Wojna już nie domowa na Ukrainie 25.11.2022r.- 2712 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 282).


„Niemy krzyk”– dzień 906.

Rezolucja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w sprawie sytuacji wokół Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej (ZEJ) nie odzwierciedla rzeczywistości.

O czym poinformował wiceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Riabkow. Z kolei Stałe Przedstawicielstwo Federacji Rosyjskiej przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu zwróciło uwagę na fakt, że uchwała wykracza poza mandat agencji i prowadzi do upolitycznienia jej działalności. Wcześniej MAEA opublikowała dokument wzywający Moskwę do wycofania personelu wojskowego z ZEJ. W całej tej chucpie chodzi o to, że kwestie przynależności terytorialnej nie leżą w kompetencjach MAEA co jasno dowodzi upolitycznienia działań, co bardzo poważnie może nadszarpnąć jej autorytet.

„Stanowisko Rady Gubernatorów MAEA w sprawie elektrowni jądrowej Zaporoże nie odzwierciedla rzeczywistości”– powiedział wiceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Riabkow.

Tak skomentował nową rezolucję agencji, która wzywa Federację Rosyjską do wycofania swoich sił z ZEJ.

„Arytmetyczna większość w Radzie Gubernatorów MAEA powiela podejścia, które zasadniczo zaprzeczają rzeczywistości. Namawiałbym tę większość do zajęcia się kwestią, skąd biorą się zagrożenia dla Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, trwającego ostrzału”– powiedział Riabkow, precyzując, że mówimy o trwającym ostrzale Energodaru i próbach zajęcia ZEJ przez jednostki Ukraińskich Sił Zbrojnych (USZ).

„Wszystko to (ataki USZ na ZEJ- dopisek mój) jest postrzegane przez grupę krajów, które stymulują nastroje antyrosyjskie w swoim gronie (…) jako rzecz oczywista. Potępiamy tę linię i uważamy, że nie ma ona nic wspólnego z zadaniem zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, w tym bezpieczeństwa fizycznego tego obiektu – największej elektrowni jądrowej w Europie”– dodał Riabkow.

Z kolei stała misja Federacji Rosyjskiej przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu stwierdziła, że ​​rezolucja MAEA wykracza poza mandat tej agencji.

„Na posiedzeniu Rady Gubernatorów MAEA w dniu 17 listopada br. przyjęła nieprofesjonalną rezolucję, która wykraczała poza mandat Agencji i zawierała błędy merytoryczne w kwestiach bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń na Ukrainie”– ogłoszono na kanale Telegram stałej misji FR w Wiedniu.

Zdaniem dyplomatów taka uchwała to „kolejny krok w kierunku upolitycznienia prac MAEA”.

Jednocześnie stała misja odnotowała, że ​​kraje, w których mieszka większość ludności świata, głosowały przeciwko tej rezolucji lub wstrzymały się od głosu. Rosja i Chiny głosowały przeciw, podczas gdy Wietnam, Indie, Kenia, Namibia, Pakistan, Arabia Saudyjska i Republika Południowej Afryki wstrzymały się od głosu.

Jak zwrócił uwagę sekretarz prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow , pomimo dokumentu przyjętego przez MAEA, Rosja będzie nadal komunikować się z agencją.

Swoją opinię na temat uchwały wyraził członek rady głównej administracji obwodu zaporoskiego, przewodniczący ruchu „Jesteśmy razem z Rosją” Władimir Rogow.

„To politycznie motywowane, stronnicze i nieprofesjonalne oświadczenie”– powiedział Rogow w odniesieniu do rezolucji Rady Gubernatorów MAEA z dnia 17 listopada br. 

W tym dniu Rada Gubernatorów MAEA przyjęła rezolucję wzywającą Federację Rosyjską do wycofania wojsk z elektrowni atomowej w Zaporożu. Poparły go 24 z 35 krajów.

„(Rada Gubernatorów MAEA- dopisek mój) wzywa Federację Rosyjską do natychmiastowego wycofania swojego personelu wojskowego i innego personelu z elektrowni jądrowej Zaporoże, aby właściwe władze ukraińskie odzyskały pełną kontrolę nad elektrownią, aby zapewnić jej bezpieczną i niezawodną pracę, a tym samym że Agencja jest bezpieczna i w pełni przeprowadziła swoje działania w celu weryfikacji przestrzegania zabezpieczeń”– ogłoszono w rezolucji.

