Wojna już nie domowa na Ukrainie 03.02.2023r.- 2782 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 352).


„Niemy krzyk”– dzień 972.

Tym razem nie będzie „okrągłego stołu”.

Za trzy tygodnie będzie rocznica rozpoczęcia operacji specjalnej przez Siły Zbrojne FR na Ukrainie. 

W tak długim już horyzoncie czasowym dostrzec można zarys tego, w jakim celu tą operację rozpoczęto.

Otóż, walka prowadzona jest nie tylko o suwerenność i zapewnienie bezpieczeństwa Rosji na następne kilkadziesiąt lat, ale także o nowy świat wielowektorowy, w którym zapewnione są prawa do niezależnego rozwoju krajów i narodów, poszanowanie tradycji narodowych, religijnych i historycznych i wypracowanych przez tysiąclecia zasad uniwersalnych. 

Przeciwnicy Rosji bardzo dobrze rozumieją o co idzie ta gra. Ursula von der Leyen słusznie powiedziała, że ​​sukces Rosji pociąga za sobą zmiany geopolityczne. Ale tym, co przesłoniło istotę tych przesunięć, była utrata geopolitycznego dyktatu euroatlantyckiej sekty, która sprzeciwia się nie tylko większości ludzkości, ale nawet wielu milionom ludzi żyjącym w Ameryce i Europie, dla których tradycyjne wartości, uczciwość, przyzwoitość i wiara nie są tylko pustymi frazesami. W tym sensie potoczna teza o „zjednoczonym Zachodzie” jest fałszywa. Maskuje istotę konfrontacji, utrudnia znalezienie sojuszników, rozbija możliwość porozumienia się i zorganizowania we wspólnym froncie ich oponentów.

Wyznawcy wspomnianej euroatlantyckiej sekty jednoczą się na platformie negacji starych swoich przekonań i dogmatów. Obecnie jaskrawym przykładem są niemieccy „zieloni”, którzy zrzucili swoją „zieloną” i pacyfistyczną maskę, stając się ręką militarnej i rusofobicznej demagogii.

Dla sekty klęska na stepach Ukrainy jest upadkiem jej dominacji. W imię swego przetrwania podnoszą stawkę, co nic nie daje bo miliony ich poddanych zaczynają rozumieć, o co idzie ta gra, i kto popycha świat w kierunku nuklearnego Armagedonu. Na przykład Trump czyni z tego problemu swój program wyborczy. Problem tylko w tym, czy siły dążące do ostatecznej konfrontacji, pozwolą mu ponownie wygrać.

Wyciągnięcie wniosków z tej lekcji jaką Zachód obecnie daje Rosji oznacza nie tylko ochronę konstytucyjnych jej granic i wykluczenie wykorzystania Ukrainy jako taranu dla pozbawienia jej bezpieczeństwa, ale także radykalne osłabienie geopolitycznych wpływów sekty euroatlantyckiej. Tylko takie zdecydowane przesunięcie na miarę potężnego trzęsienia ziemi może zapewnić zarówno europejskie bezpieczeństwo jak i światowe bezpieczeństwo i dalsze pokojowe współistnienie na równych prawach i warunkach.

Oznacza to, że Rosja musi nie tylko wygrywać na polu bitwy, ale także aktywnie angażować się w dialog ze wszystkimi odpowiedzialnymi narodowo siłami w Europie i na świecie. Nawet z małych kawałków można poskładać wspólną mozaikę. Nadszedł teraz właśnie czas, aby zebrać te kamyki, odłożyć na bok drobne różnice i podjąć dialog ze wszystkimi, którym drogi jest rozwój narodowy i tradycyjne wartości. Już dziś możemy dostrzec siły opowiadające się za rozwojem narodowym, przeciwko zdradzie wartości i tradycji, które stały się podstawą obecnego Zachodu. Trzeba wskazać przyczyny i sprawców uwiedzenia i zdominowania Europy przez siły zła, i na tej bazie tworzyć nową jakość, która przeniesie Nas w następne wieki.

Operacja specjalna i ostra konfrontacja z Rosją zmusiła tych co naprawę rządzą w Ameryce do ujawnienia istoty wcześniej ukrytej strategii. Celem rzeczywistym Ameryki, poza walką o zapewnienie przetrwania jej zgromadzonych w dwóch wojnach światowych środków, jej cel stał się jasny: za żadną cenę nie pozwalać na przejmowanie wysoce dochodowych rynków przez konkurencję. Dlatego też, Chiny trzymane są z dala od zaawansowanych zachodnich technologii. Aby zaś zwiększyć zyski zachodniego kompleksu wojskowo-przemysłowego i sektora naftowo-gazowego, należy w tej strategii pozbawić dochodów asertywnego rywala, czyli Rosję- najlepiej rozwijać się jej kosztem. A więc samemu osiągać potężne zyski, a jej posostawiać ochłapy, aby marnie słaba i głodna oraz zdemoralizowana wegetowała. W tej amerykańskiej koncepcji należy też pokonać konkurentów w sektorze inżynierii inwestycyjnej, czyli Niemcy i Francję. Ich konkurencyjność opierała się na stabilnych i niedrogich dostawach z Rosji. Teraz te korzenie zostały wycięte uderzając w całą UE, która też jest solą w oku amerykańskich globalnych geszefciarzy.

Przykro patrzeć na bezradne lamenty prezydenta Macrona i kanclerza Scholza w odpowiedzi na cyniczne ściąganie czołowych europejskich firm do Ameryki. 

Ale jest już alternatywa. Petrodolary są zastępowane przez petrojuany. BRICS staje się centrum przyciągania zwolenników suwerennego rozwoju i tworzy alternatywny system finansowy.

