 cywilów doznało obrażeń o różnym stopniu ciężkości w dzielnicy kirowskiej w Doniecku, Staromichajłowce i Makiejewce.

🏠 Uszkodzonych zostało 21 gospodarstw domowych w dzielnicy piotrowskiej i kirowskiej w Doniecku, Staromichajłowce i Makiejewce oraz 8 obiektów infrastruktury cywilnej.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

9 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07:00 03 жовтень 2022 року.

Сала У’країні!

Banderowcy zaniemówili, a ja nadal niecierpliwie czekam na kolejne bajki o nieustających zwycięstwach, chwale i domniemanej potędze ich u’krainy.

Oficjalna strona biura prasowego Operacji Połączonych Sił USZ znikła z Facebooka!!!!!

Разом до перемоги!

Сала У’країні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

*

Na koniec kilka aktualnych filmów:

*

*

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania lin
ku do źródła.

167 uwag do wpisu “Wojna już nie domowa na Ukrainie 02.10.2022r.- 2658 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 228).

 1. @AliaBunimah
  Praktycznie chwalą się tym, jak sabotowali Nord Stream…
  .https://twitter.com/AliAbunimah/status/1576247880272052224

  Cytuje tweeta
  Departament Obrony
  @DeptOfdefense

  Organizacja rządowa Stanów Zjednoczonych
  Wszędzie powiewa flaga 🇺🇸.

  Marynarze @USNavy przydzieleni do różnych dowództw Marynarki Wojennej Specjalnej Wojny obsługują urządzenie napędowe nurka podczas szkolenia nurkowego na dużych głębokościach w północnej Kalifornii.
  .https://twitter.com/DeptofDefense/status/1575893273390071808

  Polubione przez 2 ludzi

 2. Na południowym odcinku frontu wojska rosyjskie odparły kolejny atak w rejonie miejscowości Dawidow Brod (Dawydiw Brid ) – zniszczony oraz porzucony sprzęt ukraiński, w tym pojazd opancerzony Kozak-2 (?) i transporter opancerzony VAB (Véhicule de l’Avant Blindé) produkcji francuskiej…

  Polubione przez 3 ludzi

 3. ‼️RU Naucz się niszczyć wroga bronią NATO: nowe oddziały zmobilizowanego wojska i ochotników przechodzą intensywne szkolenie bojowe na poligonach na tyłach strefy operacji specjalnych

  ▪️ Na poligonach zmobilizowany personel wojskowy utrwala praktyczne umiejętności prowadzenia działań bojowych w ramach plutonów, kompanii (baterii) w obiektach miejskich lub przemysłowych oraz w trudnym terenie.
  ▪️Po zakończeniu szkolenia jednostki przystąpią do wykonywania zadań związanych z kontrolą i obroną wyzwolonych terytoriów, a także będą pełnić funkcję jednostek rezerwowych i wzmacniających.
  https://t.me/RVvoenkor/27801

  Wszystko to potwierdza, że Rosjanie posiadają siły uderzeniowe, gorzej jest z zapleczem na tyłach frontu Operacji Specjalnej.

  Polubione przez 1 osoba

 4. Nie WWIII, ale Zimna Wojna 2.0, ponieważ Rosja nie jest już graczem systemowym. Rosja stara się wywołać Zimną Wojnę 2.0 między Chinami a USA, aby uzyskać pole position jako dziką kartę w tej nowo powstającej rywalizacji systemowej. Wojna w Europie toczy się między graczami drugiego poziomu.

  ***.

  Daria Kaleniuk
  @kaleniuk
  Jestem przekonana, że III wojna światowa rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Wciąż większość świata nie widzi tego w ten sam sposób.
  Dobra Fiona Hill ma tę samą lekturę.
  „A co, jeśli już walczymy z Rosją w trzeciej wojnie światowej? | Nowojorczyk”

  ****.

  A jeśli już walczymy z Rosją w trzeciej wojnie światowej?