Zgodnie z uchwałą Rada Gubernatorów „potępia i nie uznaje podejmowanych przez Federację Rosyjską prób przejęcia na własność elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie” oraz „wzywa Federację Rosyjską do natychmiastowego zaprzestania bezpodstawnych roszczeń własności elektrowni”.

W dokumencie wyrażono również „poważne zaniepokojenie” rzekomą „niedopuszczalną presją na ukraiński personel elektrowni jądrowej Zaporoże”, a także powtarzającymi się przerwami w dostawie energii elektrycznej z zewnątrz po ostrzale okolicznych terenów. Jednocześnie rezolucja nie mówi, kto dokładnie ostrzeliwuje elektrownię jądrową Zaporoże.

Przypomnijmy, że elektrownia jądrowa w Zaporożu znalazła się pod kontrolą Rosji już w lutym 2022 r. kilka dni po rozpoczęciu operacji specjalnej na Ukrainie. 

Od tej pory bezpieczne funkcjonowanie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej utrudniają regularnie organizowane przez ukraińskie wojsko prowokacje.

USZ regularnie ostrzeliwują ZEJ i tereny przyległe. I tak w sierpniu w wyniku ostrzału artyleryjskiego przebity został dach budynku specjalnego ZEJ nr. 1. Pocisk został wystrzelony z amerykańskiej haubicy M777 znajdującej się w kontrolowanym przez Kijów Nikopolu.

Na początku września na stację przybyła misja MAEA, która monitorowała sytuację w ZEJ. Po wizytacji kilku członków misji kontynuowało pracę w elektrowni jądrowej jako stali obserwatorzy. Jednak nawet po tym fakcie ukraiński ostrzał nie ustał.

Jak powiedział w dniu 7 września prezydent Rosji Władimir Putin, pracownicy MAEA nie mogą wprost powiedzieć, że strona ukraińska ostrzeliwuje ZEJ, mimo że jest to „oczywista rzecz”, gdyż znajdują się pod presją krajów, w których pracują, w tym m.in. Stanów Zjednoczonych i państw europejskich będących z nimi w sojuszu, a więc podporządkowanych polityce Waszyngtonu.

Ponadto USZ wielokrotnie podejmowały próby zbrojnego zajęcia ZEJ. Jeden z takich ataków został przeprowadzony przez ukraiński desant wodny w dniu 19 października. Następnie desant ten został zniszczony przez siły rosyjskie, w momencie gdy próbował zbliżyć się do elektrowni na 37 łodziach i łodziach. Straty nieprzyjaciela wyniosły wtedy 90 ludzi i 14 łodzi.

Rosja wielokrotnie zwracała uwagę na niebezpieczeństwo ostrzału elektrowni jądrowej przez Ukrainę. Jednak w rezolucjach MAEA całkowicie ignoruje się prowokacyjne ostrzały ze strony USZ.

Takie zachowanie agencji MAEA jest niczym nie skrywaną hipokryzją.

MAEA unika potępiania działań Ukrainy. Nie wzywa ich do zaprzestania ataków, ale wzywa Federację Rosyjską do wycofania wojsk. To oczywiście hipokryzja, która dyskredytuje powagę międzynarodowej agencji energii atomowej. Co jest bardzo poważnym precedensem, mając na uwadze cele zgodnie z którymi MAEA została powołana do życia.

Zgodnie z duchem prawa wynikającego ze statusu MAEA, wzywając Federację Rosyjską do wycofania swoich sił zbrojnych i personelu z ZEJ, wykracza poza swoje uprawnienia.

Dlatego też, MAEA powinna zapoznać się z dokumentami założycielskimi agencji, które określają uprawnienia organizacji. Jeśli agencja zajmuje się innymi rzeczami, oznacza to, że wydaje środki, które przekazują jej uczestnicy, na inne cele. Kwestie przynależności terytorialnej i prowadzenia działań wojennych ewidentnie nie leżą w kompetencjach MAEA.

