Wojna już nie domowa na Ukrainie 04.10.2022r.- 2660 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 230).


„Niemy krzyk”– dzień 864.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej odpowiadał na najczęściej zadawane pytania związane z procesem częściowej mobilizacji ogłoszonej przez prezydenta Władymira Putina. 

Przedstawiciel Sztabu Generalnego kontradmirał Władimir Cimliański poinformował, że z rezerwy zostaną powołane te kategorie obywateli, których specjalności wojskowe są potrzebne do wykonywania przydzielonych zadań w ramach operacji specjalnej na Ukrainie. W szczególności chodzi tu o strzelców, czołgistów, artylerzystów i mechaników-kierowców. Ważnym czynnikiem będzie ich doświadczenie bojowe. Według Cimliańskiego wszyscy obywatele podlegający częściowej mobilizacji otrzymają status, wynagrodzenie i gwarancje socjalne jako personel wojskowy służący na podstawie kontraktu. Kontradmirał podkreślił również, że trwający proces nie ma nic wspólnego z przyszłą kampanią poborową: wszyscy poborowi wojskowi będą służyć na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Wiceadmirał Władimir Cimliański, przedstawiciel Głównego Zarządu Organizacyjnego i Mobilizacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych FR, złożył wyjaśnienie w sprawie częściowej mobilizacji ogłoszonej przez prezydenta Władymira Putina. Doprecyzował więc listę priorytetowych specjalności wojskowych, dla których Rosjanie zostaną powołani z rezerwy.

„Zostaną wywołane kategorie obywateli, które są niezbędne do wykonania zadań. Są to oczywiście strzelcy, czołgiści, artylerzyści, kierowcy i kierowcy-mechanicy”– powiedział Cimliański, dodając, że „trzeba zrozumieć, że liczba wcielonych do wojska obywateli zależy od regularnych potrzeb skompletowanych jednostek wojskowych”.

„Jednym z głównych czynników jest to, że obywatele powołani z rezerwy mają doświadczenie bojowe” podkreślił przedstawiciel Sztabu Generalnego.

Według niego, jako taki, porządek poboru nie został ustalony, ale pierwszeństwo mają ci, którzy mają odpowiednie specjalizacje wojskowe. Kontradmirał podkreślił, że w pierwszym dniu częściowej mobilizacji do wojskowych urzędów meldunkowo-zaciągowych przybyło samodzielnie, nie czekając na wezwanie, ok. 10 tys. osób.

Cymliański poinformował, że z rezerwy zostaną powołani szeregowi, podoficerowie i oficerowie. 

„Zgodnie z rosyjskim prawem obywatele w szeregach wojskowych szeregowców i sierżantów podlegają poborowi- w wieku poniżej 35 lat, młodsi oficerowie (porucznicy, starsi porucznicy, kapitanowie)- do 50 lat, starsi oficerowie (major, podpułkownik, pułkownika )– do 55 lat”– wyjaśnił przedstawiciel Sztabu Generalnego.

Wymienił również podstawy prawne zwolnienia z udziału w mobilizacji. Tak więc, osoby te, to zarezerwowani obywatele (w szczególności pracownicy przedsiębiorstw kompleksu wojskowo-przemysłowego), osoby uznane za czasowo niezdolne ze względów zdrowotnych oraz obywatele zaangażowani w stałą opiekę nad członkiem rodziny lub osobami niepełnosprawnymi z grupy. Oni nie zostaną wezwani w celu ewentualnego zmobilizowania.

Jednocześnie z udziału w działaniach mobilizacyjnych zwolnione są osoby, które mają na utrzymaniu czworo lub więcej dzieci poniżej 16 roku życia, obywatele, których matki oprócz nich wychowują bez męża czworo lub więcej dzieci poniżej 8 roku życia. Poborowi nie podlegają emeryci wojskowi, którzy przeszli na emeryturę ze względu na wiek lub stan zdrowia i zostali usunięci z rejestru wojskowego.

