Wojna domowa na Ukrainie 15.10.2019r.- 1226 dzień od nowego rozejmu.


„Przygotowujemy się do odparcia rosyjskiej agresji na Morzu Azowskim. Musimy trzymać rękę na pulsie”– powiedział w niedzielę (14 października), w Dniu Obrońcy Ukrainy- prezydent Petro Poroszenko podczas ceremonii zaprzysiężenia kursantów Liceum Wojskowego im. Iwana Bohuna.

Poroszenko przypomniał też, że w piątek obserwował manewry sił obrony wybrzeża w Mariupolu. Jak zaznaczył, przekonał się tam o wysokim poziomie wyszkolenia żołnierzy z uczestniczących w nich jednostek.

Dzień Obrońcy Ukrainy przypada w obchodzone 14 października święto religijne Opieki Matki Boskiej, zwanej na Ukrainie Pokrową. Jest to także Dzień Ukraińskiego Kozactwa; 14 października uznawany jest również za dzień utworzenia zbrodniczej organizacji zbrojnej- UPA.

Decyzję o likwidacji Dnia Obrońcy Ojczyzny, które było świętem ustanowionym w czasach ZSRR obchodzonego 23 lutego, i ustanowienie w jego miejsce w 2014 roku Dnia Obrońcy Ojczyzny w dniu powstania Ukraińskiej Powstańczej Armii, podjął prezydent Petro Poroszenko, oligarcha, który finansował rewoltę na kijowskim majdanie.
Nowe święto miało być odpowiedzią na inicjatywy społeczeństwa na rzecz godnego upamiętnienia „męstwa i bohaterstwa obrońców niepodległości i jedności terytorialnej Ukrainy” w zgodzie z istniejącymi tradycjami wojskowymi.

W maju 2014 roku weszła też w życie ustawa, która uznaje prawny status uczestników walk o niepodległość Ukrainy w XX wieku, w tym członków UPA. Ustawa otworzyła możliwość udzielania weteranom tych walk pomocy socjalnej oraz uznała odznaczenia i stopnie wojskowe walczących o niepodległość, które przyznano im w formacjach, w jakich służyli.

Taka polityka gloryfikacji zbrodniczych formacji wojskowych i ideologi banderyzmu spowodowała, że na Ukrainie wzrasta liczba zwolenników uznania UPA za bojowników o niepodległość. I tak, obecnie- według badań socjologicznych zwolenników uznania UPA jako formację walczącą o niepodległość państwową- jest więcej niż przeciwników.

Po raz pierwszy liczba zwolenników UPA- jako organizacji walczącej o niepodległość Ukrainy- przekroczyła ilość jej przeciwników, już w rok od przyjęcia ustaw gloryfikujących banderyzm i uczestników walk w nacjonalistycznych formacjach zbrojnych. Wtedy to, w przeprowadzonych badaniach opinii społecznej, za uznaniem oddziałów UPA jako uczestników walk narodowowyzwoleńczych opowiedziało się w październiku 2015 roku 41% respondentów. 38% badanych było przeciwko, a 21% nie miało w tej sprawie zdania. Jeszcze rok wcześniej (2014 roku) za uznaniem UPA za formację walczącą o niepodległość państwową opowiadało się tylko 27% respondentów; przeciwnego zdania było aż 52% badanych.

Te liczby dowodzą, jak wielki wpływ- na postrzeganie przez ukraińskie społeczeństwo problemu banderyzmu i UPA, ma ich gloryfikacja przez władze centralne i lokalne (głównie na terenach byłych Kresów Wschodnich II RP).

Ukraińska Powstańcza Armia była zbrojnym ramieniem jednej z frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. UPA jest odpowiedzialna za czystki dokonane na mniejszościach etnicznych, w tym także ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, które trwały od 1943 r. W trakcie rozpoczętej w 1943 roku na Wołyniu czystki etnicznej dokonanej na ludności polskiej, prowadzonej przez oddziały UPA i miejscowych chłopów, zginęło- jak oficjalnie się ocenia- od 30 do 60 tysięcy Polaków.

