Wojna domowa na Ukrainie 7.07.2015r.- 138 dzień od nowego rozejmu.


Nie- to nie obrazki z czasów II Wojny Światowej. To jest współczesna „demokratyczna” i proeuropejska Ukraina.

Niejako na poboczu obecnej sytuacji jaka ma miejsce w Grecji w związku z daleko idącymi konsekwencjami niedzielnego referendum, doszło do jeszcze jednego znamiennego faktu.

Otóż lider greckiego Frontu Patriotycznego Stavros Vitalis odpowiedział na list szefa dyplomacji DRL, Aleksandra Kofmana.

Президенту ПФ Греции

«Дорогой Господин Виталис!

От имени Министерства Иностранных Дел и всех жителей Донецкой Народной Республики выражаем Вам глубокую благодарность за Вашу помощь в это трудное для нас время.

Очень важно чувствовать Вашу поддержку в эти дни, когда народ Донбасса, который встал на путь борьбы за свою собственную свободу, переносит тяготы войны. Очень приятно осознавать, что есть люди, которые могут искренне помочь в такой тяжелый период.

Только благодаря Вашему участию мы получили уникальную возможность донести до народа Греции настоящую картину преступлений киевской хунты. Мы уверены в том, что народ Греции сделает правильные выводы. Выражаем огромную человеческую благодарность за Ваше участие в судьбе многострадального народа Донбасса.

 А. Кофман

Министр Иностранных Дел ДНР»

Poniżej przetłumaczona treść listu wysłanego przez MSZ DRL do szefa greckiej partii Front Patriotyczny, Stavrosa Vitalisa :

„Szanowny Panie Vitalis!

W imieniu MSZ i wszystkich mieszkańców Donieckiej Republiki Ludowej chciałbym wyrazić wdzięczność za pomoc w tym trudnym dla nas czasie.

To jest bardzo ważne, by poczuć wsparcie w tych dniach, kiedy ludzie Donbasu rozpoczęli walkę o swoją wolność i ponoszą ciężary wojny. Miło jest wiedzieć, że są ludzie, którzy mogą rzeczywiście pomóc w tym trudnym okresie.

Tylko dzięki swoim staraniom, mamy niepowtarzalną okazję aby przekazać ludziom w Grecji, prawdziwy obraz przestępczości kijowskiej junty. Wierzymy, że Grecy wyciągną z tego właściwe wnioski. Wyrażamy ogromną wdzięczność za Wasze wysiłki w pomocy dla narodu Donbasu.”

Na list ten wpłynęła od Stavrosa Vitalisa następująca odpowiedź:

«Дорогой Господин Министр!

За 40 лет борьбы за Свободу и Достоинство Народов всего мира я не привык получать благодарность, особенно на государственном уровне. Выражаю Вам мои самые глубокие чувства в связи с Вашим поступком.

Для меня, солдата по призванию, большая честь разделить свою судьбу со сражающимся Народом Донбасса, где каждый день проливается кровь. Пусть будет уроком для Мирового Сообщества тот факт, что такие общечеловеческие ценности, как Свобода, Демократия, Человеческое Достоинство и Право на Самоопределение ярко и несокрушимо проявляются в Донецкой Народной Республике.

Также хотелось бы добавить, Господин Министр, что Вы, Народ Донбасса, не обязаны никого благодарить, так как Вашим примером борьбы и жертвой кровопролития Вы дарите яркий путь Сопротивления всему, что засоряет коллективное сознание людей во всем мире.

Господин Министр, Народ Донбасса в настоящее время является последней линией сопротивления всего человечества против фашизма Нового Мирового Порядка, варварства Запада, психопатов-банкстеров и невменяемых разжигателей войны – милитаристов.

В этом смысле Международное Сообщество обязано Вам гораздо большим, чем простое «спасибо». Оно обязано Вам сохранением человеческого элемента, имя которому – Надежда, которую лелеет и защищает Ваш Народ и кровь Ваших детей.

Все человечество в долгу перед Вами, так как Вы ежедневно доказываете, что до тех пор, пока в этом трагическом мире существуют порядочные люди, мы можем надеяться на построение общества Свободы, Равенства и Человеческого Достоинства.

Пусть пример Вашего Народа поможет Народам всего мира очнуться и решительно и твердо встать плечом к плечу с Вами в Вашей борьбе. Пусть героичный народ Греции освободится от фальшивого экономического плена Запада, снова увидит путь Надежды и почерпнет мужество в Вашей борьбе.

Что касается меня, я выполнял и буду продолжать выполнять свой долг, стоя лицом к лицу к Вашим жертвам и жертвам Героев и Мучеников в Греции и всего мира, тех, кто отдал в жертву всему человечеству высший дар – свою жизнь, что дает нам исключительную привилегию обладать Свободой и жить Благопристойно.

С братским приветом,

Ставрос Виталис

Президент ПФГ».

Poniżej tłumaczenie listu od Stavrosa Vitalisa:

„Szanowny Panie Ministrze!

Przez ponad 40 lat walki o wolność i godność ludzi na świecie nie jestem przyzwyczajony do otrzymywania poparcia, zwłaszcza na szczeblu państwowym. Pragnę tu wyrazić głęboką wdzięczność za wyrazy poparcia.

Dla mnie, żołnierza z powołania, to wielki zaszczyt dzielić się troską o los ludzi Donbasu codziennie przelewających swoją krew. Niech to będzie lekcją dla społeczności międzynarodowej, że takie uniwersalne wartości jak wolność, demokracja, poszanowanie ludzkiej godności i suwerenność są jasno deklarowane w Donieckiej Republice Ludowej.

Chciałbym również mocno podkreślić, Panie Ministrze, że Wy, Naród Donbasu, nie musicie nikomu być wdzięczni, bo sami przez przykład walki i przelanej krwi dajecie jasne przesłanie zbiorowej świadomości społeczności świata.

Panie Ministrze, ludzie Donbasu są ostatnią linią oporu całej ludzkości przeciwko poddanej faszyzmowi Nowego Porządku Świata, barbarzyństwa Zachodu, psychopatów, banksterów i militarystów-podżegaczy wojennych.

W tym sensie, społeczność międzynarodowa zobowiązana jest do  wyrażenie wdzięczności czymś więcej niż tylko słowem „dziękuję”. Ona powinna być wdzięczna za ochronę podstawowych wartości ludzkich, dzięki czemu jest nadzieja, że zachowacie i ochronicie swój naród i krew swoich dzieci.

Ludzkość jest Waszym dłużnikiem, ponieważ pokazujecie codziennie, że tak długo jak w tym tragicznym świecie są jeszcze ludzie porządni, jest nadzieja na budowę społeczeństwa wolnego, równego i zachowującego swoją godność.

Niech przykład Waszego Narodu pomoże ludziom świata obudzić się i zdecydowanie stanąć ramię w ramię w walce po Waszej stronie. Niech również przykład bohaterskich Greków, którzy są obecnie uwolnieni od  zniewalającego  fałszu ekonomicznego planu Zachodu, da nadzieję pomoże waszej walce.

Ja osobiście będę nadal wypełniał swe obowiązki, mając na uwadze Wasze ofiary i ofiarę Bohaterskich Greków oraz innych krajów, których obywatele oddali całej ludzkości najwyższy dar- swoje życie, dając w ten sposób nam wyjątkowy przywilej życia w wolności i dobrobycie”.

*            *           *

A teraz przechodzę do relacji z kolejnego dnia wojny domowej w południowo-wschodniej Ukrainie.

W samym Doniecku dzisiejszej nocy było względnie spokojnie i ukraińskie wojsko nie prowadziło ostrzału terenów mieszkalnych.

Natomiast toczyły się walki w rejonie lotniska, a tam w okolicach miejscowości Piaski.

Piaski kontratak batalionu „Wostok”:

Trwały również walki w rejonie miejscowości Jasinotwata, Opytnoje i Spartakus.

Walki w Spartakusie:

W Gorłówce wczoraj w późnych godzinach wieczornych miał miejsce tylko jeden ostrzał przeprowadzony przez ukraińską artylerię na teren dzielnicy mieszkalnej Stroitieli, powodując tam wybuch pożaru.Później ostrzelany został moździerzami teren kopalni nr. 6/7 oraz sporadycznie przez całą noc pociski spadały na obrzeżach Gorłówki.

W tym samym rejonie dziś we wczesnych godzinach rannych ukraińska artyleria z kierunku Dzierżyńska ostrzelała cele cywilne w miejscowości Nowoazowsk.

Przez całą noc dobiegały dalekie odgłosy toczących się walk.

Od dzisiejszego rana jest tam spokojnie.

Ukraińskie wojsko ostrzeliwało w ciągu ostatnich dwóch dni przy użyciu ciężkiej artylerii miejscowość Krasnoarmieńskoje leżace przy drodze T0519 w kierunku na północny-wschód od Mariupola.

W wyniku tego ostrzału zostały zniszczone trzy domy jednorodzinne. Ofiar wśród ludności cywilnej nie odnotowano. Dodam, że w miejscowości tej obecnie przebywa koło 1100 mieszkańców, w tym 170 dzieci. Ze względu na pojawiające się tam zagrożenie ostrzałem artyleryjskim zamknięto na terenie miejscowości przedszkola i szkoły.

Reasumując:

Jak widać, w dniu wczorajszym było wyjątkowo- jak na trwający obecnie rozejm- spokojnie. Nieliczne, i bez ofiar, incydenty dowodzą, że skala walk maleje, a siły ukraińskie nie są gotowe do prowadzenia dalszej walki. Swój wpływ na sytuację ma również ostatnio zauważana aktywność obserwatorów misji OBWE, którzy zaczęli bardziej skutecznie nadzorować warunki zawieszenia broni, szczególnie przez ukraińskie wojsko.

W rejonie frontu ługańskiego doszło w ostatni piątek po stronie ukraińskiej do incydentu militarnego. Incydent ten miał miejsce w okolicy Stanicy Ługańskiej, gdzie doszło do starcia przy użyciu broni pomiędzy formacją jakiegoś oddziału ukraińskich sił podległych SBU, a żołnierzami regularnej armii. Konflikt ten jest wynikiem podziału stref wpływu w rejonie Stanicy Ługańskiej pomiędzy oddziałami SBU, regularnego wojska.

W Mińsku trwają rozmowy przedstawicieli grupy kontaktowej, których tematem jest wycofanie broni ciężkiej kaliber poniżej 100 mm, na odległość co najmniej 15 km od linii rozgraniczenia. Broń jaką obejmowałoby to porozumienie, to m.in. czołgi, moździerze i działa przeciwpancerne.

Decyzją lokalnych władz obwodu odeskiego Dom Związków Zawodowych w Odessie, gdzie w zeszłym roku doszło do masakry około stu osób protestujących przeciwników rewolty majdaniarskiej, będzie się mieściło obecnie dowództwo ukraińskiej marynarki wojennej:

Wczoraj Mustafa Dżemilew były przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich i przewodniczący Rady Przedstawicieli Narodu Krymskotatarskiego został wczoraj udekorowany przez prezydent Litwy, Dalię Grybauskaitė Krzyżem Kawalerskim Orderu „Za zasługi dla Litwy”. Widocznie prezydent Litwy uznała, że Mustafa Dżemilew bardzo dużo zrobił na rzecz tego kraju. Tylko co takiego?

W 2014 roku Mustafa Dżemilew został również pierwszym laureatem Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy.

Na koniec kilka zdjęć:

Pogrzeb szefa ukraińskiej organizacji weteranów dywizji SS „Galicja”. Na pogrzebie oprócz syna ostatniego naczelnego dowódcy UPA, Romana Szuchewycza widzimy weteranów dywizji Waffen SS „Galicja”, z których wielu na swoich rękach ma krew polskich dzieci, kobiet i starców zamordowanych w potwornej kaźni w czasach II Wojny Światowej na terenach wschodnich II RP.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Szuchewycz

https://pl.wikipedia.org/wiki/14_Dywizja_Grenadier%C3%B3w_SS_%281_ukrai%C5%84ska%29

http://www.kyivpost.com/multimedia/photo/ss-volunteer-division-galician-323866.html

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

Pozdrawiam.

