Wojna już nie domowa na Ukrainie 24.01.2023r.- 2772 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 342).


„Niemy krzyk”– dzień 963.

Tym razem nie będzie „okrągłego stołu.

Rosyjskie wojska odniosło kilka taktycznych sukcesów w rejonie Zaporoża na froncie między Gulajpolem a zbiornikiem wodnym Kachowka. 

Tam, gdzie armia rosyjska wzmocniła swoją obronę w poprzednich miesiącach Północnego okręgu wojskowego, odnotowano lokalne postępy. 

„Jednostki Wschodniego okręgu wojskowego wyzwoliły wieś Łobkowoje, na północ od miasta Tokmak (okupowanego przez wojska rosyjskie w marcu ubiegłego roku)”– poinformowało w piątek rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Zajęcie tej małej osady na drodze między wsią Kamieńskoje a miastem Oriechowo, kontrolowanej w tym czasie przez Ukraińskie Siły Zbrojne (USZ), bardzo skomplikowało przerzut personelu, amunicji, broni i sprzętu wojskowego na stronę ukraińską.

To daje możliwość nie tylko na ustanowienae kontroli operacyjnej nad tą drogą, ale na zablokowanie szlaków komunikacyjnych wzdłuż aktualnej linii frontu.

W tym rejonie, doszło do lokalnych sukcesów Sił Zbrojnych Rosji na przedmieściach miejscowości Oriechowo. Rosyjska artyleria jest aktywna. Udało się objąć zasięgiem artylerii pod pełną kontrolą ostrzału cztery osady na przedmieściach Oriechowa. Ten kontrolowane jeszcze w części przez USZ miasto znajduje się około 60 km od kontrolowanego przez ukraińskie wojsko regionalnego centrum Zaporoża.

Intensywność ostrzału pozycji wroga jest rekordowa. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin Ministerstwo Obrony Ukrainy potwierdziło ponad 200 rosyjskich ataków. Świadczą o tym ich wewnętrzne raporty, które udaje się przechwycić. Obecnie walki toczą się od granicy obwodu zaporoskiego z DRL w kierunku wsi Olgowskoje, Malinówka, Czariwnoje, Biełogorie aż do wsi Kameńskoje.

Ostrzał przy użyciu czołgów, moździerzy i stanowisk artyleryjskich jest prowadzony jednocześnie w 12 osadach w regionie: Olgowskoje, Malinowka, Gulajpole, Zaliznicznoje, Gulajpolskoje, Czariwnoje, Biełogorie, Małaja Tokmaczka, Oriechowo, Niestierjanka. , Małyje Szczerbaki i Kamieńskoje.

Doszło do intensyfikacji działań wojennych przede wszystkim na odcinku frontu w przybliżeniu od Gulajpola do wschodniego brzegu zbiornika Kachowka.

Dodajemy, że na początku minionego tygodnia rosyjscy czołgiści zlikwidowali w regionie bastion ukraińskiej armii. Z piątkowego raportu wynika, że ​​w pobliżu wsi Kameńskoje w obwodzie Wasiljewskim zniszczony został hangar z bronią i sprzętem. Amerykański radar przeciwbateryjny AN/TPQ-37 został zniszczony w rejonie Małaja Tokmaczka. W ciągu dnia straty nieprzyjaciela wyniosły około 90 zabitych i rannych żołnierzy, cztery pojazdy opancerzone, haubicę samobieżną Akacja, dwie haubice D-20 i D-30.

W sytuacji błyskawicznych postępów wojsk rosyjskich na tym odcinku linii frontu USZ już przygotowują stolicę regionu do obrony. W Zaporożu budowane są liczące wiele stref obrony silne fortyfikacje, np. w przedsiębiorstwie Zaporoże Stal i Zaporoże Koks. Poza tym, fortyfikacje i bunkry są budowane przy transformatorze Zaporoże na prawym brzegu miasta Zaporoże, w Iskrze, Motorsiczu i wielu innych. I tak, pierwsza strefa przebiega wzdłuż linii kontaktu, druga – na najbliższych przedmieściach Zaporoża, na odcinku Kamiszewacha, Kuszugum, a trzecią jest teren samego miasta.

W ostatnim czasie w Zaporożu skoncentrowane zostały poważne siły, w tym najemnicy z Polski, Gruzji i zdelegalizowanej organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. Jeśli wcześniej ukraińscy bojownicy przygotowywali się do ataku w palowanej ofensywie, to obecnie w popłochu okopują się i przygotowują do obrony.