Cimliański stwierdził, że obywatele Federacji Rosyjskiej przebywający na stałe poza granicami kraju nie są zarejestrowani w wojsku, co oznacza, że ​​nie podlegają poborowi do wojska. Jednocześnie mogą zostać wezwani ci, którzy przebywają za granicą na krótkiej wycieczce i są zarejestrowani w swoim miejscu zamieszkania w Rosji.

Kontradmirał dodał, że wszyscy obywatele powołani w ramach częściowej mobilizacji otrzymują status, uposażenie pieniężne i wszelkie gwarancje socjalne jako personel wojskowy służący na podstawie kontraktu.

„Obywatel powołany do mobilizacji otrzyma miesięczne dodatki zgodnie z wynagrodzeniem za stopień i stanowisko wojskowe, różne dodatki związane z warunkami służby oraz płatności ubezpieczeniowe zgodnie z ustawą federalną ‚O obowiązkowym państwowym ubezpieczeniu życia i zdrowia personelu wojskowego’ ”– wyjaśnił, dodając, że te „środki są zapisywane na koncie osobistym żołnierza i na jego prośbę mogą zostać przekazane w całości lub w części członkom jego rodziny”.

Jednocześnie przedstawiciel Sztabu Generalnego odrębnie podkreślał, że trwający proces częściowej mobilizacji na potrzeby Północnego Okręgu Wojskowego nie jest w żaden sposób związany i nie dotyczy nadchodzącego projektu kampanii. Według Cimliańskiego wszyscy poborowi, niezależnie od specjalizacji, będą służyć na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Obywatele powołani do służby wojskowej nie będą brali udziału w specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie, a wszyscy poborowi, których okres służby dobiegł końca, zostaną w porę zwolnieni i wysłani do miejsc zamieszkania”– powiedział.

„Chcę uprzedzić pytania, które zaraz mogą się pojawić: nie ma mowy o jakichkolwiek mobilizacjach, apelach o studentów studiów stacjonarnych na uczelniach. Wszyscy spokojnie chodzą na zajęcia, nikt ich nie wezwie i nie zmobilizuje”– dodał Cimliański.

Z kolei wicepremier Federacji Rosyjskiej Dmitrij Czernyszenko poinformował, że rząd zdecydował się skorzystać z infolinii pod numerem 122, aby informować Rosjan o sprawach związanych z częściową mobilizacją. Informacje można również uzyskać na portalu „ Explain.rf ”. Czernyszenko wezwał również do skupienia się na informacjach z oficjalnych źródeł, a nie do ufania plotkom i niezweryfikowanym danym.

Przypomnijmy, że Władimir Putin ogłosił 21 września częściową mobilizację. Prezydent wyjaśnił, że ten krok jest konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa Rosji i ludności na wyzwolonych terytoriach.

Głowa państwa podkreśliła, że ​​jest to mobilizacja częściowa, w ramach której powoływani będą tylko obywatele rezerwy, przede wszystkim ci, którzy służyli już w siłach zbrojnych FR, a jednocześnie posiadają określone specjalizacje wojskowe i odpowiednie doświadczenie bojowe.

Prezydent dodał, że wszyscy powołani przed wysłaniem do jednostek będą musieli przejść dodatkowe przeszkolenie, uwzględniające doświadczenia z operacji wojsk specjalnych.

Z kolei szef MON Siergiej Szojgu w rozmowie z dziennikarzem Rossija 1 Dmitrijem Pietrowem podkreślił:

„To nie są ludzie, którzy nigdy nic nie widzieli ani nie słyszeli o wojsku, to tak naprawdę są ci, którzy: a) służyli, b) posiadają specjalizację wojskową, czyli taką, która jest dziś potrzebna w siłach zbrojnych, c) posiadają doświadczenie bojowe”.

