Wojna domowa na Ukrainie 13.02.2015r- (160 dni od pierwszego rozejmu).


Gdzieś w kotle debalczewskim.

Rozmowy pokojowe w Mińsku „wielkiej czwórki” już zakończone, ale nie minęła jeszcze doba od chwili ich podpisania a już budzą one poważne kontrowersje.

O atmosferze panującej w Mińsku może choćby dowodzić fakt, że po zakończeniu rozmów, gdy wychodzącego z gmachu Pałacu    Niepodległości     ukraińskiego prezydenta Petra Poroszenki, dziennikarka rosyjskiej telewizji „Rossija24” chciała zapytać o ocenę rezultatów konferencji pokojowej, jeden z ochroniarzy dosłownie zamknął jej usta.

Tak więc wygląda wolność słowa w wydaniu demokratycznych władz jakie wyłoniły się w Kijowie rok temu po parlamentarnym zamachu stanu.

Im po prostu nie wolno zadawać niewygodnych pytań:

A teraz przedstawię efekt czternastogodzinnych mińskich pertraktacji, które zakończyły się „sukcesem” w postaci ustalenia i podpisania zasad pokojowego rozwiązania konfliktu w ukraińskim Donbasie:

1.   Zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy wraz z początkiem 15 lutego.

2.   Wycofanie artylerii o kalibrze większym niż 100 mm na odległość minimum 50 kilometrów od linii demarkacyjnej, zestawów rakietowych małego kalibru na odległość 70 kilometrów, zaś systemów rakietowych większego kalibru na odległość 140 kilometrów. Wycofanie ma nastąpić w ciągu 14 dni pod kontrolą Misji Obserwacyjnej OBWE.

3.   Pełna swoboda działania dla obserwatorów z ramienia Misji Obserwacyjnej OBWE.

4.   Po wycofaniu artylerii i broni rakietowej ustalona zostanie data wyborów lokalnych w ramach porządku prawnego Ukrainy i zasięg obszarów o specjalnym statusie administracyjnym, których te wybory będą dotyczyć.

5.   Amnestia dla osób zaangażowanych w działalność separatystyczną.

6.   Pełna wymiana jeńców na zasadzie „wszyscy za wszystkich” w ciągu pięciu dni od wycofania artylerii.

7.   Zagwarantowanie dostępu pomocy humanitarnej dla regionu, na zasadach uznanych międzynarodowo.

8.   Zobowiązuje się władze w Kijowie do powtórnego uruchomienia sieci bankowości w Donbasie i wznowienia wypłat zobowiązań socjalnych jego mieszkańcom.

9.   Przywrócenie kontroli władz centralnych z Kijowa nad granicą z Rosją.

10. Wycofanie wszystkich obcych żołnierzy z Ukrainy.

11. Nałożenie na kijowskie władze obowiązek przeprowadzenia do końca bieżącego roku reformy konstytucyjnej, „decentralizacji”, która zakładała by szczególny status dla „oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego”.

12. Organizacja wyborów lokalnych w Donbasie będzie konsultowana z separatystami, w ramach grupy kontaktowej, zaś punkt trzynasty podkreśla, że właśnie grupa kontaktowa jest głównym forum i podstawą organizacyjną dla realizacji postanowień porozumienia.

13. W dalszych rozmowach na temat szczegółów uzgodnionego porozumienia mają uczestniczyć przedstawiciele Grupy Kontaktowej ze strony władz powstańczych.

Co wzt. zmieniło się w obecnym porozumieniu pokojowym w stosunku do Memorandum Mińskiego zawartego w nocy z 20 na 21 września ubiegłego roku, że miałoby być one przestrzegane?

Dla porównania przedstawię podpisane wtedy porozumienie:

1.   Zakończenie używania wszelkiej broni,

2.   Linia rozdzielenia wojsk ustalona zostaje wg. ich zajmowanych pozycji z dnia 19 września,

3.   Zakaz prowadzenia wszelkich działań ofensywnych,

4.   Od dnia podpisania niniejszego memorandum usunięcie broni o kalibrze powyżej 100 mm na odległość co najmniej 15 km od linii rozgraniczenia dla każdej ze stron w tym od osiedli, co spowoduje możliwość utworzenia 30 km pasa strefy bezpieczeństwa,

5.   Zakazuje się umieszczania broni ciężkiej i ciężkiego sprzętu wojskowego w obszarze rozgraniczenia,

6.   Zakazuje się minowania terenu oraz budowy przeszkód technicznych i zobowiązuje się do rozminowania terenu w ustalonej strefie rozgraniczenia,

7.   Zakazuje się od dnia podpisania memorandum wszelkich lotów samolotów wojskowych i zagranicznych statków powietrznych nad strefą bezpieczeństwa z wyjątkiem tych, które należą do misji OBWE,

8.   Umożliwi się w strefie rozgraniczenia pobyt misji obserwatorów OBWE kontrolujących wypełnianie warunków porozumienia.

9.   Zostaną wycofane wszystkie obce siły zbrojne, ich sprzęt wojskowy oraz żołnierze i zagraniczni najemnicy z całego terytorium Ukrainy co będzie monitorowane przez OBWE.

Już pobieżna lektura porównawcza (zresztą mało skomplikowanych dokumentów) wskazuje, że zasadniczo nie różnią się one między sobą, poza tym że dodano w obecnym porozumieniu kilka nowych punktów i rozszerzono odległość na jaką ma być wycofana artyleria ciężka.

Można więc powiedzieć, że obecnie podpisane porozumienie w Mińsku jest rozszerzoną wersją poprzedniego porozumienia, rozszerzenie to dotyczy głównie problemów politycznych i finansowych oraz prawnych.

I jest to kolejny sukces władz zbuntowanych obwodów, bo poza zagwarantowaniem przerwania walk oraz wycofania ukraińskiej ciężkiej artylerii na taką odległość, która uniemożliwi ostrzał celów cywilnych w zbuntowanej części Donbasu, zagwarantowano sobie również pewne prawa, o których wcześniej nie było mowy. Te zaś prawa w obecnej sytuacji są dla powstańczych władz szalenie ważne bo powoli zaczynają one być uważane za podmiot i stronę w dialogu politycznym.

