Usankcjonowane prawem bezprawie

91Przyczynek historyczny o istocie nie suwerenności III RP.

I. MECHANIZM UTRWALANIA SOWIECKIEJ OKUPACJI W POLSCE ZACHODNIEJ (PRL-u) cz.1

Jak wygląda obecnie tzw. polski wymiar sprawiedliwości w praktyce, każdy, kto miał wątpliwą przyjemność doświadczyć bliższego z nim kontaktu, ma wyrobioną o nim opinię. Pozostali zaś wiedzę jak działają tryby tej machiny prawno-sądowniczego zniewolenia i deprawowania społeczeństwa  w III RP, czerpią z informacji  medialnych o różnych głośnych sprawach np. Olewników czy też  Grzegorza Brauna lub Mariusza Kamińskiego i oczywiście wielu setek innych.

To, że wymiar sprawiedliwości działa w określony sposób, ale jednocześnie nie taki jakby oczekiwało tego społeczeństwo, bo w sposób urągający interesowi kraju i wszelkim zasadom praworządności, nie jest przypadkiem, tylko celowym mechanizmem rządzenia polskich władz państwowych, będącym w swej istocie kontynuacją tej samej filozofi rządzenia, która  została zapoczątkowana  po 17 września Czytaj dalej

Usankcjonowane prawem bezprawie

_1Dlaczego III RP, tak jak jej poprzedniczka PRL, jest państwem bezprawia? Skąd to wynika i do czego zmierza? Te pytania bardzo często zadają sobie ci co zostali poszkodowani przez ubrane w prawo bezprawie. Odpowiedź zaś leży w historii.

APARAT UTRWALANIA SOWIECKIEJ OKUPACJI POLSKI ZACHODNIEJ (PRL-u) cz. 4

Kadry zbrodniczego wymiaru sprawiedliwości. Czytaj dalej