Wojna domowa na Ukrainie 20.12.2017r.- 1027 dzień od nowego rozejmu.

W razie wszczęcia przez Komisję Europejską wobec Polski postępowania z artykułu 7 Traktatu o UE, możliwe jest w ostatecznym rachunku nałożenie przez Trybunał UE kary w wysokości nawet do kilkuset tysięcy euro za każdy dzień naruszania przez Polskę zasad praworządności przyjętych przez UE.

Czytaj dalej