♫ OFF TOPIC

Z uwagi na pojawiające się co pewien czas w temacie głównym („ukraińskim”) oraz w temacie „syryjskim” interesujące wpisy i dyskusje które nie maja bezpośredniego związku z ideą przewodnią Blogu AdNovum, proponuję by w tym miejscu dzielić się ciekawymi wiadomościami i by tutaj prowadzić dyskusję.

Licząc na Państwa wyrozumiałość, proponuję by – w przypadku zaistnienia jakiegoś interesującego wpisu w obu tematach Blogu – dorzucić informację o tym, że dalsza, ewentualna dyskusja jest możliwa w zakładce „OFF TOPIC”. Sądzę, że blog uzyska na czytelności a ewentualne rozwijanie tematu znajdzie swoje miejsce w dziale „OT”.

Na początek dorzucam swój „kamyczek”, czyli linki jakie zamieszczałem ponad rok temu na temat odkryć zapomnianego polskiego historyka, badacza numizmatów, słowiańskości i lingwisty, Tadeusza Wolańskiego. Moim zdaniem najciekawszym jego dokonaniem a które zupełnie zostało zapomniane jest odcyfrowanie i przetłumaczenie napisów etruskich. Według Wolańskiego, Etruskowie posługiwali się językiem prasłowiańskim a jego tłumaczenia są bardzo ciekawe, spójne i logiczne. Niestety, ale ta jedna jego praca jest tylko w języku rosyjskim, choć jest przekładem z języka polskiego. Polskiego oryginału nie udało mi się odnaleźć. Inne jego dokonania są opisane po polsku a poniżej podaję linki na stosowne strony. Kiedyś miałem ambitny plan stworzyć z jego prac jeden plik „PDF”, z uwagi na trudności odczytywania w formacie jaki jest dostępny…

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Wola%C5%84ski

Etruskowie i słowiańszczyzna, według Tadeusza Wolańskiego…

Описание памятников, объясняющих славяно-русскую историю

Памятники письменности славян до рождества Христова,
собранные и объяснённые Фадеем Воланским.

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8E

https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_etruski
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82

• „Tadeusza Wolańskiego listy o starożytnościach słowiańskich: zbiór pierwszy z 143 rycinami na XI tablicach”, wyd. Ernest Günther, Gniezno, 1845 (63 strony)
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/274646/index.djvu

• „Tadeusza Wolańskiego odkrycie najdawniejszych pomników narodu polskiego. Cz.1”, 1843; [2] (21 stron)

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/154643/index.djvu

• „Tadeusza Wolańskiego odkrycie najdawniejszych pomników narodu polskiego. Cz.2”, 1843; [3] (38 stron)
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/154644/index.djvu
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=154644&from=FBC