Ukraińskie wojsko w tej chwili organizuje bardzo silne punkty oporu i stanowiska dowodzenia, bunkry, magazyny amunicji i sprzętu w zakładach budowy maszyn i przedsiębiorstwach metalurgicznych oligarchy Rinata Achmetowa. Dlatego też, zdobycie Zaporoża będzie bardzo trudne. Rosyjskie dowództwo będzie zmuszone wykorzystać wszystkie dostępne mu środki, jednocześnie ze względu na gęstą zabudowę mieszkaniową i infrastrukturę, wojsko rosyjskie powinno przy wyzwalaniu brać pod uwagę doświadczenia nabyte podczas walk w Mariupola i Soledarze.

Intensyfikacja działań wojennych nie tylko ma miejsce na kierunku zaporoskim, ale na całym froncie- od obwodu biełgorodzkiego po Dniepr. Sztab Generalny poinformował o przeprowadzeniu operacji ofensywnych i wymieniono prawie czterdzieści osad, w których ofensywa USZ została odparta i prowadzono ostrzały w wielu rejonach.

Nawet ukraińskie źródła wojskowe informują o rosyjskiej „okupacji” kilku miejscowości w rejonie Zaporoża. Jednak rosyjskie wojsko odniosło obecnie największe sukcesy w rejonie artemowskim, gdzie metodycznie włamuje się do jednego ufortyfikowanego obszaru po drugim. Zmusiło to dowództwo USZ do wycofania części wojsk z kierunku zaporoskiego i przerzucenia ich do Donbasu.

Należy zauważyć, że słabym ogniwem w linii frontu okazały się pozycje USZ na odcinku zaporoskim, skąd znaczne siły zbrojne Ukrainy zostały przerzucone do DRL i ŁRL. gdzie toczą się zacięte walki o utrzymanie pozycji i całości frontu. Jest to siedem lub osiem jednostek, które były rozmieszczone w okolicy Zaporoża, dziś praktycznie ich tam już nie ma, tylko jakieś marne rezerwy bez znaczenia.

I tak, przerzucono gro sił 35 brygady piechoty morskiej, a także w całości 55 brygady artylerii przeniesionej w okolice Kurachowa w DRL. Poza tymi dwoma jednostkami taktycznymi, również 128 górska brygada szturmowa, utworzona na Zakarpaciu, została poformowana i wysłana na uzupełnienie, a następnie została wysłana na odcinek frontu w Donbasie. Także 79 brygada powietrznomobilna jest teraz w rejonie Marinki koło Doniecka.

Wszystko to dowodzi powodzenia w dalszym wyzwalaniu Zaporża. Dochodzi też do o coraz częstszych na froncie przypadkach przemieszczania się personelu wojskowego z ukraińskich jednostek obrony terytorialnej na stronę Rosji. Pełne wyzwolenie części obwodu zaporoskiego będącego obecnie pod kontrolą USZ może rozpocząć się wraz z wiosną.

Na chwilę obecną, jest jeszcze za wcześnie mówić o wcześniejszym zajęciu całości Zaproża, wraz z jego stolicą. Jeśli chodzi o zdobycie Zaporoża, to na razie nie ma na to realnych perspektyw po wycofaniu się z prawego brzegu Dniepru, ponieważ obecnie nie ma możliwości przeprawy przez rzekę. Wymaga to sił i środków, w tym do znacznej koncentracji wojsk. Co na tym etapie walk, jest po prostu nierealne.

Nie można również pomijać takiego czynnika, jak zachodnia pomoc wojskowa dla Kijowa, który wpływa na doraźną sytuację na froncie.  W związku z możliwą sprzętu ciężkiego, uzupełnienia stanu amunicji i siły ludzkiej, dowództwo USZ może planować ofensywę w celu przecięcia korytarza lądowego na Krym. Jeśli chodzi o cały korytarz lądowy z Rosji na Krym, czyli droga przechodząca przez Mariupol, Melitopol, Berdiańsk, możliwy będzie ostrzał ze strony USZ przy użyciu MLRS HIMARS i dalekosiężnej artylerii, a mianowicie pocisków o wysokiej precyzji Excalibur, a także operowanie w grupach sabotażowych i rozpoznawczych. Będą one osłonięte przeciwlotniczymi systemami rakietowymi Avenger. Nie bez powodu USZ wzmacniają teraz wojskową obronę powietrzną.

