Wojna już nie domowa na Ukrainie 20.03.2023r.- 2827 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 397).


„Niemy krzyk”– dzień 1017.

Tym razem nie będzie „okrągłego stołu”.

Rosyjskie media przekazały najnowsze statystyki Departamentu Skarbu USA dotyczące lokowania amerykańskich obligacji skarbowych za granicą. 

Poinformowano, że inwestycje Rosji w amerykańskie obligacje rządowe na koniec stycznia wyniosły 67 mln USD, z czego 54 mln USD to obligacje długoterminowe, a 13 mln USD to obligacje krótkoterminowe.

Rosyjski portfel skurczył się ponad dziewięć razy w ciągu miesiąca. W grudniu było to 629 mln USD, w listopadzie 2,092 mld USD, w październiku 2,034 mld USD.Komentarze tej informacji były krótkie i jednoznaczne: Rosja pozbywa się papierów dłużnych rządu USA i to jest bardzo dobra koncepcja. Jeszcze pięć lat temu rosyjskie inwestycje w amerykańskie obligacje skarbowe wynosiły 96 miliardów dolarów, wydaje się, że w tym roku nastąpi całkowite wyzerowanie rosyjskiego portfela amerykańskich obligacji rządowych.

Zawsze twierdzono, że tylko Bank Centralny nabywa papiery skarbowe USA w Rosji, zarówno dla siebie, jak i dla Skarbu Państwa. Ten ostatni utworzył National Wealth Fund (NWF), inwestując m.in. w amerykańskie papiery rządowe. To prawda, że ​​struktura walutowa NWF została zmieniona dwa lata temu, w wyniku czego dolar amerykański został generalnie usunięty z listy walut Funduszu. W rezultacie na początku 2022 r. nie było już części rosyjskiego portfela amerykańskich papierów skarbowych należącej do Ministerstwa Finansów. Portfel ten był w całości własnością Banku Centralnego.

Na początku marca ubiegłego roku Zachód zamroził rosyjskie rezerwy walutowe o wartości około 300 miliardów dolarów. Nawiasem mówiąc, warto zauważyć, że w grudniu 2021 roku portfel papierów skarbowych Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej był wart 3,010 mld USD, a pod koniec stycznia 2022 roku Bank Rosji przygotował się na dość oczekiwane sankcje ze strony Zachodu i dodatkowo zakupił amerykańskie papiery wartościowe na kwotę 593 mln USD. Można przyjąć, że w sumie kwota zamrożonych skarbowych papierów wartościowych zakupionych przez rosyjskie instytucje finansowe wyniosła około 4,5 mld USD. Obecnie zaś, według Departamentu Skarbu USA, rosyjskiemu Bankowi Centralnemu pozostawiono na otarcie łez symboliczny pakiet papierów wartościowych o wartości 67 milionów dolarów.

Zamrożenie lub zablokowanie rosyjskich aktywów oznacza pozbawienie ich właściciela prawa do dysponowania nimi. 

W ramach amerykańskich sankcji Bank Rosji rok temu został pozbawiony prawa do dysponowania portfelem papierów skarbowych USA. Powstaje logiczne pytanie: kto podejmuje decyzję o zmniejszeniu portfela skarbowych papierów wartościowych, jeśli ten portfel został odebrany Bankowi Rosji? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza wersja, która przychodzi na myśl, jest taka, że ​​tym portfelem zarządza Departament Skarbu USA, który jest odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie większości antyrosyjskich sankcji. Pretekstem do podjęcia takich działań jest to, że Ameryka od dawna zamierza konfiskować zamrożone rosyjskie aktywa- nie tylko finansowe, ale także rzeczowe- w szlachetnym celu „pomocy” Ukrainie. Więc jakoby działa w dobrej wierze, podobnie jak Janosik…….

