Syria: 365 dzień sprzątania świata…


Minął już rok…

28.09.2016 czyli 365 dzień walki dzień walki z Imperium Zła i jego armią na Bliskim Wschodzie…

Dziś mija rok o rozpoczęcia akcji bezpośredniej pomocy militarnej Federacji dla rządu i armii syryjskiej, mającej na celu likwidację armii terrorystów, która zagrażała i zagraża nie tylko całemu Bliskiemu Wschodowi ale Europie i całej Rosji.

Na prośbę czytelników Adnovum i Szefa, rozpocząłem niemal rok temu te „zapiski” dokumentujące wojnę z najgorszym złem jakie pojawiło się na naszej planecie od czasu pokonania hitlerowskiej hydry.

Założenia były bardzo skromne – umieszczenie jakiegoś zdjęcia z Syrii, odnotowanie kolejnego dnia i tym samym zrobienie miejsca na wpisy Czytelników i Komentatorów…

W praktyce wyszło trochę „ambitniej”. Choć nie dorównam Szefowi w jego analizach i dostępie do informacji, zacząłem tworzyć swoiste prasówki, porządkując napotkane informacje w sposób w miarę logiczny i chyba nie odbiegający od realiów.

Przepraszam za wszystkie pomyłki i dziękuję za ich poprawianie.

Dziękuję wszystkim Państwu za „czytelnictwo” i aktywne „uczestnictwo”, za niezwykle cenne informacje, uwagi i analizy.

Bez Państwa pomocy i Waszego wkładu intelektualnego oraz faktograficznego nie byłoby tego miejsca i jego otwartej dla wszystkich formuły…

Czytaj dalej

Syria: 355 dzień sprzątania świata…


Mapa wczorajszego bombardowania prowadzonego przez lotnictwo terrorystów w Der Ez-Zaur…

18.09.2016 czyli 355 dzień walki dzień walki z Imperium Zła i jego armią na Bliskim Wschodzie…

W dniu wczorajszym, tuz przed zachodem słońca amerykańskie samoloty oraz co najmniej jeden australijski, w towarzystwie amerykańskich dronów bojowych przeprowadziły skoordynowany z rozpoczęciem ofensywy dajesz nalot na pozycje wojsk rządowych w Der Ez-Zaur. Samoloty amerykańskiej koalicji, działającej najwyraźniej na zlecenie i w porozumieniu z terrorystami, w czasie 50 minut dokonały czterech nalotów, bombardując pozycje syryjskie bombami fosforowymi. Po dokonaniu tej okrutnej rzezi i zbrodni wojennej, samoloty Federacji zostały wezwane na pomoc, dokonując ponad 10 nalotów na pozycje dajesz w dokonanym wyłomie frontu. Tylko dzięki tym celnym bombardowaniom, które spowodowały ogromne straty wśród terrorystów udało się uratować enklawę Der Ez-Zaur przed klęską.
Amerykanie tłumaczą się „zwyczajną pomyłką”, choć w sposób bezczelnie bezpretensjonalny przyznają iż nalot był od dawna przygotowywany, zgodnie z ich danymi wywiadowczymi a celem nie byli obrońcy miasta. Jednak powyższa mapka doskonale obrazuje trasę nalotów i tym samym faktyczny jego cel.
W amerykańskim nalocie zginęło na najmniej 60 żołnierzy syryjskich a ponad 100 zostało rannych. Do chwili obecnej zmarło w okrutnych mękach już kilkudziesięciu z nich… Zniszczono też syryjską „technikę” – pozycje artylerii i czołgi…
Jest to drugi przypadek amerykańskiego bombardowania pozycji syryjskich w Der Ez-Zaur.

W nocy zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie RB ONZ, w którym szefowa delegacji amerykańskiej w bezczelny sposób odwracała rzeczywistość zarzucając stronie rosyjskiej brak realizacji umowy Kerry – Ławrow.