Szojgu powiedział również, że mobilizacja nie dotknie studentów i poborowych. Minister oszacował zasoby mobilizacyjne kraju (wśród tych, którzy służyli i mają doświadczenie bojowe) na 25 mln osób, zaznaczając (czyli więcej, niż liczba mężczyzn w wieku poborowym, w sumie w kilku krajach NATO), że w obecnej mobilizacji planowane jest wykorzystanie nieco ponad 1% tej liczby (300 tys. osób).

„Sama linia kontaktu (można ją nazwać zarówno linią frontu, jak i linią kontaktu) ma ponad 1 tys. km. Oczywiście to, co za nami i to, co jest w tym kierunku, musi zostać skonsolidowane, te terytoria muszą być kontrolowane. I oczywiście ta praca jest wykonywana przede wszystkim w tym celu”– powiedział Szojgu.

Tymczasem 22 września sekretarz prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow zdementował informacje o rzekomych planach wezwania do 1 miliona osób. 

„To kłamstwo”– powiedział Pieskow, odpowiadając na istotne pytanie dziennikarzy RIA Nowosti.

Mówiąc o częściowej mobilizacji zaznaczył też, że proces ten wiąże się z działaniami NATO na rzecz wsparcia Ukrainy.

„Teraz de facto mamy do czynienia z blokiem NATO ze wszystkimi jego zdolnościami logistycznymi. Doprowadziło to do tej potrzeby. Prezydent mówił o tym w swoim przemówieniu”– wyjaśnił Pieskow.

Jednocześnie wspomniał, że status specjalnej operacji wojskowej nie zmienił się w żaden sposób z powodu częściowej mobilizacji w Rosji.

*

Popołudniowa (03.10.2022r. 14:45) odprawa Ministerstwa Obrony Rosji, najważniejsze informacje:

Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej kontynuują specjalną operację wojskową.

W odcinku kupiańskim rejonie miejscowości Kupjańsk, Dwurecznaja i Kuriłowka obwodu charkowskiego zlikwidowano ponad 140 żołnierzy i zniszczono 19 jednostek specjalnego sprzętu wojskowego w wyniku uderzeń rakietowych na obszary koncentracji siły roboczej i wojskowego wyposażenia 14 brygady zmechanizowanej Ukraińskich Sił Zbrojnych (USZ).

Całkowite straty wroga w kierunku Kupjańska w ciągu ostatnich trzech dni działań wojennych wyniosły ponad 500 żołnierzy i około 60 sztuk sprzętu wojskowego.

Ogromne uderzenia ogniowe zostały zadane rezerwom wroga, a także jednostkom 66 brygady zmechanizowanej USZ, w rejonie krasnolimańskim w obwodzie sławiańskim.

W ciągu dnia zlikwidowano do 100 żołnierzy oraz zniszczono sześć pojazdów opancerzonych i dwa wozy bojowe MLRS Grad.

Łączne straty jednostek 66 i 93 brygady zmechanizowanej USZ w tym rejonie w ciągu ostatnich trzech dni działań wojennych wyniosły ponad 900 ukraińskich żołnierzy.

Zlikwidowano ponad 260 bojówkarzy i zniszczono 14 jednostek sprzętu wojskowego w wyniku ataku rakietowego na tereny koncentracji siły roboczej i sprzętu wojskowego 10 górskiej brygady szturmowej USZ w kierunku Artomowskim w pobliżu wsi Kalinówka.

W rejonie Doniecka, w wyniku odpierania przez siły alianckie próby ofensywnej wroga w rejonie osady Pierwomajskoje, zginęło ponad 100 ukraińskich żołnierzy 21 batalionu 56 brygady piechoty zmotoryzowanej USZ.

W kierunku Mikołajewa-Krzywego Rogu wojska rosyjskie nadal prowadziły operacje wojskowe, aby odeprzeć ofensywę wroga.

