Wojna domowa na Ukrainie 21.12.2021r.- 2373 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 639.

„Pierwsze osobiste spotkanie szefów państw Trójkąta Lubelskiego świadczyło o jedności stanowisk i podejść Ukrainy, Litwy i Polski do najpilniejszych spraw i kluczowych wyzwań w regionie. Dowodem na to było podpisanie przez przywódców trzech państw wspólnego oświadczenia”– powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Aby zapobiec ewentualnej eskalacji przez Federację Rosyjską i pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa w Europie, społeczność międzynarodowa musi podjąć zdecydowane działania prewencyjne, a nie reagować na wydarzenia, które już miały miejsce, jak miało to jest w przypadku kryzysu migracyjnego na granicach Polski i Litwy z Białorusią.”– powiedział Wołodymyr Zełenski.

Zełenski podziękował także prezydentom Polski i Litwy za przyjęcie zaproszenia na odwiedziny w Hucie.

„To nasze pierwsze osobiste spotkanie w formacie Trójkąta Lubelskiego. Świadczyło o jedności naszych stanowisk, ocen, jedności naszego podejścia zarówno do kwestii najbardziej palących dla naszych krajów, jak i do kluczowych wyzwań w naszym regionie. Wspólne oświadczenie podpisane po dzisiejszym szczycie było dowodem takiej jedności”– powiedział prezydent Ukrainy.

 Według Zełenskiego jednym z najważniejszych tematów rozmów w formacie Trójkąta Lubelskiego był trwający kryzys migracyjny na granicach Unii Europejskiej i Białorusi.

„Oceniając to, solidaryzujemy się z naszymi polskimi i litewskimi partnerami. W związku z fiaskiem jakichkolwiek prób powtórzenia tego samego scenariusza na Ukrainie aktywnie wzmacniamy własną granicę. Jednocześnie koordynujemy wspólne wysiłki i wymianę doświadczenie jest w tej sprawie ważne”– powiedział Zełenski, dodając, że kolejnym elementem tej hybrydowej wojny jest eskalacja sytuacji na czasowo okupowanym terytorium i na granicach Ukrainy.

„Szczegółowo mówiłem o naszych inicjatywach pokojowych w ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej, spotkaniu w Mińsku, naszej gotowości do dialogu i naszych staraniach o zorganizowanie spotkania krajów kwartetu normandzkiego. W trudnych warunkach bezpieczeństwa solidarność i wsparcie są dla nas niezwykle ważne. Doceniam takie wsparcie i pomoc Polski i Litwy”– powiedział prezydent Ukrainy.

Poruszając kwestię bezpieczeństwa, prezydent Ukrainy stwierdził, że obecnie między organami ścigania trzech naszych krajów trwa aktywna współpraca. Trójstronna brygada wojskowa– LITPOLUKRBRIG – jest żywym przykładem skutecznego formatu regionalnego, w którym wojska ukraińskie rozwijają umiejętności zgodnie ze standardami NATO. Nawiązywana jest również współpraca trójstronna w celu zwalczania dezinformacji.

„Ważne jest, aby we wspólnym oświadczeniu odnotowano wyraźne poparcie dla członkostwa Ukrainy w UE i NATO, walkę z rosyjską agresją. Dziś skoordynowaliśmy kroki, aby wesprzeć naszą europejską i euroatlantycką integrację na przyszły- 2022 rok”– oświadczył Zełenski.

Według prezydenta Ukrainy wspólnym zadaniem jest odstraszanie zagrożenia ze strony Rosji i ochrona Europy przed jej agresywną polityką.

„Dziś Ukraina, Polska i Litwa są na czele tego odstraszania. Rozumiemy bardziej niż ktokolwiek inny, jak pilna jest potrzeba konsolidacji naszych wspólnych wysiłków, jak bardzo dziś potrzeba jedności. Ukraina wraz z przyjaciółmi i partnerami aktywnie działa pracując nad zjednoczeniem społeczności światowej i sojuszników wokół idei bezpieczeństwa, pokoju i stabilności w Europie i na całym świecie”– powiedział Zełenski, dodając: „Razem jesteśmy silniejsi!”.

„Czym są ‚sankcje po’? Uważam, że powinny być silne kroki prewencyjne, poważne sankcje, żeby nie było nawet myśli o eskalacji w jakimkolwiek regionie, bo widzimy, że to już dotyka nie tylko Ukrainy, ale także wszelkich państwa Unii Europejskiej”– powiedział Zełenski.

