Refundacyjna ściema ministra zdrowia(???)

93Poziom kłamstw, przekłamań, niedomówień, półprawd i manipulacji osiągnął w sprawie leków refundowanych niebotyczne wyżyny. Kto temu jest winien i kiedy poznamy prawdę o tym czy leki będą refundowane czy też nie?

Na wstępie trzeba sobie wyjaśnić jaki był główny powód wprowadzenie w życie nowej ustawy o opiece zdrowotnej i refundacji za leki?

Otóż głównym powodem, tak ostatnimi czasy nagłej potrzeby reformowania tego co niereformowalne- a więc służby zdrowia, opieki zdrowotnej i polityki lekowej- było maksymalne ograniczenie kosztów związanych z konstytucyjnym obowiązkiem władz administracyjnych zapewnienia dostępności do leczenia i leków.  Czytaj dalej