Wojna już nie domowa na Ukrainie 23.03.2023r.- 2830 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 400).


„Niemy krzyk”– dzień 1020.

Tym razem nie będzie „okrągłego stołu”.

Wydaje się, że ta bardziej trzeźwo patrzących na świat część amerykańskich generałów i polityków zdała sobie sprawę, że Ukraina nie będzie już w stanie odwrócić losów frontu i nie będzie w stanie zbyt długo przeciągać swojej agonii.

Podczas gdy kabareciarz Zełenski sztucznie przykuwał uwagę całego świata do Bachmuta, pod którego osłoną miał nadzieję zgromadzić rezerwy dla potężnych kontrofensyw w kilku kierunkach z pomocą Zachodu, sytuacja kryzysowa Ukraińskich Sił Zbrojnych (USZ) ma również miejsce w pobliżu Kupianska, Marińskoj, Ugledarskiej i, co najważniejsze, w mocno ufortyfikowanej Awdiejewce. W końcu to w rejonie Awdiejewki siły rosyjskie zaplanowały kolejny kocioł. USZ są już tam w szeroko otwartym- jak na razie- worku. Od tego tygodnia główne linie komunikacyjne fortecy Awdiejewka zostały odcięte, a reszta znajduje się w zasięgu artylerii dowolnego kalibru.

Worek może pozostać otwarty przez jakiś czas, pozwalając ukraińskim generałom, podobnie jak w Bachmucie, przenosić wojska tam i z powrotem po ostrzeliwanych drogach, ponosząc przy tym znaczne straty. A gdy już przyjdzie odpowiedni moment, worek zostanie mocno zawiązany, tak że nawet mucha nie uleci.

Jak na razie rosyjskie dowództwo wyraźnie zamierza przedłużyć agonię USZ na kierunku Bachmut, co jest korzystne ze zględu na wyczerpywanie się ducha bojowego banderowców oraz utylizowanie dużej ilości sprzętu. Ponieważ wojska ukraińskie są zmuszone do opuszczenia swoich pozycji w mieście, lej okrążenia rozszerza się w kierunku Konstantynówki i Czasowego Jaru, który niebawem także znajdzie się w worku. Jednocześnie w tym kierunku przesuwane są rezerwy z okolic Kijowa, Czernigowa, z kierunku Charkowa, osłabiając obronę Ukrainy na północy i otwierając ten kierunek dla potencjalnego uderzenia Sił Zbrojnych FR.

Awdiejewka nie zostanie wykorzystana dokładnie w ten sam sposób, gdyż otaczający krajobraz nie sprzyja tworzeniu się niekończących się worków, jak pod Soledarem-Bachmutem-Czasowym Jarze. Ponadto kierunek Awdijewki umożliwia natychmiast po likwidacji okrążonego garnizonu wejście w przestrzeń operacyjną i natarcie na Pokrowsk, przecinając na dwie połowy linię wschodniego frontu USZ, a także stwarzając zagrożenie dla frontu południowego ze strony przejścia w obwodzie zaporosko-dniepropietrowskim. Koncentracja ukraińskich rezerw w okolicach Zaporoża, a także w rejonach Uledaru i Bachmutu przyczynia się jedynie do osiągnięcia poważnego sukcesu na kierunku Awdiejewki. Jak widać, mimo tak szeroko przeprowadzonej mobilizacji USZ brakuje odpowiedniej ilości wojska do równomiernego sprostaniu naporu wrogich sił na całej długości frontu. Obecnie stan ilościowy topiony jest w bachmuckim kotle.

Amerykanie rozumieją, że zarówno ilość, jak i jakość nowo pozyskanych przez Ukrainę środków mobilizacyjnych, a także ilość sprzętu dostarczonego przez Zachód oraz terminy dostaw nie pozwalają USZ na zorganizowanie poważnych operacji ofensywnych w dwóch lub tym bardziej na trzech kierunkach. Kilka tygodni temu nalegali na wycofanie wojsk spod Bachmuta, skrucenie linii frontu i stopniowe wycofywanie wojsk na linię obronną Słowiańsk-Kramatorsk-Drużkowka-Konstantinowka-Toreck. Jednak teraz jest już za późno na podjęcie takich działań. Ukraiński front pęka w kilku miejscach na raz. Po prostu nie ma już rezerw, aby zrekompensować słabość na kierunku Awdiejewki, a bez utrzymania Awdiejewki próba stworzenia obrony wzdłuż linii Słowiańsk-Kramatorsk-Drużkowka-Konstantinowka-Toreck nie ma sensu, ponieważ ta linia będzie po prostu oskrzydlona od południa przez uderzenie w Pokrowsk.

Jednocześnie, gdy Zełenski i zorientowana na niego grupa generałów przekonują, że Bachmuta nie można zostawić, to nie chodzi tylko o PR. W obecnych warunkach upadek Bachmuta i powstanie kryzysu w rejonie Czasowego Jaru niemal nieuchronnie doprowadzi do opuszczenia Siewierska, gdyż nie będzie czym osłonić jego głębokiej lewej flanki. Z kolei opuszczenie Siewierska postawi ugrupowanie Kupiańskaja w krytycznej sytuacji, zmuszając je do szybkiego wycofania się poza Oskol.

W ten sposób wojska rosyjskie mogą stosunkowo szybko dotrzeć na odległe podejścia do Charkowa, niwecząc całkowicie ubiegłoroczne sukcesy Ukrainy na kierunku charkowskim. Ponadto należy mieć na uwadze, że każda kolejna porażka Ukrainy będzie warunkiem przyspieszonej klęski kolejnego ugrupowania. Równolegle naturalnie nadal będzie spadać morale armii i wiara ludności w ostateczne zwycięstwo- w ostateczności osiągając punkt krytyczny. Jeszcze niektóre jednostki trzymają fason, ale są już wyraźne oznaki załamania i zwątpienia w sens dalszego prowadzenia walki.

Dlatego wielce prawdopodobne jest, że Stany Zjednoczone upoważnią Zełenskiego do podjęcia kontrofensywy pod Bachmutem, gdy tylko ziemia wyschnie. Oczywiście pod warunkiem, że do tego czasu Ukraina będzie miała jeszcze rezerwy na tym newralgicznym kierunku.

