Wojna już nie domowa na Ukrainie 13.11.2022r.- 2700 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 270).


„Niemy krzyk”– dzień 894.

„Odmowa uznania przez Stany Zjednoczone rosyjskiej gospodarki za gospodarkę rynkową jest jednym z kroków ciągłego nacisku Waszyngtonu na Moskwę”– powiedział Dmitrij Pieskow, sekretarz prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej. 

Według niego państwa zachodnie podążają destrukcyjną linią, która nie sprzyja normalizacji sytuacji na światowych rynkach. „Mimo to podejmowane przez Biały Dom próby destabilizacji sytuacji w Rosji nie powiodły się”– podkreślił rzecznik Kremla. Zdaniem ekspertów w ramach retoryki sankcji władze USA mogą nałożyć podwyższone cła na import towarów z Rosji. Jednak eksperci nie spodziewają się poważnych konsekwencji tego kroku: wielkość handlu między krajami już poważnie spadła. Analitycy są pewni, że na tym tle żadne nowe ograniczenia nie będą leżały w interesie Stanów Zjednoczonych.

Decyzję USA o zaprzestaniu uznawania Rosji za kraj o gospodarce rynkowej można uznać za kolejną próbę wywarcia presji na Moskwę przez Waszyngton. Tymczasem takie działania nie prowadzą w założonym kierunku. Poinformował o tym w piątek, 11 listopada, sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

„To jeden z kroków do kontynuacji destrukcyjnej linii, która w żaden sposób nie przyczynia się do stabilizacji na światowych rynkach gospodarczych (…) Znamy liczne sankcje (…) Jednocześnie widzimy- w mniejszym stopniu w Ameryce, w większym w Europie, rosnąca świadomość, że te sankcje nie zdestabilizowały rosyjskiej gospodarki”– powiedział rzecznik Kremla.

Według Pieskowa restrykcje Zachodu wobec Rosji doprowadziły już do poważnego przyśpieszenia inflacji w samych Stanach Zjednoczonych w związku z pojawiającym się „chaosem na rynku energii” i wprowadziły spore zawirowania w gospodarce europejskiej. Tymczasem Moskwa wciąż ma partnerów zainteresowanych wzmacnianiem wzajemnych więzi.

„W tym przypadku nie ma próżni, a tam, gdzie się ona rodzi, jest wypełniona innymi obszarami, innymi krajami. Ten okres transformacji właśnie ma miejsce. Teraz takie nowe zakończenia nerwowe rosną w gospodarce. To oczywiście zajmie trochę czasu. Ale są tacy, którzy nie skłaniają się ku interakcji z nami, są tacy, którzy wykazują rosnące zainteresowanie”– dodał Pieskow.

W piątek 11 listopada Departament Handlu USA ogłosił, że w ramach procedur antydumpingowych nie będzie już uznawał rosyjskiej gospodarki za gospodarkę rynkową i podejmie odpowiednie kroki. Jak wyjaśniono, Moskwa rzekomo stosuje nieuczciwe praktyki w handlu zagranicznym, w wyniku których amerykańskie firmy tracą przewagę konkurencyjną na rynku światowym.

„Szeroka interwencja państwa w gospodarkę doprowadziła do zniekształcenia cen i kosztów w Rosji, co uniemożliwia dokładne ustalenie, czy rosyjskie firmy ustalają uczciwą cenę na produkty dostarczane do Stanów Zjednoczonych. W wyniku dzisiejszej decyzji Ministerstwo Handlu w przyszłości przy zakupie towarów z Rosji będzie stosować alternatywną metodologię naliczania ceł antydumpingowych na import rosyjskich produktów.

Tak więc teraz Departament Handlu USA skupi się na cenach rynkowych w krajach, które są na poziomie rozwoju gospodarczego porównywalnym z Rosją i produkują podobne towary. Na podstawie tych informacji państwa ustanowią cła na import produktów z Federacji Rosyjskiej, co zminimalizuje szkody wyrządzone amerykańskim producentom”– zaznaczył amerykański Departament Handlu .

Oświadczenia władz USA o pozbawieniu Rosji statusu kraju o gospodarce rynkowej jest „logiką sprzeczności”– powiedział ambasador Rosji w USA Anatolij Antonow. „Co więcej, to właśnie liczne nieuzasadnione jednostronne bariery ze strony samych Stanów Zjednoczonych stały się jedną z przyczyn nierównowagi na rynkach światowych”– dodał dyplomata. Jego słowa cytuje rosyjska misja dyplomatyczna na swoim kanale Telegram.

