Wojna już nie domowa na Ukrainie 04.10.2022r.- 2660 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 230).


„Niemy krzyk”– dzień 864.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej odpowiadał na najczęściej zadawane pytania związane z procesem częściowej mobilizacji ogłoszonej przez prezydenta Władymira Putina. 

Przedstawiciel Sztabu Generalnego kontradmirał Władimir Cimliański poinformował, że z rezerwy zostaną powołane te kategorie obywateli, których specjalności wojskowe są potrzebne do wykonywania przydzielonych zadań w ramach operacji specjalnej na Ukrainie. W szczególności chodzi tu o strzelców, czołgistów, artylerzystów i mechaników-kierowców. Ważnym czynnikiem będzie ich doświadczenie bojowe. Według Cimliańskiego wszyscy obywatele podlegający częściowej mobilizacji otrzymają status, wynagrodzenie i gwarancje socjalne jako personel wojskowy służący na podstawie kontraktu. Kontradmirał podkreślił również, że trwający proces nie ma nic wspólnego z przyszłą kampanią poborową: wszyscy poborowi wojskowi będą służyć na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Wiceadmirał Władimir Cimliański, przedstawiciel Głównego Zarządu Organizacyjnego i Mobilizacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych FR, złożył wyjaśnienie w sprawie częściowej mobilizacji ogłoszonej przez prezydenta Władymira Putina. Doprecyzował więc listę priorytetowych specjalności wojskowych, dla których Rosjanie zostaną powołani z rezerwy.

„Zostaną wywołane kategorie obywateli, które są niezbędne do wykonania zadań. Są to oczywiście strzelcy, czołgiści, artylerzyści, kierowcy i kierowcy-mechanicy”– powiedział Cimliański, dodając, że „trzeba zrozumieć, że liczba wcielonych do wojska obywateli zależy od regularnych potrzeb skompletowanych jednostek wojskowych”.

„Jednym z głównych czynników jest to, że obywatele powołani z rezerwy mają doświadczenie bojowe” podkreślił przedstawiciel Sztabu Generalnego.

Według niego, jako taki, porządek poboru nie został ustalony, ale pierwszeństwo mają ci, którzy mają odpowiednie specjalizacje wojskowe. Kontradmirał podkreślił, że w pierwszym dniu częściowej mobilizacji do wojskowych urzędów meldunkowo-zaciągowych przybyło samodzielnie, nie czekając na wezwanie, ok. 10 tys. osób.

Cymliański poinformował, że z rezerwy zostaną powołani szeregowi, podoficerowie i oficerowie. 

„Zgodnie z rosyjskim prawem obywatele w szeregach wojskowych szeregowców i sierżantów podlegają poborowi- w wieku poniżej 35 lat, młodsi oficerowie (porucznicy, starsi porucznicy, kapitanowie)- do 50 lat, starsi oficerowie (major, podpułkownik, pułkownika )– do 55 lat”– wyjaśnił przedstawiciel Sztabu Generalnego.

Wymienił również podstawy prawne zwolnienia z udziału w mobilizacji. Tak więc, osoby te, to zarezerwowani obywatele (w szczególności pracownicy przedsiębiorstw kompleksu wojskowo-przemysłowego), osoby uznane za czasowo niezdolne ze względów zdrowotnych oraz obywatele zaangażowani w stałą opiekę nad członkiem rodziny lub osobami niepełnosprawnymi z grupy. Oni nie zostaną wezwani w celu ewentualnego zmobilizowania.

Jednocześnie z udziału w działaniach mobilizacyjnych zwolnione są osoby, które mają na utrzymaniu czworo lub więcej dzieci poniżej 16 roku życia, obywatele, których matki oprócz nich wychowują bez męża czworo lub więcej dzieci poniżej 8 roku życia. Poborowi nie podlegają emeryci wojskowi, którzy przeszli na emeryturę ze względu na wiek lub stan zdrowia i zostali usunięci z rejestru wojskowego.

Cimliański stwierdził, że obywatele Federacji Rosyjskiej przebywający na stałe poza granicami kraju nie są zarejestrowani w wojsku, co oznacza, że ​​nie podlegają poborowi do wojska. Jednocześnie mogą zostać wezwani ci, którzy przebywają za granicą na krótkiej wycieczce i są zarejestrowani w swoim miejscu zamieszkania w Rosji.

Kontradmirał dodał, że wszyscy obywatele powołani w ramach częściowej mobilizacji otrzymują status, uposażenie pieniężne i wszelkie gwarancje socjalne jako personel wojskowy służący na podstawie kontraktu.

„Obywatel powołany do mobilizacji otrzyma miesięczne dodatki zgodnie z wynagrodzeniem za stopień i stanowisko wojskowe, różne dodatki związane z warunkami służby oraz płatności ubezpieczeniowe zgodnie z ustawą federalną ‚O obowiązkowym państwowym ubezpieczeniu życia i zdrowia personelu wojskowego’ ”– wyjaśnił, dodając, że te „środki są zapisywane na koncie osobistym żołnierza i na jego prośbę mogą zostać przekazane w całości lub w części członkom jego rodziny”.

Jednocześnie przedstawiciel Sztabu Generalnego odrębnie podkreślał, że trwający proces częściowej mobilizacji na potrzeby Północnego Okręgu Wojskowego nie jest w żaden sposób związany i nie dotyczy nadchodzącego projektu kampanii. Według Cimliańskiego wszyscy poborowi, niezależnie od specjalizacji, będą służyć na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Obywatele powołani do służby wojskowej nie będą brali udziału w specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie, a wszyscy poborowi, których okres służby dobiegł końca, zostaną w porę zwolnieni i wysłani do miejsc zamieszkania”– powiedział.

„Chcę uprzedzić pytania, które zaraz mogą się pojawić: nie ma mowy o jakichkolwiek mobilizacjach, apelach o studentów studiów stacjonarnych na uczelniach. Wszyscy spokojnie chodzą na zajęcia, nikt ich nie wezwie i nie zmobilizuje”– dodał Cimliański.

Z kolei wicepremier Federacji Rosyjskiej Dmitrij Czernyszenko poinformował, że rząd zdecydował się skorzystać z infolinii pod numerem 122, aby informować Rosjan o sprawach związanych z częściową mobilizacją. Informacje można również uzyskać na portalu „ Explain.rf ”. Czernyszenko wezwał również do skupienia się na informacjach z oficjalnych źródeł, a nie do ufania plotkom i niezweryfikowanym danym.

Przypomnijmy, że Władimir Putin ogłosił 21 września częściową mobilizację. Prezydent wyjaśnił, że ten krok jest konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa Rosji i ludności na wyzwolonych terytoriach.

Głowa państwa podkreśliła, że ​​jest to mobilizacja częściowa, w ramach której powoływani będą tylko obywatele rezerwy, przede wszystkim ci, którzy służyli już w siłach zbrojnych FR, a jednocześnie posiadają określone specjalizacje wojskowe i odpowiednie doświadczenie bojowe.

Prezydent dodał, że wszyscy powołani przed wysłaniem do jednostek będą musieli przejść dodatkowe przeszkolenie, uwzględniające doświadczenia z operacji wojsk specjalnych.

Z kolei szef MON Siergiej Szojgu w rozmowie z dziennikarzem Rossija 1 Dmitrijem Pietrowem podkreślił:

„To nie są ludzie, którzy nigdy nic nie widzieli ani nie słyszeli o wojsku, to tak naprawdę są ci, którzy: a) służyli, b) posiadają specjalizację wojskową, czyli taką, która jest dziś potrzebna w siłach zbrojnych, c) posiadają doświadczenie bojowe”.

Szojgu powiedział również, że mobilizacja nie dotknie studentów i poborowych. Minister oszacował zasoby mobilizacyjne kraju (wśród tych, którzy służyli i mają doświadczenie bojowe) na 25 mln osób, zaznaczając (czyli więcej, niż liczba mężczyzn w wieku poborowym, w sumie w kilku krajach NATO), że w obecnej mobilizacji planowane jest wykorzystanie nieco ponad 1% tej liczby (300 tys. osób).

„Sama linia kontaktu (można ją nazwać zarówno linią frontu, jak i linią kontaktu) ma ponad 1 tys. km. Oczywiście to, co za nami i to, co jest w tym kierunku, musi zostać skonsolidowane, te terytoria muszą być kontrolowane. I oczywiście ta praca jest wykonywana przede wszystkim w tym celu”– powiedział Szojgu.

Tymczasem 22 września sekretarz prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow zdementował informacje o rzekomych planach wezwania do 1 miliona osób. 

„To kłamstwo”– powiedział Pieskow, odpowiadając na istotne pytanie dziennikarzy RIA Nowosti.

Mówiąc o częściowej mobilizacji zaznaczył też, że proces ten wiąże się z działaniami NATO na rzecz wsparcia Ukrainy.