Jest inna wersja. Rosyjski portfel amerykańskich papierów skarbowych na początku ubiegłego roku nie znajdował się w rękach Banku Rosji, ale kilku innych rosyjskich struktur. Przypuszczalnie w rękach banków komercyjnych. Oznacza to, że Bank Centralny, czekając na zablokowanie swoich aktywów, przeniósł część swoich aktywów do bilansów kontrolowanych przez siebie instytucji kredytowych. Oczywiście wiodące rosyjskie banki były objęte zachodnimi sankcjami, a amerykańskie obligacje skarbowe i tak zostały zamrożone.

Ale można też założyć, że amerykańskie obligacje skarbowe trafiły do ​​aktywów rosyjskich instytucji kredytowych, które uniknęły sankcji. Mogą to być drugorzędne rosyjskie banki lub być może banki zagraniczne pozostające jeszcze w Rosji – austriacki  Raiffeisenbank  lub włoski  Unicredit . Takie banki nadal działają. Niewykluczone, że są potrzebni nie tylko rosyjskiej gospodarce, ale i Zachodowi, a ich uprzywilejowana pozycja wynika z jakiegoś porozumienia, o którym oczywiście nie ma żadnych dostępnych publicznie informacji.

Jednak immunitet od sankcji dla jakiegokolwiek rosyjskiego banku nie jest wieczny. W każdej chwili sytuacja może się zmienić, a na bank zostanie nałożona łapa sankcji. Tak więc takie tymczasowo „wolne” banki, które mają w swoich aktywach papiery skarbowe USA, na wszelki wypadek pozbywają się tych toksycznych aktywów.  

Nawiasem mówiąc, zamrożenie aktywów walutowych Banku Rosji, które miało miejsce ponad rok temu, miało zauważalny wpływ na zachowanie władz monetarnych wielu krajów. Zaczęli powoli zmniejszać swoje portfele amerykańskich obligacji skarbowych. W styczniu, według danych Departamentu Skarbu USA, Chiny zmniejszyły swój portfel takich papierów wartościowych o 7,7 mld USD, a w ciągu roku aż o 174,4 mld USD do 859,4 mld USD. Nawet lojalna wobec Ameryki Japonia, która jest głównym zagranicznym posiadaczem amerykańskich papierów wartościowych Skarbowe papiery wartościowe zmniejszyła swój portfel w ciągu roku o 195,5 mld USD do 1,104,4 mld USD.

Według Departamentu Skarbu USA wiele krajów europejskich pozbyło się w styczniu amerykańskich obligacji skarbowych. Sprzedaż netto tych papierów wartościowych w pierwszym miesiącu tego roku  wyniosła w mld dolarów: Francja – 12,30; Luksemburg – 11.15; Belgia – 8,59; Irlandia – 4,92.

To prawda, że ​​niektóre kraje demonstrowały swoje sojusznicze uczucia wobec Ameryki, nabywając w styczniu duże partie amerykańskich papierów wartościowych. Tym samym zakupy netto amerykańskich papierów skarbowych przez Wielką Brytanię w pierwszym miesiącu roku wyniosły gigantyczną kwotę 50,45 mld USD. Ameryka ma jednak kilku tajemniczych sojuszników, którzy nie chcą się ujawnić. Działają za pośrednictwem jurysdykcji offshore. Absolutnym rekordem zakupów netto amerykańskich obligacji skarbowych w styczniu był jeden z rajów podatkowych Kajmany z kwotą 79,03 mld USD.

Kajmany to wyspy na Morzu Karaibskim będące terytorium zależnym od Wielkiej Brytanii. Obecnie ze względu na fundusze inwestycyjne na wyspach zarejestrowanych jest tam więcej firm niż mieszkańcówKajmany oferują bowiem zerową stawkę podatkową, co ułatwia przedsiębiorstwom i osobom zamożnym unikanie płacenia podatków.