Jednakże w obecnych warunkach jakakolwiek ofensywa ze strony Ukrainy jest ryzykowna. Tylko na południu, nawet gdyby doszło do przełamania linii obronnych Sił Zbrojnych RF na stepie zaporoskim i posuwania się w stronę Krymu, USZ w końcu wejdą na mocno ufortyfikowany obszar, w którym czeka na niego potężna świeża grupa rosyjska oraz grupy spod Nowej Kachowki i Berdiańska. Taka ofensywa, nawet w przypadku niewiarygodnego sukcesu, to trzy dni fanfar, a potem nieuchronna katastrofa, gdyż formacje ukraińskie nie będą w stanie uciec przez goły step nawet na wcześniejsze linie. Straty od ataków lotnictwa i rakiet będą większe niż w Bachmucie, bo wojsko nie będzie miało się gdzie bezpiecznie schronić.

O tym, że przygoda na północy- z hipotetyczną demonstracją na Smoleńsk i prawdziwym atakiem na Homel, zakończy się mniej więcej tak samo, z nieco silniejszym efektem PR. Ewentualną możliwość wciągnięcia Polski do wojny można w tym przypadku zignorować, gdyż hipotetyczne „sukcesy” Ukrainy zbyt szybko spełzną na niczym, by Warszawa mogła się pokusić.

Powodzenie kontrofensywy na Bachmut pozwala podjąć próbę budowy linii obronnej wzdłuż rzeki Bachmutki, skracając linię frontu poprzez zablokowanie rosyjskich flanek, a następnie uderzyć na południe, na flankę i tył formacji osłaniających Awdiejewkę, rozwiązując w ten sposób dwa główne problemy frontu wschodniego. W rzeczywistości jest to kopia kontrataku Mansteina z lutego-marca 1942 r. pod Charkowem, tylko jako jej lustrzane odbicie.

Ukraina nie ma wystarczającej liczby żołnierzy i sprzętu, by liczyć na powodzenie nawet tak ograniczonej ofensywy, ale Zełenski nie ma nic lepszego do zaoferowania Amerykanom. Dlatego Waszyngton i jego europejscy sojusznicy aktywnie popierają ideę kontrofensywy za wszelką cenę i nawet nie ingerują w wybór głównego miejsca uderzenia, pozostawiając wszystko w gestii Zełenskiego i jego generałów, zgodnie z zasadą: jeśli się uda, to dobrze, jeśli się nie uda, mamy plan awaryjny.

I mają plan awaryjny. Co prawda jego realizacja utknęła w martwym punkcie, ale ekipa Bidena nie zrezygnowała z pomysłu wciągnięcia do wojny grupy państw Europy Środkowo-Wschodniej: Polska, kraje bałtyckie i Rumunia), a także krajów poradzieckich- Mołdawia i Gruzja, przeciwko Rosji, a także stwarzanie problemów Rosji na Zakaukaziu w związku z destabilizacją w Karabachu.

Stany Zjednoczone utknęły w ślepym zaułku na Ukrainie. Nie mogą wygrać w obecnym formacie, który polega na tym, że Ukraina jest w stanie wojny, a Zachód tylko pomaga usiłując nie dopuścić do katastrofy ukraińskiego reżimu- jego tworu (a raczej potworka). Klęska Ukrainy bez kontynuowania wojny z kimkolwiek innym oznaczać będzie dla Stanów Zjednoczonych całkowitą klęskę popierającego go Zachodu w konflikcie z Rosją, gwałtowny wzrost zdolności bloku rosyjsko-chińskiego i gwałtowne zmniejszenie możliwości USA, NATO i AUKUS. Ten wynik uniemożliwi także rozpoczęcie zaplanowanej już wojny tajwańskiej przeciwko Chinom. Taki wynik automatycznie czyni z Moskwy środek ciężkości dla wszystkich sił przeciwnych polityce Zachodu pod dyktatem Stanów Zjednoczonych.

Ryzyko wojny poszczególnych państw NATO (ale nie bloku NATO) z Rosją wydaje się elitom rządzącym USA warte potencjalnych premii wynikających z przedłużania się wiążącego Rosję kryzysu militarnego na kierunku zachodnim. Stany Zjednoczone uważają, że taka wojna będzie mogła ciągnąć się przez dwa lata i w tym okresie poważnie wykrwawić Rosję- zarówno dosłownie, jak i w przenośni– w zakresie finansowym i ekonomicznym oraz sensie ludzkim. Niebezpieczeństwo przekształcenia się kryzysu w konfrontację nuklearną wydaje się Waszyngtonowi nieistotne. Nie wierzą w możliwość użycia przez Rosję pierwszej broni nuklearnej przeciwko państwu niejądrowemu i sami też nie zamierzają przeprowadzić ataku nuklearnego. Wydaje im się, że sytuacja jest opanowana, choć od dawna nikt jej nie kontroluje, więc można raczej uznać, że jest patowa. No chyba, że…….

Charakterystyczne jest, że wschodnioeuropejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych, przy całej swojej rusofobii, są znacznie bardziej ostrożni i chcieliby jakoś rozwiązać kryzys ukraiński bez osobistego angażowania się w wojnę z Rosją. W tym względzie doszło nawet do kuriozalnej sytuacji, gdy Stany Zjednoczone, które demonstracyjnie lekceważyły prawo międzynarodowe i przez wiele lat zastraszały ONZ, nagle zdecydowały, że obecnie warto by byłoby uzyskać od Zgromadzenia Ogólnego ONZ mandat do wysłania jakichś „międzynarodowych sił pokojowych” na Ukrainę. Nie bez powodu Zgromadzenie Ogólne nie ma takich uprawnień. To leży w kompetencjach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ale w Radzie Bezpieczeństwa Rosja ma prawo weta, a Stany Zjednoczone mają nadzieję obejść je poprzez Zgromadzenie Ogólne.

Nie rozumieją i nie chcą zrozumieć, że przemoc wobec prawa międzynarodowego, na którą pozwala sobie absolutny hegemon, którego nikt nie może oblegać przy pomocy siły zbrojnej, jest niedostępna dla słabnącej i podupadłej potęgi, mogącej w każdej chwili utracić resztki swej wielkości. „Międzynarodowe siły”, których nikt nie wezwał, gdyż do wprowadzenia jakichkolwiek „sił pokojowych” wymagana jest zgoda wszystkich stron konfliktu- a więc i Rosji, stają się uzasadnionym kolejnym celem ataku jako agresor. Ale najwyraźniej Stany Zjednoczone wyczerpały już inne sposoby, aby zmusić swoich wschodnioeuropejskich wasali do przyjścia Ukrainie z pomocą w tej chwili, gdy nie mogą już czekać, aż Polska dojrzeje, bo będzie wtedy już za późno na jakąkolwiek „bratnią pomoc”.

