Wojna już nie domowa na Ukrainie 26.03.2023r.- 2833 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 403).


„Niemy krzyk”– dzień 1023.

Tym razem nie będzie „okrągłego stołu”.

Co zaskakujące, wiele osób przegapiło główną kwestię, koncentrując się wyłącznie na cytacie z wywiadu Dmitrija Miedwiediewa „jeśli trzeba dostać się do Lwowa, to trzeba udać się do Lwowa”

Chodzi tu o to, że być może po raz pierwszy, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa (RB) przedstawił bardzo konkretny opis tego, co należy- z punktu widzenia Moskwy- co należy zrealizować aby doprowadzić do ostatecznego zaprzestania działań wojennych. 

Jak to realnie będzie wyglądać?

Do tej pory słyszeliśmy o potrzebie denazyfikacji i demilitaryzacji. Jednak co się za tym kryje nie było zbyt jasno i precyzyjnie wyjaśnione dlatego Dmitrij Miedwiediew wykreślił precyzyjne ramy jak to ma być zrealizowane.

Tak więc, według Miedwiediewa, „konieczne jest osiągnięcie wszystkich celów, które zostały wyznaczone w celu ochrony naszych terytoriów, czyli terytoriów Federacji Rosyjskiej”. Wyprosić wszystkich cudzoziemców, którzy się tam znaleźli- w najszerszym tego słowa znaczeniu. Oczywiste jest, że mowa tu wyłącznie o regionach Donbasu, Chersoniu i Zaporożu.

Oznacza to, że pierwszym punktem odniesienia w hipotetycznych negocjacjach jest wyzwolenie ruskich ziem.

Drugim punktem jest stworzenie, używając terminologii Miedwiediewa, „pasa sanitarnego”. Ma to być strefa zdemilitaryzowana, „w której nie będzie można używać żadnego rodzaju broni działającej na średnie i krótkie odległości, czyli 70-100 kilometrów”. Oznacza to, że ze strony Ukrainy sto kilometrów od granicy nie powinno być rozmieszczone żadne ciężkie uzbrojenie.

Oczywiście kwestia kontroli takiego rozmieszczenia jest bardzo skomplikowana. Ale, jak można założyć, w tej kwestii Rosja oczywiście nie będzie negocjować z Ukrainą, bo nie jest ona wiarygodnym partnerem jakichkolwiek porozumień. Już choćby jej stosunek do porozumień mińskich to dobitnie udowodniły. Jakich jeszcze trzeba dowodów?

W każdym razie to, co powiedział Miedwiediew, już zarysowuje możliwą przyszłość Ukrainy. Oczywiście jest to jedna z opcji ewentualnego zamrożenia- i niewykluczone, że długotrwałego zamrożenia, jak w przypadku Półwyspu Koreańskiego- konfliktu. Oczywiście nie pasuje on do obecnego ukraińskiego rządu, który jak mantrę powtarza- w oderwaniu do realnej rzeczywistości- o „powrocie do granic z 1991 roku”. W tej optyce, żeby ten bardzo śmiały- a wręcz szalony- cel osiągną, trzeba by było wygrać wojnę z Rosją. Co jest nie możliwe do osiągnięcia wraz z zagładą całego świata. Czyli popełnienia zbiorowego samobójstwa unicestwiającego naszą cywilizację.

Dlatego opinia junty z Kijowa w ogóle nikogo nie interesuje, a słowa „nic o Ukrainie bez Ukrainy” wymawia się na Zachodzie wyłącznie przez kurtuazję.

I widać, że Miedwiediew wygłosił wersję, która ma już treść merytoryczną, a nie tylko deklaracje. Daje to już przybliżony obraz Ukrainy „The Day After„: tu mamy Donbas, tu znajduje się korytarz lądowy na Krym, następnie obwód chersoński i Zaporoże, a wszystko to oddziela od wrogiego Zachodu strefa zdemilitaryzowana…

Dlatego Dmitrij Miedwiediew bardzo precyzyjnie zastrzegł, że ​​„Federacja Rosyjska nie jest w stanie wojny z Ukrainą, nie z ukraińskim pół-nazistowskim lub nazistowskim reżimem – nasz kraj jest w stanie wojny z armią NATO”, a więc z krajami „o populacji 800 milionów ludzi, którzy dostarczają sprzęt, środki rażenia i pieniądze dla kijowskiego reżimu”.

Oznacza to, że przedstawiona wyżej propozycja Zachodowi nie odpowiada, to, nie będzie innego wyjścia:

,„jeśli to nie wystarczy, to czas podjąć inne decyzje. Tutaj niczego nie można wykluczyć. Jeśli chcesz dostać się do Kijowa, to musisz jechać do Kijowa, jeśli do Lwowa, to musisz jechać do Lwowa, aby wytępić tę infekcję”– podsumował swoje stanowisko Miedwiediew.

Do czego to zmierza?

Otóż, jeśli Rosja nie osiągnie porozumienia w kwestii gwarancji swego bezpieczeństwa na granicach zachodnich, to będzie zmuszona pofatygować się do granic wschodnich NATO, gdzie powstanie nowa „żelazna kurtyna” dzieląca świat na dwa wrogie obozy.

A podobno murów już miało nie być- tak nam wmawiali liderzy „wolnego świata”.

I co najważniejsze, to nie Rosja otoczyła kokonem nienawiści Zachód, tylko zachód osaczył ją ze wszystkich stron.

*

Popołudniowa (25.03.2023r. 14:25) odprawa Ministerstwa Obrony Rosji, najważniejsze informacje:

Siły Zbrojne Rosji kontynuują prowadzenie specjalnej operacji wojskowej.