Prezydent powiedział, że Ukraina, która nie jest jeszcze członkiem NATO i UE, obecnie aktywnie rozwija przyjazne stosunki z sąsiadami, w szczególności w celu wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie. Zełenski przypomniał, że Ukraina natychmiast pomogła Mołdawii podczas kryzysu energetycznego i Litwie podczas kryzysu migracyjnego.

„Dlatego dziś spotykamy się z naszymi przyjaciółmi z Litwy i Polski, bo oni rozumieją, że i dzisiaj potrzebujemy ich wsparcia”– powiedział szef ukraińskiego państwa.

Polski prezydent Andrzej Duda ze swojej strony potwierdził, że jednym z głównych wyzwań dla tych trzech krajów jest dziś kryzys migracyjny i koncentracja wojsk rosyjskich w pobliżu granic Ukrainy i Polski.

„Nasze stanowisko jako prezydentów Trójkąta Lubelskiego w tej sprawie jest bardzo jasne: bezpieczeństwo Ukrainy to kwestia fundamentalna. Musimy nie tylko powstrzymać atak militarny na Ukrainę, ale musimy zrobić wszystko, aby takiemu atakowi zapobiec”– powiedział prezydent RP.

Duda powiedział także, że dzieje historyczne pokazują, iż nie można przyjmować żadnych ultimatum niektórych krajów, w tym Rosji.

„Jestem przekonany, że jednym z głównych czynników, dla których nowa eskalacja Rosji nie urzeczywistnia się, jest to, że po rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2014 roku NATO wzmocniło militarnie swoją wschodnią flankę.

Myślę, że największym błędem jest zgoda na szantaż. Musimy zająć mocne stanowisko. I tak właśnie powinno zachowywać się NATO, być konsekwentnym”– powiedział prezydent RP.

Według Dudy wspólne oświadczenie prezydentów wyraźnie wskazuje kierunki przyszłej współpracy trzech krajów.

„Wyrażamy solidarność. Rozmawialiśmy o tych ważnych tematach. Mówimy, że mamy wspólną historię i wspólne bezpieczeństwo”– powiedział polski przywódca.

Natomiast prezydent Litwy, Gitanas Nausėda powiedział, że ​​Litwa konsekwentnie wspiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Wyraził poparcie dla Ukrainy w walce z agresją i udzielaniu pomocy na drodze do członkostwa w NATO.

„Widzimy, że Rosja swoimi działaniami stara się wywierać presję na Ukrainę… Nikt nie ma prawa weta i wpływania na decyzje i wybory niepodległego państwa. Mamy bardzo prosty i jasny sygnał– konsekwencje będą bardzo dotkliwe dla Rosja A wszelkie próby wytyczenia nowej ‚czerwonej linii’ będą nie do przyjęcia w Europie XXI wieku”– oświadczył Nausėda.

Prezydent Litwy powiedział też, że Nord Stream 2 to przede wszystkim projekt geopolityczny, który nadal zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Europy.

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda również uważa, że ​​sankcje powinny być skuteczne.

„Nakładamy sankcje, aby zmienić ich zachowanie. Powinni zrozumieć: jeśli coś się stanie, nastąpi natychmiastowa i bardzo poważna reakcja”– powiedział.

Według litewskiego lidera ważne jest, aby działania krajów UE były wspierane przez takie kraje jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Wielka Brytania.

„Chciałbym raz jeszcze podziękować prezydentowi Zełenskiemu i prezydentowi Dudzie za dzisiejsze spotkanie i za to, że między naszymi krajami istnieje strategiczne partnerstwo, że stało się ono silniejsze i bardziej żywotne. Takie trójstronne spotkania pokazują jedność i determinację naszych krajów w tym regionie”– zakończył swoją wypowiedź prezydent Litwy.

Poniżej jeszcze wspólne oświadczenie prezydentów krajów Trójkąta Lubelskiego:

