Wojna już nie domowa na Ukrainie 26.03.2023r.- 2833 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 403).


„Niemy krzyk”– dzień 1023.

Tym razem nie będzie „okrągłego stołu”.

Co zaskakujące, wiele osób przegapiło główną kwestię, koncentrując się wyłącznie na cytacie z wywiadu Dmitrija Miedwiediewa „jeśli trzeba dostać się do Lwowa, to trzeba udać się do Lwowa”

Chodzi tu o to, że być może po raz pierwszy, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa (RB) przedstawił bardzo konkretny opis tego, co należy- z punktu widzenia Moskwy- co należy zrealizować aby doprowadzić do ostatecznego zaprzestania działań wojennych. 

Jak to realnie będzie wyglądać?

Do tej pory słyszeliśmy o potrzebie denazyfikacji i demilitaryzacji. Jednak co się za tym kryje nie było zbyt jasno i precyzyjnie wyjaśnione dlatego Dmitrij Miedwiediew wykreślił precyzyjne ramy jak to ma być zrealizowane.

Tak więc, według Miedwiediewa, „konieczne jest osiągnięcie wszystkich celów, które zostały wyznaczone w celu ochrony naszych terytoriów, czyli terytoriów Federacji Rosyjskiej”. Wyprosić wszystkich cudzoziemców, którzy się tam znaleźli- w najszerszym tego słowa znaczeniu. Oczywiste jest, że mowa tu wyłącznie o regionach Donbasu, Chersoniu i Zaporożu.

Oznacza to, że pierwszym punktem odniesienia w hipotetycznych negocjacjach jest wyzwolenie ruskich ziem.

Drugim punktem jest stworzenie, używając terminologii Miedwiediewa, „pasa sanitarnego”. Ma to być strefa zdemilitaryzowana, „w której nie będzie można używać żadnego rodzaju broni działającej na średnie i krótkie odległości, czyli 70-100 kilometrów”. Oznacza to, że ze strony Ukrainy sto kilometrów od granicy nie powinno być rozmieszczone żadne ciężkie uzbrojenie.

Oczywiście kwestia kontroli takiego rozmieszczenia jest bardzo skomplikowana. Ale, jak można założyć, w tej kwestii Rosja oczywiście nie będzie negocjować z Ukrainą, bo nie jest ona wiarygodnym partnerem jakichkolwiek porozumień. Już choćby jej stosunek do porozumień mińskich to dobitnie udowodniły. Jakich jeszcze trzeba dowodów?

W każdym razie to, co powiedział Miedwiediew, już zarysowuje możliwą przyszłość Ukrainy. Oczywiście jest to jedna z opcji ewentualnego zamrożenia- i niewykluczone, że długotrwałego zamrożenia, jak w przypadku Półwyspu Koreańskiego- konfliktu. Oczywiście nie pasuje on do obecnego ukraińskiego rządu, który jak mantrę powtarza- w oderwaniu do realnej rzeczywistości- o „powrocie do granic z 1991 roku”. W tej optyce, żeby ten bardzo śmiały- a wręcz szalony- cel osiągną, trzeba by było wygrać wojnę z Rosją. Co jest nie możliwe do osiągnięcia wraz z zagładą całego świata. Czyli popełnienia zbiorowego samobójstwa unicestwiającego naszą cywilizację.

Dlatego opinia junty z Kijowa w ogóle nikogo nie interesuje, a słowa „nic o Ukrainie bez Ukrainy” wymawia się na Zachodzie wyłącznie przez kurtuazję.

I widać, że Miedwiediew wygłosił wersję, która ma już treść merytoryczną, a nie tylko deklaracje. Daje to już przybliżony obraz Ukrainy „The Day After„: tu mamy Donbas, tu znajduje się korytarz lądowy na Krym, następnie obwód chersoński i Zaporoże, a wszystko to oddziela od wrogiego Zachodu strefa zdemilitaryzowana…

Dlatego Dmitrij Miedwiediew bardzo precyzyjnie zastrzegł, że ​​„Federacja Rosyjska nie jest w stanie wojny z Ukrainą, nie z ukraińskim pół-nazistowskim lub nazistowskim reżimem – nasz kraj jest w stanie wojny z armią NATO”, a więc z krajami „o populacji 800 milionów ludzi, którzy dostarczają sprzęt, środki rażenia i pieniądze dla kijowskiego reżimu”.

Oznacza to, że przedstawiona wyżej propozycja Zachodowi nie odpowiada, to, nie będzie innego wyjścia:

,„jeśli to nie wystarczy, to czas podjąć inne decyzje. Tutaj niczego nie można wykluczyć. Jeśli chcesz dostać się do Kijowa, to musisz jechać do Kijowa, jeśli do Lwowa, to musisz jechać do Lwowa, aby wytępić tę infekcję”– podsumował swoje stanowisko Miedwiediew.

Do czego to zmierza?