W tej sytuacji złożą propozycję nie do odrzucenia:

1. Czy Wy, drodzy Polacy, nie jesteście przeciwni wprowadzeniu na Ukrainę międzynarodowego kontyngentu pokojowego?

2. Kto, jeśli nie wy, najbliżsi sojusznicy Ukrainy, będzie stanowił podstawę kontyngentu międzynarodowego, na który właśnie głosowaliście?

Cóż, niech więc będzie przynajmniej trochę zachodnich „sił pokojowych” na terytorium Ukrainy. Tam Waszyngton będzie mógł zorganizować taką prowokację, że nikt więcej nie będzie miał odwagi wymigać się od swego udziału w wojnie.

Każda operacja wymaga czasu na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie. W tym kontekście można przyjąć, że stworzenie warunków do zachodniej interwencji na Ukrainie zajmie Stanom Zjednoczonym co najmniej dwa, trzy miesiące, ale raczej więcej, czyli najwcześniej w maju-czerwcu (dobrą datą jest 9 maja i 22 czerwca, ale najprawdopodobniej pod koniec lata ( między 5 lipca a 23 sierpnia). 

Tu, dla strony rosyjskiej, jest jeszcze czas dający pole manewru. To czas, w którym rosyjska dyplomacja będzie zabiegać o opóźnienie procesu przygotowań do umiędzynarodowienia kryzysu ukraińskiego, a rosyjska armia o to, by Zachód nie miał kogo „ratować”.

Tandem wojownika i dyplomaty, sprawnie posługującego się „piórem i mieczem”, zawsze wyróżniał się nieprzeciętną skutecznością. I nie chodzi tu o to, żeby rosyjskie wojska wygrały na Ukrainie w trzy miesiące, bo jest to nierealne, wystarczy, żeby w tym czasie rosyjskie siły zbrojne całkowicie przerwały lub przesunęły o pół roku lub nawet rok międzynarodową interwencję na Ukrainie, o rozpoczęcie której tak usilnie starają się Stany Zjednoczone i NATO.

Jeśli się to nie powiedzie, to Rosja będzie zmuszona coś wreszcie zacząć, i wykonać jakiś niestandardowy ruch, który zniweczy militarne wysiłki Waszyngtonu stanowiące dla niej śmiertelne zagrożenie.

*

Popołudniowa (22.03.2023r. 15:40) odprawa Ministerstwa Obrony Rosji, najważniejsze informacje:

Rosyjskie Siły Zbrojne kontynuują prowadzenie specjalnej operacji wojskowej.

Na kierunku kupiańskim ogień artyleryjski Zachodniej grupy sił uderzył w jednostki wroga w pobliżu osad: Dwurecznaja, Sinkowka, Olszana i Kotljarówka w obwodzie charkowskim.

Wyeliminowano ponad 50 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono dwa opancerzone wozy bojowe, dwa pojazdy i samobieżną haubicę 2C3 Akacja.

Ponadto zniszczono skład amunicji 103 brygady obrony terytorialnej w pobliżu wsi Kisłówka w obwodzie charkowskim.

Na kierunku Krasno- Limańskim siły lotnictwa operacyjnego i taktycznego, ostrzał artyleryjski i systemy ciężkich miotaczy ognia grupy wojsk Centrum uderzyły w siłę roboczą i sprzęt ukraińskich sił zbrojnych w pobliżu osiedli Czerwoona Dąbrowa, Płoszczanka i Kuźmino w Ługańskiej Republice Ludowej.

Na tym kierunku w ciągu dnia wyeliminowano ponad 90 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono dwa opancerzone wozy bojowe, trzy samochody typu pick-up, samobieżną haubicę Goździk i haubicę D-30.

Na kierunku donieckim podczas aktywnych działań jednostek Południowego zgrupowania sił, uderzeń lotniczych, ostrzału artyleryjskiego i ciężkich systemów artyleryjskich, w ciągu minionej doby wyeliminowano ponad 300 ukraińskich mundurowych oraz zniszczono trzy opancerzone wozy bojowe, trzy pojazdy, jednostkę artylerii samobieżnej Akacja, a także haubicę D-20.

Na południe od Doniecka i w Zaporożu siły lotnictwa operacyjnego i taktycznego oraz ostrzał artyleryjski grupy sił Wschód uderzyły w jednostki USZ w rejonach Ugledara w Donieckiej Republice Ludowej, Zalizne, Małaja Tokmaczka i Małoje Szczerbaki w obwodzie zaporoskim.

Straty przeciwnika w ciągu dnia wyniosły do 40 ukraińskich żołnierzy, trzy pojazdy i jeden system artyleryjski M777 produkcji amerykańskiej.

Ponadto w pobliżu osady Zalizniczne w obwodzie zaporoskim zniszczono skład paliwa dla sprzętu wojskowego 102 brygady obrony terytorialnej.

W wyniku ostrzału nieprzyjaciela w rejonie Chersonia wyeliminowano do 20 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono dwa pojazdy, a także samobieżną haubicę Gozdzik.

Lotnictwo operacyjne i wojskowe, wojska rakietowe i artyleria grup sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej w ciągu dnia uderzyły na 83 jednostki artyleryjskie USZ na stanowiskach strzeleckich, siłę roboczą i sprzęt w 112 rejonach.

Na terenie lotniska Szkolny w pobliżu miasta Odessa uderzono w dwa hangary zawierające broń i sprzęt wojskowy sił zbrojnych Ukrainy.

Śmigłowiec Mi-8 sił powietrznych Ukrainy został zestrzelony przez samoloty myśliwskie rosyjskich sił powietrznych w pobliżu wsi Małe Krynki w obwodzie charkowskim.

Siły obrony powietrznej zniszczyły w nocy 26 bezzałogowych statków powietrznych w rejonach Krywosiejewka, Mikołajewka, Rubieżnoje i Kreminna w Ługańskiej Republice Ludowej oraz Piaski i Nowoandrejewka w Donieckiej Republice Ludowej, a także Wasylówka, Stepowoje i Nowopokrowka w obwodzie zaporoskim oraz Gołaja Pristan i Krynki w obwodzie chersońskim.