Z okazji 30-tej  rocznicy uznania przywrócenia niepodległości Ukrainy przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Litewską, prezydenci Ukrainy, Litwy i Polski:

potwierdzili,  że uznanie odzyskania niepodległości Ukrainy przez Rzeczpospolitą Polską jako pierwszego kraju na świecie, a 30 lat temu Republikę Litewską stało się ważnym kamieniem milowym na drodze do pełnego zjednoczenia Europy,

przypomnieli,  że demokratyczna tradycja rozwinięta w Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwie Litewskim, a także przez ruch Solidarności w Polsce, Ruch Reformacyjny Sąjūdis na Litwie, Rewolucję Godności na Ukrainie i walkę Białorusinów jest dowodem na to jak silne jest dążenie do wolności, praw człowieka i demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej,

podkreślili,  że od tego czasu więzy prawdziwego partnerstwa strategicznego z powodzeniem przetrwały próbę czasu i nadal się umacniają. Potwierdzili swoje zaangażowanie w dalszy rozwój partnerstwa strategicznego między Ukrainą, Litwą i Polską w oparciu o wspólne wartości i wspólne interesy,

potwierdzili  swoje wyraźne zaangażowanie w dalsze rozszerzanie współpracy w wielu dziedzinach, takich jak bezpieczeństwo i obronność, gospodarka, energetyka i inne, w tym w formacie Trójkąta Lubelskiego. Republika Litewska i Rzeczpospolita Polska potwierdzają swoje pełne poparcie dla członkostwa Ukrainy w UE i NATO,

wyrazili  wzajemne poparcie i solidarność w obliczu kryzysu migracyjnego, sztucznie stworzonego i zaaranżowanego przez Mińsk na granicy litewsko-białoruskiej i polsko-białoruskiej, oraz wyrazili wolę połączenia wysiłków na rzecz jego przeciwdziałania. Zauważyli również, że ten hybrydowy atak stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy,

wyrazili  szczególne zaniepokojenie postępującym pogorszeniem bezpieczeństwa i stabilności w regionie oraz ewoluującymi zagrożeniami, w tym hybrydowymi, wynikającymi m.in. tym zagrożeniom, aby przeciwdziałać im w bardziej skuteczny i skoordynowany sposób,

powtórzyli  swoje silne zaangażowanie w dalsze wzmacnianie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego i w związku z tym wyrazili głębokie zaniepokojenie projektem Nord Stream 2, który stanowi wyzwanie dla bezpieczeństwa dla regionu europejskiego. Wyrazili gotowość wspólnego działania przeciwko monopolizacji europejskiego rynku gazu przez Rosję, która wykorzystuje energię jako narzędzie geopolityczne,

potwierdzili  swoje zaangażowanie na rzecz suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, obejmującą również jej wody terytorialne,

wezwali  społeczność międzynarodową do zaostrzenia sankcji wobec Federacji Rosyjskiej w związku z trwającą agresją na Ukrainę i ponownie wezwał Kreml do deeskalacji sytuacji poprzez wycofanie swoich wojsk z granic Ukrainy i terytoriów czasowo okupowanych.

A tak, nam się odwdzięczyła Ukraina za płaszczenie się Dudy przed Zełenskim w Hucie na spotkaniu w „trójkącie lubelskim”:

https://www.president.gov.ua/en/news/zadlya-unemozhlivlennya-jmovirnoyi-eskalaciyi-z-boku-rf-potr-72197,
https://www.president.gov.ua/en/news/ukrayina-litva-j-polsha-mayut-spilni-poziciyi-ta-pidhodi-do-72193,

https://www.president.gov.ua/en/news/spilna-zayava-prezidenta-ukrayini-prezidenta-litovskoyi-resp-72173.

*

A tym czasem, na froncie w Donbasie- na jego ługańskim odcinku, dwóch żołnierzy Ukraińskich Sił Zbrojnych (USZ) zginęło w wyniku wybuchu ukraińskiej miny w pobliżu osiedla miejskiego Troickoje.

„W 1 batalionie 30 brygady, poruszającym się w przestrzeni międzypozycyjnej w pobliżu osady Troickoje, dwóch żołnierzy zostało wysadzonych w powietrze przez minę przeciwpiechotną POM-2. Bojownicy zginęli na miejscu od otrzymanych minowo-wybuchowych obrażeń jamy brzusznej”– poinformował na briefingu dla mediów Anton Mikużis, rzecznik Departamentu Milicji Ludowej ŁRL.

Poza tym, żołnierze USZ rozmieścili dwa transportery opancerzone w pobliżu strefy mieszkalnej w miejscowości Stanica Ługańska.

„Na obszarze odpowiedzialności 79 brygady Ukraińskich Sił Zbrojnych odnotowano obecność dwóch transporterów opancerzonych w pobliżu osiedla w miejscowości Stanica Ługańska”– poinformowała służba prasowa Dowództwa Milicji Ludowej ŁRL.

Natomiast na donieckim odcinku frontu, ukraińska grupa rozpoznawcza z obsługą systemu kierowanych rakiet przeciwpancernych (PTUR) i snajperami dotarła pod Dokuczajewsk.