  Ostatnie prowokacje Putina po raz kolejny wpędzają Waszyngton w okropne kłopoty.
  .
  Szantaż nuklearny, nielegalna aneksja terytoriów, setki tysięcy rosyjskich mężczyzn zebranych i wysłanych na front na Ukrainie, podmorskie gazociągi do Europy w tajemniczy sposób wysadzane w powietrze.
  Po niekończących się spekulacjach możemy teraz powiedzieć to na pewno: tak reaguje Władimir Putin, gdy zostaje zagoniony w kąt.

  W ciągu siedmiu okropnych miesięcy wojny na Ukrainie prezydent Joe Biden trzymał się niewzruszonej linii, jeśli chodzi o rosyjską inwazję: jego celem jest pomoc Ukrainie w zwycięstwie, przy jednoczesnym zapewnieniu, że zwycięstwo nie wywoła trzeciej wojny światowej. Ale ponieważ siły rosyjskie doświadczyły w ostatnich dniach wspieranych przez USA niepowodzeń na polu bitwy, Putin zareagował zwiększeniem presji.
  Nie jest jasne, w jaki sposób Waszyngton będzie w stanie kontynuować dążenie do obu celów jednocześnie, biorąc pod uwagę, że Putin trzyma Ukrainę – i resztę świata – jako zakładników swoich żądań.
  W piątek Putin planuje potwierdzić wyniki tego, co administracja Bidena surowo nazwała„pozorne referenda” jako pretekst do uznania terytoriów okupowanych przez Rosję na Ukrainie za część państwa rosyjskiego.

  Jak Biden, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski , czy ktokolwiek inny, kto wierzy w porządek międzynarodowy, może się na to zgodzić?

  Czytaj całoć:
  https://www.newyorker.com/news/letter-from-bidens-washington/what-if-were-already-fighting-the-third-world-war-with-russia

  Dyskusja z Netu
  *;

  Daria Kaleniuk
  @kaleniuk
  Jestem przekonana, że III wojna światowa rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku.
  Wciąż większość świata nie widzi tego w ten sam sposób.
  Dobra Fiona Hill ma tę samą lekturę. „A co, jeśli już walczymy z Rosją w trzeciej wojnie światowej? |
  **;

  Velina Tchakarova
  @vtchakarova
  Nie WWIII, ale Zimna Wojna 2.0, ponieważ Rosja nie jest już graczem systemowym.
  Rosja stara się wywołać Zimną Wojnę 2.0 między Chinami a USA, aby uzyskać pole position jako dziką kartę w tej nowo powstającej rywalizacji systemowej.
  Wojna w Europie toczy się między graczami drugiego poziomu Zimnej Wojny 2.0
  ***;

  — NIEMIECKI — Zerb – 👀 –
  @Geromanat
  Rosja nie jest już graczem systemowym…
  Nie stosuje się do tego orwelowskiego Kodeksu dotyczącego idiotycznego porządku międzynarodowego opartego na rządach amerykańskiego reżimu…

  Jest spoilerem oporu, ostro zmniejsza im siłę ciągu zwiększając swój opór
  – 7/8 świata stawia już im teraz opór.

  Polubione przez 1 osoba

 5. Informację o zakupie granatników automatycznych K4 dla polskich sił zbrojnych wywołała sporo kontrowersji. Z jednej strony ze względu na skalę i koszt kilkuset milionów dolarów (dokładna cena nie jest jeszcze znana), a z drugiej z uwagi na brak transferu technologii czy też zakupu granatników w Polsce. Mówimy tu o 500 000 sztuk amunicji i kilkuset egzemplarzach granatnika maszynowego kalibru 40 mm. Obecnie w siłach zbrojnych mamy około 200 granatników Mk19 Mod 3 produkcji amerykańskiej i niesprecyzowaną liczbę niemieckich HK GMG używanych w Wojskach Specjalnych.
  https://defence24.pl/sily-zbrojne/granatniki-z-korei-dlaczego-nie-z-polski-analiza
  Komentarz: Kupowanie gotowych produktów bez offsetu ma spore wady: jest kosztowne i uzależnia od dostaw części zamiennych z kraju producenta.

