Wojna już nie domowa na Ukrainie 03.12.2022r.- 2720 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 290).


„Niemy krzyk”– dzień 914.

„Dawne stosunki między Rosją a Zachodem nie zostaną przywrócone”– powiedział rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow na konferencji prasowej poświęconej bezpieczeństwu europejskiemu. 

Ławrow odniósł się w ten sposób do posiedzenia Rady Ministerialnej OBWE w Łodzi. Wcześniej polskie MSZ odmówiło dopuszczenia do udziału w tym szczycie delegacji rosyjskiej z Ławrowem na czele. Dowodzi to, że stosunki między Rosją a Zachodem znajdują się obecnie na najniższym poziomie od czasów zimnej wojny. Ponadto reanimacja pełnego dialogu w dającej się przewidzieć przyszłości jest mało prawdopodobna, skoro Waszyngton i Bruksela zamierzają budować europejską architekturę bezpieczeństwa wyłącznie wokół NATO, czyli obozu wrogo nastawionego do FR.

„Jest tylko jasne, że jeśli i kiedy w pewnym momencie nasi zachodni sąsiedzi, a z sąsiedztwa nie ma ucieczki, a byli partnerzy nagle zainteresują się jakoś przywróceniem wspólnej pracy nad bezpieczeństwem europejskim, to odbudowa się nie uda. Bo to oznaczałoby powrót do czegoś, co było wcześniej, ale ‚biznesu’ jak zwykle nie będzie”– powiedział na konferencji prasowej poświęconej kwestiom bezpieczeństwa w Europie.

Wydarzenie to odbyło się w kontekście posiedzenia Rady Ministrów Spraw Zagranicznych OBWE (Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) w Łodzi. Wcześniej polskie MSZ, które obecnie przewodniczy organizacji, odmówiło wjazdu do kraju delegacji rosyjskiej na czele z Ławrowem.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej określiło tą decyzję jako bezprecedensową, prowokacyjną i nie do pogodzenia ze statusem przewodniczącego organizacji.

Szef rosyjskiego MSZ podczas konferencji prasowej powiedział też, że tworząc nowe formaty w ramach organizacji międzynarodowej, Zachód podważa kompetencje OBWE.

„Wykorzystując swoją arytmetyczną przewagę w tej organizacji, Zachód od wielu lat próbuje przeprowadzić prywatyzację, a właściwie rabunkowe przejęcie OBWE, aby podporządkować tę ostatnią platformę dialogowi regionalnemu. Była też Rada Europy, ale jej Zachód już ją sparaliżował, bez szans na odrodzenie. Teraz pod lufą OBWE. Jego uprawnienia i kompetencje są podważane na wszelkie możliwe sposoby i rozdzielane w wąskich, nieinkluzywnych formatach”– podkreślił Ławrow.

Wyjaśnił, że UE tworzy równolegle do tej organizacji struktury, np. Europejską Wspólnotę Polityczną, której pierwsze posiedzenie odbyło się 6 października w Pradze.

„Przygotowując to wydarzenie i ogłaszając inicjatywę stworzenia europejskiej wspólnoty politycznej, prezydent Macron z dumą ogłosił, że zaproszeni są wszyscy oprócz Rosji i Białorusi”– wspomina Ławrow.

„Poza tym podstawowe zasady OBWE zostały zdewaluowane przez kurs na dominację Zachodu i lekkomyślną ekspansję Sojuszu Północnoatlantyckiego”– zwrócił uwagę szef rosyjskiej dyplomacji .

„Struktury wykonawcze organizacji okazały się w rzeczywistości całkowicie podporządkowane Stanom Zjednoczonym i Brukseli, które zmierzały do ​​wszechstronnego wsparcia reżimu kijowskiego w jego polityce wykorzenienia wszystkiego, co rosyjskie (…) Ludzie Zachodu poparli reżim kijowski i w swojej linii dotyczącej legislacyjnego zaszczepienia teorii i praktyki nazizmu”– powiedział minister Ławrow.

Odniósł się także do działań Polski jako przewodniczącego OBWE i prób izolowania Rosji od udziału w pracach tej instytucji.

