Wojna domowa na Ukrainie 13.02.2019r.- 1347 dzień od nowego rozejmu.


Wczoraj (12 lutego) Rosja zwołała posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie czwartej rocznicy podpisania porozumień mińskich.

Po podpisaniu porozumień mińskich, w dniu 12 lutego 2015r. jednym z jego punktów było wstrzymanie ognia „na pewnych obszarach” regionów ługańskiego i donieckiego, które miało rozpocząć się o godzinie 24:00 15 lutego.

Od tego też czasu numeruję każdą swoją relacją kolejną liczbą dni trwania tego „zawieszenia broni”, które dziś jest już 1347 dniem jego nieprzestrzegania.

O tego też czasu strona amerykańska wielokrotnie wzywała Rosję do realizacji tego dokumentu.

W tym duchu też wypowiedział się wczoraj pierwszy sekretarz stałego przedstawicielstwa Ukrainy przy ONZ Ołeh Nikołenko, który zwrócił uwagę na dosyć niezwykły zbieg okoliczności co do samego terminu.

W specjalnym wpisie stwierdza on, że:

„Nie spieszcie z wiarą, że Rosja zaczęła zbytnio się przejmować porozumieniami mińskim”

Nikołenko wiąże bowiem działania Rosji z zaplanowanym całościowym omówieniem rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, które ma się odbyć na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ zaplanowanym na 20 lutego. Ukraina jeszcze we wrześniu ubiegłego roku wprowadziła ten punkt do porządku dziennego Zgromadzenia Ogólnego. Teraz, na osiem dni przed posiedzeniem, podobny temat, ale w kontekście tzw porozumień mińskich i bez wskazywania Kremla jako odpowiedzialnego za agresję, wprowadza pod obrady Rady Bezpieczeństwa ONZ Federacja Rosyjska.

Ukraiński dyplomata określił to jako cynizm i następnie stwierdził, że nikt w konstruktywną rolę Kremla w rozwiązaniu konfliktu na Donbasie nie wierzy.

Zarzucił również Rosji, że do tej pory nie zwoływała Rady Bezpieczeństwa w sytuacji, gdy tzw. separatyści nie raz ostrzeliwali cywilne części miast położnych w pobliżu strefy frontu i przypomniał, że tzw. bojownicy stale ostrzeliwują ukraińskie pozycje wykorzystując zabronione uzbrojenie. Separatyści blokują również prace misji monitorującej OBWE, np. po przez zestrzelenie drona obserwacyjnego tej organizacji.

Jak stwierdził dalej przedstawiciel Ukrainy przy ONZ, wybrana przez Rosję data 12 lutego ma jeszcze jedno znaczenie. Otóż tego samego dnia w ONZ był prezentowany plan reagowania humanitarnego dla Ukrainy na rok 2019. ONZ zadeklarowała 163 mln USD pomocy dla ponad 2 milionów Ukraińców, poszkodowanych w wyniku rosyjskiej agresji.

W tym kontekście zwoływanie na dzisiaj przez Rosję posiedzenia Rady Bezpieczeństwa poświęconego kwestiom porozumień mińskich zostało nazwane przez ukraińskiego przedstawiciela przy ONZ „zasłoną dymną”.

Natomiast zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. politycznych Miroslav Jencza, podczas wczorajszego posiedzenie RB ONZ, powiedział, że: „konflikt na wschodniej Ukrainie wciąż przynosi ofiary”.

„Jak wciąż dowodzą incydenty z ostatnich pięciu lat, konflikt na wschodniej Ukrainie nie jest ani uśpiony, ani zamrożony. To konflikt w sercu Europy, który wciąż przynosi ofiary” – podkreślił Miroslav Jencza.

Według Jenczy, który jest zastępcą sekretarza generalnego ds. Europy, Azji Środkowej i Ameryk, w cztery lata po przyjęciu porozumienia z Mińska, mimo wysiłków dyplomatycznych, ugody nie wcielono, zwłaszcza w zakresie aspektów politycznych i dotyczących bezpieczeństwa.