Ale też, widząc tak duże zainteresowanie Kajmanów obligacjami amerykańskimi, także inwestują tam zachodnie instytucje finansowe, w tym także pośrednio banki centralne niektórych krajów zachodnich. Być może także z Polski…..

*

Popołudniowa (19.03.2023r. 14:40) odprawa Ministerstwa Obrony Rosji, najważniejsze informacje:

Siły Zbrojne Rosji kontynuują prowadzenie specjalnej operacji wojskowej.

Na kierunku kupiańskim misje bojowe lotnictwa operacyjnego i taktycznego, ostrzał artyleryjski i ciężkie systemy miotania płomieni Zachodniej grupy sił uderzyły w jednostki ukraińskich sił zbrojnych w pobliżu osiedli Dworczyna, Timkówka i Olsza w obwodzie charkowskim oraz w Nowosielskoje w Ługańskiej Republice Ludowej. Wyeliminowano do 50 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono dwa opancerzone wozy bojowe i dwa pojazdy.

Na kierunku Krasno-Limańskim artyleria i ciężkie systemy miotaczy ognia grupy wojsk Centrum spowodowały szkody w sile roboczej i sprzęcie przeciwnika w rejonach Newskoje i Biełogrówki w Ługańskiej Republiki Ludowej oraz Jampołówki i Grigorówki w Donieckiej Republice Ludowej. Na tym kierunku w ciągu dnia wyeliminowano ponad 90 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono trzy opancerzone wozy bojowe, trzy pojazdy, samobieżną haubicę Goździk, a także haubice D-20 i D-30.

Na kierunku donieckim, w wyniku aktywnych działań jednostek Południowego zgrupowania sił, w ciągu dnia weliminowano ponad 80 ukraińskich mundurowych oraz zniszczono trzy opancerzone wozy bojowe, cztery pickupy, trzy wozy bojowe MLRS Grad, haubicę Msta-B oraz radar przeciwpancerny AN/TPQ-36 produkcji amerykańskiej.

Na południe od Doniecka i w Zaporożu uderzenia lotnictwa operacyjnego i taktycznego oraz ostrzał artyleryjski grupy sił Wschód uderzyły w jednostki USZ w rejonach Nowomichaiłowki, Ugledaru, Prieczistowki i Priwolnoje w Donieckiej Republice Ludowej oraz w Oriechowie w obwodzie zaporoskim. W tych rejonach w ciągu dnia wyeliminowano ponad 50 ukraińskich żołnierzy, a także zniszczono trzy pickupy i haubicę D-30.

Na kierunku chersońskim w ciągu dnia wyeliminowano do 20 ukraińskich mundurowych oraz zniszczono trzy pojazdy, a także dwie samobieżne haubice Goździk.

Lotnictwo operacyjne i taktyczne, lotnictwo wojskowe, wojska rakietowe i artyleria grup wojsk zbrojnych Federacji Rosyjskiej uderzyły w ciągu doby na 92 jednostki artylerii na stanowiskach ogniowych, siłę roboczą i sprzęt w 114 rejonach. Dwa hangary zawierające broń i sprzęt wojskowy 122 brygady obrony terytorialnej zostały trafione w pobliżu miejscowości Otradokamienka w obwodzie chersońskim.

Śmigłowiec Mi-8 ukraińskich sił powietrznych został zestrzelony przez samoloty myśliwskie w pobliżu miasta Kupiańsk- obwód charkowski. Siły obrony powietrznej przechwyciły w ciągu dnia dziewięć rakiet MLRS HIMARS i Olcha. Ponadto siedem ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych zostało zniszczonych w osiedlach Kotljarówka w obwodzie charkowskim, Czerwonopopowka i Golikowe w Ługańskiej Republice Ludowej, a także w Błagodatnoje i Kiriłówka w Donieckiej Republice Ludowej oraz Staraja Zburjewka w obwodzie chersońskim.