Na kierunku kupiańskim wojska lotnicze i ostrzał artyleryjski Zachodniej grupy rosyjskich sił uderzyły w podjednostki USZ w rejonach Dwurecznaja i Timkówka w obwodzie charkowskim. Przeciwnik poniósł straty do 55 ukraińskich żołnierzy, dwóch opancerzonych wozów bojowych i dwóch pojazdów.

Na kierunku Krasno-Limskim uderzenia lotnictwa szturmowego i wojskowego, ostrzał artyleryjski i aktywne działania jednostek zgrupowania wojsk Centrum zadały straty w siłach i sprzęcie przeciwnika w rejonach Czerwona Dąbrowa w Ługańskiej Republice Ludowej oraz w Jampołówce i Terny w Donieckiej Republice Ludowej. Na tym kierunku w ciągu dnia wyeliminowano ponad 85 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono dwa pojazdy opancerzone, trzy pick-upy i haubicę D-20.

Na kierunku donieckim podczas aktywnych działań jednostek i ostrzału artyleryjskiego Południowego zgrupowania rosyjskich sił wyeliminowano ponad 155 ukraińskich mundurowych oraz zniszczono trzy opancerzone wozy bojowe, pięć pojazdów, a także haubicę D-30.

Na południe od Doniecka i w Zaporożu uderzenia lotnicze i ogień artyleryjski grupy sił Wschód pokonały jednostki ukraińskich sił zbrojnych w rejonach Ugledara i Nowomichaiłowki w Donieckiej Republice Ludowej. Łączne straty przeciwnika w tych rejonach wyniosły do 70 ukraińskich żołnierzy, trzy pojazdy i haubicę D-30.

Na kierunku chersońskim w trakcie ataków ogniowych wyeliminowano do 35 ukraińskich mundurowych oraz zniszczono dziesięć pojazdów oraz samobieżną haubicę Goździk.

W ciągu minionej doby lotnictwo operacyjne i taktyczne, wojska rakietowe i artyleria grup wojsk zbrojnych Federacji Rosyjskiej uderzyły w 76 jednostek artyleryjskich sił zbrojnych Ukrainy na stanowiska ogniowe, siłę roboczą i sprzęt w 112 rejonach.

Środki obrony powietrznej przechwyciły sześć wyrzutni rakiet MLRS HIMARS i Olcha oraz jeden pocisk antyradarowy HARM. Ponadto 11 bezzałogowych statków powietrznych, w tym jeden Bayraktar TB-2, zostało zniszczonych w rejonach Tokmak i Iwanówka na Zaporożu oraz Kołomyjka w Ługańskiej Republice Ludowej, a także Nikolskoje, Kramatorsk, Kiriłowka i Władimirowka w Donieckiej Republice Ludowej.

Od początku specjalnej operacji wojskowej zniszczono łącznie:

404 samolotów, 224 śmigłowców, 3 573 bezzałogowych statków powietrznych, 414 systemów rakietowych ziemia-powietrze, 8 399 czołgów i innych opancerzonych wozów bojowych, 1 072 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 4 428 dział i moździerzy artylerii polowej oraz 9 104 specjalnych pojazdów wojskowych.

Aktualna sytuacja na froncie rano 26 marzec.

W sektorze Ugledara, wspierane przez artylerię, wojska rosyjskie wznowiły ofensywę na miasto z kierunku Nikolskich Dacz. Ostrzeliwane są pozycje ukraińskich sił zbrojnych w Zołotej Niwie i Preczistowce.

Na froncie donieckim rosyjskie siły zbrojne po uderzeniach artyleryjskich przeprowadziły działania szturmowe w pobliżu Nowomichaiłówki i w zachodniej części Marinki. Jednostki ukraińskie nadal utrzymują swoje pozycje. Siły rosyjskie kontynuowały ofensywę na Siewiernoje. Zaatakowały też od zachodu twierdzę USZ w Awdiejewce. W samym mieście aktywna była artyleria i lotnictwo. Na północ od Awdiejewki rosyjskie siły zbrojne kontynuowały okrążanie twierdzy i prowadziły działania szturmowe w pobliżu Stiepnoje. Zaatakowały także miejscowość Nowokalinowe. Artyleria uderzyła na Pobiedę, Georgijkę, Netailowkę, Tonenkę, Łastoczkino, Toreck i Żeleźnij. Siły zbrojne Ukrainy rozpoczęły ostrzał z broni ciężkiej Doniecka i Iłowajska.

Na południowy zachód od Bachtmutu PMC Wagner po wzmożonym ostrzale z broni ciężkiej zaatakowały w pobliżu Stupoczka i Iwanowska. A w samym Bachmucie, po ciężkim ostrzale, udało im się sforsować obronę USZ w południowej jego części i przesunąć się w kierunku centrum. Podobny sukces w strefie przemysłowej na północy. „Muzycy” kontynuowali natarcie na Chromowoje i Bogdanowkę. Tutaj Ukraińskie Siły Zbrojne nadal utrzymują swoje pozycje. Podobnie jak w Oriechooo-Wasiliewce, którą „Muzycy” zaatakowali po uderzeniach artyleryjskich. Wojska rosyjskie, wspierane przez artylerię, przeprowadziły ofensywę w pobliżu Spornego. Pod ostrzałem znalazły się pozycje ukraińskich sił zbrojnych w Aleksandrze Szultynie, Priedtieczynie, Czasowym Jarze, Grigorowce i Minkowce.