Obecnie de facto władze zbuntowanych obwodów zostały uznane na arenie międzynarodowej jak i przez kijowski rząd. Tym bardziej, że dalsze prowadzenie negocjacji i uzgadnianie szczegółów prowadzone będzie bezpośrednio przy udziale przedstawicieli Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej.

Najbardziej zaś kontrowersyjnym i nie do przyjęcia z punktu widzenia władz powstańczych jest punkt 9 obecnego porozumienia, bo przywrócenie kontroli przez władze centralne spowoduje utratę suwerenności nad zbuntowanym terytorium.

Natomiast z punktu widzenia władz centralnych najbardziej niekorzystne punkty porozumienia, to: 8, 10, 11 i 12, gdyż z jednej strony nakładają na te władze istotne zobowiązania, a z drugiej strony podkreślają fakt utraty pełni kontroli nad przynależnym terytorium, co zresztą ma zostać dodatkowo zagwarantowane zmianą w konstytucji.

W sprawie podpisanego wczoraj porozumienia w Mińsku wypowiedzieli się przedstawiciele władz Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, desygnowani do prowadzenia tam rozmów, którzy jasno i twardo postawili warunek, że w przypadku naruszania zobowiązań przez stronę kijowską, porozumienie nie będzie obowiązywało:

Oceniając więc realność obecnie podpisanego porozumienia i widząc minę z jaką opuszczał Pałac  Niepodległości w Mińsku ukraiński prezydent, można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że będzie ono przestrzegane przez obie strony- a szczególnie przez stronę rządową- dokładnie tak samo jak to, które zostało podpisane we wrześniu ubiegłego roku Memorandum Mińskie.

Zresztą dowodem na to może być również sytuacja jaka miała miejsce w dniu wczorajszym w Donbasie, gdzie mimo zakończenia rozmów w Mińsku podpisanym przez ukraińskiego prezydenta dokumencie o rozwiązaniu konfliktu na drodze pokojowej, nadal trwał ostrzał celów cywilnych i nie zaprzestano walk.

Nadal ukraińska artyleria ostrzeliwuje cele cywilne w Donbasie, gdzie ostrzał prowadzono na Donieck, a tam szczególnie w dzielnicach Kujbyszewskiej, Kijowskiej i Piotrowskiej. w Doniecku wczorajszy ostrzał ponownie spowodował znaczne straty w mieniu prywatnym i komunalnym, natomiast nie znana jest dotychczas liczba ofiar w ludziach.

Bardzo intensywny ostrzał prowadziła ukraińska artyleria na miejscowość Gorłówka, gdzie zostało zabitych troje dzieci w wieku 1, 6 i 12 lat (jeden chłopiec i dwie dziewczynki) oraz kontynuowany jest rozpoczęty kilka dni wcześniej ostrzał Ługańska, gdzie we wschodnich dzielnicach tego miasta są już liczne straty. Tam pociski spadały na teren trzech dzielnic mieszkaniowych i na fabrykę przemysłu dziewiarskiego „Łutri”. W mieście są obecnie przerwy w dostawach energii elektrycznej i nie działają telefony. W wyniku tego ostrzału zostało zniszczonych kilkanaście domów mieszkalnych, przedszkole, sklep i gazociąg. Zginęły trzy osoby, a cztery zostały ranne.

W tym samym rejonie ukraińska artyleria ostrzeliwała również wczoraj miejscowość Frunze, gdzie został uszkodzona główna magistrala wodna. Poza tym nie odnotowano tam ofiar wśród ludzi.

Ponad to ukraińska artyleria prowadziła chaotyczny ostrzał celów cywilnych na wschód o północny-wschód od Mariupola.

Przechodząc do relacji z wczorajszego przebiegu działań militarnych w Donbasie na początek zamieszczę aktualną mapę:

http://voicesevas.cdnvideo.ru/img/a7f6187d88877258f64e8c6e3edeafe0.jpg

Nadal trwają walki w rejonie Doniecka, szczególnie w okolicy miejscowości Piaski, gdzie ukraińska artyleria już od trzech dni prowadzi intensywny ostrzał tego miasta.

Sytuacja na wschodnich obrzeżach Awdieiewki tymczasowo unormowała się i prowadzone są tam sporadyczne walki, bo ukraińskie wojsko obecnie skoncentrowało się na rejonie miejscowości Gorłówka, w tym szczególnie na wschód od niej; na północnym krańcu kotła debalczewskiego usiłując tam odzyskać kontrolę nad drogą M03 łączącą miejscowości Artiemowsk z Debalczewem, gdzie do poważnej bitwy w udziałem czołgów i ciężkiej artylerii doszło na jej odcinku w okolicy miejscowości Łogwinowo. Na razie napór ukraińskich wojsk jest przy intensywnej walce i bardzo dużych stratach po stornie ukraińskiej skutecznie odpierany pomimo ciągle napływających tam kolejnych kolumn ukraińskich wojsk, które zdeterminowane są w celu uwolnienia części swych sił zamkniętych w okrążonym Debalczewie.

Największy napór na tym kierunku ataku ukraińskie wojsko prowadzi na wzgórze 307,9 gdzie odparto ich aż siedem fal w przeciągu jednego dnia.

Nadal nie udaje się powstańcom zając całkowicie miejscowości Olienowki, natomiast pierścień okrążenia wokół Debalczewa coraz bardziej zacieśnia się dochodząc na jego przedmieścia, gdzie trwa intensywny ostrzał pozycji obronnych ukraińskiego kontyngentu w tym mieście. Miejscowość Czernuchino obecnie znajduje się pod całkowitą kontrolą sił powstańczych mimo pozostawionych tam odizolowanych punktów obrony ukraińskich wojsk, które po woli są likwidowane.

