Wojna już nie domowa na Ukrainie 26.05.2023r.- 2894 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 464).


„Niemy krzyk”– dzień 1084.

Tym razem nie będzie „okrągłego stołu”.

Ameryka poparła atak na Biełgorod– jeśli nie bezpośrednio, to zdecydowanie. 

Rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller, powiedział, że „wyjaśniliśmy Ukraińcom, że nie wspieramy ani nie zachęcamy do ataków poza granicami Ukrainy. Ale myślę, że ważne jest, aby zrobić krok wstecz i przypomnieć światu, że oczywiście Rosja rozpoczęła ten konflikt zbrojny (…) Więc to Ukraina decyduje, jak chce prowadzić swoje operacje wojskowe”.

Czyli, że „nie zachęcamy”, ale „nie potępiamy”.

A więc jest oczywiste, że tak czy inaczej słowa te oznaczają nic innego, jak tylko amerykańskie „zielone światło” dla ukraińskich ataków wojskowych, sabotażowych i terrorystycznych. Jedynym wyjątkiem, na które Waszyngton nie da zgody, są działania, które mogą sprowokować Rosję do użycia broni nuklearnej.

Polityczna i operacyjna kontrola Waszyngtonu nad juntą w Kijowie nie jest jednak całkowita i absolutna, gdyż Amerykanie mają od swoich banderowskich partnerów problem z uzyskaniem pełnych informacji o danej sytuacji na miejscu.

W wielu przypadkach USA mają do czynienia z kłamstwami, przeinaczaniem i niedomówieniami ze strony ukraińskiej, co jest częściowo rekompensowane prowadzeniem zakrojonych na szeroką skalę działań wywiadowczych przeciwko ukraińskiemu sojusznikowi. Amerykanie są zaniepokojeni nasileniem się korupcji na Ukrainie w czasie konfliktu, ale nie zawsze udaje im się doprowadzić do dymisji urzędników podejrzanych o defraudację zachodniej pomocy.

Ach ta już przysłowiowa ukraińska korupcja! Nawet Amerykanie nie mogą sobie z tym poradzić! Jednak z punktu widzenia przywództwa politycznego USA wszystkie te problemy mają charakter czysto techniczny i są tylko problemem trzeciorzędnym. 

Gdyby Amerykanie naprawdę chcieli ograniczyć terrorystyczną ingerencję kijowskich sił bezpieczeństwa, mogliby to osiągnąć bez większych problemów. Ale nic takiego się nie dzieje– ponieważ Stany Zjednoczone absolutnie tego nie chcą- im to po prostu bardzo pasuje. Obecne amerykańskie podejście do konfliktu ukraińskiego można opisać słowami naszego rodzimego filozofa noblisty: „nie chcę, ale muszę”.

Co w tym przypadku oznacza wyrządzenie Rosji maksymalnych szkód militarnych, ekonomicznych, politycznych i moralnych. Wszystko, co mieści się w tej kategorii, jest z punktu widzenia interesu Waszyngtonu zarówno dopuszczalne, jak i pożądane, a nawet konieczne. Oczywiście Stany Zjednoczone i inne kraje zachodnie robią dobrą minę do złej gry, udając, że nie aprobują bezpośrednio działań, które trudno ocenić inaczej niż jako terroryzm. Na przykład wiele zachodnich mediów donosi nie o tym, że region Biełgorodu został zaatakowany przez ukraińskie grupy sabotażowe i zwiadowcze, ale o tym, że pojawili się tam niektórzy „rosyjscy antyputinowscy rebelianci”– wyzwoliciele przygranicznego regionu i obronić tamtejszą ludność ukraińską (!?). Ale dla wszystkich jest jasne, że jest to fikcja ukryta pod pokrętną narracją propagandową.

Jedyną rzeczą, która naprawdę martwi Stany Zjednoczone, jest to aby samym nie zostać w ciągnięty w konflikt bezpośredni z Rosją, bo to oznacza użycie broni nuklearnej. 

Oto bardzo charakterystyczny fragment artykułu we wpływowym amerykańskim internetowym wydaniu amerykańskiego Politico:

„Aleksander Gruszko, wiceminister spraw zagranicznych Rosji, ostrzegał, że kraje zachodnie wysyłające myśliwce F-16 na Ukrainę naraziłyby się na ‚kolosalne ryzyko’ (…) Ale to jest ten sam sygnał, który Moskwa wysyła w odpowiedzi na każdą nową fazę zachodniego wsparcia, że ​​Kremlowi kończą się możliwości dalszej eskalacji”.

„Nie mogą wiele zrobić”- ocenił Seth Jones, pracownik Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. 

„Myślę, że odzwierciedla to fakt, że obawy, jakie, jak sądzę, miało wielu urzędników państwowych, co do tego, jak Rosjanie mogą zareagować na bardziej zaawansowaną broń, po prostu się nie zmaterializowały”– Seth Jones.

„Kremlowi kończą się możliwości dalszej eskalacji” to oczywiście nie do końca prawda. Jest taki sposób- użycie broni jądrowej. I ta metoda ma swoich zwolenników w Rosji.

Na przykład, na ostatnim posiedzeniu Rady ds. Polityki Zagranicznej i Obronnej, widoczna była gołym okiem gotowość i entuzjazm, z jakim niektóre dość znane osobistości proponowały skorzystanie z tej właśnie opcji. Ale taka jest pozycja pojedynczych pasjonatów– a dokładniej pojedynczych postaci, które z jakiegoś powodu przestały używać głowy zgodnie z jej przeznaczeniem.

Broń nuklearna jest najbardziej ekstremalną opcją, z której można skorzystać tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia istnienia kraju. Zdając sobie z tego sprawę, ludzie Zachodu igrają – coraz bardziej przesuwają granice, w których może działać oficjalny Kijów.

W ten sposób ciągle posuwają się do coraz bardziej agresywnych posunięć, jak choćby wczorajsza próba zatopienia rosyjskiego okrętu zwiadowczego, „Iwan Churs”, który wszedł do służby w 2018 roku, jako jedyny okręt projektu 18280 na Morzu Czarnym i jeden z dwóch takich okrętów, które posiada Rosja. Został on zaatakowany przez ukraińskie drony pływającena wodach Morza Czarnego, niedaleko cieśniny Bosfor.

Do ataku na jednostkę doszło ok. 05:30 rano, 24 maja. Atak przeprowadziły drony nawodne, 74 km na północ od Cieśniny Bosfor.

W ataku na okręt miały brać trzy drony morskie, których typu nie określono. Z informacji przekazanych przez rosyjskie MO, atak został odparty, a okręt nie został uszkodzony. Co zresztą zostało potwierdzone przez materiał filmowy.

Chociaż w Internecie krąży jeszcze jeden film zrobiony z drona, na którym widać, że przynajmniej w tym przypadku rosyjski okręt zwiadowczy został trafiony:

Nie wiadomo tylko, jakie szkody uderzenie tego drona spowodowało, chociaż co niektórzy w Kijowie głoszą wieści, że rosyjski okręt poszedł na dno.

