Wojna już nie domowa na Ukrainie 04.02.2023r.- 2783 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 353).


„Niemy krzyk”– dzień 973.

Tym razem nie będzie „okrągłego stołu”.

W przeciwieństwie do wczesnych nadziei i oczekiwań związanych z izolacją, Rosja ani nie upadła wewnętrznie, ani nie skapitulowała przed kolektywnymi żądaniami Zachodu dotyczącymi zmiany na szczycie władzy w Moskwie. 

Po prostu, Biały Dom pod kierownictwem Demokratów, nie umiał dokonać prawidłowej oceny spójności społecznej Rosji, jej aktualnego potencjału militarnego i względnej odporności na zachodnie sankcje.  

W rezultacie wojna zastępcza Waszyngtonu przeciwko Rosji kończy się- co wyraźnie widać już- sromotną klęską. Nawet sekretarz obrony USA Lloyd Austin musiał otwarcie przyznać,  w kwestii sytuacji na Ukrainie, gdy 20 stycznia powiedział sojusznikom w Niemczech w bazie lotniczej Ramstein, że wojna będzie jeszcze trwała „długi czas”. A tego czasu już niema, bo gospodarka lokomotywy UE pogrąża się gwałtownie w recesji, i jednocześnie zubożali nagle ludzie zaczęli masowo protestować przeciwko samobójczej polityki rządu, i przeciwko udziałowi Niemiec w wojnie na Ukrainie.

Nawet Aleksiej Aresztowicz- jak dotąd zaciekły propagandysta sukcesu, niedawno został zwolniony ze stanowiska doradca prezydenta Zełenskiego i z funkcji nieoficjalnego „Spinmeistera”, za swoją nagle ujawnioną szczerość wobec prawdziwej sytuacji na froncie. Wyraził także własne wątpliwości, czy Ukraina może wygrać wojnę z Rosją, a także zakwestionował to, że Ukraina w ogóle przetrwa tą wojnę. Ujawnił, że ukraińskie straty wynoszą co najmniej 150 tys. zabitych żołnierzy- w tym około 35 tys. zaginionych. Straty te, wg. Arestowicza- śmiertelnie osłabiły siły ukraińskie, powodując że tak misternie budowana przez ponad 8 ostatnich lat rozległa linia obrony, prawdopodobnie rozpadnie się pod miażdżącym ciężarem atakujących sił rosyjskich w ciągu najbliższych kilku tygodni. 

Poza stratami w sile żywej i sprzęcie, jeszcze bardziej dotkliwe są straty materialne Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem pogromu infrastruktury krytycznej. Natomiast jeśli chodzi o straty w sprzęcie to należy do nich tysiące czołgów i wozów opancerzonych, systemy artyleryjskie, i obrony powietrznej, niemalże wszystkie bojowe bezzałogowe statki powietrzne (BSP, ang. unmanned aerial vehicle, skr. UAV), oraz broń przeciwpancerna- obejmująca równowartość siedmiu lat produkcji systemu rakietowego Javelin. W warunkach, w których rosyjskie systemy artyleryjskie mogą wystrzelić prawie 60 000 pocisków wszelkiego rodzaju – rakiet, pocisków, dronów i innej amunicji– dziennie, siły ukraińskie mają trudności z odpowiedzią na te rosyjskie salwy 6000 pocisków dziennie, czyli 10 razy mniej. I to jest miarą rzeczywistej sytuacji na froncie. I nawet nowe dostawy broni, sprzętu i amunicji dla Ukrainy,nie mogą zmienić tych proporcji. Jedyny zysk w tym wszystkim, to bijące obecnie rekordy wzrostów cen akcji na giełdach, firm produkujących na potrzeby tej brudnej wojny, jaką Zachód prowadzi przeciwko Rosji.

Zgodnie z przewidywaniami rośnie więc frustracja Białego Domu z powodu niepowodzenia w powstrzymaniu fali ukraińskiej klęski. W rzeczywistości ta frustracja szybko ustępuje desperacji, która niebawem może przejść w depresję. 

Jak na razie ujawnia się tylko desperacja, czego doskonałym przykładem jest Michel Rubin, nominowany przez Busha zagorzały zwolennik ciągłych konfliktów Ameryki na Bliskim Wschodzie i w Afganistanie,  który dał upust swojej frustracji [1] w  artykule zamieszczonym na blogu 1945 pt. „Putin chce zmiany granic Rosji”. Według Rubina „Ukraina powinna mieć możliwość posiadania własnego odstraszania nuklearnego, niezależnie od tego, czy przystąpi do NATO, czy nie”. Na pierwszy rzut oka sugestia wydaje się lekkomyślna i mocno przesadzona, ale taka optyka trafnie odzwierciedla niepokój w waszyngtońskich kręgach władzy, że klęska Ukrainy jest już nieunikniona. 

Członkowie NATO nigdy nie byli silnie zjednoczeni w krucjacie Waszyngtonu mającej na celu śmiertelne osłabienie Rosji. Rządy Węgier i Chorwacji reprezentują szerszy sprzeciw w łonie krajów członkowskich NATO, ale z czym wolą one się nie wychylać. Są więc przeciwnicy walki z Rosją, którzy po cichu wyrażają brak poparcia dla dążeń Waszyngtonu do odroczenia w czasie możliwej do przewidzenia klęski Ukrainy. 

Berlin, choć na początku- z wiadomych względów- sympatyzował z juntą w Kijowie,  nie popiera prowadzenia otwartej wojny z Rosją w imieniu Ukrainy. Teraz także Niemców niepokoi, jak się przy tej okazji wydało- katastrofalny stan niemieckich sił zbrojnych. 

Emerytowany generał niemieckich sił powietrznych Harald Kujat [2], który był przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, w ostrych słowach skrytykował obecny rząd  za przyzwolenie dla Waszyngtonowi na wciągnięcie Niemiec w konflikt zbrojny z Rosją, zauważając, że kilka dziesięcioleci niemieckich przywódców politycznych aktywnie rozbroiło Niemcy i tym samym pozbawiło Berlin autorytetu lub wiarygodności w Europie. Choć aktywnie tłumione przez niemiecki rząd i media głównego nurtu, jego komentarze silnie rezonują w niezależnych sieciach społecznościowych z niemieckim elektoratem.