W dniu 18 grudnia grupa rozpoznawcza w rejonie odpowiedzialności 53 brygady zmechanizowanej dotarła na wysunięte pozycje armii ukraińskiej we wsi Bieriezowoje na zachód od Dokuczajewska. 

 Ponadto poinformowano, że 25 samodzielna brygada powietrznodesantowa (zajmująca pozycje w rejonie Awdijewki, położonym na północ od Doniecka) otrzymała siedem dodatkowych zestawów termowizyjnych, w tym do karabinów snajperskich.

„Oczekujemy prowokacji ze strony wroga na tych terenach”– poinformowała służba prasowa Wydziału Milicji Ludowej DRL.     

Poza tym, w ciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu USZ 1 raz naruszyły warunki rozejmu, prowadząc ostrzał terytorium DRL o godzinie 15:35, z kierunku Nowoługańskoje w stronę wsi Bajrak- w rejonie Gorłówki, przy użyciu automatycznego granatnika sztalugowego AGS-17 (29 granatów).

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

7 min.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7:00 21 грудня 2021 року.

Сала Україні!

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 20 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В районі населених пунктів ГНУТОВЕ та ВОДЯНЕ противник задіяв безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

В напрямку НОВОЛУГАНСЬКОГО окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

В бік НЕВЕЛЬСЬКОГО ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого – середньої тяжкості.

З початку доби, 21 грудня, станом на 7 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку ШИРОКИНОГО противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Сала Україні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

***

***

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

49 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 21.12.2021r.- 2373 dzień od nowego rozejmu.

 1. „Kyjiw Ce Europa”. Parę „njusów” o kijowskiej komunikacji miejskiej, czyli stan techniczny metra w Kijowie…
  >https://twitter.com/SergUA63/status/1473011253048225798
  …”tradycyjni” ukraińscy burłacy…
  >https://twitter.com/SergUA63/status/1473030322858119173
  …i zimowo – świąteczny widoczek, który nadawałby się na fajną widokówkę 🙂
  >https://twitter.com/SergUA63/status/1472970415165386758

  Polubione przez 5 ludzi

 2. Kryzys energetyczny na Ukrainie. Cytat „Deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Mychajło Cymbaliuk o kryzysie energetycznym: Nasz rząd liczy tylko na Boga, Białoruś i Rosję”;
  >https://twitter.com/SergUA63/status/1473008801343234055
  Protest mieszkańców Odessy z powodu odłączenia im prądu w mieszkaniach oraz ogromnych opłat komunalnych jakie muszą płacić;
  >https://twitter.com/SergUA63/status/1472824005631557634

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Epidemia koronawirusa na Ukrainie. U jednego z członków delegacji Kongresu USA która powróciła z Ukrainy, gdzie przebywała z oficjalną wizytą, po przeprowadzeniu testu na obecnośc koronawirusa uzyskano wynik pozytywny. Jak poinformował sam kongresmen, był on w pełni zaszczepiony w tym także trzecią dawką, a COVID-19 przechodzi łagodnie;
  https://strana.news/news/368023-dzhejson-krou-hlava-delehatsii-konhressa-sdal-pozitivnyj-test-na-koronavirus.html

  Polubione przez 3 ludzi

 4. Koniec kanału ATR, czyli „tuby propagandowej” tzw. Medżlisu Krymskotatarskiego? Cytat „Krymskotatarski kanał telewizyjny ATR może przestać nadawać na Krymie…Ze względu na niedofinansowanie pracownicy kanału telewizyjnego nie mogą spłacić zadłużenia zaciągniętego na transmisję satelitarną na półwyspie”;
  https://korrespondent.net/ukraine/4429680-krymsko-tatarskyi-telekanal-ATR-mozhet-prekratyt-veschanye-v-krymu

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Brawo dla odgrywającego rolę prezydenta RP. Rola życia ! Zupełnie jak koleżka z UPAdliny, Dobrali się Panowie idealnie !
  Inflacja szaleje, ceny prądu, gazu, paliwa, żywności w górę, raty kredytów w górę, stopy procentowe w górę, a pAN Duda w szampańskim nastroju ! Może jeszcze niech odda Zeleńskiemu część podkarpacia i lubelszczyzny, żeby poczuć się bardziej docenionym przez ukraińskiego klowna.

