Syria: 105 dzień sprzątania świata…Żołnierz armii syryjskiej i opołczeniec Obrony Narodowej na skraju wyzwolonej dziś Salma…

12.01.2016 czyli 105 dzień walki dzień walki z Imperium Zła i jego armią na Bliskim Wschodzie…

Rosja przełamuje cenową dyktaturę Wall Street (Russia Breaking Wall St Oil Price Monopoly Author: F. William Engdahl / szybkie tłumaczenie – Brusek)

Rosja już podjęła znaczące kroki, które mogą przełamać obecny monopol Wall Street na ustalanie cen ropy naftowej. To działanie jest częścią długoterminowej strategii mającej na celu oddzielenie gospodarki Rosji od dolara. A przede wszystkim jej pięty achillesowej, czyli dedolaryzacji eksportu rosyjskiej ropy.

W drugiej połowie listopada 2015 rosyjskie Ministerstwo Energii poinformowało o rozpoczęciu testowej sprzedaży nowej marki ropy rosyjskiej. Może się to wydawać mało znaczący krok, ale jeżeli się powiedzie (a nie widać powodu by coś nie wyszło) – to można się spodziewać sprzedaży ropy tej nowej marki poprzez rosyjskie giełdy za ruble / a nie dolary/. Jest to część planu dedolaryzacji światowej gospodarki jaki wdrażają Chiny i Rosja a jaki już po cichu jest wprowadzany w życie.

Ustalanie cen podstawowych marek ropy przez Wall Street jest podstawą kontroli cen ropy na świecie. Ropa jest podstawowym towarem sprzedawanym za dolary. Obecnie cena rosyjskiej ropy jest uzależniona od ceny ropy marki „Brent”. Problemem jest fakt wyczerpywania się zasobów złóż ropy z pól Morza Północnego – z pól roponośnych /”wzorca”/ Brent. Może się to stać pretekstem do zmiany punktu odniesienia cen ropy przez Wall Street. Dodatkowym problemem jest to, że kontrakty „Brent” są całkowicie kontrolowane przez Wall Street i „derywaty” /mechanizm obrotu „papierowego” kontraktami handlowymi/ czym sterują banki takie jak Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP MorganChase i Citibank.

Upadek „petrodolarów”

Handel ropą za dolary jest warunkiem niezbędnym do wsparcia dolara / utrzymywania jego wartości/. Z kolei popyt na dolary jest podtrzymywany zakupami przez banki centralne poszczególnych państw do tworzenia rezerw walutowych służących do handlu międzypaństwowego /zagranicznego/. Ma to podstawowe znaczenie dla takich krajów jak Niemcy, Chiny i Japonia – co powoduje utrzymywanie się dolara jako wiodącej waluty rezerwowej świata.
Taki status dolara jest jednym z dwóch filarów amerykańskiej hegemonii jaka nastąpiła po II WŚ. Drugim filarem jest światowa supremacja wojskowa USA.
Amerykańskie wojny finansowane dolarami innych krajów

Z uwagi na to, że wszystkie narody muszą nabywać dolary dla zakupu ropy i innych surowców, takie kraje jak Rosja czy Chiny inwestują nadwyżki finansowe w obligacje rządowe USA. Jedyną inną /możliwą/ walutą jest Euro, ale od momentu kryzysu greckiego inwestowanie w euro stało się ryzykowne. /Poniżej opis systemu w którym wszystkie kraje świata FINANSUJĄ USA a tym samym wojny jakie prowadzą Stany Zjednoczone/.