Na kierunku ługańskim wojska rosyjskie próbowały posuwać się w rejonie lasów Sieriebryńskich. Wspierane przez artylerię, przeprowadziły ofensywy pod Terny i Newskoje. A znacznie na północny zachód zaatakowały w pobliżu Sinkowki. Celem było zepchnięcie wojsk ukraińskich za rzekę Oskoła i przejście w kierunku strategicznie ważnego Kupiańska.

Oficjalne podsumowanie misji DRL w WCKiK za okres od godziny 00:00 25.03.2023 do godziny 00:00 26.03.2023r.

❗️W ciągu ostatnich 24 godzin misja odnotowała 14 przypadków ostrzału terytorium DRL ze strony ukraińskich sił zbrojnych.

Na kierunku Doniecka przeciwnik przeprowadził 8 ostrzałów z MLRS oraz artylerii 155 mm i 152 mm.
Na kierunku Gorłówki 5 ostrzałów z artylerii 152 mm.
Na kierunku Jasinowatej – 1 salwa z artylerii 155 mm.

W sumie, w wyniku wczorajszych ukraińskich ostrzałów na terytorium republiki spadły 63 sztuki różnego typu amunicji.

Pod ogniem nieprzyjaciela znalazło się pięć miejscowości republiki:

Gorłówka (rejon Nikitowski), Jasinowata, Donieck (rejony Kijowski, Kujbyszewski i Piotrowski) oraz Makiejewka (rejon Gorniacki) i Aleksandrówka.

🚑 W ciągu minionej doby odnotowano 4 rannych cywilów w Kirowskiej dzielnicy Doniecka oraz Aleksandrówce i Jasinowatej, a także w wyzwolonym niedawno Bliźniem.

🆘 Niestety, mężczyzna urodzony w 1956 r., który został ranny 23 marca w dzielnicy Centralno-Gorodzkiej w Gorłówce – zmarł.

🏠Uszkodzony został 1 dom w dzielnicy Kujbyszewskiej w Doniecku. Nie odnotowano szkód w infrastrukturze cywilnej.

❗️Raport przedstawicielstwa ŁRL w WCKiK za ostatnie 24 godzin, 25 marca.

Ukraińskie formacje zbrojne odnotowały jeden ostrzał Swatowa z użyciem wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS (2 rakiety).


W wyniku ostrzału zginął 19-letni młody mężczyzna, a cywil urodzony w 2002 roku został ranny, zniszczony został jeden budynek mieszkalny, a sześć domów zostało uszkodzonych.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

6 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07:00 26 березень 2023 року.

Сала У’країні!

Banderowcy zaniemówili, a ja nadal niecierpliwie czekam na kolejne bajania o nieustających zwycięstwach, chwale i domniemanej potędze ich u’krainy.

Oficjalna strona biura prasowego Operacji Połączonych Sił USZ znikła z Facebooka!!!!!

Разом до перемоги!

Сала У’країні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

*

Na koniec kilka aktualnych filmów:

*

*

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim.
Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

100 uwag do wpisu “Wojna już nie domowa na Ukrainie 26.03.2023r.- 2833 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 403).

 1. Z przewodnim wątkiem frontowym – to ściśle związany jest wątek sprzętowy:

  Kolejna partia uzbrojenia wyprodukowanego przez Pakistani Ordnance Factories (POF) trafiła do armii ukraińskiej – tym razem pociski rakietowe kal. 122mm Yarmuk HE-Frag do wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych BM-21 Grad.

  Pakistańskie rakiety są analogiczne do radzieckich 9M22U, o zasięgu 20,5 km i zostały nabyte za pośrednictwem strony trzeciej…

  .https://twitter.com/UAWeapons/status/1639735938568921093

  Polubione przez 1 osoba

 2. 🟥🔴❗
  Prezydent Ukrainy Zełenski powiedział, że zasygnalizował kanałami dyplomatycznymi, że chce rozmawiać z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem
  .https://twitter.com/spriter99880/status/1639597827742478337

  ***;
  🟥 „Władze chińskie nie są jeszcze w stanie udzielić żadnych informacji na temat możliwej rozmowy telefonicznej między prezydentem Chin Xi Jinpingiem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim” – powiedziała rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning
  .https://mobile.twitter.com/Trollstoy88/status/1639278430687567877

  ***;
  🔴Joe Biden próbuje interweniować w sprawie Zeleńskiego u Xi Jinpinga.
  .https://twitter.com/spriter99880/status/1639980321205616642

  ***;
  Jinping odmawia rozmów z Bidenem i Zełenskim – Reuters
  .https://twitter.com/spriter99880/status/1639700107481210885

  Polubione przez 2 ludzi

 3. Oświadczenie kierownika centrum prasowego zgrupowania „Zapad”

  W ciągu dnia na kierunku kupiañskim zgrupowanie sił „Zachód” odsłoniło i zniszczyło 5 wrogich jednostek rozpoznawczych DRG z 14 i 92 pułku, a także uniemożliwiło przerzut rezerw w pobliżu osady Stelmachiwka.

  Ponadto ogień z haubic D-20 i D-30 zakłócił 3 rotacje jednostek AFU na pozycjach wysuniętych do przodu, w pobliżu osad Sinkovka, Kislovka i Stelmakhovka.

  Artyleria grupy podczas walki kontrbateryjnej zniszczyła trzy działa przeciwnika, w tym dwie samobieżne armatohaubice polskiej produkcji „Krab” w pobliżu osiedli Petropawłowka i Rewucze, haubicę D-20 w pobliżu Prilipki, a także załogę moździerza w pobliżu osiedla Olshana.

  W wyniku skoordynowanych działań systemu Tor-M2U SAM zniszczono bezzałogowy statek powietrzny Furya w pobliżu miejscowości Niżnaja Duvanka.

