Wojna domowa na Ukrainie 14.11.2019r.- 1619 dzień od nowego rozejmu.

Wierchowna Rada zatwierdziła wczoraj (13 listopada) projekt ustawy o zmianie niektórych ustawodawczych aktów prawnych Ukrainy dotyczących obrotu gruntami rolnymi. Nowelizacja przegłosowanej wczoraj ustawy wejdzie w życie 1 października 2020 r.

Czytaj dalej