„Nasi polscy sąsiedzi przez cały rok pilnie kopali grób dla OBWE, niszcząc resztki kultury konsensusu (…) Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że antyprezydencja Polski zajmie najbardziej nieatrakcyjne miejsce w historii organizacji. Nikt nigdy nie wyrządził takiej szkody OBWE, stojąc u jej steru”– podkreślił Ławrow.

Z kolei polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau stwierdził, że OBWE pozostaje organizacją potrzebną i skuteczną i w przyszłości ponownie stanie się „ważną, złożoną instytucją”, choć obecnie jej możliwości są ograniczone.

„Niestety, wydaje się to odległą perspektywą. Wypaliło się zaufanie. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie kraje członkowskie przywróciły zaufanie na silnym fundamencie”– powiedział Rau.

Polski dyplomata dodał, że jeśli wszystkie kraje uczestniczące będą przestrzegać wartości organizacji, to „OBWE znajdzie swoje miejsce w zachowaniu pokoju w przyszłości”. Jednocześnie oskarżył Rosję o rzekome przetrzymywanie organizacji jako „zakładnika”, blokowanie podejmowania decyzji. Rau powiedział też, że Polska nie wspiera prac OBWE w stanie wyjątkowym na dłuższą metę, jednak według niego „powrotu do normalnego życia nie będzie”.

Tak więc, dzięki prezydencji Polski w OBWE stał się tak, że przywrócenie status quo w stosunkach między Rosją a Europą nie jest możliwe. Tym samym, system ustanowiony na szczycie OBWE w 1999 roku, oparty na zasadzie niepodzielności bezpieczeństwa europejskiego , został zniszczony.

W obecnej sytuacji nie da się go przywrócić.Bo o to co się dzieje: Rosja jako członek OBWE nie ma możliwości być reprezentowana w Radzie Ministrów Spraw Zagranicznych tej organizacji, prasa rosyjska nie ma wstępu na imprezę OBWE w Polsce.

Z jego punktu widzenia OBWE przestała być fundamentem, na którym Rosja mogłaby budować relacje z Europą i Zachodem.

To wszystko jest spowodowane kryzysem ukraińskim, a w kolejnym ruchu przesunięciami tektonicznymi w systemie europejskim. 

Czy uda nam się jakoś odbudować fundament ze zniszczonych bloków? 

Na obecnym fundamencie, nie jest to możliwe. Jeśli już to potrzeba poważnych, nie ewolucyjnych, ale rewolucyjnych pomysłów, które umożliwiłyby ponowne zjednoczenie europejskiego systemu bezpieczeństwa. W przeciwnym razie czeka nas era konfrontacji, ze wszystkimi jej następstwami. Zresztą wojna gospodarcza wprowadzona przez Zachód wobec Rosji, jest jednym z jej narzędzi.

Jak wiadomo, w dobie chaosu, Rosja od dawna stara się nawiązać parytetowe stosunki z Zachodem w zakresie dialogu na temat strategicznej architektury stabilności i bezpieczeństwa w Europie.

Wynik był, jeśli nie zerowy, to minimalny. Drzwi do Rosji nie były zamknięte, ale właściwie nie było perspektyw na osiągnięcie czegokolwiek na szczeblu oficjalnym, bo nikt przez te drzwi nie chciał przejść na drugą stronę. Dyplomacja rosyjska czekała cierpliwie na zmiany w administracji, otwarcie nowych ścieżek i okien możliwości. W kontekście dyplomatycznym ta polityka była rozsądna, ale w rzeczywistości te ścieżki się nie otwierały, a możliwości były minimalne. Teraz nastąpił nowy etap stosunków, kiedy punkt bez powrotu został już przekroczony- stosunków na poziomie konfrontacyjnym, a nie kompromisowym.

Jednocześnie obecna klasa polityczna w Europie nie jest gotowa na rewers ​​w stosunkach z Rosją, bo jest pod naciskiem politycznym Stanów Zjednoczonych bojących się utraty swej pozycji światowego hegemona. W tym kontekście, nie tylko Ukraina, ale cała Europa stała się zakładnikiem tej amerykańskiej polityki konfrontacji.