Na kierunkach taktycznych Mikołajewskim i Andrejewskim wszystkie ataki USZ zostały pomyślnie odparte. W wyniku uderzenia Rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych na jednostki 24 brygady zmechanizowanej USZ w rejonie osady Dawidowy Bród w obwodzie chersońskim zlikwidowano do 60 bojówkarzy i zniszczono 7 sztuk sprzętu wojskowego.

Ze wsparciem pododdziałami czołgów w kierunku Zołotaja Bałka i Aleksandrówka wróg zdołał przeniknąć w głąb naszej obrony.

Pododdziały wojsk rosyjskich zajęły wcześniej przygotowaną linię obrony i nadal zadają przeciwnikowi potężne ciosy.

Straty nacjonalistów ukraińskich na tym obszarze wyniosły około 130 osób i 23 jednostki sprzętu wojskowego.

Uderzenia lotnictwa operacyjno-taktycznego i wojskowego, wojsk rakietowych i artylerii rozbiły 47 jednostek artylerii na stanowiskach ogniowych, a także siłę roboczą i sprzęt wojskowy wroga w 146 okręgach.

Pięć składów broni rakietowej i artyleryjskiej oraz amunicji zostało zniszczonych na terenach miejscowości Kramatorsk, Artemowsk, Opytnoje oraz Jampol w Donieckiej Republice Ludowej i Dobrjanka w obwodzie chersońskim.

W rejonie osady Nikiforowka w Donieckiej Republice Ludowej rosyjskie siły kosmiczne zniszczyły stację radarową ukraińskiego systemu rakiet przeciwlotniczych S-300.

W trakcie walki przeciwbateryjnej trzy ukraińskie wyrzutnie rakietowe MLRS Grad zostały trafione w ciągu ostatniego dnia na terenach osiedli Cwietkowo, Światopietrówka i Jabłokowo na Zaporożu.

Systemy obrony przeciwlotniczej zestrzeliły trzy bezzałogowe statki powietrzne na terenach osiedli Walerianowka w Donieckiej Republice Ludowej, Kupjańsk w obwodzie charkowskim i Borozenskoje w obwodzie chersońskim.

Ponadto 15 pocisków amerykańskiego systemu rakiet wielokrotnego startu HIMARS zostało zniszczonych w powietrzu w rejonach osiedli Nowaja Kachowka, Wesele i Nowaja Zburjewka w obwodzie chersońskim.

Łącznie od początku specjalnej operacji wojskowej zniszczono: 310 samolotów, 155 śmigłowców, 2137 bezzałogowych statków powietrznych, 378 przeciwlotniczych zestawów rakietowych, 5292 czołgi i inne bojowe wozy opancerzone, 860 wozów bojowych z wieloma wyrzutniami rakiet. , 3444 sztuki artylerii polowej i moździerzy oraz 6189 jednostek wojskowych pojazdów specjalnych.

Siły DRL, przy wsparciu Sił Zbrojnych Rosji, w ciągu ostatniego dnia zlikwidowały 50 ukraińskich bojówkarzy. 

„Wspólne działania personelu wojskowego DRL i Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej zniszczyły następującą broń i sprzęt wojskowy wroga: stanowisko artyleryjskie, dwa czołgi, osiem sztuk sprzętu pancernego i samochodowego. Straty w sile roboczej wroga wyniosły 50 osób”- poinformował dziś zastępca szefa Departamentu Milicji Ludowej Republiki Eduard Basurin.

❗️ Poza tym, w ciągu ostatnich 24 godzin misja WCKiK odnotowała 43 przypadki ostrzału ze strony wroga terytorium republiki.

Na kierunku donieckim przeciwnik użył wielokrotnych wyrzutni rakietowych Himars i Uragan oraz artylerii 155 mm.
W kierunku Jasinowatej – artyleria 155 mm.
Na kierunku Gorłówki – artyleria 155 mm, 152 mm i 122 mm oraz moździerze 120 mm.