Mimo to faktem jest, że w swoich wysiłkach na rzecz zapewnienia zwycięstwa w zastępczej wojnie z Rosją Waszyngton ignoruje historyczną rzeczywistość. Otóż, od XIII wieku terytorium obecnej Ukrainy było regionem zdominowanym przez większe, potężniejsze mocarstwa narodowe, litewskie, polskie, szwedzkie, austriackie czy rosyjskie oraz sporadycznie tureckie. 

W następstwie I wojny światowej nieudane polskie projekty utworzenia niepodległego państwa ukraińskiego miały osłabić od Zachodu porewolucyjną Rosję radziecką. Ale przecież obecnie Rosja nie jest ani komunistyczna, ani Moskwa nie dąży do zniszczenia państwa polskiego,  jak Trocki, Lenin, Stalin i ich zwolennicy w 1920 roku. Raczej Polska, przy pomocy Ukrainy, no i oczywiście Stanów Zjednoczonych- chętnie by zniszczyła Rosję, a chociażby ją osłabiła. Przecież z tym nikt się- w rządzie PiS- nie kryje.

Do czego więc dąży Waszyngton prowadząc zastępczą wojnę przeciwko Rosji? 

Aby to zrozumieć, należy się cofnąć w czasie do niedzieli 7 grudnia 1941 roku, kiedy to ambasador USA Averell Harriman był z premierem Sir Winstonem Churchillem na kolacji w prywatnym domu Churchilla, kiedy radio BBC nadało wiadomość, że Japończycy zaatakowali bazę marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w Pearl Harbor. Harriman był tak wstrząśnięty tą informację, że jak zacięta katarynka powtarzał kilka razy w kółko:

„Japończycy dokonali nalotu na Pearl Harbor”.

Ale przecież, jeśli Harriman byłby przewidującym politykiem, to ten nalot japoński nie zaskoczyłby go tak bardzo. Przecież administracja Roosevelta praktycznie robiła wszystko, co w jej mocy, aby skłonić Tokio do ataku na Pearl Harbor- co było też warunkiem do przyłączeniem się USA do wojny. Atak sprowokowała seria wrogich wobec Japonii posunięć gospodarczych,  których kulminacją było nałożenie przez Waszyngton embarga na ropę latem 1941 roku. 

Dzisiaj robi podobnie, ale chce uniknąć swego bezpośredniego udziału w wojnie, natomiast wikłając w nią kraje europejskie, z których są już takie gotowe do popełnienia zbiorowego samobójstwa. Tymi krajami są członkowie NATO z tzw. flanki wschodniej + Wielka Brytania. Przypomnę, że w krajach postkomunistycznych, które podporządkowały się Zachodowi, jest rozbudowana bardzo silna i prężna amerykańska agentura.

A więc, w czasach II WS Waszyngton przejawiał znacznie większy realizm, jeśli chodzi o wyczucie czasu i sojuszników. 

Tym razem jednak jest inaczej. Waszyngton i jego najwierniejsi sojusznicy z NATO opowiadają opowiadają się za bezpośrednią wojną z Rosją , za zniszczeniem i doprowadzeniem do rozpadu Federacji Rosyjskiej na wiele małych fragmentów, a także za zniszczeniem milionów istnień ludzkich w Rosji i na Ukrainie. 

Waszyngton nie myśli o tym w ten sposób, jest też jawnie wrogo nastawiony do empiryzmu i prawdy obiektywnej. Ani My, ani nasi sojusznicy nie jesteśmy gotowi do prowadzenia otwartej wojny z Rosją, regionalnej lub globalnej. Chodzi o to, że jeśli wybuchnie wojna między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, Amerykanie także nie powinni być zaskoczeni jak wspomniany wyżej ambasador amerykański w Londynie Averell Harriman. Administracja Bidena i lobby przemysłu zbrojeniowego w Waszyngtonie robią wszystko, co w ich mocy, aby tak się stało.  I to może się stać nieuniknione, gdy zostanie przekroczony Rubikon, na brzegu którego właśnie stoimy.

Dopóki Waszyngton nie zdecydował się konfrontację z Moskwą na Ukrainie, ograniczał swoje zapędy do lokalnych konfliktów, na przegranie których Amerykanie mogli sobie pozwolić, wojen ze słabymi przeciwnikami w krajach rozwijających się od Sajgonu po Bagdad, które nie stanowiły zagrożenia egzystencjalnego wobec sił amerykańskich lub terytorium amerykańskiemu.

Tym razem– wojna zastępcza z Rosją– jest już zdecydowanie inna. 

Może być to ostatnia wojna światowego żandarma, a więc nie tylko zagrozić jego bezpośredniemu terytorium, ale nawet dalszemu istnieniu. A przy tej okazji ugotuje się 3/4 świata.

[1]. https://www.19fortyfive.com/2022/09/putin-wants-russias-borders-changed-history-says-he-should-be-quiet/,

[2]. https://www.nato.int/cv/milcom/kujat-e.htm,

*

Popołudniowa (03.02.2023r. 15:05) odprawa Ministerstwa Obrony Rosji, najważniejsze informacje:

Rosyjskie Siły Zbrojne kontynuują prowadzenie specjalnej operacji wojskowej.

Na kierunku kupiańskim siły lotnictwa operacyjnego i taktycznego oraz ostrzał artyleryjski Zachodniej grupy wojsk uderzyły w siłę roboczą i sprzęt podjednostek 103 brygady obrony terytorialnej i 92 brygady zmechanizowanej USZ w rejonach Tabajewki i Bieriestowoje w obwodzie charkowskim i Nowosielskoje w Ługańskiej Republice Ludowej.

Zlikwidowano do 40 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono opancerzony wóz bojowy i wyprodukowany w USA radar przeciwbateryjny AN/TPQ-50.