A tak prezentuje się ten ukraiński dron:

„Iwan Churs” jest wyposażony w sprzęt do prowadzenia nasłuchu radiowego, a także wyposażenie do prowadzenia walki radioelektronicznej i zaawansowane systemy komunikacji. Okręt ma być przeznaczony do monitorowania działania przeciwrakietowych systemów obrony. W rejonie, w którym doszło do nieudanego ataku monitorował bezpieczeństwo dwóch gazociągów rosyjskich: Turkish Stream i Blue Stream.

Jak widać, inwencja strony ukraińskiej wspieranej przez Waszyngton i Londyn, jest bardzo twórcza i w zasadzie niewyczerpana, a więc może też nasz zaprowadzić do takiego punktu, z którego nie będzie już odwrotu.

No ale powracając do incydentu zbrojnego na ścisłym terytorium FR, w obwodzie biełgorodzkim w regionach bezpośrednio graniczących z Ukrainą, utworzono już w reakcji na ten najazd 7 batalionów obrony terytorialnej. O tym poinformował dzisiaj (25 maja) gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow podczas transmisji na żywo w sieci społecznościowej.

Według szefa regionu w batalionach jest łącznie około 3 tys. osób. Gubernator podkreślił, że obecnie władze regionu badają kwestię wyposażenia batalionów w niezbędne uzbrojenie.

Formowanie pododdziałów obrony terytorialnej rozpoczęło się jesienią 2022 roku. Od listopada 2022 r. milicja z Biełgorodu szkoli się, otrzymuje umundurowanie i wyposażenie. Jednak jak dotąd, członkowie batalionów obrony terytorialnej nie otrzymali broni.

Jak zauważył Gładkow, potrzeba uzbrojenia obrony terytorialnej została wyraźnie zamanifestowana po wydarzeniach w rejonie Grajworon w obwodzie biełgorodzkim, gdzie 22 maja wkroczyła formacja ukraińska. Gdyby na tym terenie znajdowały się uzbrojone jednostki obrony terytorialnej, udzieliłyby one wszelkiej możliwej pomocy straży granicznej, Gwardii Narodowej i wojsku w odparciu ukraińskiej agresji.

Należy zauważyć, że potrzeba tworzenia formacji obrony terytorialnej jest dziś odczuwalna nie tylko w obwodzie biełgorodzkim, ale także we wszystkich regionach przygranicznych Federacji Rosyjskiej, a nie tylko graniczących z Ukrainą. Formacje takie mogłyby stać się niezawodnymi pomocnikami regularnej armii i organów ścigania w zapewnieniu ochrony granic i porządku publicznego oraz w zakresie przeciwdziałania sabotażowi.

I chyba już na to jest najwyższy czas?

*

Popołudniowa (25.05.2023r. 15:15) odprawa Ministerstwa Obrony Rosji, najważniejsze informacje:

Rosyjskie Siły Zbrojne kontynuują specjalną operację wojskową.

Na kierunku kupiańskim naloty lotnicze i ostrzał artyleryjski Zachodniej Grupy Sił uderzyły w jednostki wroga w osadach Masjutowka, Timkowka i Kotljarowka w obwodzie charkowskim oraz Stelmachowka w Ługańskiej Republice Ludowej. Cztery ukraińskie grupy dywersyjno-rozpoznawcze zostały zlikwidowane w rejonach Nowowłyńska i Sinkowki w obwodzie charkowskim oraz Iwanowka w obwodzie donieckim, a także Rozowki w obwodzie ługańskim.

W ciągu dnia straty wroga na tym kierunku wyniosły 190 ukraińskich żołnierzy, trzy pojazdy i haubica D-30.

Na kierunku Krasno-Limańskim lotnictwo operacyjne i wojskowe, ogień artyleryjski i ciężkie wyrzutnie rakietowe zgrupowania Centrum pokonały jednostki wroga w rejonach Jampołowka w Donieckiej Republice Ludowej oraz Rajgorodka i Czerwona Dąbrowa w Ługańskiej Republice Ludowej. Wyeliminowano do 65 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono trzy pickupy, samobieżny system artyleryjski Goździk oraz haubice D-20 i D-30.

W kierunku Doniecka, w wyniku nalotów lotniczych i artyleryjskich oraz aktywnych działań jednostek Południowej grupy sił, w ciągu ostatniej doby wyeliminowano do 270 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono trzy opancerzone wozy bojowe, dwa samochody, a także haubicę D-30.

Ponadto zniszczono dwa składy amunicji 80 brygady desantowo-szturmowej i 110 brygady zmechanizowanej USZ w osadach Stupoczka i Awdiejewka w Donieckiej Republice Ludowej.

Na południe od Doniecka i w Zaporożu naloty lotnicze, ostrzał artyleryjski i ciężkie systemy ostrzału grupy sił Wschód uderzyły w jednostki wroga w rejonach Nowomichajłowka i Nowosiełka w Donieckiej Republice Ludowej oraz Małaja Tokmaczka i Niestierijanka w obwodzie zaporoskim.

W pobliżu osady Władimirowka w Donieckiej Republice Ludowej skutecznie udaremnioo działania ukraińskiej grupy dywersyjno-rozpoznawczej. W ciągu dnia wróg stracił w tych rejonach do 110 ukraińskich żołnierzy, cztery pojazdy i dwie haubice D-30.

W kierunku Chersonia w ciągu dnia w wyniku ostrzału wyeliminowano do 25 ukraińskich żołnierzy oraz zniszczono dwa pojazdy i samobieżną jednostkę artyleryjską Goździk.

W ciągu dnia lotnictwo operacyjne i taktyczne oraz artyleria grup wojsk sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej uderzyły w 95 jednostek artyleryjskich ukraińskich sił zbrojnych na pozycjach strzeleckich, siłę roboczą i sprzęt wojskowy w 102 obszarach.

W ciągu dnia siły obrony powietrznej przechwyciły osiem rakiet MLRS HIMARS.

Ponadto 28 ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych zostało zniszczonych w rejonach Tokariewka w obwodzie charkowskim oraz Czerwona Dąbrowa, Kremienna, Żitłowka, Zacisznoje i Nowokrasnjanka w Ługańskiej Republice Ludowej, a także Swietlodarska, Jewgienowki i Zelenyi Gaj w Donieckiej Republice Ludowej, Czubariewka w obwodzie zaporoskim i Kairi w obwodzie chersońskim.

Od początku specjalnej operacji wojskowej zniszczono łącznie:

429 samolotów, 235 śmigłowców, 4321 bezzałogowych statków powietrznych, 424 systemy rakietowe ziemia-powietrze, 9298 czołgów i innych opancerzonych pojazdów bojowych, 1100 wozów bojowych z wieloprowadnicowymi wyrzutniami rakiet, 4901 sztuk artylerii polowej i moździerzy oraz 10447 sztuk specjalnego sprzętu wojskowego.

Aktualna sytuacja na froncie rano 26 maj.

Na kierunku zaporoskim rosyjskie siły zbrojne ostrzelały Kamiańskoje, Omielnik, Małaja Tokmaczka, Nowosielowka, Biełogóra, Gulajpol, Gulajpolsk, Malinówka i Olgiwskoje. USZ rozpoczęło atak rakietowy na Melitopol.

