Wojna już nie domowa na Ukrainie 25.03.2023r.- 2832 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 402).


„Niemy krzyk”– dzień 1022.

Tym razem nie będzie „okrągłego stołu”.

Pozornie można dojść do wniosku, że Stany Zjednoczone odniosły sukces, zrealizowały wszystkie swoje plany w projekcie „Ukraina„. Ale spójrzmy na temat z innej perspektywy.

Stany Zjednoczone wybrały Ukrainę nie tylko do odegrania jej antyrosyjskiej roli. 

Wybrano ten kraj, ponieważ Ukraina była w okresie ZSRR najpotężniejszą republiką radziecką po RFSRR, której z wyjątkiem wielkości terytorium i liczby ludności, nie ustępowała, a pod niektórymi wskaźnikami, w tym tak ważnymi, jak bezpieczeństwo żywnościowe i potencjał tranzytowy, poważnie ją przerosło. A ludność Ukrainy, biorąc pod uwagę wielkość Rosji oraz konieczność pokrycia i ochrony najbardziej odległych regionów przed silnymi przeciwnikami, w pełni odpowiadała zadaniu, jakie Amerykanie postawili Ukrainie. Ogólnie rzecz biorąc, Kijów nie powinien mieć problemów z powstrzymaniem Moskwy, Stany Zjednoczone spodziewały się, że bardzo tanio, a najprawdopodobniej nawet z zyskiem, będą trzymać Rosję z dala od Zachodniej Europy z pomocą ukraińskiego trójzębu.

Od dawna nie mówi się o powstrzymaniu Rosji przez Ukrainę. Nie jest nawet brana pod uwagę kwestia, czy sama Ukraina przetrwa ten waszyngtoński plan, bo jeśli ktoś może ten kraj uratować, to tylko Rosja i tylko ze szkodą dla swoich interesów. Wszystkie wieloletnie amerykańskie działania doprowadziły tylko do tego, że teraz toczy się dyskusja o tym, kiedy i w jaki sposób Ukraina ostatecznie zniknie z map świata, między ile państw zostanie podzielone jej terytoria i jak ten podział zostanie ten zostanie uzasadniony. Dyskusyjne jest również to, co Rosja zrobi z byłymi terytoriami ukraińskimi i jakie problemy może stwarzać dla Moskwy konieczność przywrócenia ich do normalnego życia.

Problem zagospodarowania rozległych terytoriów zamieszkałych przez dużą, nielojalną ludność rzeczywiście mógł stać się dla Rosji nie do rozwiązania, ale i w tej sprawie z pomocą pospieszyły błędy popełnione przez Stany Zjednoczone.

Jak wiadomo w czasach upadku i rozpadu ZSRR, a więc latach 1992-94 ludność Ukrainy wynosiła aż 52 miliony osób. Potem potencjał ludzki Ukrainy powoli podupadał w wyniku procesu naturalnego wymierania. Przez trzydzieści lat nadwyżka zgonów nad urodzeń wyniosła w sumie około 10 milionów osób. Oznacza to, że na początku 2020 r. na Ukrainie miało mieszkać ok. 42 mln osób, a w najlepszym przypadku żyło ok. 32 mln. Natomiast dane o dostawach zboża podają rzeczywistą populację tylko 25-27 mln, a więc tą ilość, która rzeczywiście przebywała w sposób ciągły na Ukrainie.

W wyniku wojny ok. 12 mln opuściło Ukrainę w kierunku zachodnim; do Europy, Ameryki Łacińskiej, USA, Kanady i Izraela, ok. 5 mln udało się w kierunku wschodnim, a więc do Rosji i innych krajów WNP. Bilans 10-12 mln może wydawać się wielkością mocno naciągną, ale niezdolność Ukrainy, po roku walk i stracie 150 tys. zabitych i około 300 tys. którzy stali się trwale niezdatni do dalszej służby wojskowej, Kijów aby utrzymać liczebność swojej armii, pomimo całkowitej mobilizacji, potwierdza szacunkową liczbę ludności kontrolowanego przez siebie terytorium Ukrainy na 10-12 mln.