Zniszczono też magazyn amunicji artyleryjskiej należącej do ukraińskich sił zbrojnych w pobliżu wsi Błagodatowka w obwodzie charkowskim.

Na kierunku Krasno-Limańskim, w wyniku ostrzału artyleryjskiego i działań ofensywnych grupy wojsk Centrum, jednostki 66 brygady zmechanizowanej, 25 brygady powietrznodesantowej i 80 brygady szturmowej USZ dostały się pod ogień w pobliżu osad Newskoje w Ługańskiej Republice Ludowej i Jampołówka w Donieckiej Republice Ludowej, a także w rejonie leśnictwa Sieriebrińskiego.

Zlikwidowano ponad 70 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono dwa opancerzone wozy bojowe, bojowy wóz piechoty, haubicę D-20 i system artyleryjski M-777 produkcji amerykańskiej.

Dodatkowo w pobliżu Krasnego Limanu w Doniecku zniszczono skład amunicji USZ.

Na kierunku donieckim jednostki Południowej grupy wojsk rosyjskich zajęły korzystniejsze pozycje w wyniku udanej ofensywy.

W nocy na tym kierunku zlikwidowano do 40 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono haubicę Msta-B i wyprodukowaną w USA stację radaru przeciwpancernego AN/TPQ-37.

W pobliżu miejscowości Krasnoarmiejsk w Donieckiej Republice Ludowej zniszczono magazyn paliwa dla sprzętu wojskowego USZ.

Ponadto zniszczono dwa składy amunicji ukraińskich sił zbrojnych w pobliżu osiedli Kurachowka i Mychajłówka w Donieckiej Republice Ludowej.

Na kierunku zaporoskim artyleria i jednostki grupy sił Wschód uderzyły na jednostki 108 i 110 brygady obrony terytorialnej w rejonach Lewadnoje, Marfopol i Ługowskoje w obwodzie zaporoskim.

Straty przeciwnika na tym kierunku w ciągu dnia wyniosły ponad 20 ukraińskich żołnierzy, system artyleryjski M-777 produkcji amerykańskiej, dwie haubice D-20 i haubicę D-30.

Na kierunku chersońskim w trakcie całodziennych walk kontrbateryjnych zniszczono: haubicę samobieżną Akacja oraz dwie jednostki artylerii samobieżnej Goździk.

Wyprodukowana w USA wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet HIMARS została zniszczona w pobliżu wsi Antonówka w obwodzie chersońskim.

Ponadto uderzono w trzy składy amunicji w pobliżu osiedli Kazackoje, Mikołajewka i Michaiłówka w obwodzie chersońskim.

Lotnictwo operacyjne i taktyczne, wojska rakietowe i artyleria grup wojsk zbrojnych Federacji Rosyjskiej uderzyły na 86 jednostek artyleryjskich USZ na stanowiskach strzeleckich, siłę roboczą i sprzęt wojskowy w 103 rejonach.

W pobliżu Krasnoarmiejska w Donieckiej Republice Ludowej, zniszczono wyrzutnię rakiet taktycznych Toczka-U oraz system rakietowy ziemia-powietrze NASAMS produkcji norweskiej.

Samolot MiG-29 sił powietrznych Ukrainy został zestrzelony przez myśliwce rosyjskich sił powietrznych w pobliżu wsi Czerwoarmijskoje w obwodzie chersońskim.

Siedem ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych zostało zestrzelonych przez środki obrony przeciwlotniczej w rejonach Kotljarowki w obwodzie charkowskim, Mikolskoje, Kiriłówka w obwodzie donieckim, Kuziemówka i Kreminna w obwodzie ługańskim oraz Gołaja Pristan w obwodzie chersońskim.

Od początku specjalnej operacji wojskowej zniszczono łącznie:

382 samoloty, 206 śmigłowców, 3 008 bezzałogowych statków powietrznych, 403 przeciwlotnicze systemy rakietowe, 7 723 czołgi i inne opancerzone wozy bojowe, 1 004 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, 3 988 polowych dział artyleryjskich i moździerzy oraz 8 255 specjalnych pojazdów wojskowych.

Oficjalne podsumowanie misji DRL w WCKiK za okres od godziny 00:00 03.02.2023 do godziny 00:00 04.02.2023r.

❗️Misja odnotowała 27 przypadki ostrzału terytorium DRL przez USZ w ciągu ostatnich 24 godzin.

Na kierunku donieckim przeciwnik przeprowadził 14 ostrzałów z użyciem MLRS oraz artylerii 155 mm i 152 mm.
Na kierunku Gorłówki 11 ostrzałów z artylerii 155 mm.
Na kierunku Jasinowatej 2 ostrzały z artylerii 155 mm.

W sumie, w wyniku wczorajszych ukraińskich ostrzałów na terytorium republiki spadły 163 sztuki różnego typu pocisków.

Pod ostrzałem wroga znalazło się 7 miejscowości republiki:

Donieck (dzielnice Kijowska, Kujbyszewska, Kirowska, Piatrowska i stacja kolejowa Donieck-Północny), a także Gołmowski, Gorłówka (dzielnica Centralno-Gorodzka), Szirokaja Bałka, Panteleimonowka orazJasinowata i Aleksandrówka.

🆘 W ciągu ostatnich 24 godzin w Doniecku na stacji Donieck-Północny odnotowano śmierć 1 osoby cywilnej- kobiety.

Ponadto, 2 cywilów, w tym nastolatek urodzony w 2006 roku, odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości w dzielnicach Kujbyszewskiej i Piotrowskiej w Doniecku.

🏠 Uszkodzonych zostało 9 gospodarstw domowych w dzielnicach Piotrowskiej i Kirowskiej w Doniecku oraz w dzielnicy Centralno-Gorodzkiej w Gorłówce i w miejscowości Jasinowata, a także 5 obiektów infrastruktury cywilnej.