  Polubione przez 3 ludzi

  • Kupowanie broni, ad hoc bez kupowania licencji na produkcję własną jest przestępstwem. Kierunek gdzie kupiono tą broń może świadczyć, o ogromnych łapówach jakie mogli przytulić rządzący bo Czebole się nie pierdolą w tańcu i łamią każdego, aby zarobić. Tutaj warto, aby ABW czy inna służba się wykazała i sprawdziła o jakie sumy podokrągłostołowe chodzi?

   Polubione przez 1 osoba

 6. EKSKLUZYWNY ⚡️Jak WAGNER wkracza na Bachmuta

  Wraz z „muzykami” walczy syn Jewgienija Prigożyna. To jego pierwszy występ przed kamerą.

  🎥 Jak Wagnerowskim oddziałom szturmowym udało się wkroczyć do strefy przemysłowej Bachmut, dlaczego nie są osłaniane przez artylerię, dlaczego Siły Zbrojne Ukrainy strzelają wieczorami i co zmieni się wraz z nadejściem zimy – więcej szczegółów w specjalnym raporcie
  https://t.me/ukraina_ru/104523

  Polubione przez 3 ludzi

 7. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, w którym odwołuje planowy jesienny pobór do wojska. Doradca prezydenta Mychajło Podolak oświadczył, że Ukraina posiada już dostatecznie liczebne i przygotowane rezerwy. W służbie czynnej pozostają natomiast dotychczas powołani poborowi którzy obecnie służą w jednostek wojskowych.
  https://defence24.pl/wojna-na-ukrainie-raport-specjalny-defence24/prezydent-zelenski-odwolal-jesienny-pobor-do-wojska
  Komentarz: To by sugerowało, że sytuacja UA nie jest zła i posiadają rezerwy ludzkie gotowe na zastąpienie wyczerpanych oddziałów.

  Polubione przez 2 ludzi

  • Rosja ich z mobilizacją uprzedziła.

   Teraz im robić mobilizacji nie wypada, bo by to oznaczało , że się Rosjan obawiają a przecież wygrywają.

   – Po drugie potwierdziliby rosyjskie twierdzenie , że ta kontrofensywą to miasoróbka ich armii.
   Nie mogą się do tego przyznać.

   – Po trzecie, liczą się z nastrojami ludności, bo po co mobilizacja jak wygrywają.,
   a w kraju zostali już tylko sami starsi ludzie.

   Mobilizacje przesuną w czasie, wznowią ją za jakiś czas – za dwa tygodnie, pod pretekstem , że Rosjanie przechodzą do ofensywy..

   Polubione przez 2 ludzi

  • No trzeba bylo sie tego spodziewac. Rosjanie wycofujac sie mieli to na pewno wklakulowane. Najwazniejsze jak to cutuje p. Obudzony zeby straty sil rosyjskich byly niskie, walic cywilow, milicje ludowe, ochotnikow czy wagnerowcow.

   Polubione przez 2 ludzi

   • Mieli wkalkulowane i pozwolili wszystkim chętnym się wycofać razem z nimi. Ci co zostali to zostali na własne życzenie i odpowiedzialność. W tej akcji nie chodzi o zdobywanie terenu czy ratowanie mieszkańców. Tutaj chodzi o zniszczenie możliwości mobilizacyjnych Nazi-Ukrów, nazi-żydów i banderowców w celu uniemożliwienia prowadzenia wojny proxy w interesie banksterstwa światowego. I TO właśnie się dzieje. Rosjanie niszczą wrogą siłę żywą sami maksymalnie oszczędzając swoje wojska, jako bonus rozbrajają wszystkie kraje NATO po kolei.