Przywódcą jednej z frakcji OUN był- obecnie uznawany na Ukrainie za bohatera- Stepan Bandera. Jako działacz, a potem przywódca ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego w międzywojennej Polsce, Bandera był organizatorem akcji terrorystycznych przeciwko państwu polskiemu i ZSRR, m.in. zamachów w 1933 roku na konsulat radziecki we Lwowie oraz w 1934 roku na ministra spraw wewnętrznych II RP Bronisława Pierackiego. Za zamach na Pierackiego został skazany na karę śmierci, zamienioną następnie na dożywocie. Z więzienia uwolniony został po upadku II Rzeczypospolitej. Stepan Bandera od 1940[28], był uznawany przez Abwehrę za agenta pod kryptonimem Konsul II. OUN (a następnie OUN-B, której był przywódcą) została użyta do przeprowadzania działań dywersyjnych po niemieckim ataku na Związek Sowiecki. Abwehra prowadziła finansowanie działalności OUN od wczesnych lat 20-tych, a OUN wznieciła powstanie w czasie ataku Niemiec na Polskę w 1939. Szef berlińskiej Abwehry Erwin Stolze w zeznaniach na procesie norymberskim oskarżył Banderę o próbę przywłaszczenia w 1934 funduszy przekazanych na rozbudowę działalności podziemnej i próbę ich złożenia w szwajcarskim banku. Następnie w dniu 30 czerwca 1941 roku Bandera ogłosił we Lwowie powstanie niepodległego państwa ukraińskiego, za co w lipcu 1941 był aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie w Sachsenhausen. Przebywał tam do września 1944 r. Po II wojnie światowej Bandera- ponownie przygarnięty przez Niemców- zamieszkał w Monachium pod przybranym nazwiskiem Stefan Popiel. Zginął w październiku 1959 roku zamordowany przez agenta KGB Bohdana Staszyńskiego.

Roman Szuchewycz, pseudonim Taras Czuprynka, urodził się 30 czerwca 1907 roku w Krakowcu, we wschodniej Galicji. Rodzicami jego byli sędzia powiatowy Osyp Zynowij Szuchewycz i Romana z d. Stoćka – córka proboszcza greckokatolickiego z Ohladowa.

W 1926 roku wraz z Bohdanem Pidhajnym uczestniczył w zamachu na kuratora Stanisława Sobińskiego. Brał udział w podejmowaniu decyzji o zamachu na posła Tadeusza Hołówkę 29 sierpnia 1931 w Truskawcu. Był organizatorem zamachu na podkomisarza Policji Państwowej, Emiliana Czechowskiego, którego wykonawcą 22 marca 1932 we Lwowie miał być jego przyszły szwagier, Jurko Berezynski. Organizował zamachy na pocztę w Gródku Jagiellońskim oraz na konsulat ZSRR we Lwowie. Po zamachu na ministra Bronisława Pierackiego, aresztowany 18 czerwca 1934 i 7 lipca osadzony na pół roku w obozie dla więźniów politycznych w Berezie Kartuskiej. Świadek w procesie o zabójstwo Pierackiego, sądzony następnie we lwowskim procesie działaczy OUN (25 maja – 26 czerwca 1936) za działalność antypaństwową (przynależność do krajowej egzekutywy OUN). Następnie został skazany 26 czerwca 1936 na trzy lata więzienia z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania. Więzienie opuścił w styczniu 1937 i prowadził we Lwowie firmę reklamową. W grudniu 1938 po nielegalnym przekroczeniu granicy polsko-czechosłowackiej udał się na Ruś Zakarpacką, gdzie organizował ukraińskie oddziały wojskowe tzw. Siczy Karpackiej. Po zajęciu Ukrainy Karpackiej przez wojska węgierskie w marcu 1939 wyjechał do Wiednia. Po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę i rozpoczęciu okupacji niemieckiej w Polsce jesienią 1939 przybył do Krakowa, gdzie działał w tolerowanych przez okupanta strukturach OUN. W czasie drugiej wojny światowej współorganizował bataliony ukraińskie w służbie niemieckiej – Roland i Nachtigall. W roku 1941 zostaje mianowany zastępcą dowódcy batalionu Nachtigall. Nachtigall stanowił część Drużyn Ukraińskich Nacjonalistów (DUN), utworzonych przez Abwehrę z ukraińskich nacjonalistów do zadań sabotażu i dywersji w planowanej wojnie z ZSRR. Batalion organizowano w Neuhammer k. Wrocławia jako część pułku Brandenburg. Szkolenie nadzorował Theodor Oberländer, profesor politologii w randze porucznika Abwehry.