❗️ ⚡️ Według ostatnich danych operacyjnych przedstawicielstwa DRL w WCKiK, otrzymano za dzień 3 lutego dodatkowe informacje o ofiarach cywilnych w miastach republiki:

Donieck, stacja kolejowa Donieck- Północny

 • na ulicy Przydworcowej, kobiety urodzone w 1982 i 1964 roku zostały ranne.

🆘Podnosi to łączną liczbę ofiar cywilnych z ataków USZ na 3 lutego 2023 do 5 (1 zabity, 4 rannych). Informacje wciąż napływają.

W dalszym ciągu napływają informacje o skutkach ostrzału.

❗️Raport misji ŁRL w WCKiK za ostatnie 24 godziny, 03 lutego.

Ukraińskie formacje zbrojne odnotowały jeden ostrzał Buławinki z użyciem wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS (4 rakiety).


W wyniku ostrzału uszkodzona została szkoła, ośrodek kultury, poczta i 10 budynków mieszkalnych.

❗️Zarejestrowano też ostrzał przez ukraińskie formacje zbrojne w miejscowości Swatowo.

W wyniku ostrzału miejscowości Swatowo przy użyciu MLRS HIMARS (3 rakiety) zniszczony został budynek fabryki odzieży oraz garaż.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

1 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07:00 04 Лютий 2023 року.

Сала У’країні!

Banderowcy zaniemówili, a ja nadal niecierpliwie czekam na kolejne bajania o nieustających zwycięstwach, chwale i domniemanej potędze ich u’krainy.

Oficjalna strona biura prasowego Operacji Połączonych Sił USZ znikła z Facebooka!!!!!

Разом до перемоги!

Сала У’країні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

*

Na koniec kilka aktualnych filmów:

*

*

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 
Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania lin
ku do źródła.

115 uwag do wpisu “Wojna już nie domowa na Ukrainie 04.02.2023r.- 2783 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 353).

 1. Z kalendarium AdNovum – dokładnie rok temu:
  „Nie mamy planów rozmieszczania jednostek bojowych NATO na Ukrainie”– powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, wyjaśniając, że „istnieje różnica (w zakresie zobowiązań- dopisek mój) między państwem członkowskim NATO a ważnym, wiarygodnym partnerem, jakim jest Ukraina”.
  https://adnovumteam.wordpress.com/2022/02/04/wojna-domowa-na-ukrainie-04-02-2022r-2418-dzien-od-nowego-rozejmu/

  Polubione przez 3 ludzi

 2. W ostatnich dniach pojawiały się doniesienia mówiące o ewentualnym wycofaniu się wojsk ukraińskich z Bachmutu (Artiomowska) i skoncentrowaniu sie na wzmocnieniu innych odcinków frontu.
  Motywowano to chęcią uniknięcia niepotrzebnych strat oraz niewielkim znaczeniem tego miasta dla planowanych na wiosnę działań ofensywnych.
  Okazuje się jednak, że siły ukraińskie w tym rejonie nadal dokonują wzmocnienia, w tym w zakresie dodatkowego sprzętu wojskowego…

  .https://twitter.com/LogKa11/status/1621822249077510145

  Polubione przez 4 ludzi

  • Bachmut (Artiomowsk) może upaść wcześniej czy później, ale pytanie brzmi, dlaczego miasto upadnie? – wyjaśnia ekspert wojskowy Christian Mölling, dyrektor ds. badań Niemieckiego Towarzystwa Stosunków Zagranicznych (DGAP).
   Duże znaczenie ma to, czy wojska ukraińskie wycofają się w uporządkowany sposób, czy też obrona w końcu się załamie, co spowoduje duże straty.
   Ukraina od 2014 roku przygotowywała się do walk w Donbasie – silnie ufortyfikowana została zwłaszcza aglomeracja Bachmutu (Artiomowska).
   Według Christiana Möllinga, to strona ukraińska ma przewagę w obronie wyłącznie z powodów topograficznych – „jest wiele wzgórz”.
   Zdaniem niemieckiego eksperta – gdyby Rosji udało się zdobyć Bachmut (Artiomowsk), to nie byłby to przełom.
   Z wojskowego punktu widzenia – to miasto nie jest „celem strategicznym”…

   .https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-erbitterte-kaempfe-um-bachmut-faellt-bald-die-stadt-BHQECE6425HFLNH23CRP5TRL64.html