Z kolei rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego uznało decyzję USA za „stronniczą i czysto polityczną”. Jak podkreślono, Departament Handlu USA postanowił zrewidować status Federacji Rosyjskiej, choć zaledwie pół roku temu sam potwierdził, że rosyjska gospodarka pozostaje gospodarką rynkową.

„Okoliczności, które uznano za wystarczające do ponownego rozważenia własnej decyzji, powstały po rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie i są bezpośrednią konsekwencją działań wielu krajów, w tym samych Stanów Zjednoczonych…„ Zasady rynkowe ” w rozumieniu Stanów Zjednoczonych w rzeczywistości nie mają na celu zapewnienia wolnej konkurencji, a wręcz przeciwnie, eliminację konkurencji ze strony producentów nieamerykańskich”– podkreśliło rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego.

Przypomnę, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska uznały rosyjską gospodarkę za gospodarkę rynkową już w 2002 roku. Uzyskanie takiego statusu dawało krajowi możliwość zakwestionowania restrykcji antydumpingowych i było jednym z kluczowych kryteriów dalszego wejścia do Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Samo przystąpienie Rosji do WTO nastąpiło dopiero w 2012 r., po czym Moskwa uzyskała status największego uprzywilejowania (KNU) przez inne państwa członkowskie stowarzyszenia. Mechanizm ten pozwala członkom organizacji prowadzić ze sobą handel na preferencyjnych warunkach– przy obniżonych stawkach celnych. Tymczasem w marcu 2022 r. w ramach retoryki sankcji Stany Zjednoczone wraz z partnerami z G7 i UE ze statusu największego uprzywilejowania w handlu z Rosją.

W okresie sowieckim ceny w kraju ustalało państwo, co dawało Stanom Zjednoczonym możliwość stosowania ceł ochronnych w handlu. Jednak po reformach rynkowych od czasu upadku ZSRR stało się jasne, że było to niesprawiedliwe. Rosja osiągnęła z dużym wysiłkiem status gospodarki rynkowej, ale teraz Stany Zjednoczone najwyraźniej postanowiły zastosować stare metody. Przede wszystkim jest to krok polityczny, który pozwala na stosowanie środków dyskryminujących wobec Rosji.

Niemniej jednak, jakiej klasyfikacji by nie przyjąć i retoryki propagandowej Zachodu, mimo wszystkich sankcji i ogólnych napięć geopolitycznych rosyjska gospodarka nie przestała być gospodarką rynkową. 

Wszystkie reformy strukturalne w Rosji już dawno zostały zakończone, wzt. jest tam wolny rynek i własny system kapitalizmu, choć z pewnymi charakterystycznymi cechami. Między innymi udział państwa w PKB jest rzeczywiście wysoki, ale to nie przeszkadza pomyślnemu rozwojowi kraju jako gospodarki rynkowej. Stany Zjednoczone po prostu próbują odizolować Rosję od pozostałej części świata, ale jest to niemożliwe, ponieważ Rosja jest zbyt duża aby móc ją skutecznie otoczyć kordonem sanitarnym.

Można założyć, że aby wywrzeć dodatkową presję na Moskwę, Waszyngton może podnieść kwestię wykluczenia Rosji z WTO. Jednak takie próby są prawdopodobnie skazane na niepowodzenie.

Nie zostanie wykluczenia z WTO, bo wszyscy na tym stracą. A sama organizacja w zasadzie straciła już na właściwym sobie znaczeniu po tym, jak kilka lat temu Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę handlową Chinom i zaczęły aktywnie nakładać restrykcje na Chiny, wbrew normom i zasadom organizacji.

Ogólnie rzecz biorąc, decyzja USA o odebraniu Rosji statusu kraju o gospodarce rynkowej nie doprowadzi do poważnych konsekwencji. Jedyne co chcą osiągnąć wrogie Rosji państwa swoimi działaniami, to chcą tylko zadać Moskwie swego rodzaju cios moralny. Jednocześnie jest mało prawdopodobne, aby przyniosło to jakiś o szerszym znaczeniu wynik, ponieważ obroty handlowe między dwoma krajami już znacznie spadły w ostatnich latach.