Chodzi o to, że misją MAEA jest zapewnienie wykorzystania energii jądrowej do celów pokojowych. Decyzje polityczne leżą poza kompetencjami agencji. Poza tym trzeba zrozumieć, że jeśli Rosja wycofa swoje wojska z terenu elektrowni jądrowej Zaporoże, to nie jest już takie oczywiste, czym taka donkiszoteria się może skończyć, co Kijów mógłby zrobić? W takiej sytuacji prawdopodobieństwo prowokacji jest bardzo duże, i to w zakresie, w którym leżą kompetencje MAEA mająca na celu zapewnienie bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej do celów pokojowych.

Dlatego też, można z całą pewnością przyjąć, że ​​decyzja członków Rady Gubernatorów MAEA jest wypadkową nacisków państw zachodnich, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie najistotniejsze jest to, że ​​MAEA powinna obecnie skupić się na zapewnieniu bezpieczeństwa ZEJ i powstrzymaniu jej ostrzału ze strony USZ. A nie udawaniu, że nie wiadomo kto prowadzi ostrzały ZEJ, i skąd.

Bez wątpienia, upolitycznienie MAEA szkodzi reputacji tej organizacji, kolidując z działalnością agencji jako niezależnego organu ONZ.

Dlatego też, jest oczywiste, że MAEA powinna wyłącznie zajmować się swoją specyficzną działalnością– praktycznymi kwestiami energii jądrowej i jej bezpiecznym wykorzystywaniem. Jeśli agencja jest stronnicza i upolityczniona oraz działa w interesie jednej ze stron, to nie może być już żadnej niezależnej oceny z jej strony. Co stawia pod znakiem zapytania główny cel jej misji, czyli zapewnienie bezpiecznego wykorzystywania energii jądrowej dla celów pokojowych i cywilnych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Agencja_Energii_Atomowej.

*

Popołudniowa (24.11.2022r. 14:12) odprawa Ministerstwa Obrony Rosji, najważniejsze informacje:

23 listopada rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły zmasowane uderzenie z użyciem precyzyjnie naprowadzanej broni powietrznej, morskiej i lądowej dalekiego zasięgu na system administracji wojskowej Ukrainy i związane z nim obiekty energetyczne.

Cel ostrzału został osiągnięty. Wszystkie wyznaczone obiekty zostały trafione.

W wyniku ostrzałów zakłócony został transfer koleją rezerw sił zbrojnych Ukrainy, zagranicznej broni, sprzętu wojskowego i amunicji do rejonów działań wojennych.

Podkreślamy, że nie przeprowadzono ani jednego uderzenia na cele w granicach miasta Kijowa.

Wszystkie zgłoszone przez kijowski reżim zniszczenia w mieście były wynikiem upadku zagranicznych i ukraińskich rakiet obrony powietrznej na dzielnice mieszkalne ukraińskiej stolicy.

Na kierunku kupjańskim wyprzedzający ostrzał artyleryjski oraz uderzenia lotnictwa szturmowego i wojskowego w pobliżu wsi Bieriestowoje w obwodzie charkowskim udaremniły próbę ataku oddziałów USZ na pozycje wojsk rosyjskich. Zlikwidowanych zostało do 60 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono jeden opancerzony wóz bojowy i dwa pickupy.

Na kierunku Krasno-Limańskim aktywne działania wojsk rosyjskich udaremniły próbę ataku przeciwnika z dwoma kompanijnymi grupami taktycznymi na kierunku Płoszczanka i Czerwieńsk w Ługańskiej Republice Ludowej. Zlikwidowanych zostało ponad 15 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono jeden bojowy wóz piechoty, załoga moździerza i trzy pojazdy.

W wyniku ostrzału na kierunku południowego Doniecka udaremniono próby kontrataku ukraińskich sił zbrojnych w kierunku Władimirowki, Pawłowki i Wremiewki.

Ponadto w wyniku wyprzedzającego ognia artyleryjskiego w rejonie koncentracji kompanijnej grupy taktycznej sił zbrojnych Ukrainy udaremniono próbę ataku przeciwnika w kierunku Liewadnoje- obwód zaporoski.