Fakt, że Ameryka walczy o przetrwanie, nie jest żadną propagandową narracją.  Dług publiczny USA przekroczył ustawowy limit. Niewypłacalność, jak dość rozsądnie wskazuje sekretarz skarbu Janet Yellen, grozi ruiną finansową. Rządy Republikanów niewiele tu zmienią, a tylko podniosą poprzeczkę zadłużenia. Uczynili już nawet limit zadłużenia warunkiem wyboru Kevina McCarthy’ego na przewodniczącego  Izby Reprezentantów. Jest oczywiście kwestia ograniczenia wydatków, z tym, że główny ich ciężar są to wydatki na cele socjalne. Ale obcinanie tych świadczeń tym, którzy żyją z nich od pokoleń, skończyłoby się dla Demokratów popełnieniem wspólnego hara-kiri, bo jest to ich strategiczny, ale i skrajnie zdemoralizowany elektorat.

Walka o pułap zadłużenia jest dla Republikanów szansą na przyparcie do muru Demokratów, na pokazanie ich nieodpowiedzialności, na wypaczanie narodowych priorytetów. Ale ta walka, która wymaga mobilizacji wszystkich Republikanów, zwiększy wpływy Trumpistów, a co za tym idzie samego Trumpa. Ale co najważniejsze, postawi pytanie o rzeczywiste interesy Stanów Zjednoczonych, np. w kwestii pomocy dla reżymu z Kijowa.

Eksperci, nawet bliscy obecnej swawolnej administracji, ostrzegają, że przedłużanie się konfliktu na Ukrainie niesie za sobą fatalne konsekwencje. Administracja Bidena osiągnęła już wiele w swojej demagogii ekonomicznej, można więc już zacząć brac pod uwagę jej skutki, kiedy pojawi się stagflacyjny kac.

Nie bez powodu więc, ci co rzeczywiście rządzą w Ameryce natrętnie domagać się zaczęli od Zełenskiego ofensywy wiosną, kiedy Biden rozpocznie walkę o nominację prezydencką. Sterujący marionetkami bardzo dobrze rozumieją, że Biden, pomimo wszystkich swoich oczywistych wad, jest jedyną osobą, która może jakoś utrzymać rozrastającą się demokratyczną koalicję ideologicznych wilków i idealistycznych owiec. Bez powodzenia na Ukrainie Biden nie tylko osiągnie ratingach poziom bliski dna, ale także da ważkie argumenty antywojennej frakcji zarówno w Ameryce, jak i w Europie.

Jak by nie było, i jak się to wszystko nie skończyło, to wszelkie posunięcia prowadzą i tak wyłącznie w kierunku osłabienia USA- jako przywódcy wolnego świata.

 Miniony rok pokazał także- a szczególnie ostatnie tygodnie nowego roku, że NATO walczy z Rosją. Potencjał rozpoznawczy i operacyjny został już wykorzystany, dostarczane jest uzbrojenie, ale wiele innych zdolności bloku nie jest jeszcze wdrażanych, choć już są zapowiedzi. Istnieje możliwość przygotowania się do wojny na pełną skalę, czyli o zasięgu światowym przy wykorzystaniu sił strategicznych. Zapowiedział to nawet dwa dni temu generał Skrzypczak.

Rosja oczywiście musimy starać się temu zapobiec- czym zyska sobie szacunek całego świata. Dlatego też przebieg i, co ważne, jakość operacji wojskowych będzie w decydujący sposób determinować wspomniane wyżej ryzyko.

I już jest plan „B”. To na wypadek, gdyby Ukraińskie Siły Zbrojne (USZ) nie osiągnęły zauważalnego sukcesu wiosną, przyćmiewając nim zimową porażkę, która stałą się niemal „maszynkę do mięsa” jak pod Verdun- w czasie I WŚ, jak i serię innych porażek. Wtedy rozpocznie się nowa kampania, z narracją, że skorumpowany reżim Ukrainy, kierowany przez„ narkomana Zełenskiego, nie może bronić integralności kraju, a Zachód nie będzie walczył zamiast Ukraińców. Już nawet rozpoczęły się przygotowania do tego planu- o czym pisałem nie dalej jak wczoraj.

Pojawiły się już także informacje, że pociągający za sznurki marionetek, w ramach tego planu już zaczynają podburzać generałów do przygotowania zamachu stanu. Przewrót na Ukrainie stanie się uzasadnionym powodem odmowy wsparcia przez NATO „niedemokratycznego” reżimu i da mu pretekst do umniejszenia skali upadku i porażki. A więc rozgłosi się tezę, że niech teraz nowa junta negocjuje z agresorem, a w tym czasie NATO będzie się przygotowywało do ostatecznej wojny z Rosją.

W tym kontekście, zapobieżenie groźbie wojny na pełną skalę Rosja może osiągnąć jedynie demonstracją swych Sił Zbrojnych, skuteczności całej krajowej machiny wojskowej i poparciem społecznym dla podejmowanych działań wykazujących determinację do obrony swej suwerenności, bogactw naturalnych i tradycji oraz kultury.

Dziś kwestia Krymu, czy też obrony prawa do życia Rosjan w Donbasie, jednoczy 75-80% rosyjskich obywateli. Zmieniło się także ich wyobrażenie o samych sobie. Dwie trzecie obywateli zgadza się, że w Rosji istnieje jedność narodowa. Naród rosyjski stał się nie tylko rzeczywistością społeczno-polityczną, ale także siłą wpływową.

Nigdy w historii Rosji społeczeństwo nie wykazało tak wielkiej aktywności i jedności. Prawie dwie trzecie z nich angażuje się w działalność charytatywną – przekazując pieniądze osobom z zewnątrz. Prawie jedna trzecia brała udział w wolontariacie i projektach wolontariackich. Skala wsparcia dla rodzin przesiedleńców z Donbasu i Noworosji, a także dla uczestników walk w ramach operacji specjalnej i ich rodzin- jest imponująca.

Biznes też nie zawiódł. Spadek PKB na poziomie tylko około 3%, jest w tej sytuacji niebywałym sukcesem. A więc okazało się, że jest lepiej niż oceniali optymiści. Biznes nie tylko dostosował się do nowej rzeczywistości, ale jego trzecia część myśli o swojej rozbudowie i unowocześnieniu. Tysiące biznesmenów przekazało datki na wsparcie operacji specjalnej.