Na froncie donieckim siły rosyjskie, wspierane przez artylerię, atakowały w granicach miasta Marinka, na południowo-zachodnich podejściach do Awdiejewki i w pobliżu Nowokalinowa. Wszędzie bez powodzenia. Pod ostrzałem znalazły się pozycje ukraińskiej armii w Nowomichajłowce, Pobiedzie, Georgijewce, Krasnogorowce, Karłowce, Netajłowce, Pierwomajskoje, Stiepnoje, Jużnym, Torecku i Siewiernoje- na północny zachód od Gorłówki. Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ostrzał z broni ciężkiej Doniecka, Wodianoje i Gorłówki.

Na południowy zachód od Artemowska USZ posunęły się w kierunku Kleszczewki ze Stupoczki, forsując po ostrzale artyleryjskim kanał Siewierskij-Donbas. Nie jest wykluczone, że ze względu na zagrożenie okrążeniem, jednostki wojsk rosyjskich wycofają się na wzgórza na wschodzie. Kontratak rosyjskich sił zbrojnych ze wsparciem artyleryjskim w pobliżu Iwanowskoje okazał się nieudany. Na północ od miejscowości Oriechowo-Wasiljewka ukraińskie oddziały zajęły szereg pozycji na dominujących wzgórzach i wysunęły się na odcinek autostrady M-03. Rosyjska artyleria uderzyła w Białą Górę, Stupoczkę, Grigrowkę, Markowo, Oriechowo-Wasiliewkę, Wasiliewkę i Spornoje. Ukraińskie siły zbrojne ostrzelały Artemowsk.

W kierunku Ługańska wojska rosyjskie ponownie przeprowadziły szturm z kierunku Masiutowki. Ponownie bez powodzenia. Artyleria rosyjskich sił zbrojnych ostrzelała Biełogorowkę, Torskoje, Newskoje, Raigorodkę, Stelmachowkę, Bieriestowoje, Tabajewkę, Kisłowkę, Zapadnoje, Dwureczną, Redkodub, Krasnoje Pierwoje, Kamiankę i Strojewkę.

Oficjalne podsumowanie misji DRL w WCKiK za okres od godziny 00:00 25.05.2023 do godziny 00:00 26.05.2023r.

❗️W ciągu ostatnich 24 godzin misja odnotowała 46 przypadków ostrzału terytorium DRL przez USZ.

W kierunku Doniecka przeciwnik przeprowadził 24 ostrzały z MLRS i artylerii 155 mm.
W kierunku Gorłówki ostrzałów 21 z MLRS, artylerii 155 mm i 152 mm.
W rejonie Wołnowachy 1 ostrzał z artylerii 152 mm.

W sumie, w wyniku wczorajszych ukraińskich ostrzałów na terytorium republiki spadło 277 sztuk różnego typu pocisków.

Pięć miejscowości republiki znalazło się pod ostrzałem wroga:

Gorłówka (dzielnice Kalinińska, Centralno-Gorodzka i Nikitowska), Panteleimonowka, Donieck (dzielnice Kujbyszewska, Kirowska i Piotrowska) oraz Aleksandrowka i Błagodatnoje.

W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 7 rannych cywilów, w tym dzieci urodzone w 2013 i 2017 roku, w dzielnicy Nikitowskiej w Gorłówce.

Ponadto 3 budynki mieszkalne zostały uszkodzone w dzielnicy Nikitowskiej w Gorłówce. Nie odnotowano uszkodzeń infrastruktury cywilnej.

❗️ ⚡️ Zgodnie z raportem przedstawicielstwa DRL w WCKiK, do godziny 19:30 25 maja otrzymano informacje o ofiarach cywilnych w miastach republiki:

Gorłówka (rejon Nikitowski):


ulica Żukowa, rannych zostało 7 cywilów:

 • dziewczynki urodzone w 2013 i 2017 roku.
 • mężczyźni urodzeni w 1953 i 1967 roku
 • kobiety urodzone w 1975, 1960 i 1953 roku.

❗️Informacje o zniszczeniach spowodowanych ostrzałem miast ze strony USZ:

Gorłówka (rejon Nikitowski):

 • ul. Żukowa nr. 10, 12 i 14 – budynki mieszkalne, uszkodzone zostały również samochody.

Nadal napływają doniesienia o skutkach ostrzału.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

3 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07:00 26 травень 2023 року.

Сала У’країні!

Banderowcy zaniemówili, a ja nadal niecierpliwie czekam na kolejne bajania o nieustających zwycięstwach, chwale i domniemanej potędze ich u’krainy.

Oficjalna strona biura prasowego Operacji Połączonych Sił USZ znikła z Facebooka!!!!!

Разом до перемоги!

Сала У’країні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

*

Na koniec kilka aktualnych filmów:

*

Skandal!!!!!

*

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 
Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania lin
ku do źródła.

67 uwag do wpisu “Wojna już nie domowa na Ukrainie 26.05.2023r.- 2894 dzień od nowego rozejmu (pełnowymiarowa operacja zbrojna USZ wobec republik w Donbasie, zakończona interwencją wojsk FR- dzień 464).

 1. Rosja nie wywołała żadnej wojny, a za pomocą specjalnej operacji wojskowej stara się ją zakończyć – oświadczył prezydent Rosji Władimir Putin.

  Nam często mówią i my słyszymy, że Rosja rozpoczęła jakąś wojnę. Nie, Rosja za pomocą specjalnej operacji wojskowej próbuje zatrzymać tę wojnę, która jest toczona przeciwko nam, przeciwko naszemu narodowi, którego część, z powodu historycznej niesprawiedliwości, znalazła się poza granicami historycznego państwa rosyjskiego – oświadczył Putin.

  Prezydent Rosji dodał, że pozostający poza granicami Rosji mieszkańcy Donbasu wciąż byli członkami narodu rosyjskiego.
  A Rosja robi wszystko, by ich chronić. I, oczywiście, będzie robić wszystko w tym celu – zadeklarował.

  Putin mówił, że Rosja przeżywa teraz trudny okres, lecz że obecnie jest „szczególny moment potężnej konsolidacji” i „wyostrzenia narodowych uczuć”, a także stworzenia warunków w gospodarce, produkcji, edukacji młodzieży, aby zapewnić „bezwarunkową przyszłość” kraju.

  .https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art38515441-w-jakim-celu-rosja-prowadzi-wojne-z-ukraina-putin-podal-powod

  Polubione przez 8 ludzi

  • Z moich obserwacji wynika, że Rosja właśnie do III Wojny Światowej nie chce dopuścić. Kuratorzy Ukrainy ( Blacktock, Vanguard , EU , NATO, UK, SLDPSLPISPORazem) oczywiście naciskają UPA, aby zmusić Rosję do wywołania III Wojny Światowej, ale Rosja się powstrzymuje i pomalutku, pomalutku likwiduje każdego kogo UPAdlińskie ścierwa przesyłają na linię OPERACJI ODWSZAWIANIA państwa 404. Czasami sam się gotuję widząc, jak mocniej i mocniej spada zasłona operacji specjalnych NATO gdzie śmiercionośną bronią atakującą Rosję nagle okazuje się operują wojska państw NATO. Mam nadzieję, że Rosji starczy cierpliwości, a państwom zrzeszonym w BRICS starczy czasu na uwalenie $USA i NATO oraz USA/Israel się rozpadnie zanim będzie mogło doprowadzić do wojny totalnej.