  Polubione przez 6 ludzi

 6. Znalazłem w necie filmiki o Ukrainie
  Autor – Ukrainiec ,,zaciąga” akcent śpiewnie , po kresowiacku.

  Zapodaję, byśmy ujrzeli , jak zwykli Ukraińcy –
  ci niepolityczni, widzą siebie i swych sąsiadów.

  Ukraina zatrzymała się w średniowieczu?
  standardy życia Ukraina a Polska dwa światy.
  .https://www.youtube.com/watch?v=Xn1jgLowZmU

  A to filmik Ukrainki, co już 5 lat w Polsce mieszka,
  o tym, jak się żyje na typowej ukraińskiej wsi,
  na Wołyniu w jej ojczyźnie – na Ukrainie.

  Czy naprawdę na Ukrainie jest tak źle? SZOK KULTUROWY!!
  .https://www.youtube.com/watch?v=qTZzLqvyb8E

  Polubione przez 4 ludzi

 7. The New York Times (USA) w piszę:

  USA i Wielka Brytania pomagają Ukrainie przygotować się na prawdopodobny rosyjski cyberatak
  NYT: USA nie mogą pozwolić „rosyjskim hakerom” na opuszczenie Ukrainy bez światła

  Bez logowania czytaj na:
  https://inosmi.ru/politic/20211221/251167867.html

  Zachód przerzucił propagandowy atak z „wielkiej armii rosyjskiej” na granicy z Ukrainą na „hakerów Putina”.
  Rosja już wkrótce pozbawi Ukrainę bez światła, ostrzegają autorzy artykułu w NYT, a nawet nazywają datę cyberataku.
  Stany Zjednoczone jednak mogą temu zapobiec. W Ameryce mówili o „bardzo potężnej” cyberbroni, która zostanie użyta będzie przeciwko Putinowi, jeśli „zdecyduje się pójść dalej”.
  Rosja atakowała w przeszłości ukraińską sieć energetyczną, a eksperci twierdzą, że mogłaby podjąć podobne kroki, koncentrując swoje wojska wzdłuż granicy.

  Mówiąc kolokwialnie: bez rosyjskiego gazu, węgla i prądu Ukrainie w lutym grozi blackout
  Jednocześnie należy podkreślić, że Białoruś i Rosja, mimo posiadania wielu instrumentów do wywołania kryzysu energetycznego na Ukrainie (dostawy benzyny, oleju napędowego, antracytu czy paliwa jądrowego), nie próbowały w ostatnich latach ich wykorzystywać. Nie oznacza to jednak, że nie spróbują tego w najbliższych miesiącach.

  No, ale USA i Wielko Brytania , jako ,,dobrzy w*ujkowie Ukrainy już zawczasu ,,biją w ukraińskie tarabany”.

  A na Ukrainie jak zwykle …
  Ostrzerzenie! Mem nieobyczajny – 🔞 zakaz ponizej 18 roku życia
  .https://pbs.twimg.com/media/FGZk2bBXMAYh1nW?format=jpg&name=small

  Polubione przez 5 ludzi

   • A tymczasem, cytat „NATO zaprasza Federację Rosyjską do zorganizowania posiedzenia Rady Rosja-NATO (RNC) na początku 2022 r. w celu omówienia sytuacji na Ukrainie. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział to we wtorek na briefingu w Brukseli po spotkaniu z premierem Rumunii Nicolae Chuke. Zaznaczył jednocześnie, że NATO nigdy nie pójdzie na kompromis z Rosją w kwestii prawa Ukrainy do „wyboru własnej drogi” i domagania się członkostwa w sojuszu, a także prawa państw NATO do obrony reszty sojuszu”;
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13260651
    Plus (cytat) „Stany Zjednoczone dostrzegły rosyjskie propozycje dotyczące bezpieczeństwa i są gotowe do komunikacji dyplomatycznej wieloma kanałami, powiedziała Karen Donfried , zastępca sekretarza stanu do spraw europejskich i euroazjatyckich…”Widzieliśmy rosyjskie propozycje i komentarze dotyczące ich wymogów bezpieczeństwa (FR). Stany Zjednoczone są gotowe do działania dyplomatycznego za pośrednictwem różnych kanałów, w tym współpracy dwustronnej, Rady NATO-Rosja i OBWE ” – powiedziała Donfried podczas briefingu”;
    https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764758891.html
    I jeszcze WWP przeprowadził rozmowę telefoniczna z Macronem podczas której miał powiedzieć ze kolejne spotkanie w tzw. formacie normandzkim (to znaczy przedstawicieli FR, Ukrainy, Niemiec i Francji) zależy od tego czy Kijów będzie realizował podpisane przez siebie porozumienia mińskie;
    https://strana.news/news/368132-putin-i-makron-po-telefonu-obsudili-ukrainu.html