Ponadto zestrzelono trzy rakiety MLRS HIMARS.

Od początku specjalnej operacji wojskowej zniszczono łącznie:

403 samoloty, 224 śmigłowce, 3 528 bezzałogowych statków powietrznych, 414 systemów rakietowych ziemia-powietrze, 8 370 czołgów i innych opancerzonych wozów bojowych, 1 070 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 4 410 sztuk artylerii polowej

Aktualna sytuacja na froncie rano 23 marzec.

Na kierunku zaporoskim armia ukraińska przeprowadziła ofensywę w kierunku Rabotina. Nie była to pierwsza próba w tym rejonie. Rosyjska artyleria uderzyła na Kamieńskoje, Nowoandrejewkę, Nowodaniłówkę, Małą Tokmaczkę, Czarowno, Guliaipole, Krasnoje, Malinówkę i Olgowskoje.

Na froncie donieckim wojska rosyjskie wznowiły natarcie pod Pobiedą. Wspierane przez artylerię zaatakowały w granicach miasta Marinka i na obrzeżach Krasnogorówki. Ponadto rosyjskie siły zbrojne kontynuowały ofensywę lądową na Pierwomajsku i Siewiernoje. Po ostrzale udało im się posunąć w kierunku Berdycza- na północny zachód od twierdzy USZ w Awdiejewce, która stała się celem zmasowanych uderzeń. W tym także z użyciem samolotów. Rosyjskie wojska zaatakowały także w pobliżu Nowokalinowki. Artyleria operowała na pozycje USZ w Georgijewce, Tonence i Orłówce.

Na południowy zachód od Bachtmutu PMC Wagner, ze wsparciem ogniowym, prowadzi zacięte walki w pobliżu Iwanowskoje. W samym Bachmucie atakuje w części południowej z kierunku Opytnoje i Iwangradu, a w części północnej próbuje całkowicie wyprzeć USZ ze strefy przemysłowej. Kontynuowana jest ofensywa na Chromowoje i Bogdanówkę. Przy wsparciu artylerii „Muzycy” atakują pod Grigorówką i pod Oriechowo-Wasiljewką. Wznowili również ofensywę pod Wiesiełoje. Na wszystkich tych kierunkach nie widać znaczących postępów. Ostrzeliwane są pozycje armii ukraińskiej w Kostyantynówce, Predteczynie, Stupoczkach, Czasowym Jarze, Minkowce, Wasiukówce, Fiodorówce i Spornoje. Ukraińska armia uderzyła na Kurdjumówkę i Żeleźniankę.

W kierunku Ługańska wojska rosyjskie, wspierane przez artylerię, ponownie zaatakowały Białogorówkę. Po raz kolejny bez powodzenia. Udało im się natomiast posunąć w zalesionym obszarze Sieriebrjańskim od strony Szipiłówki w kierunku Siewierskiego Dońca. Rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły także ofensywy na Terny i Makiejewkę. Nie odniosły one sukcesu.

Oficjalne podsumowanie misji DRL w WCKiK za okres od godziny 00:00 22.03.2023 do godziny 00:00 23.03.2023r.

❗️W ciągu ostatnich 24 godzin misja odnotowała 29 przypadków ostrzału terytorium DRL przez USZ.

Na kierunku Doniecka przeciwnik przeprowadził 15 ostrzałów przy użyciu MLRS Toczka U oraz artylerii 155 mm i 152 mm.
Na kierunku Gorłówki 13 ostrzałów z artylerii 155 mm i 122 mm.
W rejonie Dokuczajewska 1 ostrzał z artylerii 155 mm.

W sumie, w wyniku wczorajszych ukraińskich ostrzałów na terytorium republiki spadły 144 sztuki różnego typu pocisków.

Pod ogniem wroga znalazło się 7 miejscowości republiki:

Gołmowski, Gorłówka (dzielnica Nikitowska), Ozierainówka, Szirokaja Bałka, Donieck (dzielnica Kijowska, Kujbyszewska, Kirowska i Piotrowska) oraz Aleksandrówka i Dokuczajewsk.

🆘 W ciągu minionej doby w dzielnicach Kirowskiej, Piotrowskiej i Kujbyszewskiej w Doniecku oraz w Dokuczajewsku odnotowano 6 rannych cywilów.

Uszkodzonych zostało 17 gospodarstw domowych w dzielnicach Kujbyszewskiej i Kirowskiejw Doniecku, w Gorłówce dzielnica Centralno-Gorodska i Nikitowska oraz w Aleksandrówce, a także 4 obiekty infrastruktury cywilnej.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

3 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07:00 23 березень 2023 року.

Сала У’країні!

Banderowcy zaniemówili, a ja nadal niecierpliwie czekam na kolejne bajania o nieustających zwycięstwach, chwale i domniemanej potędze ich u’krainy.

Oficjalna strona biura prasowego Operacji Połączonych Sił USZ znikła z Facebooka!!!!!

Разом до перемоги!

Сала У’країні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

*

Na koniec kilka aktualnych filmów:

*

*

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim.
Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

162 uwagi do wpisu “Wojna już nie domowa na Ukrainie 23.03.2023r.- 2830 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 400).

 1. Kierunek Awdiejewka.
  Na północ od Awdiejewki bojownicy 132. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych Gwardii Rosyjskich Sił Zbrojnych (dawniej 3. Brygada Gorłowki DNR) w ostatnich dniach posunęli się na zachód od Nowobachmutiwki, całkowicie oczyszczając osadę z obecności AFU.

  Na południe od Nowobakmutiwki i na północny wschód od Krasnogorowki rosyjskie jednostki kontynuowały sukcesy, wypierając ukraińskie formacje z dwóch twierdz. AFU zajmują obecnie pozycje w pasie lasu w pobliżu odcinka autostrady H20 i znajdują się w pozycji półzamkniętej.

  Na północny zachód od Awdiejewki trwają walki pozycyjne w pobliżu linii kolejowej. Po sortowaniu rosyjskich sił zbrojnych pod Petrovske (Stepovoye), AFU przesunęło swoje rezerwy i zepchnęło rosyjskich żołnierzy za linię kolejową. W tym samym czasie bojownicy Rosyjskich Sił Zbrojnych rozszerzyli swoją strefę kontroli wzdłuż linii kolejowej.