Nawet gdyby ktokolwiek chciał zmienić ten stan rzeczy- jak np. robią to Węgry, czy też Serbia, to Stany Zjednoczone konsekwentnie zniszczą takie odruchy zdrowego rozsądku. Dlatego nie ma mowy tu o żadnych pomyślnych perspektywach politycznych i dyplomatycznych. Teraz Rosja nakreśliła swoje stanowisko, rozumiejąc, jak wysoka jest stawka w kontekście kryzysu ukraińskiego, który w rzeczywistości nie sprowadza się do rozwiązania problemu ukraińskiego. To poważny europejski kryzys bezpieczeństwa z kolosalnym ryzykiem eskalacji. To już nie jest zimna wojna, ale coś więcej- to początek konfliktu na skalę globalną.

W tym kontekście, nie ma w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym, specjalnych perspektyw na przywrócenie dialogu. Wszystko będzie zależało od stanowiska Zachodu. Jednak w dokumentach koncepcyjnych NATO i UE Rosja pojawia się jako wróg. Konstrukcje militarne Zachodu koncentrują się na przeciwdziałaniu Moskwie. W tych warunkach trudno sobie wyobrazić przywrócenie relacji przynajmniej do akceptowalnego poziomu. Tym bardziej, że retoryka konfrontacyjna ze strony Zachodu nie cichnie, ale wręcz eskaluje.

W tej sytuacji Rosja może opowiadać się tylko za przewidywalnymi i stabilnymi relacjami.

Tutaj wszystko zależy od tego, jak Zachód będzie się dalej pozycjonował w stosunku do Moskwy. Waszyngton i Bruksela nie chcą dawać żadnych gwarancji bezpieczeństwa, jakie Rosja oferowała w 2021 roku. Drzwi NATO pozostają otwarte. Oznacza to, że architektura nowego bezpieczeństwa europejskiego w planach Zachodu będzie budowana wokół NATO. Oznacza to, że wszystkie kontrowersyjne punkty, które nie pozwoliły na rozwój ogłoszonego partnerstwa strategicznego, pozostaną.


Tak więc, w tej sytuacji nie może być mowy o jakimkolwiek partnerstwie.

Dlatego też, najważniejsze jest przywrócenie i wykorzystanie wciąż istniejących mechanizmów dialogu i kanałów komunikacji, aby nie wejść na drogę bez wyjścia, czyli w bezpośrednią konfrontację.

*

Popołudniowa (02.12.2022r. 13:35) odprawa Ministerstwa Obrony Rosji, najważniejsze informacje:

Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej kontynuują prowadzenie specjalnej operacji wojskowej.

W wyniku udanej ofensywy wojsk rosyjskich osada Kurdjumówka w Donieckiej Republice Ludowej została całkowicie wyzwolona z rąk ukraińskich sił zbrojnych. Zlikwidowanych zostało ponad 60 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono trzy czołgi i sześć opancerzonych wozów bojowych.

Na kierunku Kupjańskim wojskowe naloty, ostrzał artyleryjski i ciężkie miotacze ognia udaremniły próbę ataku dwóch kompanijnych grup taktycznych ukraińskich sił zbrojnych z osady Kotljarówka w obwodzie charkowskim.

W ciągu dnianiszczonych zlikwidowano ponad 50 ukraińskich żołnierzy oraz niszczono dwa czołgi, cztery bojowe wozy piechoty i dwa pojazdy opancerzone Kozak.

Na kierunku Krasno-Limańskim uderzenia lotnictwa wojskowego i ogień artylerii trafiły w trzy kompanijne grupy taktyczne przeciwnika posuwające się do ataku w kierunku wsi Czerwieńkopówka w Ługańskiej Republice Ludowej.

W wyniku ostrzału oddziały USZ zostały rozproszone i zepchnięte na pierwotne pozycje. Straty przeciwnika w ciągu dnia na tym kierunku wyniosły ponad stu zabitych i rannych ukraińskich żołnierzy, dwa czołgi, dwa opancerzone wozy bojowe i dwa pick-upy. Jedenastu żołnierzy USZ poddało się.