Wiodąca rola głównej waluty rezerwowej świata rozpoczęła się w sierpniu 1971, od momentu zerwania powiązania dolara ze złotem – co umożliwiło rządowi USA tworzenie idącego w nieskończoność procesu wzrostu deficytu budżetowego bez konieczności przejmowania się rosnącymi stopami procentowymi…
Efektem stało się wytworzenie bez jakichkolwiek konsekwencji rekordowej sumy zadłużenia, wynoszącej 18,6 biliona dolarów. Obecnie dług publiczny USA wynosi 111% PKB.
Do momentu objęcia urzędu przez Georga W. Busha w 2001 roku, i wydania miliardów dolarów na „wojny z terroryzmem” w Iraku i Afganistanie, dług publiczny USA wynosił 55% PKB. Od roku 2001 typowym waszyngtońskim powiedzeniem stało się „dług nie ma znaczenia”, bo założono, że świat – Rosja, Chiny, Niemcy, Japonia, Indie – zawsze będą skupować amerykańskie zadłużenie za swoją nadwyżkę handlową. /Zamienią posiadane z handlu dolary na amerykańskie obligacje/.
Strategicznym priorytetem dla Waszyngton i Wall Street stała się zdolność do podtrzymywania dolara jako waluty rezerwowej przez ustalanie światowych cen ropy.
Do końca lat 80-tych, światowe ceny ropy określały codzienne prawa podaży i popytu. Prawdziwy rynek producentów i odbiorców…
/Autor zapomina o okresie dumpingowego utrzymywania niskich cen ropy w latach 80-tych, co było jednym z powodów załamania się gospodarki ZSRR i późniejszego rozpadu kraju/.
Potem Goldman Sachs zdecydował się na wykupienie małej firmy brokerskiej z WS „J.Aron”. Firma otrzymała zadanie obserwowania obrotu ropą na rynkach światowych.
To był pierwszy moment, gdy pojawiła się „ropa na papierze”: handel /spekulacje/ kontraktami terminowymi – umowami niezależnymi od dostaw / obrotu/ fizycznymi ilościami ropy. Dla dużych banków stało się teraz czymś łatwym manipulowanie cenami tych „papierów” na podstawie plotek i informacji z rynków obrotu derywatami /papierami „pochodnymi” – nie mającymi powiązania z obrotem fizycznym towarem/, oraz na podstawie poufnych informacji jakie banki posiadały o różnych firmach…
…To z kolei zapoczątkowało proces zamiany handlu ropą / fizyczną/ w stworzenie rodzaju kasyna, gdzie Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Chase i kilka innych gigantycznych banków z Wall Street puszczały w ruch koło ruletki.
Wzrost cen ropy o 400% w ciągu kilku miesięcy od Wojny Yom Kippur (1973), spowodował wysłanie do Arabii Saudyjskiej delegacji wysokiego szczebla – przedstawicieli Ministerstwa Skarbu. W roku 1975 zastępca sekretarza skarbu USA, Jack F. Bennett, został wysłany do Arabii Saudyjskiej, aby zabezpieczyć umowę z monarchią, stanowiącą że Arabia i cały OPEC zagwarantują handel ropą tylko w dolarach amerykańskich.
Po tej misji Bennett dostał odpowiednio wysokie stanowisko w Exxon.
O tego momentu Saudyjczycy dostali amerykańskie gwarancje wojskowe i zapewnienie dostaw sprzętu wojennego, zaś cena ropy ustalana jest jedynie na Wall Street poprzez kontrolę kontraktów papierami pochodnymi (derywatami) i kontraktami terminowymi na wybranych giełdach, takich jak Intercontinental Exchange lub ICE w Londynie, na giełdzie towarowej NYMEX w Nowym Jorku, czy Dubai Mercantile Exchange (która wyznacza standardy dla ropy /marki/ arabskiej).
Wszystkie te giełdy są własnością Goldman Sachs, JP MorganChase, Citigroup i innych…
Podobno w tym czasie Henry Kissinger powiedział, że „jeżeli kontrolujesz /cenę/ ropy, możesz kontrolować całymi narodami”. Jak widać – ropa jest sercem systemu dolarowego od 1975 roku…

Rosyjski wskaźnik znaczenia / ważności/

Obecnie ceny po jakich Rosja eksportuje ropę są związane z ceną marki ropy „Brent” która to cena ustalana jest na giełdach Nowego Jorku i Londynu. Wraz z premierą nowej rosyjskiej marki /typu/ ropy wszystko zmieni się w sposób dramatyczny. Nowe kontrakty na zakup rosyjskiej ropy były by zawierane w walucie rosyjskiej a nie w dolarach, poprzez giełdę w Petersburgu (St. Petersburg International Mercantile Exchange (SPIMEX)).
Umowa dotycząca handlu marką / „normą”/ Brent – odnosi się nie tylko do ropy rosyjskiej /czy ropy północnoatlantyckiej/ ale obejmuje prawie 2/3 całego obrotu wydobywanej ropy na świecie.
Obecnie produkcja „wzorcowej” ropy z Morza Północnego znacznie spada i wynosi dziś tylko 1 milion baryłek dziennie. Ta produkcja wpływa /ustala niejako/ wzorcową cenę tej marki dla 67% obrotu światowego rynku ropy. Handel tą marką w rublach może spowodować poważny uszczerbek w popycie na „dolary naftowe”.