Według najnowszych danych Departamentu Handlu USA od stycznia do września 2022 roku eksport amerykańskich produktów do Rosji spadł o prawie 70% w porównaniu z tym samym okresem w 2021 roku, do 1,46 mld dolarów. Natomiast sprzedaż towarów rosyjskich do Stanów zmniejszyła się o około 45% , do 12,49 mld USD.

Handel jest praktycznie ograniczony do niezbędnego minimum, a destabilizacja pozostałych przepływów towarowych wcale nie leży w interesie Stanów Zjednoczonych. W rzeczywistości, wprowadzając cła ochronne, będą walczyć z tanim importem. Jest jednak mało prawdopodobne, aby Amerykanie aktywnie korzystali z tego narzędzia, ponieważ teraz kupują od Rosji tylko te towary, którymi sami są zainteresowani. W związku z tym efekt decyzji będzie zerowy. Jak dotąd jest to czysto symboliczny gest.

*

Popołudniowa (12.11.2022r. 14:35) odprawa Ministerstwa Obrony Rosji, najważniejsze informacje:

Rosyjskie Siły Zbrojne kontynuują prowadzenie specjalnej operacji wojskowej.

Przeciwnik, wykorzystując dwie batalionowe grupy taktyczne, podjął próbę ataku na wojska rosyjskie w kierunku Władimirowki i Kuzemowki w Ługańskiej Republice Ludowej.

W wyniku zmasowanego ostrzału jednostki USZ zostały zatrzymane i zepchnięte na pierwotne pozycje.

Pod ostrzałem znalazła się także kompanijna grupa taktyczna sił zbrojnych Ukrainy w pobliżu osady Pieszczanoje w obwodzie charkowskim.

Łączne straty przeciwnika w ciągu dnia na tym kierunku wyniosły ponad 160 zabitych i rannych ukraińskich żołnierzy, sześć czołgów i dziewięć opancerzonych wozów bojowych.

Na kierunku Krasno-Limańskim aktywne działania wojsk rosyjskich zapobiegły atakom czterech kompanijnych grup taktycznych ukraińskich sił zbrojnych w kierunku osiedli Swatowo, Płoszczanka, Makiejewka i Czerwieńsk w Ługańskiej Republice Ludowej.

W wyniku uderzeń rosyjskiej artylerii i lotnictwa wojskowego zlikwidowano ponad 190 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono jeden czołg, sześć opancerzonych wozów bojowych i pięć samochodów.

Na południe od Doniecka zagraniczne oddziały najemników rozpoczęły kontrataki w kierunku osiedli Stiepnoje, Władimirowka i Pawłowka w Donieckiej Republice Ludowej, próbując zatrzymać postępy wojsk rosyjskich.

W wyniku ostrzału artylerii i lotnictwa wojskowego zlikwidowano ponad 85 osób personelu wojskowego oraz zniszczono siedem opancerzonych pojazdów bojowych i dwa pickupy.

Lotnictwo operacyjne i wojskowe, wojska rakietowe i artyleria uderzyły w nocy na cztery stanowiska dowodzenia USZ w miejscowościach Gawryłówka i Aleksandówka w obwodzie chersońskim, Żółtniewie w obwodzie mikołajowskim i Czernyszczyzna w obwodzie charkowskim, a także na 58 jednostek artylerii na stanowiskach strzeleckich, siłę roboczą i sprzęt wojskowy w 236 rejonach.

Dwie wyprodukowane w USA stacje radarów przeciwpancernych AN/TPQ-50 i AN/TPQ-36 zostały zniszczone w pobliżu osad Łozowaja- obwód charkowski, i Zielona Dolina w Donieckiej Republice Ludowej.

Skład amunicji 44. brygady artylerii USZ został zniszczony w pobliżu miejscowości Warwariwka w obwodzie zaporoskim.

Zniszczono skład broni i sprzętu wojskowego w pobliżu osady Pieszczanoje- obwód charkowski.

W trakcie wojny kontrbateryjnej w pobliżu osady Krugliakowka- obwód charkowski, stłumiono stanowisko systemów artyleryjskich M777 produkcji amerykańskiej.

Śmigłowiec Mi-8 ukraińskich sił powietrznych został zestrzelony w pobliżu miejscowości Jasna Polana w obwodzie zaporoskim przez myśliwce rosyjskich sił powietrznych.

Sześć bezzałogowych statków powietrznych zostało zestrzelonych przez siły obrony powietrznej w rejonach Nowaja Tarasówka w obwodzie charkowskim, Pietrowskie i Kiriłówka w Donieckiej Republice Ludowej oraz Czistopolie w obwodzie zaporoskim.