W sumie w wyniku wczorajszych ostrzałów ze strony wrogich sił na terytorium DRL spadło 180 sztuk różnej amunicji.

Pod ostrzałem wroga znalazło się 7 miejscowości republiki:

jej stolica Donieck, a tam dzielnice Kirowska, Kijowska, Kujbyszewska i Piotrowska, a także Zaicewo, Pantelejmonowka, Jasinowataja, Mineralnoje, Makiejewka (dzielnica Czerwieńsk) oraz Dokuczajewsk.

🆘W ciągu minionej doby w dzielnicy Kujbyszewskiej w Doniecku odnotowano 2 cywilów rannych.

🏠 Uszkodzonych zostało 13 budynków w dzielnicach Kirowskiej, Kujbyszewskiej i Kijowskiej w Doniecku i Staromichajłowce oraz 12 obiektów infrastruktury cywilnej.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

1 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07:00 04 жовтень 2022 року.

Сала У’країні!

Banderowcy zaniemówili, a ja nadal niecierpliwie czekam na kolejne bajki o nieustających zwycięstwach, chwale i domniemanej potędze ich u’krainy.

Oficjalna strona biura prasowego Operacji Połączonych Sił USZ znikła z Facebooka!!!!!

Разом до перемоги!

Сала У’країні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

*

Na koniec kilka aktualnych filmów:

*

*

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania lin
ku do źródła.

109 uwag do wpisu “Wojna już nie domowa na Ukrainie 04.10.2022r.- 2660 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 230).

 1. Ławrow zauważył, że dużo się mówi o tym, że zasada integralności terytorialnej państw zapisana w Karcie Narodów Zjednoczonych ma pierwszeństwo przed prawem do samostanowienia:
  „Ale w deklaracji ONZ jest jasna odpowiedź dla zwolenników tego punktu widzenia. Ustanawia obowiązek poszanowania integralności terytorialnej państw przestrzegających zasady równych praw narodów. Reżim kijowski nie spełnia postawionych kryteriów” – podkreślił szef rosyjskiego MSZ.
  https://t.me/Olej_w_Glowie/11638

  Polubione przez 2 ludzi

 2. Nie rozumiem po co wypisujecie te bzdury, przecież w Dzienniku TV Polsat wyraźnie dzisiaj podali, że Ukraińcy kontratakują i odzyskują zajęte przez najeźdźcę tereny i nawet sam Pan Prezydent Zełeński pogratulował za to bohaterskim bojcom. Przecież telewizja nie kłamie.

  Polubione przez 6 ludzi

 3. W 2014 roku Ukraina chciała dołączyć do Europy. Cóż, tutaj są w Europie. To prawda, jak uchodźcy, ale… „poprawnie formułuj swoje pragnienia”. Kosmos jest ciasny dla uszu i robi tylko to, co słyszy. Teraz, jeśli chubikha powie: „Chcę w centrum. Chcę w cywilizacji”, wtedy Kosmos spełni to pragnienie kąpieli. I będzie w centrum współczesnej cywilizacji, na przykład w Amsterdamie. W tym samym obszarze centralnym. Więc za co umierają ukraińscy żołnierze? Dla tych pragnień? Może więc lepiej już złożyć ręce, podnieść ✋🤚, a po chwili po prostu wrócić do swojego pozaeuropejskiego domu?
  https://t.me/chub_detection/5021

  Polubienie

 4. Borges miał „Ogród rozwidlających się ścieżek”, a my mamy dziś wieczorem „Rowy Forelocks”. Właściwe decyzje (broń składana i podniesiona ✋🤚) pozwalają żołnierzom Sił Zbrojnych Ukrainy pozostać nietkniętym. I oczywiście żywy. Niewiele jest dozwolone dla tych, którzy trwają w swoich nazistowskich ideach. Może poza tym, że na zawsze przebywali w ziemi, której właścicielami się ogłosili. Ziemia nie wybacza takiej dumy.
  https://t.me/chub_detection/5022