Obecnie Rosja jest największym producentem ropy na świecie, więc stworzenie własnej marki niezależnej od dolara jest delikatnie mówiąc „znaczące”.
W roku 2013 Rosja wyprodukowała 10,5 mln baryłek dziennie, trochę więcej niż Arabia Saudyjska. Z uwagi na to, że gaz ziemny jest wykorzystywany na dużą skalę w Rosji, niemal 75% produkcji ropy może zostać wyeksportowane. Głównym odbiorcą rosyjskiej ropy jest Europa (3,5 miliona baryłek dziennie = ok. 80% rosyjskiego eksportu).
Przedmiotem eksportu jest przede wszystkim mieszanka różnych odmian i różnych złóż – marki „Urals”. Głównymi odbiorcami tej ropy są Niemcy, Holandia i Polska. Aby pokazać jak daleko konkurencja jest w tyle za Rosją na tym rynku, można dodać, że inni dostawcy do Europy przesyłają tam odpowiednio:
– Arabia Saudyjskia (890 tysięcy baryłek dziennie),
– Nigeria (810 tysięcy baryłek dziennie)
– Kazachstan (580 tysięcy baryłek dziennie)
– Libia (560 tysięcy baryłek dziennie)
Dodatkowo, szybko spada wydobycie ropy w Europie /i szelfie europejskim/ od maximum wynoszącego 3 mln baryłek dziennie w roku 2013 – co spowodowane jest wyczerpywaniem się złóż północnoatlantyckich, czyli „wzorca” marki Brent.

Koniec hegemonii dolara dobre dla USA

Rosja dąży do przejścia na ruble w rozliczeniach swojego eksportu, zwłaszcza na rynku europejskim ale także przy zwiększającym się eksporcie ropy do Chin i Azji na przykład poprzez rurociąg ESPO…
…Gdzieś na początku przyszłego roku Chiny, drugi na świecie importer ropy, planuje stworzyć własną umowę „marki ropy”. Podobnie jak nowa „marka rosyjska” – ta chińska będzie przedmiotem obrotu na Międzynarodowej Giełdzie Obrotu Energią w Szanghaju i denominowana nie w dolarach ale w juanach.

Krok po kroku, Rosja i Chiny oraz inne gospodarki świata podejmują środki by zmniejszyć swoją zależność od dolara aż do pełnej „dedolaryzacji”.
Ropa jest przedmiotem największego obrotu w światowym handlu i prawie całkowicie rozlicza się go w amerykańskich dolarach.
I dopóki się to nie skończy, zdolność /w domyśle chęć prowadzenia ekspansji i wojen/ amerykańskiego kompleksu wojenno-przemysłowego będzie prowadziła do niekończących się wojen i doprowadzi do faktycznie wielkich problemów /światowych/.

Możliwe, że /dedolaryzacja świata/ da możliwość otwarcia się /USA/ na bardziej pokojowe idee takie jak wydawanie pieniędzy amerykańskich podatników na odbudowę zniszczonej w sposób katastrofalny infrastruktury gospodarczej USA.
Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Budowlanych szacuje, że należy wydać w ciągu najbliższych 5 lat sumę 3,6 mld USD na podstawowe inwestycję w infrastrukturę. /Szacowano w roku 2013/
Raportuje się że każdy jeden na 9 mostów, czyli w sumie 70 000 /w skali USA/ jest zniszczony. Jedna trzecia głównych dróg jest w bardzo złym stanie. Tylko 2 z 14 głównych portów na wschodnim wybrzeżu będzie mogła przyjąć największe statki jakie będą przepływać przez nowy Kanał Panamski. Na świecie wybudowano już 14 tysięcy mil szybkich kolei. A w USA ani jednej mili…

Tego typu wydatki na infrastrukturę podstawową kraju / USA/, byłyby o wiele bardziej korzystne ekonomicznie i byłyby dodatkowym źródłem prawdziwych miejsc pracy. Praca ta dałaby większe wpływy podatkowe niż niekończące się wojny McCain’a.
Inwestycje w infrastrukturę /jak już wspomniano w poprzednich artykułach/ daje „efekt mnożnikowy” w tworzeniu nowych i bardziej wydajnych rynków, około 11 dla każdego zainwestowanego dolara /przy bardziej wydajnej gospodarce/.
Nagłe odejście gospodarki światowej od dolara, dodatkowo połączone ze skupieniem się amerykańskiej wewnętrznej ekonomii na wewnętrznych sprawach w „rosyjskim stylu”, bardziej niż całkowity /jak dotychczas/ „uotsourcing” – pozwoli podążyć główną drogą zrównoważenia tego świata oszalałego od wojny.
Paradoksalnie, ta dedolaryzacja uniemożliwiła by finansowanie przez Waszyngton kolejnych wojen przez inwestycję w zadłużony amerykański skarb funduszy Rosji, Chin i innych krajów świata – posiadaczy amerykańskich obligacji. Mogło by się to stać cennym wkładem w prawdziwy pokój światowy.