   Polubione przez 4 ludzi

 3. Dobra tak naprawdę Zachód nie był gotowy na długotrwałą wojnę Rosji na Ukrainie. Zachód chciał raczej aby Rosja okupowała dużymi siłami całe państwo Ukraińskie, gdzie okupacja wiązała by się z dużymi stratami w sprzęcie i ludziach ze strony Rosji ogromnym finansowaniem tej okupacji, przy relatywnie niskim wspieraniu wojny partyzanckiej. USA uznało, że Rosja połknie haczyk.
  USA nie przewidziało, że Rosja zajmie najbogatsze tereny Ukrainy na wschodzie i się na nich umocni i okopie. Tymczasem Rosja od wielu lat tworzyła przemysł i gromadziła zapasy na wojnę na wyniszczenie.
  Widać to po tym, że Rosja w obronie dziennie zużywa 60 tys. różnego rodzaju pocisków zaś Ukraina dziennie 6 tysięcy przy wsparciu państw NATO i UE. Pokazuje to, że państwa graniczące z Ukrainą szczególnie Polska nie gromadziła i nie zwiększała produkcji pocisków różnego rodzaju. Polska zresztą mająca ponad 600 miliardów PKB rocznie nie mogła tego uczynić. Gdyby politycy w USA mieli mózg, to powinni wesprzeć roszczenia rządu Pis w sprawie reparacji wojennych dla naszego państwa ze strony Niemiec. Taki transfer mógłby nawet potroić nasze PKB. Co sprawiło by, że Polska z 2 bilionowym USD PKB byłaby doskonałym zapleczem i wsparcie dla Ukrainy. Dodatkowo należało by czterokrotne niższe od Polskiego PKB Ukrainy szacowane 181 mld PKB podwyższyć do PKB Polski to jest minimum plan minimum.
  Tymczasem USA utworzyło w zasadzie armie Partyzancką, Ukraina nie stworzyła dowodzenia na poziomie Korpusów, zaplanowano wojnę obronną, która miała zmusić Rosje do zwiększenia ilości wojska aby przełamać linie obrony i zająć całą Ukrainę. Dlatego USA było na rękę korupcja, niski PKB Ukrainy. Wszystkie „udane ofensywy wojsk Ukraińskich” to efekt uporządkowanego odwrotu wojsk Rosyjskich. Spod Kijowa, Charkowa, Chersonia.
  Te wszystkie plany wojenne Ukrainy bazują na tym aby przekonać USA i sojuszników do tego, że mogą oni wygrać z Rosją.
  USA jest zmuszone do negocjacji z Rosją. Chińskie balony już testują tereny USA pod względem obrony.
  W obecnej sytuacji aby Rosja zachowała „neutralną życzliwość” to danie przez USA jej całej Ukrainy nie wystarczy. Rosja jeszcze należy dorzucić państwa Bałtyckie i Polskę jako „nowych sojuszników” Rosji… co by dobiło gospodarkę samych Niemiec.
  Tutaj Niemcy są tak naprawdę w pułapce Niemcy mają dwukrotnie więcej ludności od Polski jednak posiadają 8 krotnie wyższe PKB od Polski. Oznacza to, że Niemcy są bardziej uzależnione od surowców z Rosji niż Polska, ponieważ nasza gospodarka potrzebuje kilka krotnie mniej energii od Niemiec.
  Rosja w zasadzie pozbyła się złudzeń co do Niemiec. Niemcy tak naprawdę wspierały Majdan. Niemcy mają większy interes w osłabieniu Rosji niż Polska. Ponieważ Niemcy potrzebują wielokrotnie więcej zasobów dla swojej gospodarki niż Polska. Majdan wsparła pro niemiecka koalicja PO – PSL a nie pro amerykański Pis.
  Państwa kierują się interesami a w interesie państw zachodnich w tym Niemiec i USA posiadających największe gospodarki jest osłabienie Rosji aby dobrać się do jej zasobów, których to gospodarki potrzebują.

  Polubione przez 2 ludzi

  • Trzeba mieć nieco nie teges pod kopułą, aby choćby sugerować rozwiązanie takie, aby odszkodowanie przysługujące Polakom za zniszczenia napaści i okupacji Polski przez Niemcy przeznaczyć na pomoc banderowcom na Ukrainie, choćby w widły, siekiery, piły czy jakieś swastyki, znaczki, tatuaże, sztandary SS itp.

   Polubione przez 2 ludzi

 4. Dmytro Bieliewcow, współzałożyciel firmy informatycznej Respeecher wraz ze swoim zespołem – dołączył do inicjatywy przedsiębiorcy technologicznego Pawła Ciupka z i3 Engineering.

  W 125. Brygadzie Obrony Terytorialnej uruchomiono projekt Zwuk (Dźwięk), który ma pozwolić ukraińskiej obronie powietrznej na skuteczniejszye zwalczanie rosyjskich rakiet, samolotów i śmigłowców.
  Powstał pomysł opracowania automatycznego systemu, który informowałby obronę przeciwlotniczą o czasie i położeniu pocisku, pozwalając na obliczenie trajektorii ich przechwycenia – opowiada Dmytro Bieliewcow.
  Jednak zadanie sklasyfikowania dźwięków, a tym bardziej dźwięku pocisków (rakietowych), to coś zupełnie innego – dodaje ukraiński specjalista.
  Do opracowania sztucznej sieci neuronowej potrzebna jest duża ilość danych, dlatego do projektu dołączył również start-up LabelYourData.

  Obecnie 45 systemów Zwuk znajduje się w tzw. martwych strefach, gdzie z różnych powodów nie działają stacjonarne urządzenia obrony powietrznej.
  Zaletą jest to, że są to tzw. systemy pasywne – nie wysyłają wiązek radiowych, a więc same nie narażają się na przeciwdziałanie ze strony przeciwnika.
  Ukraińska obrona powietrzna potrzebuje setek takich systemów – Kijów ma więc „badać” możliwości ich finansowania…

  .https://www.welt.de/politik/ausland/plus243555853/Kuenstliche-Intelligenz-Wie-ukrainische-KI-Experten-Russlands-Raketen-abwehren.html

  Polubione przez 2 ludzi

   • To żaden problem. Na Ukrainie mięsa armatniego pod dostatkiem a jeszcze najemników pełno. Będzie bardzo trudno ale najbardziej martwi mnie fakt przekazania Ukropom rakiet dalszego zasięgu.

    Polubione przez 2 ludzi

    • Odpowiedź na to może być np. taka – zwiększenie siły rażenia własnych pocisków aby niszczyć teren np. o średnicy 10 km a nie jak dotychczas łaskotać banderowców niszczeniem 100 m.

     Polubione przez 2 ludzi

    • To jest problem. Miedwiediew odniósł się do tego mówiąc, że w przypadku uderzenia w głąb RF można w odpowiedzi użyć dowolnej broni. Zgodnie z doktryną obecnie obowiązującą. Czyli wiemy o jaką broń chodzi. Ewidentnie tzw. Zachód podnosi stawkę bo czas nie gra na jego korzyść. Chiny są z kwartału na kwartał silniejsze. Postęp tego kraju jest fenomenalny. Rosja z tej zadymy wyjdzie też silniejsza. Już to widać. Silniejsza militarnie, społecznie technologicznie, wdepneliśmy w gówno, cały Zachód, tyle że u nas będzie najmocniej śmierdzieć. Na razie jest rosyjska retoryka, tylko retoryka, a czy zachód zaryzykuje eksplozje taktycznych ładunków jądrowych gdzieś pod Lwowem? Na pewno ostro komunikują się kanałami dyplomatycznymi z Rosjanami. Dostarczenie tych rakiet o zwiększonym zasięgu to może być początek końca……naszego. Wakacji w tym roku może nie być.