    Polubione przez 4 ludzi

 8. W sprawie zarzutów przedstawionych „Panu Hetmanowi” Poroszence głos zabrali „zachodni partnerzy” Kijowa, na razie USA i Wlk. Brytania. Cytat „Ambasador Wielkiej Brytanii na Ukrainie Melinda Simmons napisała na swoim koncie na Twitterze, że „uważnie śledzi oskarżenia przeciwko Poroszence”…Z kolei ambasada USA w Kijowie również zareagowała powściągliwym tweetem:
  „Stany Zjednoczone uważnie śledzą sprawę byłego prezydenta Poroszenki. Ważne jest, aby proces i wynik opierały się na rządach prawa, a nie na polityce” – poinformowała ambasada USA”;
  https://strana.news/news/368121-velikobritanija-i-ssha-prokommentirovali-objavlenie-podozrenija-petru-poroshenko.html

  Polubione przez 4 ludzi

 9. Dla zainteresowanych, artykuł z ukraińskiego portalu „Strana” o rozpoczynajacej sie „wojnie gospodarczej” pomiędzy Ukraina, a Polska. Cytat ‚Rozpoczyna się wojna gospodarcza na dużą skalę między Ukrainą a Polską…Niedawno polskie wydanie Rzeczpospolitej napisało, że Ukraina blokuje tranzyt pociągów towarowych z Chin do Polski . W artykule wskazano, że rzekomo taka blokada tranzytowa ma związek z żądaniem przez Ukrainę zwiększenia liczby zezwoleń na transport drogowy dla firm ukraińskich, czemu Polska odmawia”;
  https://strana.news/articles/analysis/368103–kak-ukraina-i-polsha-rassorilis-iz-za-hruzoperevozok.html

  Polubione przez 5 ludzi

 10. A odwracanie uwagi opinii publicznej od prawdziwych problemów trwa

  Władze stolicy Ukrainy, Kijowa, szykują plany ukrywania cywilów przed bombardowaniem i innymi sytuacjami nadzwyczajnymi – podaje Radio Swoboda. Powodem są obawy przed napaścią Rosji.
  W wielu obiektach podwójnego przeznaczenia w piwnicach zlokalizowane są sklepy, salony fryzjerskie, banki itd. Informujemy przez dzielnicowe administracje, że w razie sygnału ‚Uwaga dla wszystkich’, czyli kiedy w mieście zawyją syreny, w takich miejscach mają zostać otwarte drzwi i mieszkańcom naszego miasta ma być zagwarantowany dostęp do nich” – wskazuje dyrektor departamentu bezpieczeństwa Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej Roman Tkaczuk.

  https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-ukraina-kijow-szykuje-sie-na-ewentualne-bombardowania,nId,5721753#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

  Polubione przez 4 ludzi

 11. Napięcie i wzajemna nieufność wciąż na wysokim poziomie.

  Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że Sojusz będzie dążyć do konkretnych rozmów z Rosją na początku przyszłego roku, aby rozwiać obawy związane z działaniami Moskwy. Dialog z Rosją musi opierać się na podstawowych zasadach bezpieczeństwa europejskiego, w tym na prawie sojuszników do obrony terytorium Sojuszu, i odpowiadać na obawy NATO dotyczące działań Rosji. Musi się też odbywać w porozumieniu z europejskimi partnerami NATO, w tym z Ukrainą – mówił.

  Prezydent Rosji Władimir Putin oskarżył we wtorek Zachód o eskalację napięcia w Europie. Na kolegium resortu obrony oznajmił, że Rosja jest „bardzo zaniepokojona” tym, że w pobliżu jej granic rozlokowywane są elementy systemu przeciwrakietowego USA.

  Według niego „rozlokowane w Rumunii i zaplanowane do rozmieszczenia w Polsce systemy Mk41 są dostosowane do wykorzystania pocisków Tomahawk”. – Jeśli ta infrastruktura będzie się przesuwać dalej, jeśli rakietowe zestawy USA i NATO pojawią się na Ukrainie, to ich czas dolotu do Moskwy skróci się do 7-10 minut, a w przypadku rozlokowania broni hiperdźwiękowej – do pięciu – stwierdził Putin.
  https://tvn24.pl/swiat/ukrainski-wywiad-na-wschodzie-ukrainy-stacjonuje-kilkuset-rosyjskich-oficerow-i-generalow-5534872

  Polubione przez 4 ludzi

  • Rosyjskie wojska znajdują się na terytorium FR, natomiast wojska NATO cały czas podciągane są w pobliże jej granic.