W całym rejonie frontu ługańskiego sytuacja ustabilizowała się, gdzie podobnie jak to ma miejsce w rejonie donieckim, ukraińskie rezerwy wojskowe zostały ściągnięte do próby przełamania pierścienia okrążenia kotła debalczewskiego, który z punktu widzenia strategicznego położenia wojsk ukraińskich ma obecnie największe znaczenie, gdyż przegrana w tym miejscu nie dość, że spowoduje utratę znacznej części sił przeznaczonych do prowadzenie walki w ramach tzw. operacji antyterrorystycznej, ale również spowoduje znaczną utratę sprzętu i uzbrojenia oraz pozbawi je kontroli nad najważniejszym węzłem komunikacyjnym na terenie kontrolowanego przez powstańców Donbasu.

Na froncie południowym po nieudanej próbie ofensywy pod dowództwem Turczynowa, nastąpił marazm przerywany ostrym ostrzeliwaniem przypadkowych celów na wschód od Mariupola.

Natomiast w rejonie miejscowości Sachanka, na północ od Mariupola uaktywniła się działalność wojsk powstańczych, które nękają obecnie ostrzałem zajmujące to miasto ukraińskie oddziały.

Podczas wczorajszych działań wojennych ukraińskie wojsko straciło; 2 opancerzone wozy bojowe, 4 czołgi, 4 samochody ciężarowe i 42 żołnierzy oraz kolejnych 30 zostało rannych.

Reasumując:

Mimo podpisanego w dniu wczorajszym nowego porozumienia w Mińsku dotyczącego rozwiązania ukraińskiego konfliktu na drodze pokojowej nadal ukraińska artyleria prowadzi intensywny ostrzał celów cywilnych na południowym-wschodzie Ukrainy, a walki wciąż tam trwają.

Na koniec kilka zdjęć:

Debalczewski kocioł.

Brytyjskie wozy pancerne „Saxon-105”, które lekko już przenoszone, zakupione zostały przez „darczyńców” w celu skierowania ich w rejon prowadzonej w Donbasie tzw. operacji antyterrorystycznej.

I filmów:

Pozdrawiam.

429 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 13.02.2015r- (160 dni od pierwszego rozejmu).

 1. Witam. Cos na gorąco. Pogłebia się konflikt we freikorpsie „Ajdar”. Według mediów prokijowskich, jego były dowódca Melnyczuk (obecnie deputowany Rady Najwyższej) zebrał grupe wiernych sobie bojców i udał się do Sczastje, gdzie zaczął rozbraiac tych którzy mu się sprzeciwiają. Media prokijowskie donosza również, powołując się na tzw. wolontariuszy ATO, że Melnyczuk został ogłoszony przez Ministerstwo Obrony Ukrainy zdrajcą, a jego ściganiem ma zająć się SBU;
  http://www.0642.ua/news/739124
  https://ipatriot.info/vokryg-aidara-zaostrilas-sityaciia-vozmojen-vooryjennyi-konflikt/

  Polubione przez 10 ludzi

 2. Witam i jak zwykle piątka dla Wodza za trud codzienny. 🙂
  Rano MM pokazywała jakąś próbę odbicia całości Piasków przez siły kijowskie.Czy nie chodzi czasem o odbicie miejsc,z których można skuteczniej ostrzeliwać Donieck,podobnie jak po poprzednim „przerwaniu ognia”?

  Polubione przez 9 ludzi

  • Była próba, ale to żadna nowość, bo te próby są ponawiane każdego dnia z marnym efektem.

   Natomiast niespełniona jak do tej pory chęć zajęcia Piasków przez ukraińskie wojska oczywiście ma na celu lepsze i skuteczniejsze ostrzeliwanie Doniecka.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 9 ludzi

 3. Wczorja miałem dyskusje z jednym z trolli którzy się tu od czasu do czasu uaktywniaja niejakim @gustdelfem, o to od kogo był ochroniarz „obezwładniający” dziennikarkę chcącą zadać pytanie Poroszence. Mysle że ten filmik wyjaśni czyja to była „ochrona”;

  Polubione przez 9 ludzi

 4. Nie było tego dzisiaj,więc wlkejam zdjęcie podpisów pod porozumieniem.
  W sumie daje to do myślenia,oprócz faktu uznania Noworosji jako strony,o czy pisał dzisiaj AdNovum.

  Polubione przez 7 ludzi

 5. Ukraiński dziennikarz Rusłan Kocaba, który został niedawno aresztowany przez SBU za potepienie i nawoływanie do bojkotu mobilizacji, zwrócił sie do Miedzynarodowego Funduszu Walutowego o wykreslenie go z list jego dłuzników. Swoja dziwna prośbe umotywował tym że ani on, ani jego rodzina nie chca być obciążeni kosztami spłat kredytów zaciągnietych przez obecne władze w Kijowie;
  http://dnr-news.com/dnr/14514-ruslan-kocaba-prosit-mezhdunarodnyy-valyutnyy-fond-vycherknut-ego-iz-spiska-dolzhnikov.html

  Polubione przez 8 ludzi

   • Donoszą z Debalcewa że grzyb się powieksza i trwaja wybuchy w tym składzie amunicji. Trwa to juz od kilku godzin…
    Wyjaśnia się że Powstańcy dostali „cynk” o położeniu tego składu i przycelowali tam artylerią…

    Polubione przez 8 ludzi

     • Na razie jest tak:

      Перевод:
      Дебальцево. Бои усилились. Грады, Ураганы – сепары бомбят всем, чем можно. Но! Наши дают достойный отпор! Прошу вас не распространять неправдивую инфу: «всё пропало, голые-босые, котел» – это не так! Парни просят за них молиться и сказали, что будут стоять до победы. Теперь про помощь. Хватит верещать, что туда никто доехать не может. Это тоже неправда! Нужно лететь, проскочить можно, как Бог даст. Судьба-накроет, но парни возьмут всё, что везете. Доехать дальше Дебальцева – да, нельзя, поскольку парни не пустят. Но в само Деьбальцево можно. Повторяю: КОТЛА НЕТ И МОЛИТЬСЯ НАДО ЧТОБ НЕ БЫЛО, А НЕ ПРИТЯГИВАЙТЕ НА ПАРНЕЙ СВОЕЙ ПАНИКОЙ БЕДУ. Вчера наши снова захватили русские Уралы. Сейчас идет тяжелый бой и зачистка того куска трассы, где нечисть прорвалась. Но наши зачистят! Я В ЭТО ВЕРЮ! И вы врете и не распространяйте панику.