Zwrócił uwagę, że od początku konfliktu było już kilkanaście rozejmów, ale „każde niestety krótkotrwałe”. Wskazał on wzt. na potrzebę dodatkowych uzgodnień, by zawieszenie broni było nieodwracalne. Do priorytetów zaliczył m.in. wycofanie ciężkiej broni z terenów zaludnionych i ochronę infrastruktury cywilnej.

Wtorkowe posiedzenie RB ONZ zwołano z inicjatywy ambasadora Rosji przy ONZ Wasilija Niebienzii, który uzasadniał to koniecznością debaty na temat wypełniania porozumień mińskich.

Niebienzia argumentował, że zarzewiem konfliktu stało się 21 lutego 2014 r. porozumienie o pokojowym rozwiązaniu kryzysu na Ukrainie w obecności przedstawicieli Niemiec, Polski i Francji z ówczesnym prezydentem Wiktorem Janukowyczem, ale został on– jak powiedział rosyjski ambasador– oszukany i zmuszony do opuszczenia kraju.

Rosyjski dyplomata obarczył Zachód bezpośrednią odpowiedzialnością za to, co się wydarzyło i co się dzieje obecnie na Ukrainie. Wymienił trzy kraje, które były wówczas gwarantami umowy. Stany Zjednoczone nazwał „faktycznymi kukiełkami teatru na Majdanie, które dzisiaj zachęcają Kijów do każdej prowokacji”.

Oskarżył też on władze w Kijowie o sabotowanie porozumienia w Mińsku. Według ambasadora Niebienzii wcielanie umowy na Ukrainie jest tam równoznaczne ze zdradą i podlega postępowaniu karnemu.

Stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Wołodymyr Jelczenko zarzucał, że to Moskwa niemal natychmiast po podpisaniu 15 lutego 2015 r. dokumentów w Mińsku naruszyła swe zobowiązania. W dniach 16-18 lutego siły rosyjskie zaatakowały i przejęły miasto Debalcewe (??????). Na marginesie dodam, że jest to absolutną nieprawdą, gdyż okrążenie Debalczewa przez siły separatystyczne zmusiło rząd w Kijowie do podjęcia rozmów w Mińsku i podpisania kolejnego rozejmu. Dzięki temu wiele tysięcy ukraińskich żołnierzy uratowało życie.

Jak dodał dalej Jelczenko: „logika mińskich umów przewiduje natychmiastowe wdrożenie wstępnych przepisów bezpieczeństwa – zawieszenie broni i wycofanie broni ciężkiej. Od roku 2015 Rosja 18 razy, powtarzam, 18 razy skutecznie sabotowała realizację porozumień o zawieszeniu broni. Doszło w tym czasie do ponad 54 tys. przypadków łamania zawieszenia broni. W prawie sześciu tysięcy przypadków rosyjskie siły użyły broni zakazanej przez porozumienia mińskie”.

Zaprzeczył też twierdzeniom Niebienzii, jakoby wydarzenia na Krymie miały pokojowy przebieg. Zwrócił uwagę, że zginęły tam dziesiątki ukraińskich żołnierzy i cywilów. Przypominał, że ONZ nie uznaje referendum na Krymie, które doprowadziło w konsekwencji do aneksji półwyspu.

Stanowisko przedstawicieli Ukrainy wyartykułowane na wczorajszym posiedzeniu RB ONZ, poparła- bo jakżeby miało być inaczej- ambasador Polski przy ONZ Joanna Wronecka, która stwierdziła, że:

„Zawsze podkreślamy potrzebę pełnego wdrożenia porozumienia z Mińska przez wszystkich w to zaangażowanych. Jednakże trzeba pamiętać, kto w tym przypadku jest ofiarą, a kto agresorem”.

Przypomniała m.in, że Rosja zezwoliła w listopadzie ub. roku na nielegalne wybory w Donbasie, co stanowi poważne naruszenie porozumienia z Mińska. Agresję na Ukrainę określiła jako utrzymujące się zagrożenie dla całego regionu. Konflikt na Ukrainie przedstawiała nie jako wewnętrzy kryzys, lecz rezultat agresji przeciw suwerennemu sąsiadowi.