   Więc, z której strony jest działanie agresywne?

   Czy ze strony Rosji, której wojska znajdują się na jej terytorium, czy ze strony NATO, którego wojska okrążają na całej flance wschodnie i południowej- włącznie z Gruzją, całą europejską granicę FR?

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 5 ludzi

  • Ps.

   W zawiązku z podciąganiem sił NATO w pobliże granic Rosji, ona sama jest agresywnie od tych sił.

   Tak więc w tej logice rosyjskie siły zbrojne powinny wycofać się co najmniej za Ural 🙂

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 5 ludzi

   • Tak pamiętam, jak wywiad ukraiński twierdził, że zdobycie Debalcewa było osobiście dowodzone przez rosyjskiego generała, który w tym samym czasie, gdy trwały walki miał min wideokonferencje z zagranicznymi parterami.

    Polubione przez 2 ludzi

 12. Na części terytorium wschodniej Ukrainy, niekontrolowanej przez rząd w Kijowie, na stałe stacjonuje od 600 do 800 rosyjskich oficerów – poinformował wywiad ukraińskiego ministerstwa obrony. Rola i miejsce dwóch korpusów rosyjskich wojsk, które są rozmieszczone w Donbasie, „są jasno oznaczone w planach wykorzystania sił zbrojnych Rosji przeciwko naszemu państwu” – podkreślono w komunikacie.
  https://tvn24.pl/swiat/ukrainski-wywiad-na-wschodzie-ukrainy-stacjonuje-kilkuset-rosyjskich-oficerow-i-generalow-5534872

  Polubione przez 3 ludzi

 13. Ot światowe

  W ubiegłym tygodniu odnotowano w pasie Wielkich Równin w Stanach Zjednoczonych intensywne burze piaskowe, które przyczyniły się do strat w uprawie pszenicy ozimej. Siła wiatru sięgała nawet 120-140 km na godzinę.

  – Wiatry o sile huraganu, które nawiedziły pas Równin, powodowały różne stopnie szkód w uprawach pszenicy ozimej. Uprawy już wcześniej już zmagały się z suchymi warunkami klimatyczno-glebowymi – poinformował Reuters.
  https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/burze-piaskowe-w-regionach-upraw-amerykanskiej-pszenicy,114262.html
  Komentarz: Gorsze plony u konkurencji to dobra wiadomość dla takich krajów jak Francja, Ukraina czy…Rosja. Ceny pszenicy utrzymają się na wysokim poziomie.

  Polubione przez 4 ludzi

 14. 18 grudnia w Kijowie, minister infrastruktury Ukrainy Jurij Waskow i minister obrony Królestwa Danii Trine Bramsen zawarli protokół ustaleń (Memorandum of Understanding) w sprawie udostępnienia naszym wschodnim sąsiadom duńskich technologii morskich.
  Ukraińsko-duńskie okręty MPV80 będą budowane na Ukrainie. Projekt będzie realizowany przy wsparciu rządu Danii i duńskiej Agencji Kredytów Eksportowych (EKF, Eksport Kredit Fonden). Budowa pierwszego MPV80 ma zakończyć się do 2024 roku. Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy przewiduje, że będzie on mógł pełnić dziesiątki funkcji (na prezentacji podano liczbę 128 (!), ale nie wiadomo, o jakie konkretnie chodzi), w tym akcje poszukiwawczo-ratownicze.
  https://zbiam.pl/ukraina-i-dania-zawarly-porozumienie-o-wspolpracy-morskiej/
  Komentarz: To kolejny okręt jaki ma w dość krótkim okresie czasu powstać na Ukrainie. MSW Ukrainy zamówiło kutry od Francji (20 sztuk) pierwsza partia już została dostarczona na Ukrainę, nie są to jakieś „potwory”, ot stateczek uzbrojony w ciężki karabin maszynowy.
  USA dostarcza stare kutry klasy „Island”, a w ramach pakietu pomocy za 600 mln $, maja zostać przekazane Mark VI-szybkie kutry desantowe.
  Turcja ma zbudować z Ukrainą 4 korwety typu Ada, na razie pierwsza sztuka jest w budowie. A Wielka Brytania ma pomóc w budowie baz morskich, dostarczyć dwa trałowce (używane) i wybudować 8 mniejszych jednostek-kutrów rakietowych.
  I cała ta flotylla, która dopiero zostanie przyjęta na stan armii+15 mniejszych okrętów, które obecnie są w służbie. Ma mniejszą siłę ognia niż JEDEN krążownik rakietowy floty Czarnomorskiej. W dodatku zasięg rakiet rosyjskiego okrętu jest większy niż wszystkich dostępnych systemów będących na wyposażeniu floty Ukrainy.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Krążowniki_rakietowe_projektu_1164