      Мы непобедимы!

      Teraz szybkie tłumaczenie na kolanie:
      Debalcewo. Walka się nasila. Grady, Uragany – „separy” walą wszystkim co mają. Ale nasi dają odpór odpowiedni! Proszę byście nie rozpowszechniali nieprawdziwe mity że „wszystko przepadło,itd, kocioł” – to nie tak! Chłopaki proszą by się za nich modlić i powiedzieli że wytrzymają na stanowiskach aż do zwycięstwa!
      Teraz o pomocy.
      Że „do nas nie mozna dojechać” – to też nieprawda! Mozna dolecieć, doskoczyć mozna – jak da bóg. Los da że chłopcy odbiora wszystko co do nas wieziecie. Ale dojechać dalej niż do Debalcewa nie mozna bo chłopaki nie puszczają, ale do samego Debalcewa można /dojechac/.
      POWTARZAM:
      ŻADNEGO KOTŁA NIE MA I NALEZY SIĘ MODLIĆ ŻEBY NIE BYŁO, a nie nalezy siac paniki wśród chłopców.
      Wczoraj nasi znów zdobyli ruskie Urale. Teraz trwa cięzka walka i oczyszczanie tego kawałka drogi gdzie nieczyste wlazło. Ale nasi to wyczyszczą!
      I JA WIERZĘ!
      I wy wierzcie i nie rozpowszechniajcie paniki

      Polubione przez 4 ludzi

 6. Witam słonecznie jak niebo nad moją okolicą!
  🙂
  Co do wykłady z którym się zgadzam – ciekawi mnie czy „Mińsk 2” kasuje niejako „Mińsk 1” – to znaczy co z niewypełnianiem punktów poprzedniej umowy?

  Wczoraj oglądałem dyskusję prowadzoną przez Pana Sołowiowa (link tutaj http://politikus.ru/43108-vecher-s-vladimirom-solovevym-12022015.html ). Same mądre głowy, więc jak to pomiędzy intelektualistami wiele sprzecznych zdań było – ale co kilku punktów wszyscy byli zgodni że:

  Najważniejsze w Mińsku #2 jest przyznanie podmiotowości LNR i DNR – co jest zawarte w dwóch ostatnich punktach. Te punkty jednocześnie „zdejmują” z Rosji „odium” strony konfliktu.

  Druga sprawa w której dyskutanci byli zgodni – to przekonanie że jest to tylko „przerwanie ognia” – chwilowe jedynie – i które prawdopodobnie zupełnie nie wejdzie w życie…

  Trzecia „zgodna teza” – to przypuszczenie że najbliższe doby będą znaczone koszmarnymi stratami ludności cywilnej po zmasowanych atakach banderowców…

  Wracając do spraw bieżących – sporo linkowałem wczoraj wieczorem i rano w dniu wczorajszym, więc nie będę się powtarzał.

  Nowości zaś są takie:

  Kijów zaczyna mówić że jest takie coś jak „kocioł w Debalczwie” – na razie nazywając go „mieszkiem” http://vegchel.ru/index.php?newsid=2713

  Guardian pisze że jeżeli USA wyślą na U-Krainę wojsko to zostanie naruszona umowa mińska http://politikus.ru/events/43104-guardian-ssha-narushat-peremirie-na-ukraine-esli-otpravyat-tuda-voennyh.html

  Zaś amerykańscy urzędnicy są wściekli na kijowian za podesłane im fałszywe dowody „wtargnięcia wojsk rosyjskich”. Zdjęcia miały zdopingować USA do przysłania „latającej broni” dla ukrów. http://nation-news.ru/2015-02-13/55175-kiev-podsunul-vashingtonu-lipovyie-foto-rossiyskih-voennyih/?utm_source=amaidan&utm_medium=vk&utm_campaign=amaidan

  Dokładam też ciekawy fotoreportaż z Dokuczajewska http://nahnews.com.ua/155273-peredovaya-okopnaya-pravda/?utm_source=amaidan&utm_medium=vk&utm_campaign=amaidan

  PS
  A na przekór wszystkiemu, czyli „sankcjom” – USA i Francja przymierzają się do wydania w sumie koło 3 mld USD na zakup partii Berijewów BE-200 od Rosjan http://rusnovosti.ru/posts/363743

  PS2
  Wspomniane Saxony były zdjete ze stanu armii brytyjskiej w 2008 roku i zakupione po 51 tysięcy USD/szt. Saxony są po kapitalnym remoncie i bez uzbrojenia. Podobno Angole są przeszczęśliwi że ktoś to taniej od nich zutylizuje…

  Polubione przez 13 ludzi

 7. Trochę humoru? 🙂

  Cały Charków w tym dialogu:
  Mój krewny jechał autem a gdy stanał na czerwonym świetle podszedł do niego typowy „Ukroflaszkow” i mówi: „kup pan butelkę”
  Krewny odpowiedział: „nie bo jestem separatystą”…
  Sprzedawca odszedł ale po chwili podchodzi znów i proponuje ” to może kupicie gieorgijewską lentę – tanio – za 5 grzywien”

  Polubione przez 8 ludzi


   • 🙂
    Teraz jeszcze jedno…

    Modli się jeden obywatel „niezależnej Krainy” i płacze: „Boże, za co to wszystko, za co? U moskali jest i ropa, i gaz, i węgiel – a u nas nie ma niczego! Za co, Boże – za co?”
    A głos z góry się odzywa:
    A czyż ja wam nie dałem wszystkiego? Jeszcze wtedy jak byliście „ruskimi”

    Polubione przez 13 ludzi

 8. Krótko w temacie „heroiny samostijnej” Sawczenko, o której los tak drżały mediamatoły.pl i której uwolnienie miało byc jednym z ‚sukcesów” Poroszenki. Sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow stwierdził że kwestia uwolnienia Sawczenko, nie była w Minsku omawiana osobno. Zauwazył, że kwestia ta została podniesiona przez stronę ukraińską, ale prezydent Rosji powiedział, że o winie lub uniewinnieniu Sawczenko zdecyduje sąd;
  http://lifenews.ru/news/149818

  Polubione przez 13 ludzi

 9. Witam.

  Nie widziałem komentarzy do wystąpienia byłego eurodeputowanego Giulietto Chiesa zamieszczonego wczoraj o 22.27 przez @ brusek. Może już trochę stare ale treść dalej aktualna. Zapraszam do przeczytania mojego (niedoskonałego) tłumaczenia tej wypowiedzi. Dedukuję gościom bloga nie znającym rosyjskiego czy włoskiego.