Czytaj dalej

Syria: szósty dzień sprzątania świata…


Armia Syrii przygotowuje się do ofensywy pod Damaszkiem

W pierwszym odcinku „zakładki o Syrii” zacytowałem krótką informację o składzie narodowościowo-religijnym tego państwa. Sprawa nie jest prosta – do kilkuzdaniowego opisu, ale spróbujmy…
Arabowie stanowią większość, cos pomiędzy 86 a 90% populacji kraju. Reszta to Kurdowie, Ormianie i „inni”. Islam wyznaje około 93% – w co najmniej 5-ciu odmianach – reszta to ok. 5,2% chrześcijanie (w większości prawosławni) oraz 2% „bezwyznaniowe”. Tyle Wikipedia. Sprawa jest trochę bardziej zagmatwana bo to nie jest tak że Arab to muzułmanin (jak i nie każdy Polak to katolik). Większość szyicka „od zawsze” podejrzliwie traktowała (ze wzajemnością) „heretyków” szyickich a oba główne nurty  (szczególnie sunnici) za „heretyków”uważają i Druzów i Alawitów. Do tego wszystkiego dochodzi mniejszość kurdyjska „od zawsze” dążąca do stworzenia jednego państwa, łączącego wszystkich Kurdów w Turcji, Iraku, Syrii a nawet w Iranie. Kurdowie, potomkowie starożytnych Medów, których wielki przywódca jako Saladyn zdobywał Jerozolimę mieli nieszczęście do angielskiej bezwzględności która zgodnie z ruchami imperialnego ołówka zakreślającego mapy świata podzieliła ich naród w tak tragiczny sposób. Te wszystkie kultury, narody i religie Syrii łączy i spaja od lat klan rodziny obecnego Prezydenta Baszara Al. Asada, który jest przedstawicielem szyickiej wersji islamu – Alawitów. W czasie obecnej wojny domowej Alawici, obok chrześcijan są głównymi ofiarami zbrodni popełnianych przez brodaczy tzw. IGIL czyli islamistów niewiele z islamem mającym coś wspólnego…
Historycznie – w nazwie „Syria” pobrzmiewa echo świetności Imperium Asyryjskiego które po okresie wspaniałych i krwawych podbojów upadło, ale dało całemu temu regionowi jedną rzecz wspólną – język asyryjski, zwany aramejskim. Ten język na długie setki lat stał się językiem wspólnej komunikacji, wymiany myśli, idei. Przez setki lat język aramejski był językiem dyplomacji wszystkich krajów tego regionu, od Egiptu po Persję – aż do podboju przez żołdaków Mahometa. W języku aramejskim nauczał Chrystus, wiele słów aramejskich zawiera Koran.
Pamiętać należy także na kiedyś dominującym na terenie Bliskiego wschodu chrześcijaństwie, jeszcze teraz mocno kultywowanym i czczonym zarówno przez Arabów, Kurdów czy Ormian tam mieszkających…

Czytaj dalej

Usankcjonowane prawem bezprawie

_4Korzenie dzisiejszego bezprawia w majestacie prawa mocno tkwią u zarania okupacji bolszewickiej Polski. Najważniejszym elementem zniewolenia jest bezprawie tych co prawo stanowią oraz tych co nimi kierują.

APARAT UTRWALANIA SOWIECKIEJ OKUPACJI POLSKI ZACHODNIEJ (PRL-u) cz. 7

Kadry zbrodniczego wymiaru sprawiedliwości- kuźnia nowych kadr.

Dlaczego A.Michnikowi pozwolono zajrzeć do alkowy MSW (archiwum) i oglądać w niej wszelkie brudy (teczki TW)? Czy nie wynika również z tego babrania się w alkowianych brudach służb tajnych pierwszego PRL-u dalsza chronologia zdarzeń, która doprowadziła do utrwalenia się politycznego w III RP sił, które były bezpośrednio odpowiedzialne były za wszystko to co się działo w Polsce Ludowej od samego jej zarania? Czy istotna- i na ile istotna- była w tym scenariuszu, przygotowanym przez najwyższe czynniki zarządające Polską, osoba A.Michnika? Jeśli ona była istotna, to z czego mogła wynikać?