   Polubione przez 8 ludzi

 2. Około godziny 9:30 ukraińscy zbrodniarze wojenni kontynuowali barbarzyński ostrzał obwodu kalinowskiego z MLRS.

  Władze apelują do mieszkańców o pozostanie w schroniskach. Naoczni świadkowie poinformowali, że w rejonie bulwaru Szewczenki i Instytutu Badawczego, który został uszkodzony podczas pierwszego uderzenia, grzmiały nowe eksplozje.

  Burmistrz Doniecka Aleksiej Kulemzin poinformował, że według otrzymanych informacji w wyniku porannego ostrzału obwodu kalinowskiego zginęła 37-letnia kobieta.

  https://rusvesna.su/news/1685084174

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Tymczasem niewiarygodny „sukces” Ukrainy – udało się Ukrainie wejść do pierwszej dziesiątki najbiedniejszych krajów świata.
  Kraj zajął ósme miejsce w rankingu Johns Hopkins University, będąc uboższym np. od Haiti (12. miejsce) i Ghany (15. miejsce). Była najbogatsza republika Związku Radzieckiego stała się biedniejsza niż Ghana i Haiti! I nie można nawet porównać z Rwandą, to znaczy w Rwandzie wszystko jest znacznie lepsze.

  Rosja w tym zestawieniu zajmuje 79. miejsce, a ostatnie, 157. miejsce zajmuje Szwajcaria.

  Jest jednak całkiem prawdopodobne, że faktycznie Ukraina może spokojnie zająć np. 5. miejsce, a nawet 3. miejsce. Ponieważ ocena uwzględnia wielkość PKB, należy pamiętać, że PKB Ukrainy w ponad 30% składa się z zachodnich kredytów.

  Dobra robota klaunie Zeleński ! Tak trzymaj !

  https://news-front.info/2023/05/26/ukraina-voshla-v-desjatku-samyh-nishhih-stran-mira/

  Polubione przez 5 ludzi

  • I nie ma się z czego śmiać…. UKRY przyjdą na utrzymanie przez znienawidzone przez nich Lachy. Praktycznie już Lachy utrzymują Ukrów płacąc krocie za wszystko gdzie Ukry mają wszystko za darmo ( mieszkanie, żarcie, media itp). A spróbuj takiego Ukra wyrzucić ze swojej posesji…… kwik jak przy świni której odstawiono koryto.

   Polubione przez 5 ludzi

   • Podziękujmy pisuarom i całej tzw. „opozycji”, którzy jednym głosem mówią o pomaganiu Ukrainie i pchają nas do wojny z Rosją. W dodatku skurwysyny już kombinują jak zmienić konstytucję, aby ominąć/zmodyfikować prawo własności. A to nic innego jak kolejny krok do uciszania niewygodnych głosów rozsądku poprzez szantaż konfiskaty majątku !
    Ponownie kupią głupi lud ochłapami z plusem, trzynastkami i czternastkami itp, a potem dokręcą śrubę.

    Polubione przez 7 ludzi

 4. W nocy (z 25/26.05.2023) Krasnodar, siedziba władz Kraju Krasnodarskiego, miał zostać zaatakowany przez co najmniej dwa drony – informuje kanał Baza w serwisie Telegram, który publikuje liczne nagrania z Krasnodaru ilustrujące atak i jego skutki.

  Nad ranem pojawiło się oficjalne potwierdzenie lokalnych władz, że około 4:17 czasu lokalnego w mieście doszło do eksplozji, w wyniku której nikt nie ucierpiał.

  Co najmniej jeden z atakujących dronów miał zostać zestrzelony przez obronę powietrzną.
  W wyniku ataku uszkodzony został budynek na ulicy Morskiej, w centrum Krasnodaru…

  .https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art38529021-atak-dronow-na-krasnodar-w-rosji-dwie-eksplozje

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Ukraińscy politycy składają sprzeczne deklaracje, a rosyjscy (?) „ochotnicy” znów przenikają przez granicę do Rosji.

  (Kontratak) to nie będzie jedno wydarzenie, jakie zacznie się konkretnego dnia i godziny od uroczystego przecięcia czerwonej wstęgi – zastrzegał doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak.

  Wcześniej jednak sam powiedział w wywiadzie dla włoskiej telewizji, że to już – atak się zaczął.
  Tymczasem zastępca szefa prezydenckiej administracji Iwan Żowkwa natychmiast stwierdził, że zacznie się dopiero, gdy Ukraina dostanie od sojuszników obiecany sprzęt.

  Niezależnie od niejasnych wypowiedzi czy kompetencyjnych sporów w Kijowie, na froncie trwa zamieszanie.
  Walczący po ukraińskiej stronie żołnierze (tzw.) Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RKO) opublikowali nagrania wideo z miejsca, z którego 2 dni temu wyparły ich rosyjskie oddziały – wioski Głotowo w obwodzie biełgorodzkim.

  RKO po wycofaniu się z okolic Gajworonu i Głotowa dokonał j(podobno) eszcze co najmniej 2 rajdów przez granicę.
  Jego żołnierze zajmowali przygraniczne wioski już w obwodzie kurskim, sąsiadującym od wschodu z biełgorodzkim.

  Miejscowy gubernator Wiaczesław Gładkow „zażądał” od Kremla wydania broni swym oddziałom obrony terytorialnej, liczącym około 3 tys. ludzi.
  W niektórych obwodach (w tym w biełgorodzkim) zaczęto formować takie jednostki jesienią ubiegłego roku…

  .https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art38528871-ukraincy-kontratakuja-czy-nie

  Polubione przez 3 ludzi

 6. Czas powiedzieć, jak zniknie Ukraina – Miedwiediew

  Nadszedł czas , aby powiedzieć , jak zniknie Ukraina i jakie jest ryzyko ponownego konfliktu w Europie i na świecie. Będzie to zależało od tego, jaką drogą potoczy się proces rozpadu tego ginącego państwa w wyniku przegranego konfliktu zbrojnego. Jest ich dwóch. Albo ścieżka stosunkowo powolnej erozji ukraińskiej państwowości wraz ze stopniową utratą pozostałych elementów suwerenności państwowej. Albo drogą jego błyskawicznego upadku z równoczesnym unicestwieniem wszelkich przejawów państwowości. W każdym razie po takim załamaniu prawdopodobne są trzy scenariusze.