Czy taka odmiana nie byłaby miła?

Russia Breaking Wall St Oil Price Monopoly
09.01.2016 Author: F. William Engdahl
F. William Engdahl is strategic risk consultant and lecturer, he holds a degree in politics from Princeton University and is a best-selling author on oil and geopolitics, exclusively for the online magazine “New Eastern Outlook”
First appeared: http://journal-neo.org/2016/01/09/russia-breaking-wall-st-oil-price-monopoly/
https://en.wikipedia.org/wiki/Brent_Crude
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Siberia%E2%80%93Pacific_Ocean_oil_pipeline

Przepraszam, za ten przydługi wstęp. Zamierzałem w dniu wczorajszym w kilku zdaniach streścić ten artykuł i polecić Państwu jako lekturę nieobowiązkową, ale wyszukując najciekawsze informacje, przyznaję że tekst mnie urzekł – nie umiem tego określić – swoim młodzieńczym optymizmem, bezpretensjonalnością, szczerością?
A chyba właśnie optymizmu młodzieńczego i szczerości w tych nieciekawych czasach nam najbardziej brakuje…


Podobno Rosjanie zbombardowali sztab „amerykańskiej niekomercyjnej organizacji” która to organizacja „wspiera syryjską demokrację” w rejonie kontrolowanym przez średnioumiarkowanych obcinaczy głów „Dżebhat An-Nusra” (Organizacja uznana przez ONZ za terrorystyczną).

RB ONZ radzi nad sytuacją humanitarną w Syrii, ale nie w całej Syrii ale w miastach opanowanych przez „umiarkowanych obcinaczy głów”. Kerry żąda pełnego dostępu do miast opanowanych przez terrorystów a otoczonych przez Syryjczyków.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2578761
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2578553
Tymczasem pomoc humanitarna jaka dotarła do madaja została rozprzedana ludności po paskarskich cenach przez terrorystów…

https://russian.rt.com/article/141576

Terroryści kradną pomoc międzynarodową a mieszkańców wykorzystują jako żywe tarcze

Terrorist organizations steal humanitarian aid, use civilians as human shields- Al-Jaafari

„Umiarkowana opozycja” boi się przyjechać na rozmowy pokojowe.
http://riafan.ru/495404-sirijskaya-oppoziciya-boitsya-poyavlyatsya-na-peregovorah-s-damaskom

Baza w Hmeimim do czasu przyjścia „Ruskich” i obecnie

Skróty informacji dnia

Skrót Mikołaja Czyża
http://cont.ws/post/178652

Сводка контртеррористических операций Сирийской армии за 12 января

Informacje SANA

Informacje. South Front

Informacje Andrieja Barmina

Syria TV2

Free-News
http://free-news.su/voennye-konflikty/7913-vs-sar-zanimayut-salmu


Helikopter Mi-8AMTSz uzbrojony w system „Witebsk” nad bazą Hmejmim

Mapy interaktywne

http://militarymaps.info/

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/desyracuse-syria-civil-war-3-jan-2016_65400#7/34.890/36.639
NOWA MAPA (autor aktualizuje „w miarę wolnego czasu”)!!!!
Aktualizacja 03.01.2016

Turecka armia znów weszła na teren Syrii – w okolice miasta Azaz
http://voskanapat.info/?p=13469

Sukcesy armii syryjskiej w południowym i zachodnim Aleppo
http://www.almasdarnews.com/article/tiger-forces-capture-4-villages-in-east-aleppo/
http://free-news.su/voennye-konflikty/7910-uspeshnoe-nastuplenie-vs-sar

El-Raszidin (Zachodnie Aleppo)