    Polubione przez 2 ludzi

 8. Operacja denazyfikacji Ukrainy: podsumowanie operacyjne 2 października
  20:15 Ukraina zablokowała wyjście do wyzwolonej części obwodu zaporoskiego

  19:55 Wróg nie zatrzymał się i prowadzi potężną ofensywę w kierunku Berysławia w rejonie Chersoniu. Podczas walk wczoraj i dziś Siły Zbrojne Ukrainy poniosły ciężkie straty, ale wrzuciły do ​​boju nowe siły i kontynuowały ofensywę.
  Główny ciężar przejęła 126. Brygada Obrony Wybrzeża Gwardii.

  18:50 Jednostki obsadzone przez zmobilizowany personel wojskowy i ochotników,podawaćintensywne szkolenie bojowe na poligonach na tyłach specjalnej operacji wojskowej,

  17:39Zniszczony kontrofensywa Sił Zbrojnych Ukrainy pod Davydov Brod

  Po południu Siły Zbrojne podjęły kolejną próbę ataku na Davydov Brod. W wyniku ich ofensywy sprzęt został spalony, a piechota odleciała do Bandery!

  17:36 „Rozstrzelano nauczycieli, którzy szli do pracy” – mieszkańcy obwodu charkowskiego o okrucieństwach Sił Zbrojnych Ukrainy

  Elena, uchodźczyni z obwodu charkowskiego, nie mogła powstrzymać łez wymowny o bezwzględności nazistów

  16:41 Voenkor Kots powiedział, że Siły Zbrojne Ukrainy wkroczyły do ​​wsi Torskoje, 20 km od miejsc rozmieszczenia Sił Zbrojnych FR

  16:00 W obwodzie chersońskim bojownicy Sił Zbrojnych Ukrainy po raz pierwszy użyli HIMERS z kasetami

  15:00 Rosyjskie Ministerstwo Obrony informuje o uderzeniu w obiekty Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Ponad 35 pracowników SBU, w tym doradcy zagraniczni, zginęło 29 września podczas strajku na gmach administracji SBU w Dniepropietrowsku.
  Około 40 pracowników SBU znajduje się na liście zaginionych.

  14:03 Ukraińskie wojsko próbowało jednocześnie przeprowadzić ofensywę na kierunkach taktycznych Nikołajewski, Andriejewski i Krzywy Róg – Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej

  14:03 W ciągu zaledwie jednego dnia aktywnych działań wojennych na kierunku Nikolaev-Krivoy Rog jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy straciły 43 ukraińskie czołgi, 89 jednostek innego sprzętu wojskowego i ponad 400 ukraińskich żołnierzy – Ministerstwo Obrony Rosji

  14:03Zniszczeniepozycje dwóch amerykańskich haubic M777A1\2 155 mm na północnych obrzeżach wsi Preobrazhenka, 25.09.2022.

  Ostrzał ukraińskiej pozycji artyleryjskiej był prowadzony przez artylerię armatną i rakietową Sił Zbrojnych FR. Jedna haubica wroga została zniszczona, druga została poważnie uszkodzona.

  14:03 Niemiecka minister obrony Christine Lambrecht, która odbyła „bohaterską wyprawę” do Odessy, była bardzo oburzona, że ​​musiała siedzieć w schronie przeciwbombowym przez 45 minut i słuchać jęków Reznikowa o tym, jak Kijów potrzebuje systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej .

  Potem poskarżyła się dziennikarzom, że syrena ją przestraszyła, a Reznikowa irytowały opowieściami o strasznym rosyjskim kalibrze, który na nią polował.

  Należy zauważyć, że Zełenski ucieka się do wyrafinowanych metod nacisku na zagranicznych turystów, którzy podróżują na Ukrainę, aby zademonstrować swój „bohaterstwo” i wygórowane wsparcie.