W przededniu ataku Niemców na ZSRR, batalion przerzucono do Rzeszowa, stamtąd pieszo dotarł w okolice Radymna. 27 czerwca 1941 r. Niemcy przerzucili go w rejon Lwowa. 30 czerwca o godzinie 04:30 nad ranem jako pierwsza zwarta jednostka wkroczył do Lwowa, zajmując bez oporu sowieckiego ratusz, Archikatedrę Świętego Jura i lwowskie więzienia. O 06:30 delegacja żołnierzy batalionu została przyjęta przez metropolitę Andrzeja Szeptyckiego.

Według relacji świadków, w więzieniu Brygidki i w więzieniu NKWD żołnierze ukraińskiego batalionu Nachtigall wzięli aktywny udział w pogromie ludności żydowskiej: podjudzali do okrucieństwa, bili Żydów i strzelali do nich. W Brygidkach ukraińscy żołnierze nadzorujący wynoszenie i grzebanie ciał strzelali na dziedzińcu do pracujących Żydów. Również w więzieniu NKWD, żołnierze Nachtigalla mieli popędzać i bić wywożących ciała Żydów. Potem na rozkaz niemieckiego oficera utworzyli szpaler i kłuli przebiegających Żydów bagnetami zabijając wielu z nich. Wieczorem Niemcy rozstrzelali w Brygidkach grupę wybitnych osobistości żydowskich. Wśród zabitych byli: Henryk Hescheles, do 1939 redaktor naczelny dziennika Chwila i Jecheskiel Lewin, rabin reformowanej synagogi Tempel i do 1939 redaktor tygodnika Opinia.

W 1943 roku stanął na czele UPA, którą dowodził do swej śmierci – zginął otoczony przez wojska NKWD 5 marca 1950 roku w Biłohoroszczy koło Lwowa.

Zaraz po tym jak Szuchewycz przeszedł do konspiracji stając na czele UPA, zaakceptował on i czynnie uczestniczył w zaplanowanej wcześniej antypolskiej czystce na Wołyniu w wyniku której mogło nawet zginąć ponad 100 tys. Polaków.

W przypadku czystki etnicznej w Małopolsce Wschodniej Roman Szuchewycz, będąc wówczas komendantem głównym UPA, ludobójcze działania co najmniej koordynował. Najpóźniej w marcu Główne Dowództwo UPA wydało rozkaz wypędzenia Polaków pod groźbą śmierci. Szczegółowe instrukcje powtórzył rozkaz z maja 1944 r.:

„Z uwagi na oficjalne stanowisko polskiego rządu w sprawie współpracy z Sowietami należy Polaków z naszych ziem usuwać. Proszę to tak rozumieć: dawać polskiej ludności polecenia wyprowadzenia się w ciągu kilku dni na rdzenne polskie ziemie. Jeśli tego nie wykonają, wtedy wysyłać bojówki, które mężczyzn będą likwidować, a chaty i majątek palić (rozbierać)”.