  Na zachodzie i południowym zachodzie trwa wzajemny ostrzał artyleryjski. Rosyjskie Siły Zbrojne ostrzeliwują rejony koncentracji ukraińskich formacji w miejscowościach Lastochkino, Tonenka i Severnoye.

  ❗️Szef PMC Wagner Jewgienij Prigożyn powiedział, że AFU zgromadziła w rezerwie 200 tys. ludzi, w tym 80 tys. w rejonie Bachtmut/Artemiwsk.❗️

  Ukraińskie władze do końca działań wojennych nie będą konfiskować broni od ludności, która została rozdana po rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej. Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Igor Kłymenko.

  „Cała broń, która została legalnie wydana obywatelom, w tym przez jednostki Policji Narodowej, została teraz rozliczona w zunifikowanej bazie danych [data base] i nie widzimy teraz problemów z kontrolą nad jej użyciem. Dlatego broń ta pozostanie w rękach obywateli do końca wojny” – powiedział Kłymenko.

  Polubione przez 3 ludzi

 2. Szanowny blogowiczu Justusie, proszę w żadnym przypadku nie przejmować się atakami personalnymi na Twoją osobę. Uważam, że od czas do czasu wskazane jest informowanie nas tutaj na AdN jaką propagandę uprawiają media głównego nurtu.
  Pozdrawiam.

  Polubione przez 2 ludzi

  • Szanowny Kolego tetukin.
   Dziękuję bardzo za to, że w wielce wyważony sposób wypowiedziałeś się w przedmiotowej kwestii.
   Co prawda przywykłem do ataków personalnych, ale oczywiście do przyjemnych takie sytuacje nie należą.
   Ze swojej strony zapewniam, że staram się unikać potyczek słownych, za wyjątkiem merytorycznej wymiany argumentów.
   Co do prezentowania różnego rodzaju przekazu medialnego, czy nawet wręcz propagandowego, to oczywiście należy zachowywać właściwą ostrożność.
   Jednak nawet w pozornie mało wartościowym przekazie, to przecież jak się odpowiednio poszuka, to można znaleźć przydatne informacje.
   Korzystając z okazji, to pozwolę sobie wyrazić uznanie dla Twoich komentarzy, które czytam z dużym zainteresowaniem i wysoce cenię.
   Na koniec tego nieco przydługawego wywodu, to wyrażę nadzieję na prowadzenie dalszych dyskusji w życzliwej atmosferze.
   Pozdrawiam.

   Polubione przez 3 ludzi

 3. Podczas gdy wiceszef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Skibicki opowiada że żadnej nowej rosyjskiej ofensywy na wielu kierunkach nie bedzie ponieważ Rosja nie ma na to odpowiednich sił;
  https://strana.news/news/429033-skibitskij-zajavil-chto-rf-ne-hotovit-eshche-odno-nastuplenie.html
  Inny przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Andrij Jusow opowiada w ukraińskich mediach ze jednak do takiej rosyjskiej ofensywy na wielu kierunkach może dojść…
  https://strana.today/news/429091-rossija-mozhet-nastupat-i-na-druhikh-napravlenijakh-hur.html

  Polubione przez 2 ludzi

 4. 🟥⚡❗❗ Partia „Wagnera”

  Szef PKW Wagnera Jewgienij Wiktorowicz Prigożyn opublikował wczoraj swoje oficjalne pismo do kierownictwa Ministerstwa Obrony w sprawie możliwej próby kontrataku Sił Zbrojnych Ukrainy pod Artomowskiem.

  I był to wyraźny akt polityczny.
  Również wczoraj zakończyła się historia próby wprowadzenia zakazu pochówku poległych żołnierzy PKW „Wagnera” w Goryachiy Klyuch.
  Historia jest obrzydliwa. Ale też całkowicie polityczna.

  W obu przypadkach E. V. Prigożyna, ukazała się publikacja tego, czego obecny system woli nie wyciągać na światło Boże i robić w cichy, biurokratyczny sposób. I w obu przypadkach ta ich preferencja była w ostrej sprzeczności z nową rzeczywistością rosyjskiego społeczeństwa, która kształtuje się na naszych oczach.

  I chyba nie powiem nic nieoczekiwanego, kiedy na pytanie, co się dzieje, odpowiadam, że to kampania polityczna. Który jest prowadzony przez E.V. Prigogine nie tylko ze względów wojskowych. Chociaż on sam całkiem naturalnie temu zaprzecza. I wcale nie jestem skłonny go za to potępiać, nawet biorąc pod uwagę zrozumienie skrajnej niepożądaności bujania patriotycznej łodzi w tak trudnym dla kraju momencie. Przynajmniej dlatego, że wszystko to dzieje się z naturalnego powodu. Tylko dlatego, że to nie może przestać się dziać.

  Ale najpierw zdefiniujmy, co już jest rzeczywistością iz tego powodu przestaje być tematem do dyskusji.

  Po pierwsze, Jewgienij Wiktorowicz Prigożyn jest już politykiem. Obecny i zdecydowanie drugi po niewiadomo kim pod względem władzy i wpływu na społeczeństwo. Znów – jakby sam nie zaprzeczał swojemu faktycznemu statusowi.

  Po drugie, takie kampanie (a to jest kampania, nie zaprzeczajmy oczywistości) nie odbywają się same, ale pod czymś konkretnym. I przynajmniej o tym „czymś” warto powiedzieć kilka słów.

  Po trzecie, Wagner PMC to już więcej niż tylko PMC. A nawet bardziej niż jakaś „nowa armia”, która powstaje pod wpływem zmienionych warunków rzeczywistości i przeciwstawia się starej armii. Jest to już instytucja publiczna, na naszych oczach staje się jednym z trzonów.

  I mając to na uwadze, przyjrzyjmy się działaniom tej instytucji. Nie te, o których dużo się mówi, ale te, które są nieco w cieniu. Mowa o powstaniu kilkudziesięciu oddziałów Wagner PMC w dużych miastach. I nie są to punkty rekrutacyjne. Są to punkty wzrostu, które są czymś w rodzaju Centrum Wagnera w Petersburgu za płacę minimalną. Z potencjałem wzrostu do dużych wolumenów. To znaczy, po pierwsze, są to podmioty „miękkiej siły” Wagnera w regionach. A po drugie, to właściwie gotowe gałęzie partyjne.