  1.
  Zachodnie regiony Ukrainy dostają się pod kontrolę szeregu państw UE z późniejszym „Anschlussem” tych ziem przez państwa-odbiorców. Jednocześnie pozostanie pewne ukraińskie terytorium niczyje, wciśnięte między Rosję a ziemie, które znalazły się pod zwierzchnictwem szeregu krajów europejskich. Pozostały obszar bez właściciela ogłasza swoją sukcesję z byłej Ukrainy, swoją międzynarodową osobowość prawną i zamiar zwrotu utraconych ziem wszelkimi sposobami. Oczywiście, mając na myśli tylko te ziemie, które stały się częścią Rosji. Jednocześnie ta „nowa” Ukraina od razu deklaruje chęć przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO, co następuje w perspektywie średnioterminowej. Konflikt zbrojny wznawia się po krótkim czasie, zamieniając się w permanentny,

  2.
  Ukraina znika po zakończeniu NWO w procesie jej podziału między Rosję i szereg państw UE. Rząd Ukrainy formuje się na uchodźstwie w jednym z krajów europejskich. Konflikt kończy się z rozsądnymi gwarancjami jego niepodejmowania w najbliższej przyszłości, ale z zachowaniem terrorystycznej działalności nazistów ukraińskich, którzy zostaną rozproszeni na terytorium państw UE, które otrzymały ziemie zachodnioukraińskie. Ryzyko wznowienia pełnoprawnego konfliktu lub jego eskalacji w wojnę światową można w tym przypadku uznać za umiarkowane.

  3.
  Dzieje się to samo, co w pierwszym przypadku, ale z przeciwnym znakiem. Zachodnie ziemie Ukrainy dołączają do szeregu krajów UE. Ludność centralnej i niektórych innych bezwłasnościowych regionów Ukrainy w ramach art. 1 Karty Narodów Zjednoczonych natychmiast deklaruje samostanowienie poprzez przystąpienie do Federacji Rosyjskiej. Jego prośba zostaje spełniona, a konflikt kończy się z wystarczającymi gwarancjami, że nie powtórzy się na dłuższą metę. Po prostu nie ma innych opcji. I to jest już jasne dla wszystkich, nawet jeśli komuś na Zachodzie nieprzyjemnie jest się do tego przyznać. Możemy tymczasowo zadowolić się drugą opcją, ale potrzebujemy trzeciej.

  https://politikus.info/events/152067-pora-skazat-kak-ischeznet-ukraina-medvedev.html
  Politikus.info

  Polubione przez 4 ludzi

  • Kolego Charonie, daruj sobie wklejanie tego narcystycznego kabotyna, bo tego durnia po prostu się czytać nie da 😦 Wystarczy link i każdy kto dysponuje nieograniczoną ilością czasu i chęcią trwonienia go, spokojnie sobie tam zajrzy. No chyba, że doszedłeś do wniosku, że pusto tu dziś na forum przed weekendem i postanowiłeś wrzucić jakiś wypełniacz. Każdy Ruski spotkany i spytany o tego klauna na ulicy uświadomi cię, że facet pierniczy jak potłuczony 😉

   Polubione przez 1 osoba

   • Informacja wydała mi się ciekawa i będzie można ją z jakiś czas zweryfikować. Co do sympatii/antypatii Miedwiediwa w rosyjskim społeczeństwie to specjalnie w to nie wnikam, ale nie da się nie zauważyć po komentarzach pod tym wpisem oraz pod innymi wypowiedziami Miedwiediewa, że nie widać jakiejś szczególnej nienawiści czy niechęci. Narracja „trochę” się zmieniła od rozpoczęcia SWO, więc i nastroje też są nieco inne.

    Polubione przez 3 ludzi

    • Nie zgadzam się z Miedwiediwem. Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie chciał brać na utrzymanie Ukrainy. Pewnie gospodarczo i politycznie pewne tereny przejdą pod kuratele zachodu, ale… anszlus jakichś terenów jest nieopłacalny.
     Wegrzy jeszcze mogliby się o takie coś pokusić. Akurat tereny zamieszkane przez etnicznych Węgrów są mocno skoncentrowane i … nie ucierpiały tak bardzo w wyniku wojny (głównie turystyczne przedsiębiorstwa odczuły), ba wiele zakładów przeniosło się z centralnej i wschodniej Ukrainy na Zakarpacie.
     Pozostałe tereny to jednak sam kłopot. Zniszczenia wojenne, bieda, lata zaniedbań w infrastrukturze, brak surowców naturalnych (węgla nie liczę, bo w UE go nie chcą) i dobrych gleb.
     Jak ktoś chce tanią siłę roboczą to może sprowadzać obywateli Ukrainy do Polski, a lokowanie inwestycji w tym kraju z powodu korupcji, przestępczości i zagrożenia wojną jest nieopłacalne.
     U naszego sąsiada widać olbrzymi kryzys społeczno-demograficzny. Liczba emerytów, rencistów ( w tym tych wojennych) których trzeba utrzymać rośnie w zastraszającym tempie więc branie na siebie utrzymanie tych ziem jest nieopłacalne.

     Polubione przez 3 ludzi

 7. Z góry przepraszam, za źródło przewodnie, ale skoro Ośrodek Studiów Wschodnich w raporcie podaje, że gospodarka Rosji (pomimo sankcji!) ma się dobrze to kurczę nie uważam tego za dobry znak dla Ukrainy (i Polski).
  https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2023-05-26/rosja-finansowanie-wojny-lagodzi-konsekwencje-sankcji

  I tak w temacie.
  wiele krajów zachodnich nie uniknie recesji. Polska gospodarka hamuje, ale możliwe, że recesji uniknie.
  https://obserwatorgospodarczy.pl/2023/04/15/mfw-prognozuje-ze-niemcy-i-wielka-brytania-znajda-sie-w-recesji/
  https://obserwatorgospodarczy.pl/2023/05/09/gospodarka-swiatowa-odporna-na-wysokie-stopy-procentowe-indeks-pmi-wzrasta/

  Polubione przez 3 ludzi

  • bladyswit napisal:
   „Ukraina, w ślad za Rosją, zaczęła wysyłać zmobilizowanych na front bez odpowiedniego przygotowania.”

   Powtarzasz durna propagande Dorzeczy.
   Bo fakt ze Ukraina wysyla zmobilizowanych na front bez dpowiedniego przygotowania ale nie jak Rosja. Bo Rosja bardzo solidnie i dokladnie przygotowywaje swoich zmobilizowanych przed wyslaniem na front.