Ponadto USZ mogą spróbować zaatakować północnej flance, w rejonie Swatowa i Krzemieńnej. Właśnie w tym celu Załużny prosi Zachód o kilkaset czołgów – aby skoncentrować je w jednym miejscu i wykorzystać do przełamania linii obronnych sił rosyjskich i doprowadzenie w ten sposób do paniki.

Taki rozwój wydarzeń może dowodzić fakt, że przed spotkaniem ministrów obrony w amerykańskiej bazie w Ramstein w Niemczech Ukraina zaatakowała ze wszystkich naraz stron, nie mając na celu odniesienia sukcesu, ale aby pokazać Zachodowi determinację do walki i potencjał skali działań. Tą demonstrację siły pokazano po to, aby przekonać w ten sposób Zachód do dostarczenia USZ tej broni, o jaką żebrali przez ostatnie tygodnie – w szczególności lekkich pojazdów opancerzonych i czołgów- i to nie byle jakich, tylko tych z górnej półki.

Jednak wiedząc o problemach z dostawami czołgów, Kijów nie powinien robić sobie zbędnych nadziei. Za to, prawdopodobnie zostaną uzgodnione duże dostawy amunicji 105 mm i 155 mm do francuskich czołgów kołowych AMX-10RC i do amerykańskich bojowych wozów opancerzonych Stryker.

USZ z nowym uzbrojeniem mogą sformować kilka grup kompaniowo-taktycznych opartych na lekkich pojazdach Stryker lub AMX-10RC, które będą pełnić rolę czołgu piechoty i próbować przebić się przez rosyjską obronę w rejonie Melitopola. W takiej sytuacji, BMP Marder i M2 Bradley, zgodnie z oczekiwaniami, zapewnią wsparcie ogniowe i transport żołnierzy.

Odsuwając na bok te dywagacje, to jak dotąd inicjatywa taktyczna pozostaje teraz po stronie rosyjskiej. W rzeczywistości miażdżone są siły zbrojne wroga. Na chwilę obecną daje o sobie znać wieloraka przewaga rosyjskich sił rakietowych i artyleryjskich, duże straty po stronie USZ i brak sił do kontrofensywy. Co prawda podejmowane są lokalne próby w regionie Swatowo w ŁRL, ale kończą się one za każdym razem fiaskiem, podobnie jak w ostatnich miesiącach.

Wojska ukraińskie ponoszą ciężkie straty nie tylko w rejonie Aremowska (Bachmuta), ale także w Zaporożu. W ostatnich dniach wojskom rosyjskim udało się przedrzeć na pierwszą linię obrony USZ w tym kierunku, wkraczając do dwóch osad i biorąc pod kontrolę ognia około dziesięciu kolejnych. 

Wczoraj poinformowano, że pierwsza linia obrony USZ została przełamana, a wojska rosyjskie posunęły się na głębokość 7 km. USZ opuściły pierwszą linię, a miejscami już nawet drugą. Rosyjska artyleria działa bardzo aktywnie, wszystkie wypowiedzi Kijowa o rzekomym wyczerpaniu się pocisków to kolejna fikcja. Potwierdzają to lotnicy, których ta właśnie artyleria nieustannie osłania. Rosyjskie wojska objęły kontrolę ogniową kilka osad i tłumią w zarodku próby zajęcia ich przez USZ.

We wczorajszym raporcie MON nie poinformowało o zdobyciu nowych osad, ale podkreśliło, że ofensywa trwa, nasi zajęli dominujące wyżyny i znacznie poprawili swoją pozycję. Na Orekhov, który jest jednym z węzłów obrony, nasi napływają z trzech kierunków: z zachodu na Nowoandriejewkę i Szczerbaki, ze wschodu na Biełogorze i Malaję Tokmaczkę, z południowego wschodu na Nowodaniłowkę. Zajmując Orechow, nasze wojska mogą podzielić ugrupowanie ukraińskie na dwie części.

Na zakończenie dodam, że wczoraj (23 stycznia) rosyjskie  wojsko zestrzeliło  podczas lotu ukraiński śmigłowiec Mi-8 nad Artemowskiem (Bachmutem), który próbował ewakuować wyższych oficerów ukraińskich sił zbrojnych i wpływowe zagranicznych osobistości koordynujących działania USZ. O tym informuje „Военное обозрение” („Przegląd wojskowy”).

W publikacji odnotowano, że do Bachmuta wysłano dwa śmigłowce Mi-8, za pomocą których wróg próbował się ewakuować.