  W skrócie b. eurodeputowany powiedział, że „5 okręgów Ukrainy zostało sprzedanych na 50 lat (to jest na zawsze!) korporacjom Chevron i Shell. Kilka dni temu (opublikowano wypowiedź 5.07.2014- przyp.mój) ogłoszono, że umowa może być przedłużona za zgodą obu stron na czas zadowalający obie strony. Z umowy wynika, że na tych terenach będą prowadzone wywłaszczenia. Oznacza to „usunięcie ziemi spod nóg (obecnych właścicieli)”. Porozumienie było podpisane 24.01.2014 r. jeszcze w czasie przewrotu (majdanu) przez Janukowycza. Punkt 23 umowy przewiduje tajność umowy nawet 5 lat po zakończeniu kontraktu tj. na 55 lat. Kontrakt dotyczy 7884 km. kw. Chodzi o złoża gazu łupkowego znajdują się na terytoriach DNR, ŁNR Kramatorska i Mariupola. Teraz wiadomo, dlaczego Kijów prowadzi tam wojnę – dlatego , że tam pod ziemią jest gaz łupkowy. I ten gaz został sprzedany Shell’owi i Chevron’owi. Rzecz idzie o wojnę, która jest, wchodzi w grę. Niszczenie i burzenie miast jest zaplanowane. Wysiedlenie, wywłaszczenie miejscowej ludności wydaje się konieczne (taki jest moim zdaniem z 2’50’’ sens zdania). Dlatego wydaje się, że uśmiercanie, zwierzęce uśmiercanie miejscowej ludności ma zapobiec przyszłym problemom. Porozumienie przewiduje jednoznacznie, że jeśli pod ziemią znajduje się gaz, to władający ziemią będzie musiał ją sprzedać po cenie, jaką ustalą korporacje. Jeśli właściciel odmówi, to państwo ma się wmieszać w ten proces i skonfiskować nieruchomość. Porozumienie przewiduje, że (ruon –słowo niezrozumiałe) które przyniosą te terytoria będą przekazane Shell’owi i Chevron’owi. W p. 5. i 7. kontraktu zapisano, że Shell i Chevron mogą rozszerzyć swoją działalność jeśli w przyszłości będą wymagały tego ich interesy. Jeśli zostaną odkryte nowe złoża porozumienie przedłuża się automatycznie.
  Właśnie widzimy niewiarygodną sprzedaż całego państwa. Państwo odmawia sobie przynależną, właścicielską suwerenność nad terytorium. Wszystko będzie regulowane poprzez arbitralne mechanizmy między przedsiębiorstwami. Punkt nr 9 , jeśli nie uwłacza ukraińskiej konstytucji, mówi o wyższości umów międzynarodowych nad prawami Ukrainy. Od tej chwili od korporacji Chevron i Shell zależy rozwiązanie konfliktów. Wydaje się to mało prawdopodobne ale tak jest w tej sprawie. Trzy dni temu (wystąpienie opublikowane 5.07.2014) minister ON Ukrainy powiedział o powstaniu obozów filtracyjnych dla ludności przedmiotowych okręgów do rozmieszczenia, czytaj masowego przesiedlania narodu, pełnoletnich kobiet i mężczyzn z objętych umową okręgów. Ukraina w przyszłości będzie się charakteryzować czystkami etnicznymi i masowymi wysiedlenia donbasskich Rosjan i Rosjan z Ługańska, którzy będą wysiedlani dla możliwości wydobywania, posługiwania się złożami gazu. Jak widzicie, na Ukrainie wprowadzane są prawa porządku atlantyckiego ( strefa wolnego handlu USA-EU – przyp. mój) nad którymi Europa jeszcze dyskutuje. Jak widzicie, to nie państwo będzie rozwiązywać problemy lecz przedsiębiorstwa w sposób arbitralny. Przy czym wszyscy mówili o zjednoczeniu Ukrainy z UE ale nikt tego jeszcze nie widział (projektu porozumienia – przyp.mój). A z niektórymi punktami tej umowy dobrze byłoby się zapoznać, które w niedwuznaczny sposób mówią , ż wszystkie kopalnie ( a idzie konkretnie o ługańskie i donieckie) mają być sprywatyzowane. Ukraina według wszystkich parametrów została kolonią europejskich i szczególnie amerykańskich banków. W tym sensie, we krwi i walce, tragedii, narody Doniecka i Łużańska nie mają wyjścia . Oni będą walczyć albo będą zniszczeni (wyczyszczeni). Będą niszczeni i deportowani. Ci, którzy pamiętają stalinowskie deportacje niech wiedzą, że my je teraz zobaczymy na własne oczy. Realizuje się krwawy (scenariusz)…”

  Niestety, moim zdaniem, scenariusz z ub. r. nakreślony przez włoskiego b. eurodeputowanego jest realizowany z wojskową konsekwencją.

  Pozdrawiam.

  Polubione przez 11 ludzi

  • Jak dla mnie to kolejna „gó…niana” teoria spiskowa.Widać ktoś się nie zastanowił nad tym,co pisze.Deportacje i ekstermniacja rdzennych mieszkańców(Rosjan) pod bokiem Rosji,największego mocarstwa jądrowego na ziemi? Naprawdę,szkoda słów na takie brednie.