Rachunek jest prosty: mężczyźni stanowią połowę ogółu, tj 6 mln, połowa wszystkich mężczyzn to starcy i dzieci, czyli w wieku niepodlegającym mobilizacji. A więc pozostają tylko trzy miliony. Połowa z tych trzech milionów nie może zostać powołana z powodu choroby, pełnienia funkcji politycznych, służby w organach ścigania czy posiadania rzadkiej-niezbędnej do obrony kraju- specjalności. Jak widać, postało tylko 1,5 miliona zdolnych do walki, czyli noszenia munduru i karabinu.

W lipcu ubiegłego roku Zełenski pochwalił się, że Ukraińskie Siły Zbrojne (USZ) liczą 900 tys. osób. W tej chwili szacuje się liczebność USZ na 600 tys. ludzi, z czego 350 tys. na froncie. Biorąc pod uwagę co najmniej 400 tysięcy osób, które z różnych przyczyn opuściły szeregi USZ oznacza to, że 2/3 dostępnego zasobu mobilizacyjnego w wysokości półtora miliona zostało już wyczerpane.

Oczywiste jest, że przede wszystkim starano się wysłać na front najlepiej przygotowanych i zmotywowanych. Pozostały więc zasób mobilizacyjny jest jakościowo gorszy od utraconego, a ponadto większość z tych osób nie ma żadnej motywacji do walki. Tłumaczy to zarówno trudności Ukrainy w procesie mobilizacyjnym, jak i narzekania wojska na niską jakość napływających posiłków i ich niewystarczalność do zrekompensowania strat. Dowodzi to tego, że Ukraina wyczerpuje już swoje zdolności mobilizacyjne. Chyba, że jak Niemcy pod koniec wojny zmobilizują wszystkich mężczyzn zdolnych do obrony kraju, tworząc swój Volkssturm [1].

Od czasu uzyskania przez Ukrainę niepodległości, Stany Zjednoczone miały poważny, decydujący wpływ na ukraińską politykę od początku lat 2000., a od 2014 r. prowadzą ją ręcznie już dziesiąty rok, a więc także na załamanie ukraińskiej gospodarki, finansów, administracji i systemów politycznych, a ukraińska katastrofa demograficzna jest owocem amerykańskiego stylu zarządzania tym kondominium.

Z jednej strony stanowi to poważny problem, ponieważ Rosja otrzymuje słabo zaludnione terytoria, których nie da się rządzić, z gospodarką zniszczoną do zera. Ale jednocześnie, z drugiej strony na Ukrainie pozostało mniej ludzi, czyli i mniej banderowców, których trzeba „przekuć”, przywrócić im ludzką postać, a to jest syzyfowa praca.

Do czasu zakończenia wojny bezpośrednie straty militarne Ukrainy mogą sięgnąć miliona osób, kolejne 2-3 miliony nieprzejednanych rusofobów opuści kraj i ucieknie na Zachód po załamaniu się frontu. W sumie do końca amerykańskiego eksperymentu na Ukrainie powinno pozostać 6-8 mln ludzi, z czego około połowa to Rosjanie, którzy są lojalni wobec Rosji, a reszta to dwulicowi konformiści.

W ten sposób, spełnia się banderowskie hasło o ukraińskim, czyli de facto opustoszałym Krymie. Pod czułym przywództwem amerykańskim Ukraina była w stanie praktycznie przezwyciężyć swoją rosyjskość w ciągu trzydziestu lat, porzucić ją i szczerze znienawidzić- do tego stopnia, że w imię tej nienawiści zdolni są do popełnienia wszelkich- najohydniejszych zbrodni- tak jak wcześniej na Polakach, czy też Żydach i innych mniejszościach etnicznych.  

Zabijając w sobie Rosjanina, czy też wcześniej Polaka, Ukraińcy zabili w sobie człowieka. Zabili w sobie to wszystko, co było najcenniejszym ich spadkiem od historii. Stali się bezpaństwowcami bez własnej kultury i tradycji, gotowymi trzymać się każdej cywilizacji, która według nich jest mniej lub bardziej satysfakcjonująca dla ich przeżycia. Najlepiej takie, w której nie będą musieli pracować a wygodnie sobie żyć, i ciągle stawiać nowe wymagania. Znamy to już z Polski, a raptem jest to okres tylko jednego roku.