Od początku specjalnej operacji wojskowej zniszczono łącznie:

402 samolotów, 222 śmigłowców, 3 464 bezzałogowych statków powietrznych, 414 systemów rakietowych ziemia-powietrze, 8 338 czołgów i innych opancerzonych wozów bojowych, 1 069 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 4 388 sztuk artylerii polowej i moździerzy oraz 9 011 specjalnych pojazdów wojskowych.

Aktualna sytuacja na froncie rano 20 marzec.

W sektorze Ugledar wojska rosyjskie, wspierane przez artylerię, kontynuują nacisk na ukraińskie pozycje obronne. W trakcie ofensywy udało im się zająć nowe pozycje bliżej miasta od strony Nikolskich Dacz. Pod ostrzałem pozycje ukraińskich sił zbrojnych w Bolszaja Nowosiółka.

Na froncie donieckim wojska rosyjskie po uderzeniach artyleryjskich kontynuowały natarcie w granicach miasta Marinka. Ukraiński garnizon odpiera ataki. Próba posunięcia się przez rosyjskie siły zbrojne do miejscowości Pierwomajskoje nie powiodła się. Przy wsparciu ogniowym jednostki rosyjskie ponownie zaatakowały w okolicach Kamianki. Nieco na północ, w wyniku ofensywy udało im się posunąć w kierunku Stiepnoje. Artyleria uderzyła na Georgijkę, Newelskij, Tonenkę, Łastoczkin i Awdiejewkę. Ukraińskie Siły Zbrojne ostrzelały przy użyciu bron ciężkiej Jasinowatą i Donieck.

W południowej części Bachmutu, wspierane przez artylerię, PMC Wagner prowadzą natarcie z Opytnego i Iwangradu. W obu miejscach widać postępy. Na północy „Muzycy” próbują przełamać obronę USZ w strefie przemysłowej w Bachmucie. Ukraiński garnizon stawia tam zacięty opór broniąc się w lochach i podziemiach- szykuje się powtórka z Mariupola. Po zmasowanych uderzeniach artylerii „Muzycy” zaatakowali w okolicach Chromowoj, Bogdanówki, Grigorowki i Oriechowa-Wasiljewki. Swoje pozycje utrzymują tu także Siły Zbrojne Ukrainy. Rosyjskie siły zbrojne po ostrzale próbowały posuwać się w kierunku Spornego. Przeprowadziły też ofensywę w pobliżu miejscowości Wiierchniekamieńskoje. Rosyjska artyleria operowała na Czasowy Jar, Iwanówkę i Wasjukówkę. Ukraińskie siły zbrojne ostrzelały przy użyciu broni ciężkiej Ozarjanówkę, Kurdjumówkę, Żelezniańskie i Jagodne.

Na kierunku ługańskim rosyjskie siły zbrojne ponownie zaatakowały w kierunku Jampołowki, Ternowa i Makiejewki. Bez powodzenia.

Oficjalne podsumowanie misji DRL w WCKiK za okres od godziny 00:00 19.03.2023 do godziny 00:00 20.03.2023r.

❗️W ciągu ostatnich 24 godzin misja odnotowała 26 przypadków ostrzału terytorium DRL ze strony ukraińskich sił zbrojnych.

Na kierunku Doniecka przeciwnik przeprowadził 12 ostrzałów z MLRS i artylerii 155 mm.
Na kierunku Gorłówki 6 ostrzałów z artylerii 155 mm.
Na kierunku Jasinowatej 3 ostrzały z artylerii 155 mm i 152 mm.
Na kierunku Dokuczajewskoje 3 ostrzały z artylerii 155 mm.
W rejonie Wołnowachy 2 ostrzały z artylerii 155 mm.

W sumie, w wyniku wczorajszych ukraińskich ostrzałów na terytorium republiki spadły 144 sztuki różnego typu pocisków.