Ponadto trzy systemy rakietowe wielokrotnego odpalania HIMARS i Olcha zostały przechwycone w pobliżu Nowej Kachówki i Nowej Majówki w obwodzie chersońskim oraz Wołnowachy w Donieckiej Republice Ludowej.

Od początku specjalnej operacji wojskowej zniszczono łącznie:

333 samoloty, 175 śmigłowców, 2 492 bezzałogowe statki powietrzne, 388 systemów rakietowych ziemia-powietrze, 6 550 czołgów i innych opancerzonych wozów bojowych, 886 wielokrotnych wyrzutni rakietowych, 3 574 polowych dział artyleryjskich i moździerzy oraz 7 187 specjalnych pojazdów wojskowych.

W ciągu ostatniego dnia żołnierze DRL zlikwidowali ponad 50 bojowników i zniszczyli ich sprzęt. 

„Następująca broń i sprzęt wojskowy wroga zostały zniszczone: trzy haubice (dwie M777 i D-20), dwa czołgi (T-80BW i T-72M1), 16 jednostek sprzętu pancernego i samochodowego, a pięć UAV zostało zestrzelonych w powietrzu„- powiedział Basurin.

Dodał, że zlikwidowano też ponad 50 ukraińskich żołnierzy.

❗️ Eksperci wojskowi DRL w WCKIK potwierdzili ostrzał centralnej dzielnicy miasta Gorłówka i określili użytą broń oraz kierunek ostrzału.

Przeciwnik prowadził ostrzał ze swoich pozycji w okolicach Kramatorska przy użyciu MLRS M-142 HIMARS.

💣 Ostrzał Gorłowki z kierunku USZ 🇺🇦 został przeprowadzony z broni dostarczonej przez kraje NATO, które kontynuują razem z 🇺🇦 terroryzowanie ludności cywilnej i niszczenie infrastruktury społecznej republiki.

🏘 Ostrzał spowodował uszkodzenia obiektów pod 6 adresami:

🇺🇺🇦 Aleja Lenina nr. 22- bezpośrednie uderzenie w Pałac Kultury „Szachtier”: uszkodzenie dachu, płyt podłogowych, przeszkleń, wystroju wnętrz i sali koncertowej,
Aleja Lenina nr. 5 – bezpośrednie trafienie w budynek Państwowego Kolegium Zawodowego „Gorłowski Motor Transport Technikum”: uszkodzone zostały szyby,
Aleja Lenina nr.16, 18, 19 i 20 – budynki mieszkalne: uszkodzone zostały szyby i elewacja,
Aleja Lenina nr. 20 – sklep spożywczy „Smak”: uszkodzono szybę.


Udało się uniknąć ofiar.

❗️ Poza tym, w ciągu ostatnich 24 godzin misja WCKiK odnotowała 56 przypadków ostrzału terytorium DRL ze strony ukraińskich sił zbrojnych.

Na kierunku donieckim przeciwnik używał systemów rakietowych Grad oraz artylerii 155 mm i 152 mm.
Na kierunku Jasinowatej przeciwnik także użył systemów rakietowych Grad oraz artylerii 155 mm i 152 mm.
I w rejonie Gorłówki- MLRS Himars oraz artyleria 155 mm i 152 mm.

W sumie, w wyniku wczorajszych ukraińskich ostrzałów na terytorium republiki spadło 308 różnego typu pocisków.

Pod ostrzałem wroga znalazło się 7 miejscowości republiki:

jej stolica Doniecka (dzielnice Kijowska, Kujbyszewska, Kirowska i Pietrowska), a także Gorłówka (dzielnice Kalinińska, Centralno-Gorodska i Nikitowska), Jakowlewka, Jasinowata, Makiejewka (dzielnica Czerwonogwardyjska) oraz Krzemieniec i Dokuczajewsk.

🆘W ciągu minionej doby w dzielnicy Kujbyszewskiej w Doniecku zgłoszono, że ranny został 1 mężczyzna- cywil.

🏠 W donieckim okręgu Kijowskim oraz Centralno-Gorodzkim i Kalinińskim w Gorłówkce, a także w Dokuczajewsku uszkodzonych zostało 13 gospodarstw domowych i 7 obiektów infrastruktury cywilnej.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

2 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07:00 13 листопада 2022 року.

Сала У’країні!

Banderowcy zaniemówili, a ja nadal niecierpliwie czekam na kolejne bajania o nieustających zwycięstwach, chwale i domniemanej potędze ich u’krainy.