„Teraz de facto mamy do czynienia z blokiem NATO ze wszystkimi jego zdolnościami logistycznymi. Doprowadziło to do tej potrzeby. Prezydent mówił o tym w swoim przemówieniu”– wyjaśnił Pieskow.

Jednocześnie wspomniał, że status specjalnej operacji wojskowej nie zmienił się w żaden sposób z powodu częściowej mobilizacji w Rosji.

*

Popołudniowa (03.10.2022r. 14:45) odprawa Ministerstwa Obrony Rosji, najważniejsze informacje:

Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej kontynuują specjalną operację wojskową.

W odcinku kupiańskim rejonie miejscowości Kupjańsk, Dwurecznaja i Kuriłowka obwodu charkowskiego zlikwidowano ponad 140 żołnierzy i zniszczono 19 jednostek specjalnego sprzętu wojskowego w wyniku uderzeń rakietowych na obszary koncentracji siły roboczej i wojskowego wyposażenia 14 brygady zmechanizowanej Ukraińskich Sił Zbrojnych (USZ).

Całkowite straty wroga w kierunku Kupjańska w ciągu ostatnich trzech dni działań wojennych wyniosły ponad 500 żołnierzy i około 60 sztuk sprzętu wojskowego.

Ogromne uderzenia ogniowe zostały zadane rezerwom wroga, a także jednostkom 66 brygady zmechanizowanej USZ, w rejonie krasnolimańskim w obwodzie sławiańskim.

W ciągu dnia zlikwidowano do 100 żołnierzy oraz zniszczono sześć pojazdów opancerzonych i dwa wozy bojowe MLRS Grad.

Łączne straty jednostek 66 i 93 brygady zmechanizowanej USZ w tym rejonie w ciągu ostatnich trzech dni działań wojennych wyniosły ponad 900 ukraińskich żołnierzy.

Zlikwidowano ponad 260 bojówkarzy i zniszczono 14 jednostek sprzętu wojskowego w wyniku ataku rakietowego na tereny koncentracji siły roboczej i sprzętu wojskowego 10 górskiej brygady szturmowej USZ w kierunku Artomowskim w pobliżu wsi Kalinówka.

W rejonie Doniecka, w wyniku odpierania przez siły alianckie próby ofensywnej wroga w rejonie osady Pierwomajskoje, zginęło ponad 100 ukraińskich żołnierzy 21 batalionu 56 brygady piechoty zmotoryzowanej USZ.

W kierunku Mikołajewa-Krzywego Rogu wojska rosyjskie nadal prowadziły operacje wojskowe, aby odeprzeć ofensywę wroga.

Na kierunkach taktycznych Mikołajewskim i Andrejewskim wszystkie ataki USZ zostały pomyślnie odparte. W wyniku uderzenia Rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych na jednostki 24 brygady zmechanizowanej USZ w rejonie osady Dawidowy Bród w obwodzie chersońskim zlikwidowano do 60 bojówkarzy i zniszczono 7 sztuk sprzętu wojskowego.

Ze wsparciem pododdziałami czołgów w kierunku Zołotaja Bałka i Aleksandrówka wróg zdołał przeniknąć w głąb naszej obrony.

Pododdziały wojsk rosyjskich zajęły wcześniej przygotowaną linię obrony i nadal zadają przeciwnikowi potężne ciosy.

Straty nacjonalistów ukraińskich na tym obszarze wyniosły około 130 osób i 23 jednostki sprzętu wojskowego.

Uderzenia lotnictwa operacyjno-taktycznego i wojskowego, wojsk rakietowych i artylerii rozbiły 47 jednostek artylerii na stanowiskach ogniowych, a także siłę roboczą i sprzęt wojskowy wroga w 146 okręgach.

Pięć składów broni rakietowej i artyleryjskiej oraz amunicji zostało zniszczonych na terenach miejscowości Kramatorsk, Artemowsk, Opytnoje oraz Jampol w Donieckiej Republice Ludowej i Dobrjanka w obwodzie chersońskim.

W rejonie osady Nikiforowka w Donieckiej Republice Ludowej rosyjskie siły kosmiczne zniszczyły stację radarową ukraińskiego systemu rakiet przeciwlotniczych S-300.

W trakcie walki przeciwbateryjnej trzy ukraińskie wyrzutnie rakietowe MLRS Grad zostały trafione w ciągu ostatniego dnia na terenach osiedli Cwietkowo, Światopietrówka i Jabłokowo na Zaporożu.

Systemy obrony przeciwlotniczej zestrzeliły trzy bezzałogowe statki powietrzne na terenach osiedli Walerianowka w Donieckiej Republice Ludowej, Kupjańsk w obwodzie charkowskim i Borozenskoje w obwodzie chersońskim.

Ponadto 15 pocisków amerykańskiego systemu rakiet wielokrotnego startu HIMARS zostało zniszczonych w powietrzu w rejonach osiedli Nowaja Kachowka, Wesele i Nowaja Zburjewka w obwodzie chersońskim.

Łącznie od początku specjalnej operacji wojskowej zniszczono: 310 samolotów, 155 śmigłowców, 2137 bezzałogowych statków powietrznych, 378 przeciwlotniczych zestawów rakietowych, 5292 czołgi i inne bojowe wozy opancerzone, 860 wozów bojowych z wieloma wyrzutniami rakiet. , 3444 sztuki artylerii polowej i moździerzy oraz 6189 jednostek wojskowych pojazdów specjalnych.

Siły DRL, przy wsparciu Sił Zbrojnych Rosji, w ciągu ostatniego dnia zlikwidowały 50 ukraińskich bojówkarzy. 

„Wspólne działania personelu wojskowego DRL i Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej zniszczyły następującą broń i sprzęt wojskowy wroga: stanowisko artyleryjskie, dwa czołgi, osiem sztuk sprzętu pancernego i samochodowego. Straty w sile roboczej wroga wyniosły 50 osób”- poinformował dziś zastępca szefa Departamentu Milicji Ludowej Republiki Eduard Basurin.

❗️ Poza tym, w ciągu ostatnich 24 godzin misja WCKiK odnotowała 43 przypadki ostrzału ze strony wroga terytorium republiki.

Na kierunku donieckim przeciwnik użył wielokrotnych wyrzutni rakietowych Himars i Uragan oraz artylerii 155 mm.
W kierunku Jasinowatej – artyleria 155 mm.
Na kierunku Gorłówki – artyleria 155 mm, 152 mm i 122 mm oraz moździerze 120 mm.

W sumie w wyniku wczorajszych ostrzałów ze strony wrogich sił na terytorium DRL spadło 180 sztuk różnej amunicji.

Pod ostrzałem wroga znalazło się 7 miejscowości republiki:

jej stolica Donieck, a tam dzielnice Kirowska, Kijowska, Kujbyszewska i Piotrowska, a także Zaicewo, Pantelejmonowka, Jasinowataja, Mineralnoje, Makiejewka (dzielnica Czerwieńsk) oraz Dokuczajewsk.

🆘W ciągu minionej doby w dzielnicy Kujbyszewskiej w Doniecku odnotowano 2 cywilów rannych.

🏠 Uszkodzonych zostało 13 budynków w dzielnicach Kirowskiej, Kujbyszewskiej i Kijowskiej w Doniecku i Staromichajłowce oraz 12 obiektów infrastruktury cywilnej.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

1 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07:00 04 жовтень 2022 року.

Сала У’країні!

Banderowcy zaniemówili, a ja nadal niecierpliwie czekam na kolejne bajki o nieustających zwycięstwach, chwale i domniemanej potędze ich u’krainy.

Oficjalna strona biura prasowego Operacji Połączonych Sił USZ znikła z Facebooka!!!!!

Разом до перемоги!

Сала У’країні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

*

Na koniec kilka aktualnych filmów:

*

*

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania lin
ku do źródła.

109 uwag do wpisu “Wojna już nie domowa na Ukrainie 04.10.2022r.- 2660 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 230).

 1. Kremennaja zostaje całkowicie przejęta pod kontrolę sił sojuszniczych – NM LPR
  https://novorosinform.org/kremennaya-polnostyu-vzyata-pod-kontrol-soyuznyh-sil—nm-lnr-105315.html

  Kiepsko z Turcją skoro poprosiła Rosję o odroczenie części płatności za gaz do 2024 r.
  https://news-front.info/2022/10/04/turcija-poprosila-rf-otsrochit-chast-platezhej-za-gaz-do-2024-goda/

  Korea Północna poparła wejście nowych regionów do Rosji
  https://novorosinform.org/kndr-podderzhala-vhozhdenie-novyh-regionov-v-sostav-rossii-105310.html

  Polubione przez 6 ludzi

 2. Krótko o Chersoniu:
  o Chersoniu:

  1. Spadochroniarze trzymają obronę Davydov Brod, znowu były próby przebicia się, 3 czołgi, 2 Kozaki zostały zniszczone. Ale wróg buduje siły, sytuacja jest „trudna”

  2. Lotnictwo Sił Zbrojnych FR zniszczyło nacierającą piechotę i sprzęt w Nowej Kamence, Ukraińcy torują drogę za nimi.

  3. Zniszczyliśmy DRG wroga, który zbliżał się do Malaya Aleksandrovka od strony północnej.

  https://vk.com/antimaydan?w=wall-78469226_1634033

  Polubione przez 3 ludzi

  • PS. Radzę wszystkim komentatorom nieufnie podchodzić do ukraińskich relacji z frontu.