Reklamy

119 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 7.07.2015r.- 138 dzień od nowego rozejmu.

 1. Witam i podziękowania za wstęp…

  Zapewne z negocjacji Grecja – Merkel i spółka niewiele wyjdzie. Przecież p. Merkel teraz się nagle nie ugnie, przyznając się tym samym do spowodowanych swoją twardą postawą błędów, które doprowadziły w efekcie do greckiego referendum. A Tsipras, mocny wynikiem tego referendum tym bardziej tego nie zrobi. I pytanie zasadnicze – czy którykolwiek z ważniejszych przywódców krajów UE jeszcze uważa, że w ogóle jest możliwe pozostanie Grecji w jej strukturach i czy przede wszystkim jeszcze tego chce?

  A na RT właśnie powiedzieli, że toczą się już rozmowy między BRICS a Grecją…

  Kilka ciekawych informacji i mniej ciekawych:

  —- Radziwinowicz z GW dalej szczuje na Rosję na wszelkie sposoby

  „Rosja podważa niepodległość Bałtów, Finów… A tu Chiny odzyskują powoli cząstki Rosji”

  Niestety nie raczył powiedzieć w jaki sposób Rosja podważa niepodległość np Finlandii… A co do „odzyskiwania” cząstek Rosji przez Chiny autorytetem jest dla niego liberalna i opozycyjna Nowaja Gazieta specjalizująca się w rewelacjach typu: „Niemcow został zabity niedaleko Kremla żeby Putin osobiście mógł obserwować jego zabójstwo”

  Niezakłócona obecność Radziwinowicza w Rosji, typowej dziennikarskiej hieny jest dowodem na to, że Rosja jest państwem demokratycznym…

  http://wyborcza.pl/1,75477,18306323,Rosja_podwaza_niepodleglosc_Baltow__Finow____A_tu.html#BoxGWImg

  —- Niemcy wracają do swoich najwierniejszych sojuszników

  „Niemieccy żołnierze w drodze na Ukrainę”

  http://www.kresy.pl/wydarzenia,wojskowosc?zobacz/niemieccy-zolnierze-w-drodze-na-ukraine

  —- 2 ciekawostki o Komorowskim:

  — „Komorowski pojedzie do Niemiec – uczci Clausa von Stauffenberga, nazistę i rasistę nienawidzącego Polaków”

  http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/komorowski-pojedzie-do-niemiec-uczci-clausa-von-stauffenberga-naziste-i-rasiste-nienawidzacego-polakow

  Goering pod koniec wojny też przestał lubić Hitlera. Może i jemu warto panie prezydencie oddać hołd?

  — Coś co trochę przeszło niezauważone:

  „Podczas wizyty we Lwowie Komorowski złożył wieniec pod pomnikiem Ukraińskiej Armii Galicyjskiej (UHA)…w trakcie wojny polsko-ukraińskiej żołnierze UHA prowadzili w Galicji Wschodniej czystkę etniczną, systematycznie mordując polską ludność cywilną”

  http://xportal.pl/?p=21558

  Ponoć Komorowski, wzorem Wałęsy fundacji zakłada instytut. Ciekawe skąd znajdą się na to pieniążki? Może z Ukrainy?

  —- Wypowiedź jednego z kandydatów na ministra spraw zagranicznych w przyszłym ewentualnym rządzie PIS W.Waszczykowskiego:

  „…. trwający na wschodzie Ukrainy konflikt może negatywnie odbić się na reformach, zaś niepowodzenie reform i „powrót prorosyjskich władz do Kijowa”, będzie oznaczało „zwycięstwo rosyjskiego imperializmu”, który może zwrócić się przeciwko Polsce”

  http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/waszczykowski-kleska-ukrainy-i-powrot-prorosyjskich-wladz-do-kijowa-bedzie-zwyciestwem-rosyjskiego-imperializmu

  —- Ciekawa lecz kontrowersyjna opinia na temat Noworosji Organizacji Falanga, której przedstawiciele przebywali w Donbasie po stronie powstańców

  „…przewlekły konflikt zbrojny, charakteryzujący się chwiejną równowagą operacyjną i niemożnością rozstrzygnięcia go przez stronę rządową – co zmusza rząd do ciągłego wydatkowania zasobów i środków oraz utrzymywania permanentnej mobilizacji sił ludzkich – jest stanem pożądanym”

  http://xportal.pl/?p=21530

  —- Dosyć długi film o charakterze propagandowym z końca czerwca wykonany przez Banderowców w okolicach Doniecka

  .https://www.youtube.com/watch?v=eIe5N51I_RU

  —- Kolejny przykład bezczelnej propagandy a la Radziwinowicz.

  ” Kapitan Antoni Jabłoński nie żyje. To on zawiesił w Berlinie polską flagę

  6 lipca w podlaskim Surażu zmarł kapitan Antoni Jabłoński. Bohaterski żołnierz, który 2 maja 1945 roku wraz ze swoim oddziałem zawiesił polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie”

  Cześć jego pamięci!

  http://nowahistoria.interia.pl/aktualnosci/news-kapitan-antoni-jablonski-nie-zyje-to-on-zawiesil-w-berlinie-,nId,1847870

  W tekście nie ma ani słowa, że ten dzielny żołnierz służył w LWP… Żenada

  Polubione przez 15 ludzi

  • @Azazel
   „I pytanie zasadnicze – czy którykolwiek z ważniejszych przywódców krajów UE jeszcze uważa, że w ogóle jest możliwe pozostanie Grecji w jej strukturach i czy przede wszystkim jeszcze tego chce?”

   Ależ UE i Makrela i Hollande i MFW tego bardzo chcą! Chcą tego niemieckie i francuskie i amerykańskie banki i fundusze hedgingowe. Gdzieżby zarobili tyle na emisji „pieniądza z powietrza” czy derywatach? A firmy zbrojeniowe?

   Natomiast z przyjemnością zauważam, że co poniektóre mainstreamowe polskojęzyczne media wypuściły art. zbliżone do rozumu. Dla przykładu:
   Brednie o greckim lenistwie, życiu ponad stan i przeżeraniu mld euro padły:
   http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/881020,mity-greckie-czy-nasza-wizja-jest-zgodna-z-rzeczywistoscia.html
   Wypowiedzi ekonomistów – Piketty i Stiglitza (noblista):
   http://wpolityce.pl/gospodarka/246012-znany-francuski-ekonomista-zachod-narzucil-grecji-absurdalne-rozwiazania-ktore-nie-zadzialaja
   oraz Krugmana, noblisty i… (to specjalnie dla wielbicieli liberalnej banksterki) bywszego doradcy Reagana, którego teraz określa się mianem „lewicującego ekonomisty”. 🙂 :
   http://www.pb.pl/4208656,90740,krugman-cieszy-sie-z-wynikow-referendum

   ps. Na to „coś” na „R”, co uważa się za dziennikarza, szkoda klawiatury.

   Polubione przez 12 ludzi

   • @Magio

    Nie wiem czy w obecnie zaistniałej sytuacji dla banksterów nie byłoby już korzystniejsze dogadanie się Greków z np. z BRICS, wzięcie przez nich np. ze stworzonego banku BRICS pożyczki oraz sukcesywne i w miarę możliwości spłacanie z niej długu do wszelkich instytucji banksterskich typu MFW… A z UE chyba sprawa zaszła już za daleko ale pozory należy zachowywać i udawać, że się dalej rozmawia w trosce o „jedność Europy”

    Polubione przez 8 ludzi

    • @Azazel
     Większość (circa 90%) tego długu jest wirtualna. Można dość łatwo udowodnić mechanizm „kreacji pieniądza” – zapisu komputerowego, niczego więcej. Wystarczy zażądać ksiąg kredytodawców i ustalić lewar (stosunek depozytów do kredytów), na jakim pracowali.
     System „pieniądza fiducjarnego”, opartego na „rezerwie cząstkowej”, który uprawnia jedynie banki do „kreacji pieniądza” jest gigantycznym oszustwem. To w wersji „naukawej” – schemat Ponziego, a w wersji kolokwialnej – łańcuszek św. Antoniego. To wielkie NIC, stworzone na potrzeby psychopatów chorych na kasę i władzę.
     Problem w tym, że jeśli ktoś odważy się to zrobić na szczeblu państwowym – cały domek z kart zwali się, jak długi i szeroki.
     A jeśli ktoś rzeczywiście odważy się to gówno zanegować? Dotychczasowi oponenci, liczący się na scenie politycznej i finansowej, zostali zamordowani…

     Polubione przez 7 ludzi

  • „Niezakłócona obecność Radziwinowicza w Rosji, typowej dziennikarskiej hieny jest dowodem na to, że Rosja jest państwem demokratycznym…”-

   Czy to ta?

   Pozdrawiam:)))))))))))))))

   Ps.

   Ciekawe co ta hiena będzie robić jak dostanie kopa w zadek?

   Polubione przez 10 ludzi

  • Witam! Po pierwsze LWP nigdy nie było, było zawsze i jest Wojsko Polskie. Pan kpt. Antoni Jabłoński służył w Wojsku Polskim na froncie wschodnim, a dokładniej w 1. Armii Wojska Polskiego, w 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Pojęcie „ludowe” pojawiło się w 1952 roku i było używane w mowie potocznie w PRL. Oficjalnie było Wojsko Polskie lub Siły Zbrojne PRL. Po trzecie, dlaczego nie o tym w tekście? Przecież „prawdziwi Polacy” z „historykami” z IPN na czele Jana Żarynem nie zajmują „janczarami”, „polskojęzycznym wojskiem”, jak ich obraźliwie określają, tylko „jedynymi słusznymi” „wyklętymi”(przeklętymi według mnie), to co się dziwić. Pozdrawiam.

   Polubione przez 8 ludzi

   • Nie zauważam nic niestosownego, w ogólnie przyjętym nazewnictwie Ludowe Wojsko
    Polskie. forma „Ludowe” (nieoficjalnie) była przyjęta już w 44′.
    Dzielimy „włos na czworo”?

    Polubione przez 6 ludzi

    • Nie chodzi o to, że jest niestosowne, no ale błędne, tak jakby sądzić, że to „nie było” Wojsko Polskie, tylko „jakieś ludowe”. Nieprawda, bo dopiero od 1952 roku, kiedy przyjęto nową konstytucję i zamiast Rzeczpospolita Polska była Polska Rzeczpospolita Ludowa, tu tutaj Wojsko Polskie nadal było, ale używane potocznie jako Ludowe Wojsko Polskie. Zobacz sobie na oficjalne dokumenty oraz w publikacjach i raczej jest Wojsko Polskie. No, ale oczywiście można czasem użyć synonimy ludowe. Zresztą kto jak chce nazywać „ludowe” niech je tak nazywa. Pozdrawiam.

     Polubione przez 3 ludzi

   • Jeśli mamy zakazać przymiotnika „Ludowe” jako odwołującego się do „zbrodniczej formacji z niechlubnej przeszłości”, to jak w takim razie odnieść się do przymiotnika „Obywatelska” ?

    Polubione przez 3 ludzi

   • Zgadza się w 110%! Nazwa „LWP” była uzywana „potocznie” ale raczej propagandowo np. w kronikach filmowych ale NIGDY w oficjalnych dokumentach!