   Od pazdziernika kiedy rezerwistow powoluje sie do wojska w Rosji minelo troche miesiecy w ktorych intensywnie byli przygotowywani do wojny i tych juz przygotowanych dopiero wysylaja na front. I powoli nastepnych w miare jak sa przygotowani

   Nastepny moj ulubieniec czyli bladyswit

   Polubione przez 3 ludzi

  • Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy – liczebność SZU wynosi ponad 700 tysięcy żołnierzy.
   Około 200 tysięcy – to żołnierze z jednostek pierwszorzutowych o wysokim poziomie wyszkolenia i dobrym wyposażeniu.
   Około 350 tysięcy – to żołnierze z jednostek rezerwowych, bądź stworzonych już po wybuchu działań wojennych.
   W tym przypadku poziom wyszkolenia i wyposażenia jest zdecydowanie niższy.
   Należy przy tym wspomnieć, że stan wojenny i powszechna mobilizacja na Ukrainie zostały wprowadzone w dniu 22 lutego 2022 roku.
   W związku z tym czas na przejście z etapu pokojowego na organizację wojenną był znacznie dłuższy, niż w Siłach Zbrojnych Rosji.
   Jednak straty poniesione przez jednostki pierwszorzutowe SZU nie zostały w pełni uzupełnione, co skutkuje obniżeniem ich potencjału bojowego.
   W rzeczonym zakresie niewystarczający okazał się poziom wsparcia ze strony Zachodu, w tym w ramach misji wsparcia wojskowego Ukrainy (EUMAM Ukraine).
   W związku z tym przedmiotowy problem będzie narastał, co skutkować będzie nie tylko pogorszeniem sytuacji na linii frontu, ale także w innych aspektach wewnętrznych i zewnętrznych,,,

   Polubione przez 2 ludzi

 8. Coraz intensywniej Ukraińcy ostrzeliwują rejony przygraniczne. Walą też daleko rakietami manewrującymi, niedawno nie mieli, teraz walą. Na rosnącą przewagę Rosjan to nie wygląda. Może strategicznie to nic nie zmienia, może – jednak zaplecze obrywa. Miedwiediew mówi o możliwym i prewencyjnym użyciu broni jądrowej jeśli taka trafi na Ukrainę. Jeśli? A może trafić? O co chodzi? Gra nerwów? Mają Rosjanie żelazne nerwy. W Niemczech zaczyna się recesja, może to będzie początek początku rozwiązania tego problemu bo trwanie „bez końca” operacji specjalnej Rosji nie służy. Miedwiediew mówi, że Europa oszalała, rozumie Amerykę, jednak Europy już nie rozumie. To nie szaleństwo, to dopiero teraz uwidoczniony stopień wasalizacji.

  Polubione przez 6 ludzi

  • „Na rosnącą przewagę Rosjan to nie wygląda.” raczej wygląda. Rakiety szczególnie manewrujące są cenne, dlaczego??? Ponieważ jak ma się ich dużo to można poprzez masowy atak rakietowy wyrządzić sporo szkód. Tymczasem zachód pozbywa się cennych rakiet. I tak sami amerykanie mają 9 zasad walki jedne z nich jest ekonomia walki a drugą koncentracja. Lepiej szczególnie używać jest masowo starszych rakiet, wiele z nich zostanie strąconych jednak część dotrze do celu, tak głosi koncentracja a ekonomia głosi, że najtańszą utylizacją starych rakiet jest ich wykorzystanie w wojnie.
   Te rakiety manewrujące jak każde rakiety są cenne dla państw NATO i dawanie ich Ukrainie to szczyt głupoty. Dodatkowo Rosjanie uczą się w walce zachodniej technologii jak modernizować swoje systemy przeciwrakietowe i systemy dowodzenia.
   A jak zachęcić wroga aby ten jednak przekazał Ukrainie cenne rakiety??? Poprzez grożenie dla np. Wielkiej Brytanii i innych państw NATO „straszliwymi konsekwencjami” i „sugerowaniem użyciem broni nuklearnej”. W ten sposób wróg sam robi to czego chce Rosja.
   Tutaj Rosjanie w polityce myślą w kategoriach szachów, gdzie propaganda i informacja to także cenna broń. Tak naprawdę Rosja w wojskach informacyjnych obok informatyków czy hakerów ma też psychologów, którzy dla Rosyjskiej propagandy czy polityków piszą zapewne przemówienia aby wróg zaczął postępować sam wg celów strategicznych Rosji.
   W szachach poświęcenie piona czy nawet figury aby zdobyć cenną pozycje czy tym bardziej zmatować wrogiego króla to podstawa tej gry. Zatem to, że jedna czy dwie rakiety spadną na teren Rosji i czasami zniszczą kilka domów to naprawdę żadna strata jeśli przy okazji można poznać w praktyce jak dana rakieta działa.
   Zachód tymczasem przekazując Ukrainie coraz to nowsze rodzaje broni pokazuje, że Ukraiński konflikt przegrywa.

   Polubione przez 4 ludzi

 9. W nocy z czwartku na piątek prezes sądu w podkijowskim Makarowie śmiertelnie potrącił w Kijowie żołnierza Gwardii Narodowej, który chciał zatrzymać go na punkcie kontrolnym. Przybyli na miejsce policjanci twierdzą, że czuć było od niego alkohol. Społeczeństwo jest oburzone – napisał portal RBK-Ukraina.
  Sąd rejonowy w Makarowie, odnosząc się do sprawy, poinformował jedynie, że sędzia nie przyszedł w piątek do pracy.

  „Nic się nie zmienia. Rozbijają się Lexusami. Skąd na to mają? Z pensji sędziego?” – pyta w komentarzu użytkownik Kormoran.

  „Nie może tak być. Żołnierz pełni służbę i ginie zabity przez pijanego przedstawiciela władzy, który myśli, że wszystko mu wolno” – napisał oburzony czytelnik kryjący się pod pseudonimem Pretenzja.
  https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/ukraina-prezes-sadu-smiertelnie-potracil-zolnierza-ktory-probowal-zatrzymac-go-do-kontroli-sprawca-odmowil-badania-trzezwosci,714292.html
  Komentarze: Ważne są opinie pod ukraińskim artykułem. Widać, że społeczeństwo jest zmęczone biedą i wojna, a także ma dość ekipy rządzącej. Teraz tylko chodzi o usprawiedliwienie i nawet wypadek drogowy może stać się czymś co wywoła protesty społeczne.

  Polubione przez 5 ludzi

 10. Defence24 – „Wagnerowcy opuszczają Bachmut. Ucieczka, czy przegrupowanie?”.

  Oddziały Wagnerowców zaczęły wycofywać się z Bahmutu (Artiomowska).
  Oficjalnie wskazuje się, że ma to na celu otworzenie gotowości bojowej.
  Nieoficjalnie mówi się jednak o „ucieczce” z terenu, który już niedługo może zostać otoczony i ponownie odzyskany przez Ukraińców.

  Jewgienij Prigożyn poinformował, że rozpoczęła się relokacja oddziałów Wagnera z Bachmutu (Artiomowska)na tyły.
  Operacja nie ma charakteru ucieczki, ale odbywa się jak na razie w sposób zorganizowany.
  Zakłada się, że wszystkie pozycje Wagnerowców zostaną przekazane rosyjskim, regularnym jednostkom wojskowym do 1 czerwca 2023 roku.

  Ukraińcy nadal utrzymują (?) bowiem niewielki fragment w południowo-zachodniej części miasta.
  Ponadto, z powodzeniem (?) atakują na jego południowych i północnych obrzeżach.
  Według oficjalnego, ukraińskiego komunikatu sytuacja jest więc „trudna”, ale w zajętej (?) części Bachmutu (Artiomowska) nadal pod kontrolą.

  Po robią to Ukraińcy?
  Najlepiej (?) ocenili to Amerykanie: „Przez dziewięć miesięcy Ukraina realizowała kontrowersyjną strategię obrony nieistotnego (?) taktycznie miasta Bachmut, próbując wyczerpać i zubożyć siły rosyjskie, jednocześnie kupując czas na szkolenie żołnierzy oraz gromadzenie broni i amunicji na nadchodzącą kontrofensywę” (Washington Examiner).