  Polubione przez 5 ludzi

   • Zastanawia mnie właśnie o co biega w tym wszystkim? Może (to tylko teoria) chodzi o bogate złoża gazu ziemnego na szelfie koło Krymu. Bez floty, która obroniłaby statki z materiałami, nie da się prowadzić tam inwestycji (Rosja uznaje je za swoje wody przybrzeżne).

    Polubione przez 4 ludzi

 15. Szojgu przemówił, cytat „W obwodzie donieckim działają pracownicy amerykańskich prywatnych firm wojskowych – powiedział rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu.
  „Obecność ponad 120 pracowników amerykańskich amerykańskich prywatnych firm wojskowych została wiarygodnie potwierdzona w osiedlach Awdijewka i Pryazowśke w obwodzie donieckim [pod kontrolą Kijowa]. Budują oni stanowiska strzeleckie w budynkach mieszkalnych i ważnych społecznie obiektach, przygotowują ukraińskie siły specjalne i radykalne grupy zbrojne do aktywnych działań bojowych” – powiedział Szojgu na posiedzeniu zarządu rosyjskiego Ministerstwa Obrony we wtorek.
  „W celu dokonania prowokacji do miejscowosci Awdijewka i Krasny Liman dostarczono pojemniki z niezidentyfikowanymi komponentami chemicznymi” – powiedział Szojgu”;
  https://www.interfax.ru/russia/811647

  Polubione przez 4 ludzi

 16. Kolejny deputowany Rady Najwyższej Ukrainy z proprezydenckiej frakcji ‚Sługa Narodu” wykazał sie „wyjątkową hojnością”. Tym razem jest Żan Bieleniuk mistrz olimpijski w zapasach który z otrzymanych jako nagrodę olimpijską 1,5 mln hrywien 1,3 mln hrywien miał „przekazać” tydzień później „nieznanej osobie”…
  https://strana.news/news/368089-zhan-belenjuk-podaril-neizvestnomu-1-3-milliona.html

  Polubione przez 4 ludzi

 17. Na Ukrainie zabraknie wody pitnej? Cytat „Szef stałej komisji ds. polityki ekologicznej kijowskiej administracji miejskiej Konstantin Jałowoj ostrzegł, że około 2050 roku Ukrainie zabraknie wody pitnej i zacznie ją importować…Podkreślił, że już w 9 na 10 przypadków woda kranowa wypływająca z kranów w domach Ukraińców zawiera różne szkodliwe zanieczyszczenia. Jałowoj przypomniał, że niedawno pracownicy Ukraińskiego Towarzystwa Wodnego powiedzieli, że około 90% zbiorników w sieci wodociągowej zawiera podwyższone stężenie chloru, manganu, żelaza, różnych soli i innych niebezpiecznych substancji. „Kluczowym problemem jest stan krytyczny sieci, w których początkowo niedostatecznie oczyszczona ciecz jest dodatkowo zanieczyszczona” – napisał specjalista”;
  https://replyua.net/265338-nachnem-importirovat-jekspert-rasskazal-o-rekordnom-deficite-vody-v-ukraine-cherez-neskolko-let.html

  Polubione przez 4 ludzi

  • Wszystko się sypie na Ukrainie. Drogi (chociaż te o znaczeniu krajowym po części zostały wyremontowane) mosty, sieci wodociągowe, sieci przesyłowe, gazociągi, elektrownie itd itp. Na odbudowę infrastruktur trzeba setek miliardów dolarów… których nie ma. A ludność de facto z roku na rok jest coraz biedniejsza i jest jej mniej.
   Ubywa też osób wpłacających składki/płacących podatków. Jedni zniedołężnieli ze starości inni wyjechali, kolejni zmarli. Nie trzeba wojny wystarczy jeszcze kilkanaście lat takiej polityki, a stepy opustoszeją.
   Pytaniem otwartym jest, czy ktoś nie wykorzysta tej sytuacji, aby te tereny zaanektować.

   Polubione przez 5 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.