  Tak, oni są. Co więcej, gałęzie przyszłej partii są również zasadniczo nowego typu. Cóż, albo dobrze zapomniany stary. Kto wie? A fakt, że PKW Wagner idzie pełną parą właśnie w kierunku takiego przeformatowania, w kierunku stworzenia w sobie takiej czy innej nadbudowy politycznej, w kierunku instytucjonalizacji własnej roli w społeczeństwie – to dla mnie osobiście fakt.

  I to jest ten sam naturalny proces, o którym mówiłem na początku. Co nawet nie dotyczy PMC „Wagnera” jako takiego. Gdyby nie on, byłoby to coś innego. Proces ten dotyczy społeczeństwa i jego systemu zarządzania.
  To znaczy o władzy, moi przyjaciele …

  Pełny tekst na portalu „Rodina nad Newą”:
  https://rodinananeve.ru/partiya-vagner/

  Komentarz:
  To proces oczywisty, ze Prigożyn zdobywszy popularność, chce ją wykorzystać do celów politycznych.
  I z tego co widać , to Prigożyn ma dla swych działań akceptację samego Putina.

  Już tu pisałem na blogu, że to Putin buduje swoją zaufaną formację militarną
  a teraz w oparciu o jej struktury terenowe proprezydencką partię polityczną.

  ******;
  🟥🔴⚡❗

  W ostatnim czasie znana amerykańska agencja analityczna Bloomberg poświęciła sporo publikacji temu, co dzieje się zarówno na Ukrainie, jak i ogólnej sytuacji w stosunkach między krajami Zachodu a Rosją.

  Należy zauważyć, że agencja, która ma szerokie powiązania w kręgach politycznych i wojskowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, czasami opisuje sytuację dość obiektywnie i bez uprzedzeń.
  Ale często autorzy i eksperci Bloomberga, najwyraźniej opierając się na niezweryfikowanych danych lub w celach propagandowych, dopuszczają szczerze fałszywe informacje.

  Tak stało się i tym razem. W innej publikacji poświęconej konfliktowi ukraińskiemu agencja poinformowała, że ​​założyciel i kurator prywatnej firmy wojskowej Wagner Jewgienij Prigożyn zamierza powstrzymać udział swoich bojowników w specjalnej operacji wojskowej.
  Powodem tego, zdaniem amerykańskich analityków, był rzekomo konflikt między Prigożynem a Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej w związku z brakiem dostaw amunicji dla „wagnerowców” w ilości niezbędnej do skutecznych działań bojowych oraz „zakazem” w sprawie rekrutacji ochotników z miejsc zatrzymania w PKW.

  Nie jest jasne, dlaczego przed opublikowaniem prowokacyjnego materiału Bloomberg nie zwrócił się o wyjaśnienia do samego założyciela Wagnera.
  Jeśli spojrzeć na publikacje służby prasowej Prigożyna w kanałach telegramowych, to Jewgienij Wiktorowicz nie stroni od regularnego, otwartego i obszernego odpowiadania na wszystkie pytania zarówno rosyjskich, jak i zagranicznych środków masowego przekazu.

  Tym razem Prigożyn musiał zaocznie komentować niezweryfikowane informacje jednej z najbardziej renomowanych amerykańskich agencji informacyjno-analitycznych.
  Jak zwykle główny „orkiestrant” zjadliwie zauważył, że najwyraźniej amerykańscy analitycy wiedzą lepiej od niego, co zrobią teraz bojownicy Wagnera PMC.
  Generalnie kategorycznie zaprzeczył wypowiedzi Bloomberga.

  Nie wiem, co donosi Bloomberg, ale najwyraźniej wiedzą lepiej ode mnie, co będziemy dalej robić.
  Dopóki nasz kraj nas potrzebuje, walczymy na terytorium Ukrainy
  — zacytował publicznie słowa Prigogine’a w swojej służbie prasowej.

  Niewykluczone, że ten informacyjny szum Bloomberg zrobił na zlecenie Waszyngtonu i w interesie Kijowa, gdzie w ostatnich dniach regularnie deklaruje, że szykuje się kontratak mający na celu wybicie „muzyków” z Artemowska, którzy skutecznie i systematycznie przejmując pełną kontrolę nad miastem.

  Autor:
  Aleksander Grigoriew
  Kanał telegramu „Orkiestra Wagnera”
  https://topwar.ru/213469-prigozhin-oproverg-soobschenie-bloomberg-o-jakoby-prekraschenii-uchastija-chvk-vagner-v-svo.

  Polubione przez 1 osoba

 5. Kolejny Ukrainiec próbujący uciec przed wcieleniem do ukraińskiej armii utonał w granicznej rzece Cisa. Cytat „Jak poinformowała straż graniczna, 23-letni mieszkaniec Bukowiny utonął podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy z Rumunią…Straż graniczna znalazła ciało mieszkańca Bukowiny, który próbował nielegalnie przekroczyć granicę przez Cisę do Rumunii. Razem z nim znaleźli paszport i prawo jazdy zawinięte w polietylen…Mężczyzna jest już 15. topielcem, który zginął w wodach Cisy podczas próby nielegalnego opuszczenia terytorium Ukrainy”;
  https://focus.ua/ukraine/556717-hotel-ubezhat-v-rumyniyu-na-zakarpate-utonul-uklonist-gpsu

  Polubione przez 2 ludzi

 6. Źródło CNN – główny ściek
  Zeleński twierdzi, że zwycięstwo jest możliwe w tym roku, ale ostrzega sojuszników przed nieodpowiednią współpracą w kilku
  Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński optymistycznie spojrzał na koniec wojny dla swoich europejskich sojuszników, jednocześnie ostrzegając o pewnych obszarach, które jego zdaniem wymagają poprawy.

  Powiedział, że „jeśli nasze wspólne wysiłki będą zdecydowanie skoncentrowane na zwycięstwie Ukrainy, to zwycięstwo zostanie odniesione już w tym roku.”