„Polska w pełni popiera suwerenność Ukrainy, jej integralność terytorialną włączając w to obszary morskie”– podkreśliła ambasador RP.

Wtórował jej pełniący obowiązki stałego przedstawiciela USA przy ONZ Jonathan Cohen, który uznał za „ironię” fakt, że to Rosja zwołała obrady RB ONZ, by omówić mińską umowę, a sama jej nie dotrzymała i nie wdrożyła.

„Rosja wciąż uzbraja, szkoli, dowodzi swoimi siłami zastępczymi i wraz z nimi prowadzi walkę we wschodniej Ukrainie wprost naruszając zobowiązania wynikające z porozumień mińskich, w tym natychmiastowe i kompleksowe zawieszenie broni”– powiedział Jonathan Cohen.

Wycofanie wojsk ze wschodniej Ukrainy i Krymu określił jako jedyne akceptowalne rozwiązanie. Powtórzył, że USA nie uznają aneksji Krymu, ani nie cofną sankcji związanych z Donbasem do czasu pełnego wdrożenia przez Rosję porozumień mińskich.

Natomiast ambasador Niemiec przy ONZ Christoph Heusgen zauważył, że wystąpienie Niebienzii brzmiało tak, jakby to Ukraina, a nie Rosja dokonała agresji.

Przypomnę, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęła się dwuletnia kadencja Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, która to jest głównym organem Narodów Zjednoczonych, zajmującym się utrzymaniem pokoju i bezpieczeństwa.

Temat polskiej aktywności, w tym wsparcia dla Ukrainy na forum ONZ, był przedmiotem posiedzenia ostatniego Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy, który obradował w piątek 8 lutego w Warszawie. Rozmawiano tam między innymi o polskim wsparciu na forum ONZ dotyczącym zwolnienia ukraińskich jeńców i więźniów politycznych przetrzymywanych w Rosji.

W komunikacie po posiedzeniu Komitetu napisano:

„Biorąc pod uwagę obecne niestałe członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ strony wymieniły poglądy ws. dalszych wysiłków koniecznych w celu konsolidacji międzynarodowej społeczności na rzecz zapewnienia Ukrainie praktycznego wsparcia w przeciwstawianiu się rosyjskiej agresji, a także uwolnienia przez Federację Rosyjską ukraińskich więźniów, w tym marynarzy zatrzymanych w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej w listopadzie 2018 r.”

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-02-12/minsk-2-kruchy-rozejm-zamiast-trwalego-pokoju,

http://webtv.un.org/live.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W ciągu ostatniej doby na donieckim odcinku frontu, ukraińscy żołnierze prowadząc ostrzał w godzinach, pomiędzy 11:50 a 21:40, 22 razy naruszyli warunki rozejmu.

I tak, ostrzały strona ukraińska prowadziła przy użyciu: moździerzy kaliber 120 (6 min) i 82 mm (24 miny) oraz działka przeciwlotniczego ZU-23-2 (20 wystrzałów), opancerzonych wozów bojowych BMP-1 i BMP-2 (łącznie 21 wystrzałów), a także granatników: AGS-17 (132 granaty), SPG-9 (24 granaty) i RPG-7 (56 granatów) oraz broni maszynowej, w tym ciężkiej. Łącznie podczas tych ostrzałów na terytorium DRL spadło 214 pocisków, wobec 289 z dnia poprzedniego.

Ostrzeliwane były: rejon Gorłówki (teren osiedla mieszkaniowego przy kopalni im. Gagarina- na obrzeżach Gorłówki oraz Szirokaja Bałka i Zajcewo), rejon Doniecka (okolice serwisu „Volvo-Center” oraz Jasinowata, Krutaja Bałka, Wasilewka- tam też, w wyniku ostrzału jaki miał miejsce o godzinie 15:05- kilka pocisków moździerzowych spadło na teren przepompowni wody użytkowej oraz Staromichajłowka), zaś na południowym odcinku frontu: Sosnowskoje, Leninskoje, Komiternowo i Sachanka.