Biorąc pod uwagę mieszkańców Ukrainy, którzy zachowali rosyjskość, byłych obywateli Ukrainy- a obecnie rosyjskich, którzy przenieśli się wcześniej do Rosji, a także mieszkańców wyzwolonych terytoriów, w tym Krymu, Rosja pozyska około piętnastu milionów ludzi, co stanowi ponad połowę ludności Ukrainy sprzed dziesięciu lat. Reszta rozpłynie się w tolerancyjnym zachodnio-europejskim tyglu bez zasad.

Rosji pozostaje tylko podziękować Stanom Zjednoczonym, które rozwiązały dla jej jakże trudną kwestię ukraińską, oczyściły ziemie południowo-rosyjskie od banderowców rusofobów swoją polityką nowej fali osadnictwa rosyjskiego. Ludność Ukrainy będzie się powoli odradzać. Pełne odrodzenie zajmie ponad sto lat. Ukraińska gospodarka będzie początkowo znacznie uproszczona i skoncentrowana wokół rolnictwa, górnictwa i usług tranzytowych, w tym portów morskich. Ale dla Rosji ta opcja jest raczej dobra, ponieważ nie było sposobu na zintegrowanie 30-40 milionów indoktrynowanych przez banderowców. A więc nie ma Ukraińców, nie ma problemu. Problem będzie miał za to Zachód z banderowcami. My Polacy już tą kwestię w swojej historii przerabialiśmy, teraz warto aby doświadczyli tego jeszcze Brytyjczycy, Kanadyjczycy, Niemcy, Belgowie, Czesi, Słowacy, itd.

[1]. https://pl.wikipedia.org/wiki/Volkssturm

*

Popołudniowa (24.03.2023r. 14:55) odprawa Ministerstwa Obrony Rosji, najważniejsze informacje:

Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej kontynuują prowadzenie specjalnej operacji wojskowej.

Na kierunku kupiańskim aktywne działania jednostek, wojska lotnicze i ostrzał artyleryjski Zachodniej grupy sił uderzyły w siły i sprzęt przeciwnika w miejscowościach Dworczyna, Sinówka, Kisłówka w obwodzie charkowskim oraz Nowosielskoje i Stelmachówka w Ługańskiej Republice Ludowej.

Wyeliminowano do 60 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono dwa opancerzone wozy bojowe, dwa pojazdy, haubicę D-20 i dwa samobieżne systemy artyleryjskie Krab polskiego pochodzenia.

Na kierunku Krasno-Limańskim siły lotnicze, ogień artyleryjski i ciężkie systemy miotania płomieni grupy wojsk Centrum uderzyły na jednostki przeciwnika w rejonach Niewieskoje w Ługańskiej Republice Ludowej oraz Jampołówki i Grigorówki- Doniecka Republika Ludowa.

W ciągu dnia na tym kierunku wyeliminowano do 125 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono trzy opancerzone wozy bojowe i jeden pojazd MLRS Grad.

Na kierunku donieckim, w wyniku aktywnych działań Południowego zgrupowania sił, uderzeń lotniczych i ostrzału artyleryjskiego, w ciągu dnia wyeliminowano ponad 380 ukraińskich mundurowych oraz zniszczono jeden czołg, dwa bojowe wozy piechoty, dziesięć pojazdów, pickupa oraz dwie samobieżne haubice Goździk.

Na południe od Doniecka i w Zaporoże ataki lotnictwa taktycznego i wojskowego oraz ogień artylerii grupy sił Wschód uderzyły w jednostki USZ w rejonach Ugledaru i Nowomichaiłowki w Donieckiej Republice Ludowej oraz Ługowskoje i Szczerbaki w obwodzie zaporoskim.

Straty wroga na tych kierunkach w ciągu dnia wyniosły ponad 40 ukraińskich żołnierzy, dwa pickupy, haubica D-30 i jedna sztuka artylerii samobieżnej Krab polskiej produkcji.

Na kierunku chersońskim w ciągu dnia w wyniku ostrzału przeciwnika wyeliminowano do 40 ukraińskich mundurowych oraz zniszczono dwa pojazdy, haubicę samobieżną Goździk, a także jeden system artyleryjski M777 produkcji amerykańskiej.

Lotnictwo operacyjne i wojskowe, wojska rakietowe i artyleria grup wojsk Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej uderzyły na 87 jednostek artyleryjskich USZ na stanowiskach ogniowych, siłę roboczą i sprzęt w 109 rejonach.