Сала У’країні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

*

*

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 
Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania lin
ku do źródła.

148 uwag do wpisu “Wojna już nie domowa na Ukrainie 13.11.2022r.- 2700 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 270).

 1. ‼️🇺🇸🇺🇦 Analiza sytuacji na Ukrainie od wrogów:

  Główne wnioski American Institute for the Study of War:

  ▪️Wojska ukraińskie kończą zdobywanie zachodniego (prawego) brzegu Dniepru w rejonie Chersoniu.
  ▪️Siły ukraińskie kontynuowały kontrofensywę w kierunku Kremennej i Swatowa.
  ▪️Wojska rosyjskie kontynuowały działania szturmowe w okolicach Artemowska, Awdijiwki i Wugledaru.
  ▪️Jewgienij Prigożyn kontynuował tworzenie równoległych struktur wojskowych w obwodach biełgorodskim i kurskim.
  ▪️Siły ukraińskie przeprowadziły ostrzał osiedli w rejonie Zaporoża
  https://t.me/RVvoenkor/31666

  Polubione przez 2 ludzi

 2. Konflikt zbrojny Rosji z Ukrainą wpłynął na opóźnienie w opracowaniu tzw. przeglądu polityki jądrowej (Nuclear Posture Review – NPR), w którym USA przedstawiły swoje aktualne stanowisko w kwestiach związanych z bronią atomową, określając rolę i skład arsenału nuklearnego, a także cele własnych działań w przedmiotowym zakresie…

  https://nationalinterest.org/feature/biden%E2%80%99s-nuclear-posture-review-avoids-hard-choices-205792

  https://armscontrolcenter.org/2022-nuclear-posture-review/

  Polubienie

 3. Zaktualizowana sytuacja na poszczególnych odcinkach frontu w Donbasie:

  – postępy sił rosyjskich w rejonie Bachmutu (Artiomowska),
  – zajęcie rejonu Majorska na północny-zachód od Gorłówki,
  – przełamanie ukraińskiej obrony na zachód Lisiczańska…

  Polubione przez 2 ludzi

   • Z ostatnich doniesień wynika, że faktycznie zacięte walki toczą się pod Makiejewką.na pograniczu obwodów donieckiego i ługańskiego.
    Wojska ukraińskie po raz kolejny usiłują wtargnąć w głąb ugrupowania rosyjskiego na linii pomiędzy Swatowo – Kreminna…

    Polubione przez 2 ludzi

     • Coraz więcej symptomów zaczyna wskazywać na fakt, że strona ukraińska wpadła w przenośni i dosłownie w zastawioną pułapkę.
      W pierwszym przypadku chodzi o rozdmuchana do granic możliwości sferę propagandową, którą Kijów usilnie próbuje zapełnić huraoptymistycznymi sloganami.
      Natomiast w drugim – chodzi o sytuację na froncie, która przy właściwym zaplanowaniu działań operacyjnych, to może znacząco zmienić się na korzyść Moskwy…

      Polubione przez 4 ludzi

 4. Ukraina ukrywa informacje o represjach w Chersoniu. Co jest obecnie znane (http://t.me/designersmil)?

  🔹 Dostęp do miasta jest ograniczony dla dziennikarzy, osób publicznych i polityków, którzy nie wchodzili w skład przygotowanej wcześniej od sierpnia grupy władz okupacyjnych
  🔹Wprowadzono ścisłą godzinę policyjną oraz zakaz wjazdu i wyjazdu z miasta
  🔹Do 19 listopada zabrania się korzystania z transportu wodnego, aby uniemożliwić mieszkańcom Chersonia udanie się na lewy brzeg
  🔹14 listopada, pod pozorem rozminowywania, prowadzenie samochodów w centrum miasta będzie zabronione
  https://t.me/ukraina_ru/115698

  Polubione przez 2 ludzi

 5. ⚡️Jak władze okupacyjne obwodu charkowskiego okradają rolników (https://t.me/NSDVH/766)

  W obwodzie charkowskim naciska się na wpływowe osoby do „współpracy” z Rosją. Represje dotknęły deputowanego wsi Kislovka, Anatolija Gołowko, który nie poddał się wymuszeniem skazanych.