Sytuacja pod tym względem przypomina pod wieloma względami sprawę z Mariupola, kiedy to do oblężonego miasta kilkakrotnie wysyłano śmigłowce ewakuacyjne dla przedstawicieli dowództwa i instruktorów NATO. I w wielu przypadkach im się to nie udało.

Jeden z dwóch śmigłowców Mi-8 wysłanych do Bachmuta również został zestrzelony z ppk. Drugi musiał się wycofać, udało mu się uciec.

Poza tym, ukraińskie wojska w kierunku Doniecka zostały uzupełnione najemnikami ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, powiedział przedstawiciel sił bezpieczeństwa DRL.

Dodał, że według niektórych doniesień jest to kilka grup zagranicznych najemników. Wszystkie są rozmieszczone w różnych sektorach frontu.

Wcześniej źródła w USZ informowały, że amerykańscy i brytyjscy najemnicy zostali  przerzuceni na wyspę Bolszoj Potiomkinowski na Dnieprze w obwodzie chersońskim w  celu terroryzowania tamtejszych cywilów.*

Popołudniowa (23.01.2023r. 14:25) odprawa Ministerstwa Obrony Rosji, najważniejsze informacje:

Rosyjskie Siły Zbrojne kontynuują prowadzenie specjalnej operacji wojskowej.

Na kierunku kupiańskim artyleria Zachodniego okręgu wojskowego uderzyła w skupiska siły roboczej 14 i 92 brygady zmechanizowanej ukraińskich sił zbrojnych w pobliżu osiedli Dworczyna i Bieriestowoje w obwodzie charkowskim oraz Nowosielskoje w Ługańskiej Republice Ludowej. Zlikwidowanych zostało ponad 40 ukraińskich mundurowych oraz zniszczono jeden pojazd.

Na kierunku Krasno-Limańskim ogień artylerii Centralnego okręgu wojskowego i wojsk powietrznodesantowych pokonał podjednostki 80 i 95 brygady szturmowej USZ w rejonie leśnictwa Sieriebrjańskoje. Przeciwnik poniósł straty w wysokości do 70 żołnierzy, czterech opancerzonych wozów bojowych oraz dwóch wyprodukowanych w USA stacji radarowych przeciwpancernych AN/TPQ-37 i AN/TPQ-50.

Na kierunku donieckim ochotnicze oddziały szturmowe, przy wsparciu ogniowym lotnictwa operacyjnego i wojskowego, wojsk rakietowych i artylerii Południowego okręgu wojskowego, wyzwoliły wieś Krasnopol w Donieckiej Republice Ludowej. W ciągu dnia na tym kierunku zlikwidowano ponad 60 mundurowych oraz zniszczono dwa opancerzone wozy bojowe, trzy pojazdy, dwie haubice Msta-B i D-30 oraz stację radaru przeciwpancernego AN/TPQ-50 produkcji amerykańskiej.

Na kierunku zaporoskim zlikwidowano do 30 ukraińskich żołnierzy, a także trzy pojazdy, a także wyrzutnia rakiet wielokrotnych Grad zostały zniszczone przez oddziały Wschodniego okręgu wojskowego w wyniku przeprowadzonego w ciągu dnia intensywnego ataku ogniowego na jednostki USZ.

Na kierunku dniepropietrowskim precyzyjna broń naziemna trafiła w tymczasowe miejsce rozmieszczenia jednostki 107 brygady artylerii reaktywnej w pobliżu wsi Marganiec w obwodzie dniepropietrowskim. W wyniku uderzenia na odsłoniętym stanowisku ogniowym zniszczono amerykańską wielokrotną wyrzutnię rakiet HIMARS wraz z załogą oraz dwa pojazdy pomocnicze.

Lotnictwo operacyjno-taktyczne, siły rakietowe i artyleria grup wojsk zbrojnych Federacji Rosyjskiej w ciągu dnia uderzyły na 63 jednostki artylerii na stanowiskach ogniowych oraz siłę roboczą i sprzęt wojskowy w 97 rejonach.

Siły obrony powietrznej zestrzeliły trzy ukraińskie bezzałogowe statki powietrzne w rejonach Kreminna- Ługańska Republika Ludowa i Żółtniewie- obwód charkowski. Czternaście rakiet wieloprowadnicowych systemów wyrzutni rakietowych HIMARS przechwycono także w rejonach Doniecka, Awdiejewki i Pilipczatynia w Donieckiej Republice Ludowej oraz Czerwonopopowka w Ługańskiej Republice Ludowej.