  „Nikt nie wie na pewno, jak długo potrwa wojna i które bitwy przyniosą nam sukces szybciej, a które będą wymagały więcej wysiłku. Ale pewne jest to, że jeśli nie będzie opóźnień i stagnacji w naszej współpracy, że jeśli nasze wspólne wysiłki będą zdecydowanie skupione na zwycięstwie Ukrainy, to zwycięstwo zostanie odniesione już w tym roku” – powiedział Zieleński na posiedzeniu Rady Europejskiej.
  Ukraiński prezydent powiedział, że docenia europejskie wsparcie dla prac Międzynarodowego Trybunału Karnego i wysiłków na rzecz uruchomienia programu kompensacyjnego, który wykorzystałby miliardy z zagarniętych rosyjskich aktywów do rehabilitacji Ukrainy.

  Powiedział jednak, że jest kilka obszarów, w których wciąż brakuje współpracy:
  Opóźnienia w dostarczaniu rakiet dalekiego zasięgu. Zeleński odniósł się do rosyjskiego ataku rakietowego w środę na Zaporoże.
  Potrzeba Ukrainy w zakresie nowoczesnych samolotów bojowych. Zeleński oznajmił , że jest wdzięczny Polsce i Słowacji za wysłanie na Ukrainę MiG-ów 29 – „ale potrzebujemy nowoczesnych samolotów.”
  Opóźnienia w sprawie nowego pakietu sankcji.

  Zeleński powiedział, że „globalne wysiłki nie są jeszcze wystarczające, aby zapobiec dostosowaniu się Rosji do sankcji i obejściu ich poprzez kraje trzecie.”
  Międzynarodowe wsparcie dla formuły pokojowej Ukrainy. Zeleński poinformował , że jest gotowy na szczyt, aby omówić to, co nazwał „jedynym realistycznym i kompleksowym planem przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy i zagwarantowania bezpieczeństwa dla naszych ludzi i całej Europy.”
  Zeleński powiedział również , że Ukraina robi postępy w rozwoju swoich instytucji do standardów europejskich i jej „transformacji w nowoczesne, w pełni odpowiedzialne przed społeczeństwem, wolne od korupcji i stabilne instytucjonalnie” państwo. Krytyczne było, aby jej ścieżka akcesyjna do Unii Europejskiej nie została zahamowana.

  „Ukraina jest gotowa do podjęcia decyzji o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych w sprawie członkostwa w UE już w tym roku. Taka sama gotowość jest potrzebna od was wszystkich – każdego lidera w Europie.”

  Zeleński zakończył swoje wystąpienie ostrzegając, że „Jeśli Europa się zawaha, zło może mieć czas na przegrupowanie i przygotowanie się na lata wojny.

  Co on bierze? Chyba coś extra!!!

  Polubione przez 3 ludzi

  • Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Rady UE, wskazując 5 kluczowych zagrożeń przedłużających wojnę:
   ▪️ 1. Nie wolno zwlekać z przekazaniem uzbrojenia zwłaszcza broni dalekiego zasięgu.
   ▪️ 2. Ukraina potrzebuje nowocześniejszych samolotów bojowych niż MiG-i.
   ▪️ 3. Z nowymi sankcjami nie powinno być nawet cienia opóźnienia.
   ▪️ 4. Potrzebny jest szczyt w sprawie proponowanej przez Kijów „formuły pokoju”.
   ▪️ 5. Nie można zwlekać z decyzjami o integracji europejskiej Ukrainy…

   .https://twitter.com/BPartisans/status/1638986243487813643

   Polubienie

  • 🟥 Oficjalnie oświadczam, że cały rosyjski personel wojskowy w Nowej Kachowce, a także w innych miejscach na lewym brzegu Dniepru, pozostaje na swoich stanowiskach – powiedział szef obwodu chersońskiego.

   „Fałszywe informacje ze Sztabu Generalnego naszego przeciwnika są spowodowane tym, że przybycie Zełenskiego do obwodu chersońskiego dało słaby efekt PR”
   – powiedział Władimir Saldo.

   Polubione przez 2 ludzi

  • „Wróciłem z Chersoniu – mój dzień był poświęcony przede wszystkim temu rejonowi” – ​​powiedział Wołodymyr Zełenski

   Według niego na wyzwolonym terytorium obwodu chersońskiego najeźdźcy prawie całkowicie zniszczyli ponad 50 wiosek.
   W niektórych miejscach zniszczeniu uległo nawet 90% zabudowy.
   Ale nawet tam ludzie wracają.

   Komentarz:
   Na wieść, że Kokainissimus Chersoń nawiedza
   Ruskie jak psy na widok Pana ogon pod się podkuliły
   i na ten czas wizyty jego z Kachowki się wycofały

   Polubione przez 1 osoba

   • Oby tak faktycznie było ❗
    Jednak należy bacznie obserwować sytuację w obwodzie chersońskim, gdyż siły ukraińskie i „sprzymierzone” szykują tam jakąś akcję.
    W bieżącej relacji postaram się wrócić do rzeczonego wątku…

    Pozdrawiam.

    Polubione przez 1 osoba

 7. Od przeszło roku doniesienia związane z przebiegiem wojny na Ukrainie są tematem numer jeden w środkach masowego przekazu.
  Można powiedzieć, że jesteśmy wręcz bombardowani informacjami wojennymi oraz spekulacjami o możliwych scenariuszach rozwoju wydarzeń.
  Oczywiście przekaz medialny nie jest obiektywny i wiarygodny, gdyż prezentuje wyłącznie racje jednej ze stron konfliktu.
  Jest jedna powszechnie obowiązująca narracja, której kwestionowanie grozi przykrymi konsekwencjami.

  Wojna wykorzystywana jest również w celu ograniczania praw i swobód obywatelskich zapisanych w Konstytucji i innych obowiązujących aktach prawa.
  Przykładem tego jest art. 54 Konstytucji RP, stanowiący że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a cenzura prewencyjna społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

  Są sprawy ważne i ważniejsze, a konflikt ukraińsko-rosyjski należy do tej drugiej kategorii, biorąc pod uwagę zagrożenie biologicznego bytu narodu w związku z niebezpieczeństwem wciągnięcia Polski w wojnę.
  Należy stosownie do swoich możliwości przeciwstawiać się narracji prowojennej oraz popierać inicjatywy pokojowe.
  Nie powinno to jednak przesłaniać problemów wewnętrznych, związanych z systematycznie pogarszającą się sytuacją gospodarczą naszego kraju.
  Nie możemy dopuścić do tego aby rządzący usprawiedliwiali własną nieudolność i niekompetencję, a także własne nadużycia oraz naruszanie prawa czynnikami zewnętrznymi…