    Nie mogę znaleźć linku na fajny a kiedyś przytaczany blog pewnego Generała w stanie spoczynku. W jednym miejscu podkreślał znani mi ze słyszenia z kilku źródeł fakt że w kontaktach WP ze stroną „radziecką” (Armią Czerwoną) – ZAWSZE był tłumacz! Chociaż wszyscy oficerowie znali lepiej lub gorzej rosyjski (czesto w formie tylko komunikatywnej „moja lubic twoja”) – na szczeblu kontaktów oficjalnych polscy oficerowie mówili po polsku a rosyjscy po rosyjsku i zawsze byli tłumacze!
    Nie było tego w kontaktach Armii Czerwonej z oficerami armii innych członków Układu Warszawskiego!
    Podobno stronie radzieckiej bardzo to imponowało! (I chyba ich dowartościowywało? 🙂 )
    A po każdej części oficjalnej szło się na wódkę czy piwo i już bez tłumacza a raczej alkohol robił za translatora! 🙂

    Polubione przez 6 ludzi

 2. Witam i dziękując za arcyciekawy wstępniak – ta wymiana dyplomatycznych uprzejmości które wychodzą poza tradycyjne „dyplomatyczne standardy” jest bardzo podnosząca na duchu!
  🙂
  Dorzucam do linków Szefa na ćwiczenia Powstańców film krótki „dziękujemy Panie Poroszenko” .https://youtu.be/0Ij2adfu8QM

  Ćwiczenia batalionu „Chan”
  .https://youtu.be/Xsu9pcN2hgI
  .https://youtu.be/lnAb4xeaHYc

  Ćwiczenia 4-go Samodzielnego Batalionu Czołgów Milicji Narodowej .https://youtu.be/Q8paWljRxxM

  Przysięga Kozaków (jak widać siły Opołczenia stale rosną!) .https://youtu.be/aRoKS3CNc7s

  Gdzie mieszkają i jak żyją „nowi” którzy przyszli do Batalionu „Wastok” .https://youtu.be/OWqk5-52Tzc

  Niemiecki dyplomata twierdzi to co sami już wiemy, że Amerykanie wykorzystują OBWE do szpiegostwa http://dnr24.com/main/10699-nemeckiy-diplomat-amerikancy-ispolzuyut-obse-dlya-razvedki-i-shpionazha.html

  Upadły Bandera w samym Lwowie! Niebywałe! Czy teraz zamiast „leninopadów” będziemy odliczać „banderopady”???? .http://cs628717.vk.me/v628717128/7158/YdJry49RMm0.jpg

  W linku zdjęcia z wizyty Opołczńców w piwnicach dzielnicy Piotrowskiej. Przywieźli pomoc humanitarną z Rosji dla mieszkańców – teraz i wciąż żyjących w piwnicach… http://vk.com/brusek?w=wall274493429_7619%2Fall
  .http://cs629124.vk.me/v629124110/65f6/H6vDQFU2NF8.jpg
  .http://cs629124.vk.me/v629124171/cc21/D83cgyOmV0Q.jpg
  .http://cs629124.vk.me/v629124849/6ab3/hAXq3vM03GQ.jpg
  .http://cs629124.vk.me/v629124402/75f6/-Kxm3L4UQYI.jpg
  .http://cs629124.vk.me/v629124916/98ae/_A-kv253ZjU.jpg
  .http://cs629124.vk.me/v629124528/723b/O0jViT_JPU0.jpg
  .http://cs629124.vk.me/v629124692/8c12/SxIyLhJFFac.jpg

  Inni pomagają inwalidom i niepełnosprawnym… http://vk.com/brusek?w=wall274493429_7617%2Fall
  .http://cs623227.vk.me/v623227831/3ba2d/KM7AMbp1w4s.jpg
  .http://cs623227.vk.me/v623227831/3ba37/cITVu8_FEdY.jpg

  Глас народа. Как работает банк в Новороссии?
  Głos ludu – jak pracują banki w Noworosji?

  На территории Украины бытует мнение, что в Донецкой Народной Республике не выплачивают пенсии, социальные выплаты и зарплаты. Мы вышли на улицы нашего города, что бы спросить у жителей Донецка так ли это?
  .https://www.youtube.com/watch?v=pCT5w1Pxg8w

  PS
  Zaistniała propozycja „Jedynej Rosji” – by reklamę niezdrowej żywności traktować jak reklamy alkoholu! Ja jestem za! http://cs623227.vk.me/v623227831/3ba37/cITVu8_FEdY.jpg

  PS2
  Zdjęcie dla Pań – pokazujące typowy męski brak porządku! 🙂
  .http://cs629420.vk.me/v629420549/9691/MXaDUo5D0is.jpg

  PS3
  Nie wiem czy pamietacie Państwo sprawę o jakiej było ongiś głośno – jak to „dziadziunio-separatysta” przyszedł do bojców na ukropskim blok-poście i zdetonował ładunek? Okazuje się to wymysłem wyssanym z brudnego palucha pijanego ukra! http://dnr-news.com/dnr/22527-ded-separatist-s-bankoy-meda-podorvavshiy-ukrainskiy-blokpost-okazalsya-vydumkoy-pyanyh-soldat.html

  Polubione przez 10 ludzi

 3. Witam.
  Nadmiar zajęć nie pozwala mi na czynne uczestnictwo w życiu blogu ale trzymam rękę na pulsie. Dziś wpadając na chwilę młodemu (jeśli dobrze zrozumiałem) żonkosiowi powiem tyle: Witaj wśród nas! Z małżeństwem jest jak z demokracją zachodnią – niby jesteś wolnym człowiekiem ale …żonatym. Kserksesowi złożę tradycyjne życzenia, które składali mi zaprzyjaźnieni Rosjanie (+18) : чтоб х…й стоял и деньги были!

  W nawiązaniu do wstępniaka Szefa cały czas się zastanawiam, kiedy ta hołota polityczna ( no przecież nie „klasa”) przetrze brudnymi łapami kaprawe oczka i zauważy faszyzm na ukrainie. Jest nadzieja, bo przed wyborami prekariatu chcą bronić platformersi, pismeni, „ludowcy”, kukizowcy, Duda, Komorowski a nawet Lewiatan…Tylko jeszcze ile takich wyborów przed nami?

  W niedzielę na Jasnej Górze była pielgrzymka Kresowian. Jakby dla komentarza w niedzielę w bloku redakcji katolickiej „Familijna Jedynka” pojawia się audycja pt. „Ważne sprawy”. Tym razem wystąpił ks. Stefan Batruch. W zasadzie słyszałem tylko końcowe kilka minut wywiadu, w którym Stefan Batruch mówił o pomocy dla ukraińskich. Z tych kilku minut dowiedziałem się, że MSZ (sikorskiego) przekazał „jego fundacji(?)” kilka milionów złotych z przeznaczeniem na pomoc sąsiadowi. Pieniądze ksiądz dzieli tak, że część przeznacza na zakup podstawowych środków do życia (?), część na inwestycje(??) a część dla przedsiębiorców(???). Pomoc dostarczana jest na zachodnią ukrainę w celu wspomożenia „narodu” walczącego z agresorem. „Bo o tym, że jest to agresja Rosji wiemy wszyscy, dowodów na obecność wojsk rosyjskich jest tyle, że nie trzeba tego dalej udowadniać. Dlatego trzeba pomagać naszemu sąsiadowi” . Jest to cytat z pamięci. Od niedzieli szukam, na stronach Jedynki i Redakcji Katolickiej, ale tej audycji i nie mogę nic znaleźć. Dlatego linku nie będzie. Oburzyło mnie w tym wywiadzie to, że kler uzurpuje sobie prawo do kreowania rzeczywistości politycznej, ba, jest beneficjentem państwowych dotacji , których wydatkowania nikt nie sprawdzi i które mogą być wydane niezgodnie z interesem naszego kraju. O ofiarach banderowców w Donbasie nie zająknął się ni razu a była okazja, gdyż w tych dniach sprawa Anny Tuw była nagłośniona przez media ( ale nie polskojęzyczne).
  Kim jest Stefan Batruch, który „(…) od 2002 roku był współpracownikiem Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie i Uniwersytetu św. Pawła w Ottawie, a od 2005 r. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Redakcji Encyklopedii Katolickiej. Uczestniczy w pracach sekretariatu Kapituły Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego, która pierwszą statuetkę maku i bławatu, wyrastających z jednego korzenia, wręczyła Janowi Pawłowi II(…)”: .http://fkdp.pl/duszpasterze.html#more-666

  co ksiądz myśli o ukrainie:
  .https://www.youtube.com/watch?v=LrBaZLmLJUw

  Mój komentarz to cytat z Piotra Żuka:

  „Dzięki doświadczeniom ze swojej historii Czesi dziś wiedzą, że lepsze od święconej wody jest piwo”.

  A nam pozostaje do nauki na pamięć Pieśń V o spustoszeniu Podola z fragmentem: „(…) mądr Polak po szkodzie/ lecz jeśli prawda z tego zbodzie/ nową przypowieść Polak sobie kupi/ że i przed szkodą i po szkodzie głupi…”

  PS. Dlaczego niektóre wyrazy pisane są małą literą, nie będę juz wyjaśniał.
  Pozdrawiam

  Polubione przez 14 ludzi

 4. Informacje gospodarcze:

  Kasy nie ma – weźcie obligacje: Денег нет, возьмите бумагу: Украина предлагает гособлигации за газ http://rueconomics.ru/74172-deneg-net-vozmite-bumagu-ukraina-predlagaet-gosobligatsii-za-gaz/?utm_source=amaidan&utm_medium=vk&utm_campaign=amaidan

  O likwidacji banków. НБУ уничтожает украинские банки. Кто заказчик? http://nahnews.org/273682-nbu-unichtozhaet-ukrainskie-banki-kto-zakazchik/?utm_source=amaidan&utm_medium=vk&utm_campaign=amaidan

  O tym jak z okazji Dnia Niepodległości Pan Putin pozdrowił Pana Obamę – ale nie wiadomo czy był osobiście na pokładzie któregos ze strategicznych TU-95 http://russian.rt.com/inotv/2015-07-07/Fox-Putin-pozdravil-Obamu-i << film w linku także!

  Finowie teraz się tłumaczą że oni chcieli dac wizy wszystkim Rosjanom ale kraje Unii były przeciw. To Finlandia też jest już całkowicie okupowana? Polska wita w klubie! http://russian.rt.com/inotv/2015-07-07/Glava-Finlyandii-ES-podstavil-finnov

  A Cassad wieszczy rychłe uderzenie armii Turcji na Syrię http://colonelcassad.livejournal.com/2273163.html

  Najnowsza zabawka wrażego Putina:

  Polubione przez 9 ludzi

 5. Witam!
  Uwaga do zdjęcja przewodniego: demokracja jaka jest – każdy widzi.Brak mi „tam’, na foto.
  „naszych’ polskojęzycznych ‚demokratów”. Tych co to ‚hajolowali” ze zbójami,na ‚majdanie”.
  Z litości nie wymienię nazwisk(a należałoby)!!
  Wszak wszyscy wiemy kto z „naszych” jest miłośnikiem „kijowskich demokratów 🙂
  TFU!!”

  Polubione przez 12 ludzi

 6. Kto rządzi w banderlandzie ( link w miarę świerzy, więc mam nadzieję, że się nie powtarzam):
  . https://www.youtube.com/watch?v=Vz-YmfRdJDw

  W dyskusji @ jarzynazeszczecina vs. @ magia tradycyjnie argumenty Magii są mi najbliższe i dlatego mój lajk dla Niej 🙂 . Czy odwołanie się do publicystyki Klein dobrze odczytałem, że chodzi o Naomi Klein?

  Właśnie otrzymałem nowy numer „Bez dogmatu”, gdzie w eseju Mikołaja Ratajczaka pt. „Polityka poznawczego zamętu” również są odwołania do Josepha E Stglitza. Artykuł obnaża metody działania współczesnego neoliberalizmu, metody „naukowe” szkoły chicagowskiej i harvardzkiej, mówi o neoliberalnej „agnotologii” ( myślę , że dla Magii ten termin zaczerpnięty z socjologii nie jest obcy) czyli rozmyślnego szerzenia teoretycznego (naukowego) chaosu, „intencjonalnego wytwarzania zwątpienia i niepewności wśród populacji w określonych celach politycznych”.

  Jako inżynier uznaję tylko jedną metodę trwałego usuwania usterek poprzez usunięcie przyczyny pierwotnej. Wojna Zachodu z Rosją poprzez banderland wynika z błędu pierworodnego jakim jest oligarchiczny spisek przeciw Rosji ( i innym państwom odrzucającym „demokratyczny porządek”) wielkiego kapitału i światowej finansjery.