  Polubione przez 2 ludzi

 4. Kijowskie źródło uważa, że głównym problemem dla AFU jest to, że znajdujące się w mieście PMC Wagnera atakują ze wszystkich stron, a nasze kolumny z rezerwami są ostrzeliwane przez artylerię. Najbliższy tydzień będzie kluczowy dla AFU, po utracie kontroli nad strefą przemysłową jesteśmy zmuszeni wycofać się na zachód od Bachmutu i utrzymać niemalże okrężną obronę. Siły rosyjskie zaczęły zaciskać szczypce w kilku kierunkach, aby podobnie jak w Mariupolu rozciąć ukraińskie zgrupowanie w mieście i stworzyć kilka kotłów w Bachmucie.

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Urząd Awdiejewskoje. Oto przykład, kiedy dokumenty przyszły do nas razem z „paczką”. To smutna historia, kiedy ojciec dwójki dzieci idzie na front, aby bronić nie swojej rodziny, a interesów biznesowych krajów zachodnich i zamorskich. Aleksander Pietrowicz Galeyev nie złożył rąk i nie podniósł ✋🤚Galeyev. Urodził się 3 czerwca 1966 roku we wsi Jawkino w obwodzie mikołajewskim. 9 maja 2022 roku został zarejestrowany we wsi Vartikovtsy w obwodzie czerniowieckim jako osoba wewnętrznie przesiedlona (no, w zasadzie uchodźca). A potem najprawdopodobniej, został zmobilizowany i wysłany do szturmu na Donieck. Co z tego wynikło… możecie zobaczyć sami.

  https://t.me/chub_detection/8819

  Polubione przez 3 ludzi

 6. Niezrealizowane straty amerykańskich banków na koniec ubiegłego roku wyniosły 1,7 biliona dolarów.
  (…)
  Niezrealizowane straty nie są odzwierciedlane w bilansach banków ze względu na praktykę księgową, zgodnie z którą aktywa są przechowywane w księgach banków w wartości, w jakiej zostały zakupione, a nie w ich bieżącej wartości rynkowej.

  https://fortune.com/2023/03/23/banks-unrealized-losses-nearly-2-trillion-treasuries-mortgage-backed-securities/

  Polubione przez 4 ludzi

 7. https://vk.com/antimaydan?w=wall-78469226_1689985
  ⚡Wyłącznie z linii frontu
  Rosyjskie wojsko posuwa się w lasach w pobliżu Kremennej (LNR): w ciągu dwóch dni posunęło się o 500 m wzdłuż całej linii frontu.
  Ponadto nasi spadochroniarze i marines zajęli sześć twierdz USZ, z których dwie były silnie ufortyfikowane, bojownicy powiedzieli korespondentowi wojskowemu RT Stanisławowi @stringer_donetsk Obishchenko.
  Ranni przeciwnicy są leczeni, a zabici grzebani. Jednocześnie ukraińskie wojsko minuje ciała swoich zabitych, więc część z nich pozostaje na razie na polu walki.
  Główna praca naszych sił idzie teraz na wyrównanie linii frontu. Następnie plan zakłada zepchnięcie wroga do rzeki Seversky Donets. #warcoreRT
  RT News w języku rosyjskim
  video

  Polubione przez 2 ludzi

 8. Wraz z nadejściem wiosny ukraińska armia szykuje się do natarcia. Ale gdzie?

  Panuje obecnie dość powszechna opinia, że ukraińskie natarcie nie ruszy przez Dniepr, a wszelkie informacje o tym są jedynie „wojną informacyjną”.
  Podobnie postępują Rosjanie, próbując doprowadzić do rozproszenia ukraińskich zasobów na odległe odcinki frontu.
  Tak chyba należy interpretować nagłe zwiększenie powietrznych ataków na Odessę i okolice (wraz z kolejną falą plotek o możliwym rosyjskim desancie) oraz znaczne zwiększenie ostrzałów na drugim końcu frontu: poprzez granicę na ukraiński obwód sumski.
  Gdyby ukraińskie dowództwo zdecydowało się na wysłanie posiłków na odległe skrzydła frontu, musiałoby osłabić inne odcinki.

  Z frontu biegnącego lądem – od Dniepru do granicy rosyjskiej poprzez obwody zaporoski, doniecki i ługański – eksperci najczęściej wskazują zaporoski stepy jako najbardziej prawdopodobne miejsce ataku.
  Stąd jest najbliżej do wybrzeża Morza Azowskiego, jeśli Ukraińcy dotarliby tam – rozcięliby rosyjskie zgrupowanie na dwie części.
  Po ewentualnym zniszczeniu mostu krymskiego – rosyjskie wojska siedzące na półwyspie i w stepach na północ od niego znalazłyby się w naprawdę ciężkiej sytuacji.

  Rosjanie też to wiedzą – z „okupowanych” terenów bez przerwy nadchodzą informacje o budowie umocnień w Melitopolu.
  Jednocześnie trwa rozbudowa pozycji obronnych blokujących dostęp do Krymu poprzez tzw. przesmyk perekopski.

  Dalej na wschód od zaporoskich stepów – rosyjska armia jest dość równomiernie rozmieszczona wzdłuż całego frontu.
  Na jego zapleczu również trwa budowa pozycji obronnych.
  Wyjątkiem są okolice Kreminnej i Swatowego, gdzie cały czas Rosjanie próbują atakować, dlatego jest tam więcej ich jednostek.