W rejonie na południe od Doniecka nieprzyjaciel w sile do kompanii podjął nieudane próby kontrataku z rejonu wsi Ugledar w kierunku wsi Nikolskoje w Donieckiej Republice Ludowej.

W efekcie zlikwidowanych zostało do 50 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono jeden czołg, trzy transportery opancerzone i dwa pick-upy.

Lotnictwo operacyjne i wojskowe, wojska rakietowe i artyleria uderzyły w siedem punktów kontrolnych wroga w rejonach Sinkówka, Krugliakówka w obwodzie charkowskim, Dibrowa, Wodyń, Prechistówka, Konstantynówka w Donieckiej Republice Ludowej i Szczerbaki w obwodzie zaporoskim.

Ponadto uderzono w 78 jednostek artylerii na stanowiskach strzeleckich, siłę roboczą USZ i sprzęt wojskowy w 184 rejonach, a także tymczasowe stanowisko zagranicznych najemników w Czasow Jar w Donieckiej Republice Ludowej.

W trakcie działań wojennych o charakterze kontrbateryjnym przeprowadzono uderzenie w rejon koncentracji jednostek 40 brygady artylerii Ukraińskich Sił Zbrojnych w pobliżu osady Lipcy, a także stłumiono dwa ukraińskie systemy rakietowe wielokrotnego odpalania Grad w pobliżu osad Żółkiew i Mychajłówka w obwodzie charkowskim.

W rejonach Zagornoje, Dimitrowo i Wołczańsk- obwód zaporoski, uderzono w trzy składy broni rakietowej i artyleryjskiej oraz amunicji USZ.

Samolot MiG-29 ukraińskich sił powietrznych został zestrzelony przez myśliwce w pobliżu osady Ukrainka w Donieckiej Republice Ludowej.

Ukraiński samolot Su-25 został zestrzelony przez siły obrony przeciwlotniczej w pobliżu miejscowości Nikolskoje w Donieckiej Republice Ludowej.

Trzynaście systemów rakietowych wielokrotnego odpalania Huragan i Olcha przechwycono też w powietrzu w rejonach Swatowa w Ługańskiej Republice Ludowej orazNowoandrejewki i Jegorowki w Donieckiej Republice Ludowej.

Od początku specjalnej operacji wojskowej zniszczono łącznie:

336 samolotów, 177 śmigłowców, 2 599 bezzałogowych statków powietrznych, 391 systemów rakietowych ziemia-powietrze, 6 953 czołgów i innych opancerzonych wozów bojowych, 908 systemów rakietowych wielokrotnego odpalania, 3 648 sztuk artylerii polowej i moździerzy oraz 7 437 sztuk wyposażenia specjalnych pojazdów wojskowych.

Żołnierze DRL zlikwidowali w ciągu ostatniego dnia ponad 40 ukraińskich żołnierzy i zniszczyli ich sprzęt wojskowy. 

„Następująca broń i sprzęt wojskowy wroga zostały zniszczone: działo samobieżne 2S3, haubica D-30, pięć czołgów — dwa T-72B, trzy T-72AW, sześć jednostek pojazdów opancerzonych i samochodowych, cztery jednostki kontroli polowej UAV posty zostały zniszczone”– poinformowano dzisiaj w Departamencie Milicji Ludowej DRL.

Należy zauważyć, że straty w sile roboczej wroga wyniosły ponad 40 osób personelu wojskowego.

Codzienne oficjalne podsumowanie przez przedstawicielstwo DRL w WCKiK za okres od godz. 06:00 dnia 2 grudnia do godz. 06:00 dnia 3 grudnia.

❗️ W ciągu ostatnich 24 godzin przedstawicielstwo zgłosiło 33 przypadki ostrzału terytorium republiki przez USZ.

Na kierunku donieckim przeciwnik użył wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Grad i artylerii 155 mm.
Na kierunku Szachtierska – MLRS Himars.
Na kierunku Jasinowatej – wyrzutnie rakiet Grad oraz artyleria 155 mm, 152 mm i 122 mm.
W rejonie Gorłówki – artyleria 155 mm, 152 mm i 122 mm oraz moździerze 120 mm.

W sumie, w wyniku wczorajszych ukraińskich ostrzałów na terytorium republiki spadło 145 sztuk różnego typu pocisków.