Otóż, jeśli Rosja nie osiągnie porozumienia w kwestii gwarancji swego bezpieczeństwa na granicach zachodnich, to będzie zmuszona pofatygować się do granic wschodnich NATO, gdzie powstanie nowa „żelazna kurtyna” dzieląca świat na dwa wrogie obozy.

A podobno murów już miało nie być- tak nam wmawiali liderzy „wolnego świata”.

I co najważniejsze, to nie Rosja otoczyła kokonem nienawiści Zachód, tylko zachód osaczył ją ze wszystkich stron.

*

Popołudniowa (25.03.2023r. 14:25) odprawa Ministerstwa Obrony Rosji, najważniejsze informacje:

Siły Zbrojne Rosji kontynuują prowadzenie specjalnej operacji wojskowej.

Na kierunku kupiańskim wojska lotnicze i ostrzał artyleryjski Zachodniej grupy rosyjskich sił uderzyły w podjednostki USZ w rejonach Dwurecznaja i Timkówka w obwodzie charkowskim. Przeciwnik poniósł straty do 55 ukraińskich żołnierzy, dwóch opancerzonych wozów bojowych i dwóch pojazdów.

Na kierunku Krasno-Limskim uderzenia lotnictwa szturmowego i wojskowego, ostrzał artyleryjski i aktywne działania jednostek zgrupowania wojsk Centrum zadały straty w siłach i sprzęcie przeciwnika w rejonach Czerwona Dąbrowa w Ługańskiej Republice Ludowej oraz w Jampołówce i Terny w Donieckiej Republice Ludowej. Na tym kierunku w ciągu dnia wyeliminowano ponad 85 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono dwa pojazdy opancerzone, trzy pick-upy i haubicę D-20.

Na kierunku donieckim podczas aktywnych działań jednostek i ostrzału artyleryjskiego Południowego zgrupowania rosyjskich sił wyeliminowano ponad 155 ukraińskich mundurowych oraz zniszczono trzy opancerzone wozy bojowe, pięć pojazdów, a także haubicę D-30.

Na południe od Doniecka i w Zaporożu uderzenia lotnicze i ogień artyleryjski grupy sił Wschód pokonały jednostki ukraińskich sił zbrojnych w rejonach Ugledara i Nowomichaiłowki w Donieckiej Republice Ludowej. Łączne straty przeciwnika w tych rejonach wyniosły do 70 ukraińskich żołnierzy, trzy pojazdy i haubicę D-30.

Na kierunku chersońskim w trakcie ataków ogniowych wyeliminowano do 35 ukraińskich mundurowych oraz zniszczono dziesięć pojazdów oraz samobieżną haubicę Goździk.

W ciągu minionej doby lotnictwo operacyjne i taktyczne, wojska rakietowe i artyleria grup wojsk zbrojnych Federacji Rosyjskiej uderzyły w 76 jednostek artyleryjskich sił zbrojnych Ukrainy na stanowiska ogniowe, siłę roboczą i sprzęt w 112 rejonach.

Środki obrony powietrznej przechwyciły sześć wyrzutni rakiet MLRS HIMARS i Olcha oraz jeden pocisk antyradarowy HARM. Ponadto 11 bezzałogowych statków powietrznych, w tym jeden Bayraktar TB-2, zostało zniszczonych w rejonach Tokmak i Iwanówka na Zaporożu oraz Kołomyjka w Ługańskiej Republice Ludowej, a także Nikolskoje, Kramatorsk, Kiriłowka i Władimirowka w Donieckiej Republice Ludowej.

Od początku specjalnej operacji wojskowej zniszczono łącznie:

404 samolotów, 224 śmigłowców, 3 573 bezzałogowych statków powietrznych, 414 systemów rakietowych ziemia-powietrze, 8 399 czołgów i innych opancerzonych wozów bojowych, 1 072 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 4 428 dział i moździerzy artylerii polowej oraz 9 104 specjalnych pojazdów wojskowych.

Aktualna sytuacja na froncie rano 26 marzec.

W sektorze Ugledara, wspierane przez artylerię, wojska rosyjskie wznowiły ofensywę na miasto z kierunku Nikolskich Dacz. Ostrzeliwane są pozycje ukraińskich sił zbrojnych w Zołotej Niwie i Preczistowce.

Na froncie donieckim rosyjskie siły zbrojne po uderzeniach artyleryjskich przeprowadziły działania szturmowe w pobliżu Nowomichaiłówki i w zachodniej części Marinki. Jednostki ukraińskie nadal utrzymują swoje pozycje. Siły rosyjskie kontynuowały ofensywę na Siewiernoje. Zaatakowały też od zachodu twierdzę USZ w Awdiejewce. W samym mieście aktywna była artyleria i lotnictwo. Na północ od Awdiejewki rosyjskie siły zbrojne kontynuowały okrążanie twierdzy i prowadziły działania szturmowe w pobliżu Stiepnoje. Zaatakowały także miejscowość Nowokalinowe. Artyleria uderzyła na Pobiedę, Georgijkę, Netailowkę, Tonenkę, Łastoczkino, Toreck i Żeleźnij. Siły zbrojne Ukrainy rozpoczęły ostrzał z broni ciężkiej Doniecka i Iłowajska.