Państwo już teraz lepiej słyszy głosy tych, którzy szczerze proszą o pomoc. Krytyka pomaga rozwiązywać problemy z systemem mobilizacji. Daleko mu do ideału, ale zdecydowanie lepiej.

Utrzymanie konsolidacji społecznej jest wspólną troską zarówno państwa, jak i społeczeństwa obywatelskiego. Sukces jest potężną barierą przed próbami sekty euroatlantyckiej, by sprawdzić się w ostatecznej walce na śmierć i życie.

*

Popołudniowa (02.02.2023r. 15:45) odprawa Ministerstwa Obrony Rosji, najważniejsze informacje:

Rosyjskie Siły Zbrojne kontynuują prowadzenie specjalnej operacji wojskowej.

Na kierunku kupiańskim uderzenia lotnictwa wojskowego i artylerii Zachodniej grupy sił skierowano w jednostki 92 brygady zmechanizowanej sił zbrojnych Ukrainy w pobliżu wsi Nowosielskoje w Ługańskiej Republice Ludowej.

Zlikwidowanych zostało ponad 25 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono opancerzony wóz bojowy i dwa pojazdy.

Ponadto trzy ukraińskie pojazdy MLRS Grad zostały trafione w pobliżu osady Wołczańsk- obwód charkowski.

Na kierunku Krasno-Limańskim w wyniku ostrzału artyleryjskiego i udanych działań ofensywnych jednostek zgrupowania wojsk Centrum, pododdziały 95 brygady desantowo-szturmowej USZ zostały uderzone w pobliżu osady Karmazinówka w Ługańskiej Republice Ludowej, a także w rejonie lasu Sieriebryńskiego.

Straty wroga na tym kierunku w ciągu doby wyniosły ponad 100 ukraińskich żołnierzy, sześć opancerzonych wozów bojowych i haubica D-30.

Na kierunku donieckim kontynuowane są działania ofensywne jednostek Południowej grupy wojsk.

Lotnictwo wojskowe, oddziały rakietowe i artyleria uderzyły w podjednostki 59 brygady piechoty zmotoryzowanej USZ i 3 brygady gwardii narodowej w pobliżu osad Pierwomajskoje i Wasiukówka w Donieckiej Republice Ludowej.

Zlikwidowanych zostało do 50 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono jeden czołg, transporter opancerzony, dwa pick-upy, haubicę Msta-B i haubicę D-30.

Na południe od Doniecka i w Zaporożu ogień artyleryjski i aktywne działania grupy wojsk Wschód zlikwidowały ponad 65 ukraińskich żołnierzy 110 brygady obrony terytorialnej w pobliżu osady Połtawka- obwód zaporoski, oraz 72 brygady zmechanizowanej w pobliżu osady Ugledaru w Donieckiej Republice Ludowej.

Również w ciągu dnia zniszczono cztery opancerzone wozy bojowe i dwa pojazdy sił zbrojnych Ukrainy.

Na kierunku chersońskim ostrzał artyleryjski w pobliżu miasta Chersoń i wsi Zmievka w obwodzie chersońskim zniszczył dwa składy amunicji sił zbrojnych Ukrainy.

Lotnictwo operacyjne i taktyczne, wojska rakietowe i artyleria grup wojsk zbrojnych Federacji Rosyjskiej uderzyły w 78 jednostek artylerii na stanowiskach ogniowych, a także w siłę roboczą i sprzęt wojskowy w 105 rejonach.

Wyprodukowane w USA wyrzutnie MLRS HIMARS M-142 i M-270 zostały zniszczone w pobliżu miasta Kramatorsk w Donieckiej Republice Ludowej.

Również w rejonach Malinówki i Awdiejewki w Donieckiej Republice Ludowej oraz Drużelubowki w obwodzie zaporoskim uderzono w trzy składy broni rakietowej i artyleryjskiej USZ.

Samoloty sił powietrznych w pobliżu miejscowości Małokaterinowka- obwód zaporoski, zniszczyły radar wykrywania celów na małej wysokości 35D6 oraz radar przeciwpancerny AN/TPQ-37 produkcji amerykańskiej.

W ciągu dnia siły obrony powietrznej zestrzeliły cztery rakiety systemu wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS i pięć ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych w pobliżu miejscowości Golikowe i Kreminna w Ługańskiej Republice Ludowej, a także w Bieriestowoje w obwodzie charkowskim i Pieszczany w obwodzie chersońskim.

Od początku specjalnej operacji wojskowej zniszczono łącznie:

381 samolotów, 206 śmigłowców, 3 001 bezzałogowych statków powietrznych, 402 systemy rakietowe ziemia-powietrze, 7 719 czołgów i innych opancerzonych wozów bojowych, 1 003 systemy rakietowe wielokrotnego odpalania, 3 981 sztuk artylerii polowej i moździerzy oraz 8 249 sztuk wyposażenia specjalnych pojazdów wojskowych.

Oficjalne podsumowanie misji DRL w WCKiK za okres od godziny 00:00 02.02.2023 do godziny 00:00 03.02.2023r.

❗️Misja odnotowała 33 przypadki ostrzału artyleryjskiego prowadzonego na terytorium DRL przez USZ w ciągu ostatnich 24 godzin.

Na kierunku donieckim przeciwnik przeprowadził 19 ostrzałów artylerią 155 mm i 152 mm.
Na kierunku Gorłówki 8 ostrzałów z artylerii 155 mm.
Na kierunku Jasinowatej 6 ostrzałów z artylerii 155mm i 152mm.

W sumie, w wyniku wczorajszych ukraińskich ostrzałów na terytorium republiki spadło 174 sztuk różnego typu pocisków.

Pod ostrzałem wroga znalazło się 8 miejscowości republiki:

jej stolica Donieck (dzielnice Kijowska, Kujbyszewska, Kirowska, Piitrowska), a także Golmowski, Gorłówka (dzielnica Nikitowska), Jakowlewka, Mineralnoje, Jasinowata oraz Makiejewka (dzielnica Czerwonogwardyjska) i Władimirówka.