  Polubione przez 1 osoba

 5. Wieczorem błękitny ekran. Dlaczego nie spojrzymy na wyłączony telewizor zgodnie z nakazami Wielkiego i Strasznego Wiktora Pielewina? Tak więc „Kanał 1” pokazuje, jak radośnie i żarliwie bojownicy z grzywką próbują rozwijać swoją ofensywę na północy Donbasu. Oczywiście nie kładą broni, tak jak nie rozumieją ✋🤚. Wynik? Pokój. Cisza. Nieistnienie.
  https://t.me/chub_detection/5023

  Polubione przez 1 osoba

 6. 🤙🏻 Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałeś.

  Kadra szkolenia bojowego grup szturmowych PKW Wagner.

  Dla zrozumienia, w okopach strzela się do bojowników prawdziwy ogień ze wszystkich rodzajów broni strzeleckiej, a nawet z moździerza. Muzycy nazywają to „testem zaufania”.
  https://t.me/boris_rozhin/66031
  P.S. wiem, że za PRL-u nasi powietrzno desantowcy też mieli szkolenie z użyciem ostrej amunicji, czy jest nadal? Śmiem wątpić, szkoda pieniędzy…

  Polubione przez 2 ludzi

 7. Pojmany żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy zwrócił się do swoich kolegów: „Zostajesz wysłany na śmierć”

  Położą nas do końca. Oni (Siły Zbrojne Ukrainy) już wzywają 60-latków i osoby niepełnosprawne. Myślę, że nadal trzeba było negocjować, negocjować. Zostałeś wysłany na śmierć, więc pomyśl…
  https://t.me/boris_rozhin/66032

  Polubienie

 8. Miedwied Aleksander Iwanowicz, kolejny jeniec wojenny schwytany przez żołnierzy grupy „V”, odsłania kulisy rzeczywistej sytuacji w Siłach Zbrojnych Ukrainy

  „Podczas gdy moje bezpośrednie kierowanie moimi nieostrożnymi działaniami doprowadziło do tego, że w ostatniej bitwie faktycznie zginęło 90% personelu … Być może fakt, że zostałem schwytany, uratował mi życie. Uważam te przypadki za rażące nie dlatego, że tu jestem w niewoli, ale ponieważ to nie pierwszy raz.”
  https://t.me/boris_rozhin/66055

  Polubienie

 9. 📹Żołnierze 3. brygady zniszczyli twierdzę wroga przy pomocy ppk

  Żołnierze 3. brygady NM DRL odkryli i zniszczyli twierdzę ukraińskich bojowników. Dzięki dobrze skoordynowanej pracy operatora UAV i obliczeniu ppk cel został trafiony. Wróg poniósł straty w zabitych i rannych.
  https://t.me/boris_rozhin/66056

  Polubienie

  • Jeśli chodzi o T-80BV, to najprawdopodobniej nasz czołg, który kiedyś został zdobyty przez Siły Zbrojne Ukrainy, uporządkowany i użyty w ofensywie w kierunku Krzywego Rogu. Tutaj został znokautowany i sprowadzony z powrotem. Jeśli da się go naprawić, zostanie odrestaurowany i znów będzie walczył po naszej stronie. Można powiedzieć, „przeszedł z ręki do ręki”.