   Obie strony stosują wojenną propagandę.
   Jest jednak pewna różnica.
   Rosja jest na celowniku i nie może sobie pozwolić na ,,gebbelsowską propagandę”,
   z Ukrainą jest odwrotnie – jest ona pod parasolem zachodniej propagandy
   a to rozzuchwala , wiec sobie na takie bezczelne fake newsy pozwala.

   Piszę to , bo niestety ale Justus się na mnie obraził, gdy mu zwróciłem uwagę,
   że bezkrytycznie przyjmuje ukraińską propagandę za rzeczywistość.

   Ten filmik właśnie Justusowi dedykuję.
   Nie ma o co się obrażać. Takie są fakty

   Polubione przez 3 ludzi

     • A chciałbyś zobaczyć jak z Loży Szyderców jako Statler analizuję kadr po kadrze scenariusz tego filmiku.
      Mogłem to zrobić od razu , ale się powstrzymałem…
      Ale, jak widzę, chcecie ten temat ciągnąć dalej…

      Wybierzcie sobie scenariusze

      1. – Wytykam błędy jakie popełnili Ukraińcy kręcąc ten filmik.
      zapewne była to ta sama ekipa, która kręciła ,,ewakuację cięzarnych kobiet”
      z mariupolskiego szpitala a przynajmniej ten sam poziom reprezentowała.

      2. – Robię sobie szyderę z profesjonalizmu owych Czeczenów.

      Zapewniam Was, że trolle ukrofilne będą miały niezły ubaw z tych ,,czeczeńskich specjalsów – Mapetów.”,

      Ja się nie unoszę…
      ja się powstrzymuję.

      Polubione przez 2 ludzi

     • ,,Co chcieli w ten sposób osiągnąć?”

      Ośmieszyć.

      Podnieść sobie morale.
      Teraz , q*rwa, my zwyciężamy.

      To psyop – psychologiczna operacja.
      Aby wroga zwyciężać, trzeba się go nie bać.
      Aby się go nie bać, wpierw trzeba go poniżyć
      a potem ośmieszyć

      Polubione przez 1 osoba

     • Bardzo, jak widzę, masz negatywną opinię o morale żołnierzy wojsk sojuszniczych 🙂

      Powiem tak, podświadomie przyjąłeś (na zasadzie, że kłamstwo powtarzane setki razy staje się „prawdą”) tezę głoszoną w naszym ściekowisku medialnym, która od samego początku wmawia opinii publicznej, że ruskie nie chcą walczyć. A przecież, tak na dobrą sprawę, to oni jeszcze nic nie zaczęli, bo do tej pory było czułe głaskanie po główkach.

      Pozdrawiam.

      Polubienie

     • Innym psyopem, tym razem skierowanym do przeciwnika,
      są działania mające na celu obniżenia mu morale i wolę walki,
      Ukraińcy w tym celu zapodają filmiki jak torturują i rozstrzeliwują jeńców,
      Te działania mają wywołać u przeciwnika strach i zmusić go do wycofania się.

      Zauważ jak kotwonucach przywołuje groźby pozbawienia życia i majątku wobec Elona Muska a Blazko pozwala sobie teraz wobec Sahry Wagenknecht.

      To oczywiste , że nie celują w te osoby , nie te progi na ich nogi, to są analogie czynione wobec komentatorów tego bloga , aby im uświadomić skutki nieprawomyślności w naszym systemie .

      Zauważ , gdy to ujawniłem, zaraz włączył się kotwonucach lekceważąc moją uwagę słowami: ,,My tu gadu, gadu (o pierdołach) a tam…

      Nie dziwię się Maniprzepraszania , że nie strzymał najazdu troli na blog…
      Ja też mam ich już dość… stałem się wobec nich zbyt agresywny,
      przez co na blogu jestem przyczyną awantur.

      No, ale właśnie na tym ow psyop polega.

      Polubione przez 3 ludzi

     • ,,Bardzo, jak widzę, masz negatywną opinię o morale żołnierzy wojsk sojuszniczych 🙂”

      Nie. I nie jest tak w rzeczywistości.
      Gdyby tak było Ukraińcy nie kręciliby inscenizowanych filmików poniżających czeczeńskich Ahmatów i rosyjskich Wagnerytów.

      O Rosjanach mam taką samą opinię jak o Polakach, bo to też Słowianie.
      Wspaniali w boju, wredni w pokoju.

      Ukraińcy to nie Słowianie, jako że zawsze żyli u’kraja
      Na ich kobitach bisurmanie i tatarzy grzali swe jaja.

      Polubione przez 2 ludzi

     • Właśnie dlatego, że morale rosyjskich i sojuszniczych wojsk jest tak bardzo wysoka, to takie filmy nie mają najmniejszego sensu.

      A na wojnie, raz się strzela, a innym razem samemu dostaje baty…..nie jest to przemarsz niezwyciężonej armii Hitlera nach Osten.

      Pozdrawiam.

      Polubione przez 1 osoba

   • Czeczeński oddział zwiadu.. z białymi opaskami i emblematami Z
    uzbrojony w amerykańską broń produkowaną licencyjnie na Ukrainie.

    .i beczący jak kozy po z zranieniu…

    Piszesz :
    ,,W zwiadzie to jest NORMALKA!!!”

    Pkt.1.Szef ma zawsze rację.
    Pkt2. Jeśli masz wątpliwości patrz pkt.1.

    Polubione przez 1 osoba

    • Nie masz się co unosić. Każdy sobie zinterpretuje jak zechce. Sam wrzucałem ten materiał jako przykład jak wygląda walka na bliską odległość i owszem tknęło mnie jak zobaczyłem te karabiny. Pamiętam jednak, że rosyjskie siły przejęły mnóstwo natowskiego sprzętu i miał być wykorzystany do walk z Ukrainą. Także spokojnie, nie ma co się złościć.

     Polubione przez 3 ludzi

 3. Witam. Moje 5 groszy na dziś.
  Powody wycofania z Kierunku Krzywego Rogo
  .https://podolyaka.ru/2022/10/04/prichiny-otstupleniya-na-krivorozhskom-napravlenii/
  Dla leniwych:
  – brak rotacji jednostek rosyjskich – one są na lini bez większych przerw od 7 miesięcy
  – oddziały ukraińskie weszły pomiędzy oddziały rosyjskie (te ostatnie rozmieszczone są we wsiach, sadach) a brak było odwodów – zatrzymać się tak przemieszczające oddzialy
  – są raporty że oddziały ukraińskie w początkowej fazie ofensywy stosowały znaki rozpoznawcze Rosjan (V, Z, O) na pojazdach. To wprowadziło dużo zamieszania. Wg Podolijaka – może świadczyć o tym że Ukraińcy mają zamonotowane nowoczesne, sieciocentryczne systemy kontroli walki. Pozycja każdej jednostki czy pojazdu – są oznaczone na mapie, tak więc uczestncy nie patrzą na znaki rozpoznawcze tylko na pozycje jednostek na mapie
  (Dodatek mój : jeśli mają coś na ksztalt AR (Augumented Reality)- to w sumie nie potrzeba patrzeć na mapę – teren obserwuje się „poprzez wizjer” (telefon czy coś) a pozycje własnych jednostek – oznaczane są w takim obrazie. nie jest to zadne „halo” obecnie – jest dużo aplikacji cywilnych wykorzystujacuch AR, wręcz jest trywialnie proste )

  Filmik ze wstępniaka:

  6 sztuk – wzmoconiona bateria…
  Film zrobiony był na stacji Lukhovitsy Station.
  .https://www.google.com/maps/place/Lukhovitsy/@54.9828596,39.0389229,639m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x414a0c5e4ea4c795:0xbb1c36cf46519fd1!8m2!3d54.9822796!4d39.0416712

  Wygląda że transport kieruje się na północny zachód – w stronę Moskwy.
  Sieć kolejowa moze być skomplikowana ale nie wygląda jakby kierował się w stronę Ukrainy..

  Wygląda jakby był na połączeniu Ryzan – Moskwa:
  .https://www.russiantrains.com/en/map-of-russian-trains

  Razjan – Gołtubin:
  .http://www-personal.umich.edu/~yopopov/rrt/railroadmaps/03-00_moskovskaya_zd.gif

  Jeśli nie jedzie w strone granicy z Ukrainą , to gdzie?