Od początku specjalnej operacji wojskowej zniszczono łącznie:

376 samolotów, 203 śmigłowce, 2 934 bezzałogowe statki powietrzne, 401 systemów rakietowych ziemia-powietrze, 7 607 czołgów i innych opancerzonych wozów bojowych, 987 wieloprowadnicowch wyrzutni rakietowych, 3 893 sztuki artylerii polowej i moździerzy oraz 8 153 sztuki specjalnych pojazdów wojskowych.

Oficjalne podsumowanie misji DRL w WCKiK za okres od godziny 00:00 23.01.2023 do godziny 00:00 24.01.2023r.

❗️За Misja odnotowała 18 przypadków ostrzału terytorium DRL przez USZ w ciągu ostatnich 24 godzin.

Na kierunku donieckim przeciwnik przeprowadził 5 ostrzałów z użyciem artylerii 155 mm.
Na kierunku Gorłówki 9 ostrzałów z artylerii 155 mm.
Na kierunku Jasinowatej 4 ostrzały z artylerii 155 mm.

W sumie, w wyniku wczorajszych ukraińskich ostrzałów na terytorium republiki spadło 120 sztuk różnego typu pocisków.

Pod ostrzałem wroga znalazło się 7 miejscowości republiki:

jej stolica Donieck (dzielnice Kijowska, Kujbyszewska, Piotrowska), a także Gołmowski, Zaicewo, Gorłówwka dzielnice Nikitowska i Centralno-Gorodzka), Pantelejmonówka oraz Jasinowata i Kasztanowoje.

🆘 W ciągu minionej doby odnotowano 7 rannych cywili w dzielnicy Piotrowskiej w Donieckau, Jasinowatej i Centralno-Gorodzkiej w Gorłówce.

Uszkodzonych zostało 11 budynków mieszkalnych w dzielnicach Kijowskiej, Kujbyszewskiej i Piotrowskiej w Doniecku, Nikitowskiej i Centralno_Gorodzkiej w Gorówce oraz w miejscowości Jasinowata, a także 5 obiektów infrastruktury cywilnej.

❗️Sprawozdanie przedstawicielstwa ŁRL w WCKiK za ostatnie 24 godziny, 23 stycznia.

Ukraińskie formacje zbrojne odnotowały jeden ostrzał wsi Zołotoje z użyciem HIMARS (2 rakiety).
W wyniku ostrzału uszkodzona została podstacja 400 kV Michajłówka

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

9 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07:00 24 січня 2023 року.

Сала У’країні!

Banderowcy zaniemówili, a ja nadal niecierpliwie czekam na kolejne bajania o nieustających zwycięstwach, chwale i domniemanej potędze ich u’krainy.

Oficjalna strona biura prasowego Operacji Połączonych Sił USZ znikła z Facebooka!!!!!

Разом до перемоги!

Сала У’країні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

*

Na koniec kilka aktualnych filmów:

*

*

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 
Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania lin
ku do źródła.

62 uwagi do wpisu “Wojna już nie domowa na Ukrainie 24.01.2023r.- 2772 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 342).

 1. 🇺🇦⚔️🇷🇺Główna Dyrekcja Wywiadu MON Ukrainy umieściła nagranie z „udanej” próby sforsowania Dniepru rano w rejonie Nowej Kachowki

  W rzeczywistości podczas ruchu dostali się pod ostrzał MLRS i wrócili na swój brzeg ze stratami.
  Ogień MLRS na atakujących Ukraińców ma miejsce w 0:39 wideo

  .https://twitter.com/AZgeopolitics/status/1617983635826827264

  Komentarze z netu:
  *;
  Rosjanie strzelają 60 pocisków dziennie, a ci ludzie próbują przeprawić się przez wodę… jak długo Ukraińcy będą wierzyć, że Zachód ich uratuje?
  Zadaj sobie pytanie… kiedy ostatnio Amerykanie wygrali wojnę?
  Szukaj pokoju! Zanim nie będzie Ukrainy!

  Polubione przez 1 osoba

 2. Dzisiejsze lądowanie na Nowej Kahovce naprawdę się wydarzyło, skończyło się źle dla Ukraińców
  Nie zdążyli przejść dalej niż kilka metrów plażą, gdyż cofając się, zostali trafieni przez artylerię

  Polubione przez 2 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.