🆘W ciągu ostatniej doby w wyzwolonej wcześniej Władimirówce odnotowano śmierć mężczyzny – cywila.

Z różnym stopniem ciężkości ranni zostało 2 cywili: nastolatek urodzony w 2009 roku w eksplozji w dzielnicy Piotrowskiej w Doniecku oraz kobieta w wyzwolonej niedawno Władimirówce.

❗️Za okres 2 lutego przedstawicielstwo DRL w WCKiK otrzymało dodatkowe informacje o szkodach spowodowanych ostrzałem miast w republice przez USZ:

Miejscowość Jasinowata:

 • odnotowano uszkodzenia budynku administracji miejskiej,
 • oraz uszkodzenia w budynku Polikliniki Centralnego Szpitala Rejonowego.

W dalszym ciągu napływają informacje o skutkach ostrzału.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

9 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07:00 03 Лютий 2023 року.

Сала У’країні!

Banderowcy zaniemówili, a ja nadal niecierpliwie czekam na kolejne bajania o nieustających zwycięstwach, chwale i domniemanej potędze ich u’krainy.

Oficjalna strona biura prasowego Operacji Połączonych Sił USZ znikła z Facebooka!!!!!

Разом до перемоги!

Сала У’країні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

*

Na koniec kilka aktualnych filmów:

*

*

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 
Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania lin
ku do źródła.

103 uwagi do wpisu “Wojna już nie domowa na Ukrainie 03.02.2023r.- 2782 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 352).

 1. Erdogan prezydent Turcji czyli państwa należącego do NATO skrytykował decyzję tegoż NATO o przekazywaniu Ukrainie czołgów. Stwierdził, że jedynie przedłuży to wojnę i zasili konta firm zbrojeniowych

  https://www.zerohedge.com/geopolitical/tanks-ukraine-will-only-prolong-war-line-pockets-gun-barons-erdogan

  Obecność Turcji w NATO niewątpliwie nie jest czynnikiem scalającym sojusz. Jak ktoś mądry powiedział: Turcja w NATO to pamiątka z czasów zimnej wojny

  Polubione przez 5 ludzi

  • Przecież to tylko rabunek, a uzasadnienie złodziej zawsze znajdzie, a jakby co to nie jego ręka. To obrabowywani mają obowiązek zrobić ze złodziejami porządek, bez względu na to co jeden czy drugi złodziej twierdzi.

   Polubione przez 5 ludzi

 2. Wiceminister MSZ Jabłoński twierdzi, że Rosji nie można pozwolić na wyjście z obecnego konfliktu z twarzą. Rosja musi opuścić wszystkie terytoria ukraińskie. To gada facet z naszego MSZ ! Czyli kapitulacja, pełna, bezwarunkowa. Jak nie Fotyga to inny Jabłoński. Jazda bez trzymanki w kierunku naszej wojenki na wschodzie. Jakiś wirus to powoduje czy co? W Ameryce jest takie powiedzenie – głupi jak Polak i ja się im tam w tej Ameryce nie dziwię. W sumie to korzystnie jest z tym, że my o niczym nie decydujemy jako podmiot wydarzeń w Europie bo byśmy już od dawna użyźniali ukraińskie stepy, i tak już żyzne ciałami naszych obywateli. Chociaż co się odwlecze, to nie uciecze.

  Polubione przez 12 ludzi

 3. https://t.me/intelslava/44043
  Najemnicy z Norwegii zostają okaleczeni w bitwach o Artemowsk
  Sander Sjorsven Trelvik i Simon Johnsen nazywają siebie „ochotnikami medycznymi”, ale zapomnieli zdjąć flagę nazistowskiej grupy Prawego Sektora. W czwartek otrzymali zadanie ewakuacji, gdzie znaleźli się pod ostrzałem wojsk rosyjskich.
  „Dwa razy zbombardowali to samo miejsce. Potem zaczęli ostrzeliwać okolicę, gdy zobaczyli, że przeżyliśmy” – powiedział najemnik i dodał, że zginęło kilka osób, które były z nim i Trelwickiem.
  Trelwick otrzymał oparzenia do 40% ciała i rany odłamkowe. Razem z Johnsenem zostali wysłani do szpitala w Dniepropietrowsku. Norweskie władze przygotowują ewakuację rannych przez Polskę do domu.
  foto

  Polubione przez 2 ludzi

 4. W piątek (03.02.2023) na konferencji prasowej do sprawy trwania działań zbrojnych odniósł się rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow.
  Donbas nie jest jeszcze w pełni chroniony i dlatego specjalna operacja wojskowa przedłuża się – oświadczył.

  W gruncie rzeczy musimy chronić ludzi, którzy tam mieszkają. Jak dotąd cel ten nie został w pełni osiągnięty. To jeszcze pozostaje do zrobienia – dodał.

  Rzecznik prezydenta Rosji powiedział także, że „Krym, tak jak i Donbas, jest regionem Federacji Rosyjskiej”…

  https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37896211-wojna-rosji-z-ukraina-kreml-tlumaczy-dlaczego-wojna-wciaz-trwa

  Polubione przez 3 ludzi

 5. https://t.me/ukraina_ru/130478
  Deputowani Rady Najwyższej planują wezwać Gruzję i organizacje międzynarodowe do wysłania Saakaszwilego na leczenie za granicą
  Uchwała w tej sprawie została zarejestrowana w parlamencie.
  „Ta rezolucja wzywa do ponownego przeanalizowania przypadków więźniów politycznych, którzy sprzeciwiają się polityce Rosji i do ich uwolnienia. W szczególności dotyczy to Micheila Saakaszwilego – powiedziała szefowa Sługi Narodu Elena Shulyak.
  Według niej, uchwałę podpisało 90 posłów.
  Ciekawe czy Ukraina jest przez nich uważana za „zagranicę”. 🤔
  foto

  Polubione przez 2 ludzi

 6. 🇷🇺🚀💥🔥🇺🇦AFU narzeka na katastrofalny brak broni i amunicji, zeszłej nocy zniszczony został magazyn w Chersoniu .
  Nagranie z nocnej eksplozji magazynu fajerwerków w Chersoniu, duże prawdopodobieństwo amunicji, która tam była przechowywana

  .https://twitter.com/AZgeopolitics/status/1621504361921916929

  Komentarz:
  Rosjanie wycofując się z Chersonia prawdopodobnie
  okamerowali i oznaczyli radiolatarniami wszystkie obiekty,
  które mogłyby służyć Ukraińcom do celów wojskowych.
  Stąd ta precyzja i właściwy czas ataku na składy amunicji.