     Polubione przez 2 ludzi

   • W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego z Ukrainą doszło do wręcz gwałtownego rozwoju liczebnego Sił Zbrojnych Ukrainy (SZU).
    Równocześnie zaczęto dokonywać znacznych zmian strukturalnych, w tym rozwijania skadrowanych związków taktycznych tzw. Korpusu Rezerwy oraz formowania nowych jednostek – batalionów, pułków i brygad.
    Do tego doliczyć również należy jednostki Obrony Terytorialnej oraz Gwardię Narodową i inne formacje podległe resortowi spraw wewnętrznych.
    Warto wspomnieć, że od 2014 roku SZU są szkolone przez instruktorów wojskowych kilku państw NATO, w tym Sił Zbrojnych RP.
    Jeżeli do tego dodamy powszechną mobilizacją na terytorium Ukrainy oraz obowiązek zgłoszenia się do służby wojskowej obejmujący Ukraińcy mieszkających za granicą, to przynajmniej na tzw. papierze jest to jak najbardziej możliwe.
    Zupełnie inną sprawą jest to, czy zdążą – zanim Siły Zbrojne FR przystąpią do realizacji kolejnej fazy Specjalnej Operacji Wojskowej na Ukrainie…

    Polubione przez 3 ludzi

   • Cały problem w tym ,ze ta siła żywa wyszkolona na Zachodzie , chce być nadal żywa
    i przy pierwszej lepszej okazji, na pierwsze zapytanie Rosjan o poddanie się, mając gwarancje, bezpieczeństwa, poddaje się całymi oddziałami już po 20 minutach walki.

    ***;
    Grupa ukraińskich żołnierzy – wyszkolonych latem ubiegłego roku w brytyjskiej bazie wojskowej – poddała się zaledwie 20 minut po napotkaniu sił rosyjskich w pobliżu Swiatogorska w samozwańczej Donieckiej Republice Ludowej.

    „Rozwijaj wojska przez 3 lata, używaj żołnierzy przez 20 minut” świetnie
    .https://twitter.com/HHungduc/status/1621084660678918145.

    ****;
    W tym jest problem, że ujrzeli życie w pokoju i w dobrobycie na Zachodzie.
    Oni chcą za wszelką cenę przeżyć, w niewoli odsiedzieć czas wojny (zapewne na wymianę się nie zgodzą, bo by znów na front trafili), a gdy się wojna skończy chcą wyjechać na Zachód..
    Bo nie do takiej okopowej wojny Zachód ich szkolił, ale do partyzanckiej a gdy weszli na pierwszą linię frontu zimą w okopy pod nieustanny ogień artylerii przeżyli szok, bo oni na take coś się nie pisali.
    Większość z nich na wojnę siłą z domu zabrano.
    Zresztą, na szkolenia na Zachód wysyłano tych Inteligentniejszych co znali język polski i angielski, mają wizję swojego życia i nie chcą go tracić za cwaniaków przy korycie.

    Polubione przez 4 ludzi

 5. Stany Zjednoczone próbowały wbić klin między Wietnam i Chiny, ale zamiast tego ściślej ze sobą współpracują.
  Wietnam zwrócił się do Chin o pomoc w szkoleniu kadr do prowadzenia dochodzeń antykorupcyjnych, ponieważ odchodzi od prozachodniej polityki gospodarczej

  *****

  🟥 Wietnam widzi wspólną przyszłość bardziej z Chinami niż z USA.

  Kilka tygodni temu w listach z Nowego Roku Księżycowego Xi napisał do Tronga: „Chiny i Wietnam to społeczność o wspólnej przyszłości, która ma strategiczne znaczenie ” .

  Trong z kolei oświadczył, że jest „gotowy do współpracy z sekretarzem generalnym towarzyszem Xi Jinpingiem w celu… przeprowadzenia strategicznej komunikacji na temat teorii i praktyki rozwoju socjalistycznego obu krajów oraz wytyczenia kursu i sporządzenia planów strategicznych w celu zapewnienia, że ​​stosunki między dwie partie i dwa kraje stale się rozwijają i osiągają nowe wyżyny”.

  https://asiatimes.com/2023/02/vietnam-sees-a-shared-future-more-with-china-than-us/

  Polubione przez 3 ludzi

 6. 🔴🟥 Patrzcie!
  Jak dawno to wszystko było ułożone

  To jest to:⬇️ !!!

  A potem powołano WOT
  .https://twitter.com/Pietr_ula/status/1620506008627073026

  Komentarz z netu
  *;
  Zaraz się okaże, że to do wysyłki na UKR został WOT powołany 🤐
  **;
  Czyli to co się dzieje było dawno zaplanowane… 😎
  Skoro 2016 ktoś to wymyślił 🤐 tylko kto miałby Polskę atakować żeby UA mogła nas wspierać 😅
  ***;
  Jeszcze była ta umowa o stacjonowaniu i służbie policyjnej polski przez obce strony co też się dzieje.
  ****;
  Od 2014 przygotowania do ataku na Rosje szly pelna para. Chwasty popisowskie wykonywaly i wykonuja rozkazy szefa z USA.
  My Polacy jestesmy dla tych kurew warszawskich tylko bydlem do roboty i miesem armatnim.
  Wybory nic nie zmienia, bo wszystkie te kurwy z jednego koryta żreją.
  ****;
  Ukry budowały wszystko w oparciu o zawartość kaset z lunaparow.
  Aby zdobyć Polskę wystarczyło kilka kamer i towar do zabawy

  Polubione przez 6 ludzi

 7. 🔴 To spalenie Koranu w Szwecji było chyba ukartowane.
  Wiadomo przecież, że po czymś takim muzułmańska Turcja powie stanowcze NIE!
  Sytuacja geopolityczna radykalnie się polaryzuje i zmierza ku gorącej fazy konfliktu z Rosją na Ukrainie, w której zaproszenie do NATO niezbyt wygląda na atrakcyjną ofertę
  i w tak radykalnym układzie rezygnacja z neutralności na rzecz wejścia w konflikt NATO vs Rosja, gdy Rosja grozi użyciem wszelkich dostępnych broni, byłaby raczej idiotyczną decyzją.
  Teraz widzimy, że i Finlandia korzysta z tego samego pretekstu.