Pod ogniem wroga znalazło się 9 miejscowości republiki:

Gorłówka (dzielnica Nikitowka), Kasztanowoje, Minerałnoje, Jasinowata, Donieck (dzielnica Kujbyszewska, Kirowska i Piotrowska), Dokuczajewsk, Jelenowka, Nowotroickoje oraz Władimirowka i Pietrowskie.

🆘 W ciągu ostatniej doby w donieckich dzielnicach Kijowskiej, Kirowskiej i Piotrowskiej odnotowano 5 rannych cywilów.

🏠 Uszkodzonych zostało 27 gospodarstw domowych w dzielnicach Kirowskiej, Kijowskiej i Piotrowskiej w Doniecku, Nikitowska dzielnica w Gorłówce i Dokuczajewsk, a także 8 obiektów infrastruktury cywilnej

W ciągu ostatniego tygodnia przedstawicielstwo ŁRL w WCKiK odnotowało:

2 ostrzały terytorium republiki przez ukraińskie formacje zbrojne z użyciem broni ciężkiej w miejscowościach Krasny Łucz i Brjanka, podczas których przeciwnik użył rakiet HIMARS (8 rakiet).


W ww. okresie ofiarą agresji ze strony USZ padło 2 cywilów, z których 1 zginął, a 1 został ranny.


Zniszczono i uszkodzono 6 budynków i 18 obiektów infrastruktury cywilnej, w tym 2 placówki medyczne.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

9 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07:00 20 березень 2023 року.

Сала У’країні!

Banderowcy zaniemówili, a ja nadal niecierpliwie czekam na kolejne bajania o nieustających zwycięstwach, chwale i domniemanej potędze ich u’krainy.

Oficjalna strona biura prasowego Operacji Połączonych Sił USZ znikła z Facebooka!!!!!

Разом до перемоги!

Сала У’країні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

*

Na koniec kilka aktualnych filmów:

*

*

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim.
Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

133 uwagi do wpisu “Wojna już nie domowa na Ukrainie 20.03.2023r.- 2827 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 397).

 1. „Szał wściekłości’ w Waszyngtonie, nie dość że lider Chin nic sobie nie zrobił z ogłoszenia Putina „zbrodniarzem” przez „kanapowy trybunał” i nie odwołał wizyty w Moskwie, to jeszcze wizyta przebiega w przyjacielskiej i ciepłej atmosferze. Dlatego też sekretarz stanu USA Blinken (właściwie powinien się nazywać po dziadku żydzie rodem z Kijowa Blinkin) nie wytrzymał i ogłosił że Chiny w ten sposób tworzą „dyplomatyczną przykrywke dla zbrodni wojennych Putina”;
  .https://www.nytimes.com/2023/03/20/world/europe/blinken-xi-russia-war-crimes.html
  To potwierdza tylko że żydzi najlepiej znają się na interesach, a na dyplomacji już zdecydowanie mniej…

  Polubione przez 2 ludzi

   • Jak zwał, tak zwał – tak na poważnie, to przecież liczy się nie wygląd, a efekt końcowy ❗

    Oczywiście dotyczy to sprzętu wojskowego, a nie czegoś innego… 😉

    Polubione przez 1 osoba

  • Amerykańskiej proweniencji system wykrywania celu (Improved Target Acquisition System – ITAS) z wyrzutną przeciwpancernych pocisków kierowanych TOW (Tube-launched Optically tracked Wire-guided), zamontowane na pojeździe wielozadaniowym HMMWV (High-Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) – w służbie armii ukraińskiej.

   Przeciwpancerne pociski rakietowe TOW-2B w wariancie top-attack (atak z góry) – mają być (podobno) bardzo skuteczne przeciwko prawie wszystkim rosyjskim pojazdom opancerzonym.