  Jeżeli rosyjska obrona załamie się pod silną presją poza miastem, to jego okrążenie stanie się możliwe nawet w kilka godzin. ❓

  Samo wycofanie się Wagnerowców jest dobrą informacją dla Ukraińców. ❗

  .https://defence24.pl/wojna-na-ukrainie-raport-specjalny-defence24/wagnerowcy-opuszczaja-bachmut-ucieczka-czy-przegrupowanie-komentarz

  PS.
  Bitwa o Artiomowsk (Bachmut) nadal wywołuje wiele komentarzy, czego przykład przytoczony został powyżej.
  Strona ukraińska usilnie próbuje zaklinać rzeczywistość – zaprzeczając oczywistym faktom, z którymi najwyraźniej nie może się pogodzić.
  Stąd zapewne ciągłe dywagacje o kontrofensywie, która rzekomo miałaby doprowadzić do odbicia miasta przez wojska ukraińskie.
  Nasuwa się podstawowe pytanie – dlaczego tyle czasu poświęca się miastu, które podobno nie ma żadnego znaczenia, nawet z taktycznego punktu widzenia?
  Jest to jednak z pewnych względów pytanie retoryczne, gdyż zorientowani w tym temacie – powinni znać właściwą odpowiedź… 😉

  Polubione przez 2 ludzi

 11. Wiceszef MSZ Rosji, Siergiej Riabkow, w rozmowie z magazynem International Life – stwierdził, że Rosja .nie planuje użyć broni atomowej w związku z sytuacją wokół Ukrainy.

  Nasi wrogowie cynicznie spekulują w tej kwestii, próbując przypisać nam nieistniejące intencje, by użyć broni atomowej w związku z tym, co dzieje się na Ukrainie. Nie ma żadnych zmian w naszym podejściu do tej złożonej (…) kwestii – powiedział wiceszef MSZ Rosji.

  Riabkow odwołał się do formuły zawartej w rosyjskiej doktrynie wojskowej, zgodnie z którą użycie broni atomowej jest dopuszczalnym scenariuszem, gdy zagrożone jest istnienie państwa.
  Dodał, że zapis ten ma pierwszą część, która odnosi się do agresji przeciwko Rosji z użyciem konwencjonalnych sił zbrojnych.

  Doktryna wojskowa Federacji Rosyjskiej przewiduje możliwość użycia taktycznej broni jądrowej w przypadku zagrożenia istnienia Federacji Rosyjskiej, nawet w sytuacji, gdy przeciwnik atakuje Rosję środkami konwencjonalnymi.

  Dotychczas żaden z ataków na terytorium Rosji z terytorium Ukrainy – ani najazdy „rosyjskich ochotników” walczących po stronie Ukrainy na rosyjskie pogranicze, ani ataki powietrzne na obwodu Federacji Rosyjskiej – nie został wykorzystany do sformułowania przez Rosję groźby użycia broni atomowej, choć niektórzy rosyjscy radykalni blogerzy wojskowi wzywali, by sięgnąć po tę broń.

  .https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art38529861-rosja-nie-planujemy-uzyc-broni-atomowej-w-zwiazku-z-sytuacja-na-ukrainie

  Polubione przez 3 ludzi

 12. Ośrodek Studiów Wschodnich – Spowolnienie na froncie. 456. dzień wojny.

  Siłom ukraińskim nie udało się przełamać obrony rosyjskiej na północny i południowy zachód od Bachmutu (Artiomowska) i po 22 maja, kiedy to dowództwo zgrupowania Wschód deklarowało jeszcze nieznaczne postępy terenowe – ponownie przeszły one do obrony.
  25 maja wiceminister obrony (Ukrainy) Hanna Malar pośrednio przyznała, że Bachmut (Artiomowsk) został utracony.
  Jeszcze poprzedniego dnia Malar i dowódcy ukraińscy utrzymywali, że obrońcy kontrolują część tzw. rejonu Samolot w obrębie miasta.
  Obecnie wojska ukraińskie mają jednak kontrolować już tylko obrzeża tego rejonu. ❓

  Rosjanie ponownie przejęli inicjatywę w okolicach Bachmutu (Artiomowska) i podjęli próby odzyskania utraconych w poprzednich tygodniach pozycji na północny i południowy zachód od miasta -w rejonie miejscowości Chromowe (Artiomowskoje) i Iwaniwśke (Krasnoje).
  Ataki Rosjan są sporadyczne – według ukraińskiego dowództwa 23 maja mieli oni podjąć trzy próby natarcia, a następnego dnia dwie.

  .https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2023-05-26/spowolnienie-na-froncie-456-dzien-wojny

  Polubione przez 1 osoba

  • Po zajęciu przez Rosjan Bachmutu (Artiomowska) i niepowodzeniu ukraińskich prób przełamania obrony rosyjskiej na północny i południowy-zachód od miasta obie strony wyraźnie spowolniły tempo swoich działań.
   Okres ten wykorzystują na przegrupowanie oraz wzmocnienie i nie można jednoznacznie wskazać, która z nich jako pierwsza wznowi działania ofensywne na większą skalę.
   Odpowiedzi takiej nie udziela zniszczenie przez Rosjan zapory na Zbiorniku Karliwskim (Karłowskim).
   Zakłócenie logistyki „obrońców” poprzez odcięcie (należy przyjąć (?), że krótkotrwałe) ich głównej drogi zaopatrzenia na północny zachód od Doniecka może równie dobrze świadczyć o zamiarze rychłego zintensyfikowania własnych działań w tym rejonie, jak i o zamiarze odciążenia jednostek permanentnie (?) wystawionych na ogień ukraińskiej artylerii.

   Inicjatywa pozostaje po stronie rosyjskiej, jednakże podejmowane przez „agresora” ataki mają raczej charakter sondowania obrony niż stanowią próbę jej przełamania.
   W odróżnieniu od Rosjan, którym na okresowe zmniejszenie aktywności pozwala propagandowy sukces, za jaki w pierwszym rzędzie uznają zajęcie Bachmutu (Artiomowska) – strona ukraińska znajduje się pod dodatkową presją związaną z powtarzanymi od wielu miesięcy zapowiedziami kontrofensywy. ❗

   .https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2023-05-26/spowolnienie-na-froncie-456-dzien-wojny

   Polubione przez 1 osoba

  • A co oni tymi rakietami Storm Shadow Azowstalu bombardują?
   Jakieś tajne biolabolatoria w podziemnych bunkrach, co je na kuchnie polowe poprzerabiali?
   Opowiadał o tym jakiś nasz z Polski ochotnik, że się kończynami amputowanymi po operacjach żywili.
   Dałbyś chociaż raz linka do swych rewelacji.

   Polubione przez 2 ludzi

 13. CyberDefence24 – Ukraina: Rosja łączy dwa typy operacji. Chce wzmocnić efekt działań.

  Rosja stara się zwiększyć skuteczność swoich działań w czasie wojny w Ukrainie. W tym celu łączy dwa typy operacji: cyberataki i kampanie informacyjne.
  Co chce osiągnąć?