Rozkaz ten, jak już dziś wiadomo, został konsekwentnie wcielony w życie, na co dowodem jest to, że po prawie wszystkich polskich wsiach na Wołyniu nie pozostało nawet śladu.

I takie właśnie postacie, są oficjalnie na Ukrainie hołubione w Dniu Obrońcy Ojczyzny.

https://www.wprost.pl/tygodnik/10025412/rzez-byla-zaplanowana.html,

https://www.wprost.pl/swiat/10017811/w-ukrainskim-parlamencie-zarejestrowano-dokument-ktory-mowi-o-ludobojstwie-dokonanym-przez-panstwo-polskie-na-ukraincach.html,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stepan_Bandera,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Szuchewycz.

***

Na tym kończąc ten wstęp przechodzę teraz do kolejnej relacji z wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W dniu wczorajszym, na donieckim odcinku frontu, ukraińscy żołnierze prowadząc ostrzał 17 razy naruszyli warunki rozejmu.

Pierwszy ostrzał rozpoczął się w rejonie południowego odcinka frontu o godzinie 08:40, a zakończył w rejonie donieckiego lotniska na północnych obrzeży Doniecka, o godzinie 22:20. Łącznie na ostrzeliwane terytorium DRL spało 78 pocisków. Z czego, na gorłowskim odcinku frontu ostrzał prowadzono w godzinach, od 17:00 z przerwami do 20:20, przy użyciu moździerza kaliber 120 mm (5 min) oraz granatnika SPG-9 oraz broni maszynowej, w tym ciężkiej. W rejonie tym ostrzał prowadzono w okolicy Zajcewa, Dolomitnoje i Gołmowskiego, a tam teren Kolonii Karnej nr. 57, w wyniku czego został zabity 37-letni strażnik, W.S. Sanin.

W rejonie donieckim, przeprowadzono 4 ostrzały, w godzinach od 17:40 do 22:20, przy użyciu różnego typu granatników (łącznie 37 granatów) oraz broni maszynowej, w tym ciężkiej. Ostrzał prowadzony był w rejonie: Jasonowatej, Spartakusa oraz donieckiego lotniska.

Na południowym odcinku frontu ostrzały prowadzone były, od 08:40 do 10:10, w rejonie Sachanki, Leninnskoje i Dokuczajewska, przy użyciu moździerza kaliber 120 mm (3 miny) oraz moździerzy 82 mm (32 miny).

Poza tym, na ługańskim odcinku frontu, minionej doby ukraińscy żołnierze prowadząc ostrzał przy użyciu moździerzy kaliber 120 (2 miny) i 82 mm (28 min) oraz różnego typu granatników ((73 granaty AGS-17, 9 granatów RPG-7 i 2 granaty SPG-9), a także opancerzonego wozu bojowego BMP-1 (5 wystrzałow) i broni maszynowej, w tym ciężkiej, 5 razy naruszyli reżym ciszy. Ostrzał prowadzony był przez ukro-wojaków w rejonie wsi: Kamienki, Żiełoboka i Łozowoje. Ofiar i strat nie zgłoszono.

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat sytuacji na linii frontu:

Операція об’єднаних сил / Joint forces operation.

1 min.

„Ранкове зведення на 07:00 15 жовтня 2018 року.

Упродовж минулої доби, 14 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Російські окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 4 рази застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Золоте, Катеринівка, Луганське, Новолуганське, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Новотроїцьке, Богданівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Опорні пункти наших військ поблизу Луганського, Новолуганського, Гнутового та Водяного окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру.

В ході бойових дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та чотирьох поранено.

Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції Об’єднаних сил в районі населених пунктів Авдіївка, Лебединське та Широкине з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.”

Zobacz tłumaczenie

***

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

46 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 15.10.2019r.- 1226 dzień od nowego rozejmu.