  Obecnie trudno wskazać na jakich odcinkach frontu i w jaki sposób ukraińska armia ruszy do kontrataku.
  Niektórzy eksperci mówią nawet o rejonie Bachmutu (Artiomowska).
  Sygnałem przygotowań natarcia w tym rejonie ma być brak amunicji artyleryjskiej u oddziałów na pierwszej linii, co podobno oznacza gromadzenie zapasów pocisków na wypadek kontrataku.

  Według niepotwierdzonych informacji, jeszcze w styczniu w jednej z amerykańskich baz wojskowych w Niemczech odbyła się tzw. gra wojskowa z udziałem dowódcy ukraińskiej armii, gen. Waleryja Załużnego.
  Podobno rozgrywano na niej różne scenariusze ukraińskiego kontrataku, ale (ze zrozumiałych względów) żadna informacja o jej wynikach nie wydostała się na zewnątrz…

  .https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art38203081-wojna-w-ukrainie-zagadka-ukrainskiego-kontrataku

  Polubione przez 1 osoba

  • 🙄 Co za idiota 🤓 ten artykuł pisał?!👇

   Cytat; ,,– eksperci najczęściej wskazują zaporoski stepy jako najbardziej prawdopodobne miejsce ataku.

   Po ewentualnym zniszczeniu mostu krymskiego – rosyjskie wojska siedzące na półwyspie i w stepach na północ od niego znalazłyby się w naprawdę ciężkiej sytuacji.
   Rosjanie też to wiedzą – z „okupowanych” terenów bez przerwy nadchodzą informacje o budowie umocnień w Melitopolu.
   Jednocześnie trwa rozbudowa pozycji obronnych blokujących dostęp do Krymu poprzez tzw. przesmyk perekopski.”

   Czym jest Krym?!

   ,,Krym jest miejscem szczególnym, przede wszystkim z samej geografii położenia półwyspu.
   Warto bowiem spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć, że lądem na Krym można dostać się jedynie przez tzw. przesmyk Perykop,

   ❗👉 wąziutką linie lądu o szerokości od 7 do 9 km. 👈❗

   Z drugiej strony do Krymu nie ma dostępu lądowego, tutaj jest przesmyk Kerczeński, ale jest to cieśnina z wodą i to na dodatek jeszcze bardzo burzliwą w okresie od października do marca.

   ❗💥 Dzięki takiemu specyficznemu położeniu geograficznemu Krym jest niejako naturalną twierdzą, bowiem wszyscy potencjalni najeźdźcy musieli szturmować półwysep przez niesłychanie wąski i niewygodny fort jakim był Perykop.

   No może poza Armią Czerwoną, która wykorzystała jeszcze dojście przez tzw. półwysep Czongar, który sięga od strony lądu właściwej prawie do samego półwyspu, a od plaż Krymu dzieli je jedynie kilkanaście kilometrów bardzo płytkiej zatoki.

   Armia Czerwona szturmowała Krym od Czongaru zarówno w 1920 r wykańczając ostatnie linie obrony białogwardzistów jak i w 1944 roku odbijając Krym z rąk wojsk niemieckich, za każdym razem z sukcesem.
   (z /konradswirski.blog.tt.com.pl)

   Polubione przez 2 ludzi

 9. Nowo sformowane ukraińskie jednostki zmechanizowane szkolą się na bojowych wozach piechoty (bwp) M2A2 Bradley i pojazdach wielozadaniowych HMMWV.
  W ubiegłym tygodniu pierwsza grupa 635 ukraińskich żołnierzy ukończyła szkolenie na amerykańskich bwp i samobieżnych haubicach M109A6 Paladin.
  Druga grupa 710 ukraińskich żołnierzy ćwiczy obecnie na poligonie Grafenwoehr w Niemczech…

  .https://twitter.com/NOELreports/status/1639927391433752576

  Jeżeli są to już przygotowania do ukraińskiej ofensywy – to jednak musi minąć nieco czasu, żeby przerzucić żołnierzy ze sprzętem do miejsca docelowego…

  .https://twitter.com/TWzgarda/status/1639980992885665792

  Polubione przez 1 osoba

 10. Od wielu miesięcy trwają rozmowy na temat dostaw dla Ukrainy samolotów bojowych produkcji zachodniej, głównie amerykańskich F-16 i francuskich Mirage 2000.
  Poza problemami politycznymi na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu stoi długi okres szkolenia obsług tych samolotów.
  Zarówno piloci, jak i technicy musieliby przejść wielomiesięczne, a nawet ponad roczne przeszkolenie.
  Pewne działania w tym zakresie są podejmowane, ale póki co nie jest to skuteczne.

  W dniu 23 marca br. dowództwo ukraińskiego lotnictwa ogłosiło (m.in. na Twitterze), że rozpoczyna rekrutowanie zagranicznych pilotów i techników.
  Muszą oni mieć odpowiednie przeszkolenie wojskowe i wiele lat służby w lotnictwie wojskowym.
  Ukraińcy chcieliby w ten sposób stworzyć co najmniej dwie eskadry uzbrojone w wielozadaniowe myśliwce F-16.

  Na Ukrainie nie brakuje pilotów do obsługi myśliwców z czasów „sowieckich”, czyli MiG-29 i Su-27.
  Samoloty tego pierwszego typu są od początku otwartej wojny nieoficjalnie dostarczane Ukrainie przez niektóre państwa, w tym Słowację i Polskę – ale to nie zmienia sytuacji na froncie.

  Przekazanie samolotów bojowych produkcji zachodniej miałoby jednak znacznie większe znaczenie propagandowe, a być może także wojskowe.