  Jeśli Szef pozwoli, to wieczorkiem, gdy ruch na blogu zelżeje, dla zainteresowanych przygotuję streszczenie artykułu.
  Pozdrawiam 🙂

  Polubione przez 10 ludzi

  • Ad. 1

   „Jeśli Szef pozwoli, to wieczorkiem, gdy ruch na blogu zelżeje, dla zainteresowanych przygotuję streszczenie artykułu.”- nie tylko, że nie stanę na przeszkodzie tej cennej inicjatywie, ale będę również niezmiernie rad dowiedzieć się co tam w trawie piszczy.

   Ad. 3

   „Wojna Zachodu z Rosją poprzez banderland wynika z błędu pierworodnego jakim jest oligarchiczny spisek przeciw Rosji ( i innym państwom odrzucającym „demokratyczny porządek”) wielkiego kapitału i światowej finansjery. „- raczej chodzi o tych co tą finansjerę tworzą, a więc o konkretnych ludzi, a nie o instytucję konkretną instytucję.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 7 ludzi

  • @Diabła Tam
   „Czy odwołanie się do publicystyki Klein dobrze odczytałem, że chodzi o Naomi Klein?”
   Tak, bardzo dobrze.

   Z chęcią przeczytam Twoje streszczenie rzeczonego arta z „Bez dogmatu”.

   Polubione przez 4 ludzi

 7. Tak mi się przypomniało. Dzisiaj w radio usłyszałem, że w banderlandzie USA walczyć będą z korupcją. Chyba w odesskiej obłasti urzędników państwowych na swój żołd wezmą SZA. Saakaszwili tłumaczył, że że nieprzekupny urzędnik to dobrze opłacany urzędnik. Linku zaraz poszukam ( było w wiadomościach Jedynki) o 8.

  A ja mam pytanie: czy można służyć dwóm panom? Jeśli urzędnicy opłacani są przez obce państwo, to czy to nie jest zdrada? A jesli jest to czynione za zgodą „władz Państwowych” to czy takie Państwo jest jeszcze niepodległe czy jest już oficjalnie ustanowiona kolonią, „terytorium zamorskim pod administrację Stanów Zjednoczonych”? Czy takie postępowanie to nie jest „hybrydowa” agresja na inne państwo przez miłujące pokój USA?

  Polubione przez 10 ludzi

  • „…..czy można służyć dwóm panom? Jeśli urzędnicy opłacani są przez obce państwo, to czy to nie jest zdrada?”- nie w tym rzecz, tylko w problemie jak najbardziej skorumpowany świat na świecie po przez swoje równie zdeprawowane kadry może kogokolwiek nauczyć walki z korupcją?

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 6 ludzi

   • Przypomniałem sobie jak w nawiązaniu do powyższego dylematu czy można służyć w tym samym czasie dwóm panom doszło wiele lat temu do mordobicia w rosyjskiej dumie… Jakiś poseł zadał właśnie to pytanie p. Żyrinowskiemu mając na myśli jednoczesne służenie Rosji i Izraelowi za co został potężnie poturbowany… Zatem wniosek, że nie można 🙂

    pozdrawiam

    Polubione przez 7 ludzi

  • @Diabła Tam
   „A ja mam pytanie: czy można służyć dwóm panom? Jeśli urzędnicy opłacani są przez obce państwo, to czy to nie jest zdrada? A jesli jest to czynione za zgodą „władz Państwowych” to czy takie Państwo jest jeszcze niepodległe czy jest już oficjalnie ustanowiona kolonią, „terytorium zamorskim pod administrację Stanów Zjednoczonych”?”

   Jak widać na obrazku z Ukrainy – można. Niech tylko przestaną pieprzyć o niepodległości, bo to już jest rozpaczliwie żałosne. Kolejnym na to (skolonizowanie) dowodem jest list senatora Durbina do Jaceniuka w sprawach polityki kadrowej w rządzie i spółkach ukraińskich, który zapodał AdNovum. Wcześniej była konwersacja Ciasteczkowej Jędzy z „ambasadorem-zarządcą folwarku”.

   Polubione przez 6 ludzi

 8. Fajne ale daję z kropką! 🙂
  .http://cs616620.vk.me/v616620424/14420/hzyha_FihD0.jpg

  Też z kropką! 🙂 Putin wiecznie żywy! 🙂
  .http://cs624920.vk.me/v624920470/3b877/rDz6MxyHDY8.jpg

  Analiza na temat Rosji w Azjatyckim Banku Infrastrukturalnych Inwestycji http://naspravdi.info/analitic/1500 <<polecam!

  Kolejny film o VI-stej fali mogilizacji .https://youtu.be/iSUzkH_PfZc

  Tekst o tej fali mogilizacyjnej. Lwów ma zmogilizować 2600 chłopów… http://naspravdi.info/lastnews/1503

  Film o szpitalu w Szachtiorsku .https://youtu.be/SWzQtyqT5HY

  Piaski bombardowane zabronioną amunicją .https://youtu.be/u_Rm9k1cDkA

  Okupowany Słowiańsk doprowadzony przez banderowców do katastrofy humanitarnej .https://youtu.be/0Z6qparirmg

  Zestaw filmów dla snajperów i miłośników strzelectwa http://vk.com/feed?w=wall-69793374_132640

  Dowcip dnia – o ile to prawda.. Chodzi o to że posłowie WIerchownej chcą zabronić pod karą więzienia do lat 12 używania słów: "Rosja" oraz "Ruś" w prasie, reklamie, podręcznikach i znakach drogowych…
  http://vk.com/feed?w=wall-67059574_1219285

  Tekst ciekawy o Naddniestrzu http://antifashist.com/item/moldaviya-predala-huntu.html#ixzz3fCKxxW92

  Głos ma Pani Szyłowa: .https://youtu.be/X3aFLD8eOlE

  Batalion Dizel pokazuje jak się maskuje czołgi .https://youtu.be/q0kiVHikOcg

  Pan Starikow o liberalizmie .https://youtu.be/tRSCIyVmh3c

  Polubione przez 10 ludzi

  • @Brusek
   No i znowu Starikow mówi: „oceniajcie ich po czynach, a nie po słowach!”
   Niestety, gimbaza tego nie potrafi. Ich nauczono reagować na odpowiednie zbitki słowne i wstawiać „krzyżyk” w odpowiedniej kratce.

   Polubione przez 7 ludzi

  • 🙂 dla Wiktorii Szyłowej. Mimo wszystko próbuje obudzić sumienie w „narodzie” odwołując się do historii innej niż banderowska.
   🙂 dla Mikołaja Starikowa, który przejrzał na oczy zaślepiony wcześniej liberalną zachodnia propagandą. Myli jednak dwa pojęcia: Liberalizm i neoliberalizm. Jest ofiarą wspomnianej wcześniej przeze mnie agnotologii. Liberalizm ( wypisany na sztandarach Rewolucji Francuskiej) oznaczał wolność od jedynowładztwa królów a szerzej wolność osobistą człowieka, pozwalającą mu na swobodny wybór według własnych przekonań. Neoliberalizm jest ideą zawężającą wszelkie pojęcia ( gospodarcze, socjologiczne, socjalne, ochrony środowiska itd) do rynkowych rozwiązań czyli w skrócie ” profit über ales”.

   Polubione przez 8 ludzi

 9. Właśnie skończył się wywiad (chyba) Szubartowicza w Jedynce z Milo Kurtisem (Milo Kurtis właśc. Dimitrios Kourtis – polski multiinstrumentalista pochodzenia greckiego, grający na wszelkiego rodzaju instrumentach etnicznych, pochodzących z różnych stron świata. Syn uchodźców politycznych z Grecji; Osjan , Maanam). Chyba czyta AdNovum. Wali jak w bęben w polskojęzyczną propagandę ( gorszą jak za komuny, bo wtedy mógł słuchać Wolnej Europy a teraz brak jest niezależnych stacji i wymienia z imienia i nazwiska staje TV, które siejąwroga Grecji propagandę zwłaszcza mit o Grekach leniach i złodziejach rozpowszechniane zwłaszcza przez jedną stację). Zmuszony jest oglądać RT, bo w Polsce to tylko pranie mózgów. A Szubartowicz wije się jak żmija, by jak najmniej niepochlebnych opinii muzyka o „dziennikarzach” i „politykach” „polskich” nadano w eter. Milo twierdzi, że na przekór polskojęzycznej propagandzie oficjalnych nadawców są niektóre strony internetowe, które są OK; szukam linku, bo warto tego było słuchać.

  Polubione przez 11 ludzi

  • @Diabła Tam
   Podaję link do rozmowy w studio TVPInfo z Kurtisem i Sadowskim. Tego ostatniego ciężko uznać za „komucha”. Stoi na czele najbardziej liberalnego think-tanku w Polsce. 🙂
   http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/po-przecinku/wideo/05072015/20465306
   Warto posłuchać co ci panowie mają do powiedzenia. Sadowski – mówiąc o biurokracji – zapomniał dodać, że to efekt sraczki legislacyjne w UE. Grecję ta przyjemność „wdrażania prawa unijnego” kosztuje rocznie ponad 6 mld euro. 🙂

   Polubione przez 8 ludzi

   • Dzięki Magio za link. Początkowo byłem w szoku – Sadowski mówi TAKIE rzeczy a Milo Kurtis mu przytakuje. To tylko pozory. Sadowski poświęcił nie dającą się obronić dotychczasową „prawdę” o przyczynach zadłużenia Grecji i przyznał, że to była najnormalniejsza hodowla długu. Popatrz, jak się to robi w Polsce np. przez konsolidację, odroczenie spłat (a odsetki lecą ), tworzenie szumu informacyjnego o nieopłacalności przewalutowania frankowego kredytu a w przypadku firm kuszenie większym kredytem, bo po doinwestowaniu firma na pewno zdoła spłacić większy dług. A potem… w najlepszym razie komornik i utrata całego majątku. Niektórzy tracą życie. Sadowski w końcu odkrywa prawdziwe intencje i sprzedaje receptę (za darmo!): należy deregulować gospodarkę, zmniejszyć sforę budżetową ( w tym obniżyć emerytury) i wprowadzić więcej rynku. Stawiam orzechy przeciwko juanom, że podobne warunki Grecji stawia Unia. Niemcy i Francuzi i tak już zarobili na uzbrojeniu a Grecy tylko zapłacą rachunek. To jest równość państw w UE – Grekom wolno zapłacić za dobrobyt Niemców i Francuzów. Nas czeka podobny los po roku 2020, gdy skończą się fundusze na unowocześnienie folwarku pod nazwą Polska.
    Sadowski mówiąc cześć prawdy (znanej już powszechnie, której się już nie da zaprzeczyć) uwiarygadnia, czyni jedynymi słusznymi oczekiwania neoliberalizmu wobec Grecji.
    Pozdrawiam 🙂

    Polubione przez 6 ludzi

 10. Witam! Tak na uboczu dzisiaj zmarł kpt. Antoni Jabłoński żołnierz 1. Dywizji Kościuszkowskiej, który w zdobytym Berlinie, był jednym z ostatnich pięciu żołnierzy, którzy zawiesili biało-czerwony sztandar na pruskiej kolumnie zwycięstwa. Pozdrawiam.

  https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/11659310_732980690181000_8030547252470467565_n.png?oh=ecca56569d33b64767242f070eef8da6&oe=56116064

  https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2015/07/07/zmarl-kpt-antoni-jablonski-zdobywca-berlina/

  Polubione przez 11 ludzi

 11. Celna uwaga „gajowego Maruchy’ w reakcji ‚jewropy’ na wynik referendum…
  „Unia Europejska straciła zaufanie do Grecji.
  Ślepy Leon, złodziej i włamywacz, stracił zaufanie do swego sąsiada, od kiedy ten założył sobie drzwi antywłamaniowe i alarm.” 🙂

  Polubione przez 12 ludzi

 12. Nieprawdopodobne ale prawdziwe

  „Przemyska prokuratura rejonowa umorzyła postępowania w sprawie grupy Ukraińców, którzy w ubiegłym roku sfotografowali się z flagą OUN-UPA, wykonując przy tym nazistowskie gesty. Stało się to m.in. dzięki opinii biegłego Bogdana Huka, ukraińskiego dziennikarza i znanego ukraińskiego szowinisty. Ponadto MSZ twierdzi, że Ukraińcy otrzymali Karty Polaka zgodnie z obowiązującym prawem”

  http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/skandal-w-przemyskiej-prokuraturze-ukrainski-szowinista-bieglym-w-sprawie-studentow-fotografujacych-sie-z-banderowska-flaga-sprawe-umorzono

  Polubione przez 9 ludzi

 13. Tak mała polska Grecja.
  http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/brali-kredyt-za-kredytem-gminie-grozi-likwidacja-za-dlugi/2yq7ph
  Jak to jest możliwe, że kredytodawca nie sprawdzał zdolności kredytowej kredytobiorcy.
  Czyli, mówiąc brutalnie, teraz niech się banki „walą”. Sami sobie są winni. Parafrazując powiedzenie „Wiedziały gały, komu dawały”. Nie życzę sobie żeby choć jedna moja złotówka trafiła do takich banksterów

  Polubione przez 7 ludzi

   • Wklejam w całości….
    Mistyka światowych finansów

    nigerianfm-500-dollars1.jpg
    Na marginesie tego co się dzieje w EUROPIE. MISTYKA FINANSÓW. Mechanizm okradania i uzależniania takich krajów jak Grecja czy Polska jest prosty jak budowa cepa.