  .https://myslpolska.info/2023/03/23/w-cieniu-wojny/

  Polubione przez 2 ludzi

 8. Narodowy Bank Ukrainy przedłużył okres w którym to zamrożone są spłaty obligacji państwowych denominowane w dolarach i euro. Eksperci z Kijowa obawiają się gwałtownego odpływu kapitału dlatego przedłużono okres spłaty zagranicznych zobowiązań wobec prywatnych inwestorów. Nadal jednak naliczane są odsetki od zobowiązań, a Ukraina ma (zapewne dzięki pożyczkom zagranicznym) możliwość spłacania odsetek od długu.
  https://www.unian.net/economics/finance/nbu-otlozhil-obeshchannoe-razreshenie-na-vyvod-za-granicu-investiciy-v-gosobligacii-12188949.html

  Polubione przez 3 ludzi

  • Wiem trochę to pokręcone i ciężko zrozumieć ten bełkot ekonomiczny 🙂 .
   W prostych słowach.
   Jak jakiś zagraniczny prywaciarz pożyczył Ukrainie 1000$ oprocentowane na 10% w skali roku to po tym roku nadal nie otrzymał zwrotu pożyczonej kwoty (1000$). Kijów jednak dostał kolejne pożyczki państwowe od MFW i nadal może oddać procent od długu czyli te 10% (100$).
   Inwestorzy nadal są jednak mocno zaniepokojeni, bo nadal nie mają gwarancji, że za rok Ukraina nie upadnie i to co pożyczyli nagle zniknie.

   Polubione przez 3 ludzi

 9. Kronika specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie.
  23 marca 2023 r.

  Terytoria przygraniczne:
  W rejonie Briańska przeciwnik bezskutecznie próbował przy pomocy lekkich samolotów uderzyć w graniczną wieżę telefonii komórkowej. W miejscowości Biała Bieriozka w wyniku ostrzału artyleryjskiego ranny został mężczyzna i uszkodzony został budynek administracyjny.
  Ukraińskie formacje ostrzelały pociskami moździerzowymi wsie Plechowo i Gordeevka w obwodzie kurskim: nie było ofiar ani cywilów.
  W obwodzie belgorodzkim nieprzyjaciel uderzył na wieś Tiszanka, uszkadzając jeden dom mieszkalny i gazociąg, bez ofiar cywilnych.

  Kierunek Starobielskoje
  W sektorze kupiańskim sytuacja nie zmieniła się znacząco: wzdłuż linii kontaktu trwają walki pozycyjne i pojedynki artyleryjskie.
  W sektorze limanowskim wojska rosyjskie przecięły linie obronne AFU w pobliżu Makiivki: według wstępnych informacji walki toczą się na obrzeżach wsi.
  Kierunek Soledar:
  Na północny zachód od Bachmuta jednostki PMC Wagnera kontynuują szturm na pozycje wroga w centrum Orekhovo-Vasilevka.
  W samym Bakhmut wojska rosyjskie walczą w północnych i południowych dzielnicach miasta.
  ➖ Na północy jednostki szturmowe Vagner PMC posuwają się w głąb terenów Artemiwskiego Zakładu Przetwórstwa Metalowego.
  ➖ Na południu Wagnerowie metodycznie wypierają AFU z dzielnic Sobachevka, Budenovka i Vodokanal, przebijając się do centrum miasta.
  Na południowym zachodzie strony walczą na podejściach do Kostyantyniwki i na obrzeżach Krasnego.
  ➖Rosyjska artyleria i lotnictwo prowadzą ciągły ostrzał umocnień AFU, m.in. w Chasowym Jarze i Hryhoriwce.
  Kierunek Donieck:
  Rosyjskim służbom udało się posunąć na zachód od Nowobakmutiwki na północ od twierdzy Awdijiwka, całkowicie wyzwalając osadę.
  Na południe od Nowobachmutiwki rosyjskim siłom zbrojnym udało się zająć dwie twierdze w pobliżu H20.
  Walki pozycyjne trwają w okolicach Pietrowskoje – rosyjskim służbom udało się nieznacznie rozszerzyć strefę kontroli wokół linii kolejowej.
  Ukraińskie formacje po raz kolejny ostrzelały aglomerację doniecką, uszkadzając infrastrukturę cywilną i budynki mieszkalne.

  Obwód zaporoski:
  Formacje ukraińskie przeprowadzają gromadzenie sił w okolicy w rejonie Połogi i w okolicach Orekhova.
  Jest bardzo prawdopodobne, że wróg może podjąć kolejną próbę ofensywną na kierunku Zaporoża.
  Dziś rano w Melitopolu miał miejsce kolejny atak terrorystyczny: w zamachu samochodowym na ulicy Krupskiej ranny został policjant.

  Front Południowy. Kierunek Chersoń:
  W rejonie Chersonia trwają pojedynki artyleryjskie wzdłuż linii kontaktu: rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły kilka ciężkich uderzeń na obiekty AFU w Chersoniu i okolicach.

  Przeciwnik z kolei ostrzelał Alyoshki, ale środki obrony powietrznej przechwyciły pociski.
  Mapa:

  Polubione przez 4 ludzi

  • On (premier Luxemburga) to może sobie wzywać, ściema dla prostych wyrobników PKB. Tzw. UE. jest pod okupacją Jankesów od czasu zakończenia drugiej światowej. Nazywają się „ jankescy obserwatorzy” są obecni w parlamencie europejskiej od czasu upadku ZSRR i stawiają do pionu tzw. „pseudo posłów”.

   Polubione przez 3 ludzi

 10. Inwestorzy są niezadowoleni.

  Władze w Kijowie zorganizowały cykl spotkań z inwestorami, którzy zainwestowali w zielone elektrownie na Ukrainie. Przed wojną , dzięki wysokim taryfom za ZOE te inwestycje były dość popularne. Rząd w Kijowie nie ma środków na spłatę zadłużenia z tytułu opłat za energię elektryczna. Dług wobec zagranicznych spółek urósł do kwoty 18 mld hrywien i wciąż rośnie.
  https://www.unian.net/economics/energetics/investor-z-nimechchini-prognozuye-zupinku-budivnictva-zelenoji-energetiki-v-ukrajini-bez-podovzhennya-diji-tehnichnih-umov-12189882.html

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.