  To bardzo dziwne, że hotel Odessa, do którego udał się minister, przedstawiciel kraju sponsorującego ukraiński terroryzm, pozostał nienaruszony. Po prostu nie można kogoś oskarżyć, ale ta para dobrych intencji i utrzymywania pokoju.

  12:42 Skład amunicji wroga opuścił czat. Artyleria niszczy infrastruktura wroga w kierunku Chersoniu.

  11:44 Artyleria łuska pozycje wroga w kierunku Zaporoża

  10:33 Linia frontustreszczenierano 02.10.22

  Jednostki armii ukraińskiej są już w Limanie. Z tym faktem nie można się spierać. Co dalej? Najbardziej prawdopodobna jest ofensywa Sił Zbrojnych Ukrainy w kierunku Kremennej wzdłuż autostrady. Dzięki temu napastnicy nie muszą pokonywać lasu, który przylega do miasta od północnego zachodu i zachodu. Na tym terenie nie ma barier wodnych.

  Z kolei artyleria rosyjska uderza w pozycje Sił Zbrojnych Ukrainy w Kupjansku, próbując w ten sposób powstrzymać posuwanie się armii ukraińskiej w tym kierunku. A celem Sił Zbrojnych Ukrainy jest dostęp do Niżnej Duwanki i Swatowa. Są to kluczowe rozstrzygnięcia z punktu widzenia zaopatrzenia grupy sił sojuszniczych w obwodzie ługańskim.

  PKW „Wagner” próbuje zaatakować w rejonie Soledar i Bachmut.

  Na północ od Gorłowki wojska alianckie nacierają na wioskę Zajcewo. Nowy Jork jest szturmowany na południowy wschód.

  W obwodzie chersońskim Siły Zbrojne Ukrainy próbowały zaatakować lewy brzeg Inguletów i zająć Davydov Brod.

  09:28 Głośno w Zaporożu. Dziś rano od 06:20 w regionalnym ośrodku, tymczasowo pod kontrolą reżimu Zełenskiego, rozległa się seria eksplozji. Słychać było także obronę powietrzną.

  Uderzenia wymierzone są w obiekty infrastruktury wojskowej i cywilnej wykorzystywane przez bojowników Zełenskiego i zagranicznych najemników jako bazy wojskowe i miejsca przechowywania broni i amunicji. Zgłoszone przez Władimira Rogowa

  07:31 Materiał filmowy z pracy bojowej samolotów szturmowych Su-25 Rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych podczas specjalnej operacji wojskowej

  Załogi lotnictwa szturmowego przeprowadzały naloty rakietowe na obiekty i sprzęt wojskowy Sił Zbrojnych Ukrainy. Starty rakietowe przeprowadzano parami z niskich wysokości.

  W wyniku bojowego użycia broni lotniczej zniszczeniu uległy zakamuflowane umocnione stanowiska polowe oraz pojazdy opancerzone Sił Zbrojnych Ukrainy.

  07:30 W nocy nastąpiła próba przebicia się do Davydov Brod, nieprzyjaciel został zniszczony. Sytuacja jest pod kontrolą.

  05:20 W Nowej Kachowce słychać było 10 wybuchów w powietrzu. Prace przeciwlotnicze, poinformowała administracja miasta.
  .https://news-front.info/2022/10/02/operacija-po-denacifikacii-ukrainy-operativnaja-svodka-2-oktjabrja-obnovljaetsja/