Pod ostrzałem wroga znalazło się 9 miejscowości republiki:

jej stolica Donieck (dzielnice Woroszyłowska, Kijowska, Kujbyszewska, Piotrowska i Kirowska), a także Gołmowski, Zaicewo, Gorłówka, Majorsk, Pantelejmonówka, Nowosielówka oraz Jakowlewka i Makiejewka (dzielnica Czerwonogwardyjska).

🆘W ciągu ostatnich 24 godzin pojawiły się doniesienia o 5 ofiarach śmiertelnych wśród ludności cywilnej w dzielnicach Kijowskiej i Kujbyszewskie w Doniecku oraz w Szachtiersku.

Ponadto, 14 osób cywilnych, w tym dziecko urodzone w 2012 roku, odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości w dzielnicach Kijowskiej i Woroszyłowskiej w Doniecku oraz w dzielnicy Nikitowskiej w Gorłówce, a także w Szachtierska i Jasinowatej.

Uszkodzeniu uległo 41 gospodarstw domowych w dzielnicach Kijowskiej, Piotrowskiej, Kuibyszewskiej i Woroszyłowskiej w Doniecku oraz w dzielnicy Nikitowskiej w Gorłówce, a także 12 obiektów infrastruktury cywilnej.

Przekazane przez Milicję Ludową ŁRL.


🗒‼️⚡️ Oświadczenie majora Filiponenko I.M., oficjalnego przedstawiciela Milicji Ludowej ŁRL, o sytuacji w dniu 03.12.2022 r.

📈 W ciągu ostatniej doby podczas aktywnych działań ofensywnych jednostek Milicji Ludowej ŁRL przeciwnik poniósł ciężkie straty w sile roboczej i sprzęcie wojskowym.

Straty po stronie wroga:
➖ do 85 osób personelu wojskowego,
➖ cztery czołgi,
➖6 transportery opancerzone,
➖3 sztuki artylerii,
➖17 pojazdów specjalistycznych.


‼️ Wróg kontynuuje ostrzał infrastruktury cywilnej w osiedlach ŁRL.


W ciągu minionej doby ukraińskie formacje zbrojne ostrzelały Choroszieje, STAROBELSK i SWATOWO przy użyciu amerykańskich M142 HIMARS i 155-mm artylerii, wystrzeliwując osiem rakiet i trzy pociski.
▪️ W wyniku ostrzału w Świętowie uszkodzone zostały dwa budynki mieszkalne.


Na wyzwolonych od ukraińskich nacjonalistów terytoriach Ługańskiej Republiki Ludowej przywracane jest spokojne życie:

‼️ Oddziały saperskie i inżynieryjne Milicji Ludowej ŁRL kontynuują rozminowywanie.
▫️ W dniu 2 grudnia oczyścili ponad 6 hektarów terytorium z przedmiotów wybuchowych pozostawionych przez ukraińskich nacjonalistów w rejonach osiedli Oriechowo i Niżnieje w rejonie Popasnej.
⭐️ Ługańska Republika Ludowa wraz z organizacjami pozarządowymi dostarcza mieszkańcom tych terenów pomoc humanitarną.
▫️Wolontariusze organizacji Moskwa-Donbass dostarczyli ikonę Matki Boskiej Dońskiej dla żołnierzy 6. Detaszowanego Zmotoryzowanego Pułku Strzelców Kozackich 2 Korpusu Armijnego.
▫️ Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowej Newski Front dostarczyli żołnierzom 2 Korpusu Armii ładunek humanitarny zawierający mundury zimowe, leki, artykuły spożywcze i opałowe.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

3 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07:00 03 грудня 2022 року.

Сала У’країні!

Banderowcy zaniemówili, a ja nadal niecierpliwie czekam na kolejne bajania o nieustających zwycięstwach, chwale i domniemanej potędze ich u’krainy.

Oficjalna strona biura prasowego Operacji Połączonych Sił USZ znikła z Facebooka!!!!!

Разом до перемоги!

Сала У’країні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

*

Na koniec kilka aktualnych filmów:

*

*

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 
Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania lin
ku do źródła.