Aby odpowiedzieć sobie na te pytania najpierw przyjrzyjmy się chronologii wydarzeń jakie nastąpiły w wyniku „odwiedzin” w alkowie Kiszczaka tzw. „komisji Michnika”, która to przez ponad dwa miesiące (od 12.04. do 27.06.1990 roku) buszowała bez żadnego nadzoru w aktach TW. Gwoli wyjaśnienia kwestii formalnych tego bezprawnego „buszowania po aktach” MSW, otóż nie wiadomo do dziś jakie akta były przeglądane przez „badaczy” komisji Michnika, co oni kopiowali i notowali z zawartości akt ,gdyż nie pozostał żaden ślad dokumentujący efekty wytężonej pracy w czasie 76 dni zapoznawania się ze ściśle tajnymi aktami przez panów: Adama Michnika, Bogdana Krolla, Jerzego Holzera i Andrzeja Ajnenkiela (ładne nazwiska!!!!).

A więc przejdźmy do chronologii wydarzeń do jaki doprowadziły te odwiedziny w/w komisji w alkowie Kiszczaka. Otóż jeszcze w czasie zapoznawania się z teczkami późną wiosną nastąpiło medialne rozpowszechnienie charakterystycznego określenia GRUBA KRESKA, następnym krokiem było rozbicie jednolitego bloku sił antykomunistycznych występujących pod nazwą Komitetu Obywatelskiego. Pretekstem do rozbicia dotychczasowej jedności sił posolidarnościowych stały się wydarzenia jakie zaszły  w dniu 24 czerwca (a więc na trzy dni przed zakończeniem działania komisji Michnika) na posiedzeniu KO, kiedy to L.Wałęsa (ps. BOLEK) skrytykował Jerzego Turowicza. Wyprzedziły one o kilka miesięcy termin pierwszych w III RP wyborów prezydenckich, kiedy to rozbity ruch opozycji antysystemowej wyznaczył na kandydatów osoby ze swego grona, które to od tej chwili konkurują personalnie ze sobą. Efektem tego było dokonanie się trwałego rozbicia i podziałów wśród elit pokomunistycznej opozycji antysystemowej trwające do dnia dzisiejszego ze znanymi Nam już negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z tego stanu rzeczy

Dlaczego więc wybrano A. Michnika do tej roli?

Odpowiedź ukryta jest w jego związakch rodzinnych, które również związanie są bezpośrednio z tematem niniejszego cyklu o kuźni nowych kadr.

O tym jak wykuto nowe kadry trzymające Naród Polski w niewoli w części następnej…

Pozdrawiam

Autor: prawdazwyciezy

Ustanowione prawem bezprawie

_3

Bolszewicka „praworządność” służąca zniewoleniu podbitych społeczeństw i utrwaleniu nad nimi totalitarnej władzy wywarła na polski system prawny trwały, widoczny do dnia dzisiejszego ślad.

APARAT UTRWALANIA SOWIECKIEJ OKUPACJI POLSKI ZACHODNIEJ (PRL-u) cz. 6

Kadry zbrodniczego wymiaru sprawiedliwości- kuźnia nowych kadr.

Czemu służyły powołane trybunały bolszewickie usankcjonowane prawnie pod nazwą Wojskowych Sądów Rejonowych i jakie ich były kadry przedstawię na przykładzie jednej sesji wyjazdowej sądu doraźnego, która odbyła się w dniu 15.01.1947 roku w podlubelskich Rykach. Czytaj dalej

Totalitarny system bezprawia III RP na przykładzie refundacji leków przez NFZ

_2To co się ostatnio dzieje w sprawie tzw. reformy dotyczącej ograniczenia kosztów działania „służby zdrowia” jest dowodem bolszewickiego instrumentalnego manipulowania prawem i doraźnie jego naginaniem do zadań propagandowych i politycznych.

Dowodami na to jak działa prawo i jak jest traktowane przez sprawującą władzę obecną ekipę polityczną koalicji PO-PSL oraz instytucje administracji państwowej będącycmi wykonawcami tegoż „prawa” mogą być ostatnio podejmowane decyzje dotyczące sprawy refundacji za leki. Czytaj dalej

Nie urodzi złe drzewo dobrego owoca

3Po raz kolejny mamy dowód na to w jakim tak naprawdę kraju żyjemy. I znamienne jest to, że dowody te dostarczyli nam ci co czerpią z tradycji Fakultetów Wojskowo Prawniczych WAP-u im. Feliksa Dzierżyńskiego i wykładów prof. Igora Andrejewa.