Poza tym minionej doby, ukraińscy żołnierze prowadząc ostrzał przy użyciu: moździerza kaliber 120 (2 miny) i moździerzy 82 mm (19 min) oraz granatników AGS-17 (28 granatów) i SPG-9 (17 granatów), a także broni maszynowej, w tym ciężkiej, 8 razy ostrzeliwali terytorium ŁRL, i tyle samo razy naruszyli warunki rozejmu.

Ostrzały prowadzono z kierunku: Swietłodarska (11:20), Popasnej (dwa razy: 13:35 i 22:00), Zołotoje-4 (dwa razy: 18:20 i 23:35) oraz Ługańskoje (20:20), Troiczkoje (20:25) i Krimskoje (22:30), w stronę: Łozowoje, Kalinowa, Zołotoje-5, Łogwinowa i Żiełoboka. Łącznie na terytorium ŁRL spadło 66 pocisków.

Poniżej raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних сил / Joint forces operation

1 min.

„Зведення станом на 07:00 13 лютого 2019 року.

12 лютого російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Схід” окупанти обстріляли позиції українських військ в районі населеного пункту МАР’ЇНКА зі стрілецької зброї. Також прицільний вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ” противник обстріляв наших захисників із:
мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ;
стрілецької зброї – в районі населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА;
ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу селища ТРАВНЕВЕ;
протитанкового ракетного комплексу та озброєння бойової машини піхоти БМП-2 – у районі населеного пункту БОГУСЛАВСЬКЕ.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

Також у смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Схід” зранку 12 лютого зафіксовано обстріл населеного пункту ШИРОКИНЕ з міномету калібру 82 мм, внаслідок чого міна влучила у житловий будинок. Характер руйнувань уточнюється українською стороною Спільного центру координації та контролю.

За даними розвідки, 12 лютого трьох окупантів знищено та трьох поранено.
Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.

Разом переможемо!

Слава Україні!”

Zobacz tłumaczenie

***

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

46 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 13.02.2019r.- 1347 dzień od nowego rozejmu.

 1. Ukraińska codzienność, na jednym z ukraińskich przejśc granicznych z Krymem w obwodzie chersońskim ukraińscy pogranicznicy zatrzymali obywatela Ukrainy który chciał nielegalnie wywieźc z jej terytorium 12 kg rtęci ukrytej w…termoforze. Podobno za „towar” planował uzyskac 12 tys. dolarów;
  https://korrespondent.net/ukraine/4064492-kontrabandyst-pytalsia-vyvezty-yz-ukrayny-12-kh-rtuty-v-hrelke
  „Witirany ATU” znowu w akcji. Policja w obwodzie zaporoskim zatrzymała pięcioosobowa uzbrojoną bande która „trudniła się” napadami rabunkowi na terenie obwodu zaporoskiego oraz obwodów z nim sąsiadujących;
  https://strana.ua/news/185914-foto-i-video-pod-zaporozhem-politsija-zaderzhala-bandu-iz-pjati-chelovek-kotorye-ohrabili-predprinimatelja.html
  I cos weselszego, czyli w Odessie uciekajacy po dokonaniu przestepstwa złodzieje „ukryli się”, jak sie okazało na ich nieszczęście, na posterunku policji…
  https://korrespondent.net/city/odessa/4064548-v-odesse-hrabytely-zabezhaly-v-polytsyui-skryvaias-s-mesta-prestuplenyia

  Polubione przez 3 ludzi

 2. W temacie kampanii wyborczych (prezydenckiej oraz parlamentarnej) na Ukrainie. Ukromedia informują ze „kandydat niezależny” (z „poreki” oligarchy Kołomojskiego) „celebryta’ Wołodymyr Zelenskij, pomimo tego ze stale jest „medialnie” atakowany, coraz bardziej oddala sie od pozostałych konkurentów zyskujac coraz większe poparcie w sondażach. Na chwilę obecną ma ono wynosić juz prawie 27 %, na drugie miejsce wysforował się „generalissimus” Poroszenko z prawie 18 %, a na trzecie miejsce spadła dotychczasowa faworytka, czyli była premier Julia Tymoszenko z prawie 16 %;
  https://strana.ua/news/185956-zelenskij-ukhodit-v-otryv-o-chem-hovorjat-poslednie-rejtinhi.html
  W ostatnich sondażach partii politycznych prowadzi również załozone „ad hoc” „ugrupowanie Zelenskiego”, czyli „Sługa Narodu”, które wyprzedza „Batkiwszczynę” Julii Tymoszenko oraz prezydencki „Blok Poroszenki”;
  https://strana.ua/news/185948-rejtinh-kmis-za-fevral-2019-hoda-partijnyj-rejtinh-vozhlavila-partija-sluha-naroda-zelenskoho.html
  ps. ‚Stary pająk” przebywajacy obecnie „na wygnaniu” jak widać nie próżnuje…