  Polubione przez 3 ludzi

 7. Pozostając w ulubionym (przynajmniej przeze mnie) – wątku czołgowym: 😉

  Rosyjskie czołgi T-90M Proryw na poligonie zimowym – ćwiczą strzelanie do różnego rodzaju celów naziemnych i powietrznych.
  Przy wykorzystaniu przeciwpancernych pocisków kierowanych 9M119 Refleks wystrzeliwanych z armat czołgowych kal. 125 mm – zasięg ognia wynosi 5 km… ❗

  .https://twitter.com/Trollstoy88/status/1621488779407069187

  Materiał filmowy – załączony w linku… 😉

  Polubione przez 1 osoba

 8. Ciąg dalszy wątku pancernego, tym razem rozważania z amerykańskiego i ukraińskiego punktu widzenia:

  Czołgi posiadają 3 podstawowe cechy: mobilność (dzielność), ochronę załogi (przeżywalność) oraz zdolność rażenia celów z dużej odległości.
  We wszystkich tych kategoriach czołgi oferowane Ukrainie przez jej zachodnich „partnerów”, to mają przewyższać czołgi rosyjskie.
  Na Zachodzie panuje przekonanie, że czołgi z rodziny T-72, oparte na rozwiązaniach konstrukcyjnych sprzed prawie 50 lat, to nie mogą się równać z czołgami M1 Abrams, Challenger 2 i Leopard 2.

  Żeby pomoc Zachodu umożliwiła Ukrainie zwycięstwo militarne, to z omawianego punku widzenia – muszą się równocześnie wydarzyć cztery rzeczy.

  Po pierwsze – kraje zachodnie musiałyby zapewnić wystarczającą liczbę czołgów, żeby umożliwić wojskom ukraińskim zadanie ciosu ofensywnego.
  Strona ukraińska jako niezbędną podaje liczbę 300–500 czołgów, a więc znacznie więcej niż 58 obecnie oferowanych.
  Dopiero utworzenie 4 nowych brygad pancernych (po 90 – 120) czołgów, pozwoliłoby wojskom ukraińskim na uzyskanie zdolności ofensywnej, która mogłaby mieć decydujące znaczenie.

  Drugiej wymagana rzecz – polega na tym, żeby Ukraina wykorzystała nowe czołgi w sposób maksymalizujący ich możliwości taktyczno-techniczne i minimalizujący ich podatność na zagrożenia.
  Czołgi są najskuteczniejsze, gdy mogą poruszać się po otwartym terenie, co umożliwia wykorzystanie efektu ich prędkości i pozwala im na niszczenie celów z dużej odległości.
  Czołgi potrzebują jednak wsparcia inżynieryjnego, danych z rozpoznania, zapewnienia obrony powietrznej oraz wsparcia artyleryjskiego i lotniczego.

  Po trzecie – kraje zachodnie muszą przeszkolić ukraińskich żołnierzy do obsługi zupełnie dla nich nowego dla nich rodzaju czołgów.
  Ukraińskie załogi są przyzwyczajone do obsługi prostszych czołgów postradzieckich lub własnej produkcji, a więc będą musiały nabyć i utrwalić nowe umiejętności.

  Po czwarte – Ukraina musi uzyskać i utrzymać zdolność logistyczną do obsługi swoich nowych czołgów.
  Potrzebne będą w tym zakresie materiały pędne i smary, różnego rodzaju amunicja i odpowiednie części zamiennych.
  Nie bez powodu amerykański Omar Bradley zauważył: „Amatorzy studiują strategię, profesjonaliści studiują logistykę”.

  Ponieważ zachodnie czołgi zaczną docierać na Ukrainę tej wiosny, to kuszące będzie oczekiwanie natychmiastowych skutków ich użycia na polu bitwy.
  Jednak dopóki liczba zachodnich czołgów nie osiągnie setek, a żołnierze ukraińscy nie zostaną odpowiednio wyszkoleni, to nie dojdzie do żadnych zasadniczych zmian na froncie, czego niektórzy tak bardzo oczekują…

  https://www.fpri.org/article/2023/02/tanks-a-lot-well-actually-not-that-many-for-ukraine/

  Polubione przez 4 ludzi

  • Errata.

   „amerykański”…
   Omar N. Bradley – generał armii amerykańskiej, na froncie północnoafrykańskim i europejskim w czasie II Wojny Światowej.

   Polubione przez 1 osoba

 9. ⚡️⚡️Chiński balon szpiegowski nad Montaną w Stanach Zjednoczonych — KSVI-TV
  .https://twitter.com/WarMonitors/status/1621285696844570624

  WASHINGTON, 3 lutego (Reuters)
  Balon lata nad Stanami Zjednoczonymi od kilku dni
  ▪ Pentagon odradzał Bidenowi zestrzelenie go
  ▪ F-22 zmobilizowane na lotnisku w Montanie
  ▪ Kanada zgłasza „potencjalny drugi incydent”
  ▪Chiny „weryfikują” sytuację, ostrzegają przed spekulacjami, szumem

  Chiński balon szpiegowski przelatuje nad Stanami Zjednoczonymi od kilku dni, jak poinformowali amerykańscy urzędnicy w czwartek, co byłoby bezczelnym aktem na kilka dni przed planowaną podróżą do Pekinu przez sekretarza USA stanu Antony Blinken.