   Polubione przez 3 ludzi

     • Może zacznij się wypowiadać pełnym zdaniem bo z twojego bełkotu nie wiadomo o co ci chodzi.
      Jeśli jesteś za tępy to mogę rozwinąć swoją poprzednią wypowiedź. Otóż – przed spaleniem ludzi w Odessie, gdyby ktoś ci powiedział że takie rzeczy mogą się zdarzyć za rok, za miesiąc czy choćby jutro w mieście leżącym w państwie aspirującym do wspólnoty europejskiej – zapewne zareagowałbyś tak samo jak w swoim wcześniejszym komentarzu – niedowierzaniem że coś takiego jest możliwe. Może nawet zaliczyłbyś taką sprawę do teorii spiskowych które się nigdy nie mogą wydarzyć. Czy dziś też byś tak postąpił w sprawie wydarzeń w Odessie? Nie, bo dziś już wiesz że taka rzecz się jednak wydarzyła…
      Ja nie wypisuję historyjek zaliczanych przez ciebie do historii spiskowych, podlinkowałem oficjalnie upublicznioną wypowiedź ukraińskiego intelektualisty. Może cię ta wypowiedź nie zbulwersować, może cię nie zatrwożyć, może cię nie nakłonić do przemyśleń … możesz ją zaszufladkować nawet do teorii spiskowych.
      Możesz też tak postąpić z informacjami o przeprowadzanym z premedytacją wybijaniu ludności Donbasu, gwałtach i zabijaniu kobiet w Krematorsku i innych okropnościach popełnianych przez rządowe wojska. Możesz …

      Polubione przez 2 ludzi

     • @adalbert05 jako że twój tekst o „zdradzaniu Noworosji” to już kompletnie jest od czapy to proponuję żebyśmy spacyfikowali ten wątek. Z tego co pamiętam masz rozsądnie na strychu poukładane więc może dzisiaj zła faza księżyca albo inne cholerstwo? Tak czy siak może zachowajmy energię na pojawiające się tu trolle i z tym to optymistycznym akcentem – pozdrawiam cię.

      Polubione przez 3 ludzi

     • Jasne,spoko.!Po prostu nieraz mam zbyt mało czasu,by coś szybko napisać i dlatego wychodzą takie „skróty myślowe”.Faktem jest też,że od czasu Neona staram się bezwzględnie tępić teorie o zdradzeniu Powstańców przez Rosję itp.Czsami widzę w „zapale bojowym” coś czego faktycznie nie ma. 🙂

      Polubione przez 3 ludzi

  • Dzieki za bardzo dobre tłumaczenie i przybliżenie wszystkim tej istotnej sprawy…
   Biada i nam – jezeli pod naszymi domami jest coś co w tajemnicy nasz rząd już sprzedał takim korporacjom!

   Polubione przez 8 ludzi

  • Tak zajmowaliśmy się tu tym wątkiem bodajże w maju lub czerwcu ubiegłego roku, lecz dobrze , że go przypominasz . Wszak czytają ten blog również „nowi”. Oprócz Donbasu spore pola łupkowe są również na Krymie i pod wodami przybrzeżnymi zarówno Morza Azowskiego jak i Czarnego. Wszystkie te tereny zostały „rozdysponowane” pomiędzy koncerny zachodnie. Jest to kolejny powód, dla którego sądzę przeprowadzony zostanie „reset” państwowości na tym terenie.

   Polubione przez 5 ludzi

   • Chyba nawet nie będzie żadnego realnego rozejmu. Zdaje się, że poza USA kilka innych sił postanowiły udowodnić, że bez nich żadnego pokoju nie będzie!

    http://novorossia.today/ukraina-dwa-ognie/

    Przywódca „Prawego Sektora” Dmytro Jarosz ogłosił, że powstał alternatywny sztab generalny, któremu podporządkowane zostaną tzw. oddziały ochotnicze walczące przeciwko powstaniu w Donbasie.

    Jak informuje ukraiński portal 112.ua, siedziba sztabu ulokowana zostanie w Dniepropietrowsku. Oficjalnie jego zadaniem będzie wymiana danych wywiadowczych i koordynacja materiałowo-technicznej współpracy batalionów ochotniczych, jednak w grę wchodzi także szerszy zakres działań. – Możliwe, że zostaną stworzone określone konstrukcje operacyjne na froncie. Przecież my często dysponujemy lepszą wiedzą operacyjną o tym co dzieje się na tym czy innym odcinku frontu, bo tam znajdują się nasze oddziały. Możemy składać propozycje Sztabowi Generalnemu dla podjęcia zadań operacyjnych i taktycznych – wyjaśnił Dmytro Jarosz.

    Główną siłą w ramach nowej struktury będzie podlegający „Prawemu Sektorowi” Ukraiński Korpus Ochotniczy (UKO). – Do tej inicjatywy zamierza przyłączyć się, oprócz UKO, około siedemnastu różnych batalionów ochotniczych, zarówno oddziały podlegające MSW, jak i Ministerstwu Obrony – poinformował Jarosz.

    Znany ukraiński bloger Yura z Sum uważa, że inicjatywa wodza „Prawego Sektora” to wstęp do rozłamu w armii ukraińskiej, za którym stoi dniepropietrowski gubernator, znany oligarcha Ihor Kołomojski. Efektem politycznym tego posunięcia będzie wzrost znaczenia Kołomojskiego w wewnętrznych rozgrywkach na Ukrainie, „co naruszy istniejący układ sił”.