  Kilka godzin wcześniej czytałem , że senat Szwajcarii anulował decyzję rządu o dostawie broni na Ukrainę, powołując się na neutralność Szwajcarii.

  ****;

  🟥 🇫🇮 Finlandia nie wejdzie do NATO bez Szwecji.
  Poinformowała o tym podczas wczorajszej wizyty w Sztokholmie szefowa fińskiego rządu Sanna Marin. Według niej bezpieczeństwo obu krajów jest ze sobą powiązane, więc bardziej opłacalny byłby dla nic sojusz, gdyby NATO jednocześnie przyjęło ich w swoje członkostwo..
  .https://twitter.com/CanadianKitty1/status/1621760241351393281

  *****;
  🇨🇭❌🪖🇩🇪🇺🇦🇷🇺Komitety ds. Polityki Bezpieczeństwa (SPC) sprzeciwiły się zwrotowi do Niemiec 30 czołgów Leopard przechowywanych przez armię szwajcarską
  *;
  🇨🇭❌🪖🇺🇦🇷🇺Szwajcarski Senat sprzeciwił się reeksportowi broni na Ukrainę.

  *;
  🇩🇪🪖🇺🇦🇷🇺14 czołgów Leopard 2 należących do Niemiec to wszystko, co Zachód jest gotowy dostarczyć w tej chwili, pisze Spiegel w dzisiejszym materiale.

  Aby doszło do uwiarygodnienia obietnic dotyczących dostaw czołgów, kanclerz Niemiec Olaf Scholz musiał zadzwonić do swoich kolegów z innych krajów – pisze niemieckie wydanie.
  .https://twitter.com/AZgeopolitics/status/1621860923152498689

  *;
  Komentarz:
  Szwajcarzy w końcu też zrozumieli, że
  przez cały ten czas byli tylko trybikiem w grze
  Machiny zwanej Rzeszą Niemiecką

  Polubione przez 3 ludzi

  • Cd wątku
   AZ 🛰🌏🌍🌎
   @AZgeopolityka
   ·
   🇩🇪🪖🇺🇦🇷🇺14 czołgi „Leopard 2” należące do Niemiec to wszystko, co Zachód jest gotowy dostarczyć w tej chwili, pisze Spiegel w dzisiejszym materiale.

   Dwa tygodnie temu niemiecki rząd zdecydował, że wraz z innymi państwami europejskimi dostarczy Ukrainie do końca marca dwa bataliony czołgów Leopard 2 (60-32 czołgi).
   Ale, jak powiedziało niemieckiemu wydaniu źródło w kręgach rządowych, „skompletowanie batalionów okazuje się żmudnym zadaniem”.

   Żaden kraj UE nie zobowiązał się jeszcze do „Lampartów” podczas wideokonferencji w zeszłym tygodniu, którą zorganizował niemiecki minister obrony Boris Pistorius.

   Nawet holenderski rząd, który już obiecał mediom dostarczyć czołgi Leopard 2.

   Polska obiecała więc dostarczyć kilkanaście pojazdów bojowych. Ale odmawia podania absolutnie niezbędnych zestawów części zamiennych w warunkach bojowych, pisze

   Aby doszło do uwiarygodnienia obietnic dotyczących dostaw czołgów, kanclerz Niemiec Olaf Scholz musiał zadzwonić do swoich kolegów z innych krajów – pisze niemieckie wydanie.

   .https://www.spiegel.de/ausland/waffenlieferungen-an-die-ukraine-panzer-trotz-putins-panikstrategie-a-3711cfd8-4d84-47b9-af35-37636d22db2b

   Polubione przez 1 osoba

   • Oj to szkoda byłaby fajna strzelnica dla Rosjan i to dobrze płatna 🙂
    Ale co się odwlecze to nie uciecze. Liczę za to na naszych rządzących pupili, że podrzucą jeszcze więcej Twardych na UPAdlinę

    Polubienie

    • W tych naszych czołgach Twardy a na pewno w Leopardach, załoga będzie mieszana polsko-ukraińska.
     Może kierowcę i ładowniczego w Leopardzie da się w skróconym kursie wyszkolić ale nie dowódcę czołgu.

     Wielu z nich dostanie ,,propozycje nie do odrzucenia” : jedziesz albo ,,czuj się już zwolniony”.
     Zwolniony, bez pracy z kredytami , zapewne też w mieszkaniu służbowym, które trzeba będzie opuścić… nie każdy może sobie pozwolić powiedzieć – nie.

     Polubione przez 2 ludzi

     • Dlatego wyjeżdżając ubezpieczają się wysoko…

      Kilka dni wcześniej stracił pracę w firmie zbrojeniowej a potrafi konstruować tylko rakiety…
      Żona wystąpiła o rozwód, ograniczając jego kontakty z dzieckiem.
      Prowokuje więc policjanta, by ten wysłał go do Najwyższego,
      córeczka dobrze się uczy, trzeba by jej z ubezpieczenia chociaż czesne zabezpieczyć …

      To recenzja filmu Upadek z 1993 z Michaelem Douglasem
      https://www.cda.pl/video/881728873

      Polubione przez 1 osoba

     • Ale mi wyszła uogólniona analogia; Upadek Hegemona

      26 grudnia 1991 – ZSRR przez USA unicestwiony, Rosja na kolanach w pozycji do dymania…
      A Stany Zjednoczone niekwestionowanym Hegemonem świata.

      Rok 1993 Hegemon przystępuje do reorganizacji swych firm zbrojeniowych
      nie potrzebuje już tyle rakiet, czołgów do i do armat amunicji,
      bo teraz już nie broń a badziewie za ropę sprzedawał będzie na Bliski Wschód Arabom.

