Totalitarny system bezprawia III RP na przykładzie refundacji leków przez NFZ

_2To co się ostatnio dzieje w sprawie tzw. reformy dotyczącej ograniczenia kosztów działania „służby zdrowia” jest dowodem bolszewickiego instrumentalnego manipulowania prawem i doraźnie jego naginaniem do zadań propagandowych i politycznych.

Dowodami na to jak działa prawo i jak jest traktowane przez sprawującą władzę obecną ekipę polityczną koalicji PO-PSL oraz instytucje administracji państwowej będącycmi wykonawcami tegoż „prawa” mogą być ostatnio podejmowane decyzje dotyczące sprawy refundacji za leki. Czytaj dalej

Refundacyjna ściema ministra zdrowia(???)

93Poziom kłamstw, przekłamań, niedomówień, półprawd i manipulacji osiągnął w sprawie leków refundowanych niebotyczne wyżyny. Kto temu jest winien i kiedy poznamy prawdę o tym czy leki będą refundowane czy też nie?

Na wstępie trzeba sobie wyjaśnić jaki był główny powód wprowadzenie w życie nowej ustawy o opiece zdrowotnej i refundacji za leki?

Otóż głównym powodem, tak ostatnimi czasy nagłej potrzeby reformowania tego co niereformowalne- a więc służby zdrowia, opieki zdrowotnej i polityki lekowej- było maksymalne ograniczenie kosztów związanych z konstytucyjnym obowiązkiem władz administracyjnych zapewnienia dostępności do leczenia i leków.  Czytaj dalej