    1. Międzynarodowa mafia finansowa załatwia w swoim banku tj. FED – Federalnej Rezerwie w USA dopisanie parą zer do nadzorowanych kont. Oczywiście nikomu się nawet nie chce drukować pieniędzy tylko powstają one WIRTUALNIE pod fikcyjnymi tzw. INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI.

    2. Wypasione tymi fikcyjnymi PIENIĘDZMI BANK ŚWIATOWY, MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY i BANKI „KOMERCYJNE” należące do Rothschildów i ich pociotków wciskają na siłę to badziewie w formie pożyczek, skorumpowanym rządom (ich przedstawiciele dostają z przyjęcie pożyczek commision – łapówki, a jak się nie godzą to się ich obala, straszy, a w ostateczności zabija).

    3. Przekupione rządy zlecają mniejszym bankom krajowym działania wykonawcze. Oczywiście za to wypłacana jest im, prawnikom, firmom konsultacyjnym cześć długu w formie honorariów. Ci znający rynek i układy. zachęcają łapówkarzy na niższym szczeblu administracyjnym. do kretyńskich inwestycji w rodzaju; aqua parki, kostki brukowe, fontanny, reklamę regionów, stadiony, szkolenia, wycinkę drzew, bezpłatna komunikację, etc.

    Przy tym obowiązują trzy kardynalne zasady:

    – „INWESTYCJE” nie mogą być – dochodowe – tj. przynieść realną, długofalową korzyść dla regionu, miasta, ludzi.
    – Kasę za fantazje inwestycyjne mają zarobić FIRMY ZAGRANICZNE (które należą do pożyczających), albo zaprzyjaźnieni tubylcy jako podwykonawcy.

    – Pożyczka musi być tak skalkulowana, aby nie była możliwa do spłacenia. 4. Wreszcie najprzyjemniejszy moment dla LICHWIARZY – za niespłacone długi PRZEJĘCIE tego co naprawdę wartościowe tj. ziemi wraz ze znajdującymi się w niej bogactwami i zasobami naturalnymi o strategicznym znaczeniu jak ujęcia i naturalne źródła wody.
    I TAK NIE POSIADAJĄC ŻADNYCH REALNYCH PIENIĘDZY, finansowa mafia globalna OKRADA SIE MILIONY LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE. MISTYKA FINANSÓW.

    Andrzej Rogalski

    Źródło: http://www.mysl-polska.pl/536

    Polubione przez 10 ludzi

     • @Tarbagann
      Ale to był tylko jeden projekt na 40 tysi. Ile mamy aquaparków, orlików i tym podobnych pierdół zbudowanych za haracz z UE zwany „pomocą finansową”?
      Kto z nas, zarządzających budżetami domowymi zadłużyłby się na „portret przodka” czy „nową porcelanową zastawę” nawet jeśli daleki kuzyn zaoferowałby się pokryć 30% wydatków, kiedy musimy wiązać koniec z końcem, utrzymać rodziny od 1-go do 1-go?
      No qurna kto?
      Ale to my, zwykli ludzie, nie mamy podobno pojęcia o ekonomii…

      Polubione przez 10 ludzi

     • @tarbagann
      Jest nawet gorzej, bo tenże daleki kuzyn mówi ci tak: dostaniesz 30% dofinansowania ale tylko na „portret przodka” albo na „zastawę z porcelany”. Mam nawet świetnego wykonawcę tych „dzieł”. Wiem, że dach ci przecieka i dzieciakom potrzeba nowych butów, ale to mnie nie interesuje, więc bierz kredyt na „portret przodka” albo „zastawę z porcelany”, bo niczego innego za moje dofinansowanie nie pozwolę ci zrealizować.
      Ot, dobroduszność dalekiego kuzyna…

      Polubione przez 10 ludzi

     • @Magia
      Ten projekt to dla mnie symbol tego systemu. Oczywiście, że jest cała masa innych, bzdurnych zabawek, szumnie zwanych „inwestycjami”. To jest jak kupowanie luksusowych tortów na codzienny deser, albo Veuve Clicot do każdej kolacji na kredyt, podczas gdy realna, wypracowana pensja wystarcza na chleb ze smalcem do pierwszego.

      Polubione przez 7 ludzi

 14. światełko w tunelu dla Ukraińskiej gospodarki?
  Produkcja samochodów po załamaniu w I kwartale roku znacząco wzrosła.
  http://n-auditor.com.ua/en/novini-2/item/29933-in-june,-auto-industry-in-ukraine-increased-by-1-1.html
  widać tez przełom jeśli chodzi o inflację, widać trend spadkowy.
  http://n-auditor.com.ua/en/novini-2/item/29932-inflation-stalled-at-0-4-in-june.html
  Kurs hrywny również się stabilizuje. Po spadkach w lutym b.r gdy hrywna w ciągu 1 dnia spadła do poziomu 0,11 zł następuje powolne odrabianie strat. W dniu dzisiejszym zanotowano 3 miesięczne maximum 1hrywna > 0,18 zł
  Dobre wiadomości nie przesłaniają problemów ukraińskiej gospodarki.
  -olbrzymiego zadłużenia (oficjalnie 95% PKB)
  -spadku produkcji przemysłowej ( o 1/4 w ciągu I półrocza)
  – rosnącego bezrobocia zbliżającego się do poziomu 10%
  – braków środków na zakup gazu i innych surowców energetycznych
  -fatalnej kondycji banków, firm, etc itd
  Sygnały o polepszaniu się kondycji gospodarki Krainy na U mogą być wynikiem sezonu ( lato to „od zawsze” okres lepszych wyników gospodarczych) jak i władowania w gospodarkę setek miliardów hrywien przez Narodowy Bank Ukrainy ( min. dofinansowanie banków) i miliardów dolarów przez MFW i inne pro-zachodnie instytucje, kraje.
  Problemem jest korupcja, brak przejrzystości, biurokracja i rosnący fiskalizm. Bez pozytywnych zmian na tych polach wszelkie „dofinansowania” mijają się z celem. Gospodarka Ukrainy upadnie.

  Polubione przez 6 ludzi

   • „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” tak mówił i pisał Benjamin Franklin w XVIII wieku, a nieodżałowany Terry Prachet dodawał w XX wieku, „Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku”.

    Pozdrawiam

    Polubione przez 9 ludzi

    • No tak ale nieodżałowany Beniamin Franklin żył w XVIII gdy jeszcze to co się obecnie dzieje nie śniło się w najśmielszych snach filozofom:))))

     Tak więc jego pewniki trzeba uzupełnić o jeszcze jeden tworząc nową triadę, a więc o to, że pewne jest, że bankrut staje się niewolnikiem lichwy.

     Pozdrawiam.

     Polubione przez 7 ludzi

     • Niektórzy, powaleni nawet na kolana,krzyczą o szczęściu i nobilitacji która dokonała się w 89′. Powaleni,nie zauważają ze leżą, a to wszystko dzieje się z potrzeby ogromnej euforii,
      „bycia europejczykiem”. „Członek” rodziny! 🙂
      Taka przypadłość,coś jakby ‚pomroczność jasna”.

      Polubione przez 9 ludzi

 15. Nowy tekst księdza Isakowicza-Zaleskiego

  „Szok! Minister Andrzej Kunert miesza ofiary ze zbrodniarzami”

  „Czy min. Andrzej Kunert i prezydent Bronisław Komorowski (szczycący się wykształceniem historycznym) nie znają najnowszej historii? Nie potrafią odróżnić bohaterów, walczących o niepodległość Polski, od niemieckich i ukraińskich zbrodniarzy i kolaborantów?”

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/szok-minister-andrzej-kunert-miesza-ofiary-ze-zbrodniarzami/q84153

  Polubione przez 8 ludzi

  • @Azazel
   Być może dla ks. Isakowicza-Zaleskiego to szok. Dla mnie to normalka.
   Od dawna nie spodziewam się niczego dobrego po polskojęzycznych „elitach”. Dla mnie szokiem byłoby ich zachowanie i działanie przeciwne do aktualnego.

   Polubione przez 7 ludzi

  • Wklejam kilka opinii nieświadomego i nie czytającego prasy oraz nie znający oficjalnej państwowej wykładni aktualnej wersji historii społeczeństwa:

   prostopopolsku : „Transformacja ustrojowa”
   ************************************
   przed ok. 25 laty doszło w Polsce do pożądanej przez lud „transformacji ustorjowej”, główną rolę odegrała organzacja NSZZ „S”

   > http://pppolsku.blogspot.com

   już pochodzenie tej organizacji wskazywało o jaką transformację będie chodziło. Nie dziwi więc, że bandyta ukraiński M. Onyszkiewicz, patrz notka o nim w Wikipedia
   bowiem to okupant ustala, kogo Polacy mają wielbić jako bohaterów narodowych
   cóż się dziwić, że posłuszne prostactwo w Polsce jest gotowe wielbić każdego, kogo mu okupant podstawi.
   Pan prezydent Komorowski już przedtem wykazał swą zgodność z władzami panującymi nad krajem, obciążając Polaków odpowiedzialnością za zbrodnie w w Jedwabne, i to pomimo dobrej znajomości faktów wykonuje swą krecią robotę na zlecenie obecnych okupantów Polski.

   dziki2 : Orest (także Biłyj, Bohdan i Olech), który zaledwie kilkadziesiąt lat temu był głównym dowódcą band UPA na terenie Polski. Jego sumienie obciąża wiele zbrodni i działań przestępczych wobec narodu polskiego. Onyszkiewicz został za nie słusznie ukarany. W czerwcu 1950 r. skazano go na karę śmierci. Wyrok wykonano we Wrocławiu 6 lipca 1950 r. Jak mi Bóg miły wezmę młot i przecinak i osobiście te nazwiska tych zwyrodnialców, morderców skuję i gdzieś mam sądy, policję i ten zdradziecki rząd ponoć Polski

   ~co z tego wynika ? : Pan Prof. Kunert dostarczył właśnie dowodu na to, że należy sie poważnie zastanowić, NA ILE historia JEST DZIEDZINĄ NAUKOWĄ. Ponadto, nalezałoby się zastanowić nad kwestią: w jakiej ilości, etaty akademickie (zwłaszcza na uczelniach) historyków w Polsce, powinny być finansowane z kieszeni podatników.

   Kwestia finansowania etatów na uczelniach, jest bowiem ściśle związana z ilością studentów na danym wydziale. Jest tak, gdyż ilość studentów decyduje o ilości godzin zajęć dydaktycznych, zaś ta stanowi o szansach na dostanie etatu pracownika naukowo-dydaktycznego i/albo pracownika dydaktycznego. Teraz prosze odnieść to do sytuacji np. chemików, fizyków lub matematyków: iLU ONI mają studentów na swoich wydziałach i CO z tego wynika ?