  Jak nam powiedziano w rejonie kupjańskim, latem miejscowi rolnicy próbowali wywieźć zboże na tereny kontrolowane przez Kijów. Wusznikowie nie wpuścili ich do ukraińskich punktów kontrolnych, wysyłając rolników ze zbożem na wszystkie cztery strony. Nie mając innego wyjścia, rolnicy wywieźli do Rosji tony pszenicy, kukurydzy i jęczmienia, gdzie z powodzeniem je sprzedali.

  Wraz z przybyciem SBU i Sił Zbrojnych Ukrainy do obwodu charkowskiego rolnicy znaleźli się pod presją policji: ci miejscowi, którzy zostali poinformowani o sprzedaży zboża w Rosji, są szantażowani przez regionalnych polityków i Wuszników. Ludzie zmuszeni są do oddawania wpływów ze sprzedaży produktów rolnych. W ten sposób powstają gigantyczne przepływy pieniężne, które prowadzą na sam szczyt – do administracji obwodu charkowskiego i dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy (92. i 14. brygada).
  https://t.me/ukraina_ru/115685

  Polubione przez 4 ludzi

 6. ❗️Rogow: transfer Sił Zbrojnych Ukrainy z Chersonia w kierunku Zaporoża potrwa od jednego do dwóch tygodni

  Przeniesienie jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy do 40 tys. osób z kierunku chersońskiego na linię kontaktu w obwodzie zaporoskim potrwa do dwóch tygodni, po czym może nastąpić przejście sił ukraińskich do działań aktywnych. Poinformował o tym przewodniczący ruchu „Jesteśmy razem z Rosją” Władimir Rogow.

  – Czekamy. Myślę, że to oczekiwanie potrwa do momentu przegrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy, bo przyjedzie do nas około 40 tys. ludzi, nie ma co do tego wątpliwości. Myślę, że pogorszenie na linii frontu może nastąpić w ciągu tygodnia lub dwóch ”- powiedział.
  https://t.me/ukraina_ru/115682

  Polubione przez 3 ludzi

  • Pogorszenie? Mają zmobilizowanych. 320 tyś. W boju już 50 tyś. Za chwilę wejdzie następne 30 tyś. bo są już w strefie operacji. Do boju towarzysze. Się zostawiło Chersoń bo był zbyt ryzykowny, rzekomo, to do boju w stepie szerokim.

   Polubienie

   • buachachachachachachaaaaa, poważnie? 😀
    Pozwolisz, że z powodu bólu brzucha od śmiechu spowodowanego twoim wpisem skorzystam z pomocy i zacytuję komentarz @justusa?
    Oto on:
    „Coraz więcej symptomów zaczyna wskazywać na fakt, że strona ukraińska wpadła w przenośni i dosłownie w zastawioną pułapkę.

    W pierwszym przypadku chodzi o rozdmuchana do granic możliwości sferę propagandową, którą Kijów usilnie próbuje zapełnić huraoptymistycznymi sloganami.
    Natomiast w drugim – chodzi o sytuację na froncie, która przy właściwym zaplanowaniu działań operacyjnych, to może znacząco zmienić się na korzyść Moskwy…”

    😀

    Polubione przez 1 osoba

    • Ależ oczywiś ie pozwolę. No to niech ku……a zaczną właściwie planować😀. Na razie od tych sukcesów brzuch boli. No a ciebie boli od śmiechu. Można być rusofilem, ja jestem i dobrze mi z tym jednak odrobina krytycyzmu nie zaszkodzi. W życiu to konieczne. Te niektóre komentarze Rosjan są głupawe, „pogorszenie”. Może być gorzej? Pułapka? Chytry plan? Kolejny? Litości…..oby Rosjanie nie wpadli w pułapkę, we własną najprędzej. Bez obrazy stary, pozdrawiam.

     Polubione przez 1 osoba

 7. ⚡️Ukraińscy żołnierze 120 brygady 173 batalionu wojska skarżą się na ich dowództwo, które pozostawiło ich, aby spędzić noc w polu bez ogrzewania i jedzenia.

  📌 Po wieczornej weryfikacji poinformowano, że dziś personel nocuje w terenie. Nie zapewnili personelowi ciepłych ubrań, karimat, śpiworów, codziennych suchych racji żywnościowych, czyli nie ma jedzenia. Nie ma rolet. Personel nie ma czym żyć.