 1. I coś co się staje kolejną ‚świecką tradycją” na Ukrainie, czyli blokady pociagów pasażerskich przez niezadowolonych pasażerów. Tym razem zablokowali skład kursujacy na trasie Mukaczewo – Lwów domagajac sie podczepienia dodatkowych wagonów, by mogli pomieścić się wszyscy którzy wykupili bilety;
  https://skole-today.com/news/skole/8908-u-misti-skole-nezadovoleni-pasazhyry-perekryly-zaliznychnu-koliyu/

  Polubione przez 4 ludzi

 2. OT w sprawie przyznania prawosławnej autokefalii Ukrainie. Prezydent Białorusi opowiedział sie przeciwko działaniom prowadzącym do ‚rozłamu w prawosławnej cerkwi”, czyli przeciwko przyznaniu Ukrainie autokefalii, podczas spotkania z przybyłym do Mińska na Synod Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej patriarchą Moskwy i Wszechrusi Cyrylem;
  https://strana.ua/news/166315-prezident-lukashenko-zajavil-chto-belarus-ne-podderzhivaet-raskol-pravoslavija.html

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Wieści z Donbasu, czyli odnosnie jednego z filmików ze ‚wstępniaka”. Kolejny ‚wielki sukces” sił ukraińskich w postaci „likwidacji dwójki groźnych separatystów – terrorystów” to znaczy MATKI Z DZIECKIEM mieszkańców jednej z”przyfrontowych” miejscowości Republiki Ługańskiej…
  https://colonelcassad.livejournal.com/4518621.html
  Ps. Teraz owi „ukrowojacy” którzy dokonali tego „chwalebnego czynu” moga wystąpić do tzw. sztabu OZS o przyznanie im okolicznościowych odznaczeń oraz oczywiscie pienieżnej premii…

  Polubione przez 3 ludzi

 4. Ciąg dalszy skandalu z produktami firmy „Roshen” (własność Poroszenki) które można bez problemu kupić na „okupowanym” (wg Kijowa) Krymie. Ukrainski portal „Strana.ua” ustalił ze owe produkty to „świeża” produkcja „Roshen”, m.in z fabryki z ukraińskiej Winnicy, a nie jak informowały służby prasowe „Roshen” stare produkty („na granicy daty ważnosci do spożycia”) pochodzące jeszcze z fabryki w rosyjskim Lipiecku (która obecnie miała wstrzymać swoją produkcję);
  https://strana.ua/articles/analysis/165474-konfety-korporatsii-poroshenko-roshen-svobodno-prodajutsja-v-krymu.html

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Żale ‚witiranów ATU” w internecie…

  „Prawdziwa historia. Koszmar
  ATOsznik, 2 lata służył (co prawda nie na „froncie”, ale [jednak] w strefie ATO), zwolnił sie, pojechał…do Rosji [!] za pracą. Rok pracował w Moskwie i wystapił o [przyznanie mu] rosyjskiego obywatelstwa [!] W FSB wykryli że służył w ATO [wiec] kazali mu zabierac swoje rzeczy i więcej w Rosji sie nie pokazywać’
  🙂

  Polubione przez 4 ludzi

 6. Zbliża sie koniec niegdyś wszechwładnego na Ukrainie oligarchy Ihora Kołomojskiego? Ukromedia informują ze oligarcha, dotychczas przebywajacy na „wypoczynku’ (faktycznie na „politycznym wychodźstwie” w zwiazku z „wojną” jaką mu wydał Poroszenko) w swoich ‚włościach” w Szwajcarii, teraz wyniósł sie do Izraela. Podobno decyzja Kołomojskiego ma zwiazek z „zainteresowaniem” jakie zaczęło mu okazywać amerykańskie FBI, które wynika z ciagnącego się od 2007 roku procesu jaki wytoczył Kołomojskiemu jeden z jego byłych partnerów biznesowych, podobno rzecz idzie o 500 milionów dolarów.
  Jak zauważono decyzja Kołomojskiego o „osiedleniu się” w Izraelu, ma zwiazek z tym ze to państwo bardzo rzadko decyduje sie na wydanie obcym organom sprawiedliwości własnych „obywateli”;
  https://strana.ua/news/166354-kolomojskij-posle-zaprosa-iz-fbr-pereekhal-zhit-iz-zhenevy-v-izrail.html
  Ps. ‚Benia” kaput 🙂