Wyzwolone i zajęte Balalija we Wschodniej Guta. Zdobyto także Tal Farzat (obie miejscowości na obrzeżach Damaszku)
http://www.almasdarnews.com/article/syrian-army-seizes-tal-farzat-in-rural-damascus/Homs: Wczoraj 66-ta brygada 11-stej dywizji czołgów z pomocą miejscowego Opołczenia kontynuowała posuwanie się wzdłuż północnego brzegu rzeki Orontes. Przełamano obronę terrorystów zajmujących Ar-Rastan. Po ciężkich walkach zajęto Dżardżisah, dzięki czemu Syryjczycy kontrolują całkowicie tę stronę rzeki. Przed rozpoczęciem szturmu miejscowości, terroryści otrzymali propozycję złożenia opuszczenia miejscowości. Brak reakcji spowodował że od godziny 10 rano do godziny 19.15 wszyscy zostali zlikwidowani a miasteczko wyzwolone…

Salma wyzwolona!

Walki o Salma

Rosyjscy oficerowie na pozycjach obserwacyjnych pod Salma. Trwaja walki w samym mieście. Zdobyte jest centrum wraz z głównym meczetem miasta. Teraz wyzwalane są wschodnie rejony miejscowości

Pierwsze filmy z wyzwolonej Salma…

Tak „dokopywać” się trzeba do tuneli jakie zbudowali terroryści. Metoda wyburzeniową…

Rozbrojone ładunki podłożone przez terrorystów na drodze Palmira – Homs

Ar-Rabija (Latakia)

Filmy terrorystów

Daraa

Rosjanie bombardują:
http://donbass-media.ru/16510-siriya-vks-rossii-unichtozhili-konvoy-boevikov.html

Bardzo widowiskowy (jeżeli można tak go określić…) film terrorystów z walk w prowincji Aleppo (od Azazela link)

IRAK

Centralny meczet Ramadi. Zrzucenie flagi terrorystów i zawieszenie flagi Iraku

Podobno samolot amerykański zlikwidował „ministerstwo finansów” terrorystów pod Mosulem

Rakieta przeciwko zamachowcowi

JEMEN

TURCJA

Dziś w Stambule doszło do zamachu terrorystycznego. Zginęli niemieccy turyści. Erdogan oskarża Syrię i Rosję o zamach, twierdząc że zamachowiec był Syryjczykiem.. Pani Merkel się zemści za śmierć turystów?

http://lifenews.ru/news/179399
http://riafan.ru/495291-erdogan-ustroivshij-vzryv-v-stambule-smertnik-okazalsya-sirijcem
http://riafan.ru/495326-erdogan-obvinil-rossiyu-v-planah-sozdat-v-sirii-novoe-gosudarstvo
http://riafan.ru/495319-merkel-gotovit-otvet-za-postradavshih-nemcev-ot-terakta-v-stambule
http://sharij.net/43278

Trzej nieznani sprawcy zastrzelili w Stambule czeczeńskiego terrorystę Edilgieriewa.
http://vk.com/brusek?w=wall274493429_26628%2Fall

Plan „B” Erdogana: atak na Syrię i Irak?

Турецкое вторжение в Сирию и Ирак: «кризисный план» Эрдогана?

Kalifat EUROPA

O wydarzeniach w Kolonii – normalny Niemiec

============================================

DODATKI

Skrót informacji ze świata według South Front

Duszenow: „Nawet Pakt Putin – Merkel już nie uratuje Europy”

Noworosyjsk – wojenna baza FR

============================================
Informacje na temat u’Krainy i okolic tutaj (AdNovum)
UWAGA! AdNovum jest właścicielem i jedynym dysponentem tekstów pisanych pod tym nickiem oraz właścicielem praw do bloga „ADNOVUM”. Teksty pisane pod nickiem „Brusek” są pisane przez całkowicie inną osobę. Jest dla mnie ogromnym zaszczytem zaproszenie do współpracy i pomocy przez Pana AdNovum, który udostępnił mi swoje łamy doceniając moją skromną osobę…