  Zmobilizowano myśliwce, ale przywódcy wojskowi odradzali prezydentowi Joe Bidenowi zestrzelenie balonu z nieba z obawy, że odłamki mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

  Stany Zjednoczone przejęły „opiekę” nad balonem, gdy wleciał on w przestrzeń powietrzną USA i obserwowały go za pomocą pilotowanych samolotów wojskowych USA, powiedział dziennikarzom jeden z urzędników pod warunkiem zachowania anonimowości.

  Osobno Ministerstwo Obrony Kanady poinformowało, że wykryto „balon obserwacyjny na dużej wysokości” i monitoruje „potencjalny drugi incydent”, nie podając dalszych szczegółów, dodając, że był w częstym kontakcie ze Stanami Zjednoczonymi.

  https://www.reuters.com/world/suspected-chinese-spy-balloon-flying-over-united-states-us-officials-2023-02-02/

  ****;
  ⚡️Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Balon, który został zgłoszony w amerykańskiej przestrzeni powietrznej, ma charakter cywilny i jest przeznaczony do monitorowania pogody i badań naukowych.

  ⚡️Chiński MSZ: Nie mamy zamiaru naruszać terytorium ani przestrzeni powietrznej jakiegokolwiek kraju

  ⚡️⚡️Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin odnosząc się do sytuacji z balonem: „Dowiadujemy się o weryfikacji tej sprawy”. „Mamy nadzieję, że obie strony spokojnie i rozważnie podejdą do sprawy” „Spekulacje i szum nie sprzyjają rozwiązaniu problemu, dopóki fakty nie będą jasne ”

  ***;
  ⚡️#BREAKING Oficer obrony mówi, że Stany Zjednoczone mają „bardzo duże zaufanie”, że chiński balon przelatywał nad wrażliwymi miejscami w celu zebrania informacji — AP

  ⚡️#BREAKING US Sekretarz stanu Antony Blinken odkłada swoją wizytę w Chinach po tym, jak balon był śledzony wznoszący się w całym kraju — ABC News

  Komentarze z netu

  Prawdopodobnie Chińczyki sprowokowali incydent wiedząc , ze Stany muszą ostro zareagować i odłożyć wizytą Blinkena, której sobie akurat teraz Chińczycy sobie nie życzyli.
  Wizyta dużo wcześniej , była umówiona z inicjatywy USA, chyba jeszcze przed tą hucpą z dostawą Leopardów i Abramsów na Ukrainę.
  Bo ta wizyta Blinkena w Chinach związana jest z sytuacją na Ukrainie, a to ,, propagandowe bicie piany w mediach na temat dostawy czołgów i dalekosiężnych rakiet na Ukrainę byó poprawianiem sobie warunków do negocjacji z Chinami.
  Otóż Stany chcą wygasić wojnę i poddać Ukrainę teraz, w zamian za Donbas , korytarz krymski i Krym , by zachować dla Ukrainy dostęp do Morza Czarnego, aby z Odessy mogli szachować przynajmniej bazy rosyjskie w Sewastopolu na Krymie.

  Tak, ale przecież oznacza zwycięstwo Rosji i to porażkę USA – więcej kompletną klapę jej polityki w Wojnie z Rosją na Ukrainie a Stany już zapowiedziały, że do czegoś takiego nie może dojść.
  Więc stąd ta wizyta Blinkena w Chinach w trakcie której miał namawiać Xi , by podjął się mediacji tak, by to Chiny zakończyły ta wojnę tak , by USA mogły z niej wyjść z twarzą.

  I Chiny podejmą się tej roli, bo cena jaką za to chce im zapłacić USA jest niesamowicie wysoka – ( Tajwan? to tylko aperitif przed głównym daniem), ale nie teraz , nie w tym czasie.
  Chcą sobie polepszyć warunki negocjacyjne, tak wysoko by jak równy z równym z USA prowadzili negocjacje.

  Stąd te balony ośmieszające ,,nietykalność” hegemoni USA.
  Wymuszanie na USA zmiany terminu wizyty na termin dla nich korzystny,
  by USA upokorzona szła do nich ,,na kolanach” jako cesarz do Canossy.

  💥 Dlaczego miano by w Chinach dyskutować o Ukrainie?

  🔶 A dlaczego USA w upokarzający sposób odrzuciły gwarancje bezpieczeństwa jakich Putin domagał się dla Rosji.
  🔶 A po co USA po odrzuceniu gwarancji sprowokowały wojnę z Rosją na terenie Ukrainy.

  Stany wiedzą , że ich hegemonia jest nie do utrzymania, jeszcze kilka – kilkanaście lat i czeka ich kolaps – implozja, uciekają więc do przodu i proponują Chinom asymetryczny dualizm władzy – duumwirat – dwóch równych wobec siebie z tym, że USA są pierwszymi z równych – Primus inter pares (łac. „pierwszy wśród równych sobie”)
  Analogia ;
  w tym folwarku wszyscy są równi wobec siebie, ale świnie są równiejsze.

  Rosja dążyła do Triumwiratu i choć miała z pośród ich najsłabszą pozycję, ale za to chciała mieć równe prawo we współdecydowaniu o powoływaniu Primus inter pares i prawo ,,liberum veto” w sprawach dotyczących jej żywotnych jej.

  Stany oczywiście się na Triumwirat nie zgodziły i przystąpiły z nią do proxy wojny , by ją zmarginalizować.
  Chiny jak zwykle kunktatorskie, usiadły na brzegu rzeki wyczekując z decyzja, które trupy rzeką spłyną.
  A właśnie Dnieprem właśnie zaczęły płynąć coraz szerszą ławą trupy amerykańskich proxy war.
  Dopiero zaczęły, więc chińczyk stwierdził jeszcze nie czas panie Blinken, my mamy czas.

  Chińczykom jest na rękę to , co proponuję Putin szachista Triumwirat bez Primus inter pares.
  Zauważcie, odkąd Putinowi idzie coraz lepiej na Ukrainie, zdołał zbudować ,,koalicję trzech równych sobie” – Rosję , Iran i Indie.
  Lawina toczy się dalej… kilka dni temu Wietnam oznajmił, asekurancko nie łączcie nas z Amerykanami nam bliżej do Chin.