Na południowy zachód od Bachtmutu PMC Wagner po wzmożonym ostrzale z broni ciężkiej zaatakowały w pobliżu Stupoczka i Iwanowska. A w samym Bachmucie, po ciężkim ostrzale, udało im się sforsować obronę USZ w południowej jego części i przesunąć się w kierunku centrum. Podobny sukces w strefie przemysłowej na północy. „Muzycy” kontynuowali natarcie na Chromowoje i Bogdanowkę. Tutaj Ukraińskie Siły Zbrojne nadal utrzymują swoje pozycje. Podobnie jak w Oriechooo-Wasiliewce, którą „Muzycy” zaatakowali po uderzeniach artyleryjskich. Wojska rosyjskie, wspierane przez artylerię, przeprowadziły ofensywę w pobliżu Spornego. Pod ostrzałem znalazły się pozycje ukraińskich sił zbrojnych w Aleksandrze Szultynie, Priedtieczynie, Czasowym Jarze, Grigorowce i Minkowce.

Na kierunku ługańskim wojska rosyjskie próbowały posuwać się w rejonie lasów Sieriebryńskich. Wspierane przez artylerię, przeprowadziły ofensywy pod Terny i Newskoje. A znacznie na północny zachód zaatakowały w pobliżu Sinkowki. Celem było zepchnięcie wojsk ukraińskich za rzekę Oskoła i przejście w kierunku strategicznie ważnego Kupiańska.

Oficjalne podsumowanie misji DRL w WCKiK za okres od godziny 00:00 25.03.2023 do godziny 00:00 26.03.2023r.

❗️W ciągu ostatnich 24 godzin misja odnotowała 14 przypadków ostrzału terytorium DRL ze strony ukraińskich sił zbrojnych.

Na kierunku Doniecka przeciwnik przeprowadził 8 ostrzałów z MLRS oraz artylerii 155 mm i 152 mm.
Na kierunku Gorłówki 5 ostrzałów z artylerii 152 mm.
Na kierunku Jasinowatej – 1 salwa z artylerii 155 mm.

W sumie, w wyniku wczorajszych ukraińskich ostrzałów na terytorium republiki spadły 63 sztuki różnego typu amunicji.

Pod ogniem nieprzyjaciela znalazło się pięć miejscowości republiki:

Gorłówka (rejon Nikitowski), Jasinowata, Donieck (rejony Kijowski, Kujbyszewski i Piotrowski) oraz Makiejewka (rejon Gorniacki) i Aleksandrówka.

🚑 W ciągu minionej doby odnotowano 4 rannych cywilów w Kirowskiej dzielnicy Doniecka oraz Aleksandrówce i Jasinowatej, a także w wyzwolonym niedawno Bliźniem.

🆘 Niestety, mężczyzna urodzony w 1956 r., który został ranny 23 marca w dzielnicy Centralno-Gorodzkiej w Gorłówce – zmarł.

🏠Uszkodzony został 1 dom w dzielnicy Kujbyszewskiej w Doniecku. Nie odnotowano szkód w infrastrukturze cywilnej.

❗️Raport przedstawicielstwa ŁRL w WCKiK za ostatnie 24 godzin, 25 marca.

Ukraińskie formacje zbrojne odnotowały jeden ostrzał Swatowa z użyciem wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS (2 rakiety).


W wyniku ostrzału zginął 19-letni młody mężczyzna, a cywil urodzony w 2002 roku został ranny, zniszczony został jeden budynek mieszkalny, a sześć domów zostało uszkodzonych.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

6 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07:00 26 березень 2023 року.

Сала У’країні!

Banderowcy zaniemówili, a ja nadal niecierpliwie czekam na kolejne bajania o nieustających zwycięstwach, chwale i domniemanej potędze ich u’krainy.

Oficjalna strona biura prasowego Operacji Połączonych Sił USZ znikła z Facebooka!!!!!

Разом до перемоги!

Сала У’країні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

*

Na koniec kilka aktualnych filmów:

*

*

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim.
Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

100 uwag do wpisu “Wojna już nie domowa na Ukrainie 26.03.2023r.- 2833 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 403).

 1. https://t.me/infodefPOLAND/2138
  Tajny zamiar USA przeciwko Rosji zakończył się fiaskiem.
  Francuski historyk Emmanuel Todd twierdzi, że Rosja rozpoczęła wojnę prewencyjną na Ukrainie. Stany Zjednoczone sprowokowały działania Putina, który ostrzegał, że nie będzie tolerował NATO na Ukrainie.
  Cele, do których dążył Zachód, rozbiły się o surową rzeczywistość. Rosja z godnością zniosła presję sankcyjną i tylko wzmocniła się gospodarczo.
  video

  Polubione przez 1 osoba

Możliwość komentowania jest wyłączona.