W ciągu dnia przeciwnik stracił na tym kierunku ponad 50 zabitych i rannych ukraińskich żołnierzy, jeden czołg, sześć opancerzonych wozów bojowych i trzy pojazdy.

Lotnictwo operacyjne i wojskowe, siły rakietowe i artyleria uderzyły na stanowiska dowodzenia 3 brygady czołgów USZ w pobliżu osady Szewczenkowo- obwód charkowski, i 57 brygady szturmowo górskiej w pobliżu osady Kazackoje- obwód chersoński, a także na 63 jednostki artylerii na stanowiskach strzeleckich, siłę roboczą i sprzęt wojskowy w 152 rejonach.

W trakcie walki kontrbateryjnej na stanowisku ogniowym w pobliżu osady Lipcy w obwodzie charkowskim został trafiony system rakietowy Grad sił zbrojnych Ukrainy.

W pobliżu miejscowości Nowogrigorowka, w obwodzie chersońskim, zniszczono wyprodukowaną w USA stację radarową AN/TPQ-50 do zwalczania pocisków przeciwlotniczych.

Zniszczono także dwie wyprodukowane w USA stacje radarów przeciwpancernych AN/TPQ-36 w pobliżu osiedli Kostiantynówka i Siewiersk w Donieckiej Republice Ludowej.

Cztery bezzałogowe statki powietrzne zostały zestrzelone przez siły obrony powietrznej w rejonach Błagowieszczeńki w Donieckiej Republice Ludowej i Nowopokrowki w obwodzie zaporoskim.

Od początku specjalnej operacji wojskowej zniszczono łącznie:

333 samoloty, 177 śmigłowców, 2.558 bezzałogowych statków powietrznych, 390 systemów rakietowych ziemia-powietrze, 6.791 czołgów i innych opancerzonych wozów bojowych, 902 wielokrotne wyrzutnie rakietowe, 3.616 polowych sztuk artylerii i moździerzy oraz 7.340 specjalnych pojazdów wojskowych.

Ukraińskie formacje zbrojne straciły w ciągu dnia walk z oddziałami DRL ponad 60 żołnierzy. 

„Zniszczono następujące uzbrojenie i sprzęt wojskowy wroga: samobieżne stanowisko artyleryjskie 2S1 Goździk, dwie haubice D-30, dziewięć pojazdów opancerzonych i samochodowych oraz trzy polowe punkty kontrolne UAV”– poinformowano dzisiaj w Departamencie Milicji Ludowej DRL. 

Należy podkreślić, że straty w sile roboczej wroga wyniosły ponad 60 osób personelu wojskowego.

Codzienne oficjalne podsumowanie przedstawicielstwa DRL w WCKiK od godz. 06:00 dnia 24 listopada do godz. 06:00 dnia 25 listopada.

❗️W ciągu ostatnich 24 godzin misja odnotowała 39 przypadków ostrzału terytorium DRL przez wroga.

Na kierunku donieckim przeciwnik używał wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Grad oraz artylerii 155 mm i 152 mm, a także moździerzy 120 mm.
Na kierunku Jasinowatej: wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet Grad oraz artyleria 155 mm i 152 mm, a także moździerze 120 mm.
I w rejonie Gorłówki- artyleria 155 mm, 152 mm i 122 mm.

W sumie, w wyniku wczorajszego ukraińskiego ostrzału na terytorium republiki spadło 198 sztuk różnego rodzaju pocisków.

Pod ostrzałem wroga znalazło się 9 miejscowości republiki:

jej stolica Doniecka (dzielnice Kijowska, Kujbyszewska, Piotrowska i Kirowska), a także Zaicewo, Gorłówka, Ozerjanowka, Panteleimonowka, Szirokaja Bałka, Troickoje, Mineralnoje, Makiejewka (dzielnice Czerwonogwardyjska i Kirowska).

🆘W ciągu minionej doby w wyzwolonej niedawno osadzie Oktjabr odnotowano 2 rannych cywilów.

🏠 Uszkodzonych zostało 5 budynków w dzielnicy Kirowskiej w Doniecku oraz 2 obiekty infrastruktury cywilnej.