  🙂

  Polubienie

 4. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Żeleński zatwierdził decyzję RBNiO o „niemożliwości prowadzenia negocjacji” z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

  Wcześniej powiedział, że przeprowadzenie referendów na wyzwolonych terytoriach byłoby „czerwoną linią” dla Kijowa i zamknęłoby drzwi do negocjacji z Moskwą w sprawie pokojowego rozwiązania.

  Rozmowy między Rosją a Ukrainą są skutecznie zamrożone od końca marca, kiedy to kijowski reżim odmówił kontynuowania kontaktów ze stroną rosyjską po spotkaniu w Stambule.
  Źródło:
  https://rusvesna.su/news/1664872448
  https://pl.news-front.info/2022/10/04/zielenski-oficjalnie-zatwierdzil-decyzje-o-niemoznosci-rozmow-z-putinem/

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Amerykański ekonomista Jeffrey Sachs wprost stwierdził w telewizji Bloomberg, że Nord Stream został wysadzony w powietrze przez Stany Zjednoczone.

  Według niego, Europa przeżywa bardzo ostre spowolnienie gospodarcze. Objawia się to wzrostem cen dosłownie wszystkiego, ale najważniejsze jest to, że to europejska gospodarka cierpi z powodu tego energetycznego zamknięcia.

  „A teraz, żeby to zakończyć, doszło do zniszczenia rurociągu Nord Stream, o co jestem skłonny się założyć, że jest dziełem USA, prawdopodobnie USA wraz z Polską” – powiedział bez ogródek Sachs.

  Wtedy prezenter nie mógł już wytrzymać: „Jeff, Jeff, musisz przestać. To jest zbyt głośne stwierdzenie. Skąd pomysł, że to USA? Czy masz jakiś dowód?”

  Ale Sachs nie poprzestał: „Po pierwsze, istnieją konkretne dowody radarowe, że amerykańskie helikoptery wojskowe, które normalnie bazują w Gdańsku, krążyły nad tym obszarem” – kontynuował. Więcej pod linkiem.
  Źródło: https://rusvesna.su/news/1664861703

  Polubione przez 9 ludzi

  • „prawdopodobnie USA wraz z Polską”, to takie samo stwierdznie jak „polskie obozy koncentracyjne”- i ci sami co w tej chwili w Polsce pociągają za sznurki wypowiadają i jedno i drugie twierdzenie… a w holyłudzie znowu nakręcą film o „dobrym niemcu”, choć tym razem pewnie dodadzą „dobrego krajińca”, choć to już było, w „Transporterze”… Krajiński prezydent nawet pod groźbą szantażu nie zgodził się na wysypywanie śmieci do „kraińskiego morza”… więc szlaki przetarte…

   Polubienie

 6. Pompowanie Kijowa bronią przybliża Zachód do Moskwy uznając ją za stronę konfliktu, który grozi bezpośrednim starciem militarnym mocarstw atomowych, powiedział na posiedzeniu I Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ wiceszef rosyjskiej delegacji, wicedyrektor MSZ Rosji Konstantin Woroncow.

  Według niego Zachód jest coraz bardziej zdeterminowany, by dążyć do otwartej konfrontacji z Rosją, czego efektem jest kryzys wokół Ukrainy. Jak wskazał dyplomata, wypowiedzi o konieczności pokonania Rosji na polu walki i porażki strategicznej, pompowanie zbrodniczego reżimu kijowskiego bronią, w tym zaawansowanymi systemami rakietowymi, dostarczanie danych wywiadowczych i celowniczych w celu uderzenia w bronione przez Rosjan cele wojskowe i cywilne, bezpośrednie zaangażowanie zachodnich doradców i najemników w operacje bojowe prowadzące do śmierci rosyjskich żołnierzy i oficerów, a także cywilów. „Wszystko to niezwykle przybliża Zachód do uznania go za stronę konfliktu zbrojnego z naszym krajem” – podkreślił Woroncow.

  „To grozi eskalacją, aż do bezpośredniego starcia militarnego potęg nuklearnych ze wszystkimi katastrofalnymi konsekwencjami, które za tym idą” – powiedział Woroncow, dodając, że Moskwa uważa taką politykę za nieodpowiedzialną i destrukcyjną.

  „Wydaje się, że USA i inne kraje NATO uwierzyły, że mogą w pełni kontrolować prowokowaną przez siebie eskalację i zarządzać nią bez szkody dla siebie. To jest niezwykle niebezpieczna chimera” – powiedział dyplomata.

  Według niego uderza też cynizm zdradzieckich decyzji i działań wobec Rosji, jej obywateli i dóbr materialnych ze strony Zachodu. „Dla całego świata jest jasne, że Zachodu nie można nazwać wiarygodnym partnerem, a cena jego słów i obietnic jest zerowa. To właśnie od tego momentu będziemy postępować – podsumował.
  Źródło: https://rusvesna.su/news/1664824673

  Polubione przez 3 ludzi

  • Prosze zauwazyc, ze usmani rozgrywaja Europe i Rosje jak male dzieci prowadzac ich za raczke do bezposredniej konfrontacji wojskowej gdzie UK i juesej stana z boku i beda sie smiac z durni wyrzynajacych sie w pien. To sa konsekwencje przeciagania walk na ukropii – powod oczywisty : zbyt nikle sily rosyjskie. ( a o to dbaja kremlowskie krety). Czas nie dziala na korzysc Rosji.
   Budowane od pewnego czasu pole informacyjne sugeruje, ze yankee maja zamiar przeprowadzic prowokacje atomowa na lotnisku po Rzeszowem ( centrum logistyczne) najprawdopodobniej przy uzyciu jednej z zaginionych radzieckich walizek atomowych tak zeby kazdy ekspert mogl stwierdzi, ze to byl rosyjski ladunek nuklearny. Po czyms takim Polska na pewno pojdzie na wojne ktora blyskawicznie rozleje sie na cala Europe, a usmani co najwyzej beda podsylac bron.
   Te pichcone ustawy o ochronie ludnosci o ktorych opowiadal Trader21 nie wziely sie z sufitu – one sa niezbedne w takiej konfiguracji.
   Czy tak bedzie zobaczymy ale wiele wskazuje na wlasnie taki rozwoj sytuacji.

   Polubione przez 3 ludzi

   • Lepiej patrz na Alaskę….ty czasami odszczekujesz swoje, czyli podoljaka bzdety, czy jak się nie sprawdzą udajesz, że nie było tematu i ze to na pewno nie twoja pisanina życzeniowo- marzycielska?

    Polubione przez 1 osoba

   • nawet jeśli zaplanowali taki scenariusz, to nie z „odpaleniem bomby” a ze straszeniem, że odpalili, żeby popłoch wywołać. Przecież już wszyscy „czarnowidze” o tym mówią… nawet tacy, którzy do tej pory byli „za Putinem”… a informacje o tabletkach z jodem.. czy płynie lugola. żeby ludzi w stan paniki wprowadzić…..Mówcie dzieciom, że jak będą im coś w szkole chcieli dawać, mają wiać, gdzie pieprz rośnie… bo żydnego (Nomen omen- miało być żadnego) wybuchu nie będzie… a co w tych tabletkach jest tylko producent wie…

    Polubione przez 2 ludzi

 7. Unia Europejska planuje przeszkolić do 15 tysięcy ukraińskich żołnierzy w ramach tworzonej nowej misji szkoleniowej – poinformował w poniedziałek portal Der Spiegel.
  Jeśli UE zatwierdzi misję, która zostanie nazwana „Misja Pomocy Wojskowej Unii Europejskiej” lub w skrócie EUMAM, działania poszczególnych państw zostaną połączone, co poprawi koordynację. Pojawiły się spory dotyczące szczegółów planowania misji. Polska zaproponowała utworzenie swego rodzaju centralnego obozu szkoleniowego dla Ukraińców w pobliżu granicy z Ukrainą. Polskie wojsko miałoby tam szkolić całe grupy bojowe aż do batalionu. https://kresy.pl/wydarzenia/unia-europejska-chce-przeszkolic-15-000-ukrainskich-zolnierzy-baza-w-polsce/

  Polubione przez 3 ludzi

 8. Deputowana partii Die Linke Sahra Wagenknecht w ostrych słowach piętnuje politykę Niemiec wobec kryzysu na Ukrainie. W wywiadzie dla „Berliner Zeitung” nie owija niczego w bawełnę:

  „Oczywiście nie dostarczamy do Rosji towarów związanych z wojskiem, co jest oczywistością. Ale sankcje dotyczą nawozów, żywności, wpływają na niezliczone towary. I oczywiście i przede wszystkim dotyczą one energetyki, ropy i węgla, a w odpowiedzi na to do Niemiec nie płynie już gaz. Ma to tutaj druzgocące skutki i dlatego uważam, że ta polityka jest zła”.