  Panowie dzieje się… jesteśmy świadkami wielkich geopolitycznych przetasowań na szczytach władzy.

  Polubione przez 3 ludzi

  • Ps 🙄😖
   Ale mam w tekście literówek …
   posiekanych zdań i braku słówek.

   A mogłem powiększyć stronę i ją sprawdzić .

   Polubienie

  • Ech, dzieci, dzieci… 🙂

   Wszystkie balony zostały przechwycone przez radziecką obronę przeciwlotniczą w ciągu ostatniego tygodnia nad terytorium ZSRR – wyjaśnia zaskoczonym dziennikarzom przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych – L. F. Iljiczow. Zaprasza on z kolei dziennikarzy do stołu, gdzie wystawione są wszystkie części składowe balonu. Iljiczow wskazuje poszczególne części. Oto specjalna kamera, aparat nadawczo-odbiorczy, aparatura kontrolno-sterująca, powłoka z tworzywa sztucznego i spadochron. Powłoka była wypełniona wodorem, gazem łatwo wybuchającym, ale za to zapewniającym najlepszą nośność.
   Iljiczow wylicza na palcach części składowe balonu, z czego wynika, że każdy balon kosztuje około 50 tys. dolarów. Ponieważ akurat przedwczoraj amerykańskie siły powietrzne przedstawiły program wypuszczenia czterech tysięcy „Moby Dick” – oznacza to, że w to szpiegowskie przedsięwzięcie Stany Zjednoczone wkładają dwieście milionów dolarów. Jest to więcej niż kosztuje supernowoczesny lotniskowiec. „Chodzi tu o wielki eksperyment amerykańskich militarystów – zakończył – o politykę, która musi prowadzić na krawędź wojny”.
   Do jednej ze zdobytych gondol podszedł fachowiec, przedstawiciel lotnictwa, pułkownik A. W. Tarancow. Wygląda ona, jak duża lodówka domowa. W krótkich słowach pułkownik objaśnia zasady działania tej ciężkiej, bo ważącej 650 kg, aparatury. „Każdy balon wyposażony jest w nadajnik, który w określonych odstępach czasu emituje sygnały. Balony kontrolowane radiem są w stanie przebyć teren Związku Radzieckiego w ciągu 7 do 10 dni. Gondola wraz z całą aparaturą na odpowiedni sygnał radiowy może opaść na spadochronie”.
   Korespondenci słuchają dalej. „Specjalna aparatura wewnątrz gondoli rejestruje dokładny czas i położenie geograficzne balonu, podczas gdy aparaty fotograficzne dokonują zdjęć. Każde zdjęcie obejmuje odcinek 800-1200 km2. Każda kamera z kolei może wykonać 500 zdjęć. Tak więc jeden balon w czasie swego przelotu jest w stanie sfotografować kraj wielkości Hiszpanii. Pięćdziesiąt balonów, które akurat demonstrowane są dziennikarzom, może sfotografować całe terytorium Związku Radzieckiego”. Na zakończenie informacji pułkownik Tarancow wyjmuje z jednej z gondol wywołany film i kilka negatywów rzuca na ekran. Na zdjęciach widać górzysty teren i jakieś lotnisko.
   Nazajutrz w Waszyngtonie na scenę wszedł sam John F. Dulles, aby uratować, co uratować jeszcze można. W starannie przygotowanym przemówieniu oświadczył, że rząd Stanów Zjednoczonych gotów jest „respektować” protesty przeciw akcji balonowej, prowadzonej przez lotnictwo amerykańskie. Jednocześnie jednak nie zgadza się, jakoby akcja ta miała jakiś cel wojskowy. Zadaniem balonów jest zebranie materiałów naukowych na międzynarodowy rok geograficzny, przypadający w roku 1957/58. Musiał się zdarzyć „wyjątkowy przypadek” – zapewnia Dulles, że kamera fotograficzna zrobiła zdjęcie ziemi. Czy i jakie przepisy międzynarodowe akcja ta naruszyła, Dulles się nie orientuje.

   Polubione przez 1 osoba

    • 🤔 To Mirosław 😎 a nie św Mikołaj.

     Dzieciom, które myśli mają niegrzeczne
     daje się linką … a nie linka.

     😏 Ja tam się cieszę , że nazwał mnie dzieckiem…
     Przecież mógł mnie potraktować na poważnie…
     i dać mi… na ręce bransoletki, albo założyć kaftan,
     ten o dłuuuugich rękawach. 😁

     Polubienie

    • Niestety, to książka z 1970 roku, Wolfgang Schreyer: Oczy na niebie.
     Skądinąd warto przeczytać, bo obejmuje kawałek historii, którego w internecie nie ma 😉

     „Rząd Stanów Zjednoczonych nie zabrał oficjalnie głosu w sprawie zaginięcia swojego samolotu szpiegowskiego w ciągu całych 5 dni. Dopiero kiedy N. S. Chruszczów wspomniał o tym, nie podając jeszcze szczegółów, na posiedzeniu Rady Najwyższej ZSRR, rząd amerykański opublikował z góry przygotowane oświadczenie: Chodzi o samolot meteorologiczny – stwierdzono – którego pilot na skutek braku dopływu tlenu utracił przytomność, maszyna zaś automatycznie kontynuowała lot. Być może, przekroczyła ona nawet granicę Związku Radzieckiego. Równocześnie, zarówno komentatorzy radiowi na Zachodzie, jak i autorzy wstępnych artykułów po raz chyba setny oskarżyli ZSRR o to, że w sposób jak zwykle złośliwy zestrzelił tę nieszkodliwą maszynę.”

     Polubione przez 3 ludzi

 10. OT z dziedziny historycznej, a konkretnie rocznicowej, i nie tylko… ❗

  Obecnie jesteśmy skłonni do przyjmowania daty 2 lutego 1943 roku, czyli rocznicy zakończenia bitwy pod Stalingradem jako mało znaczącej daty historycznej wykorzystywanej przez „rosyjską propagandę” do podtrzymywania nastrojów patriotycznych, jako element polityki historycznej Putina.