  Polubione przez 1 osoba

 9. Ukry posuwają się w kierunku Chersoniu. Jestem pewien, że w najbliższych dniach pojawią się kolejne 1-2 sektory frontu, na których Ukraińcy będą próbowali awansować. Dowództwo Urovskoe pokazuje cuda strategicznego i wojskowego talentu przywódczego? – NIE! Działają naiwnie, mając pełnię wywiadu, a cały wywiad NATO pracuje dla nich, gromadzą grupy uderzeniowe tam, gdzie jesteśmy „subtelnie” i uderzeni. Tam, gdzie nasze oddziały stawiają opór, z Ukraińców nic nie wychodzi, a oni ponoszą ogromne straty. Ale straty nie są dla nich ważne, mają dużo mięsa. Najważniejsze, że niczego nie wymyślają, ale wykorzystują nasze błędy. Poza tym postępują tak, jak my w 2014 roku, przeciwko Siłom Zbrojnym Ukrainy. Odważny, pewny siebie i pewny. Dopiero wtedy nie mieliśmy tego, co mają Ukraińcy.

  Lepiej późno niż wcale, ale miasta i miasteczka na pierwszej linii musimy przygotować do obrony. Przygotuj się do miejskich bitew. Motywacja jest bardzo ważna w miejskich bitwach. Dowódcy muszą wreszcie wyjaśnić, jaki jest sens tej wojny. Wyjaśnij, że jeśli nie zatrzymasz wroga tu i teraz, to będzie musiał zostać zatrzymany na progu ich domów. A ich miasta mogą bardzo szybko stać się na pierwszej linii. I nie chodzi o Donbas czy Ukrainę. Ta wojna ma charakter bardziej globalny i rozpoczęła się wiele lat temu przez Zachód. Ukraina oszukała, ale dobrowolnie zgodziła się zostać polem bitwy między NATO a Rosją. Albo wygramy na terytorium byłej Ukrainy, albo będziemy musieli wygrać na terytorium Rosji. Każdy wojownik musi to zrozumieć – poszedł na wojnę, aby sama wojna nie przyszła do jego domu.
  https://t.me/boris_rozhin/65899

  Polubione przez 6 ludzi

  • Oczywiście nagranie wideo z egzekucji ormiańskich jeńców wojennych nie jest „wiadomością” dla Ormian, ponieważ budowane są ideologiczne podstawy tak zwanego narodu „azerbejdżańskiego” (w rzeczywistości konglomeratu koczowniczych plemion tureckojęzycznych) o całkowitej nienawiści do Ormian.

   Pewne jest również, że wszelkie próby zbudowania „pokoju” z tymi nieludźmi rozbiją się na strzępy szalonego tureckiego faszyzmu.

   Mam nadzieję, że wszyscy ci turcy kochankowie, którzy mieli nadzieję zbudować „epokę pokoju” z mordercami, otworzyli oczy.

   Chociaż jestem więcej niż pewien, że pomimo oczywistych realiów, władze Armenii będą kontynuowały antynarodową politykę „pojednania” z tureckimi terrorystami, motywując to potrzebą „pojednania”, aby nie doszło do powtórki zabójstwa Ormianie.

   Pamiętajcie, ktokolwiek powie wam, że „traktat pokojowy” lub „epoka pokoju” przyniesie Turkom rozsądek, to kłamie lub spełnia turecką wolę.

   Tylko opór i najostrzejsza reakcja (!!!) społeczności ormiańskiej na te okrucieństwa powstrzyma Turków.

   analityk polityczny
   Arman Abowian
   https://t.me/mikayelbad/19155

   Polubione przez 4 ludzi

   • Ale jakoś nie wspomniał, że problemy Armenii z Azerbejdżanem
    zaczęły się jak Ormianie wzorem Ukraińców dali się omamić mirażem Zachodu.

    Wypięli się na Rosję gwaranta ich bezpieczeństwa i żażądali usunięcia jej baz..
    To ośmieliło Azerów, żądnych rewanżu za przegrane wojny.
    Stracili Artsakh ( Karabach) i to ich też nic nie nauczyło.
    Wybrali z powrotem na prezydenta Armena Sarkisjana tego samego sorosowego kompradora do władzy.