   ~,,, do ~Wołyń1943: Też nie wierzę ze to efekt bałaganu, czy czyjejś niewiedzy.
   Od lat IPN ochoczo nadaje status „represjonowanego przez władze komunistyczne” byłym członkom UPA, tak jakby celem UPA na terenie Polski w latach 1944 – 1947 była „walka z komunizmem” a nie oderwanie części ziem od Polski, więc teraz kolej na ciąg dalszy i upamiętnienie poprzez „panteon”…
   Dla zmylenia przeciwnika trzeba tylko wymieszać tych „bohaterów” z prawdziwymi ofiarami władz komunistycznych.

   ~gen. Qk Linsky : Lepiej zadać pytanie: „Jaki procent tzw „elyt” ma ukraińskie korzenie?” i wtedy pytanie o bohaterów narodowych będzie nie na miejscu bo inne postacie są bohaterami dla Polaków a inne dla imigrantów zza południowo-wschodniej granicy.
   Warto przypomnieć, że wybitny Maria B.Bul na zakończenie swojego urzędowania pojechał składać hołdy i pokłony za wschodnią granicę a jego celem jest teraz utworzenie fundacji wspierającej proukraińskich „elyty”

   ~Wołyń1943 : To kolejny etap polsko-ukraińskiego „braterstwa po grób”. Następnym krokiem naprzód będzie pomnik ku czci Bandery albo dzielnych wojaków z UPA odwiecznych naszych sojuszników w walce z reżimem sowieckim. Finałem miłości polsko-ukraińskiej będzie zrównanie z ziemią Cmentarza Obrońców Lwowa, gdyż jest zbyt dużą solą w oku naszych „przyjaciół” dzielnie broniących nas przed Putinem.

   Najlepsze zostawiam na koniec – taki wpis kogoś o nicku „polak”:

   ~polak : Wy bydło polskie!!! Bandera był jest i bedzie bohaterem narodowym !!! I nie ma on nic wspólnego z Wolyniem bo siedział wtedy w więzieniu !!! Poczytajcie trochę historii !!!!

   Polubione przez 3 ludzi

 16. Moją największą sympatię zyskał pan ze zdjęcia tytułowego, ten taki w „stroju z epoki”, w mundurze i hełmie – mój idol.

  To członek jakiejś „grupy rekonstrukcyjnej”?;) Ciekawe czemu nim i innymi „rekonstruktorami” jak dotąd nie zainteresowali się „antyfaszyści niemieccy”, którzy tak ochoczo lali przechodni i jakchś nieszczęsnych ułanów 11 listopada roku bodajże 2011? Ci co potem chcieli ochłonąć przy owocowej herbatce w „Nowym wspaniałym świecie” ?

  Za daleko im za Bug ?

  No i jeszcze jedna gwiazda – ten „szkop” na zdjęciu z dziadkami, w polowym stroju i stalowym hełmie, z gębą prawdziwego szkopa rodem z PRL-owskiego filmu, którego zasób słownictwa ogranicza się do „halt, hande hoch, du polnische schweine, los los”.
  I jak na „szkopa” z polskiego filmu przystało – jego gęba wskazuje na bezdenną głupotę- że zapewne da się zaraz Jankowi czy innemu Gustlikowi zrobić w konia. To mój idol nr 2.

  Po prostu wszystko opada jak się widzi… A naszym rodzimym mainstreamowym kretynom nic oczywiście nie przeszkadza.

  Tylko czekać na to, aż jakiś onet to przeklei i podpisze że to Ruscy w Moskwie na rozkaz Putina tak paradują trenując przed defiladą pod Pałacem Kultury – a „pasjonaci polityki” tradycyjnie przy porannej kawce będą mieli się czym oburzać…

  Polubione przez 7 ludzi

 17. Obiecany tekst jest obszerny, sama bibliografia zajmuje 4/5 kolumny na 13 całego tekstu.
  Tnę tekst z bólem serca; wszystko wydaje się ważne. Jest to tekst tłumaczący ( przynajmniej ja tak zrozumiałem) mechanizmy rządzące współczesnym światem.

  Mikołaj Ratajczak

  „Polityka poznawczego zamętu” ( skrót)

  Diagnozy źródeł trwającego od 2008 r. kryzysu światowego kapitalizmu są rozmaite. Jest krytyka „moralizująca”, a którą znajdujemy u Josepha Stiglitza: banki, inwestorzy, maklerzy etc. nie robili tego co robić powinni., oszukiwali się nawzajem. Kryzys jest efektem wszechogarniającej hipokryzji na rynkach finansowych. Jest to krytyka złych praktyk a nie złych założeń. Na zarzuty królowej Elżbiety II o bierności ekonomistów w przewidywaniu kryzysu British Academy zarzuciła jej złe rozumowanie: oni byli na bieżąco, tylko doszło do kilku błędów. Akademicy kryzys przewidywali tylko nie wiedzieli gdzie i z jaką siłą uderzy. Innym przykładem krytyki „złych praktyk” jest praca INET ( The Instytut for New Ekonomic Thinking -2009) Sorosa. Ten think tank nie opublikował nic ważnego tyle, że na organizowanych spotkaniach 70%wszystkich prezentacji było poświęcone udowodnieniu tezy, że nie ma potrzeby zastąpienia obecnej ekonomi neoklasycznej a nawet rewizji jej sposobów radzenia sobie z kryzysem.

  Drugim rodzajem popularnej krytyki są krótkookresowe bestsellery określane jako „krytyka złych założeń teorii” Do najważniejszych zalicza się książkę George’a Coopera „The Origin if Financial Crises”. Wyjaśnienie przyczyn kryzysu sprowadza się do wyjaśnienia podstaw ekonomii, najczęściej heterodoksyjnej (.https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia_heterodoksyjna) . Teoria ta koncentruje się na błędach teoretycznych, nieuzasadnionych założeniach neoliberalnej koncepcji rynku, w szczególności hipotezy efektywnych rynków finansowych . W skrócie hipoteza ta zakłada, że inwestujący w aktywa finansowe będą zachowywali się racjonalnie i kierowali się w swoich inwestycjach cenami tych aktywów, zaś ceny te będą w pełni odzwierciedlały pełną dostępną pulę wiedzy ( czyli wszyscy są UCZCIWI i nie oszukują –przyp. mój). I tu jest problem. Nawet jeśli pominąć fakt, że relacja podaży i popytu na rynkach finansowych jest odwrotna niż na rynkach zwykłych towarów (gdy ceny rosą popyt też rośnie). Największym problemem jest koncepcja RYNKU JAKO NAJEFEKTYWNIEJSZEGO MEDIUM DYSTRYBUCJI INFORMACJI. Koncepcja ta stanowi sam rdzeń NEOLIBERALIZMU.

  Przezwyciężenie tej teorii będzie niezwykle trudne: 1. Trudno ocenić, czy dana teoria ekonomiczna rzeczywiście wykroczyła poza paradygmat rynków efektywnych ( uczciwych –przyp. mój) Najlepszym przykładem jest Stiglitz, który odrzucił hipotezę rynków efektywnych. W opracowywanych przez Stiglitza ( i zacytowane w przemówieniu noblowskim) modelach INFORMACJA jest czymś, co się kupuje i sprzedaje –towarem specjalnego rodzaju. A kształtowanie się cen jest efektem gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. 2. Uporczywość teorii rynku jako dystrybutora informacji ma jeszcze jedno źródło. By je zrozumieć, trzeba wyjść poza pole poza pole samej teorii ekonomicznej i zmienić perspektywę na socjologiczną analizę. Na czym polega niedostatek tego podejścia? Traktuje ono swojego rywala jako racjonalny podmiot produkujący teorię w oparciu o naukowe standardy. Jednak dziś naukowiec – ekonomista nie zajmuje się wyjaśnianiem zjawisk społecznych lecz produkcją modeli matematycznych czy też behawioralnych. Wszystko to jednak wystarcza do wyjaśnienia największego kryzysu kapitalizmu od lat 30. i nie wywołuje REWOLUCJI lub nie doprowadza przynajmniej do istotnej rewizji teorii ekonomicznej.

  Dlatego wydaje się niezbędna socjologiczna analiza produkcji neoliberalnych teorii – nie tylko zresztą w ekonomii, lecz także w samej socjologii, teorii zarządzania, ekologii i w każdej innej dyscyplinie. Konsekwentnie budowana jest infrastruktura neoliberalizmu. Łączy dwa uniwersytety w Chicago i Harvard z niezliczonymi konserwatywnymi think tankami. Z organizacji tych wywodzą się zaś decydenci polityczno – ekonomiczni. Wystarczy wskazać trzech kolejnych przewodniczących Systemu Rezerwy Federalnej USA Petera Volkera, Alana Greenspana oraz Paula Bernankego oraz pięciu kolejnych prezydentów Banku Światowego : wszyscy studiowali albo w Harvardzie albo w Chicago.

  Neoliberalizm produkuje teorie w sposób oparty na instytucjonalnej nierównowadze sił i nierównym dostępie do informacji. Najbardziej dogmatyczna idea to „ rynek idei”. Wolna konkurencja ideologii, pomysłów, koncepcji i teorii jest najlepszym sposobem na wyłonienie tej najlepszej. Jednak neoliberalni teoretycy nigdy nie pozwolili zdać własnych produktów ma wahania takiego rynku idei i uzyskali scentralizowany monopol wyrażany przez zamknięte Stowarzyszenie Mont Pelerin (500 członków i 90 think tanków w 30 krajach) . Nie interesują ich uniwersytety ani studenci, lecz starają się dotrzeć do wpływowych instytucji i decydentów. Stowarzyszenie Mont Pelerin od lat 40. jest jedną z podstaw neokonserwatywnej rewolucji. Hayek, który opuścił Stowarzyszenie, powiedział : „ NEOLIBERALIZM o tyle nie powinien być kojarzony z liberalizmem, o ile „wolność” to narzucony porządek ekonomiczno – społeczny”.

  Tak samo narzucona jest neoliberalna teoria, jej obecną hegemonię należy tłumaczyć teoretyczną prostotą monetaryzmu, inflacją lat 70., kryzysem fordyzmu itd. ale najistotniejszym jest funkcjonowanie sieci instytutów i organizacji wspierających rozwój neoliberalnych teorii i lobbujących za nimi w mediach, na uniwersytetach i wśród polityków. Jednak nie ma jednej neoliberalnej teorii ekonomicznej: monetaryzm Milotna Friedmana (gorliwy neofita Balcerowicz i jego uczeń Petru – przyp. mój) , gospodarka rynkowa Ludwiga Erharda, kosmopolityczny indywidualizm Herberta Gierscha, koncepcja kapitału ludzkiego Gary’ego Beckera czy „Freakonomia” Stevena D. Levitta (https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,2827,Freakonomia). Teoria neoliberalna jest rozproszona wraz z infrastrukturą, która ją wytwarza – tym trudniej ją obalić. Rynek jest naczelną zasadą organizującą transmisję informacji i wiedzy, swego rodzaju „megaintelektem” przekraczającym z zasady zdolności poznawcze jakiegokolwiek indywiduum i dostarczającego zawsze i wszędzie właściwym osobom odpowiednie dane.

  Hermand de Soto (Stowarzyszenie Mont Pelerin) stwierdził: „recesja nie była związana z bańkami spekulacyjnymi lecz z organizacją wiedzy.” Ale to przecież neoliberalizm i Stowarzyszenie tak właśnie tę wiedzę zorganizowało. Neoliberalizm za główną wyznaje zasadę : wiedza to władza.

  Rynki finansowe nie są efektywne ( uczciwe- patrz wyżej). Neoliberalizm przetrwał ekonomiczną katastrofę, gdyż kryzys uderzył we wszystko, tylko nie w infrastrukturę zapewniającą dominację neoliberalnej teorii.