      A jako, że
      ,,Przed Upadkiem Hegemona idzie jego pycha; a przed ruiną wyniosłość ducha.”
      Salomon 16:18 (parafraza)

      Mamy to co mamy, zbliżamy się powoli do finału;
      Hegemon uczyni kompletną rozpierduchę
      zanim padnie przed policjantem na kolana.

      Polubienie

   • Ad cytatu
    ,,Polska obiecała więc dostarczyć kilkanaście pojazdów bojowych. Ale odmawia podania absolutnie niezbędnych zestawów części zamiennych w warunkach bojowych, pisze Spiegel

    – Polska odmawia podania absolutnie niezbędnych zestawów części zamiennych do Leopardów,
    Odmawia, bo jak pisze Kamil należą się nam od Niemiec reparację wojenne.
    W ramach tych reparacji Niemcy powinny powinny wydać nam części zamienne do Leopardów, smary tudzież i paliwo, byśmy mogli przesłać je Ukrainie jako wsparcie w walce z rosyjskim agresorem.
    Pozwoliłem sobie doprecyzować komentarz Kamila, bo on koło wojska się kręci a nie chce powiedzieć wprost
    Błaszczuk i inne ”ukro’konie trojańskie” chcą nasze wojsko zgodnie z umową (,którą przytoczyłem powyżej) rozbroić Polskę a wojsko się sprzeciwia broniąc tych części zamiennych do Leopardów, jako resztek naszej niepodległości. 😁

    Polubione przez 2 ludzi

 8. Warto zwrócić uwagę na nabierającą kształtu ideę zabierania majątku rosyjskiego w krajach zachodnich, by przekazać Ukrainie. Panie i Panowie, to symboliczny koniec godpodarczej i finansowej dominacji Zachodu w świecie. Koniec. Po prostu koniec. Takie działania ukazują desperację „Pana Świata” i jego dworu, czyli żyjemy w czasie zupełnej nieprzewidywalności i dowolności. Trzymajmy się mocno, bo będzie trzęsło dlatego te wspomniane wyżej rakiety wywołują niepokój.

  Polubione przez 6 ludzi

   • taka natura rabusia jest, rabował, rabuje i może uda się mu jeszcze kogoś obrabować, bo jego problem jest teraz tego typu, że Świat już wie, że to rabuś jest i nie wolno pod żadnym pozorem powierzać mu swoich środków. Zaufanie już utracone i nie do odbudowania, to dokładnie tak jak z nierzetelną firmą. Chodziłem do pewnej pizzerii która miała piec opalany drewnem i pewnego razu czekając na pizzę zobaczyłem jak „kucharz” dłubie w nosie, lepi kulki i za chwilę nakłada tymi paluchami dodatki na ciasto. Oczywiście nie przyjąłem zamówionej pizzy, wyszedłem i nie wróciłem tam już przez co najmniej 15 lat i nie zamierzam tam iść mimo, że „kucharzy” zmieniło się już z dwudziestu.

    Polubione przez 3 ludzi

 9. Poruszany często wątek pancerny jest wręcz nierozerwalnie związany z dostawami zachodnich czołgów dla ukraińskich sił zbrojnych:

  Ministerstwo Obrony Kanady opublikowało film przedstawiający czołgi Leopard 2 w drodze na Ukrainę.
  Prawdopodobnie najpierw trafią do ośrodka szkoleniowego 10. Brygady Kawalerii Pancernej. utworzonego na poligonie w Świętoszowie (województwo dolnośląskie)…

  .https://twitter.com/WarMonitors/status/1621951833626349570

  Polubione przez 1 osoba

 10. tym skur… trują młodzież, nie ma już chyba serialu czy filmu, celuje w tym netflix, ale i inni nie pozostają w tyle, gdzie nie byłoby co najmniej jednej pary pedałów, jakiś wymysłów lewackich -> co to kurwa znaczy niebinarny?. Co gorsza przemycają to już do bajek dla najmłodszych, ale to co znalazłem na TT z odnośnikiem do artykułu to już przechodzi ludzkie pojęcie. Dla osoby, która zrozumie i przetłumaczy to pojebane słownictwo stawiam piwo (virtualne;-)) https://vibez.pl/wydarzenia/sam-smith-krytykowane-za-rozneglizowany-teledysk-6861489529527104a Sorry, za emocjonalny wpis, ale wymiękam

  Polubione przez 2 ludzi

  • To jest chore – przejaw promowania „zachodnich wartości” czyli upadku moralności i normalności. Praktycznie każdy nowy serial, współczesny film, a nawet gra komputerowa przemyca to zboczone gówno.

   Polubione przez 3 ludzi

 11. 🟥 Fiasko szczytu Ukraina – Unia Europejska

  „Ukraina nie pasuje do UE”, „długo nie spełni kryteriów”.
  .https://twitter.com/PanasukPetr/status/1621926755211558912

  Niemiecka prasa komentuje szczyt w Kijowie i naciski Ukrainy ws. przyspieszonej akcesji do UE oraz zgodę Niemiec na wysłanie jej czołgów Leopard 1.

  https://www.dw.com/pl/ukraina-nie-pasuje-do-ue-d%C5%82ugo-nie-spe%C5%82ni-kryteri%C3%B3w-niemiecka-prasa-po-szczycie/a-64608565?maca=pl-Twitter-sharing

  Polubione przez 3 ludzi

 12. Na koniec relacji z kolejnego dnia rosyjsko-ukraińskiego konfliktu zbrojnego:

  Grupy szturmowe PKW Wagner aktywnie posuwają się naprzód w północnej części Bachmutu (Artiomowska) – osiedle mieszkaniowe i stacja kolejowa Stupki…

  .https://twitter.com/Roberto05246129/status/1621971605764145153

  Sytuacja na południe od Bachmutu (Artiomowska) – wojska rosyjskie przejęły kontrolę nad terenem pomiędzy przedmieściami Opytnoje (Opytne) i rzeką Bachmutką…

  .https://twitter.com/Roberto05246129/status/1621966627469246464

  Polubione przez 1 osoba

Możliwość komentowania jest wyłączona.