   Polubione przez 1 osoba

 10. ‼️RU Potężne strzały: 100 brygada DPR niszczy wrogie pojazdy opancerzone w Peskach koło Doniecka
  Bojownicy DRL odkryli czołg i bojowy wóz piechoty Sił Zbrojnych Ukrainy z kwadrokoptera Mavic i wycelowanej artylerii, pojazdy opancerzone wroga zostały zniszczone celnym ogniem.
  https://t.me/boris_rozhin/66101

  Polubienie

 11. W Niemczech postanowili zaangażować się w reformatorstwo religijne, tylko tym razem postanowili nieco zmienić… islam.
  Zainstalowano tam tęczową Kaabę. Jest taka muzułmańska świątynia w postaci ogromnego sześciennego budynku na dziedzińcu meczetu al-Haram w Mekce – miejscu, które podczas pielgrzymki gromadzi miliony muzułmanów. Tyle że ta LGBT-Kaaba nie jest kamienna, ale dmuchana, a jej twórcy planują wozić ją po całej Europie, aby „pocieszyć” muzułmanów, którzy mają dewiacje seksualne.
  „Autorzy” Kaaby chyba zapomnieli, jak muzułmanie dewastowali redakcje duńskich gazet, które wpadły na pomysł drukowania karykatur z prorokiem Mahometem, a w redakcji magazynu „Charlie Hebdo” doszło do masowej strzelaniny – 12 osób zginęło. Terroryści byli po prostu muzułmanami, dla których tego rodzaju żarty z ich religią jest haram. Więc życzymy Niemcom powodzenia. Tłumy wściekłych zwolenników islamu na ulicach niemieckich miast – tego brakowało Scholzowi i jego gabinetowi.
  https://t.me/Olej_w_Glowie/11660

  Polubione przez 3 ludzi

 12. Banderapithecus próbują wyrwać się ze zniszczonych pozycji, na których biegają, kto jest po prawej, a kto po lewej – nie rozumieją

  Nie ma związku, nie ma jedzenia, ukrovermacht już dawno odpisał stracone pieniądze.

  Na szczęście dla Rosjan wyjdą, poddadzą się, nie, wyślą ich dalej na śmierć.
  https://t.me/ukraina_ru/105075

  Polubienie

 13. Zacznijmy o północy. Ciemny administrator wrócił z pól i przyniósł ze sobą czarny łup. Dusze tych żołnierzy z grzywką, którzy nie chcieli zachowywać się jak ludzie. Który był obcy życiu i bliski Ścieżce Umarłych. Nie złożyli broni. ✋🤚 nie podniesiony. Wybrali przeszywający wiatr niebytu, który gryzie ich do kości w te październikowe noce. Cóż… Szczęście jest za darmo dla wszystkich i niech nikt nie odchodzi urażony!
  https://t.me/chub_detection/5024

  Polubienie

 14. OT Janke szrot nielot
  nam też to UStrojstwo wcisnęli

  AZ🛰🌏🌍🌎
  @Azmilitary1
  ·1h
  🇰🇷🚫✈️Południowokoreańskie myśliwce F-35A zostały ocenione jako niegotowe operacyjnie z powodu funkcji pocztowych 234 razy w okresie 18 miesięcy kończącym się w czerwcu z powodu awarii, miały 172 lądowania awaryjne.
  .https://twitter.com/AZmilitary1/status/1577381570683568128

  ****.
  Myśliwce F-35A operacyjnie niegotowe 234 razy w okresie 18 miesięcy.
  Uziemione myśliwce piątej generacji mogły wykonywać misje średnio tylko 12 dni w zeszłym roku i 11 dni w pierwszej połowie tego roku.

  .https://en.yna.co.kr/view/AEN20221004007600325?section=news

  Polubione przez 1 osoba

 15. PO-PiS-SLD- to jedna rodzina!!!!!!

  Braun przekonywał, że działania polskiego rządu doprowadziły do „depolonizacji i ukrainizacji Polski”.

  Do sprawy odniosła się w „Onet Rano.” posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. — Jest mi wstyd, że w polskim parlamencie są ludzie, którzy działają na szkodę naszych sąsiadów, że mienią się tytułem posła. Ludzie, którzy otwarcie działają wbrew polskiej racji stanu — oznajmiła.

  https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/skandal-wokol-grzegorza-brauna-poslanka-lewicy-jest-mi-wstyd/1zf56t9,79cfc278

  Pozdrawiam.

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.