  Rekrutacja byłych zagranicznych pilotów myśliwców nie będzie łatwa.
  Poza kwestią wynagrodzenia, potencjalni rekruci będą musieli dostosować się bowiem do środowiska operacyjnego (kultura, taktyka, procedury itp.), którego zupełnie nie znają. A to rozwiąże tylko część trudności związanych z wdrażaniem zachodnich samolotów bojowych.
  Znacznie większym wyzwaniem będzie utrzymanie ich w stanie operacyjnym.
  Do tego nie wystarczą bowiem sami specjaliści. Potrzebne będą części zamienne, materiały eksploatacyjne i skomplikowana infrastruktura…

  .https://www.altair.com.pl/news/view?news_id=39651

  Polubione przez 2 ludzi

 11. 🟥 Jewgienij Prigożyn potwierdził, że Ministerstwo Obrony przejęło ochronę flanek w obwodzie artiomowskim

  W sytuacji, gdy nieprzyjaciel zgromadził duże siły w rejonie Artemowska (Bachmuta) z wyraźnym zamiarem uwolnienia swojego garnizonu w tym mieście i w miarę możliwości przedarcia się na wschód, niezwykle ważne jest, aby nie dopuścić do uderzenia w flanki grupy wojsk rosyjskich.

  Wcześniej Jewgienij Prigożyn deklarował konieczność wzmocnienia flanek PKW Wagnera i wsparcia ich kosztem jednostek Sił Zbrojnych FR. Wysłał odpowiedni wniosek do Ministerstwa Obrony kraju.
  Dziś kurator PKW „Wagner”, odpowiadając na pytanie dziennikarzy „Głosu Regionów”, powiedział, że jego prośby nie pozostały bez echa.

  Według Jewgienija Prigożyna Ministerstwo Obrony kraju zobowiązało się do zapewnienia bezpieczeństwa na flankach w obwodzie artiomowskim.

  W samym mieście, gdzie dzień wcześniej bojownicy Wagnera całkowicie oczyścili fabrykę AZOM wraz z wielokilometrową podziemną komunikacją, toczą się walki.
  PKW „Wagner” przemieszczają się w kierunku centrum.

  https://topwar.ru/213657-evgenij-prigozhin-podtverdil-chto-minoborony-vzjalo-na-sebja-obespechenie-bezopasnosti-flangov-v-rajone-artemovska.html

  Polubione przez 1 osoba

  • Dowódca Sił Zbrojnych Sił Zbrojnych Ukrainy Syrski, zdołał przekonać Zeleńskiego, że ​​​​jest możliwe odbić Bachmut z rąk PKW Wagnera, wystarczyło zebrać więcej sił i uderzyć w niego z flanki z dwóch stron.
   W rezultacie generał otrzymał carte blanche na wszelkie działania i teraz ma właśnie zamiar swoją kontrofensywę zrealizować.

   Prigożyn zaś nieco wcześniej jęczał , że to aby mu już amunicji nie dają a to że go w sztabie sekują i mu wsparcia z flanek nie dają, labiedząc i ,,konfliktując się” z rosyjską armią, by w ten sposób – analogia; na otrupka lub dydelfa, udając, że jest już prawie trupem, zanęcał ścierwojada Syrskiego do przeprowadzania w tym miejscu ukraińskiej kontrofensywy.
   Inna, ruska analogia: wywabianie niedźwiedzia z gawry i prowokowanie go do ataku, by atakując (w pozycji wyprostowanej) sam się nadział na rohatynę.

   A teraz te przechwałki opałki należy rozumieć jako zastraszanie przeciwnika, tuż przed jego atakiem, by go zdeprymować, podważyć mu morale i chojracki zapał do walki.

   He he he… A ja udawałem… a ty, idioto, nabrać się na to dałeś…
   I co, chachłaku, strach cię obleciał?
   I tak temu podobnie lecą pyskówki rodem ,,z piaskownicy przedszkolnej” – zwane też wojskowym psyopem (psychologiczną operacją specjalną) ery wojny informatycznej, albo archaiczną mimikrą i grą pozorów zgodną ze ,,Sztuką Wojny” wedle sentencji Sun tzu

   Polubienie

 12. U Jankesów coraz gorzej chyba zaczynają się czegoś obawiać 😀

  Według Fed, Amerykanie wycofali w ciągu tygodnia z kont bankowych prawie 100 mld USD.

  Polubione przez 4 ludzi

 13. W krainie na U też coraz gorsze dane.
  Poniżej dane z sektora rolniczego czyli dosyć znaczącego w budżecie.

  Zgodnie z oczekiwaniami, zbiory zbóż na Ukrainie w tym roku będą o połowę mniejsze niż przed wprowadzeniem SOW na Ukrainie.

  Ukraińscy rolnicy zebrali w 2021 r. rekordowe 82,4 mln ton ziarna:
  – 32,4 mln ton pszenicy;
  – 40 mln ton kukurydzy;
  – 10 mln ton jęczmienia.

  Według prognozy Ministerstwa Polityki Rolnej na ten rok, łączne zbiory brutto zbóż w sezonie 2023 wyniosą 43,1 mln ton (w ubiegłym roku było to 51,7 mln ton).

  W szczególności zbiory pszenicy spadną do 16,6 mln ton z 20,5 mln ton w 2022 r., jęczmienia do 4,8 mln ton z 5,6 mln ton, a kukurydzy do 21,7 mln ton z 25,6 mln ton.