  Już wcześniej (https://t.me/Ukr_G_M/10988) żołnierze tej jednostki skarżyli się, że nic im nie zaopatrują i są wysyłani na linię frontu bez broni i sprzętu.
  https://t.me/ukraina_ru/115679

  Polubione przez 4 ludzi

 8. Siły ukraińskie miały podjąć próbę zajęcia części Mierzei Kirnburskiej, która wchodzi w skład obwodu nikołajewskiego (mikołajowskiego).
  Desant zakończył się prawdopodobnie w taki sam lub podobny sposób, jak wcześniejsze tego typu operacje taktyczne nad Zalewem Kachowskim…

  Polubione przez 3 ludzi

 9. Wskaźnik inflacji na Ukrainie w październiku wzrósł o 2 punkty procentowe – do 26,6% w ujęciu rocznym.

  Od początku roku ceny wzrosły o 24,8%, podała Państwowa Służba Statystyczna.
  Zwraca się uwagę, że najbardziej w ciągu roku wzrosły ceny żywności – o 36,1%, w tym ceny jaj o 81,4%, owoców – o 62,6%, warzyw – o 78,8%.
  https://www.unian.net/economics/finance/inflyaciya-v-ukraine-2022-novosti-ceny-nachali-rasti-bystree-chto-bolshe-vsego-podorozhalo-12041439.html

  Polubione przez 4 ludzi

 10. Projekcja tego, co może stać się z regionem Chersonia, jeśli tama Kachowka zostanie wysadzona.

  ***.

  Sądzę, że teraz możemy sobie uświadomić dlaczego Rosjanie wycofali się z prawobrzeżnego regionu Chersonia, gdy Ukraińcom udało się w końcu HIMARSami znacznie uszkodzić śluzę na tamie Kachowka.

  Na prawym brzegu miasto Chersoń i okoliczne jego tereny są zalane.
  Na lewym brzegu, tam gdzie stacjonowały główne siły rosyjskie znika pod wodą w ogromnym jeziorze pozalewowym.

  Dlatego też Rosjanie wycofali się z prawobrzeżnego przyczółka na lewy brzeg a także odsunęli swe główne siły poza teren zalewowy.
  Na wszelki wypadek, bo by jeszcze Ukraińcom wpadło do głowy poświęcić Chersoń i zalać Rosjanom bazy i lotniska polowe.

  Z chwilą gdy Rosjanie wycofali się na lewy brzeg ustały zapewne ostrzały tamy Kachowka.
  Teraz, gdy Ukraińcy podejmą teraz ofensywę i wysadzą desant na lewobrzeżną część regionu Chersonia, by przerwać lądowe połączenie z Krymem, to teraz Rosjanie wysadzą śluzy na tamie Kachowka i zaleją Chersoń i jego peryferia i zatopią na lewym brzegu rzeki desant ukraińskiego wojska .
  Teraz rozpoczną się walki o kontrolę nad tamą Kachowka.
  Ukraińcy za wszelką cenę będą chcieli uzyskać nad nią kontrolę

  W tej sytuacji, po wycofaniu się Rosjan na lewy brzeg poza teren zalewowy i przy pełnej kontroli śluz tamy Rosjanie uczynili ukraińską ofensywę na froncie chersońskim bezprzedmiotową.

  Mogą teraz przerzucić swe wojska z frontu chersońskiego na front zaporowski i front doniecki i przejść tam do zimowej ofensywy.

  I to jest ta pierwsza pułapka generała Armageddona , której to tak obawiali się generałowie z Pentagona

  Polubione przez 3 ludzi

   • Bzdet z dura,
    Ad ..zniszczenie Kachowki przez Rosjan…

    A po co by Rosjanie mieli sami się zatapiać i na dodatek jeszcze pozbawiać się wody na Krymie?

    A projection of what happens to Kherson if the Ukrainians blow up the Kakhovka dam
    Projekcja tego, co stanie się z Chersoniem, jeśli Ukraińcy wysadzą tamę Kachowka

    To Ukraińcy ostrzeliwują z HIMARSów śluzy tamy na Kachowce, by w ten sposób
    zalać rosyjskie bazy leżące na lewobrzeżnej część Chersonia i przy okazji obniżyć poziom wody w zbiorniku poniżej kanału doprowadzającego wodę na Krym, tak by go osuszyć i tym samym pozbawić wody Rosjan na Krymie.

    Polubione przez 1 osoba

   • Zobaczymy?
    A co chcesz widzieć?, jak Rosjanie ·zatapiają prawobrzeżny Chersoń?

    Ukry wpadły już w pułapkę… właśnie się zorientowali,
    że teraz, tak jak oni po Doniecku, Rosjanie bombić będą po Chersoniu.