    Polubione przez 12 ludzi

    • Powyższe może też być skutkiem tworzenia przez Kołomyjskiego osobistej „armii” – stać go na ich doposażenie i utrzymanie. Dobrze pamiętać że Dniepropietrowsk jest siedzibą junty tak naprawdę rządzącej Ukrainą. A Dniepropietrowsk może być realnie zagrożony jeśli separatyści zdecydują się dojść aż do Dniepru… Podobno Kołomyjski kontroluje ukraińskie lotniska, więc także przemieszczanie transportów wojkowych drogą lotniczą…

     Polubione przez 3 ludzi

     • Być może,ale co dalej?Powstanie państwo w państwie?
      Zapewne z czasem obszar Noworosji obejmie całość obwodów,czyli zbilży się do Dniepropietrowska.Jeżeli tak jak piszesz Powstańcy ruszą dalej,Kołomski nie będzie miał wyjścia,albo się dogada,albo wszystko straci?
      Może posiada jakąś wiedzę co do najbliższych wydarzeń,(nowy Majdan,próba przewrotu,wojna domowa) i stara się w ten sposób zabezpieczyć podległy mu obszar?To by wtedy miało jakiś sens,niech walczą,ale u mnie będzie spokój. 🙂

      Polubione przez 2 ludzi

    • „Zdaje się, że poza USA kilka innych sił postanowiły udowodnić, że bez nich żadnego pokoju nie będzie!”
     @Zbyszekstell
     Wątpię, by te „siły” działały samodzielnie. Raczej jest to, cytując słowa z jednego z paragrafów polskiego KK, „działanie w zmowie i porozumieniu”, ze stroną której Mińsk2 jest najbardziej nie na rękę, czyli SZA.

     Polubione przez 5 ludzi

     • @Zbyszek
      Jeszcze coś mi przyszło do „pustego”. 🙂
      To wszystko, co zamieściłeś, może z dużym prawdopodobieństwem świadczyć o:
      1) niezdolności do kreatywnego myślenia psychopatów (ale to truizm), co…
      2) przy kontynuacji takich poczynań doprowadzi, wcześniej czy później, do Majdanu 3.0
      3) jeśli, w wyniku kolejnego przewrotu, władzę w Kijowie oficjalnie przejmie neonazistowska ekstrema, to:
      a) polityczne pacynki z UE i ich mediamatoły będą musiały zrezygnować z popierania ukraińskich neonazistów, czyli plany „demokratycznej koalicji” wezmą w łeb, albo…
      b) społeczeństwa krajów Europy im samym „Majdan” urządzą
      4) psychopaci w Kijowie i za Wielką Kałużą sami kręcą bat na swojej tyłki, bo… ->patrz wcześniejsze punkty.
      Tak czy siak, bardzo wiele wskazuje na to, że psychole się zapętliły i każda opcja będzie działała na ich niekorzyść.
      Czy ja już wspominałam, że podziwiam Putina i rosyjską dyplomację? 🙂

      Polubione przez 7 ludzi

     • Obawiam się Magio, że polityczne pacynki z UE i ich mediamatoły zabrnęły już tak daleko w popieraniu ukraińskich nazistów, że cokolwiek się teraz nie zdarzy to przestaną ich popierać dopiero po zakończeniu III Wojny Światowej. Europa na komendę USA zamaszyście wdepnęła w gówno i teraz wszyscy udają, że jest inna pora roku.

      Polubione przez 2 ludzi

     • „Obawiam się Magio, że polityczne pacynki z UE i ich mediamatoły zabrnęły już tak daleko w popieraniu ukraińskich nazistów, że cokolwiek się teraz nie zdarzy to przestaną ich popierać dopiero po zakończeniu III Wojny Światowej.”
      @promyks
      Wykluczyć się nie da, ale… gdyby tak faktycznie było, to ani Merkel ani Hollande nie zawracaliby sobie głowy rozmowami z Putinem na temat Noworosji i Ukrainy.
      Im się (na razie metaforycznie) zaczyna palić pod tyłkami, bo wasalstwo wobec SZA stało się więcej niż zauważalne, mimo starań ścieku medialnego. Hollande’owi słupki na chwilę skoczyły w górę po ustawce z „Charlie Hebdo”, ale na długo to nie wystarczyło. Makrela jest pod baczną obserwacją odkąd zamiotła pod dywan inwigilację swoich komórek i hecę z zaprzestaniem żądań zwrotu niemieckiego złota z FED-u.
      Zwróć też uwagę, na Grecję, Hiszpanię (wybory może wygrać Podomas) i Włochy (ichniejszy prezydent ledwie kilka dni dni temu powiedział wprost, że Europie nie powinno być po drodze z SZA, ze względu na rozbieżność interesów). Czesi, Węgrzy i Serbowie też nie idą „po sznurku”.
      Jak na razie, najbardziej ujadają pudle w postaci Pribałtyki i Polski, czemu wtóruje mega-pudel Cameron (jemu też pali się pod tyłkiem, ale Brytolom udało się już przyzwyczaić masy do permanentnej inwigilacji; więc szansa na zamieszki zmalała).
      Poza tym, pacynkom udaje się (z dość mizernym skutkiem) wspierać ukraiński rząd, który NIE JEST JAWNIE NEONAZISTOWSKI. Sytuacja może się zmienić, jeśli władzę w Kijowie w sposób jawny przejmie neonazistowska ekstrema z błogosławieństwem psycholi z SZA.
      I to właśnie miałam na myśli pisząc wcześniejszy komentarz.

      Polubione przez 3 ludzi

   • Niezależnie co się stanie po 15.02 to i tak Poroszenko przy wtórze mędrców z NATO będzie głosił, że na terenie Donbasu są rosyjskie czołgi, wjeżdżają z terenu Rosji kolumny samochodów opancerzonych itp, itd.

    Polubione przez 11 ludzi

 10. Rosyjski sztab generalny oficjalnie poinformował:
  „спутник оптической разведки «Персона» уже несколько месяцев успешно выполняет задачи по мониторингу оперативной обстановки на востоке Украины, пересылая на Землю ежедневно до 280 фотографий.”
  http://russian.rt.com/article/74103
  Ciekawe,jakie zdjęcia mają Rosjanie. 🙂

  Polubione przez 8 ludzi

 11. Obrazki czasem lepsze od słów!

  Piszą że wojna przyszła do każdego domu na Krainie. W dosłownym tego słowa znaczeniu, bo zgodnie z nowym prawem każdy mieszkaniec musi na żądanie ugościć na swej kwaterze powracającego z frontu gieroja nacgwardii…
  Może fejk – ale jak charakterystyczny… 🙂


  Panie Jaceniuk, dostarczyliśmy wam 100 rakiet – z których 43 znalazło się w Nigerii a 52 u Motoroli…
  Odpowiedź: „ty przeklety moskalu”!