Reklamy

71 uwag do wpisu “Syria: 105 dzień sprzątania świata…

 1. Groch z kapustą
  http://foreignpolicy.com/2016/01/13/situation-report-u-s-sailors-freed-obama-hits-critics-and-defends-legacy-american-forces-may-head-back-to-philippines-bergdahls-lawyer-wants-medals-russian-artillery-in-syria-and-lots/
  z którego wycinam interesujący kawałek:
  „Syria
  Russia’s deployment of additional artillery pieces to Syria hasn’t received nearly the same amount of attention as the various fighter jets and tanks it has deployed, but artillery is now playing an important role in the Russian-backed offensive, according to a piece by Rand Corporation analyst James Quinlivan at War On The Rocks. The Syrian army’s use of artillery slowly fell apart as the civil war taxed the skills and cohesiveness of the military, leaving the Assad regime to rely on tactics such as barrel bombing. The Russians have reportedly been trying to reverse the trend, focusing on helping Syria model its 4th Assault Corps on Russian units.”
  Krótko: przerzucanie przez Federację do Syrii artylerii nie spotkało się z takim zainteresowaniem mediów, jak użycie lotnictwa czy czołgów. Niesłusznie, artyleria odgrywa b. ważną rolę we wspieranej przez Federację ofensywie, jak to wyjaśnia jakiś analityk. I zwraca uwagę na odmienne użycie artylerii przez armię syryjską dotychczas, a uzbrojoną wg wzorców rosyjskich 4-tą Brygadą (Frontową, Gwardyjską ???).
  PS.Jakoś nie słychać żadnych reakcji na zorganizowany przez Erdogana zamach w Stambule (wkrótce – Konstantynopol, siedziba patriarchy Wschodu), w którym zginęło 9 szkopskich turystów.
  STASI-owej Merkelowej mowę odebrało? Co powie, jak samolot z metalowymi trumnami, a raczej beczkami, wyląduje? Co powie podczas pogrzebów????
  PS. W jednym z wcześniejszych komentarzy padła opinia, że STASI-owa preparuje objęcie władzy przez neofaszystów. Przypomnę tylko, że po objęciu władzy przez Hitlera rząd niemiecki wręcz łasił się do Polski, bo chyba wiedział o propozycji wspólnej z Francją akcji militarnej. Ale potem aż do marca 1939 roku panowała sielanka i wspólne polowania w Białowieży.
  PS2. Najprostszy sposób zlikwidowania problemów ze szkopami, to granica polsko-francuska – na Łabie 😀 😀 😀

  Polubione przez 5 ludzi

   • Niemcy sie Polski bały, dlatego powstały umocnienia (fortyfikacje) od Bałtyku po Sudety (centralna część to MRU – odwiedziłem je w ostatnie wakacje). Po 1938 roku to sie zmieniło – przerwano budowę nieukończonych fortów a od 1939 przygotowano się do ataku (dalszą historię już znamy).
    Też jestem za granica na Łabie i mozna to osiagnąć drogą legalną (referenda we wschodnich landach). Ale bez Berlina (niech go ruscy wezmą, pod warunkiem, że spłacą długi ~60 mld Euro 🙂 ).

    Polubione przez 2 ludzi

   • Jest jakiś problem z zakładką o Syrii. O ile zakładka o wojnie na U- padłej działa szybko i sprawnie , o tyle tutaj strasznie zwalnia, nie wyświetlają się filmy i niektóre foty. Może to winna dużej liczby video, albo ,, inne szatany są tu czynne”. ABW-era wypad stąd!!!
    🙂 Może nowa dzień będzie działać już dobrze.

    Polubione przez 2 ludzi

  • Gdyby od początku wojska syryjskie poprosiły o pomoc Rosję w dowodzeniu operacjami to by postępy były dużo większe i strat było by dużo mniej. Nawet nie postępy w formie ilości odbitych terenów tylko w eliminacji terrorystów. Frontalne ataki nie przyniosły skutków w odzyskanych terenach a przyniosły spore straty. Nie wiem czy tego samego błędu nie popełniaja teraz w Sheikh Maski. Ta bitwa może zdecydować o uzyskaniu dużej przewagi w tym regionie kraju bo terroryści zaciekle bronią i wielokrotnie kontratakowali ściągając wiele rezerw. Nie trzeba miasta zdobyć szybko tylko trzeba go otoczyć jak Salmę i spokojnie likwidować terrorystów. Niech nawet nowe grupy przebiją sie do środka ale niech nie opuszczą miasta żywi. Zlikwidowanie w mieście 2-3 tys. terrorystów wraz z ze sprzętem to nie będą w stanie szybko już reagować w innych miejscach. Potem zrobić im jeszcze ze 2 takie akcje w innych miastach i sami odpuszczą bronienie i będą wiać jak tylko pętla zacznie się zaciskać. Posiadając przewagę w lotnictwie i artylerii trzeba ją wykorzystać a nie dawać rozwalać sobie łatwo czołgi.

   Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.