  Co do wojny na Ukrainie:

  „Myślę, że wojny są generalnie zbrodnią. Czy jest mniej źle, gdy morduje się ludność Jemenu? Tam sojusz wojskowy wokół Arabii Saudyjskiej od lat prowadzi krwawą wojnę. Zaangażowane są również Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie Scholz zamierza teraz kupować energię. Albo weźmy Azerbejdżan, który dwa lata temu najechał Armenię i przesunął jej granice z naruszeniem prawa międzynarodowego. Niedawno nastąpił ponowny nacisk wojskowy. Niemniej jednak Ursula von der Leyen wyjeżdża do Azerbejdżanu, negocjuje ze skorumpowaną głową państwa i wraca zadowolona z wyniku: kupujemy teraz dwa razy więcej gazu. Co to za kłamliwe podwójne standardy? Nie możemy już robić interesów ze zbrodniarzem wojennym Putinem, ale teraz musimy błagać innych zbrodniarzy wojennych, aby sprzedali nam swoją – zwykle znacznie droższą – energię?

  Musimy zrozumieć, że sankcje są nonsensem. Nie pomagamy Ukrainie, niszcząc nasz przemysł. Dlatego powinniśmy negocjować z Rosją wznowienie dostaw energii. To złagodziłoby nasze problemy gospodarcze za jednym zamachem. I powinniśmy wreszcie przedstawić plan pokojowy, ofertę negocjacji. Tylko dyplomacja może zapobiec dalszej, niebezpiecznej eskalacji wojny. Dostawa broni ciężkiej ma odwrotny skutek, jakiego obecnie doświadczamy”. Więcej w linku. https://ocenzurowane.pl/sankcje-sa-nonsensem/

  Polubione przez 4 ludzi

 9. Gadu gadu, a ja melduje posłusznie, że front na północ od Chersonia, zaczyna się psuć.
  Oczywiście, wg Rybara.
  .https://t.me/rybar/39740

  Zarządzono wycofanie z północnych pozycji – co ma jak najwięcej sensu.
  Dobrze, że Rosjanie się wycofują zamiast uparcie tkwić, bronić terenu pod groźbą okrążenia.
  Jednak konsekwencją tego jest odsłonięcie lewego brzegu Dniepru – gdzie znajdują się pozycje Rosyjskie.
  Swoją drogą – to ciągłe cofanie sił rosyjskich zrobiło się już „nudne” oklepane i chyba już nie robi wrażenia.
  Jestem na takim etapie, że chyba w tej wojnie, jeśli chodzi o postępy U, to już nic mnie nie zdziwi.
  I mam nadzieje że się nie myle.

  Polubione przez 2 ludzi

  • Ale tak to jest – jak się idzie na kraj , wielkości Ukrainy, z niecałymi stu piędziesięcioma tyś żołnierzy ( w tym wszystkie NR-y, gwardie i co tam jest )
   Po prostu – nie ma komu obstawić tych przestrzeni.
   A wróg, nauczył się być szybki i mobilny. I jest go jak mrowek w mrowisku.
   I nie dba o straty…
   I jest jako tako – jak się samemu ma inicjatywe, narzuca miejsce i czas walki i można sobie pozwolić na koncentrację własnych wojsk.
   Ale jak się nie ma już ma inicjatywy … to jest przeje… ne

   Polubione przez 1 osoba

    • Nie trzeba być żadnym strategiem, wystaczy odrobina zdrowego rozsądku.
     Ukraina – drugi po Rosji, pod względem powierzchni kraj. Prawie dwa razy większa powierzchnia niż Polski.
     (W 68 .. do opanowania Czechosłowacji przeznaczono od 250 tyś do 500tys. żółnierzy..)
     120 – batalionowych grup bojowych po ok tyś osób każda.
     1 żołnierz (w tym kucharz, kierowca etc..na 5 km kwadratowych… )
     Każdy człowiek z ulicy – zapytany, jeśli dać mu pomyśleć, odpowie: coś tu jest nie tak.

     Ok, szybki przewrót pałacowy się nie udał. Rzucamy kolejne 300 – 500 tyś.
     Jeśli ich nie ma, bo spier…liśmy sprawę i są nie gotowi, to ogłaszamy mobilizacje, taką czy siaką. W marcu. I w czerwcu rzucamy te 300 tyś by zluzowały, uzupełniły oddziały co tam sie dzielnie biją z 3x liczebnie przeważającym wrogiem…
     Z zamiast tego, P(f)iutin ogłasza mobilizacje dopiero wtedy jak musieli z podkulonym ogonem z Izjum zwiewać
     Sabotaż? Zdrada? Oderwane od rzeczywistości?

     Polubione przez 2 ludzi

     • Była legenda i się zmyła. Trochę tak jak z cesarzem Francji Napoleonem III. Odtworzył cesarstwo, zdobył dla Francji liczne kolonie, pokonał Austrię, przebudował Paryż a Francuzi pamiętają go tylko z porażki z Niemcami w 1870. Cesarstwo upadło, Paryżem zawładnęła „komuna” a były cesarz zmarł sobie na emigracji w Anglii… We Francji chyba nie ma ani jednego jego pomnika, jest bodajże jeden we Włoszech w Mediolanie za zwycięstwo nad Austriakami w bitwie pod Solferino i Magentą.
      Mówienie o Putinie jako o dobrym carze panującym od ponad 20 lat (z krótką techniczną przerwą na Miedwiediewa) otoczonym złymi bojarami jest robieniem z tego człowieka skończonego idioty bo albo sam wybrał tych „agentów, zdrajców” albo nie wiedział, że są „zdrajcami i agentami”. Jedno i drugie nie trzyma się zupełnie kupy bo co by nie powiedzieć o Putinie to na pewno nie to, że jest idiotą. Warto pamiętać, że to prezydent Rosji jest głównodowodzącym armią i to on jest odpowiedzialny za zatwierdzenie ostatecznej strategii a nie jacyś pojedynczy generałowie odpowiedzialni za odcinki frontu. Decyzję o zaangażowaniu w operację specjalną czy denazyfikacyjną (sorry już nieaktualne po zatwierdzonej przez Putina wymianie 160, jak to do tamtej pory wszem i wobec przedstawiano – zbrodniarzy z Azowa w tym kilku z karą śmierci na swojego kumpla Medwedczuka) sił rosyjskich w liczbie ok. 3/4 dywizji podjął prezydent Rosji a nie jakiś anonimowy generał…Kunktatorstwo na każdym poziomie, niby wojna z Ukrainą przy jednoczesnym niezakłóconym dopływie zachodniego uzbrojenia na wschód Ukrainy no bo co bombardować mosty na Dnieprze i tory kolejowe? A jednocześnie spokojnie odpływają z Odessy statki z ukraińskim zbożem no bo jakże to można utrudniać dopływ gotówki do kas koncernów takich jak Cargill i kieszeni powiązanych z nimi ukraińskich oligarchów… A ostatnie przemówienie Putina o powrocie ziem ruskich do macierzy, bronieniu matiuszki Rosji za wszelką cenę przy jednoczesnym nagłym zwijaniu się z Lymana a dzisiaj z obwodu chersońskiego i zostawianiu na pastwę Ukraińców tych, którzy zaufali w „ruski mir” nosiłoby znamiona kabaretu gdyby nie było czystym kurestwem

      Polubione przez 4 ludzi

     • Czyli, że jednak jesteś na etapie najazdu wojsk UW na Czechosłowację……Powiem tak, już zasady prowadzenia wojny w Afganistanie są zamierzchłą historią.

      Konflikt Ukraina- Rosja, jest to konflikt dwóch przeciwstawnych sobie cywilizacji, i pod tym kontem zacznij to analizować.

      Polubione przez 3 ludzi

     • W wojnie w Wietnamie jankesy wrzuciły 600 tysiecy (4 razy tyle co Rosja na Ukrainę) swoich zabijaków a ówczesny Wietnam miał liczbę ludności zbliżoną do obecnej Ukrainy + Wietnam ma dwa razy mniejszą powierzchnię + jankesy nie musieli się liczyć z żadną opinią publiczną (naloty dywanowe obracające w pył całe miasta razem z ludnością i terror jak za gestapo). Jak się ta wojna dla jankesa skończyła – każdy wie. Nie tak dawno imperium z „pierwszą armią świata” uciekało z Kabulu przed niepiśmiennymi pastuchami w sandałach, ale jak widać nic to Rosjanom nie dało do myślenia. Rosjanie jak widać też chcą mieć swoją spektakularną klęskę, która przebije wszystko to co miały jankesy razem wziete.