Komunizmu już nie ma (?) ale są ludzie, którzy nim głeboko przesiąkli- tak więc komunizm się tylko podstępnie skrył, a faktycznie  zaś jest ciągle żywy w mentalności wielu osób.

Dowodów na tak postawioną tezę nie trzeba szukać daleko wystarczy popatrzeć na to co się dzieje wokół tzw. sprawy zastępcy prokuratora Ds. Przestępczości Zorganizowanej Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu- płk. Mikołaja Przybyła. Czytaj dalej

Usankcjonowane prawem bezprawie

2Zniewolenie Polski dokonało się w wymiarze symbolicznym i realnym. Wymiar symboliczny widoczny jest w postaci Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina- ciernia w sercu zniewolonej Polski. Realnym zaś wymiarem jest kastracja z elit Narodu Polskiego.

APARAT UTRWALANIA SOWIECKIEJ OKUPACJI I DEMORALIZACJI ZACHODNIEJ POLSKI (PRL-u/III RP)

cz. 11

Kuźnia nowych kadr.

Osoby Adama Michnika nie będę opisywał, bo „jaki wielbłąd jest, każdy sam widzi”. Wystarczy przeanalizować losy i poglądy środowiska rodzinnego i towarzyskiego z jakiego  on się wywodzi i z nich wyciągnąć właściwe  wnioski jakie jest prawdziwe praźródło  jego obecnie nie ukrywanych już poglądów na temat: rodziny, Polski, Polaków, patriotyzmu, katolicyzmu, wiary, moralności i komunizmu wraz z jego oceną katów i ich ofiar. Czytaj dalej

Usankcjonowane prawem bezprawie

1

Najprostszą metodą trwałego zniewolenia narodu jest pozbawienie go własnych elit i następnie zastąpienie ich „nowymi” elitami, które będą spełniać oczekiwania okupanta.

APARAT UTRWALANIA SOWIECKIEJ OKUPACJI I DEMORALIZACJI POLSKI ZACHODNIEJ (PRL-u/III RP) cz. 10

Kuźnia nowych kadr.

Zanim przystąpię do opisywania dalszego ciągu kariery Stefana Michnika, chciałbym zatrzymać się nad pewnym ale mało znanym problemem dotyczącym jego „rodziny”. Otóż niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że poza Adamem i Stefanem był jeszcze trzeci „brat”- Jerzy. Jednocześnie wszyscy ci bracia: Jerzy, Stefan i Adam byli dla siebie braćmi przyrodnimi (?). Jak można wytłumaczyć ten niecodzienny fakt, że w jednym związku partnerskim potomstwo „rodziców” nie jest naturalnym rodzeństwem? Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba rozsupłać ich prawdziwy rodowód. Czytaj dalej

Usankcjonowane prawem bezprawie

0Jedną z głównych metod zachowania ciągłości władzy w zniewolonej przez bolszewików Polsce na kolejne pokolenia są: kumoterstwo i protekcja.

Stefan Szechter vel Stefan Michnik jest doskonałym przykładem na to skąd rekrutowano kandydatów i w jaki sposób wykuwano nowe kadry mające kontynuować politykę wynaradawiania Polski w przyszłości.

U zarania kariery Stefana Michnika w Polsce Ludowej leżało jego pochodzenie społeczne, więzi rodzinne oraz ścisłe powiązania z bolszewickim aparatem zniewalania okupowanej przez sowieckie wojska Polski. Czynne zaangażowanie się Stefana Michnika w pracy w organach bezpośrednich represji, którym był również „wymiar sprawiedliwości” Polski Ludowej zbiegło się w czasie z rozpoczęciem wielkiej kariery w tymże aparacie sądowniczo-prokuratorskiego zniewalania przez mjr. Oskara Karlinera- prominentnego zbrodniarza w todze. W tym miejscu zatrzymam się nad przedstawieniem istotnych fragmentów życiorysu tego mordercy sądowego, który bez wątpienia wywarł bezpośredni wpływ na przebieg kariery Stefana Michnika. Czytaj dalej