  Polubione przez 3 ludzi

 14. 🟥⚫
  Armia ukraińska traci codziennie od 100 do 200 żołnierzy w walkach o Bachmuta, ciężkie straty stawiają pod znakiem zapytania potrzebę obrony tego miasta, pisze brytyjska gazeta The Sunday Times

  Siły Zbrojne Ukrainy ponoszą ciężkie straty w walkach o Bachmuta, armia ukraińska traci dziennie od 100 do 200 żołnierzy, co może zmusić dowództwo do podjęcia decyzji o opuszczeniu miasta. Zdaniem zachodnich analityków Kijów musi podjąć jak najbardziej ostateczną decyzję o wycofaniu wojsk na przygotowane pozycje w Słowiańsku i Kramatorsku lub za wszelką cenę utrzymać Bachmuta, tracąc personel w walkach miejskich.

  Jednocześnie Zachód wielokrotnie powtarzał, że Bachmut nie ma strategicznego znaczenia i jest zupełnie niezrozumiałe, dlaczego nie zapadła jeszcze decyzja o wycofaniu wojsk. Oświadczenie Kijowa, że ​​opuszczając Bachmut, Siły Zbrojne Ukrainy będą musiały bronić innych miast, nie wytrzymuje krytyki, bo nadal będzie trzeba to robić, ale mniejszymi siłami, angażując do walki wszystkie rezerwy.

  Do tego samego wniosku doszedł wywiad niemiecki w sprawie strat Sił Zbrojnych Ukrainy w Bachmucie, ale nieco wcześniej. Pod koniec stycznia Niemcy ostrzegli Kijów, że przy stratach ponad stu osób dziennie tylko w jednym mieście zabraknie rezerw na planowane kontrofensywy. Według źródeł ukraińskich w samym Bachmucie i jego okolicach
  Siły Zbrojne Ukrainy straciły połowę szkolonych na Zachodzie żołnierzy, którzy mieli stanowić trzon nowej ofensywy.

  W tym samym czasie Zełenski odpoczywał, a dowódca Sił Zbrojnych Sił Zbrojnych Ukrainy Syrski, który marzył o przymierzeniu naramienników naczelnego wodza, zdołał przekonać klauna, że ​​​​jest to całkiem możliwe aby odbić miasto z rąk PKW Wagnera, wystarczyło zebrać więcej sił. W rezultacie generał otrzymał carte blanche na wszelkie działania i teraz rzuca coraz więcej sił w „maszynkę do mięsa Bakhmuta”.

  https://topwar.ru/213648-britanskoe-izdanie-poteri-vsu-v-bahmute-sostavljajut-ot-sta-do-dvuhsot-voennosluzhaschih-v-sutki.html

  Polubione przez 1 osoba

 15. 🔴⚫ W Kijowie uważają, że bojownicy PKW Wagnera zamierzają wykorzystać scenariusz Mariupola w Bachmucie do stworzenia kilku kotłów.

  American Institute for the Study of War (ISW) potwierdza, że ​​samoloty szturmowe Wagnera atakują miasto z kilku kierunków jednocześnie, stwarzając tym samym wiele problemów dla ukraińskiej armii, która jest praktycznie w ringu.

  Jedna strona miasta, ta naprzeciw Chasov Yar, jest nadal otwarta, po drodze są nawet przerzucane rezerwy do Bachmutu, ale nawet Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przyznaje, że jest ona pod ostrzałem sił rosyjskich.

  Według ukraińskich ekspertów dowództwo Orkiestry planuje wykorzystać doświadczenie Mariupola w Bachmucie, rozcinając siły obronne Sił Zbrojnych Ukrainy na kilka części, tworząc w ten sposób kilka kotłów jednocześnie w mieście.
  Pomimo zaciekłego oporu oddziałów ukraińskich, „wagnerowcy” odnoszą sukces, atakują ze wszystkich stron, podczas gdy Siły Zbrojne Ukrainy są zmuszone do walki w prawie wszechstronnej obronie.
  Przyszły tydzień będzie decydujący.

  Wcześniej informowano, że Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przygotowuje operację „wyzwolenia” Bachmuta, dowodzić nią będzie generał Syrski, który otrzymał od Zełenskiego carte blanche.

  Z kolei kurator Orkiestry Jewgienij Prigożyn powiedział, że Wagner utrzyma miasto, jeśli flanki będą osłaniane przez jednostki Ministerstwa Obrony.
  Wojsko zagwarantowało mu wsparcie i to na najwyższym poziomie.

  https://topwar.ru/213656-v-kieve-schitajut-chto-bojcy-chvk-vagner-namereny-primenit-v-bahmute-scenarij-mariupolja-po-sozdaniju-neskolkih-kotlov.html

  Polubione przez 3 ludzi

 16. 26 marca kijowski reżim podjął próbę ataku za pomocą bezzałogowego statku powietrznego (UAV) Tu-141 Strizh w konfiguracji uderzeniowej.
  Rozmieszczona w obwodzie tulskim grupa rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej: przeciwlotnicze systemy rakietowe S-300 i Pantsir-S1 oraz systemy walki elektronicznej Pole-21 zapewniają niezawodne pokrycie z tego kierunku.
  W szczególności system wojny elektronicznej „Pole-21” wpłynął na ukraiński pojazd uderzeniowy typu dron, w wyniku czego jego system nawigacyjny przestał działać.
  UAV stracił orientację i rozbił się w pobliżu osady Kirejewsk w obwodzie tulskim. Na miejscu upadku UAV pracują specjaliści z Ministerstwa Obrony Rosji, Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji i organów ścigania.

  „Dowódcy” Błoto i Roztopy spowolniły fronty.
  Kontynuowane jest mopowanie strefy przemysłowej w Bakhmut.
  Awdijiwka od północy jest obejmowana coraz szerszym „chwytem”.
  A lotnictwo Rosji uderza w przeciwnika bombami kierowanymi, zadając AFU rekordowe straty.