   To „prawie” (almost) zapewne nie dotyczy czołgów T-90M Proryw i z pewnością T-14 Armata… ❗

   .https://twitter.com/UAWeapons/status/1637833178579607552

   Polubione przez 2 ludzi

 2. Z cyklu zacofana Rosja 🙂

  Do 2024 roku po moskiewskich drogach będzie jeździło dwa razy więcej autobusów elektrycznych. Obecnie jest ich 1 055, ale miasto już zgodziło się na dostarczenie tysiąca kolejnych w latach 2023-2024. Przy okazji jest to największy kontrakt w Europie.

  Również w planach na 2023 r:
  – zainstalowanie około 200 stacji ultraszybkiego ładowania autobusów elektrycznych;
  – otworzyć drugi w Moskwie i kraju tabor autobusów elektrycznych w dzielnicy Mitino;
  – uruchomienie 29 kolejnych tras autobusów elektrycznych.

  Od 2022 roku do Moskwy są dostarczane autobusy elektryczne z ulepszonym wyposażeniem:
  🔹 mogą przejechać na jednym ładowaniu około 80 km.
  🔹 mają zainstalowane elektryczne grzejniki w kabinach
  🔹 Znaki na przodzie pojazdu są większe, tablica rejestracyjna wyświetlana jest jaśniej i lepiej widoczna z daleka.
  🔹 Podłoga we wnętrzu jest bardziej wytrzymała.
  🔹 zamontowany jest system oświetlenia adaptacyjnego

  Ciekawe ile jeździ elektrycznych autobusów w Warszawie ?

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Federacja Rosyjska w styczniu 2023 roku wysunęła się na pierwsze miejsce pod względem dostaw gazu ziemnego do Chin – pod względem sumy eksportu rurociągami i w postaci skroplonej, podała Służba Celna Chińskiej Republiki Ludowej.

  Łączne wysyłki rosyjskiego paliwa wyniosły 2,7 mld metrów sześciennych. Federacja Rosyjska znacznie wyprzedziła innych głównych dostawców – Turkmenistan i Katar (po 2,2 mld m3) oraz Australię (1,9 mld m3).

  Jeśli chodzi o dostawy rurociągowe z Rosji, to od stycznia 2023 roku nastąpił kolejny wzrost, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. W efekcie Gazprom dostarczył w styczniu prawie 2 mld m3 gazu do Chin przez gazociąg Power of Siberia. Przesyły LNG dodały kolejne 770 mln m3 (to 8-9 partii).

  W Rosji LNG na dużą skalę produkują Sakhalin Energy (współwłasność Gazpromu, Mitsui i Mitsubishi) oraz Yamal LNG (uczestnikami są NOVATEK, TotalEnergies, chińskie CNPC i SRF).

  Całkowity import w styczniu 2023 roku wzrósł o 1% do 11,3 mld m3 wobec stycznia 2022 roku. Jednocześnie w styczniu wyraźnie wzrósł import skroplonego gazu ziemnego – po raz pierwszy po nieprzerwanej serii 13 miesięcy spadków.

  W styczniu 2023 roku Chiny zaimportowały 5,210 mln ton LNG, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do stycznia 2022 roku (4,864 mln ton). W całym 2022 roku zakupy spadły w stosunku do tych samych miesięcy ubiegłego roku: średni trend to minus 22%, w przedziale od 7% do 35%. Również import spadł w grudniu 2021 r. w porównaniu do grudnia 2020 r.

  Łączny import gazu rurociągowego w styczniu 2023 r. wyniósł 4,48 mld m3, co oznacza spadek z 4,83 mld m3 w styczniu 2022 r. i 4,37 mld m3 w grudniu 2022 r.