98 uwag do wpisu “Wojna już nie domowa na Ukrainie 03.12.2022r.- 2720 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 290).

 1. Media donoszą, że do miasta Marganiec w obwodzie dniepropietrowskim przybył połączony oddział polskich sił specjalnych.

  *
  🤔😉
  Wybierają się na polowanie
  https://pbs.twimg.com/media/FjFC5AdWQAkkD2M?format=jpg&name=360×360

  Polubione przez 2 ludzi

 2. Putin do Scholza: uderzenia w infrastrukturę Ukrainy były „nieuniknione”

  Rozmowa prezydenta Putina z kanclerzem Scholzem po raz pierwszy od września spowodowała wybuch emocji wśród czytelników Figaro. Ogólny wniosek jest taki, że uderzenia Ukrainy na Krym spowodowały odwet Rosji. Niemniej jednak wszystko, co się dzieje, to nieszczęście i szaleństwo. Ale od lat podchodzi do nich zbiorowy Zachód.

  Vva22
  Bez USA bylibyśmy mądrzejsi. Przecież prawdziwym interesem Europy jest pacyfikacja, normalne stosunki ze wszystkimi sąsiadami… Dowodem na to, że Europa miała bardziej pokojowe intencje niż USA jest fakt, że to prezydent Francji Hollande i kanclerz Merkel pomogli sformułować i zagwarantować porozumienia mińskie. Ale władze ukraińskie, będące pod „wpływem” Amerykanów, nie podjęły najmniejszego wysiłku, aby zrealizować te właśnie porozumienia mińskie. I tak tej zimy Ukraińcy będą umierać z zimna, a my Europejczycy będziemy płacić 8 razy więcej, za rosyjski gaz, za amerykański gaz łupkowy LNG.

  Mens sana
  Wydaje się, że dla Putina jedynym akceptowalnym warunkiem negocjacji jest bezwarunkowa kapitulacja Ukrainy. I wszyscy putiniści idą po tej samej linii.

  LUCA COSTA
  Czy oczekuje Pan, że Rosjanie będą żartować z perspektywy baz NATO, choć „nieformalnych”, z rakietami Tomahawk 500 kilometrów od Moskwy? Strategia to okrutna rzecz. A Ty, ze swoją rzekomą naiwnością Bernarda-Henri Levy’ego, rozśmieszasz mnie, nic więcej.
  https://t.me/Olej_w_Glowie/14761

  Polubione przez 3 ludzi

 3. OT Irlandzka posłanka Claire Daly potępiła uznanie Rosji za sponsora terroryzmu i porównała działania Zachodu do inwazji NATO na Libię.

  „Dobrze pamiętamy interwencję NATO w Libii pod pretekstem ochrony wolności, demokracji i praw człowieka, a teraz NATO rozgrywa swoją proxy war na Ukrainie, w imię wolności, demokracji i praw człowieka. A co się stanie po interwencji NATO…? Terror, śmierć, bezprawie, gwałty, bieda, głód” – powiedziała.

  „Bogate niegdyś państwo – utonęło w biedzie. Migranci są sprzedawani i kupowani miliony mają nadzieję na pomoc humanitarną to jest dziedzictwo NATO, to jest strategia NATO wobec praw człowieka i demokracji – podkreślił Daly.

  Określiła też UE jako „klub bogaczy, którego członkostwo zależy od radykalnych neoliberalnych reform” i który chce przyspieszyć swoje rozszerzenie, zamieniając kraje kandydujące w szachy, które mają być wykorzystane w „geograficznej strategii przeciwko Rosji”.
  https://www.bitchute.com/video/2oWn4vSRz1lB/

  Polubione przez 3 ludzi

 4. Elon Musk ujawnił pierwszą partię wewnętrznych dokumentów Twittera dotyczących cenzury.

  Ujawniają (https://www.foxnews.com/media/elon-musk-reveals-twitter-suppressing-hunter-biden-story-2020), że w 2020 roku zarówno Biały Dom Trumpa, jak i Demokratyczny Komitet Narodowy komunikowały się jednocześnie za pomocą Twittera. Ale wniosków od tych ostatnich o usunięcie różnych postów, które im się nie podobały, było znacznie więcej.