      Polubione przez 2 ludzi

 10. https://vk.com/antimaydan?w=wall-78469226_1634287
  W obwodzie zaporoskim, na terytorium kontrolowanym przez Kijów, mieszkańcy zablokowali autostradę Oriechowska po tym, jak władze ukraińskie zabroniły im podróży do wyzwolonej części obwodu zaporoskiego

  Mieszkańcy domagają się zwolnienia, mimo gróźb SBU i policji.
  A zagrożenia są bardzo realne – 30 września ukraińscy naziści ostrzelali kolumnę uchodźców, która zmierzała z kontrolowanej przez Kijów części obwodu zaporoskiego na terytorium kontrolowane przez Rosję, zginęło 30 osób, w tym dwoje dzieci, liczba rannych sięgnęła 88 osób.
  Reżim ukraiński wykorzystuje cywilów do stworzenia pięknego obrazu z serii „Spotkaliśmy się, czekają na nas, wszyscy są szczęśliwi, uśmiechnięci i machają”.
  Tylko ludzie nie chcą żyć dla głośnych nagłówków zachodnich mediów i pozować na tle działań wojennych, ludzie nie ufają już władzom Kijowa, które chcą ich krwi.
  👉 Musli Ławrowa
  video

  Polubione przez 2 ludzi

 11. Moze obstawimy za ile dni padnie Cherson a sily rosyjskie po raz kolejny skroca front. Jakies propozycje ? Ukry posunely sie z polnocy na poludnie na tym kierunku ok. 35 km w ciagu nieco ponad jednej doby …

  Polubione przez 1 osoba

 12. https://vk.com/antimaydan?w=wall-78469226_1634176
  „Klient Bidena”: Vladimir Zelensky oberwał od amerykańskiego prezentera telewizyjnego Tuckera Carlsona
  „Pomimo tego, co mówi się w NBC News, Zełenski nie jest niezależnym przywódcą demokratycznego państwa. Nie, nawet nie blisko. To jest fikcja. Zełenski jest klientem administracji Bidena, która rządzi jego krajem. A ideolodzy w administracji Bidena nie chcieli porozumienia pokojowego z Ukrainą. Tak jak chcieli – i teraz jest to zupełnie jasne – wojny z Rosją, która doprowadziłaby do zmiany reżimu. Kropka” – powiedział w Fox News.
  video

  Polubione przez 4 ludzi

 13. Walki o wyzwolone terytoria: 4 października
  17:32 W Chersoniu zagrzmiało około pięciu eksplozji. Przypuszczalnie system obrony powietrznej działał. Przez most wystrzelono 6 rakiet HIMARS. Zestrzelono trzy rakiety, trzy trafiły w obiekt – przedstawiciel służb ratowniczych. Według wstępnych informacji nie było ofiar.

  17:10 Rosyjskie siły bezpieczeństwa zlikwidowały grupę ukraińskich dywersantów pod Chersoniem, dwóch bojowników zostało zniszczonych, ładunki wybuchowe rozbrojono.

  17:09 APU otworzył ogień artyleryjski na wybrzeżu Energodaru. Co najmniej szesnaście przybyłych – członek administracji wojskowo-cywilnej obwodu zaporoskiego Władimir Rogow. W tej chwili nie ma doniesień o uszkodzeniach infrastruktury cywilnej i nie ma ofiar.

  17:08 W Melitopolu gwardia rosyjska zapobiegła zamachowi terrorystycznemu na placu zabaw, znaleziony granat został skonfiskowany i zneutralizowany – wydział.

  14:03 W Berdiańsku zatrzymano strzelca Sił Zbrojnych Ukrainy, który planował zamachy terrorystyczne w rejonie Zaporoża. Funkcjonariusze patrolu otrzymali informację, że w jednym z domów ukrywa się podejrzany mężczyzna. Po sprawdzeniu adresu znaleźli strzelca.
  „Podczas oględzin telefonu ustalono fakt jego powiązania z personelem wojskowym Sił Zbrojnych Ukrainy, znaleziono zdjęcia miejsc służby, wiadomości, w których deklaruje gotowość pomocy Siłom Zbrojnym Ukrainy poprzez wskazanie w obiektach wojskowych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej” – poinformował Centralny Zarząd Spraw Wewnętrznych obwodu zaporoskiego.

  13:43 Kijów rozmieścił najemników szkolonych w bazach szkoleniowych w Europie Wschodniej w rejonie Kremennaya w LPR – Ambasador LPR w Federacji Rosyjskiej.

  13:20 Główny DPR Denis Pushilin o sytuacji:

  – Linia frontu w kierunku krasnolimańskim stabilizuje się.

  – W rejonie Kremennaja budowana jest poważna linia obrony.

  – W niektórych rejonach Artemowska odnotowuje się odwrót Sił Zbrojnych Ukrainy.

  13:18 W dni referendalne zestrzelono 7 ukraińskich samolotów i ponad 100 rakiet, w tym HIMARS, uratowano setki istnień ludzkich – Shoigu

  12:33 Ukraińskie wojsko nie ma szans na utrzymanie pozycji pod Kremenną – Pushilin. Dodał też, że siły sojusznicze planują wyzwolenie Krasnego Limana.

  12:12 Siły Zbrojne Ukrainy próbują przebić się przez linię obrony LPR w pobliżu miasta Kremennaja, ponosząc ogromne straty, ale sytuacja jest pod kontrolą – Andrey Marochko.

  11:05 Natarcie wojsk ukraińskich w rejonie Chersoniu zostało zatrzymane, poinformowały RIA Novosti władze regionu.

  09:25 W Artemowsku rozmieszczenie bojowników kijowskich zostało zniszczone. W wyniku ataku rakietowego zlikwidowano ponad 260 nazistów.

  09:20 Jednostki sił specjalnych Achmat i Milicja Ludowa LPR w pełni kontrolują sytuację na froncie w rejonie Siewierska i Lisiczańska – sekretarz Rady Bezpieczeństwa Czeczeńskiej Apti Alaudinow.

  09:06 Podsumowanie linii frontu rano z dnia 10/04/22 z wargonzo

  Kierunek Charkowa dla armii rosyjskiej jakoś nagle zamienił się w Ługańsk. Wojska ukraińskie ustanowiły kontrolę nad Borową na lewym brzegu rzeki Oskol. Zajmowali również rozległe terytoria w okolicy. W rzeczywistości Siły Zbrojne Ukrainy dotarły na prawy brzeg rzeki Zherebets. I możliwe, że przeskoczą w prawo. I już za dziesięć kilometrów Swatowo. To prawda, po drugiej stronie Czerwonej Rzeki. I to jest „czerwona linia” obrony armii rosyjskiej w obwodzie ługańskim. Na wschód od Svatova nie ma dużych osad, znaczących barier wodnych i dużych lasów.

  Z kolei artyleria sił alianckich wstrzymuje ewentualny postęp wojsk ukraińskich z zachodu do Lisiczańska od strony Biełogorowki.

  Również na ziemi atakują pozycje Sił Zbrojnych Ukrainy w Spornym i przeprowadzają operacje szturmowe w kierunku Vymka.

  PKW „Wagner” tradycyjnie walczy na wschodnich obrzeżach Bachmuta. Na południowy wschód od miasta wojska alianckie próbują posuwać się naprzód w rejonie wsi Zajcewo.

  Na froncie donieckim ponownie zaatakowali w kierunku Pierwomajskiego. Na południu – walka w pobliżu Nevelskoy.

  W kierunku Krzywego Rogu Siły Zbrojne Ukrainy zajęły wioskę Michajłowka na prawym brzegu zbiornika Kachowka i próbują poruszać się w kierunku Novoaleksandrovka i Dudchan. To poważne zagrożenie dla rosyjskiej grupy.

  W kierunku Chersoniu toczą się walki naziemne w rejonie Bruskińskiego, gdzie Siły Zbrojne Ukrainy próbują rozszerzyć swój przyczółek na lewym brzegu Inguletu. Na razie nie mogą iść do przodu. A na prawym brzegu Inguletów linia kontaktu przesunęła się już blisko przyczółka armii rosyjskiej w Snigurovce. Ceną emisji jest kontrola nad ważnym rokadą.

  09:00 Kolumna autobusów z nazistowskim personelem zmierzała do regionu Ugledar w celu wzmocnienia pozycji. Nie dotarła tam. Spotkała się z ogniem z 1. AK
  .https://news-front.info/2022/10/04/boi-za-osvobozhdennye-territorii-4-oktjabrja-obnovljaetsja/

  Polubione przez 3 ludzi

 14. Denis Pushilin twierdzi że Rosjanie będą wkrótce odbijać Krasny Liman a wojska ukraińskie nie utrzymają swoich pozycji. Na froncie Chersońskim sytuacja ustabilizowała się.
  Nie sądzę że ukropy będą w stanie kontynuować ofensywę jednocześnie ponosząc ogromne straty i wkrótce do ofensywy przejdą Rosjanie. Na tych odsłoniętych stepach wojska mogą szybko zmieniać pozycje, zarówno tracić jak i zyskiwać spore połacie terenów. Przydałoby się kontruderzenie z regionu Charkowskiego z jednoczesnym uderzeniem ze wschodu. Zobaczymy jaki plan mają Rosjanie bo na dzień dzisiejszy są w defensywie.