W pobliżu wsi Suchy Liman w obwodzie odeskim zniszczono hangar z bezzałogowymi statkami powietrznymi należącymi do sił zbrojnych Ukrainy.

Skład amunicji najemnych oddziałów Legii Międzynarodowej został zniszczony w pobliżu wsi Kostantynówka w obwodzie donieckim.

Zniszczono również wyprodukowaną w USA stację radarową AN/TPQ-37 przeciwbateryjną w pobliżu wsi Stiepnoje w obwodzie zaporoskim.

Trzy rakiety MLRS HIMARS zostały w ciągu dnia przechwycone przez siły obrony powietrznej.

Dodatkowo 18 ukraińskich dronów zostało zestrzelonych w rejonach Dwurecznoje w obwodzie charkowskim, Golikowe, Czerwonopopówka w Ługańskiej Republice Ludowej oraz Sławno, Nowoandrejewka, Wołnowacha, Nikolskoje i Aleksandrówka w Donieckiej Republice Ludowej.

Od początku specjalnej operacji wojskowej zniszczono łącznie:

404 samolotów, 224 śmigłowców, 3 562 bezzałogowych statków powietrznych, 414 przeciwlotniczych systemów rakietowych, 8 392 czołgów i innych opancerzonych wozów bojowych, 1 072 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 4 424 sztuk artylerii polowej i moździerzy oraz 9 091 specjalnych pojazdów wojskowych.

Aktualna sytuacja na froncie rano 25 marzec.

Na kierunku chersońskim rosyjskie siły zbrojne ostrzelały oprócz Chersonia także Kizomy, Biełozerkę, Antonówkę, Nowotańce, Lwów, Berysław i Krasny Majak.

Na froncie donieckim, wspierane przez artylerię, siły rosyjskie zaatakowały w okolicach Nowomichajłówki i w zachodniej części Marinki. Z kierunku Piask ponownie przeprowadziły ofensywę na Pierwomajskoje. Z rejonu Krasnogorówki rosyjskie siły zbrojne zaatakowały po uderzeniach artyleryjskich na Berdiczi, Nowobachmutówkę (nie mylić z wioską o tej samej nazwie, która jest już pod rosyjską kontrolą i znajduje się nieco na wschód) i Nowokalinowe. Siły rosyjskie ostrzelały Georgijewkę, Krasnogorówkę, Netailówkę, Orłówkę, Awdiejewkę, Nowokalinowe i Żeleźnije. Ukraińskie Siły Zbrojne przeprowadziły ostrzał z broni ciężkiej na Donieck, Kamiankę, Jasinuwatę i Gorłówkę.

Na południowy zachód od Bachtmutu PMC Wagner po atakach ogniowych przeprowadziły operacje szturmowe pod Predteczino, na południu i północy Bachtmutu oraz na północny zachód od niego w okolicach Bogdanówki i Oriechowo-Wasiliewki. Wydaje się, że aktywność „Muzyków” nieznacznie zmalała. Rosyjska artyleria ostrzelała Konstantynówkę, Iwaniskie, Grigorowkę, Minkówkę, Wasiukówkę, Wierchniekamieńskoje i Spornoje.

Na kierunku ługańskim wojska rosyjskie, po licznych wcześniejszych próbach, zdołały zrobić niewielkie postępy w okolicach Białogorówki. Wspierane przez artylerię, zaatakowały w kierunku Terniwą, Newski i Makiówkę. W tych rejonach nie odniosły sukcesu.

Oficjalne podsumowanie misji DRL w WCKiK za okres od godziny 00:00 24.03.2023 do godziny 00:00 25.03.2023r.

❗️W ciągu ostatnich 24 godzin misja odnotowała 11 przypadków ostrzału terytorium DRL ze strony ukraińskich sił zbrojnych.

Na kierunku Doniecka USZ przeprowadziły 7 ostrzałów z MLRS i artylerii 155 mm.
Na kierunku Gorłówki 1 ostrzał z MLRS Himars.
Na kierunku Jasinowatej 2 ostrzały z MLRS i artylerii 152 mm.
W rejonie Wołnowachy 1 ostrzał z artylerii 155 mm.

W sumie, w wyniku wczorajszych ukraińskich ostrzałów na terytorium republiki spadło 71 sztuk różnego typu pocisków.