  Polubione przez 3 ludzi

 7. Wieści z Donbasu, czyli były „fuhrerek” Prawego Sektora, a obecnie „dowódca” tzw. Ukraińskiej Armii Ochotniczej Dmytro Jarosz ogłosił ze podległe mu „oddziały” (czytać bandy zbrojne) opuszczają „front” na Donbasie (na co naciskało wielokrotnie ukraińskie dowództwo) i „przechodzą”w struktury tzw. obrony terytorialnej. łącznie mają to byc dwa „bataliony” (czytac BANDY);
  https://strana.ua/news/166356-jarosh-zajavil-chto-dobrovoltsy-ukhodjat-s-peredovoj-v-territorialnykh-otrjady-oborony.html

  Polubione przez 4 ludzi

 8. Tymczasem szef ukraińskiego MSz ‚dyplomatoł’ Klimkin spotkała się z GenSekiem NATO Stoltenbergiem. Tematem rozmów było m.in sprawa wznowienia kontaktów w ramach komisji NATO – Ukraina jednak Stoltenberg „oswiecił’ Klimkina że zależy to od decyzji Węgier, z którymi jak wiadomo Kijów ma obecnie „na pieńku”;
  https://www.unian.net/politics/10299039-razblokirovka-raboty-komissii-ukraina-nato-zavisit-ot-dogovorennostey-kieva-i-budapeshta-stoltenberg.html

  Polubione przez 3 ludzi

 9. I jest odpowiedź Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej na ostatnie posunięcia Patriarchy Konstantynopola, uznawanego za duchowego zwierzchnika całej Cerkwi, w sprawie przyznania autokefalii Ukrainie. Tak jak ostrzegano wcześniej podczas odbywajacego sie w białoruskim Mińsku Świetego Synodu zadecydowano o „zerwaniu stosunków z Patriarchatem Konstantynopola. Jednocześnie jednak wyrażono nadzieję że Konstantynopol zmieni ostatecznie swoja decyzje;
  https://ria.ru/religion/20181015/1530711825.html

  Polubione przez 3 ludzi

 10. Ukraińska codziennosć, czyli „draka’ z nożami przed jedną ze stacji metra w Kijowie, pomiedzy około 40 osobami o „wygladzie europejskim oraz wschodnim”. Nie wiadomo jednak nic o ofiarach, bo zanim przyjechał patrol wszyscy uczestnicy zdążyli sie oddalić z miejsca;
  https://strana.ua/news/166387-v-nozhevoj-drake-na-levom-berehu-kieva-soshlis-40-chelovek.html
  Z kolei w Sumach pijany SBUsznik pobił policjanta z patrolówki, który miał odawge go zatrzymać gdy jechał pijany samochodem;
  https://strana.ua/news/166393-v-sumakh-sbushnik-izbil-patrulnoho.html

  Polubione przez 3 ludzi

 11. Cytat ;
  „Podczas spotkania z przedsiębiorcami w Monzy na północy Włoch w poniedziałek Salvini oświadczył: „W środę po raz kolejny wrócę do Rosji, bo w Unii Europejskiej trwa debata nad odnowieniem na czas nieokreślony, bez dyskusji z poszczególnymi rządami, sankcji gospodarczych wobec tego kraju, które uważałem, uważam i będę zawsze uważać za absurd; społeczny, kulturowy i ekonomiczny”
  http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-10-15/wicepremier-wloch-sankcje-przeciwko-rosji-za-krym-to-absurd/?ref=kafle

  Ps. No to teraz już wiadomo skad taki wynik wczorajszego meczu Polska – Włochy 🙂

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.