  Jak walczyć z neoliberalizmem? W tę infrastrukturę musi uderzyć systematyczna socjologiczna analiza powstawania i rozprzestrzeniania się neoliberalnej teorii: od faktografii powiązań między think tankami, stowarzyszeniami, uniwersytetami i światem polityki po prześledzenie instytucjonalnej genealogii konkretnych koncepcji. Potrzebne jest połączenie podejścia socjologicznego, ekonomicznego, a także historycznych, analizy dyskursu etc. Wszelkie pojedyncze antyneoliberalne teorie bez wspólnej interdyscyplinarnej analizy są pozbawione szans . Neoliberalizm uprawia bowiem w sposób strategiczny politykę POZNAWCZEGO ZAMĘTU – wytwarza nadmiar teorii, których jedynym praktycznym celem jest zwiększenie zamętu w debacie publicznej i obiegu naukowym. Traci się czas i siły na obalanie nowych teorii i hipotez nabijając autorom ( naukowcom, publicystom czy dziennikarzom – „ekspertom”) licznik cytowalności ergo umacnia się ich „naukową” pozycję. Dzięki szerzeniu teoretycznego chaosu w dyskusjach o ekonomi jako gospodarce i ekonomii jako nauce neoliberalizmowi udało się odsunąć od siebie oskarżenia przesuwając je w rejony, gdzie do końca nikt nie wie, o co naprawdę chodzi. Odpowiednia analiza tego rodzaju strategii neoliberalizmu winna nosić nazwę AGNOTOLOGII. Terminem tym w socjologii określa się „ BADANIE INTENCJONALNEGO WYTWARZANIA ZWĄTPIENIA I NIEPEWNOŚCI WŚRÓD POPULACJI W OKREŚLONYCH CELACH POLITYCZNYCH „.

  Należy odróżnić perspektywę agnotologiczną od propagandy (propagowanie celów i celowe wykrzywiane rzeczywistości) . Agnotologia sieje zwątpienie co do merytoryczności naukowców ( od ekonomistów do lekarzy wypowiadających się w sprawie szczepionek).
  Agnotologicznych strategii neoliberalnych jest wiele ale mają wspólne cel: 1. Uspokojenie zaniepokojonej opinii publicznej gotowej odrzucić rynkową logikę w jakimś sektorze; 2. Zaszczepieni idei „rynek jest dobry na wszystko”; 3. Pokazanie, że wyłącznie rynkowe rozwiązania są odpowiedzią na ciągłe zmiany w rozwoju nauki czy społeczeństwa.

  Skrajną postać skutecznych strategii agnotologicznych możemy zaobserwować na praktykach zaprzeczania globalnemu ociepleniu. Pierwsze gesty odrzucające globalne ocieplenie są ukierunkowane na przedłużenie debaty i danie sektorowi prywatnemu czasu, by był w stanie opracować strategię rozwiązań rynkowych. Zaprzeczanie jest łatwe i tanie i może sprowokować do poważnych naukowych odpowiedzi, co zajmuje trochę czasu. Ich odpowiedź często czyni z „naukowca” (często fabrykującego „dowody”) „eksperta”. Krytyka teorii globalnego ocieplenia przycichła, gdy wprowadzono handel pozwoleniami na emisję gazów cieplarnianych co jednak nie rozwiązało problemu ochrony środowiska. System ten nigdy nie miał na celu realnego zapobiegania zanieczyszczeniu, lecz jedynie na wprowadzenie opartej na zysku logiki rynku do ekologii. Tłumaczy to także logiczne zaprzeczenia globalnemu ociepleniu, projektu handlowania pozwoleniami oraz najbardziej absurdalnej teorii ostatnich lat, określanej jako „geoinżynieria”. Zaproponowano m.in. zwiększenie albedo Ziemi poprzez wprowadzenie na wielką skalę do biosfery genetycznie zmodyfikowanych organizmów pochłaniających CO2, zasiewanie chmur, czy modyfikację burz i huraganów. Te teorie to bzdury, gdyby nie ścisły związek z neoliberalnym zarządzaniem wiedzą. Pochlebnie o takich teoriach wypowiadają się Cato Instytut, Hoover Instytution, ChicagoSchool of SuperFreakonomics ( dla wielu naszych polityków to autorytety – przyp. mój). Powiązanie tych trzech strategii –zaprzeczeniu globalnemu ociepleniu, handlu pozwoleniami na emisję, geoinżynierii – odsłania logikę agnotologicznej startegii neoliberalizmu. Chodzi o destabilizację naszej pewności w sprawach najbardziej oczywistych (nauka się myli!), formułowanie argumentów zgodnie z wcześniej przygotowanymi kanałami informacyjnymi na „rynku idei”.

  Podobny mechanizm opisuje Joe Nocera w NYT: „Tak działa Wielkie Kłamstwo”. Zaczynasz od hipotezy noszącej cechy prawdopodobnej. Znajdujesz sojusznika (jego życiorys sugeruje znajomość tematu –„ekspert”) który udostępnia dane z sufitu. Piszesz artykuł w przyjaznych wydawnictwach powtarzając te bzdury, z czasem twój cel staje się „ich” celem. Podchwytują to podobnie myślący politycy i powtarzają twoją mantrę, zapraszają na świadka do parlamentu. Zostajesz wybrany do panelu tematycznego. Gdy pozostali uczestnicy panelu odrzucą twoją tezę oskarżasz ich o kierowanie się ideologicznymi metodami a to powtarzają twoi sojusznicy. Bicie piany trwa do czasu „rynkowego” rozwiązania ( popatrzcie na działania PO w Sejmie; np. „in vitro”, umowy śmieciowe, płaca minimalna: zajęło im to 8 lat a i tak uchwalono legislacyjne gnioty.- przyp. mój)

  USA nie mają monopolu na strategię zamętu. Leokadia Oręziak w swej książce pokazuje – w dyskusjach wokół zmiany w systemie emerytalnym – agnotologiczny charakter niektórych podstawowych pojęć stosowanych przez zwolenników filaru kapitałowego np. długu jawnego i długu ukrytego. Według Rutkowskiego ( główny architekt OFE i przedstawiciel Banku Światowego) uważa, że lepiej zaciągnąć dług ( najlepiej w podmiotach prywatnych) na zasypanie przepaści pokoleniowej ( wyrwa finansowa powstała w wyniku przekazania składek do OFE) niż NIE WIEDZIEĆ, ile się będzie winnym przyszłym emerytom. Jest to autorski argument Banku Światowego a tak naprawdę jest ekonomiczną hucpą i agnotologiczną praktyką w najczystszej postaci. Kłamstwo powtarzane tysiąc razy zdołało się przyjąć jako zdroworozsądkowa prawda, chociaż nie wiadomo, dlaczego wysokooprocentowany dług jest lepszy niż wypłacanie emerytur z przyszłych wpływów budżetowych ( emerytury trzeba będzie wypłacać emerytom razem z odsetkami dla banków; gdzie tu interes dla państwa i w konsekwencji dla nas – przyp. mój).

  W socjologicznej refleksji nad neoliberalizmem trzeba wystrzegać się postaw węszenia centralnie sterowanego spisku i dążenia do racjonalnej debaty na tematy ekonomiczne i filozoficzne. Tworzony neoliberalny szum informacyjny to strategia dostosowania debaty do własnego stanowiska, multiplikacja rozwiązań i pomysłów oraz mnożenie osób i instytucji proponujących te idee potwierdzają na zasadzie samospełniającego się proroctwa, że to rynek jest najlepszym sposobem rozwiązywania problemów społecznych: od alokacji zasobów przez zarządzanie nauką po ingerencje w środowisko naturalne. Jak dotąd neoliberałowie sprawniej organizują produkcję wiedzy niż ich oponenci.

  kwartalnik „Bez dogmatu” nr104/205

  Moje pierwsze wrażenia ( ale ja znam cały tekst, z przykładami i odniesieniami do literatury) są takie, że zarówno Polska, ukraina jak Grecja są obecnie przedmiotem nasilonej gry neoliberalnej. Zgadzam się z autorem, że przy wiodącej roli USA w sianiu zamętu na świecie także UE poprzez swoje instytucje jak i przedstawicieli ( Tusk), NATO ( wszak ono chce szerzyć wolność i demokrację), Bank Światowy, EBOiR stosują agnotologiczne teorie neoliberalne. W ostatnim czasie Grecja jest najlepszym przykładem takich nacisków w sferze ekonomicznej ( ciągłe powtarzanie mantry o leniwych Grekach, którzy jak już coś robią, to kradną i nie płaca podatków). Także nie tak dawno dawało się także zauważyć chwiejną postawę Serbii czy Bułgarii. Ukraina to szkolny przykład siania zamętu ( polscy politycy odegrali niepoślednią rolę), wzbudzania nieufności wobec istniejących dotychczas rozwiązań. A w Polsce… tylko częściowe wycofanie się z OFE, by dać czas na wynalezienie „rynkowego rozwiązania” nie grzebiąc idei raz na zawsze. Tylko po to, by finansowe hieny mogły nas doić z odsetek zaciągniętego kredytu na zasypanie „pokoleniowej dziury”. Przykłady są na całym świecie. Wojna na ukrainie to tylko środek do celu jakim jest ustanowienie na świecie jedynie słusznej idei w celu zapewnienia zysków oligarchii finansowej.

  Wielość i decentralizacja teorii neoliberalnych powoduje, że walka z nimi jest jak walka ze stugłowym smokiem. My tylko jesteśmy przedmiotem ( w znakomitej większości bezmyślnym) ich wdrażania przez politycznych ignorantów (ilu z nich umie czytać ze zrozumieniem?).
  I przyznam się, że sam wątpiłem w moją wiedzę i doświadczenie życiowe w zderzeniu z neoliberalnymi teoriami balcerowicza, petru , Lewiatana czy z tuskiem, schetyną i pisem razem wziętymi. Ten artykuł pozwolił mi odzyskać wiarę w rozum i racjonalizm.

  Dobranoc.

  PS.W razie konieczności odpowiem na pytania dotyczące treści artykułu. Ale proszę wybaczyć, gdyby to trwało dłużej, bo pracuję „na telefon”.

  Polubione przez 9 ludzi

  • Przeczytałem, z uwagą,temat nielekki dla laika takiego jak ja 🙂 uwagę zwróciło zdanie
   zawarte we wstępnej ‚fazie’ ,otóż, pisze „Kryzys jest efektem wszechogarniającej hipokryzji na rynkach finansowych. Jest to krytyka złych praktyk a nie złych założeń”. Wychodzi na to
   że to co od kilku lat obserwujemy (z niepokojem) to skutek TYLKO „złych praktyk”…(zgoda)
   po wyeliminowaniu których, wszystko powróci na ‚swoje miejsce’….
   ZAŁOŻENIA są dobre!! Czy aby na pewno – dobre?? A jeśli już „dobre”, to komu służą??
   Pozdrawiam

   Polubione przez 2 ludzi

   • Ekonomia przypomina bardziej ideologię niż naukę. Ekonomia posługuję się przy opisie zjawisk modelami, czyli uproszczeniami w opisie badanych zjawisk składających się na obraz rzeczywistości. Przyjmując pewne założenia, a odrzucając inne, można stworzyć model ekonomiczny, który co prawda nie będzie miał nic wspólnego z rzeczywistością, ale będzie zgodny z oczekiwaniami tworzącego model (W Afryce większość mieszkańców chodzi boso, a więc w zależności od sposobu patrzenia, rynek afrykański może być fantastycznym albo tragicznym rynkiem dla producentów obuwia). Jedynym stałym, prawdziwym i niezmiennym założeniem w ekonomii jest poczucie nieomylności wśród ekonomistów i wiara że ich model jest kompletny i jedynie słuszny. Jeśli jednak okaże się, że model nie przystaje do rzeczywistości to pozostaje jedynie dopasowanie rzeczywistości do postulowanego przez nich modelu. Jeśli to się nie uda to się pojawia tak zwany Czarny Łabędź – krach, recesja, rewolucja i wojna, która wynosi na fali kolejnych kaznodziei nowego paradygmatu lub modelu ekonomicznego, który szybko znajduje wyznawców. To jest religia, tyle że obiecuje raj na ziemi w przeciwieństwie do innych konkurentów.