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Przewodniczacy Socjalistycznej Partii Ukrainy i jej kandydat na stanowisko Prezydenta Ukrainy, Ilja Kiwa, tak jak zapowiadał zapłacił 115 tys. hrywien kaucji za ukraińskiego policjanta Wasilija Melnikowa, dzięki czemu ten mógł opuścić kijowski areszt śledczy. Dla przypomnienia „zbrodnią” Melnikowa jest to że podczas pacyfikacji „hordy ukropatriotów” szturmujacej jeden z posterunków policji krzyczał „LEŻ BANDEROWCU!”
  https://korrespondent.net/city/kiev/4064474-lozhys-bandera-za-arestovannoho-polytseiskoho-vnesly-zaloh

  Polubione przez 2 ludzi

 4. OT zza Oceanu, czyli „Po 2 latach i 200 [przeprowadzonych] przesłuchaniach” Komisja Śledcza powołana przez Senat USA do zbadania domniemanego „wmieszania się Rosji w wybory prezydenckie w 2016 roku” nie znalazł żadnych dowodów ten fakt potwierdzających, z czym zgodzili sie zasiadający w owej komisji Republikanie jak i Demokraci…
  https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/02/13/n_12633901.shtml?updated
  Źródło;
  >https://www.nbcnews.com/politics/congress/senate-has-uncovered-no-direct-evidence-conspiracy-between-trump-campaign-n970536

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Ukrokryminałki, w Dnieprze policyjny „specnaz” wział szturmem jeden z pokoi hotelowych w którym zabarykadował się gość uzbrojony w strzelbę myśliwska ‚Sajga”. Na razie nie poinformowano dlaczego mężczyzna groził pracownikom hotelu bronią oraz dlaczego zabarykadował się w pokoju hotelowym;
  https://korrespondent.net/city/dnepr/4064608-v-dnepre-spetsnaz-so-shturmom-zaderzhyval-klyenta-otelia
  Z kolei w Browarach w obwodzie kijowskim 36 – letni mieszkaniec pokłocił się ze swoją partnerka i by „odreagować” wziął z domu pistolet i wyszedł na ulice gdzie postrzelił z niego przypadkowa kobietę;
  https://korrespondent.net/ukraine/4064652-pod-kyevom-zaderzhan-streliavshyi-v-pensyonerku
  „Draka” na ukraińskim przejsciu granicznym z RP ‚Krakowiec” gdzie dwójka obywateli Ukrainy pobiła ukraińskiego pogranicznika za to ze ten chciał pozwolić im wjechać do Polski, ponieważ brakowało im uprawniajacych do tego dokumentów (m.in polisy ubezpieczeniowej);
  https://korrespondent.net/ukraine/4064597-v-punkte-propuska-dva-ukrayntsa-pytalys-yzbyt-pohranychnyka

  Polubione przez 3 ludzi

 6. Ukromedia publikują nowe sondaże opinii publicznej na Ukrainie, m.in przez słynne „Centrum im. Razumkowa”, z których wynika że 70 % Ukraińców uważa, że ​​dla zakończenia konfliktu na Donbasie warto zawrzeć kompromis z Rosją oraz tamtejszymi republikami. Przeciwnego zdania, czyli „wojnę aż do odzyskania utraconych terytoriów” popierać ma tylko 17 % Ukraińców;
  https://korrespondent.net/ukraine/4064618-rady-myra-70-ukrayntsev-hotovy-na-kompromyss