  Wszyscy dostawcy gazu z Azji Środkowej ograniczają eksport, aby pokryć zapotrzebowanie rynku wewnętrznego. Turkmenistan dostarczył 2,2 mld m3, najmniej od 27 miesięcy. Kazachstan prawie zaprzestał dostaw, a Uzbekistan całkowicie wstrzymał eksport.

  https://www.interfax.ru/business/891864

  Polubione przez 3 ludzi

 4. 🇺🇸💥Amerykańscy eksperci zaproponowali międzynarodowy sojusz, który sprowadziłby zachodnie wojska na Ukrainę bez przyjmowania jej do NATO

  Amerykańscy eksperci Liz Morger Howard i Michael O’Hanlon w artykule dla Foreign Affairs zaproponowali utworzenie nowego międzynarodowego sojuszu, który zapewniłby obecności wojsk na Ukrainie bez procedury przyjęcia kraju do NATO.

  „Jednym ze sposobów na to jest stworzenie nowej wspólnoty bezpieczeństwa – nazwijmy to atlantycko-azjatyckiej wspólnoty bezpieczeństwa – która obejmowałaby wielu członków NATO, a także Ukrainę, jej sojuszników i wszelkie neutralne państwa, które chcą się przyłączyć” – napisano w artykule. .

  Według ekspertów głównym zadaniem takiej organizacji byłaby kontrola i legitymizacja nieokreślonej obecności wojsk zachodnich na Ukrainie”.

  „Nic poza amerykańskimi butami na ziemi nie może zapewnić Ukrainie demokratycznej przyszłości” – mówią eksperci.

  Chochole, jak ci się teraz żyje z tą zagraniczną demokracją?

  https://t.me/i20028843/65170

  Polubione przez 3 ludzi

 5. 🇷🇺IL RUSSO🇷🇺

  💥💥💥
  Bitwa o Bakhmuta, stan do końca 20 marca 2023 r. wg Rybara

  🔻W Bachmucie trwa szturm oddziałów Wagnera na pozycje ukraińskie. Szef prywatnej firmy wojskowej Jewgienij Prigożyn powiedział, że ponad 70% osady zostało już wyzwolone.

  ▪️Na północy miasta rosyjskie jednostki przejęły kontrolę nad terenem przedszkola i magazynu budowlanego Fantasia, docierając jednocześnie do Alei Aleksandry Kołpakowej.

  ▪️Na południowych obrzeżach „Wagnera” toczą się zacięte walki na stadionie „Awangardy”. Siły Zbrojne AFU próbują odzyskać utracone pozycje przy pomocy skonsolidowanych jednostek z różnych formacji.

  ▪️W rejonie Sobaczewskim oddziały szturmowe z powodzeniem rozbiły formacje AFU z kilku stron. „Wagneryci” na jednym z odcinków prawie dotarli do ul. Mariupolskiej.

  🔻W południowo-zachodniej części Bachmutu trwają walki pozycyjne w pobliżu autostrady do Konstantinówki. Kontrola nad witryną przechodzi z rąk do rąk. „Wagneryci”, przy wsparciu artylerii i lotnictwa, przeprowadzają regularne ataki na twierdze wroga, hamując możliwości AFU.

  ▪️Na północy toczą się potyczki pod Chromowem, gdzie jednostki rosyjskie zbliżyły się do drogi do Chasy Jar. Ukraińscy artylerzyści prowadzą masowy ostrzał obrzeży osady. Na północ od Bogdanówki oddziały szturmowe zajęły część wzgórza.

  🔻Mimo trudnej sytuacji AFU przygotowuje do 24 marca kontrofensywę w sektorze Bachmut. Znaczne posiłki zostały przeniesione z miast Kijów, Sumy, Charków i Czernihów na linię Chasów Jar – Kostiantynówka.

  ▪️Uruchamiając front Bachmut, ukraińskie władze zamierzają zademonstrować państwom Zachodu gotowość AFU do kampanii wiosenno-letniej i przekonać je do przyspieszenia dostaw sprzętu wojskowego.

  https://t.me/i20028843/65188

  Polubione przez 2 ludzi

 6. Powyżej jest o Sytuacji w Bachmucie.
  Czas na relacje z Awdijiwki.
  20 marca pojawiły się doniesienia, że rosyjskie siły zbrojne przebiły się do południowo-zachodniej części Awdijiwki. Dla ukraińskich sił zbrojnych rejon Awdijiwki, podobnie jak Artemiwsk (Bachmut), ma znaczenie strategiczne. Do jego obrony mogą zostać skierowane dodatkowe rezerwy.