  Polubione przez 4 ludzi

 15. Operacja Denazyfikacji Ukrainy: Raport operacyjny 4 października
  19:08 Armia rosyjska wycofuje się na południu z powodu braku sił, aby utworzyć ciągłą linię frontu zamiast ogniskowej

  Na północy regionu Chersoniu nasze wojska pilnie reformują linię frontu. Ze względu na dużą przewagę liczebną przeciwnika Siły Zbrojne FR tworzą nową linię obrony na węższym obszarze, eliminując zagrożenie wpadnięcia naszych jednostek do kotła po przebiciu Sił Zbrojnych Ukrainy w kierunku Berisława .
  ▪️„Unikając powstającego okrążenia, Siły Zbrojne RF wycofały się wzdłuż całego frontu rzeki Ingulet na wschód od wcześniej zdobytego przyczółka nieprzyjaciela na wskazanej rzece.
  ▪️Klucz n.p. Davydov Brod (o który przez dwa miesiące toczyły się zaciekłe walki) oraz kilka dużych wiosek w jego okolicy.
  ▪️Wycofanie trwa. Najwyraźniej celem dowództwa naszej grupy jest skrócenie linii frontu, przynajmniej do stanu stworzenia ciągłej (a nie ogniskowej) linii frontu obejmującej Berisław i tamę Novo-Kakhovskaya ”- pisze I. Striełkow.
  ▪️Po drugiej stronie lewobrzeżnego przyczółka Dniepru, podczas przełamywania się wroga wzdłuż Dniepru, nasz opuścił Dudczany i utrzymał linię obrony wzdłuż linii Mylovoe-Borozenskoye.
  ▪️Tutaj, z prawego brzegu Dniepru, nasza artyleria również będzie mogła wspierać broniące się oddziały.
  ▪️Ale pilnie potrzebujemy posiłków, przede wszystkim ciężkim sprzętem.
  ▪️W tym czasie na Krym wjeżdżają czołgi, bojowe wozy piechoty i inny sprzęt, a nasze zmobilizowane jednostki przygotowują się na poligonach. Przed wjazdem do strefy NWO konieczne jest przytrzymanie frontu.
  .https://news-front.info/2022/10/04/operacija-po-denacifikacii-ukrainy-operativnaja-svodka-4-oktjabrja-obnovljaetsja/

  Polubione przez 3 ludzi

 16. Sytuacja na terenie wsi Peski: sytuacja 4 października 2022 r.
  Na tle opadania frontów na kierunkach Liman-Kupyansk i Nikolaev-Krivoy Rog sytuacja pod Donieckiem dla wojsk rosyjskich tylko się poprawia: grupy szturmowe nadal rozszerzają strefę kontroli wokół wsi Peski i lotniska w Doniecku .
  W wyniku udanej ofensywy oddziały 1 Korpusu Armii NM DRL zdołały zająć teren wsi Pierwomajskoje w rejonie pod budynki wielopiętrowe i skręcić na Vodiane.

  Ofensywę poprzedził prawie miesiąc zaciętych bitew pozycyjnych i pojedynków artyleryjskich. Siły Zbrojne Ukrainy wielokrotnie podejmowały nieudane próby kontrataku na pozycje NM DRL w okolicach wsi Peski. Znaczne straty w sile roboczej i sprzęcie doprowadziły do ​​osłabienia zdolności bojowej przeciwnika na tym odcinku frontu.

  Ostateczne oczyszczenie wsi Pierwomajskoje umożliwi odcięcie trasy zaopatrzenia zgrupowania w Niewielskoje: we wsi znajdują się zaawansowane pozycje artyleryjskie wroga. W takim przypadku Siły Zbrojne Ukrainy będą zmuszone do wycofania się ze wsi.

  Posuwanie się na północ do Vodjanje i Opytnoje pozwoli rozwinąć dalszą ofensywę na Orłowskie w celu okrążenia ufortyfikowanego obszaru Awdiejewskiego. To stąd Siły Zbrojne Ukrainy prowadzą codzienne ostrzał dzielnic mieszkalnych miast aglomeracji donieckiej.
  .https://news-front.info/2022/10/04/situacija-v-rajone-sela-peski-obstanovka-na-4-oktjabrja-2022-goda/

  Polubione przez 2 ludzi

 17. Pieskow: Moskwa poczeka na zmianę stanowiska Kijowa. Albo na zmianę prezydenta

  Teraz albo będziemy czekać na zmianę stanowiska obecnego prezydenta Ukrainy, albo czekać na przyszłego prezydenta Ukrainy, który zmieni swoje stanowisko w interesie narodu ukraińskiego – powiedział rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow.

  Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał we wtorek dekret zatwierdzający decyzję Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, która oświadczyła, że po dokonaniu nielegalnej aneksji okupowanych terenów przez Rosję negocjacje z prezydentem Władimirem Putinem są niemożliwe.
  .https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37177181-pieskow-moskwa-poczeka-na-zmiane-stanowiska-kijowa-albo-na-zmiane-prezydenta

  Polubione przez 1 osoba

 18. Roger Waters znowu zabiera głos w sprawie wojny na Ukrainie.
  Tym razem udzielił wywiadu dziennikarzowi śledczemu, w którym ustosunkował się do głoszonych w przeszłości haseł. Opowiedział też, dlaczego te poglądy mogą być kontrowersyjne. Muzyk twierdzi, że znajduje się na „liście osób do likwidacji” ukraińskiego rządu.

  Roger Waters miał wystąpić w Tauron Arenie Kraków pod koniec kwietnia 2023 r. w ramach pożegnalnej trasy. Po działaniach lokalnych władz i sprzeciwie Polaków ostatecznie koncerty zostały odwołane.

  Muzyk Pink Floyd deklarował, że on sam nie chciał odwołania wydarzeń, a sytuacja, do której doszło to „drakońskie cenzurowanie jego pracy”. Krótko po tym propozycję złożył mu Łukasz Wantuch, który zaprosił go do wzięcia udziału w pomocy humanitarnej dla Ukraińców. Muzyk dotąd nie odpowiedział na propozycję. W międzyczasie został uznany persona non grata w Krakowie.
  Później dawny lider legendy progresywnego rocka napisał list do Władimira Putina, w którym chciał poznać prawdziwe przyczyny jego ataku na Ukrainę. „Coraz częściej jestem proszony, aby napisać także do Pana, więc zaczynam. Po pierwsze, czy chce Pan, żeby ta wojna się skończyła? Jeśli odpowiedziałby pan: ‚Tak, proszę’. To natychmiast ułatwiłoby sprawę. Gdybyś wyszedł i powiedział: ‚Federacja Rosyjska nie ma również dalszych interesów terytorialnych poza bezpieczeństwem rosyjskojęzycznej ludności Krymu, Doniecka i Lubańska’. To też by pomogło. Mówię to, ponieważ, znam kilku ludzi, którzy myślą, że chcecie najechać całą Europę, zaczynając od Polski i reszty państw bałtyckich” – pisał basista.

  „Jeśli tak, to piep***ć cię, i równie dobrze możemy wszyscy przestać grać w rozpaczliwie niebezpieczną grę w nuklearnego kurczaka, którą jastrzębie po obu stronach Atlantyku, która wydaje się być dla nich wygodna. Tak, po prostu wysadzić siebie nawzajem i świat w powietrze” – kontynuował.

  Roger Waters sądzi, że ukraińskie władze chcą go zlikwidować
  Teraz muzyk spotkał się z dziennikarzem śledczym, Jamesem Ballem i udzielił wywiadu dla magazynu Rolling Stone. W tekście znalazła się okrojona wersja liczącej aż 13 300 znaków rozmowy.

  Artysta chciał wytłumaczyć swoje – dla wielu osób – kontrowersyjne zdanie na temat wojny wywołanej przez Rosję. W jego opinii największy problem stanowią tutaj Stany Zjednoczone, które „zabijają więcej ludzi”. Media w jego opinii miały zostać zmanipulowane, a teraz manipulować, że Rosja i Chiny są złe. „Oczywiście my – kiedy mówię ‚my’, mówię teraz jako podatnik w Stanach Zjednoczonych – nie jesteśmy (lepsi – przyp. red.). Jesteśmy najgorsi ze wszystkich co najmniej 10 razy” – twierdzi. „Zabijamy więcej ludzi. Wtrącamy się w wybory większej liczby osób. My, amerykańskie imperium, robimy to całe g**no” – dodaje.

  Po sugestiach dziennikarza na temat ludobójstwa, jakie dokonało się podczas tej wojny ze strony Rosjan i zostało udokumentowane, Waters sugeruje, że nie jest do końca prawda. „Widziałeś to w czymś, co opisałem ci jako propaganda zachodnia” – mówi. To jest dokładnie odwrotność mówiący o rosyjskiej propagandzie; Rosjanie ingerowali w nasze wybory; Rosjanie to zrobili. To wszystko kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa” – zapiera się 79-letni kompozytor.

  Roger Waters idzie dalej – sądzi, że jest na niego plan, który popierają ukraińskie władze. W jego mniemaniu wszystkie ataki nienawistnych komentarzy pochodzą z domen wywodzących się z Ukrainy.