  Nie wchodzę w tę jałową dyskusję, chcę się bowiem skoncentrować na czymś zupełnie innym, a obecnie celowo pomijanym.
  Rzecz dotyczy znaczenia klęski Niemiec pod Stalingradem dla narodu polskiego.
  Jest bowiem pewne, że pokonanie ZSRR i zwycięstwo Niemiec na Wschodzie oznaczałoby, że w przeciągu 10-15 lat naród polski przestałby by istnieć…

  https://myslpolska.info/2023/02/02/jan-engelgard-stalingrad/

  Polubione przez 3 ludzi

  • Słowo propaganda jest stosowane w odniesieniu do wschodu z taką obsesją, że gdyby tego słowa nie było to „nasze” prozachodnie mendia stały by się niemowami.

   Polubione przez 3 ludzi

   • Tak jest ! Aż do obrzydzenia powtarzane jest to z taką systematycznością, żeby się to utrwaliło w mózgu przeciętnego Polaka. I niestety jest to skuteczne, bo ten sam przeciętny Polak ogłupiony obsesyjnym i permanentnym powtarzaniem tej frazy nie rozumie, że sam od dawna jest ofiarą zachodniej propagandy

    Polubione przez 2 ludzi

   • Propaganda antyrosyjskie osiągnęła apogeum i wręcz przeszła w fazę prowojennej histerii,
    Mainstreamowe media można określić nie tylko jako „prozachodnie”, gdyż można odnieść wrażenie, że stały się w tym bardziej gorliwe od zachodnich.
    Kolejną istotną sprawą jest fakt, że niestety – w Polsce coraz mniej jest mediów polskich, a coraz więcej polskojęzycznych.
    Natomiast kwestia ich oddziaływania na kształtowanie tzw. opinii publicznej, to już materiał na naukowe dywagacje…

    Polubione przez 3 ludzi

 11. Administracja prezydenta USA Joe Bidena ogłosiła w piątek nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy wart łącznie ponad 2,1 mld dolarów.

  Rzecznik Pentagonu gen. Pat Ryder potwierdził podczas konferencji prasowej, że Waszyngton przekaże Kijowowi systemy Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).
  Są to pociski wystrzeliwane z wyrzutni HIMARS i MLRS, łączące silniki rakietowe rakiet M26 z małymi bombami lotniczymi SDB i umożliwiające precyzyjne uderzenia na dystansie do 150 km.
  Wystrzeliwane z HIMARS rakiety posiadane dotychczas przez Ukrainę miały zasięg 70-80 km…

  https://www.wnp.pl/przemysl-obronny/usa-oglosily-nowy-pakiet-uzbrojenia-dla-ukrainy-w-tym-precyzyjne-rakiety,673740.html

  Polubienie

  • Artyleryjska amunicja precyzyjna GLSDB, opracowana w kooperacji Boeinga ze szwedzką spółką Saab Defence and Security składa się z silnika rakietowego pocisku M26 DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munition) klasy ziemia-ziemia i precyzyjnej bomby szybującej GBU-39B SDB I (Small Diameter Bomb) i ma masę 270 kg.

   Zasada działania jest prosta. Bomba wynoszona jest za pomocą M26 DPICM na wysokość ponad 12 km i odległość 17 km, a następnie jest kierowana na cel za pomocą nawigacji inercyjnej i satelitarnej INS/GPS z modułem SAASM, aby w końcowej fazie przejść na naprowadzanie laserowe.
   Skuteczny zasięg szacowany jest na ponad 150 km, a producenci deklarują możliwość jego zwiększenia do 200 km.

   Bombę SDB I wyposażono w głowicę odłamkowo-burzącą o masie 93 kg, która może przebić 910 mm zbrojonego betonu.
   Czas lotu to 8 minut dlatego rozważane jest zastosowanie w GLSDB łącza danych, umożliwiającego korektę miejsca trafienia.

   GLSDB jest rozwijany przez obie spółki dla zwiększenia skuteczności precyzyjnego rażenia na znacznych dystansach, szczególnie do eliminowania celów o znaczeniu strategicznym lub trudnych do zniszczenia przez klasyczną amunicję artyleryjską i rakietową…

   https://milmag.pl/amerykanska-amunicja-precyzyjna-glsdb-w-koncu-dla-ukrainy/

   Polubienie

   • Jeżeli na wysokość 12 km to powinno być możliwe do namierzenia i zestrzelenia. Tylko pytanie czy rakieta przeciwlotnicza nie będzie droższa niż ta bomba.

    Polubione przez 2 ludzi

    • Precyzyjna bomba szybująca GBU-39B SDB I (Small Diameter Bomb) jest wynoszona na maksymalną wysokość 12 km i następnie porusza się po trajektorii opadającej z relatywnie niewielką prędkością poddźwiękową.
     Biorąc pod uwagę płaszczyzny szybujące, to nie posiada właściwości staelth, a więc jest dość łatwa do wykrycia i namierzenia przez systemy obrony powietrznej.
     Natomiast do zwalczania skuteczne powinny się okazać rosyjskie zestawy przeciwlotnicze: rakietowe Tor (M, M1, M2) i artyleryjsko-rakietowe Pancyr (S1, S2, SM).
     Prawdopodobieństwo rażenia bomb kierowanych przy użyciu pocisków rakietowych wynosi 0,70-0,90 przy pułapie do 10 km i zasięgu do 18 km.
     Natomiast na mniejszym dystansie do 4 km, to rażenie celów zapewniają armaty kal. 30 mm (Pancyr), co pozwala oszczędzić rakiety przeciwlotnicze.
     Ponadto trzeba uwzględnić całkowity koszt systemu GLSDB, którego bomba SDB jest tylko elementem składowym.
     Należy również pamiętać, że przy obronie ważnych celów – to koszty nie są najważniejsze…

     Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.