    ***;
    Ukraińska administracja Chersoniu ewakuuje miasto i cały prawy brzeg Dniepru w obwodzie chersońskim.
    Nie wycofują żołnierzy, tylko każą cywilom opuścić rejon.
    I tyle się nacieszyli ci mieszkańcy Chersonia, co się Ukraińcami czuli.

    .https://twitter.com/RWApodcast/status/1591839587043004417

    Polubione przez 1 osoba

 11. https://t.me/boris_rozhin/70181
  Według potwierdzonych informacji❗️
  Dziś rano podczas próby lądowania w pobliżu wsi Pokrowskoje na Mierzei Kinburn została zniszczona grupa sabotażowa 73. Morskiego Centrum Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Potwierdzono klęskę czterech lekkich motorowych łodzi. Szacuje się, że zginęło nawet 20 ukraińskich żołnierzy. Również podczas ostrzału artyleryjskiego wsparcie zostało stłumione we wsiach Kutsurub i Iwanowka w obwodzie mikołajowskim.

  Polubione przez 5 ludzi

 12. Wojska rosyjskie prowadzą intensywne przygotowanie artyleryjskie w rejonie miasta Wugłedar (Wuhłedar), co może stanowić wstęp do podjęcia nowych działań ofensywnych w Donbasie…

  Polubione przez 3 ludzi

  • Korytarz lądowy na Krym zyskuje nowe znaczenie strategiczne

   Wycofanie wojsk rosyjskich z prawego brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim stwarza nowe zagrożenia dla arterii transportowej, która pod względem znaczenia nie ustępuje mostowi krymskiemu. Mowa o korytarzu lądowym łączącym półwysep z północno-wschodnią częścią Noworosji.

   „Na tej podstawie możemy stwierdzić, że Siły Zbrojne Ukrainy nie rezygnują z planów przejęcia elektrowni jądrowej, a także zamierzają przeprowadzić uderzenia przez Połogi i Wasiliewkę, następnie do Melitopola i przejść aż do Berdiańska. W ten sposób nasz korytarz lądowy na Krym może zostać przerwany, a te kolosalne ilości ładunku, których potrzebuje nasza armia i obywatele, po prostu nie zostaną dostarczone ”- ostrzega Rogow.

   https://vz.ru/society/2022/11/11/1186192.html

   Polubione przez 2 ludzi

 13. We Wrocławiu odbył się „Marsz Polaków” pod hasłem „Ukraińiec nie jest moim bratem”
  Około 4 tysięcy Polaków skandowało antyukraińskie hasła: „Stop ukrainizacji Polski”, „Ukrainiec nie jest moim bratem”, „Polak jest gospodarzem w Polsce”.
  Według organizatorów procesja dedykowana była ofiarom rzezi wołyńskiej oraz przedstawicielom polskiej samoobrony, którzy odważnie stawiali opór ludobójstwu ze strony ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej .
  Ukraińska diaspora we Wrocławiu podobno zwróciła się do magistratu o zakaz marszu, ale władze miasta odmówiły.
  https://t.me/Olej_w_Glowie/13240

  Polubione przez 4 ludzi

 14. Na święta noworoczne większość Rosjan wybiera się na wyjazd do Iranu (poinformował o tym 10 listopada serwis planowania podróży OneTwoTrip).
  Iran pojawia się w 20% zapytań dotyczących hoteli Sylwestra. Drugie miejsce pod względem popularności zajęła Turcja – 18,6%, a trzecie Białoruś – 9,8%.
  https://t.me/Olej_w_Glowie/13244

  Polubione przez 1 osoba

 15. Wiadomość o demobilizacji (https://www.rbc.ru/politics/13/11/2022/6370eb2d9a79471bb9ae0f91) studentów w DRL i ŁRL, którą nakazał przeprowadzić Putin, mija bez echa w mediach. Ale ci młodzi ludzie byli pierwszymi, którzy przyjęli cios – wielu z nich było na linii frontu jeszcze przed rozpoczęciem operacji specjalnej. To oni przerąbali drogę do wyzwolenia Wołnowachy, Mariupola, Szczastija, Starobielska, gdy nie było jeszcze potężnego wsparcia ze strony „wielkiej ziemi”.
  Czas na zasłużony odpoczynek. Wszystkim poległym – wieczna pamięć.
  https://t.me/Olej_w_Glowie/13245

  Polubione przez 1 osoba

Możliwość komentowania jest wyłączona.