Pod ogniem wroga znalazło się siedem miejscowości republiki:

Gorłówka (dzielnica Centralno-Gorodzka), Jasinowata, Jakowlewka, Donieck (dzielnice Kalinińska, Budiennowska, Kijowska, Kujbyszewska i Kirowska), Aleksandrowka oraz Jenowka i Nikolskoje.

🆘 W ciągu ostatniej doby pojawiły się doniesienia o zabitym 1 cywilu- kobiecie w wyzwolonym niedawno Nikolskoje.

22 budynki mieszkalne zostały uszkodzone w dzielnicy Kijowskiej w Doniecku i dzielnicy Centrale-Gorodzkiej w Gorłówce. Nie odnotowano uszkodzeń infrastruktury cywilnej.

❗️ ⚡️ Po linii operacyjnej misji DRL w WCKiK za 24 marca otrzymano dodatkowe informacje o ofiarach cywilnych w miejscowościach republiki:

Osada Kiriłłowka (włączona do obszaru odpowiedzialności administracji rejonu Wolnowachy):

 • na ulicy Sowiecka nr. 52 zginął mężczyzna urodzony w 1941 r.

🆘W związku z tym całkowita liczba ofiar cywilnych z ataków USZ na dzień 24 marca 2023 roku wynosi 2 cywilów- kobieta i starszy 82-letni mężczyzna.

W dalszym ciągu napływają informacje o skutkach ostrzału.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

5 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07:00 25 березень 2023 року.

Сала У’країні!

Banderowcy zaniemówili, a ja nadal niecierpliwie czekam na kolejne bajania o nieustających zwycięstwach, chwale i domniemanej potędze ich u’krainy.

Oficjalna strona biura prasowego Operacji Połączonych Sił USZ znikła z Facebooka!!!!!

Разом до перемоги!

Сала У’країні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

*

Na koniec kilka aktualnych filmów:

*

Tak mocno bije serce demokracji.

*

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim.
Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

105 uwag do wpisu “Wojna już nie domowa na Ukrainie 25.03.2023r.- 2832 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 402).

 1. Personel rozpoznawczy Sił Zbrojnych Rosji odparł atak kamikadze FPV drona w kierunku Zaporoża.

  Ukraińscy nacjonaliści coraz częściej wykorzystują te niezwykle niebezpieczne i tanie drony, które mogą nie tylko trafiać w walczących, ale także niszczyć pojazdy opancerzone za pomocą ładunków wybuchowych.

  https://t.me/WarDonbass/104322

  Polubione przez 1 osoba

 2. Operacja specjalna, 25 marca. Główne wydarzenia dnia:

  Rosja ma czym odpowiedzieć na amunicję ze zubożonym uranem, Rosja ma dużo takiej broni, ale jeszcze jej nie używała, powiedział Putin.

  Powiedział, że całkowita liczba rosyjskich czołgów przekroczy liczbę ukraińskich czołgów ponad trzykrotnie, zauważając, że wojskowy kompleks przemysłowy Rosji rozwija się w bardzo szybkim tempie.

  Moskwa i Mińsk uzgodniły, bez naruszania zobowiązań międzynarodowych, rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na Białorusi. Magazyn dla niej zostanie tam ukończony 1 lipca – dodał Putin.

  Resort obrony poinformował, że rosyjska obrona przeciwlotnicza przechwyciła 11 ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych, w tym Bayraktar TB-2;

  Istnieją wszelkie warunki wstępne, by Awdiejewka znalazła się w operacyjnym okrążeniu, powiedział Gagin, doradca p.o. szefa DNR.

  MAEA poinformowała, że dyrektor generalny agencji Grossi pojedzie w przyszłym tygodniu do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

  Zeleński oświadczył , że nie otrzymał od ChRL oferty mediacji lub spotkania.

  Polubione przez 1 osoba

 3. Potwierdzono likwidację zagranicznych najemników w tym tygodniu:
  Trafili do Bandery…
  🇬🇪 Sergo Zumbulidze (Gruzja)
  🇵🇱 Paweł Szadzikowski (Polska)
  🇫🇷 David Kevin (Francja)
  🇮🇪 Joseph Gembura (Irlandia, *samobójstwo)
  🇳🇿 Ken Te Tai (Nowa Zelandia)

  https://t.me/WarDonbass/104228

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.