    Polubione przez 3 ludzi

 18. Witam z rana… Właśnie przeleciała nade mną czarna ściana, trochę poszumiało, jeszcze gdzieś daleko grzmi… Ale jest okej…
  Nie odzywałem się do tej pory bo na żadnym z 4 szt domowo-firmowych komputerach nie mogłem wczoraj otworzyć AdNovum! Każdy z komputerów działał dopóki nie otworzyłam Adnovum – próba wejścia i napisania czego kolwiek powodowała zamrożenie pracy i zawieszenie się kompa…

  .https://youtu.be/OvR_dDHQ6uE Texas u Pani Anny Tuw (o ile nie było?)

  Amerykańscy wojskowi przyznają że systemy łączności jakie używa NATO to jest złom historyczny w porównaniu z tym co mają te „diedobre Ruskie” 🙂 .http://ria.ru/defense_safety/20150707/1119828065.html

  РУССКИЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ ЧТОБЫ ЗАПАД ЖИЛ (С) http://maxpark.com/community/129/content/3564728?_utl_t=vk

  Minister Finansów FR nie wykluczył tego że środki banlu BRICS mogą byc inwestowane w Grecji http://vk.com/brusek?w=wall274493429_7707%2Fall

  Bardzo długi i fajny komentarz Pana Wassermana o otwarciu kongresu BRICS
  http://actualcomment.ru/briks-novaya-rasstanovka-sil-v-mirovoy-ekonomike.html

  O dzieciach: Мороз крепчал? Людейшиза косила?
  ИГИЛ нервно курит в сторонке: Во Львове обратят 1000 детей Донбасса в украинство – за 2 недели и 2000000 гривень)))
  .http://cs623627.vk.me/v623627647/450a4/92ariJWQgs8.jpg

  Jeszcze jedno o dzieciach – które wysyła się do USA – chyba w charakterze janczarów? .https://youtu.be/H29bfX_W6Uo
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_7702%2Fall

  I jeszcze o dzieciach – tych co pozostają niewyeksportowane: http://vk.com/brusek?w=wall274493429_7701%2Fall
  Banda zbrojna Azow – organizuje dla dzieci „obozy – młodego wojownika”
  .https://youtu.be/3J53r-weE0U
  .https://youtu.be/8Dwk6lBRzSI

  A tymczasem Stan Teksas przygotowuje się na wojnę z władzami federalnymi
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_7698%2Fall
  http://rg.ru/2015/07/07/texas-site-anons.html
  http://www.washingtonpost.com/national/the-americans-are-coming-texans-fear-obama-led-us-military-invasion/2015/07/04/58047fee-2001-11e5-84d5-eb37ee8eaa61_story.html

  Bez kropki? 🙂

  Polubione przez 5 ludzi

 19. Syria! Sukces wojsk syryjskich które obroniły Aleppo! http://topwar.ru/78404-siriyskie-voennye-otbili-ataku-boevikov-na-gorod-aleppo.html

  W przeddzień konferencji BRICS w Moskwie uruchomiony został bank rozwoju BRICS http://vk.com/brusek?w=wall274493429_7695%2Fall

  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_7694%2Fall
  Trzy dowody siły rosyjskiego oręża (ale znów się chwalą! 🙂 )
  .https://youtu.be/93D_dJ-3i4k
  .https://youtu.be/v5Rub5NXAJ0
  .https://youtu.be/3d_xhP0RpmU

  Wywiad z Panią, aktywistką antyfaszystowską w Charkowie .https://youtu.be/K4yvBzrBeOI

  Jak wygląda proces mogilizacji:
  .https://youtu.be/-BeUrLJ3Iu4
  .https://youtu.be/FLcwIy1gs8A

  Takie małe OT 🙂
  Grafik zależności kaczki od królika! 🙂
  .http://cs543103.vk.me/v543103803/abab/oqHU2cSsqRw.jpg

  В Харькове разгромили аптеки
  «Когда на улицах льется кровь, покупай собственность». Известное высказывание барона Ротшильда применимо к любой ситуации и времени.
  Кто пользуется им в современной Украине, мы можем только догадываться, потому что нам неизвестны конечные получатели выгоды, новые владельцы фирм и фирмочек, счастливые жильцы отжатых квартир и домов.
  .https://youtu.be/O6m_rFZpVhM

  Prawie godzinna konferencja prasowa Ministra Obrony DNR .https://youtu.be/uQdvCA-cGdM

  DLa miłośników strzelectwa o AK-74 .https://youtu.be/Yf537pSzTes

  Dla czołgistów kolejny film. Tyle tego że mam wrażenie że to było? .https://youtu.be/Ude7124CZjo

  Plus w bonusie film o BTR-82A .https://youtu.be/NGNRV4OKorE

  Co myślą Ormianie o majdanie i Rosjanach .https://youtu.be/RJKH9LIEehI

  Film z Marjinki .https://youtu.be/HO7DTUA0Usw

  Rosyjscy agenci sa wszędzie! I jak zakamuflowani!!!
  .http://cs623819.vk.me/v623819762/e5e7/rvEnceTomyk.jpg

  A to jest przednie! http://vk.com/brusek?w=wall274493429_7681%2Fall
  Szwecja jest gotowa odebrać (????) 50-100 milionów ton u-kraińskiego czarnoziemu w cenie 5 euro za tonę (czyli jednak zapłacą (?) Szwedzi długo badali ziemi Krainy i wyszło im że najlepsze do „pobrania” są czarnoziemy z obwodów chersońskiego i połtawskiego…
  W linkowanym artykule sporo informacji o wykupie ziem Krainy przez zachodnie firmy…

  Kolejny mieszkaniec DOnbasu zatrzelony strzałem w głowę przez pijanego okupanta ukraińskiego http://rusvesna.su/news/1436277532

  O poszukiwaniu korzeni ukropskich. Niezłe! Także znaczki fajne! 🙂 http://pereformat.ru/2012/08/poiski-i-proiski/

  Pentagon rozważa sposoby dostaw broni dla ukraińców https://russian.rt.com/article/101933

  Polubione przez 4 ludzi

  • Witam z ranka już ciut chłodniejszego.
   Szwecja idzie w ślady Niemców, którzy pociągami wywozili czarnoziem z ukrainy w okresie wojny. I jak się domyślam cena jest loco Sztokholm. Ale wtedy to był wojenny łup. Teraz, w myśl neoliberalnych teorii wszystko jest towarem: powietrze, woda (ustawa o wodzie w Polsce!) i ziemia. Urynkowić można nawet te trzy żywioły.

   Polubione przez 7 ludzi

   • Jak to ładnie napisałeś „urynkowić”! 🙂

    A chodzi o powszechne opodatkowanie od wszystkiego!
    Spadnie woda – podatek!
    Nie spada za długo (=susza) – też coś się na to wymyśli w formie podatku!

    Polubione przez 2 ludzi

  • Zdobyłem parę książek „historia Ukrainy” ( przetłumaczonych na język polski ). Staram się zglebić wiadomości dotyczące tego kraju, wyrobić sobie własne zdanie. Za dzień lub dwa podeśle parę urywków najciekawszych prac 🙂

   Polubione przez 5 ludzi

 20. @Brusek
  „Szwecja jest gotowa odebrać (????) 50-100 milionów ton u-kraińskiego czarnoziemu w cenie 5 euro za tonę (…)” – a czy ktoś im powiedział, że w ich klimacie ten czarno ziem nie urośnie? 😊

  Polubione przez 4 ludzi

 21. Obserwator:
  https://obserwatorpolityczny.pl/?p=33457
  Do Polski wróciła cenzura?

  http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/koncesje/ogloszenia/ogloszenia_mp/uchw-193_2015__w-sprawie-wszczecia-postepowania-o-cofniecie-koncesji-hobby.pdf

  Cytat z Krakauera który cytuje KRRiT:

  „W ocenie KRRiT nadawca codziennie, w godzinach 21.00-22.00, emitując audycję „Radio Sputnik”, nie tworzy i nie zestawia audycji i innych przekazów w programie rozpowszechnianym w oparciu o udzieloną mu przez Przewodniczącego KRRiT koncesję. Nie wypełnia zatem w tym zakresie znamion nadawcy, którym zgodnie z art. 4 pkt 5 ustawy o radiofonii i telewizji jest osoba fizyczna, osoba prawna lub osobowa spółka handlowa, która tworzy i zestawia program oraz rozpowszechnia go lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechniania. W powiązaniu z powyższymi ustaleniami, w ocenie KRRiT nadawca narusza zarazem wynikającą z art. 13 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji zasadę samodzielności, w myśl której nadawca kształtuje program samodzielnie i ponosi odpowiedzialność za jego treść. (…).”

  Póki cenzura nie zadzaiała proponuję poczytać: http://pl.sputniknews.com/

  Lub posłuchać http://pl.sputniknews.com/popup/radio/

  Polubione przez 5 ludzi

 22. @Brusek
  A propos cenzury – jak myślisz, przeszłyby koszulki z parafrazą starego kawału z czasów komuny – z napisem z przodu „Żądamy ruskich”, a z tyłu „pierogów” i zdjęcie apetycznej, wielkiej, suto okraszonej, dymiącej michy pierogów? Do czego to doszło, że takie pomysły wpadają mi do głowy….

  Polubione przez 6 ludzi

 23. Minister spraw wewnętrznych Arsen Avakov stworzył nowy urząd do odzyskiwania aktywów pochodzących z przestępstwa, a ma go prowadzić Yelena Tishchenko, wcześniej podejrzewana o oszustwo w przypadku Banku BTA.
  http://www.vz.ru/news/2015/7/8/754985.html
  To sprawa techniczna ale b. ważna. Utworzono urząd do zwrotu złodziejskich łupów – napisał Awakow na twarzoksiążce. Wśród zadań nowego urzędu jest ścisła współpraca z obcymi służbami ochrony prawa w celu wczesnego i szybkiego zabezpieczenia złodziejskich aktywów osób, przeciwko którym prowadzone są sprawy karne na upadlinie.

  A po mojemu po zrobieniu „porządku” z sędziami pozostałym junta daje oręż do zastraszania i walki z oligarchami. Bo skoro wystarczy prowadzenie sprawy karnej (a gdzie zasada domniemania niewinności) dla zabezpieczenia majątku pochodzącego z przestępstwa, to który oligarcha czy nawet drobny przedsiębiorca podskoczy reżimowi. Tym bardziej, że brak majątku uniemożliwi skuteczną obronę. Kolejny krok ku satrapii.

  Polubione przez 6 ludzi

 24. Rzeźnika z Kijowa zagnali w pułapkę kredytową
  http://www.vz.ru/world/2015/7/6/754688.html
  Przyjęcie populistycznych i kontrowersyjnej ustawy o restrukturyzacji kredytów walutowych przez wierchowna radę to cios w plecy Patroszenki. Postępek lojalnych wobec Patroszenki i Pajacuka deputowanych można wyjaśnić tylko głupotą albo zdradą. W przypadku zdrady sponsorem akcji może być Benio Kołomojski.

  jeden z komentarzy:
  .Одилжон Худайбердиев
  Может до потрошенко дойдет, что американцы не первый раз сливают своих ставленников для „улучшения имиджа и выставления козла отпущения”. Некоторых судят (пиночет) а некоторых и убивают (Бен Ладен)

  może do poroszenki dotrze w końcu, że amerykanie nie pierwszy raz oleją swoich popleczników „dla poprawy wizerunku i wskazania kozła ofiarnego”. Niektórych sądzą ( Pinochet) innych zabijają ( Bin Laden) .

  Polubione przez 5 ludzi

 25. A wybiórcza znalazła właściwie myślącego Rosjanina
  ” Dlaczego Rosja przegrała wojnę z Ukrainą”.
  .http://wyborcza.pl/magazyn/1,145324,18142992,Dlaczego_Rosja_przegrala_wojne_z_Ukraina.html

  „Rezultat ten można by przypisać sukcesom wojskowym armii ukraińskiej, politycznym talentom Petra Poroszenki, nieprzejednanej pozycji Zachodu w kwestii ukraińskiego konfliktu”.

  Na podniesienie ciśnienia zamiast porannej kawy.

  Polubione przez 6 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.