  Polubione przez 9 ludzi

  • „Kwartirna powinność” – nie była fejkiem!!!!!!!!!!!!!
   http://vk.com/feed?w=wall146503178_61397

   Красный комиссар
   Today at 1:51 pm on the post Черкаські активісти влаштували похорони для гривні
   13 февраля 2015, 12:02
   Киев без шума лишил украинцев права собственности

   Верховная рада Украины без особой огласки проголосовала за введение в стране так называемой «квартирной повинности». Как сообщает портал Joinfo, теперь во время военного положения администрация сможет отбирать у владельцев их жилплощадь для размещения солдат и офицеров.

   В то время как в Минске шли переговоры, Верховная рада не бездействовала. Как сообщает Joinfo, украинский парламент без огласки ввел в стране «квартирную повинность» и тюремный срок за уклонение от прохождения службы гражданской защиты. Теперь, как констатирует портал, квартиры больше не принадлежат жителям страны.

   Украинский парламент проголосовал за закон, согласно которому уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период и в условиях чрезвычайного положения будет караться лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

   Кроме того, сообщает портал Joinfo, был изменен закон «О правовом режиме военного положения», в который добавили квартирную повинность для физических и юридических лиц.

   В законе военно-квартирная повинность определяется как право военной администрации потребовать у любого квартировладельца разместить на своей жилплощади солдат и офицеров. Однако применяться данная схема будет только в зоне действия военного положения.


   Nie dam rady przetłumaczyć – jak kto ciekawy to wuala…. 🙂

   Polubione przez 4 ludzi

  • Pamiętam! Mnie, jak wiele innych osób wtedy też lekko poniosło (nawet pomijając to, że mam członków dalszej rodziny pochowanych akurat na tym cmentarzu) jak zobaczyłem to nagranie. Nawet musiałem potem prosić o usunięcie pewnego wpisu tutaj. Dziewczyna głupia gówniara-nastolatka po prostu, natomiast prowodyr, który jej zaproponował kasę i nagrywał to popie….ny zboczeniec, zresztą to nie pierwsza nastolatka, która padła jego „łupem” 😦
   Sprawę obojga przedstawiono na wspólnej stronie Narodowców i kibiców RKS Raków https://pl-pl.facebook.com/pages/Narodowa-Cz%C4%99stochowa/101381613309772
   tu dalej chyba pisać nie muszę… Prokuratura też dziwnie szybko zajęło się sprawą. Niestety najbardziej oberwało się gówniarze, a moim zdaniem przede wszystkim powinno się ukarać tego zboka.

   Polubione przez 9 ludzi

 12. „Amerykański kanał informacyjny CNN nazwał w reportażu telewizyjnym na ukraińskie wojska rządowych otwarcie „pro-USA Troops” ( sic!)
  Czy był to tylko błąd pisarski – tego nie udało się ustalić.
  Wojna na wschodzie Ukrainy ostatnimi dniami nasila się. Podczas gdy USA senator McCain wzywa do sprzedaży broni dla rządu w Kijowie. Administracja-Obamy tymczasem rozstrzygnie o wspieraniu kilku oddziałów armii ukraińskiej.
  Niezależnie od tego faktu jest oczywiste, że Kijów uzależnił się w ostatnich tygodniach od zaplecza wojskowego Stanów Zjednoczonych.

  Armia Ukraińska od marca będzie kształcona przez armię amerykańską. Batalion amerykańskich żołnierzy będzie odpowiedzialny za wsparcie trzech batalionów Ukraińców, powiedział Komendant Główny Armii USA w Europie, Ben Hodges, w środę w Polsce. Powinni nauczyć się między innymi, jak chronić się przed atakami artylerii przez Rosjan i prorosyjskich rebeliantów we wschodniej Ukrainie, powiedział Hodges. Według doniesień mediów, tworzenie ośrodka planuje się niedaleko Lwowa (prawdopodobnie Lemberg)
  Wsparcie z tzw. Broni „nieśmiertelnej” funkcjonuje od połowy ubiegłego roku. Materiały dostarczane przez USA mają nie służyć do strzelania, ale dla ogólnej poprawy wyposażenia wojskowego. Jednakże, nie jest wykluczone, że broń śmiercionośna została już dostarczona.

  Grupa hakerów twierdzi, że odkryła kilka tygodni temu, iż plany dostaw broni są już w toku. Grupa podała informacje o zhakowaniu przez telefon komórkowy członka delegacji USA, wiceprezydent USA Joe Biden podczas wizyty w Kijowie.

  Na swojej oficjalnej stronie internetowej, działacze opublikowali pokrojone dokumenty wykazujące, że amerykański rząd planuje dostarczenie 400 karabinów snajperskich, 2000 karabinów szturmowych, 720 granatników, 200 wyrzutni granatów, 70000 granatów i 150 rakiet Stinger i 420 pociski przeciwpancerne.
  Ostatnio prezydent USA Barack Obama opublikował nowy pakiet pomocy dla Ukrainy po rozmowie telefonicznej z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Obaj przywódcy zgodzili się, że ważna jest pomoc finansowa dla stabilizacji gospodarczej i wojskowej strefy kryzysu, twierdzi Biały Dom.
  Międzynarodowy Fundusz Walutowy powinien przygotować się do nowej pomocy kredytu.
  Od kilku miesięcy pojawiają się doniesienia, według których najemnicy amerykańskiego firmy ds. bezpieczeństwa Academi są zaangażowani na Ukrainie. Firma Academi (dawniej Blackwater) jest znana z bliskich związków w kręgach wojskowych i uczestniczyła w wojnie, w Iraku”

  źródełko:
  _http://www.neopresse.com/europa/pro-amerikanische-truppen-der-ukraine/

  Polubione przez 9 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.