  Demokraci zażądali, by Twitter przestał dyskutować o laptopie Huntera Bidena i jego korupcji – obawiając się, że może to wpłynąć na wynik wyborów, jak skandale „mailowe” Hillary Clinton w 2016 roku.

  Twitter ostatecznie zdecydował się na usunięcie wpisów o korupcji Huntera, uzasadniając to tym, że informacje zostały rzekomo uzyskane w wyniku ataku hakerów. W rzeczywistości dane pochodziły z laptopa Huntera, którego zostawił w warsztacie Delaware. Prawnicy Twittera byli świadomi, że to wyjaśnienie nie wytrzymuje próby – ale nie potrafili wymyślić nic lepszego.

  Twitter zaczął otrzymywać groźby, że będą mieli kłopoty w Kongresie – jeśli odmówią cenzurowania treści. Demokraci stwierdzili, że prawo do wolności słowa nie jest absolutne. I zagrozili Twitterowi ostrymi środkami, jeśli nie położy kresu dyskusji o korupcji Huntera.

  Jedynym demokratą, który wypowiedział się przeciwko cenzurze, był lewicowy demokrata Rahanna. Ostatnio był współautorem listu do Bidena wzywającego do rozmów pokojowych z Rosją. Hanna może wkrótce kandydować na prezydenta jako niesystemowy demokrata i przeciwnik waszyngtońskiego establishmentu.

  Jeśli chodzi o Twittera, Musk planuje wkrótce zamieścić kolejne rewelacje. A Republikanie już podpowiadają rozpoczęcie cenzorskiego śledztwa w sprawie Google i Mety – by poznać szczegóły i ich bliskie związki z kierownictwem Partii Demokratycznej.
  https://www.foxnews.com/media/elon-musk-reveals-twitter-suppressing-hunter-biden-story-2020

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Financial Times podaje, że Rosja kupiła w tym roku 103 tankowce dla „floty cieni”, aby obejść zachodnie sankcje.

  Handlowcy uważają, że shadow fleet zmniejszy wpływ pułapu cenowego, ale go nie wyeliminuje. Flota ta będzie wykorzystywana do dostarczania ropy do Chin, Indii, Turcji i kilku innych krajów
  https://t.me/Olej_w_Glowie/14793

  Polubione przez 4 ludzi

  • W temacie:
   Rosja może też te tankowce wykorzystać w inny sposób. Wystarczy, że tankowiec dopłynie do neutralnego portu i przeleje ropę do „neutralnych” statków w odpowiednich proporcjach. W efekcie ropa naftowa z Rosji nadal będzie płynąc do Europy, ale okrężnym transportem i droższa.

   Polubione przez 3 ludzi

    • Generalnie, według założeń unijnych i światowych bandytów typu Schwab, czy Gates chodzi o to, aby zwykły człowiek pracował a jeszcze lepiej był na jałmużnie socjalnej, którą będzie w 100% przeznaczał na utrzymanie! Odejdzie wtedy kwestia „zatruwania środowiska” poprzez przemieszczanie się, podróżowanie, kształcenie. Spotkania rodzinne? owszem poprzez internet i tez tylko 1 godzina dziennie internetu, bo oszczędzać trzeba. Wychodzi na to, że durnie dadzą sobie wszystko wmówić, byleby by to „wszystko” miało piękne, wzniosłe i uduchowione powody, tak jak mieliśmy to pokazane w czasie histerii plandemicznej. Szmaty na ryjach, szczepionki już nie reklamowano jako pomoc dla ciebie i twojego dobra, ale dla innych to miałeś robić!! W reklamach plandemii obcy ludzie dziękowali tobie za to, ze ich chronisz, że myślisz o innych, dbasz o innych zdrowie. To dawało tobie złudzenie bycia kimś więcej jak zwykłym człowiekiem, byłeś filantropem, byłeś dawcą zdrowia i życia innych…
     Takie oto banalne jest kierowanie pospólstwem, które zostało genialnie ukierunkowane na życie materialne, uduchowione jedynie górnolotnymi gestami zarządzanymi w masmediach.

     Polubione przez 2 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.