Przekazane przez Milicję Ludową ŁRL.


🗒‼️⚡️Raport kapitana I.M. Filiponenko, oficjalnego przedstawiciela Milicji Ludowej ŁRL, o sytuacji w dniu 25.11.2022 r.

📈 W ciągu ostatniej doby podczas aktywnych działań ofensywnych jednostek Milicji Ludowej ŁRL przeciwnik poniósł ciężkie straty w sile roboczej i sprzęcie wojskowym.

Straty USZ:
➖ do 30 osób personelu wojskowego,
➖3 pojazdy opancerzone,
➖ dwa bezzałogowe statki powietrzne,
➖14 pojazdy specjalistyczne.


‼️ Wróg kontynuuje ostrzał infrastruktury cywilnej w osiedlach ŁRL.


Ukraińskie formacje zbrojne ostrzeliwały Stachanowo, Swatowo i Sosnowo (rejon Swatowa) przy użyciu amerykańskich rakiet MLRS M142 HIMARS i 155-mm dalekosiężnej artylerii, wystrzeliwując w ciągu minionej doby 3 rakiety i 14 pocisków.


⚡️ W wyniku ostrzałów:


➖ w miejscowości Stachanow zniszczeniu uległ 1 dom mieszkalny, dziecięce studio artystyczne i częściowo budynek przedsiębiorstwa telewizyjno-radiowego, uszkodzeniu uległ 1 dom mieszkalny, kino Mir, dom kultury i wieża telewizyjno-radiowa,
➖ Uszkodzony został szpital psychiatryczny w osadzie Sosnowo (rejon Swatowa),


➖ W Swatowa raniona została kobieta urodzona w 1957 roku, zniszczone zostały cztery budynki mieszkalne.


▶️ Na wyzwolonych od ukraińskich nacjonalistów terenach Ługańskiej Republiki Ludowej przywracane jest spokojne życie:


❗️ Jednostki saperskie i inżynieryjne Ługańskiej Milicji Ludowej kontynuują rozminowywanie.


▫️ W ciągu 24 listopada oczyścili ponad 8 hektarów terytorium z ładunków wybuchowych pozostawionych przez ukraińskich nacjonalistów w rejonach Chworostianoje i Ikowo powiatu starobielskiego.


▶️ Ługańska Republika Ludowa we współpracy z organizacjami pozarządowymi dostarcza mieszkańcom tych terenów pomoc humanitarną.


▫️ Wolontariusze ze schroniska „Koszkin Dom„, przy wsparciu 2 Korpusu Armijnego ŁRL, dostarczyli pomoc humanitarną w postaci artykułów spożywczych mieszkańcom Popasnej.
⭐️ Dodatkowo przedstawiciele Frontu Ludowego przekazali torby medyczne medykom wojskowym 2 Korpusu Armii ŁRL.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

4 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07:00 25 листопада 2022 року.

Сала У’країні!

Banderowcy zaniemówili, a ja nadal niecierpliwie czekam na kolejne bajania o nieustających zwycięstwach, chwale i domniemanej potędze ich u’krainy.

Oficjalna strona biura prasowego Operacji Połączonych Sił USZ znikła z Facebooka!!!!!

Разом до перемоги!

Сала У’країні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

*

Na koniec kilka aktualnych filmów:

*

*

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 
Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania lin
ku do źródła.

101 uwag do wpisu “Wojna już nie domowa na Ukrainie 25.11.2022r.- 2712 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 282).

 1. OT. Kobiety, które oskarżyły amerykańskiego finansistę Jeffreya Epsteina o handel seksualny nieletnimi, złożyły pozew przeciwko Deutsche Bank i JPMorgan.

  Powodowie starają się, aby ich pozew przeciwko Deutsche Bank i JPMorgan został oznaczony jako pozew zbiorowy i domagają się odszkodowania od obu tych instytucji.