  Polubione przez 3 ludzi

 7. Tymczasem przewodniczacy chersońskiej rady obwodowej Władisław Manher, głowny podejrzany w sprawie napadu na chersońską aktywistkę Katerinę Handziuk, oskarżył o zorganizowanie napadu generała SBU Daniłe Docenko, który miał być „kuratorem” Handziuk, będącej „współpracownica SBU”. Według Manhera Docenko, który również miał stać za organizacją struktur kryminalnych w Chersoniu zajmujacych sie m.in nielegalnym wyrębem lasów, miał wydać polecenia dokonania ataku na swoją „podopieczna” w celu dyskredytacji miejscowej policji, ale sprawa „wymknęła sie spod kontroli”;
  https://strana.ua/news/186046-vladislav-manher-zajavil-chto-eho-naznachili-ubijtsej-handzjuk-i-trebuet-proverku-na-detektore-lzhi.html

  Polubione przez 3 ludzi

 8. OT ekonomiczne
  Jak ocenia ekonomista Ołeh Ustenko z Fundacji Blazera, rok 2019 będzie dla Ukrainy czasem szczególnych prób. Badacz podkreśla, podobnie jak NBU, że z jednej strony czekają ją zagrożenia związane z sytuacją zewnętrzną, a z drugiej, zagrożenia wewnętrzne. Nadciągający kryzys światowy uderzy w główne pozycje eksportu ukraińskiego, a w konsekwencji w dochody budżetu. Oczekiwany jest bowiem spadek cen surowców, a Ukraina opiera swój eksport właśnie na sprzedaży nieprzetworzonych lub przetworzonych w nieznacznym tylko stopniu surowców(705 eksportu według OSW)
  „10-procentowa obniżka cen metali i zbóż na rynkach światowych oznacza spadek przychodów równych 3 proc. PKB Ukrainy” – szacuje Ustenko.
  https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/przed-ukraina-ciezki-rok/
  Komentarz: Spadek przychodów będzie też spowodowany zmniejszaniem przez Gazprom tranzytu gazu przez teren Ukrainy. Po wybudowaniu Tureckiego Potoku Ukraina straci kolejne 15 mld m3 gazu. Nord Stream to zaś gwoźdź do trumny sieci przesyłowej „Kijowa”.
  Na inwestorów nie ma co liczyć- w związku z dużym zagrożeniem stagnacji gospodarczej na świecie inwestorzy nie będą chcieli ryzykować $$$. Jedyny ratunek w …gastarbeiterach. Ci zapewne nie zawiodą. Już sam wzrost płac w Polsce, Czechach i Węgrzech sprawi, że nad Dniepr napłynie więcej kasy (2 mld$ w skali roku). Pytanie brzmi-czy taka ilość środków wystarczy na powstrzymanie kryzysu?

  Polubione przez 3 ludzi

 9. W temacie wstępniaka…
  Na łamach „Dziennika Gazy Prawnej” red. Maciej Miłosz pokazuje, jak faktycznie wyglądają zakupy amerykańskich systemów artylerii rakietowej HIMARS, bez offsetu i bez technologii dla polskiej zbrojeniówki. „Można z przekąsem zapytać, czy to zakup dla Wojska Polskiego, czy jednak założenie jest takie, że to Amerykanie będą nim dowodzić”.
  https://kresy.pl/wydarzenia/jak-mon-wspiera-zbrojeniowke-usa-dziennikarz-komentuje-zakup-systemow-himars/

  Polubione przez 3 ludzi

 10. „W Warszawie została uroczyście odsłonięta tablica na budynku, gdzie w latach 1919-1920 mieściła się Wojskowa misja Ukraińskiej Republiki Ludowej – sojuszników Polski w walce z bolszewicką Rosją” – poinformowała ambasada Ukrainy w Polsce. W uroczystości wzięli udział m.in. minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin, wicepremier i minister kultury RP Piotr Gliński, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca i Jan Piekło, który do niedawna był ambasadorem RP w Kijowie.
  https://kresy24.pl/w-warszawie-odslonieto-tablice-upamietniajaca-ukrainska-republike-ludowa/

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.