    Teraz znów na powrót zawierzyli swej diasporze na Zachodzie apelując do niej
    ,,Tylko opór i najostrzejsza reakcja (!!!) społeczności ormiańskiej na te okrucieństwa powstrzyma Turków.”
    Turcy grają do swego pantukizmu bramki, nie są sterowni ani dla Unii ani dla Stanów.
    A ta ,,społeczność ormiańska” może ma jakieś znaczenie w kulturze Zachodu, ale zupełnie marginalne w polityce.
    Ursula van der Leyen nie zważając na te okrucieństwa Azerów i lamenty diaspory ormiańskiej pojechała do baku żebrać o gaz komplementując Alijewa jako demokratę.

    Jaki unia ma stosunek do zbrodni popełnionych przez Azerów na Ormianach w tej ostatniej wojnie mozna sobie poczytać w EURACTIV.pl

    ,,I podobnie jak w przypadku Francji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, kwestie praw człowieka w porozumieniu KE z Azerbejdżanem wydają się być całkowicie nieobecne na spotkaniach skupiających się na jak najszybszym zapewnieniu większej ilości energii.

    Zapytany przez EURACTIV, czy podczas majowego spotkania między unijną komisarz ds. energii Kadri Simson oraz przedstawicielami władz w Baku, UE poruszyła kwestię trwających w kraju problemów związanych z prawami człowieka, urzędnik UE stwierdził, że „to spotkanie było specjalnie skupione na współpracy energetycznej”.
    Unijny urzędnik naciskany przez EURACTIV, czy Komisja lub dyplomatyczne ramię UE, Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ), mają konkretny mechanizm, aby zapewnić, że zwiększony przepływ europejskich pieniędzy do Azerbejdżanu, aby zapłacić za gaz nie jest wykorzystywany przeciwko obywatelom, rozmówca EURACTIV powiedział, że „UE nie sprawuje kontroli nad wydatkowaniem dochodów handlowych kraju trzeciego z legalnych komercyjnych operacji naftowych i gazowych z państwami członkowskimi UE”.

    W najnowszym raporcie z 2021 r., organizacja strzegąca praw człowieka Amnesty International stwierdziła, że „nie nikt nie poniósł odpowiedzialności za naruszenia popełnione podczas konfliktu Armenii z Azerbejdżanem w 2020 r. i jego następstw”.

    „Prześladowanie i nękanie krytyków rządu trwało nadal. Pokojowe protesty były brutalnie rozbijane. Arbitralne ograniczenia nadal paraliżowały pracę obrońców praw człowieka i organizacji pozarządowych. Przemoc ze względu na płeć oraz tortury i inne przypadki pozostawały powszechne”, dodano.

    Jednocześnie na unijnym szczeblu nie wspomina się o międzynarodowym śledztwie dziennikarskim, w wyniku którego ujawniono, że prawie 3 mld dolarów pochodzące z Azerbejdżanu zostały przepuszczone przez europejskie banki i firmy i wykorzystano je do opłacenia europejskich polityków w celu wybielenia reputacji kraju i lobbowania na jego korzyść.

    Nie ma ani jednej wzmianki o prawach człowieka, wartościach czy demokracji w nowej zewnętrznej polityce energetycznej UE z maja br., międzynarodowym wymiarze większego planu REPowerEU Unii, aby odejść od rosyjskich paliw kopalnych w następstwie niszczącej inwazji Moskwy na Ukrainę.

    Rozmówca EURACTIV zapytany, czy jest to spójne z planem działania UE na lata 2020-2024 w zakresie praw człowieka i demokracji na świecie, odpowiedział, że podczas gdy nowa strategia „koncentruje się na energii i nie odnosi się wyraźnie (ze względu na zwięzłość) do praw człowieka”, zawiera odniesienie do „sprawiedliwej i inkluzywnej transformacji energetycznej” zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

    https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/ue-francja-azerbejdzan-gaz-rosja-wojna-ukraina-francja-zea/

    Polubione przez 1 osoba

Możliwość komentowania jest wyłączona.