  Rosja często łączy cyberataki z operacjami informacyjnymi, aby zwiększyć efekt prowadzonych działań – wskazuje Państwowa Służba Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji Ukrainy (SSSCIP).
  Podaje przykład kampanii z kwietnia, kiedy to hakerzy Putina realizowali dwa zadania za jednym razem.

  Chodzi o przeprowadzenie operacji obejmującej cyberataki i kampanię wpływu. Najpierw uderzono w jedno z ukraińskich ministerstw, a następnie w przedstawiciela lokalnych mediów.
  Hakerzy włamali się na ich stronę internetową i opublikowali wiadomość o zhakowaniu ministerstwa, wraz z krytyką działań CERT-UA – podkreśla SSSCIP.

  Jaki był cel Rosjan?
  Według Ukraińców, Kreml chciał w ten sposób wywołać nieufność społeczeństwa do informacji pojawiających się w mediach oraz władz publicznych.

  Wcześniej ukraiński zespół reagowania na incydenty komputerowe poinformował o obsłużeniu ponad 700 incydentów i ataków od początku roku.
  To oznacza, że podmioty rządowe wciąż pozostają jednym z głównych celów rosyjskich hakerów.

  .https://cyberdefence24.pl/armia-i-sluzby/ukraina-rosja-laczy-dwa-typy-operacji

  Polubione przez 1 osoba

  • jesteś niespełna rozumu albo obcą wrogą agenturą, typową agenturą mającą na celu mieszanie ludziom w głowach poprzez mieszanie głupot, kłamstw z prawdą, a w takiej mieszaninie PRAWDA staje się „nieprawdziwa”, ginie. I czy Tobie o to właśnie chodzi?

   Polubione przez 1 osoba

   • Pozwolę sobie również zadać pytanie – czy tylko tyle, czy aż tyle masz do powiedzenia w rzeczonym temacie?

    Wielokrotnie podkreślałem, że należy korzystać z różnych źródeł informacji, żeby uzyskać szerszy pogląd w poszczególnych zagadnieniach.
    Konkretne wnioski z tego płynące należy przynajmniej próbować samodzielnie wyciągać.
    Jeżeli się jednak nie posiada takowych umiejętności – to faktycznie najlepiej dać sobie z tym spokój.
    Uniknie się wtedy niepotrzebnego zamętu w głowie, a przy tym zaoszczędzi się niezmiernie cennego czasu… 😉

    Polubione przez 1 osoba

    • Żeby skutecznie zwalczać dezinformacje – to należy posiadać rzetelne informacje ❗

     Natomiast co do propagandy – to może przecież mieć na celu krzewienia pozytywnych postaw obywateli zgodnych z racją stanu państwa… 😉

     Nieprawdaż ❓

     Polubione przez 2 ludzi

 14. 🟥 CNN
  Holandia nie zdecydowała się na przekazanie Ukrainie myśliwców F-16. USA zrobią to za nich Takie oświadczenie złożył premier Mark Rutte, informuje CNN. .
  Pomimo faktu, że Holandia przewodzi koalicji w celu szkolenia ukraińskich pilotów myśliwców F-16, Rutte podczas konferencji prasowej był ostrożny co do potencjalnych dostaw: Rutte podkreślił, że aby rozpocząć, potrzebne jest amerykańskie pozwolenie
  .https://twitter.com/Spriter99880/status/1662181884883812385

  Polubione przez 2 ludzi

 15. Spriter @Spriter99880
  Ukraińscy eksperci od operacji psychologicznych przekazują nową dezinformację Opublikowane dziś zdjęcie, które przedstawiane jest jako dowód uszkodzenia rosyjskiego okrętu Iwan Turs,
  w rzeczywistości przedstawia amerykański niszczyciel Cole, który został uszkodzony w wyniku ataku terrorystycznego w 2019 roku.
  .https://twitter.com/Spriter99880/status/1662177586443694081

  Zamach na USS Cole. Obrońcy wnioskują o zbadanie mózgu zamachowca.
  https://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/zamach-na-uss-cole-obroncy-wnioskuja-o,164,0,1653924.html

  Polubione przez 2 ludzi

 16. McGregor: Rosjanie z radością zniszczą wojska USA i NATO, które dokonały inwazji na Ukrainę.
  Były doradca szefa Pentagonu, Douglas McGregor: „Jesteśmy właścicielami (ukraińskiego) rządu, utrzymujemy gospodarkę tego kraju, płacimy pensje jego armii i biurokracji państwowej”. Kiedy wsparcie zniknie, wszystko na Ukrainie runie jak domek z kart”.
  .https://twitter.com/Spriter99880/status/1662149604232642579

  Polubione przez 3 ludzi

 17. 🇷🇺IL RUSSO🇷🇺 @ILRUSSO12
  ⚡️Wczoraj w kolegium Ministerstwa Obrony Rosji ostatecznie zatwierdzono plan utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej Federacji Rosyjskiej w regionach graniczących z Ukrainą. Liczba w każdym regionie to do 5-7 batalionów

  Polubione przez 3 ludzi

 18. Kilku dziennikarzy i blogerów z Chin, Turcji, Francji i z kilku innych jeszcze krajów wysłało prośbę do Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Ukrainy Walerija Załużnego z prośbą o nagranie z nim wywiadu wyjaśniającego sprawę jak się sprawy mają z „wiosenną” kontrofensywą armii ukraińskiej.
  Jednak zagraniczni dziennikarze, jak się okazało, nie otrzymali zgody na wywiad z Załużnym.
  Rodziło to dodatkowe pytania dotyczące zarówno kontrofensywy, jak i kondycji Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Ukrainy.

  https://topwar.ru/217834-zarubezhnye-zhurnalisty-ne-poluchili-odobrenija-ot-kieva-na-intervju-s-glavkomom-vsu-zaluzhnym.html

  Polubione przez 3 ludzi

 19. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie podjął jeszcze decyzji w sprawie zaktualizowanego planu gen. Ołeksandra Syrskiego, naczelnego dowódcy wojsk lądowych SZU – mimo niepowodzenia kontrofensywy na flankach Artiomowska (Bachmutu).
  W ciągu dwóch tygodni armii ukraińskiej ukraińskie nie udało się zdobyć Kleszczewki (Kliszcziwki), a kontynuowanie operacji ofensywnych wymaga zbyt wielu sił i rezerw.

  Gen. Wałerij Załużny, naczelny dowódca SZU sprzeciwił się nowej kontrofensywie pod Artiomowskiem (Bachmutem) zaproponowanej przez Syrskiego – po utracie kontroli nad miastem nie ma sensu spalać zapasów w „maszynce do mięsa” (meat grinder).

  Kontrofensywa na flankach Artiomowska (Bachmutu) jest nieskuteczna, a straty są znaczne ze względu na koncentrację wojsk przeciwnika.
  Naczelny dowódca sugeruje uznanie utraty kontroli nad miastem i stwierdzenie, że spełniło ono swoją strategiczną rolę…

  .meat grinder

  Polubione przez 3 ludzi

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s