  Jaki jest sens walki o Awdijiwkę?

  Awdijiwka jest strategicznie ważnym miastem w DNR. Jest ośrodkiem przemysłowym, w którym mieści się koksownia Avdiivka (ACP), największy w Europie producent smoły węglowej i gazu koksowniczego. Ludność cywilna miasta przed rozpoczęciem operacji specjalnej liczyła 32 000 osób.

  Jakie były straty AFU w Awdijiwce?

  Pod Awdiejewką znajdowały się i nadal znajdują się najbardziej gotowe do walki jednostki Armii Ukraińskiej: 53 Brygada Zmechanizowana i 36 Brygada Morska, 72 Brygada Zmechanizowana, wzmocniona później jednostkami 110 OMBr, a także 6 Detaszowany Batalion Piechoty, jednostki 59 Brygady Piechoty Zmotoryzowanej i 55 Brygada Artylerii.

  Do marca 2023 roku straty niektórych formacji AFU w Awdiejewce osiągnęły pułap 40% ich regularnej siły, a bataliony i kompanie były sporadycznie wycofywane w celu przywrócenia gotowości bojowej z powodu strat na poziomie 60% i więcej.

  Ile rezerw mają ukraińskie siły zbrojne na kontratak w Awdijiwce?

  Według Kroniki Wojskowej, w sąsiednich miejscowościach Zhelannoje, Ochertino, Umanske i Progress, 20 km na zachód od Awdiejewki, AFU zgromadziła co najmniej trzy kompanie z tych zmobilizowanych do 6. OSB AFU, po 70-85 ludzi w każdej. Zgromadzono około batalionu (420-440 ludzi) rezerw dla wzmocnienia 110. sił zmechanizowanych. Również, przypuszczalnie, można było zmontować po około jednym batalionie do szybkiego zastąpienia strat w 72. i 53. zmechanizowanej oraz 59. zmotoryzowanej brygadzie piechoty.

  Gdzie AFU może uderzyć?

  Łączną liczbę rezerw operacyjnych AFU w sektorze Awdijiwka szacuje się na 1200 – 1600 ludzi. W związku ze zbliżającą się groźbą okrążenia sił ukraińskich, siły te są stopniowo wprowadzane do akcji, ale działają głównie na ich flankach: na północ od Krasnogorowki i Stiepowoj, gdzie AFU została odcięta od linii kolejowej Awdiejewka-Ocheretino, a także na południowy zachód od Awdiejewki między Pierwomajskiem a Newelskoje.

  Polubione przez 4 ludzi

 7. „Tak, Gwiazda Bohatera PKW Wagnera jest przyznawana wyłącznie bojownikom, którzy z bronią w ręku, ryzykując życie, dokonali bohaterskiego czynu. Nigdy nie wydawany dowódcom, tylko zwykłym żołnierzom lub młodszemu personelowi. Wydawane zarówno za życia, jak i pośmiertnie. W ciągu całego istnienia PKW „Wagner” przyznano 26 Platynowych Gwiazd Bohatera PKW „Wagner”. Spośród nich cztery są pośmiertne. Podjęcie decyzji zajmuje maksymalnie jeden dzień. Decyzja rady dowódców o przyznaniu mi nagrody nigdy nie jest kwestionowana. Dowódca może zostać nagrodzony tylko pośmiertnie i tylko wtedy, gdy zginął z bronią w rękach ”- cytuje Prigożyna służba prasowa firmy Concord .

  Polubione przez 1 osoba

Możliwość komentowania jest wyłączona.