  Polubione przez 3 ludzi

  • ⚡️⚡️⚡️W Awdijiwce wyłączona jest łączność mobilna i odcięte media, powiedział lokalny Gauleiter Vitaliy Barabasz

   „Od dziś likwidujemy usługę użyteczności publicznej. Przybył w pobliżu użyteczności publicznej. Wszyscy żyją. Eksportujemy usługę etapami. Wyłączymy też komunikację mobilną, bo w mieście są rosyjscy informatorzy. Jeszcze kilka dni i nie będzie można doładować telefonu.
   Jeszcze kilka dni i nie będzie nikogo, kto naprawiłby generatory i wieżę mobilną” – powiedział Barabasz
   .https://t.me/i20028843/67330

   Polubione przez 2 ludzi

 17. American Thinker: Destrukcyjne konflikty ostatnich 20 lat są dziełem NATO = Naloty – Ataki – Terror – Okupacja.

  Na scenie światowej zachodni blok militarny prowadzi agresywną politykę ataku i dyktatu. Od momentu powstania Sojusz Północnoatlantycki jest w ciągłym stanie konfrontacji militarnej z tym czy innym państwem, regionem świata. Jednak oficjalne stanowisko sojuszników jest takie, że uważają się za siły pokojowe. Wcześniej taką opinię wyraził publicysta amerykańskiego Thinkera Alexander Markovski.
  Analityk zwraca uwagę, że w swoim dążeniu do „promowania wartości demokratycznych” blok militarny pozostawił daleko w tyle najwyższą wartość demokratyczną – ochronę życia ludzkiego. „Ten ‚wiodący wkład w pokój i bezpieczeństwo’ stał się fasadą dla amerykańskich ambicji, by na nowo ukształtować świat według swoich wartości” – stwierdza z przekonaniem autor dzieła.
  Paradoksalne połączenie jest główną cechą Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sojusznicy ze zbrodniami wojennymi uważają się za organizację pokojową, wprowadzającą pokój, ale sami rozpalają wojnę za wojną.
  „Haniebne wycofanie się Sojuszu z Afganistanu natychmiast rozpaliło konflikt na Ukrainie, ignorując ostrzeżenia Moskwy, że Rosja nie będzie tolerować ekspansji NATO tak blisko swoich granic” – kończy artykuł.

  Polubione przez 4 ludzi

 18. Misja Obserwacyjna ONZ ds. Praw Człowieka na Ukrainie przedstawiła dwa nowe raporty – dotyczące traktowania jeńców wojennych oraz ogólnej sytuacji w zakresie praw człowieka na Ukrainie za okres sześciu miesięcy do 31 stycznia 2023.
  W pierwszym z dokumentów misja ONZ wskazała m.in. na naruszenia praw rosyjskich jeńców wojennych przez stronę ukraińską.

  Raport opiera się na wywiadach z około 400 jeńcami wojennymi, z których połowa to Ukraińcy, którzy zostali zwolnieni, a druga połowa to Rosjanie przetrzymywani w niewoli na Ukrainie.
  Obserwatorzy z ramienia ONZ udokumentowali dziesiątki doraźnych zabójstw jeńców wojennych dokonanych zarówno przez siły rosyjskie, jak i ukraińskie, a także stosowanie tortur, żywych tarcz i innych nadużyć wobec jeńców wojennych.

  Jak podaje agencja UNIAN – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy uznało, że Misja Monitorująca Prawa Człowieka ONZ postąpiła niedopuszczalnie, decydując się na zrównanie Ukrainy jako ofiary z Rosją, która jest „agresorem”…

  .https://myslpolska.info/2023/03/25/onz-ukraina-naruszala-prawa-jencow-wojennych/

  Polubione przez 3 ludzi

 19. W co gra Prigożyn, ogłaszając teraz w swych mediach pełne poparcie jakie dostał jego Wagner od rosyjskiej armii?

  Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Syrski, zdołał przekonać Zeleńskiego, że ​​​​jest możliwe odbić Bachmut z rąk PKW Wagnera, wystarczy zebrać więcej sił i uderzyć w niego z flanki z dwóch stron.
  W rezultacie generał otrzymał carte blanche na wszelkie działania i teraz ma właśnie zamiar swoją kontrofensywę zrealizować.

  Prigożyn zaś nieco wcześniej jęczał , że to aby mu już amunicji nie dają a to że go w sztabie sekują i mu wsparcia z flanek nie dają, labiedząc i ,,konfliktując się” z rosyjską armią, by w ten sposób – analogia; na otrupka lub dydelfa, udając, że jest już prawie trupem, zanęcał ścierwojada Syrskiego do przeprowadzania w tym miejscu ukraińskiej kontrofensywy.
  Inna, ruska analogia: wywabianie niedźwiedzia z gawry i prowokowanie go do ataku, by atakując (w pozycji wyprostowanej) sam się nadział na rohatynę.

  A teraz te przechwałki opałki należy rozumieć jako zastraszanie przeciwnika, tuż przed jego atakiem, by go zdeprymować, podważyć mu morale i chojracki zapał do walki.

  He he he… A ja udawałem… a ty, idioto, nabrać się na to dałeś…
  I co, chachłaku, strach cię obleciał?
  I tak temu podobnie lecą pyskówki rodem ,,z piaskownicy przedszkolnej” – zwane też wojskowym psyopem (psychologiczną operacją specjalną) ery wojny informatycznej, albo archaiczną mimikrą i grą pozorów zgodną ze ,,Sztuką Wojny” wedle sentencji Sun tzu

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.