  „Nie zapominaj, że znajduję się na liście zabójstw wspieranej przez rząd ukraiński. Jestem na pie****nej liście, a oni ostatnio zabijali ludzi… Ale kiedy cię zabijają, na twoim zdjęciu piszą ‚zlikwidowano’. Cóż, jestem jednym z tych pie*****ych obrazków” – mówi. „A kiedy czytam rzeczy, które zrobiłem na blogach i inne rzeczy, krytykując mnie za moje (wpisy – przyp. red.)… zawsze patrzę i widzę, skąd się to wzięło. I to zdumiewające, jak często, kiedy namierzam i widzę „da, da, da.ukraine.org”.

  Dziennikarz zwraca jednak uwagę, że twierdzenie na temat takowej listy nie jest prawdziwe, ale też nie jest do końca fałszywe – ma istnieć lista osób prowadzona przez skrajnie prawicową organizację ukraińską, na której znajdują się tysiące wrogów Ukrainy – od członków grupy Wagnera aż po dziennikarzy oskarżonych o współpracę z marionetkowi rządami z regionu Donbasu. „Strona, która została całkowicie potępiona na arenie międzynarodowej – ale nie została usunięta przez sam rząd ukraiński – twierdzi, że nie jest listą zabójstw, ale raczej ‚informacją dla organów ścigania i służb specjalnych’ – tłumaczy James Bell.

  Zdaniem Watersa to NATO spowodowało, że Rosja napadła na Ukrainę. „To niepotrzebna nikomu wojna. I ci ludzie nie powinni umierać. Rosja nie powinna być zachęcana do ataku na Ukrainę po tym, jak przez dwadzieścia lat starała się tego uniknąć w dyplomatyczny sposób od Zachodnich rządów” – dodaje.

  Dalsza część rozmowy dotyczy zaangażowania Rosji i USA w wojnę w Syrii, a także jego stosunku do Izraela. Dziennikarz przytacza historię jego kolegi, innego dziennikarza, który był w Syrii torturowany. Waters nie do końca daje wiarę temu, co mówi James Bell. „Mogę żyć ze sobą i spać w nocy, wiedząc, że historia sprzedawana przez zachodnie media jest propagandą i nie jest prawdą. Znam prawdę” – mówi. Zdaniem muzyka, jego kompas polityczny sięga jedynie do karty praw człowieka z 1948 roku – to one są dla niego najważniejsze.
  .https://muzyka.interia.pl/wiadomosci/news-roger-waters-pink-floyd-twierdzi-ze-jest-na-liscie-osob-do-l,nId,6326441

  Polubione przez 2 ludzi

 19. Taktyka stosowana przez Ukraińców, wg.Rosjan.

  .https://t.me/ZeRada1/10382

  „🔥🔥W kierunku Krzywego Rogu Siły Zbrojne Ukrainy chcą powtórzyć sukces Frontu Izyum.

  Stosowane taktyki są podobne. Komunikacja zagłuszająca wojnę elektroniczną na froncie. Ze względu na techniczne zacofanie radiostacji Federacji Rosyjskiej jest to skuteczne.

  Pancerna pięść robi wyłom w formacjach obronnych, po czym wdzierają się do niej wysoce mobilne grupy w pickupach i pojazdach opancerzonych (współczesna kawaleria).

  Zespoły są koordynowane poprzez wysokiej jakości dane wywiadowcze (drony/satelity NATO/AWACS/informatorzy) oraz komunikację w czasie rzeczywistym. Biorąc pod uwagę archaiczny system koordynacji artylerii Sił Zbrojnych FR, takie grupy rzadko trafiają pod ostrzał ze względu na ich dużą mobilność i ciągłą zmianę pozycji.

  Niektóre grupy są wyposażone w lekkie moździerze, aby zwiększyć efekt ognia. Niektóre grupy są wyposażone w MANPADY, ich głównym zadaniem jest polowanie na samoloty. Siły Powietrzno-kosmiczne wiedzą o tym, więc rzadko decydują się na prace bombowe, ale działają głównie na ekstremalnie duże odległości.

  Głównym zadaniem taktycznym jest okrążenie wroga. Następnie grupy zsiadają i robią zasadzki. Gdy oddział otrzymuje rozkaz opuszczenia półkola, wpada w takie zasadzki. Wszyscy widzieli rezultat takich zasadzek na wideo z Limana.”

  .https://t.me/ZeRada1/10383
  „🔥 Bojownicy, którzy wyszli z kotła pod Limanem, w pełni potwierdzają nasze analizy dotyczące przyczyn sukcesu Sił Zbrojnych Ukrainy:

  ✅ brak komunikacji i koordynacji z jednostkami sąsiednimi

  ✅ brak koordynacji ze artylerią

  ✅ brak wsparcia z powietrza”
  Video.

  Każdy dostosowywuje taktykę do swoich uwarunkowań.
  Rosjanie mając przewagę w artylerii, ale ociężałe systemy dowodzenia, stosowali modyfikacje metod rodem z I WS. Nawały artyleryjskie, oblężenia.
  Postępy były liczone w tygodniach i miesiącach.
  Ukraińcy mając dużo żołnierzy, lekkiego nowoczesnego uzbrojenia, za to mniej ciężkiego, postawili przekuć słabość w atut i postawili na wojnę manewrową na pickupach rodem z konca XX a moze i XXI wieku, okraszoną ździebkiem technologi XXI wieku, za względnie niewielkie pieniądze.
  Postępy liczone w godzinach i dniach.

  Jak narazie, jako tako sprawdzą się na bezkresnych polach Ukrainy..

  Polubione przez 1 osoba

  • I jeszcze o spóźnionej mobilizacji..
   .https://t.me/ZeRada1/1040

   Ogólnie, jeśli Rosjanie się nie ogarną, nie wywala jakieś stare spasione dziady z dowództwa, albo chociaż nie uzupełnia je młodymi oficerami z dołu, i nie zaczną improwizować to słabo to widzę.
   Nie wiem czy są zdolni mentalnie do tego.
   Za dużo osób trzeba by oderwać od koryt..

   Ale takie rzeczy nie powinno się robić na spokojnie, nie między rozpaczliwym odpieraniem ofensyw.
   Tyle że na rozejm, szans nie ma.
   Są szanse na kolejne nowoczesne uzbrojenie, które kropla po kropli zmienia pole bitwy na niekorzyść, Rosji.

   .https://t.me/ZeRada1/10407

   Polubienie

    • Brytyjski wywiad przekazuje dane o koncentracji Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w obwodzie Biełgorodzkim

     Ukraiński kanał Telegram Resident donosi, że MI6 monitoruje koncentrację personelu i sprzętu na granicach Biełgorodu. Według wywiadu siły te mogą zostać użyte do uderzenia na pozycje ukronazistów na całej linii rzeki Oskoł.

     W takim przypadku rozciągnięte ugrupowanie Sił Zbrojnych Ukrainy zostanie odcięte od dostaw i pokonane.
     https://t.me/Olej_w_Glowie/11656

     Polubione przez 2 ludzi

   • I po co tyle ściemy.

    To taktyka ISIS z Iraku i Syrii wsparta amerykańskim wywiadem.
    ISIS to też twór amerykański, tak jak Taliban w Afganistanie, tylko, że ten proxy war na Rosjan, tak jak ten Frankenstain, urwał się im z łańcucha.

    Rosjanie się przegrupują , zmobilizują , dostosują taktykę do aktualnej sytuacji
    i zrobią, tak jak w Syrii, porządek z tym jankeskim Ukro’potworkiem.

    Polubione przez 1 osoba

  • to zaczyna byc nudne. Przypomnę, bo widać spałeś, że 50 tysięcy Rosjan rozjechało banderoland i zajęło 20% terytorium a ile w terj chwili ukropia przejęła terenu? Potrafisz policzyć, czy znowu zadasz robotę swemu oficerowi? W ile dni Rosjanie stanęli pod Kijowem, bo zapominałem? A w ile dni pełzają ukropy, że nawet im sprzyjające portale nazwały te kontrofensywę pełzająca? Jaoiś to wszystko tak ładnie się zazębia, że pośmieję sie razem z tobą. Jak to było? Systemy dowodzenia z I WS? buachachachaaa…
   Jedyną słabością Rosjan jest to, że nie zadbali o siły, które potrafiłyby zabezpieczyć w 100% zajęte tereny. Ale juz pracują nad tym.
   Banderowcy niczym wszy rozłażą sie nie bacząc na psie zęby, które je dziesiątkują, rozłażą się, przenikają przez linie frontu ponieważ nie ma nasycenia na wyzwolonych terenach wojskiem….Tu nic nowego się nie dzieje, panie magik….
   Ciekawe jakie będą pana komentarze za niedługi czas, pewnie też udasz, że to nie ty pisałeś …

   Polubione przez 5 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.