  Powodowie uważają, że instytucje finansowe nadal obsługiwały Epsteina pomimo doniesień o ich bogatym kliencie „ułatwiając mu tym samym schemat handlu seksem”. Sam finansista popełnił samobójstwo (według oficjalnej wersji).
  https://t.me/Olej_w_Glowie/13954

  Polubione przez 3 ludzi

 2. OT Iran powiedział, że 47 krajów było zaangażowanych w ostatnie zamieszki w tym kraju.

  Członek komisji kultury irańskiego parlamentu powiedział:
  🔹 W ostatnich zamieszkach aktywnie uczestniczyło czterdzieści siedem krajów i 11 agencji wywiadowczych. Wiele krajów, w tym Arabia Saudyjska, Egipt, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie, a także agencje szpiegowskie, wykorzystały wszystkie swoje siły przeciwko Iranowi.
  🔹 W cyberprzestrzeni pojawiło się ponad milion wezwań do zgromadzeń i gdyby na każde wezwanie wyszła jedna osoba, to w protestach brałoby udział milion osób, ale w całym kraju udział w wydarzeniach zakończyło 130 tysięcy osób.
  https://t.me/Olej_w_Glowie/13966

  Polubione przez 2 ludzi

 3. Pogrążone w ciemnościach miasta Ukrainy, zalane rabusiami i elementami przestępczymi.

  Ukraińskie miasta pozbawione elektryczności były pełne rabusiów i elementów przestępczych. Lokalne społeczności internetowe już teraz aktywnie dyskutują, co wziąć przede wszystkim podczas rabowania supermarketów w Kijowie.

  Ludziom radzi się zbierać więcej papierosów i bimbru, ponieważ zawsze można je wymienić na jedzenie. Również „eksperci” zalecają kradzież wilgotnych chusteczek, które niektórzy Ukraińcy przystosowali do prania. Wybuchy incydentów kryminalnych na tle przerw w dostawach energii odnotowuje się nie tylko w stolicy, ale także w Odessie, Charkowie i Lwowie.

  „We Lwowie wzrosła liczba napadów na mieszkania. Doszło już do tego, że starsi ludzie boją się wychodzić ze swoich mieszkań. Zabijają za znikome kwoty, uzbrojeni narkomani wyłudzają pieniądze od emerytów. Na całej Ukrainie trwa polowanie na cudzoziemców” – powiedział jeden z mieszkańców w rozmowie z kp.ru.

  Jednocześnie formacje zbrojne obrony terytorialnej zostały tak zdelegalizowane, że już zaczynają dzielić dzielnice Lwowa na inne ugrupowania – dodał mężczyzna. A jeśli wcześniej sprzedawali podrabianą elektronikę i odzież, teraz handlują narkotykami i bronią.

  https://cont.ws/@fybcbvjd/2427378

  Komentarz:

  Jak tak dalej się będzie sytuacja rozwijała, to ukraińskie miasta wnet przypominać będą
  Manhattan z filmu ,,Ucieczka z Nowego Yorku”

  https://www.cda.pl/video/1085756864

  Polubione przez 4 ludzi

  • Może do tego dojść, nędza potrafi człowieka przymusić do wielu rzeczy. Nie zapominajmy o tym, że na początku wojny rozdawano broń na prawo i lewo bez żadnych zaświadczeń. Teraz wiele „elementów” ma ukryty własny arsenalik, który może wykorzystać.
   Większość policji i armii jest na froncie więc kto obroni miasta gdy zapadnie ciemność?

   Polubione przez 5 ludzi

   • Chyba zbyt reżyserska wizja, skoro nie ruszone brygady banderowskie stoją u polskich granic, to z policji na front idą tylko ochotnicy. Tylko czy policji za ich wynagrodzenie będzie się chciało walczyć z uzbrojonymi po zęby przestępcami? Oto jest pytanie… Już teraz nie słychać, aby wszczynano jakieś śledztwa w związku z samosądami na upadlinie. Może się okazać, że policja i bandyci będą tworzyli wspólnie siły, struktury ku pokrzepieniu miejscowych watażków. A wszystko kosztem szarych, zwykłych mieszkańców, którzy uwierzyli Żelibobie, że można żyć, dobrze żyć z awanturnictwa i terroryzmu u granic Rosji.

    Polubione przez 1 osoba

Możliwość komentowania jest wyłączona.